Top 15 # Viet Don Xin Nghi Phep Cua Giao Vien Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Don Xin Nghi Nhau Hay

Hãy Phân Tích Sự Giống Nhau/ Khác Nhau Trong Việc Đánh Giá Một Vấn Đề Cụ Thể, Don Xin Nghi Nhau Hay, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Hài, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Chế, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Bá Đạo, Nghỉ Nhậu, Đơn Nghỉ Nhậu, Đơn Xin Nghỉ Nhậu, Đơn Xin Tạm Nghỉ Nhậu, Đơn Xin Nghỉ ăn Nhậu, Đơn Xin Tạm Nghỉ ăn Nhậu, Nghị Định ăn Nhậu, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Hài Hước, Nghị Định 100 Quán Nhậu, Đơn Đề Nghị Giải Quyết Đánh Nhau, Nội Quy ăn Nhậu Vui, Đơn Xin ăn Nhậu, Quy Chế ăn Nhậu, 5 Nội Quy ăn Nhậu, Nội Quy Bàn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu, Đơn Xin Yêu Nhau, Mẫu Đơn Xin ăn Nhậu, Hóa Đơn ăn Nhậu, Bản Cam Kết Yêu Nhau, Hài 5 Điều Nội Quy ăn Nhậu, Mẫu Hợp Đồng Yêu Nhau, Bài 7. Văn Bản Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, 5 Điều Nội Quy ăn Nhậu Cho Các, Nếu Không Nợ Nhau Làm Sao Gặp Gỡ, Truyện Đ** Nhau Hay, Tìm Nhau Giữa Sài Gòn, Truyện Đ** Nhau, 8 Đơn Vị Tái Bản Giống Nhau, Luật ăn Nhậu, Văn 8 Văn Bản Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, Truyện Đ** Nhau Cực Hay, Kế Hoạch ăn Nhậu, Luật Yêu Nhau, Điều Lệ ăn Nhậu, Điều Lệ Hội ăn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu Lyric, Nội Quy 10 Điều ăn Nhậu, Đơn Xin Tạm Dừng ăn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu Karaoke, Bộ Luật ăn Nhậu, Quy Định ăn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu Hài Hước, Truyện Cười Yêu Nhau, Nội Quy ăn Nhậu Rapper Thao My, Nội Quy ăn Nhậu Hoài Linh, Truyện Cười ăn Nhậu, 10 Điều Luật ăn Nhậu, Lời Bài Hát Giải Thoát Cho Nhau, 12 Điều Luật ăn Nhậu, Định Nghĩa 2 Góc Phụ Nhau, Thế Nào Là 2 Nguyên Tố Cùng Nhau, Trích Đoạn Xin Một Lần Yêu Nhau, Truyện Đ** Nhau Với Cô Giáo, Mẫu Đơn Trình Báo Đánh Nhau, Nội Dung Bài Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, Mẫu Thực Đơn Quán Nhậu, Khái Niệm 2 Góc Bù Nhau, Khái Niệm 2 Góc Kề Nhau, Kỉ Niệm 3 Tháng Yêu Nhau, Kỉ Niệm 3tháng Yêu Nhau , 2 Số Nguyên Tố Cùng Nhau Khi Nào, Kỹ Thuật Trồng Cây Nhàu, Giải Bài Toán Yêu Nhau Cau Sáu Bổ Ba, Mess Dài Kỉ Niệm 1 Năm Yêu Nhau, Quyết Định Xa Nhau, Định Nghĩa 2 Góc Bù Nhau, Sự Giống Nhau Cơ Bản Của Bộ Nhớ Ngoài Và Bộ Nhớ Ram Là Gì?, Quy Chế Và Quy Trình Khác Nhau Như Thế Nào, Định Nghĩa 2 Góc Kề Nhau, Trích Dẫn Bên Nhau Trọn Đời, Trích Đoạn Yêu Nhau Không Bao Giờ Có Tội, Chuyên Đề 2 Tam Giác Bằng Nhau Lớp 7, ăn Mòn Điện Hóa Và ăn Mòn Hóa Học Khác Nhau Điểm Nào , Quê Quán Cha Con Không Khớp Nhau, Bản Tường Trình Danh Nhau, Hướng Dẫn Cài Đặt 2 Cục Wifi Nối Tiếp Nhau, Mẫu Tờ Rơi Khai Trương Quán Nhậu, Hiệp ước Không Xâm Phạm Lẫn Nhau, Bài Giảng 2 Tam Giác Bằng Nhau, 3 Liên Hóa Đơn Không Giống Nhau, ý Nghĩa Của Chỉ Thị Nhật Pháp Bắn Nhau, ý Nghĩa Chỉ Thị Nhật Pháp Bắn Nhau, Trích Đoạn Xin Một Lần Yêu Nhau Karaoke, Trích Đoạn Kiếp Nào Có Yêu Nhau, Kỉ Niệm 30ngày Quen Nhau, Khi Rẻ Trái ở Đường Giao Nhau, Mẫu Bản Tường Trình Đánh Nhau, Gia Đình Và Bạn Bè Vĩnh Viễn Bên Nhau, Tiểu Thuyết Bên Nhau Trọn Đời, Trích Đoạn Xin Lần Yêu Nhau Karaoke, Truyện Cười 2 Vợ Chồng Cãi Nhau, Phương án Và Kế Hoạch Khác Nhau Như Thế Nào, Dàn ý Lời Nói Chẳng Mất Tiền Mua Lựa Lời Mà Nói Cho Vừa Lòng Nhau, Từ Khai Xuất Nhậu Khẩu,

