Top 11 # Viết Đơn Xin Việc Bằng Email Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Đơn Xin Việc Bằng Email

Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Email, Đơn Xin Việc Bằng Email, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Email, Mẫu Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Email, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Hồ Sơ Xin Việc Gửi Qua Email Mẫu, Tải Mẫu Cv Xin Việc Qua Email, Mẫu Cv Xin Việc Email, Đơn Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Việc Qua Email, Mẫu Cv Xin Việc Gửi Qua Email, Mẫu Cv Xin Việc Qua Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Nộp Qua Email, Mẫu Gửi Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Đơn Xin Việc Email, Email Đơn Xin Việc, Tải Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Việc Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Việc Gửi Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Qua Email, Mẫu Email Bằng Tiếng Anh, Email Bằng Tiếng Anh, Email Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Viết Cv Xin Việc Qua Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email Gồm Những Gì, Download Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Đơn Xin Nghỉ Việc Email, Gửi Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Mẫu Viết Email Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Email Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email File Word, Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc, Cách Viết Email Xin Việc, Mẫu Email Chào Hàng Bằng Tiếng Anh, Cách Viết Email Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cvxin Việc Part Time Qua Email, Mẫu Email Bằng Tiếng Anh Trong Kinh Doanh, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Bảng Mẫu Hồ Sơ Xin Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Word, Bảng Báo Cáo Kế Hoạch Làm Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Nga, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Excel, Mẫu Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Tải Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, 1 Số Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bìa Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Bảng Kế Hoạch Làm Việc, Bằng Tiếng Anh Nào Để Xin Việc, Mẫu Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Em Hãy Lập Bảng Kế Hoạch Làm Việc, Mẫu Thư Mời Làm Việc Bằng Tiếng Anh, Cv Xin Việc Bang Powerpoint, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Bảng Mô Tả Công Việc, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh, 3 Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Đơn Xin Việc It Bằng Tiếng Anh, Mẫu Bảng Tóm Tắt Quá Trình Làm Việc, Mẫu Bảng Yêu Cầu Công Việc, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Excel, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Đơn Xin Việc Vào Khách Sạn Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Hay Nhất, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn, Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Việc Bằng Tay, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn, Mẫu Cv Trong Hồ Sơ Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Hàn, Tải Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn Quốc, Mẫu Câu Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Viết 1 Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Pháp, Các Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Trung, Mẫu Kế Hoạch Làm Việc Bằng Excel, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Nhật, Bản Mô Tả Công Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Tiếng Anh Cho Kế Toán, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Pháp,

Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Email, Đơn Xin Việc Bằng Email, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Bằng Email, Mẫu Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Bằng Email, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Việt, Hồ Sơ Xin Việc Gửi Qua Email Mẫu, Tải Mẫu Cv Xin Việc Qua Email, Mẫu Cv Xin Việc Email, Đơn Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Việc Qua Email, Mẫu Cv Xin Việc Gửi Qua Email, Mẫu Cv Xin Việc Qua Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Nộp Qua Email, Mẫu Gửi Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Đơn Xin Việc Email, Email Đơn Xin Việc, Tải Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Việc Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Việc Gửi Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Làm Qua Email, Mẫu Email Bằng Tiếng Anh, Email Bằng Tiếng Anh, Email Mẫu Bằng Tiếng Anh, Mẫu Viết Cv Xin Việc Qua Email, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email Gồm Những Gì, Download Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Đơn Xin Nghỉ Việc Email, Gửi Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Mẫu Viết Email Bằng Tiếng Anh, Mẫu Email Bằng Tiếng Nhật, Mẫu Email Thông Báo Bằng Tiếng Anh, Mẫu Hồ Sơ Xin Việc Qua Email File Word, Viết Đơn Xin Nghỉ Việc Qua Email, Hướng Dẫn Viết Email Xin Việc, Cách Viết Email Xin Việc, Mẫu Email Chào Hàng Bằng Tiếng Anh, Cách Viết Email Bằng Tiếng Anh, Mẫu Cvxin Việc Part Time Qua Email, Mẫu Email Bằng Tiếng Anh Trong Kinh Doanh, Bài Tham Luận Phụ Nữ Với Việc Cân Bằng Giữa Công Việc Và Cuộc Sống, Bảng Mẫu Hồ Sơ Xin Việc, Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Hàn, Mẫu Cv Xin Việc Bằng Word, Bảng Báo Cáo Kế Hoạch Làm Việc,

