Xem Nhiều 2/2023 #️ Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo # Top 7 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Xin thôi quốc tịch như thế nào

Câu hỏi

Tôi định cư ở Nauy đã 7 năm, tôi đã được chấp thuận cho nhập quốc tịch Nauy nhưng bên này yêu cầu tôi phải nộp giấy xác nhận đã thôi quốc tịch Việt Nam thì mới chính thức công nhận là công dân Nauy. Xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì để được xin thôi quốc tịch, biết rằng tôi vẫn còn hộ khẩu thường trú tại 459/2 Trần Hưng Đạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Quý cơ quan.

Câu trả lời

Xin thôi quốc tịch như thế nào?

Tôi định cư ở Nauy đã 7 năm, tôi đã được chấp thuận cho nhập quốc tịch Nauy nhưng bên này yêu cầu tôi phải nộp giấy xác nhận đã thôi quốc tịch Việt Nam thì mới chính thức công nhận là công dân Nauy.

Xin hỏi tôi phải làm những thủ tục gì để được xin thôi quốc tịch, biết rằng tôi vẫn còn hộ khẩu thường trú tại 459/2 Trần Hưng Đạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Rất mong nhận được sự hướng dẫn và giúp đỡ của Quý cơ quan. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 27, Luật Quốc tịch năm 2008;Điều 12, Nghị định 78/2009/NĐ-CP, người thôi quốc tịch Việt Nam phải là người không thuộc trong các trường hợp:

f) Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam “.

Nếu bạn không thuộc các đối tượng được nêu ở trên, bạn làm hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam. Điều 28, Luật Quốc tịch năm 2008 và Điều 13, Nghị định 78/2009/NĐ-CP, quy định:

” 1. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:

c) Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật này;

g) Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

Theo khoản 1, Điều 29, Luật Quốc tịch: “Người xin thôi quốc tịch Việt Nam nếu cư trú ở trong nước thì nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi cư trú, nếu cư trú ở nước ngoài thì nộp hồ sơ cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại”.

Mẫu Hợp Đồng Thuê Nhà Để Kinh Doanh Mới Nhất Từ Văn Phòng Luật Sư

Vì vậy Kiến Vàng đã tìm kiếm, và tham vấn từ văn phòng luật sư uy tín Đức Vượng. Để quý khách có thể sỡ hữu cho mình mẫu hợp đồng chuẩn nhất, đúng quý định pháp luật.

Mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh đúng quy định pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–*0*–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ KINH DOANH

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

– Căn cứ vào nhu cầu hợp tác của hai bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. tại địa chỉ số (địa chỉ nhà cho thuê). Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A)

ÔNG/BÀ: ….. (Họ và tên đầy đủ)

CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………..

Điện thoại: …………………………………….

Hoặc:

CÔNG TY ……………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……….

Điện thoại: ……………………………………………….

Đại diện: …… Chức vụ:…………….

Hộ khẩu thường trú: ………………( Hộ khẩu thường trú của người đại diện)

CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..

Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này.

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

ÔNG/BÀ: ….. (Họ và tên đầy đủ)

CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………..

Điện thoại: …………………………………….

Hoặc:

CÔNG TY ……………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……….

Điện thoại: ……………………………………………….

Đại diện: …… Chức vụ:…………….

Hộ khẩu thường trú: ………………( Hộ khẩu thường trú của người đại diện)

CMND số: ……….. Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công An ………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê tầng … của căn nhà số ….. theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số …………………………. Do Ủy ban nhân dân …………………………. cấp ngày …/…./ ….

Diện tích là: …. gồm: toàn bộ diện tích tầng … của căn nhà và không gian phía trước căn nhà. Bên B được quyền sử dụng phần hành lang, lề đường, khu vực phía trước của căn nhà.

Mục đích thuê:

– Làm trụ sở công ty do Ông/ Bà:……. Là người đại diện theo pháp luật;

– Kinh doanh, buôn bán các mặt hàng công ty sản xuất, kinh doanh.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ

Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính đến ngày .. tháng …. năm …..

Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu cầu và mong muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận ký kết hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng này. Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không tiếp tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại nhà cho bên A ngay khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình và phải trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Giá thuê nhà tại Điều 1 của hợp đồng này như sau:

1.1. Giá thuê hàng tháng là ….. đ/01 tháng (Bằng chữ: …………………………………).

1.2. Giá thuê trên được giữ ổn định trong suốt thời gian thuê; nếu có thay đổi các bên sẽ thống nhất bằng một văn bản khác.