Hãy Phân Tích Sự Giống Nhau/ Khác Nhau Trong Việc Đánh Giá Một Vấn Đề Cụ Thể, Don Xin Nghi Nhau Hay, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Hài, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Chế, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Bá Đạo, Nghỉ Nhậu, Đơn Nghỉ Nhậu, Đơn Xin Nghỉ Nhậu, Đơn Xin Tạm Nghỉ Nhậu, Đơn Xin Nghỉ ăn Nhậu, Đơn Xin Tạm Nghỉ ăn Nhậu, Nghị Định ăn Nhậu, Đơn Xin Nghỉ Nhậu Hài Hước, Nghị Định 100 Quán Nhậu, Đơn Đề Nghị Giải Quyết Đánh Nhau, Nội Quy ăn Nhậu Vui, Đơn Xin ăn Nhậu, Quy Chế ăn Nhậu, 5 Nội Quy ăn Nhậu, Nội Quy Bàn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu, Đơn Xin Yêu Nhau, Mẫu Đơn Xin ăn Nhậu, Hóa Đơn ăn Nhậu, Bản Cam Kết Yêu Nhau, Hài 5 Điều Nội Quy ăn Nhậu, Mẫu Hợp Đồng Yêu Nhau, Bài 7. Văn Bản Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, 5 Điều Nội Quy ăn Nhậu Cho Các, Nếu Không Nợ Nhau Làm Sao Gặp Gỡ, Truyện Đ** Nhau Hay, Tìm Nhau Giữa Sài Gòn, Truyện Đ** Nhau, 8 Đơn Vị Tái Bản Giống Nhau, Luật ăn Nhậu, Văn 8 Văn Bản Đánh Nhau Với Cối Xay Gió, Truyện Đ** Nhau Cực Hay, Kế Hoạch ăn Nhậu, Luật Yêu Nhau, Điều Lệ ăn Nhậu, Điều Lệ Hội ăn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu Lyric, Nội Quy 10 Điều ăn Nhậu, Đơn Xin Tạm Dừng ăn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu Karaoke, Bộ Luật ăn Nhậu, Quy Định ăn Nhậu, Nội Quy ăn Nhậu Hài Hước, Truyện Cười Yêu Nhau, Nội Quy ăn Nhậu Rapper Thao My,

Huong Dan Cach Viet Hoa Don Vat Va Hoa Don Ban Hang

Chúng tôi xin chia sẻ cách lập viết hóa đơn VAT và hóa đơn bán hàng cho các bạn tham khảo. Mong rằng cung cấp được thông tin bổ ích cho các bạn kế toán mới vào nghề.