Cách Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh

1.Về hình thức

Các bạn nên viết thư một cách ngắn gọn, xúc tích. Một thư xin việc điển hình sẽ được căn trái toàn bộ nội dung, sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5 và không cách đoạn. Nội dung thư nên được tóm gọn trong diện tích một trang A4. Nhờ vậy nhà tuyển dụng sẽ không mất quá nhiều thời gian đọc thư của bạn. Do đó nội dung đơn thư cần hết sức cô đọng, rõ ràng.

Bạn nên “đặt tên” thư bằng một dòng in nghiêng, mở đầu bởi từ dẫn Reference, ví dụ: Re: Salesman post (Dự tuyển vị trí nhân viên bán hàng). Chú ý, câu này sẽ được sắp xếp ngay sau địa chỉ người nhận và trước khi bắt đầu trình bày thư.

Tổ chức nội dung thư có nhiều cách khác nhau và còn tuỳ thuộc vào các yếu tố: kiến thức cá nhân của người viết, yêu cầu của nhà tuyển dụng. Tuy nhiên, để tránh lan man, chỉ nên gói gọn lại trong 3 đoạn, lần lượt nói về nguyên nhân đăng ký thi tuyển, những hiểu biết về chuyên môn của bạn và một số điểm mạnh cá nhân (thông minh, nhanh nhẹn, sẵn sàng công tác xa…).

Kết thúc thư, hãy khẳng định với nhà tuyển dụng rằng bạn mong muốn được gặp trực tiếp họ trong một buổi interview (I am looking forward to an interview at your office).

2.Về nội dung

Một bức thư xin việc chuẩn bằng Tiếng Anh gồm có 3 phần chính: mở đầu, nội dung chính và kết luận. Trước khi viết thư, ứng viên cần nêu một số thông tin cá nhân cơ bản và nơi tiếp nhận thư. Cụ thể, trên cùng đơn thư cần ghi họ và tên (Your Name), địa chỉ liên lạc (Your Address), số điện thoại (Your Phone Number). Tiếp đến là ngày tháng năm viết thư (day, month, year).

Phần mở đầu

Nêu lí do bạn viết đơn xin việc tới nhà tuyển dụng. Các mẫu câu thông dụng nhất bao gồm:

Nếu bạn biết tên của nhà tuyển dụng, lời chào của bạn có thể là: Dear (tên của nhà tuyển dụng) tiếp theo là một dấu phẩy hoặc dấu chấm. Hãy chắc chắn về đối tượng nhận thư xin việc của bạn để thêm các tiêu đề thích hợp như (Mr., Ms., Dr.) Nếu bạn không biết tên của nhà tuyển dụng, bạn có thể đề “Dear Hiring Manager,”, “Dear Recruiting Team,” hay “Dear (tên công ty)”.

Phần nội dung

Trong phần này, ứng viên chỉ nên viết từ hai đến ba đoạn văn. Giới thiệu về mình và nói với nhà tuyển dụng lý do tại sao bạn có đủ điều kiện để làm công việc dự tuyển. Những ý chính bao gồm quá trình học tập, đã tốt nghiệp trường nào (from my C.V, you will see that I graduated from ….), kinh nghiệm làm việc tính tới thời điểm hiện tại (at present, I am working for…), đặc điểm về tính cách giúp bạn làm tốt công việc mình đang ứng tuyển (in addition, I am active and enthusiastic…). Phần nội dung còn là nơi bạn có thể chia sẻ những thành tích, câu chuyện thành công, và bất kỳ thông tin khác để giúp bạn thuyết phục nhà tuyển dụng. Đây là cơ hội để bạn cho nhà tuyển dụng biết những gì có để làm được, giải thích lý do tại sao các kỹ năng và kiến thức của bạn phù hợp cho vị trí họ đang tuyển.

Phần kết luận

Nhắc lại trong một câu về lí do vì sao bạn là ứng viên phù hợp cho vị trí tuyển dụng này.

