Top 12 # Viết Đơn Xin Bán Điện Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Cách Viết Hoá Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại

Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định

Căn cứ theo nghị định của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính, theo quy định viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại sẽ bao gồm các bước sau:

Tên loại hóa đơn

Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn.

Ví dụ: Hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn bán hàng.

Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có thể đặt thêm tên khác kèm theo, nhưng phải ghi sau tên loại hóa đơn với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Hóa đơn giá trị gia tăng – phiếu bảo hành, hóa đơn giá trị gia tăng (phiếu bảo hành), hóa đơn giá trị gia tăng – phiếu thu tiền, hóa đơn giá trị gia tăng (phiếu thu tiền) …

Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn

Ký hiệu mẫu số hóa đơn là thông tin thể hiện ký hiệu tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn (một loại hóa đơn có thể có nhiều mẫu).

Ký hiệu hóa đơn là dấu hiệu phân biệt hóa đơn bằng hệ thống chữ cái tiếng Việt và 02 chữ số cuối của năm.

Đối với hóa đơn đặt in, 02 chữ số cuối của năm là năm in hóa đơn đặt in. Đối với hóa đơn tự in, 02 chữ số cuối là năm bắt đầu sử dụng hóa đơn ghi trên thông báo phát hành hoặc năm hóa đơn được in ra.

Ví dụ: Doanh nghiệp X thông báo phát hành hóa đơn tự in vào ngày 7/6/2014 với số lượng hóa đơn là 500 số, từ số 201 đến hết số 700. Đến hết năm 2014, doanh nghiệp X chưa sử dụng hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát hành. Năm 2015, doanh nghiệp X được tiếp tục sử dụng cho đến hết 500 số hóa đơn đã thông báo phát nêu trên.

Trường hợp doanh nghiệp X không muốn tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng tahì thực hiện hủy các số hóa đơn chưa sử dụng và thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới theo quy định.

Tên liên hóa đơn

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

Liên 1: Lưu.

Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế.

Số thứ tự hóa đơn

Số thứ tự của hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn.

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

Đối với hóa đơn giá trị gia tăng, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế giá trị gia tăng, phải có dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.

Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Trên hóa đơn đặt in, phải thể hiện tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn, bao gồm cả trường hợp tổ chức nhận in tự in hóa đơn đặt in.

Điều kiện đóng dấu trong hóa đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định

Những mặt hàng nhỏ lẻ như hàng tiêu dùng, may mặc,….khi bán không lập hợp đồng mua bán thì theo quy định của Bộ tài chính có thế bán hàng qua điện thoại. Nhưng những mặt hàng có quy mô lớn và giá trị cao, phải lập hợp đồng mua bán, tư vấn thiết kế, thi công xây dựng giữa hai bên như trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh địa ốc, mua bán bất động sản,… thì không thuộc trường hợp cho phép bán hàng qua điện thoại. Cho nên việc doanh nghiệp bán hàng đề nghị lập hóa đơn cho khách hàng mà ký, đóng dấu tại mục “Người mua hàng ký, ghi rõ họ tên” là “bán hàng qua điện thoại” là không đúng với quy định.

Hướng Dẫn Viết Hoá Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại

Cách viết hoá đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định

          Những lưu ý khi doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mua ô tô

1. Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định

Căn cứ theo Nghị định của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính, theo quy định viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại sẽ bao gồm các bước sau:

Tên loại hóa đơn

Người lập hóa đơn cần chú ý đến tên loại hóa đơn cần lập. Là hóa đơn thuế giá trị gia tăng, hay hóa đơn bán hàng thay thế cho hóa đơn GTGT khi doanh nghiệp kê khai thuế cho cơ quan thuế theo phương pháp trực tiếp.

Số hóa đơn và mẫu số hóa đơn

Thông tin số, mẫu số hóa đơn là thông tin bắt buộc và là dạng thông tin phân biệt nên phải là duy nhất không trùng lặp giúp việc lưu trữ và xử lý hóa đơn của các doanh nghiệp không bị nhầm lẫn.

Tên liên hóa đơn

Nếu hóa đơn bán hàng theo kiểu truyền thống là bằng giấy thì sẽ chia ra nhiều liên bao gồm liên doanh nghiệp bán hàng giữ, liên nộp cho cơ quan thuế của Nhà nước, liên giao cho khách hàng

Còn với hóa đơn bán hàng điện tử thì không có khái niệm liên. Mọi cơ quan, tổ chức lưu trữ và xử lý hóa đơn đều khai thác dữ liệu trên một bản hóa đơn điện tử duy nhất. Khách hàng sẽ nhận hóa đơn điện tử thông qua 2 hình thức chính: nhận thông qua cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử bên thứ 3 như Email, SMS; nhận thông qua hình thức của tổ chức trung gian cung cấp hóa đơn điện tử.

Ngày tháng năm lập hóa đơn

Việc viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định cũng cần phải ghi chính xác ngày tháng năm lập hóa đơn.

Thông tin bên bán hàng

Thông tin này sẽ bao gồm tên cá nhân (tổ chức, doanh nghiệp) bán hàng, tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại liên lạc,… phải được ghi rõ ràng và đầy đủ nhằm thuận tiện cho bên xử lý hóa đơn dễ dàng theo dõi, tra cứu và xử lý các vấn đề phát sinh như bên bán trả lại hàng, người lập hóa đơn nhập sai thông tin các mặt hàng,…

Thông tin bên mua hàng

Cũng giống như bên bán, việc viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại cũng cần phải ghi rõ ràng thông tin của người mua hàng. Nhưng nếu bên phía người mua không cung cấp đầy đủ thông tin thì ghi rõ “người mua không cung cấp Họ tên, địa chỉ, mã số thuế”. Đặc biệt ở tiêu thức hình thức thanh toán dù là thanh toán qua điện thoại(thẻ cào điện thoại), hay chuyển khoản ngân hàng thì đều ghi là CK (chuyển khoản) và ghi rõ số tài khoản.