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn a. Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn – Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. – Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. Ngày lập hoá đơn đối với hoạt động cung cấp điện sinh họat, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hoá, dịch vụ cung cấp căn cứ thoả thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua. – Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. – Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hoá đơn cho khối lượng, giá trị hàng hoá, dịch vụ được giao tương ứng. – Trường hợp tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền. – Ngày lập hóa đơn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thoả thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. – Trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán, ngày lập hoá đơn thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên, nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ. – Ngày lập hoá đơn đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

Vien Sot Ret Ky Sinh Trung

Báo cáo ca bệnh, loạt ca bệnh và nghiên cứu thuần tập Báo cáo ca bệnh (case report) hoặc hàng loạt ca (case series report) nhằm thông tin các ca bệnh hiếm, các ca bệnh có các biểu hiện, diễn tiến hoặc biến chứng khác thường hoặc tường trình các tai biến bất thường do thuốc gây ra cho người bệnh. Báo cáo ca bệnh ít có giá trị về y học chứng cớ, tuy nhiên trong lịch sử y học đôi khi nhờ các báo cáo này giúp cho nhà khoa học phát hiện một loại bệnh mới hoặc các biến chứng gây ra do thuốc mà các hãng bào chế không lường trước được.

Ví dụ điển hình, vào những năm đầu thập niên 60, hàng ngàn phụ nữ Châu Âu sinh ra quái thai, dị tật cụt chi giống như hải cẩu, do uống thuốc an thần Thalidomide trong 3 tháng đầu thai kỳ. Bác sĩ McBride ở Úc là người đầu tiên đã phát hiện ca dị tật cụt chi ở một bệnh viện phụ sản tại Sydney và đã báo cáo trên báo The Lancet vào năm 1961.

Đến năm 1962 hàng loạt các ca tương tự đã được phát hiện tại Anh và công bố trên báo British Medical Journal [1] Một phụ nữ 35 tuổi, có thai lần đầu tiên sau 12 tháng kết hôn, uống thuốc an thần Thalidomide 2 tháng trước khi có thai và tiếp tục 3 tuần đầu sau khi có thai. Trẻ sinh ra đủ tháng và chết 24 giờ sau sinh, kết quả giải phẩu tử thi:Trẻ gái cân nặng 3,4 kg vòng đầu 35 cm, vòng ngực 37,5 cm, 2 mắt có tật: thiếu mống mắt bên mắt phải và đục thủy tinh thể mắt trái, hoàn toàn cụt 2 tay, 2 chi dưới kém phát triển nhưng có 4 ngón chân bên phải và 6 ngón chân bên trái…

Nhờ những phát hiện đầu tiên này và thông báo trên báo đã gây sự chú ý trong giới y học và đã xác định Thalidomide là thủ phạm gây ra dị tật cho hàng nghìn trẻ sơ sinh vào những thập niên 60-70. Báo cáo ca bệnh do ít có bằng chứng khoa học nên khó được chấp nhận đăng trên các báo nổi tiếng của y học. Trong những năm gần đây đã có nhiều tờ báo y học chuyên đăng báo cáo ca bệnh, điển hình là báo Journal Medical Case Reports phát hành lần đầu vào tháng 2 năm 2007 và đã xuất bản đều đặn hàng tháng [2]

Tùy theo báo y học, cách trình bày bài viết báo cáo ca bệnh phải theo hướng dẫn về nội dung, hình thức và các tiêu chí do tờ báo qui định. Nói chung, báo cáo ca bệnh thường được trình bày như sau [3] [4]. Hình thức của bài viết báo cáo ca bệnh gồm các phần: Tóm tắt, mở đầu, báo cáo ca bệnh và bàn luận. Báo cáo ca bệnh có thể mô tả một ca hoặc hàng loạt ca bệnh (case serie report). Tổng độ dài bài viết dài khoảng 1500 – 2500 từ. Tựa bài báo phải ngắn gọn, đầy đủ và xúc tích.