Cung cấp thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại, để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng liên lạc với bạn.

Đề cập tới bản Sơ yếu lý lịch, CV hoặc các tài liệu tham khảo mà bạn có đính kèm trong thư (nếu có).

Cảm ơn người đã dành thời gian cho bạn.

Để kết thúc thư bạn có thể viết “Best” hay “Sincerely” đó là những cách phổ biến. Ngoài ra, vì bạn không thể kí tên vào email nên cuối thư bạn có thể gõ tên đầy đủ của bạn thay cho chữ kí.

Mẫu viết email xin việc

The General Manager,

Procurement Division,

ABC Company

New York

Dear Mr./Ms. [Last Name]

This is in reference to the job posting by your company in the (Job Board), dated February 19th , 2010. I have gone through the job description and find that my work skills and the job requirements may be a good match.

I have been working for the past five years in the procurement department of (the current company). I held the position of Senior (position) in the said company.

I completed my education (DEF Education Institution). My professional education was obtained from the (ABC of Science, Location).

My updated resume is enclosed for your review.

I look forward to speaking with you soon about this employment opportunity,

Your Sincerely,

[Chữ ký của bạn]

[Tên bạn]

Nguồn: https://jes.edu.vn/cach-viet-email-xin-viec-bang-tieng-anh

? Cách Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh (Có Mẫu)

Video cách viết thư xin việc bằng tiếng Anh – Ms Thuỷ KISS English

Hướng Dẫn Cách Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh

1. Tiêu Đề Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Mỗi ngày, nhà tuyển dụng nhận hàng chục thậm chí hàng trăm email. Do đó, để email của mình không bị bỏ lỡ, bạn cần ghi tiêu đề email đầy đủ, rõ ràng.

Bạn có thể sử dụng công thức thường thấy sau:

Your name – Application for [Job Title]

2. Nội Dung Thư

Lời chào: 

Một email gửi đến đích danh người nào đó bao giờ cũng sẽ được đánh giá cao hơn. Dựa vào thông tin trong bài tuyển dụng hoặc trang web của công ty, hoặc bạn có thể trực tiếp gọi điện đến công ty để lấy tên của người trực tiếp tuyển dụng.  Khi đó bạn sử dụng ảnh mẫu câu sau: Dear Mr./Mrs./Ms. [name],

Trong trường hợp không thể tìm được một cái tên cụ thể nào,  bạn có thể viết:

Dear Hiring Manager hoặc Dear Hiring Team, hoặc To whom it may concern,.

Lý do viết thư:

3. Kết Thư

Hãy kết thư của bạn bằng việc thể hiện mong muốn sẽ trình bày kỹ hơn nếu có cơ hội tham gia phỏng vấn, thông báo cho nhà tuyển dụng về CV và những giấy tờ cần thiết mà bạn đã đính kèm. Đừng quên cảm ơn nhà tuyển dụng vì họ đã dành thời gian đọc thư xin việc của mình.

Sau khi gửi lời chào lịch sự và ký tên, hãy bổ sung thông tin liên lạc của bản thân với địa chỉ, email và số điện thoại.

TÌM HIỂU THÊM

Một Số Lưu Ý Khi Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Địa chỉ email xin việc phải chuyên nghiệp, thông thường là từ họ tên của bạn, không nên dùng những email như: alittlegirl @ gmail.com.

Nếu có thể hãy tham khảo và học cách tạo chữ ký chuyên nghiệp trong email.

Trước khi gửi email, hãy xem lại format và kiểm tra lỗi chính tả. Với mỗi ý nêu trên hãy viết thành 1 đoạn văn. Giữa các phần mở – thân – kết nên cách nhau 1 dòng. Có thể in đậm những từ ngữ quan trọng như tên vị trí công việc, nhưng đừng lạm dụng quá nhiều. Căn lề trái và dùng font chữ thông dụng thống nhất.

Đừng bao giờ quên đính kèm CV và những giấy tờ được yêu cầu.

Một Số Mẫu Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Mẫu 1:

Subject: Assistant Communications Director – Joseph Q. Applicant

Dear Hiring Manager,

Reading your September1st job posting on Craigslist for an Assistant Communication Director piqued my interest. Your description of the work responsibilities incumbent upon the next Assistant Director closely match my experience, and so I am excited to submit my resume to you for your consideration.