Phương thức thanh toán: Tiền thuê nhà được thanh toán ….. tháng một lần.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A. Nghĩa vụ của bên A:

1.1. Bên A đảm bảo căn nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A;

1.2. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả;

Bên A có các quyền sau đây:

2.1. Có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục đích, buôn bán, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh.

2.2. Có quyền yêu cầu bên B thanh toán đúng hạn.

2.3. Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B.

Nghĩa vụ của bên B:

1.1. Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A bàn giao trong quá trình sử dụng.

1.2. Sử dụng diện tích thuê vào đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa, cải tạo theo nhu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với bên A và phải được bên A chấp thuận và tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản. Chi phí sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A không bồi hoàn lại khi hết thời hạn của hợp đồng

1.3. Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận.

1.4. Tuân theo các quy định bảo vệ môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh, giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra cháy nổ thì bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải bồi thường những khoản thiệt hại do lỗi của bên B gây ra.

1.5. Tự thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại, phí vệ sinh, an ninh trật tự và các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng căn nhà kể từ ngày nhận bàn giao, thanh toán chi phí sửa chữa, thay mới các thiết bị hỏng nếu do lỗi bên B.

1.6. Khi bàn giao nhà phải đảm bảo các trang thiết bị được kê khai trong bảng kê tài sản lúc mới thuê đều trong tình trạng sử dụng được, không kể những hao mòn tự nhiên, hao mòn tất yếu do quá trình sử dụng trong giới hạn cho phép.

1.7. Trước khi chấm dứt hợp đồng này, bên B phải thanh toán hết tiền điện, nước, điện thoại, thuế kinh doanh… và giao lại nhà đã thuê cho bên A

Bên B có các quyền sau đây:

2.1. Yêu cầu bên A bàn giao nhà đúng như đã thỏa thuận.

2.2. Lắp đặt các thiết bị, hệ thống dây điện thoại, hệ thống mạng và lắp đặt các thiết bị cần thiết phục vụ cho mục đích kinh doanh.

2.4. Được quyền sửa chữa cải tạo căn nhà phù hợp với mục đích kinh doanh của bên B (phải có sự đồng ý của Bên A).

2.5. Được quyền chuyển nhượng hợp đồng thuê này hoặc cho người khác thuê lại nếu được sự đồng ý của Bên A

2.6. Được phép chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được sự đồng ý của bên A.

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu một bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 60 (sáu mươi) ngày; các bên vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình đến thời điểm chấm dứt.

Trong thời gian có hiệu lực của hợp đồng nếu một bên phát hiện bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng và có căn cứ về việc vi phạm đó thì phải thông báo bằng văn bản cho bên có hành vi vi phạm biết và yêu cầu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận được thông báo mà bên có hành vi vi phạm không khắc phục thì bên có quyền lợi bị xâm phạm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có lỗi dẫn đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong mọi trường hợp chấm dứt hợp đồng, kể cả trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hay trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 ngày để dọn dẹp, vận chuyển tài sản, trang thiết bị của mình trước khi trả lại nhà cho bên A.

ĐIỀU 7: CHUYỂN TIẾP HỢP ĐỒNG

Ngay sau khi Công ty do bên B là người đại diện theo pháp luật được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập, thì bên B của hợp đồng này (Ông/ Bà…) sẽ mặc nhiên được chuyển đổi từ Ông /Bà … sang cho Công ty do Ông/ Bà… là người đại diện theo pháp luật.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật; quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng.

Những vấn đề chưa được thỏa thuận trong hợp đồng này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Mọi sửa đổi, bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này sẽ được các bên thống nhất thỏa thuận bằng Phụ lục Hợp đồng giữa các bên.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này gồm 08 (tám) Điều, với 06 (sáu) trang và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau; bên A giữ 02 bản; bên B giữ 02 bản.

Tải mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh

Sau khi hợp đồng được ký kết, quý gia đình cho thuê nhà cần chuyển nhà về nhà mới. Và quý doanh nghiệp cần chuyển văn phòng về địa chỉ đã thuê.