Có khoảng 100-250 từ, phải tóm tắt đủ cả 4 phần chính: mở đầu và mục đích, báo cáo ca bệnh, bàn luận và kết luận. Tuy nhiên hình thức có thể thay đổi tùy theo từng tờ báo y học đòi hỏi.

1.2 Phần mở đầu.

Nêu vấn đề một cách xúc tích và ngắn gọn trong vài câu về tình trạng hiếm và lạ của ca bệnh này để gây ngay sự chú ý cho người đọc. Tham khảo trong y văn và internet (Medline, Embase, Ovid, thư viện Cochrane…), hoặc ngay cả ở bộ máy tìm kiếm Google, các trường hợp tương tự đã được báo cáo trước đây. Nếu ca bệnh mô tả tai biến do dùng thuốc phải dò tìm các dữ liệu về tác dụng phụ của thuốc ở Clin-Alert hoặc các thông tin về thuốc của đại học Iowa (Iowa Drug Information Services). Phần mở đầu thường chỉ cần ba đoạn văn là đủ và thường không cần ghi tựa (ví dụ: đặt vấn đề hoặc mở đầu).

1.4 Phần bàn luận

là phần quan trọng nhất của báo cáo ca bệnh, đoạn văn đầu tiên thường nêu lên mục đích của báo cáo ca bệnh này, đoạn kế tiếp liên hệ đến các báo cáo trước đây về các trường hợp tương tự đã nêu trong y văn, cần phân tích sự giống nhau hoặc sự khác biệt với các trường hợp ghi nhận trước đây, lưu ý các bài báo tham khảo phải là bài báo gốc không được trích dẫn thông qua bài báo của tác giả khác. Đoạn văn cuối cùng, phần quan trọng nhất của phần bàn luận, là nêu được các chứng cớ khoa học để thuyết phục người đọc là ca bệnh mô tả được chẩn đoán là đáng tin cậy, các diễn tiến của ca bệnh này là logic và có những đặc điểm khác với các ca bệnh kinh điển thường được mô tả trước đây. Kết thúc phần bàn luận nên lên bài học kinh nghiệm được rút ra từ ca bệnh này.

Đôi khi không cần thiết hoặc chỉ tóm tóm tắt trong một câu văn về thông điệp chính hoặc bài học kinh nghiệm mà tác giả muốn chuyển tải đến người đọc, đồng thời gợi ý các ý tưởng mới cho các nghiên cứu trong tương lai.

5] [ Tựa: Nhân một trường hợp viêm ruột thừa do vòng tránh thai Tóm tắt. Lủng tử cung là một biến chứng trầm trọng khi đặt vòng tránh thai. Lủng tử cung do vòng tránh thai có thể gây tổn thương các cơ quan kề cận. Một trường hợp viêm ruột thừa (VRT) cấp do đặt vòng tránh thai multiload Cu 315. Đây là một biến chứng hiếm gặp và đã có 14 trường hợp trước đây được ghi nhận trong y văn

Báo cáo ca bệnh 1.

Một ví dụ về báo cáo hàng loạt ca bệnh của Karanikolas và cộng sự đăng trên tạp chí Journal of Medical Case Reports [6] Tựa: Điều trị uốn ván nặng với magnesium tĩnh mạch liều cao, kéo dài tại khoa Hồi Sức Tích Cực: báo cáo hàng loạt ca bệnh

Uốn ván (UV) là bệnh hiếm gặp dễ gây chết người do ngọai độc tố của Clostridium tetani. Bệnh nhân (BN) mắc UV có triệu chứng co cứng cơ và suy hô hấp, vì vậy cần nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) và thở máy. Các báo cáo ca bệnh không đối chứng và các nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên (RCT) mới đây ở Việt Nam gợi ý rằng Magnesium (Mg) là một lọai thuốc chọn lựa trong điều trị UV nhưng e ngại vì độc tính của thuốc. Chúng tôi trình bày 3 trường hợp UV nhập viện tại bệnh viện đại học Patras vì suy hô hấp. Cả 3 trường hợp đều được điều trị bằng Mg tĩnh mạch liều cao và kéo dài với kết cục tốt.

