Xem Nhiều 2/2023 #️ Tp.hcm : Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Việc Xuất Gia, Tu Học, Quản Lý Tự Viện Tại. # Top 7 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Tp.hcm : Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Việc Xuất Gia, Tu Học, Quản Lý Tự Viện Tại. # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tp.hcm : Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Việc Xuất Gia, Tu Học, Quản Lý Tự Viện Tại. mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngày 16/09/2019, Ban thường trực BTS GHPGVN chúng tôi đã có thông tư số 325/TT-BTS về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xuất gia, tu học, quản lý Tự viện tại chúng tôi .

I- XUẤT GIA, THỌ GIỚI, CẦU THẦY Y CHỈ

1/ Xuất gia:

Nam, nữ Phật tử có nguyện vọng phát tâm xuất gia, tu học tại các Tự viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh phải theo đúng Luật Phật quy định và đủ các điều kiện sau đây:

– Thực hiện các quy định tại điều 36 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

– Có đăng ký thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Sử dụng mẫu “Đơn phát nguyện xuất gia” của GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, có dán ảnh (được chụp chính diện, nền trắng và có mặc áo tràng).

– Phải có thời gian tập sự (ít nhất là 01 năm) tại cơ sở Tự viện mình phát nguyện xuất gia.

– Ban Tăng sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh chỉ xác nhận đơn “phát nguyện xuất gia” khi đương đơn có tuổi đời từ 12 tuổi trở lên.

– Người xuất gia phải tu học tại cơ sở Tự viện, tuyệt đối không được cư trú ngoài Tự viện.

– Khi người xuất gia hoàn tục, thầy Bổn sư (thầy Nghiệp sư), Y Chỉ sư, trụ trì các cơ sở Tự viện phải có văn bản thông báo đến Giáo hội cấp địa phương và Thành phố được tri tường.

– Truyền thống Phật giáo Nam tông được tiếp nhận người xuất gia gieo duyên theo nhu cầu, nhưng phải thực hiện đúng các quy định của Giới luật, Giáo luật và Pháp luật.

2/ Thọ giới:

Ngoài các tiêu chuẩn được quy định tại điều 44, 45, 46, 47 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; đơn xin thọ giới của các giới tử phải có xác nhận của thầy Bổn sư (thầy Nghiệp sư), trường hợp thầy Bổn sư đã viên tịch hoặc ở xa thì Y Chỉ sư hoặc trụ trì cơ sở Tự viện (nơi giới tử đang tu học) xác nhận.

3/ Cầu Thầy Y chỉ:

Ngoài các quy định tại điều 38 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; Tăng không được nhận đệ tử y chỉ là Ni.

II- QUẢN LÝ TĂNG NI, TỰ VIỆN

1/ Tăng Ni:

a/ Đăng ký tạm trú:

Người mới xuất gia, Tăng Ni được quyền đăng ký tạm trú tại các cơ sở Tự viện nhưng phải hoàn tất thủ tục theo luật pháp quy định, trụ trì các cơ sở Tự viện bảo lãnh người tạm trú tại cơ sở Tự viện do mình quản lý phải báo trình với Ban Trị sự Phật giáo tại địa phương được tri tường.

b/ Đăng ký thường trú:

Tăng Ni có nhu cầu đăng ký thường trú tại các cơ sở Tự viện tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài các thủ tục cơ bản như: tạm trú dài hạn tối thiểu 02 năm, bảo lãnh của trụ trì kiêm chủ hộ nơi cơ sở Tự viện xin đăng ký thường trú, công văn chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương nơi đăng ký thường trú, ý kiến đồng thuận của chủ hộ nơi xin cắt hộ khẩu, mẫu đơn xin chuyển nhân khẩu cá nhân của Công an địa phương, không vi phạm Giới luật, Giáo luật và Pháp luật), văn bản chấp thuận của Ban Thường trực HĐTS về việc thuyên chuyển sinh hoạt/hoạt động Tôn giáo (nếu Tăng Ni thường trú tại các tỉnh/thành ngoài TP.HCM).

c/ Cắt thường trú tại các cơ sở Tự viện:

Người xuất gia/Tăng Ni đã hoàn tục hoặc đã thuyên chuyển sinh hoạt Phật sự đến nơi khác, trụ trì các cơ sở Tự viện cần thông báo với Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện và Thành phố được tri tường, kết hợp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương cắt hộ khẩu thường trú đối với người xuất gia/Tăng Ni đã hoàn tục hoặc đã thuyên chuyển sinh hoạt Phật sự.