Chi tiết các mặt hàng trong đơn hàng

Các chi tiết mặt hàng đều phải được ghi logic và đầy đủ như: tên mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tổng tiền trước thuế VAT và sau thuế VAT (ghi rõ ràng cả bằng chữ lẫn bằng số)

Ký và ghi rõ họ tên

Vì là hóa đơn bán hàng qua điện thoại, nên chỉ cần chữ ký và họ tên bên phía bán hàng mà không cần chữ ký của người mua hàng. Mục “Người bán hàng ký và ghi rõ họ tên” sẽ được ghi là “Bán hàng qua điện thoại”.

2. Điều kiện đóng dấu trong hóa đơn bán hàng qua điện thoại theo quy định

Những mặt hàng nhỏ lẻ như hàng tiêu dùng, may mặC,… khi bán không lập hợp đồng mua bán thì theo quy định của Bộ tài chính có thế bán hàng qua điện thoại. Nhưng những mặt hàng có quy mô lớn và giá trị cao, phải lập hợp đồng mua bán, tư vấn thiết kế, thi công xây dựng giữa hai bên như trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh địa ốc, mua bán bất động sản,… thì không thuộc trường hợp cho phép bán hàng qua điện thoại (theo công văn số 7515/CT-TTHT ngày 5/8/2016 của Cục thuế Tp Hồ Chí Minh). Cho nên việc doanh nghiệp bán hàng đề nghị lập hóa đơn cho khách hàng mà ký, đóng dấu tại mục “Người mua hàng ký, ghi rõ họ tên” là “bán hàng qua điện thoại” là không đúng với quy định.

Trung tâm đào tạo NewTrain

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán Newtrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

0/5

(0 Reviews)

Cách Viết Hóa Đơn Bán Hàng Qua Điện Thoại, Qua Mạng, Qua Fax

Công nghệ ngày càng phát triển. Người tiêu dùng ngồi ở nhà cũng có thể mua sắm được. Thông qua điện thoại, qua internet, qua fax là đã có thể mua được những thứ mình cần. Trong trường hợp này, người bán hàng sẽ phải viết hóa đơn như thế nào? Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax như thế nào? Taxkey sẽ giúp quý khách hàng giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

1. Hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của luật kế toán.

Bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax thì người bán hàng cũng phải xuất hóa đơn. Cũng giống như các loại hóa đơn khác, hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax cũng có các nội dung tương tự như vậy.

Các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn gồm có: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Tuy nhiên riêng đối với việc mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn.

Những nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập

Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, dịch vụ

2. Cách viết hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax

Tại điểm đ Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

“Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.”

Theo đó, khi lập hóa đơn bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua fax, người bán hàng sẽ phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng,qua fax ở mục tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”. Các tiêu thức khác ghi như bình thường.

Để có thể hình dung rõ hơn, quý khách hàng có thể tham khảo ví dụ sau:

Khi TV đang phát sóng giới thiệu về tủ lạnh SBS SAMSUNG 539 Lít có giá là 18.000.000 đồng (chưa có VAT), chị B gọi điện đặt hàng. Khi đó, nhà sản xuất sẽ xuất hóa đơn như sau:

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng không lấy hóa đơn

Cách Viết Đơn Xin Việc Bán Thời Gian

Nhập ngày nộp đơn. Trong trường hợp bạn gửi mẫu đơn và phỏng vấn, hãy điền ngày phỏng vấn. Và nếu bạn đã gửi mẫu đơn trước khi phỏng vấn, hãy điền ngày gửi. (Nhập năm trong hệ thống ngày tháng năm của Nhật Bản.)

2. Tên của người ứng tuyển

Viết tên của bạn bằng chữ Katakana in hoa và chữ Furikana Hiragana chữ thường.

Phần này, người nộp đơn phải đóng dấu chấp thuận. Người nước ngoài có thể sử dụng chữ ký thay thế.

4. Ngày tháng năm sinh

Viết ngày tháng năm sinh theo năm của Nhật Bản (Showa, Heisei) và viết tuổi của bạn bên dưới ngày tháng năm sinh.

5. Số liên lạc và email

Nhập số điện thoại nhà riêng hoặc điện thoại di động để tiện liên lạc bao gồm địa chỉ E-Mail

Viết địa chỉ của bạn (Bắt đầu từ quận nơi bạn ở)

Mức độ ảnh phải được chụp từ ngực đến đầu, Hình ảnh không được chụp quá 3 tháng, đừng mang đồ phụ kiện rực rỡ, ảnh không lấy từ Purikura và không sử dụng ảnh cũ được sử dụng từ mẫu đơn cũ.

8. Quá trình học tập/ Kinh nghiệm làm việc

9. Đào tạo chuyên môn

10. Sở thích, kỹ năng mềm

Câu hỏi này nhằm để người tuyển dụng hiểu rõ hơn về con người của bạn. Hãy mô tả sở thích cũng như những kỹ năng mềm đặc biệt mà bạn có được.

11. Tại sao bạn lại chọn công ty này?

12. Position desired Vị trí mong muốn

Điền vào vị trí mong muốn và chi tiết về công việc (ngày bắt đầu, giờ làm việc, thời gian làm trong bao lâu)

13. Người liên lạc trong trường hợp khẩn cấp

Điền vào thông tin của người để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp cần thiết.