Hãy liên hệ ngay với Kiến Vàng, để Kiến Vàng được phục vụ quý khách chu đáo nhất. Kiến Vàng rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Luật Sư Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương

Bạn đang muốn ly hôn mà không biết viết đơn như thế nào cho đúng? Đơn xin ly hôn đơn phương bao gồm các khoản mục gì và cần trình bày ra sao để Tòa án chấp nhận?

Qua bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin ly hôn đơn phương chuẩn nhất với mong muốn có thể giúp ích được cho các bạn giải đáp các vướng mắc khi viết đơn ly hôn đơn phương.

+ Phần nội dung đơn ly hôn: Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.

+ Phần con chung: Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có.

+ Phần tài sản chung: Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.

+ Phần nợ chung: Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN) ………… (Lưu ý: Nội dung kính gửi: Anh (chị) cần viết đúng tên tòa án có thẩm quyền giải quyết thủ tục ly hôn trong trường hợp của mình)

Tôi tên là: Nguyễn Văn C, sinh năm: 19…..

CMND số:……….., cấp ngày…./…./20… tại Công an tỉnh…..

Hộ khẩu thường trú : Xóm….., xã….., huyện….., tỉnh…..

Hiện cư trú tại: Xóm….., xã….., huyện….., tỉnh…..

Nay tôi làm đơn này xin được Tòa giải quyết ly hôn với:

Bà: Nguyễn Thị A, sinh năm: 19…..

CMND số:…………., cấp ngày…./…./20… tại Công an tỉnh…..

Hộ khẩu thường trú : Xóm….., xã….., huyện….., tỉnh…..

Hiện cư trú tại: Xóm….., xã….., huyện….., tỉnh…..

Vì hai vợ chồng có nhiều mâu thuẫn nghiêm trọng, hạnh phúc gia đình không có, không thể tiếp tục chung sống.

Ngày …… tháng …… năm 20……, tôi và anh ….. kết hôn. Được UBND xã (phường) ….. Quận (Huyện) ….. cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn ngày ……./…../20….

Sau khi kết hôn, tôi về chung sống với gia đình chồng tại nhà ….., Quận (Huyện)….., thành phố (tỉnh)…..

Thời gian đầu, vợ chồng tôi đều có công việc ổn định. Qua đầu năm 2014, tôi nghỉ việc ở công ty để sinh con. Sau khi con lớn, vợ chồng tôi cùng nhau mở 1 cửa hàng quần áo nhỏ. Số vốn ban đầu bỏ ra khoảng 50 triệu đồng.

Từ đó đến nay, việc kinh doanh dần ổn định. Chúng tôi đã có khoảng trên 100 mối bán hàng. Tiền lãi hàng tháng khoảng 20 triệu đồng. Việc kinh doanh do tôi trực tiếp điều hành, quản lý.

Tuy công việc của 2 vợ chồng đều diễn ra suôn sẻ nhưng cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn và ngày càng nghiêm trọng, không thể hàn gắn. Cụ thể là chồng tôi ngoại tình với một nhân viên làm cùng cơ quan, bỏ bê, không quan tâm đến vợ con, lấy tiền nhà ăn xài phung phí. Ngoài ra chồng tôi còn liên tục uống say về kiếm cớ chửi mắng tôi, có lần còn hành hung tôi.Gần đây chúng tôi đã ly thân và chồng tôicũng đã dọn đồ ra khỏi nhà để tới sống công khai cùng với người tình của anh ta.

Từ tháng 10 – 2016, do quá bất mãn với cuộc sống vợ chồng như vậy, tôi đã phải bỏ về nhà mẹ tôi ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để ở. Từ đó đến nay hai vợ chồng tôi không có liên lạc gì.

Tháng 3 – 2014, tôi sinh con trai đầu lòng – bé Nguyễn Văn P

Trong quá trình chung sống, vợ chồng tôi đã tạo lập (mua) được một số tài sản như sau:

– Một xe ô tô hiệu Toyota 7 chỗ, đã qua sử dụng. Biển số: 30 – XXX. Trị giá khi mua : 300 triệu đồng. Tôi (A) đứng tên trên giấy sở hữu xe. Xe này mua năm 2015.

– Mối khách hàng và cửa hàng quần áo. Trị giá ước đoán 400 triệu đồng.