In my position as an Assistant Communications Director for ABC Company, I wrote articles for the company website, managed the editing and posting of contributing articles, managed their social media presence, and wrote and sent out a weekly email newsletter to subscribers. I also implemented an automated email tool that grew the company’s subscriber base by 40% within six months.

While Assistant Communications Director for Assemblyperson Janet Brown, I researched, drafted, and amended legislation, wrote press releases, and was responsible for office communications and correspondence.

My resume is attached. If I can provide you with any further information on my background and qualifications, please let me know.

I look forward to hearing from you. Thank you for your consideration.

Sincerely,Hoang Minh Thuy525/33 Tô Hiến Thành, Q.10thuy@kissenglishcenter.com0909683543

Mẫu 2:

Subject: Adjunct Instructor Position – Your Name

Dear Mr./Ms. Lastname:

I was keenly interested in reading the job posting for the position of Anatomy and Physiology Professor at Middlebury University. I believe my experience is a strong match for the responsibilities pertaining to this role, and I’m pleased to submit my application for the position.

My most recent teaching position was at Amery University where I taught both anatomy and physiology as an adjunct professor. In addition, I served on two faculty committees and participated in a research project.

I have attached my resume in this letter. Through it, I hope you will learn more about my background, education, achievements, and awards.

If I can provide you with any further information, please let me know. I look forward to hearing from you about this opportunity.

Thank you for your consideration.

Your NameAddressEmailPhone Number

Top 5 bài viết học tiếng Anh hay nhất

Cách Viết Email Xin Việc Bằng Tiếng Anh Chuẩn Cho Newbie

Khi nào cần viết Email gửi CV bằng tiếng Anh?

Sau khi bạn đã hoàn thành được nội dung của bản CV xin việc thì bạn cần gửi tới nhà tuyển dụng để bắt đầu một thành công hoặc thất bại. Bản CV xin việc chính là công cụ để ước mơ của bạn thành sự thật. Nhưng vấn đề cần bàn luận chính là cách gửi CV tới nhà tuyển dụng sao cho chuyên nghiệp.

Email gửi CV tiếng anh

Có 2 cách để bạn có thể gửi CV xin việc tới nhà tuyển dụng ứng tuyển vào vị trí bạn mong muốn bao gồm CV bản cứng và CV bản mềm. Trong đó, CV bản mềm được nhà tuyển dụng yêu cầu nộp trước sau đó khi tới phỏng vấn trực tiếp mới yêu cầu CV bản cứng để làm việc cho thuận tiện.

Bước đầu tiên, gửi CV bản mềm đến nhà tuyển dụng. Đối với những công ty nước ngoài hoặc có liên kết với nước ngoài nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu ứng viên gửi thư xin việc bằng tiếng anh thì các ứng viên cần phải tuân thủ theo yêu cầu này để đảm bảo cung cấp thông tin tuyển dụng đúng yêu cầu.

Tuy nhiên, nếu bạn gửi Email bằng tiếng anh thì bạn sẽ phải có trình độ ngoại ngữ để có thể trình bày ngôn ngữ, câu trúc câu rõ ràng, dễ hiểu. Từ đó bạn sẽ dễ dàng tạo điểm nhấn ấn tượng tới nhà tuyển dụng và một điều nghiễm nhiên bạn sẽ được nhà tuyển dụng đánh giá cao trong tiếp xúc đầu tiên.

Và ở bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ với bạn cách viết email xin việc bằng tiếng Anh chuẩn nhất.

Cách viết mail xin việc bằng tiếng anh

Các bước chuẩn bị để viết Email gửi CV tiếng anh

Kiểm tra Email

Sử dụng tên miền riêng khi đăng nhập khi sử dụng

Nhiều bạn có thói quen để Email cá nhân thường có cụm từ ” @gmail.com ” ở cuối địa chỉ Email. Đây là điều phổ biến nhưng với những nhân viên của một công ty, doanh nghiệp lại có những tiêu chuẩn riêng nhất định. Thay vào đó bạn nên sử dụng nhưng dạng hình thức như ” tên bạn@tên miền “. ( Ví dụ: Thuychi@apd.vn )

Việc sử dụng tên miền sẽ giúp bạn thao tác ứng dụng của Outlook dễ dàng và tiếp cận, liên kết thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, sẽ giúp bạn có tính chuyên nghiệp thông qua quá trình sử dụng địa chỉ Email.