Cả 3 BN trong loạt ca bệnh này đều nhập viện tại ICU vì co cứng cơ toàn thân được đặt nội khí quản và thở máy với đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Cả 3 đều được cho an thần bằng propofol kết hợp với clonidine. Theo phác đồ của đơn vị, hạ huyết áp được định nghĩa khi HA trung bình < 50mmHg và được truyền TM liên tục bằng norepinephrine. Nhịp tim chậm được định nghĩa khi nhịp tim < 45 nhịp/phút và được điều trị bằng atropine và/hoặc truyền TM isoproterenol. Nhịp tim nhanh khi lớn hơn 100 nhịp/phút và được điều trị với esmolol truyền TM. Các BN đều được cho heparin trọng lượng phân tử thấp để phòng ngừa thuyên tắc mạch và nuôi dưỡng bằng ống xông miệng-dạ dày, Lượng nước tiểu được giữ trên 0,5 ml/kg/giờ bằng dịch truyền thích hợp. Hiệu quả của Mg điều trị được đánh giá hàng ngày bằng test “đánh thức” : xem mức độ co cứng cơ và thở tự phát với hỗ trợ áp suất. Nếu kiểm tra nhận thấy mức độ co cứng cơ chưa đủ sẽ tăng liều magnê từ 10-15%, và khi co cứng cơ giảm sẽ giảm liều từ 10-25%. Thu thập số liệu bằng phương pháp hồi cứu.

BN nam 50 tuổi người Hy lạp gốc Caucase, tiền sử nghiện rượu, chích xì-ke và viêm gan virut C, nhập viện ICU vì co cứng và suy hô hấp nặng. Có chích ngừa UV từ nhỏ và lập lại 1 lần lúc 20 tuổi, khi nhập ngũ vào quân đội. Lúc mới vào ICU, BN được đặt nội khí quản và thở máy áp lực dương. Kháng sinh ban đầu gồm Meropenem, Vancomycin và Metronidazole. Colistin và gentamicin cho thêm sau 7 ngày vì BN bị viêm phổi do Enterobacter cloacae.

BN được truyền norepinephrine liên tục trong 5 ngày vì hạ huyết áp. Vì tình trạng bệnh nặng, chúng tôi dự đoán không thể ngưng thở máy sớm nên đã mở khí quản vào ngày 3 sau khi nhập ICU. Co cứng cơ của BN cải thiện sau khi cho Mg truyền TM. Tuy nhiên sự co cứng cơ kéo dài nên Mg truyền TM được duy trì trong 26 ngày với tổng liều là 337g. Đo nồng độ Mg trong huyết thanh mỗi ngày, dao động ở mức từ 3-4 mmol/L. BN dần dần được cải thiện, cho ngưng thở máy và xuất viện sau 30 ngày điều trị trong tình trạng ổn định.

Bảng 1. Dữ liệu đặc điểm nhân khẩu, điều trị và kết cục

BN nam 77 tuổi người Hy lạp gốc Caucase, không tiền sử bệnh, vào ICU vì suy hô hấp và co cứng toàn thân. Một tuần trước bị một vết thương nhỏ, sưng, đỏ, và đau ở chân phải. BN không có sổ tiêm chủng và cho rằng không chủng ngừa UV hơn 20 năm nay. Ngay khi vào ICU, BN được cho thuốc an thần, đặt nội khí quản và thở máy áp lực dương. BN được cho thuốc chống đau, an thần và cisatracurium để trị co cứng cơ.

Cho kháng sinh ceftriaxone và metronidazole. Chúng tôi mở khí quản vào ngày 7 sau nhập ICU. Vì co cứng cơ liên tục, chúng tôi cho Mg vào ngày 8 của bệnh với mục đích giảm bớt các thuốc giãn cơ không khử cực. Triệu chứng co cứng cơ giảm nhiều sau khi cho Mg truyền TM và BN không cần dùng thuốc giãn cơ nữa. Nồng độ Mg máu được đo mỗi ngày. Độ co cứng cơ được kiểm sóat tốt và nồng độ Mg máu duy trì trong khoảng 4 – 4,5 mmol/L. Ngưng thở máy cho BN vào ngày 14 và ngưng truyền Mg vào ngày 16. BN xuất viện trong tình trạng ổn định vào ngày 22 của bệnh.