– Tăng Ni xin cấp Phó bản các loại giấy tờ như: Chứng nhận Tăng Ni, Chứng điệp thọ giới v.v…, phải có lý do chính đáng, được thầy Bổn sư xác nhận, trường hợp thầy Bổn sư viên tịch hoặc ở xa phải có xác nhận của Y Chỉ sư. Đơn cớ mất có xác nhận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đơn xin cấp Phó bản có xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương.

– Tăng Ni phải sử dụng hình (ảnh) dưới hình thức là tu sĩ trong các giấy tờ tùy thân, như: Chứng minh Nhân dân/Căn cước Công dân/bằng lái xe, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, v.v…

2/ Tự viện:

– Tính hợp pháp của Tự viện và bất động sản trực thuộc: Phải được sự chấp thuận của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

– Các Tự viện và bất động sản trực thuộc chưa hợp pháp (chưa có quyết định bổ nhiệm trụ trì, khuôn dấu tròn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo), Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện có trách nhiệm hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử (đang có trách nhiệm quản lý các cơ sở Tự viện) thiết lập thủ tục để hợp thức hóa tính pháp lý.

– Các Tự viện đã và đang sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương nhưng chưa đăng ký danh bạ Tự viện trong Giáo hội, Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện có trách nhiệm vận động, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thiết lập thủ tục để đăng ký.

– Bổ nhiệm Trụ trì: Ngoài các quy định tại điều 54, 55, 56, 57, 59, 60 Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN; tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tăng Ni được đề xuất bổ nhiệm trụ trì các cơ sở Tự viện phải có tuổi đời ít nhất là 30 và tối thiểu 10 Hạ lạp (ít nhất là 03 Hạ tập trung), tốt nghiệp cử nhân Phật học hoặc tương đương.

Thông tư nhấn mạnh, trên tinh thần “Đoàn kết – Trách nhiệm – Kỷ cương”, nhằm ổn định và phát triển bền vững ngôi nhà GHPGVN, kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh đề nghị Ban Trị sự GHPGVN 24 quận/huyện, quý Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở Tự viện cần thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác quản lý Tăng Ni, Tự viện trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh theo quy chuẩn của Hiến chương GHPGVN, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Luật tín ngưỡng tôn giáo và các quy định của Thông tư này.

Được biết, thông tư về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về việc xuất gia, tu học, quản lý Tự viện tại chúng tôi do HT.Thích Trí Quảng – Đệ nhất Phó pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng BTS GHPGVN chúng tôi ấn ký.

Thông tư sẽ gửi đến Ban Thường trực HĐTS, Ban Tăng sự Trung ương, Ban tôn giáo TP, các Ban ngành trực thuộc PG TP,Phòng nội vụ 24 quận huyện, BTS GHPGVN 24 quận/huyện, chư tôn Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viên trên địa bàn TP.HCM.

CTV

Quy Trình Quản Lý Sản Xuất

Trong quá trình sản xuất bất kỳ một loại hàng hóa nào cũng đòi hỏi nhà sản xuất phải đảm bảo được những công đoạn cơ bản trong quy trình sản xuất quy định sẵn. Việc thiết lập các quy trình sản xuất không những giúp cho người thực hiện sản xuất đảm bảo hiệu quả mà còn giúp cho người quản lý có thể theo dõi, giám sát được chất lượng sản xuất. Vậy quy trình quản lý sản xuất yêu cầu những công đoạn nào?