Nay tôi làm đơn này đề nghị Quí tòa xem xét giải quyết việc ly hôn với anh Nguyễn Văn C vì xét thấy cuộc sống hôn nhân của chúng tôi không có hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt. Bản thân chồng tôi anh Nguyễn Văn C cũng đồng ý ly hôn.

– Chiếc xe Toyota 30-xxx bán chia đôi, mỗi người một nửa.

– Mối Khách hàng và cửa hàng quần áo mỗi người một nửa.

Tôi chịu trách nhiệm nuôi con. Hàng tháng, chồng tôi cấp dưỡng một số tiền là 3 triệu đồng, cho đến khi con đủ 18 tuổi. Tôi đồng ý nhận tiền cấp dưỡng một lần.

Kính mong Quí Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi, theo quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

– Giấy khai sinh cháu Nguyễn Văn P- Hộ khẩu, CMND của A, của C( bản sao).

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: info@everest.net.vn.

Nội dung bài tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Tại thời điểm quý vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

Thủ Tục Ly Hôn Đơn Phương Và Những Ý Kiến Của Luật Sư Tại K

Khi các cặp đôi không còn tìm được tiếng nói chung nữa thì ly hôn chính là giải pháp. Tư vấn thủ tục ly hôn cùng chuyên gia K-WIKI thật nhanh chóng qua bài viết sau

Thủ tục ly hôn đơn phương được luật sư tại K-Wiki tư vấn, chỉ dẫn đầy đủ về các điều kiện ly hôn, điều kiện thực hiện, nội dung thủ tục chi tiết, hồ sơ về việc ly hôn đơn phương và các nội dung khác: tài sản chung, quyền nuôi con và cấp dưỡng cần thiết cho con …

Điều kiện để làm thủ tục ly hôn đơn phương: 

Vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình, vi phạm các quyền lợi của đôi bên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tinh thần. Khiến cho cuộc sống hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, không thể kéo dài. 

Trường hợp vợ/chồng mất tích

Trường hợp vợ/chồng không thể có mặt, trường hợp đặc biệt

Thẩm quyền xét xử:

Toà án nhân dân cấp quận/huyện nơi cư trú, làm việc của vợ/chồng

Quy trình tiến hành làm thủ tục ly hôn đơn phương:

_Sau khi tiếp nhận, chờ nhận kết quả xử lý đơn từ toà án

_Đóng tiền tạm ứng án phí tại cơ quan thi hành án nếu hồ sơ của bạn đã đầy đủ

_Toà án triệu tập lấy lời khai, tiến hành hoà giải và thực hiện theo thủ tục quy định pháp luật

Thời gian để toà án giải quyết

Dựa vào Luật hôn nhân – gia đình thì thời gian để giải quyết một vụ án ly hôn đơn phương trung bình sẽ kéo dài từ 4 tháng đến 1 năm ( tuỳ vào tính chất của vụ án, phức tạp hơn sẽ kéo dài hơn, kháng cáo, tranh chấp tài sản,…)

Chồng không có quyền nộp đơn ly hôn khi vợ đang mang thai hoặc có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi

Nguyên đơn có thể yêu cầu Toà án nơi làm việc của Bị đơn giải quyết trong trường hợp không xác định được nơi cư trú

Toà án sẽ triệu tập các con trong độ tuổi từ 7 đến 18 để nhận lời khai về nguyện vọng sống với bố hoặc mẹ

Phí chi trả cho ly hôn là 300.000 đồng. 

Luật sư tại K-Wiki tư vấn ly hôn đơn phương

Dịch vụ pháp lý của K-Wiki sẽ hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp tại Toà án

Tư vấn về vấn đề giải quyết tranh chấp quyền nuôi con cái, phân chia tài sản

Hỗ trợ soạn thảo các đơn từ và giấy tờ cho khách hàng

Bảo vệ quyền lợi tuyệt đối cho khách hàng tại các cấp toà án

K-Wiki – một nền tảng chuyên gia tư vấn Luật sư trực tuyến hàng đầu. Tích hợp nhiều tính năng hữu ích giúp cho khách hàng có thể linh động hơn trong việc lựa chọn, đặt lịch với luật sư. Dịch vụ nhanh chóng, tiện lợi và đưa ra được những lời khuyên đúng thời điểm.

Bạn đang xem bài viết Văn Phòng Luật Sư Phương Thảo trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!