BN 30 tuổi, người Hy lạp gốc Caucase nhập ICU với chẩn đoán UV với triệu chứng co cứng toàn thân, cứng hàm và khó nuốt. BN tự chích thuốc phiện với kim bẩn 3 ngày trước khi bệnh khởi phát. Có chích ngừa UV từ lúc nhỏ nhưng không chích lập lại ít nhất đã hơn 10 năm. BN nhập ICU trong tình trạng huyết động ổn định và được cho Mg tiêm mạch ngay. Cơn co cứng giảm sau 3-4 giờ tiêm. Tuy nhiên cơn co cứng vẫn còn kéo dài khi đánh giá bằng test đánh thức hàng ngày, BN được cho Mg tiếp tục trong 26 ngày. Cho kháng sinh gồm: meropenem, vancomycin và metronidazole. BN được mở khí quản vào ngày 5. Sau thời gian dài nằm ICU với không có biến chứng trầm trọng nào, BN được cai thở máy vào ngày 28 và xuất viện vào ngày 30 trong tình trạng ổn định. Đặc điểm nhân khẩu học, điều trị và kết cục được trình bày trong bảng 1. Bất ổn hệ thống thần kinh tự động không là vấn đề, chỉ một BN có bị một đợt nhiễm khuyết máu 5 ngày.

Báo cáo ca bệnh: là 1 loại nghiên cứu dùng để mô tả các đặc tính của 1 bệnh, diễn tiến của bệnh do trị liệu hay hiệu quả trị liệu trong các trường hợp đặc biệt. Báo cáo ca bệnh thường gặp trong y văn hay tạp chí. Nó cung cấp thông tin về các thể lâm sàng hiếm, bệnh mới, hiệu quả của phương pháp trị liệu mới.Tuy nhiên báo cáo ca bệnh có thể là đầu mối cho việc nhận diện ra bệnh mới hay tác dụng phụ của thuốc trị liệu. Từ kết quả này có thể gợi ý để hình thành giả thuyết về bệnh.

Nhược điểm của báo cáo ca bệnh là chỉ dựa vào thông tin của 1 ca bệnh duy nhất nên nếu có sự hiện diện của bất kỳ 1 yếu tố nghi ngờ nào đó thì có thể suy diễn ra mối tương quan 1 cách rất chủ quan. Sự hiện diện đó có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên không hề có dính dáng đến sự phân bố bệnh tật.

Báo cáo loạt ca bệnh: là sự tổng hợp các thông tin từ các ca bệnh trong 1 khoảng thời gian ngắn.Việc phát hiện ra có sự gia tăng bất thường của 1 loạt ca bệnh có thể gợi ý cho sự xuất hiện của 1 dịch bệnh vì vậy mà báo cáo loạt ca bệnh rất hữu ích và được sử dụng rộng rãi trong ngành dịch tể học nhằm giám sát dịch bệnh. Báo cáo loạt ca có thể giúp nhận ra bệnh mới. Kết luận về 1 đặc tính nào đó của bệnh tật hay mối liên hệ giữa bệnh và các yếu tố quan tâm được rút ra từ báo cáo loạt ca có sức thuyết phục hơn báo cáo ca. Điều này được chứng minh qua việc phát hiện ra HIV/AIDS.

tháng 5 năm 1981 người ta thấy 5 ca bệnh viêm phổi do tác nhân gây bệnh viêm phổi Ví dụ: Pneumocystis carinii ở nhóm nam thanh niên đồng tính luyến ái ở thành phố Los Angeles.