Để có thể đi vào sản xuất một cách nhanh chóng và thuận lợi, người quản lý cần phải đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp mình. Việc đánh giá năng lực sản xuất khiến cho người quản lý có thể xác định được thị trường có cần đến mặt hàng của mình hay không, cần nhiều hay ít, và khả năng của doanh nghiệp, công ty mình có đáp ứng được hay không, đáp ứng được đến mức độ nào.

Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu

Sau khi xác định được nhu cầu thị trường và đánh giá năng lực sản xuất của doanh nghiệp, người quản lý cần hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết để thực hiện công việc sản xuất một cách hiệu quả.

Quản lý các công đoạn sản xuất

Để có thể thực hiện các công đoạn sản xuất một cách nhanh chóng, khoa học, người quản lý cần phải xác định những công đoạn cụ thể trong quá trình sản xuất. Việc xác định các công đoạn cụ thể yêu cầu cần phải đảm bảo sự chặt chẽ, những tính toán cụ thể để tránh những sai sót, những thất thoát không đáng có trong quá trình sản xuất.

Quản lý chất lượng sản phẩm

Sản phẩm là thứ nói lên tất cả doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất của bạn hoạt động như thế nào. Việc quản lý chất lượng sản phẩm sẽ giúp cho người quản lý nhận biết được chất lượng của quá trình sản xuất của mình ra sao để có kế hoạch xử lý cụ thể. Công đoạn này yêu cầu phải được báo cáo số lượng, tính chất, đặc điểm, phân loại của từng loại sản phẩm để từ đó định giá cả những sản phẩm có thể bán ra thị trường hay xử lý những mặt hàng hư hỏng, hàng lỗi.

Định giá cho sản phẩm

Sau khi xem xét chất lượng sản phẩm, việc định giá cho sản phẩm là việc làm cần có. Giá cả sản phẩm phải được dựa trên chi phí cho nguyên vật liệu, hao tổn máy móc và hao phí lao động của công nhân. Tuy nhiên, trong một lô sản phẩm cụ thể cần phải được phân loại để xác định những sản phẩm nào đảm bảo chất lượng và nhu cầu thị trường, đâu là những sản phẩm hỏng, lỗi để có kế hoạch xử lý cụ thể.

Quản lý bán hàng

Việc quản lý bán hàng yêu cầu xác định nhu cầu của thị trường và giá cả của mỗi loại sản phẩm. Ngưởi quản lý cần phải được báo cáo doanh số bán hàng hằng ngày để đảm bảo quá trình bán hàng được diễn ra thông suốt.

Trong sản xuất, để có thể đảm bảo những công đoạn này không phải là điều đơn giản. Chính vì vậy, đòi hỏi người quản lý cần đến một công cụ quản lý hiệu quả. Phần mềm quản lý sản xuất có thể là giải pháp tốt nhất cho bạn. Với việc sử dụng phần mềm quản lý sản xuất, người sử dụng có thể:

Quản lý hệ số quy đổi của từng loại vật tư

Quản lý đơn giá vật tư theo giai đoạn thời gian, mã vật tư

Quản lý đơn giá nhân công, hệ số nhân công theo thời gian

Quản lý định mức vật tư, nhân công

Quản lý năng lực sản xuất của các bộ phận

Quản lý kế hoạch vật tư

Quản lý phân bổ dữ liệu

Quản lý yêu cầu sản xuất, lệnh sản xuất

Quản lý kế hoạch sản xuất

Quản lý lô sản xuất

Quản lý lịch giao hàng

Quản lý yêu cầu mua hàng

Quản lý quy trình đản bảo chất lượng

Quản lý kho : Xuất, nhập, tồn, vị trí hàng hóa

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ TIT Hà Nội: 27 – Tô Vĩnh Diện – Thanh Xuân – Hà Nội HCM: 31/45A Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, chúng tôi Điện thoại: 04 7306 1636

Các Biểu Mẫu Kèm Theo Quy Định Về Quản Lý Và Đào Tạo Viên Chức

1. Đơn xin dự tuyển (Mẫu 1).

2. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TVTW-98)

3. Công văn của đơn vị cử viên chức đi đào tạo (Mẫu 2).

1. Phiếu đăng ký đi học (Mẫu 3)

2. Thư mời của cơ sở đào tạo

3. Bằng cấp và bảng điểm học tập trước đó (sao y bản chính, dịch, công chứng)

4. Giấy tờ chứng nhận trình độ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của chương trình đào tạo

5. Bản sao quyết định tuyển dụng viên chức hoặc hợp đồng lao động dài hạn (nếu phải trình Bộ GD&ĐT ra quyết định)

7. Cam kết của người được cử đi học (Mẫu 4)

8. Giấy báo thời gian chính thức đi học (Mẫu 5)

1. Đơn xin gia hạn học tập (Mẫu 6).

2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin gia hạn (Phụ lục 6 – Mẫu 13 )

3. Công văn của đơn vị đề nghị cho viên chức gia hạn thời gian học tập (Mẫu 7).

4. Giấy xác nhận/Thư mời… của cơ sở đào tạo về việc gia hạn thời gian học tập (dịch, công chứng)

1. Đơn xin thôi học (Mẫu 8a) hoặc chuyển nước/trường/ngành đào tạo (Mẫu 8b).

2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm xin thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (Phụ lục 6 – Mẫu 13 )

3. Công văn của đơn vị đề nghị cho VC thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (Mẫu 9).

4. Giấy xác nhận/Thư chấp thuận… của cơ sở đào tạo (người hướng dẫn) về việc thôi học hoặc thay đổi chuyên ngành đào tạo (dịch, công chứng)

1. Đơn xin được học tiếp bậc học cao hơn (Mẫu 10).

2. Báo cáo kết quả học tập đến thời điểm học tiếp bậc học cao hơn (Phụ lục 6 – Mẫu 13)

3. Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2C/TVTW-98) được cập nhật đến thời điểm viên chức xin học bậc cao hơn

4. Công văn của đơn vị về việc đề nghị cho viên chức gia hạn thời gian học tập (Mẫu 11).

5. Giấy xác nhận/Thư mời… của cơ sở đào tạo về việc học tập bậc học cao hơn (dịch, công chứng)

Phụ lục 6. Biểu mẫu báo cáo

1. Báo cáo định kỳ (Mẫu 12)

2. Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Mẫu 13)

1. Báo cáo kết thúc chương trình học tập (Phụ lục 6 – Mẫu 13)

2. Văn bằng, chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo

3. Công văn của đơn vị về việc đề nghị thu nhận viên chức (Mẫu 14)

Nhấn vào đây để tải về tất cả các biểu mẫu

Mấu Bản Cam Kết Thực Hiện Quy Định ” An Toàn Về An Ninh , Trật Tự” Trong Nhà Trường Năm Học 2014

Thứ năm – 28/08/2014 07:57

PGD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG TUYỂN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tuyển, ngày tháng năm 2014

THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ” AN TOÀN VỀ AN NINH , TRẬT TỰ” TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 – 2015

Tôi tên:Ngày tháng năm sinh:Chức danh/chức vụ:Đơn vị công tác:Thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, tôi làm bản cam kết “An toàn về an ninh, trật tự trong nhà trường ” năm học 2014 – 2015 với các nội dung như sau:1.Thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.2.Có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường – chính quyền địa phương – gia đình người học trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học và quản lý, giáo dục người học.3.Có ý thức tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự trong nhà trường.4. Không tham gia ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật;5. Không để xảy ra bạo lực học đường, hoặc mắc tệ nạn xã hội, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.

NGƯỜI CAM KẾT

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Hương Giang

Nguồn tin: Trường Tiểu học ĐồngTuyển 2 Thành phố Lào Cai Tỉnh Lào Cai

Bạn đang xem bài viết Tp.hcm : Thông Tư Hướng Dẫn Thực Hiện Các Quy Định Về Việc Xuất Gia, Tu Học, Quản Lý Tự Viện Tại. trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!