Sử dụng hình thức chuẩn của Email

Địa chỉ Email chuẩn mực chính là những Email không sử dụng những dạng cơ bản như:

Nếu bạn sử dụng những ký tự này đối với địa chỉ Email bạn sẽ thiếu sự chuyên nghiệp và không được thiện cảm trước nhà tuyển dụng. Dựa trên những quy tắc chuẩn của Email CV bằng tiếng anh chuẩn những vi phạm hay làm sai quy tắc sẽ không được khuyến khích.

Cách viết Email Cv tiếng anh

Tên Email hiển thị

Tên hiển thị của Email cũng cần phải đặc biệt có điểm nhất không kém địa chỉ Email. Những lưu ý cơ bản dành cho các ứng viên mong muốn gửi CV tiếng anh như:

Tên hiển thị là tên thật của chủ tài khoản có thể sử dụng bao gồm tên đệm và tên của bạn hoặc đầy đủ họ và tên.

Tên hiển thị cần được viết hoa chữ cái đầu để phân biệt rõ ràng và thể hiện sự tôn trọng.

Tên hiển thị Email không nên sử dụng teencode hay những biệt danh, nickname hay những ký tự khó hiểu cản trở quá trình nhận biết của nhà tuyển dụng.

Chữ ký ở cuối Email

Chữ ký ở cuối Email chính là điều mà các bạn ứng viên cần phải lưu ý trong cách viết Email gửi CV tiếng anh đây chính là phần thông tin để nhà tuyển dụng dễ dàng liên lạc với bạn. Chữ ký cuối Email sẽ bao gồm:

Hướng dẫn cách viết Email gửi CV tiếng anh

Hiện nay có nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu ứng viên trực tiếp gửi CV xin việc qua Email. Email ứng tuyển – Cover letter đây chính là cách lưu dấu ấn của bạn trong lòng nhà tuyển dụng. Để làm sao có thể xây dựng nội dung Email gửi CV bằng tiếng anh bạn cần phải lưu ý những mục sau:

Mở đầu thật hấp dẫn (Start off with an attractive first paragraph)

Lời chào đầu thư chính là một quy tắc ứng xử cơ bản trong cách viết Email gửi CV bằng tiếng anh. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào sự hiểu biết của bạn về thông tin việc làm và công ty mà bạn ứng tuyển. Bạn có thể dùng một số những cấu trúc cơ bản như:

Phần mở đầu trong Email CV xin việc bằng tiếng anh

Dear ( công ty tuyển dụng) ! ( Quy tắc chung khi chưa nắm được đối phương gửi CV xin việc là nam hay nữ )

Ms hay Mr ! ( Khi đã nắm được đối phương gửi CV là nam hay nữ )

Phần nội dung thư

Đây là phần trọng tâm bạn cần thể hiện đúng nội dung của bản CV. Trong cách gửi Email CV bằng tiếng anh bạn không quên đính kèm nội dung CV của mình. Ứng viên cần trình bày ngắn gọn, xúc tích nhưng nội dung cơ bản như:

Thông tin cá nhân ( họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, Email)

Trình bày kinh nghiệm của bản thân

Nhớ lấy nguyên tắc: Show them the benefits of hiring you. Có nghĩa là: Cho họ thấy vì sao nhận bạn vào làm việc thì công ty sẽ hưởng lợi lớn.