Đây là 1 hiện tượng lạ vì bệnh này thường xảy ra ở người già, những người bị bệnh ung thư, hay những người sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Sau đó 1 tháng, thì có xuất hiện 4 trường hợp Sarcoma Kaposi ở nam đồng tính luyến ái tương tự như viêm phổi do Pneumocystis carnii, bệnh này cũng thường gặp ở những người suy giảm miễn dịch.Việc phát hiện này đã gợi ý có thể có 1 dịch bệnh mới xuất hiện hay có sự cố đặc biệt nào đó làm cho khả năng miễn dịch của những người nam có quan hệ tình dục đồng giới bị suy giảm. Hiện tượng này cần phải được giáp sát và nghiên cứu kỹ lưỡng. Nhờ đó mà về sau người ta chứng minh được căn bệnh nhiễm HIV/AIDS.

Ưu điểm:

Nhược điểm:

+ Cỡ mẫu cần thiết trong báo cáo loạt ca tuỳ thuộc vào mức độ phổ biến của vấn đề, mục tiêu và sự quan tâm của nhà nghiên cứu.

Báo cáo loạt ca bệnh thường báo cáo thiết kế nghiên cứu, nhưng nhãn của nghiên cứu loạt ca bệnh thường được sử dụng không trước sau như một và đôi khi không đúng. Dãn nhãn đánh mã sai làm sai lệch các chỉ số và sếp thứ tự phù hợp. Ở đây cố gắng làm rõ khái niệm loạt ca bệnh và đề xuất một hướng phân biệt chúng với các nghiên cứu thuần tập (cohort studies). Trong một nghiên cứu cohort, các bệnh nhân được lấy mẫu dựa vào phơi nhiễm và theo dõi theo thời gian và sựu xuất hiện kết quả được đánh giá.

1. Nguyễn Ngọc Rạng (2011). Báo cáo ca bệnh và hàng loạt ca bệnh

2. What is a case report or case series. http://www.ehib.org/faq.jsp

3. In defense of case report or case series. http://annals.org/article.aspx

Boi Bai Mau Don Hang Ngay

Bài sưu tầm: PHÚ ĐĂNG HỎA – GIÁP THÌN ẤT TỴ

Bài viết Nhận thức về mệnh bàn và 12 cung nhân sự chép từ cuốn Tử vi mệnh vận phân tích của tác giả Từ Tăng Sinh. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về mẫu luận giải lá số tổng thống Donald Trump. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Tinh thần và thể xác khác biệt tùy theo mệnh thân đóng ở Tứ Sinh, Tứ Chính hay Tứ Mộ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về hai sao Tả Phụ và Hữu Bật. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: THIÊN THƯỢNG HỎA – MẬU NGỌ KỶ MÙI

Bài viết về ngũ hành và tính miếu hãm lợi vượng của các sao. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Trường hợp nào là người tứ đức trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về sao Cự Môn. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: SƠN HẠ HỎA – BÍNH THÂN ĐINH DẬU

Bài viết Cơ Nguyệt Đồng Lương lại chẳng phải nhân viên thư lại được Quách Ngọc Bội dịch lại từ cuốn Đẩu Số luận Sự Nghiệp của tác giả Tử Vân. Mời các bạn cùng đọc.

Bài viết về Khôi Việt Thiên Ất Quý Nhân trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về sao Liêm Trinh. Mời các bạn cùng đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: SƠN ĐẦU HỎA – GIÁP TUẤT ẤT HỢI

Bài viết hay về các tổ hợp sao dễ kết luận lá số đào hoa trong lá số Tử vi của tác giả Đại Đức Sơn Nhân. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Những đấng đức hạnh cao dầy không có gì ngăn cản nhiệm vụ trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.

Một bài viết sưu tầm về sao Thái Âm. Mời các bạn đọc và tham khảo.

Bài sưu tầm: BÍCH THƯỢNG THỔ – CANH TÝ TÂN SỬU

Bài dịch cuốn sách Tử Vân Tiên Sinh luận tính chất tinh diệu của tác giả Tử Vân, do dịch giả Chiến Nguyễn biên dịch. Mời các bạn đọc tham khảo.

Bài viết về Thương Sứ là hai đồn canh cho ba đoạn đường lượn dốc trích từ cuốn Tử vi nghiệm lý toàn thư của cụ Thiên Lương. Mời các bạn đọc tham khảo.