Thủ Tục Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Đất

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Công Chứng Ủy Quyền
 • Có Thể Nhờ Người Khác Lấy Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Hộ Không?
 • Tư Vấn Thủ Tục Ủy Quyền Mua Bán Nhà Đất
 • Thủ Tục Ủy Quyền Mua Bán Nhà Đất Cần Giờ
 • Tư Vấn Về Thủ Tục Ủy Quyền Trong Mua Bán Nhà Đất
 • a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

  Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

  b) Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

  Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện:

  – Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

  – Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

  – Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  – Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:

  + Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

  + Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  – Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

  + Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

  + Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Cách thức thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

  Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Hồ sơ thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

  1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

  Lệ phí thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

  Lệ phí địa chính (mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định). Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn không phải nộp Lệ phí địa chính. Mức thu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

  Thời hạn giải quyết thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

  Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

  Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày

  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

  Căn cứ pháp lý của TTHC

  + Luật 45/2013/QH13

  + Thông tư 02/2014/TT-BTC

  + Nghị định 43/2014/NĐ-CP

  + Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

  + Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

  + Nghị định 01/2017/NĐ-CP

  Download mẫu thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất

  Nguồn bộ Tài nguyên và Môi trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Tách Thửa Đất Trên Địa Bàn Hà Nội
 • Chi Phí Thực Hiện Thủ Tục Tách Thửa Đất
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Xe Máy Trả Góp Honda Lãi Suất Từ 0%
 • Thủ Tục Tách Sổ Hộ Khẩu
 • Tư Vấn Thành Lập Công Ty, Hoàn Thiện Hồ Sơ Thủ Tục Cho Bạn Từ A
 • 9. Thủ Tục: Xác Nhận Đơn Xin Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Xác Nhận Công Tác
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Độc Thân 2022: Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân
 • Thông Báo Xét Tốt Nghiệp Đại Học Đợt 1, Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cán Bộ Đi Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Tại Nhật Bản Năm 2022 Theo Chương Trình Của Đề Án 165
 • 9. Thủ tục: Xác nhận đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa

  – Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn.

  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Mẫu đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa ( người dân tự soạn).

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  – Cán bộ địa chính phường – xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp.

  + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  + Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993, nay được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10-1993;

  Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

  + Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn

  b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có

  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường -xã, thị trấn.

  d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  Cung ứng lao động Nhân Kiệt là một trong những công ty cung ứng lao động và cho thuê lại lao động tại Bình Dương, chúng tôi Đồng Nai, Vũng Tàu và các tỉnh lân cận.

  Cung ứng lao động Nhân Kiệt quy tập đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được huấn luyện, đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cùng với sự năng động, nhiệt tình, tinh thần phục vụ khách hàng là trên hết chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất.

  Đến với Cho thuê lao động Nhân Kiệt , quý khách sẽ giảm được áp lực tuyển dụng, linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực nhân sự, không phải lo lắng trong việc biến động nhân sự trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Khẩu Hiệu: Đặt lợi ích khách hàng lên trên hết.

  Các Dịch vụ của Nhân Kiệt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Ký Chạy Taxi Uber Ở Tp Hcm Hướng Dẫn Tham Gia Uber
 • Chạy Taxi Uber Lái Xe Taxi Uber Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A Đến Z
 • Đăng Ký Xe Chạy Uber Tạo Thu Nhập Khủng
 • Uber Đà Nẵng Có Chưa? Cách Đăng Ký Như Thế Nào?
 • Xe Đứng Tên Công Ty Có Tham Gia Chạy Uber Taxi Được Không?
 • Chi Phí Thực Hiện Thủ Tục Tách Thửa Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Tách Thửa Đất Trên Địa Bàn Hà Nội
 • Thủ Tục Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Đất
 • Thủ Tục Công Chứng Ủy Quyền
 • Có Thể Nhờ Người Khác Lấy Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Hộ Không?
 • Tư Vấn Thủ Tục Ủy Quyền Mua Bán Nhà Đất
 • I. CÁC KHOẢN CHI PHÍ KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT

  1. Thuế thu nhập cá nhân

  Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất sẽ được thực hiện theo thông tư số 113/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cụ thể:

  • Khi người nộp thuế kê khai đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các chi phí cải tạo đất, chi phí xây dựng…thì thuế suất sẽ được tính là 25%.