Aggressive – Năng nổ

Ambitious – Tham vọng

Competent – Có khả năng

Creative – Sáng tạo

People person – Người của công chúng

Professional – Phong cách làm việc chuyên nghiệp

Reliable – Đáng tin cậy

Resourceful – Tháo vát

Self-motivated – Có khả năng tự tạo ra động lực cho bản thân

Successful- Thành công

Team player – Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Well-organized – Có khả năng tổ chức công việc tốt

Flexible – Linh hoạt

Goal-oriented – Định hướng mục tiêu tốt

Hard-working – Chăm chỉ

Independent – Độc lập

Innovative – Đột phá trong suy nghĩ

Knowledgeable – Có kiến thức tốt

Logical – Suy nghĩ logic

Motivated – Có khả năng thúc đẩy người khác làm việc

Meticulous – Tỉ mỉ

Detail-oriented – Chú ý đến từng chi tiết nhỏ

Determined – Quyết đoán

Efficient – Hiệu quả

Experienced – Kinh nghiệm

Phần cuối thư

Bạn nên tóm tắt vấn đề để có thể làm rõ được mong muốn, nguyện vọng được tuyển dụng vào vị trí bạn mong muốn với nội dung chính như sau:

Hướng dẫn cách viết Email gửi CV tiếng anh – Phần cuối thư

Nhắc lại lý do bạn ứng tuyển vào vị trí này.

Cung cấp thông tin liên lạc bao gồm: địa chỉ email và số điện thoại, để nhà tuyển dụng có thể dễ dàng liên lạc với bạn.

Đề cập tới sơ yếu lý lịch, CV hoặc những tài liệu tham khảo đính kèm thư.

Lời cảm ơn.

Khi kết thúc thư bạn nên để “Best” hay “Sincerely” đây là những cách xưng hô phổ biến và lịch sự nhất. Ngoài ra không quên ký tên vào Email cuối thư hoặc có thể gõ họ và tên đầy đủ thay cho chữ ký.

Những lưu ý khi viết mail xin việc bằng tiếng anh

Một số những lưu ý khi bạn viết Email gửi CV bằng tiếng anh đến nhà tuyển dụng cần nắm rõ để tránh những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến sự thất bại đầy đáng tiếc. Bạn cần phải chú ý những điểm cơ bản như:

Cách sử dụng ngữ pháp tiếng anh

Cấu trúc ngắn gọn, xúc tích

Email phải có tiêu đề

Kiểm tra chính xác địa chỉ Email nhà tuyển dụng

Lựa chọn File đính kèm chuẩn CV

Mẫu email xin việc bằng tiếng anh chuẩn

Mẫu email xin việc bằng tiếng anh 1

The General Manager,

Procurement Division,

ABC Company

New York

Dear Mr./Ms. [Last Name]

This is in reference to the job posting by your company in the (Job Board), dated February 19th , 2010. I have gone through the job description and find that my work skills and the job requirements may be a good match.

I have been working for the past five years in the procurement department of (the current company). I held the position of Senior (position) in the said company.

I completed my education (DEF Education Institution). My professional education was obtained from the (ABC of Science, Location).

My updated resume is enclosed for your review.

I look forward to speaking with you soon about this employment opportunity,

Your Sincerely,

[Chữ ký của bạn]

[Tên bạn]

Mẫu CV Email bằng tiếng anh 2

Tran Van Toan

10 Thanh Liet, Hoang Mai, Ha Noi

Tel: 0988723450

May 10, 2018

Attn: Human Resources Manager

Re: Salesman post

Dear Sir,

From my C.V, you will see that, I graduated from Foreign Trade University with a good bachelor degree. I have a good command of Vietnam economic and social situation, and I am confident in doing business.

At present, I am working for….

In addition, I am active and enthusiastic. I am willing to learn and do what takes to get a job done well even under pressure or on far mission.

I am looking forward to an interview at your office.

Yours faithfully,

Tran Van Toan

Mẫu CV Email bằng tiếng anh 3

Dear Mr./Ms. [Last Name]

This is in reference to the job posting by your company in the (Job Board), dated February 19th , 2010. I have gone through the job description and find that my work skills and the job requirements may be a good match.

I have been working for the past five years in the procurement department of (the current company). I held the position of Senior (position) in the said company.

I completed my education (DEAF Education Institution). My professional education was obtained from the (ABC of Science, Location).

My updated resume is enclosed for your review.

I look forward to speaking with you soon about this employment opportunity,

Your Sincerely,

[Chữ ký của bạn]

[Tên bạn]