  – Những người có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình. Đối với trường hợp này, hồ sơ tách thửa cần có giấy tờ chứng thực mối quan hệ giữa người tách thửa với người nhận chuyển nhượng đất.

  – Người có thu nhập do chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và các loại tài sản khác gắn liền với đất ở của cá nhân nếu cá nhân chỉ có một nhà ở hay đất ở duy nhất.

  2. Lệ phí trước bạ

  Đây là khoản chi phí dùng để đăng ký quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất khi người sử dụng muốn tách một thửa đất thành nhiều thửa khác nhau và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng thửa đất mới hình thành.

  Lệ phí trước bạ = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí).

  • Lệ phí trước bạ nhà đất: Mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ.
  • Diện tích đất đơn vị m2.
  • Giá đất tính theo giá đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ban hành.

  Trong trường hợp nhận thừa kế hoặc là quà tặng nhà đất giữa các thành viên trong gia đình với nhau thì sẽ được miễn khoản lệ phí trước bạ.

  3. Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính

  Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

  Mức thu: Căn cứ vào các bước công việc; yêu cầu công tác đo đạc; lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí; diện tích đất được giao; được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, nhưng mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2.

  4. Lệ phí thẩm định và các chi phí khác

  • Lệ phí thẩm định được tính là 0,15%.
  • Ngoài những phí tách thửa đất trên thì người sử dụng đất còn phải đóng góp thêm một số khoản chi phí khác như: đăng ký biến động; lệ phí cấp sổ;… Tùy vào từng trường hợp khác nhau mà người sử dụng đất muốn tách thửa sẽ đóng các khoản thuế; phí khác nhau.

  II. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT

  Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai: Tách thửa; hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT HỒNG MINH

  Hotline: 0969 439 507

  Email: [email protected]

  Trụ sở chính: Số 31 Ngõ 221 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

  VPGD: Phòng 611, toà 27A1 Green star, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Xe Máy Trả Góp Honda Lãi Suất Từ 0%
 • Thủ Tục Tách Sổ Hộ Khẩu
 • Tư Vấn Thành Lập Công Ty, Hoàn Thiện Hồ Sơ Thủ Tục Cho Bạn Từ A
 • Thủ Tục Và Các Bước Thực Hiện Thành Lập Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Tách Sổ Đỏ & Gộp Sổ Đỏ
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Tách Thửa Đất? – Olympic Law

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Ủy Quyền Quyền Sử Dụng Đất
 • Thủ Tục Ủy Quyền Lĩnh Thay Bảo Hiểm Xã Hội Một Lần
 • Trường Hợp Ủy Quyền Nhận Tiền Bhxh 1 Lần Cho Người Nhà
 • Tư Vấn: Ủy Quyền Mua Bán Nhà Đất Cần Chuẩn Bị Những Gì?
 • Thủ Tục Ủy Quyền – Công Chứng Lê Vinh Hoa
 • Việc tách thửa đất được thực hiện khi người sử dụng đất thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì phải thực hiện việc tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

  Các thức và thủ tục xin tách thửa đất trên thực tế gồm các bước sau:

  Bước 1: Xác định phần diện tích đất sau khi tách thửa phải đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có đất.

  Bước 2: Thực hiện việc thuê đơn vị đo vẽ để tiến hành đo vẽ đối với phần đất xin tách thửa (Tùy thuộc vào tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan hành chính tại địa phương)

  Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ tách thửa đất gồm:

  + Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

  + Hồ sơ đo vẽ thửa đất theo yêu cầu;

  + Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

  + Bản sao CMND/Sổ hộ khẩu;

  Bước 4: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ do UBND tỉnh quyết định;

  Bước 5: Nhận kết quả theo giấy biên nhận.

  Tác giả bài viết tư vấn: Luật sư Vũ Văn Tiến (Giám đốc Công ty Luật TNHH Olympic)

  Lưu ý: Nội dung tư vấn, hướng dẫn của chúng tôi nêu trên chỉ nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật đến quý khách hàng để tham khảo chung, không phải là nội dung tư vấn/hướng dẫn nhằm giải quyết các nhu cầu pháp lý cụ thể của từng khách hàng. Nếu có nhu cầu dịch vụ cụ thể, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí kịp thời. 

  Điện thoại tư vấn: 0989 863 966 – Zalo: 0909 586 490 – Email[email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Bước Thành Lập Doanh Nghiệp
 • Thủ Tục Chia Tách Sổ Đỏ
 • Tách Sổ Hộ Khẩu Tại Công An Cấp Xã
 • Thủ Tục Sang Tên Xe Máy Cũ
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Sang Tên Sổ Đỏ Theo Luật Mới
 • Thủ Tục Tách Thửa Đất Sau Khi Ly Hôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Định Luật Chia Tài Sản Nhà Ở Khi Ly Hôn Hiện Nay Thế Nào?
 • Những Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất Có Sổ Hồng Bạn Nên Biết
 • Thủ Tục Chuyển Nhượng Đất Sau Khi Ly Hôn
 • Kinh Nghiệm Vay Ngân Hàng Mua Nhà, Đối Tượng Nào Không Được Vay?
 • 5 Lưu Ý Khi Vay Tiền Mua Nhà Giúp Tránh Được Rủi Ro?
 • Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013

  Quy định về tách thửa đất sau ly hôn

  Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng, dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất, theo đó:

  “Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy phán quyết của tòa án là căn cứ về việc tách thửa đất và thay đổi quyền sử dụng.

  Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều luật đất đai

  Thủ tục tiến hành tách thửa đất sau khi ly hôn

  Chuẩn bị hồ sơ

  Hồ sơ cần chuẩn bị để tách thửa đất sau ly hôn gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp, trừ trường hợp thực hiện quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã có hiệu lực thi hành hoặc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án mà không thu hồi được bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
  • Bản án, quyết định của Tòa án về việc phân chia tài sản khi ly hôn;

  Nộp hồ sơ

  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại văn phòng đăng ký đất đai cấp quận huyện để được giải quyết. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện :

  • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Cập nhật ngày 08/09/2020

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bán Nhà Quận Bình Tân Sau Ly Hôn Nhanh Chóng Nhờ Tư Vấn Từ Meeyland
 • Tư Vấn Thủ Tục Mua Bán Nhà Thừa Kế Đồng Sở Hữu ?
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Chuyển Nhượng Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai
 • Bán Nhà Ở Hình Thành Trong Tương Lai
 • Những Quy Định Vận Chuyển Gỗ Đã Qua Sử Dụng Cần Nắm
 • Thủ Tục Tách Thửa Đất Trên Địa Bàn Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Tách Thửa Hoặc Hợp Thửa Đất
 • Thủ Tục Công Chứng Ủy Quyền
 • Có Thể Nhờ Người Khác Lấy Tiền Bảo Hiểm Xã Hội Hộ Không?
 • Tư Vấn Thủ Tục Ủy Quyền Mua Bán Nhà Đất
 • Thủ Tục Ủy Quyền Mua Bán Nhà Đất Cần Giờ
 • Thủ tục tách thửa đất, tách sổ đỏ như thế nào? Lệ phí là bao nhiêu? Thời gian bao lâu? là các câu hỏi mà bạn/gia đình bạn đang có nhu cầu tách thửa đất (chia tách quyền sử dụng đất) hoặc tách thửa đất để hợp vào thửa đất khác liền kề quan tâm và cần giải đáp.

  Bạn có thể liên hệ với Công ty Luật TNHH Trí Hùng & Cộng sự để được tư vấn pháp luật miễn phí về thủ tục chia tách/ hợp thửa quyền sử dụng đất đơn giản nhanh chóng tại các quận huyện trên địa bàn TP Hà Nội

  Chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ ” chia tách thửa đất” (chia tách quyền sử dụng đất). Với phương châm, ” lợi ích của khách hàng là mục tiêu Công ty hướng tới “, Công ty chúng tôi đã được hàng nghìn khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ và rất hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như trách nhiệm và thái độ làm việc của các Luật sư, chuyên viên và nhân viên của Công ty Luật TNHH Trí Hùng & Cộng sự.

  Theo quy định Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định 24/2014/QĐ-UBND, ngày 20/06/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

  Diện tích tối thiểu của 1 mảnh đất sau khi đã được tách thửa trên địa bàn Hà Nội:

  Thủ tục tách thửa đất (chia tách quyền sử dụng đất) gồm:

  Bước 1: Nộp hồ sơ xin công văn đủ điều kiện tách thửa đất:

  Hồ sơ gồm:

  – 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính);

  – 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản sao có chứng thực);

  – Đơn xin chuyển nhượng/thỏa thuận phân chia (theo mẫu);

  – 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên chuyển nhượng (bản sao chứng thực);

  – 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên nhận chuyển nhượng (bản sao chứng thực);;

  – 02 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần đất xin chuyển quyền và phần còn lại sau khi chuyển quyền (bản chính);

  – 02 Hồ sơ hiện trạng nhà bản chính (nếu có).

  */ Kết quả: Công văn đủ điều kiện tách thửa (chia tách quyền sử dụng đất).

  Bước 2: Liên hệ với phòng/văn phòng công chứng để ký hợp đồng/Văn bản thỏa thuận chia tách theo công văn đủ điều kiện tách thửa nói trên.

  Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký xong hợp đồng/ Văn bản thỏa thuận công chứng).

  Hồ sơ gồm:

  – 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan địa chính);

  – 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan thuế);

  – 02 Tờ khai Lệ phí trước bạ, 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

  Khi tiến hành tách thửa, bên bán phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ việc tách thửa, bên bán chịu lệ phí trước bạ cho việc sang tên sổ đỏ. Nhưng các bên có thể tự thỏa thuận để một bên nộp cả hai loại thuế này.

  2. Lệ phí trước bạ.

  ✔ Cũng như thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ là nghĩa vụ bắt buộc đối với thủ tục tách thửa đất. Mức phí trước bạ được tính bằng 0,5% giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng tách thửa.

  ✔ Sau khi đóng các loại phí trên vào Ngân sách Nhà nước, người nhận chuyển nhượng dùng phiếu thu phí để hoàn thiện hồ sơ sang tên sổ đỏ, nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai.

  Thời gian tách thửa đất được thực hiện như sau:

  a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu là hộ gia đình, cá nhân;

  b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

  c) Đối với trường hợp tách thửa không phải trích đo địa chính thì ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp.

  Đối với trường hợp tách thửa hoặc mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách, làm trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

  e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất;

  ✔ Gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký, bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;

  ✔ Gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

  Nếu cần tư vấn về các thủ tục tách thửa, thủ tục hợp thửa miễn phí vui lòng gọi vào số 04 3259 5549 gặp tư vấn viên hoặc hotline: 0912-060-765 để được hỗ trợ hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Số 60 Đường Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Phí Thực Hiện Thủ Tục Tách Thửa Đất
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Mua Xe Máy Trả Góp Honda Lãi Suất Từ 0%
 • Thủ Tục Tách Sổ Hộ Khẩu
 • Tư Vấn Thành Lập Công Ty, Hoàn Thiện Hồ Sơ Thủ Tục Cho Bạn Từ A
 • Thủ Tục Và Các Bước Thực Hiện Thành Lập Doanh Nghiệp
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Tách Thửa Đất, Hợp Thửa Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Đúng Quy Định
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Thu Hồi Đất
 • Xác Thực Văn Bằng Cho Công Dân Việt Nam Ra Nước Ngoài Học Tập, Làm Việc, Xin Visa Đi Nhật
 • Để Xin Visa “du Học” Sang Các Trường Tiếng Nhật Cần Phải Nộp “giấy Xác Nhận Văn Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông”
 • Đơn Xin Đi Học Và Cam Kết Thực Hiện Nghĩa Vụ Viên Chức Được Cử Đi Học Trong Nước
 • Hồ sơ đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

  Nơi nộp hồ sơ: phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Hồ sơ để yêu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa (Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)
  • Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
  • Sơ đồ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu);

  Nếu tách thửa do chuyển nhượng thì cần thêm một số giấy tờ sau:

  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chuứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền xử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);
  • Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (có công chứng).

  Hướng dẫn cách viết đơn

  Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất.

  Người viết đơn chú ý các vấn đề sau:

  Phần kính gửi

  • Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất nếu là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;
  • Gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

  Thông tin người sử dụng đất

  • Đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD, ngày và nơi cấp;
  • Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch;
  • Đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất;

  Lưu ý: nếu quyền sử dụng đất là TÀI SẢN CHUNG của hai vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ lẫn chồng;

   Đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  Thông tin thửa đất

  Người làm đơn phải thể hiện rõ các thông tin về thửa đất như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Thửa số mấy, thuộc Tờ bản đồ số bao nhiêu, Địa chỉ thửa đất, Số phát hành Giấy chứng nhận, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, Diện tích sau khi tách thửa…)

  Lý do thực hiện việc tách, hợp thửa đất

  Người viết đơn ghi rõ lý do vì sao muốn tách hoặc hợp thửa đất. Trên thực tế, có nhiều lý do dẫn tới việc tách thửa hoặc hợp thửa như:

  • Chuyển nhượng MỘT PHẦN quyền sử dụng đất;
  • Góp vốn bằng một phần quyền sử dụng đất;
  • Tặng cho một phần quyền sử dụng đất…

  Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân mà ghi lý do tách thửa cho phù hợp.

  Thủ tục tách thửa, hợp thửa

  THỦ TỤC tách thửa được thực hiện qua các bước như:

  1. Bước 1: Nộp hồ sơ
  2. Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
  3. Bước 3: Xử lý yêu cầu tách thửa

  Để hiểu rõ hơn về trình tự này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Đúng Chuẩn 2022
 • Thủ Tục Chốt Sổ Bảo Hiểm Xã Hội & Hình Thức Nộp Hồ Sơ Báo Chốt Bhxh
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Bhxh Một Lần
 • Đơn Đề Nghị Cấp Lại Sổ Bảo Hiểm Xã Hội: Mẫu Số 06/shb
 • Xin Cấp Lại Tờ Rời Sổ Bảo Hiểm Xã Hội Như Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Tách Thửa Đất Quận 9 Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Cùng Quận Chi Tiết Và
 • Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty
 • Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Khác Quận, Chi Tiết Và
 • Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty Cần Làm Gì Để Tránh Bị “phạt Thuế”
 • Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở Công Ty Khác Quận/ Huyện
 • + Diện tích tối thiểu để làm thủ tục tách thửa đất quận 9

  Luật Đất đai 2013 và Quyết định 60/2017/ QĐ – UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh, quy định diện tích tối thiểu được tách thửa, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Theo quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013, UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

  Diện tích đất tối thiểu để được tách thửa năm 2022

  Các quận

  Thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa

  Khu vực 1: Gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú.

  tối thiểu 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét.

  Khu vực 2: Gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và Thị trấn các huyện.

  tối thiểu 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

  Khu vực 3: Gồm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ (ngoại trừ thị trấn).

  tối thiểu 80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

  Như vậy, diện tích tách thửa quận 9 tối thiểu là 50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét. Đây được xem là diện tích tối thiểu thấp nhất từ trước đến nay, kể cả quy định tại quyết định 33/2014. Việc cho phép tách thửa đối với diện tích 50 m2 đã có nhà trên đất và 80 m2 với diện tích chưa có nhà trên đất sẽ giúp người dân có cơ hội được sở hữu sổ đỏ riêng.

  + Quy trình làm thủ tục tách thửa đất quận 9

  Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa. Hồ sơ xin tách thửa được quy định trong thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau: Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất:

  • a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

  Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất và chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;

  Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:

  Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  + Chi phí làm thủ tục tách thửa đất quận 9

  Khi có nhu cầu tách thửa, bạn sẽ phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí sau: Lệ phí địa chính, đây là khoản thu vào tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính.

  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới; tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

  Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận.

  Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: Không quá 28.000 đồng/1 lần. Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: Không quá 15.000 đồng/1 lần.

  Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực khác: Tối đa không quá 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh.

  Lệ phí trước bạ nhà đất: mức thu lệ phí trước bạ của nhà đất là 0,5% giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ. Ngoài ra, người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp các loại phí khác như: Phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính.

  + Dịch vụ tách thửa đất quận 9 uy tín nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Nhà Đất Từ Bố Mẹ Cho Con
 • 3 Bước Làm Thủ Tục Sang Tên Đất Nông Nghiệp Đơn Giản Đúng Quy Định
 • Thủ Tục Sang Tên Sổ Đỏ Đất Nông Nghiệp Theo Điều 188 Luật Đất Đai
 • Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Ôtô Đã Qua Sử Dụng
 • Thủ Tục Sang Tên Đổi Chủ Xe Ô Tô Cũ Đã Qua Sử Dụng
 • Thủ Tục Tách Thửa Đất, Sổ Đỏ Cá Nhân Khi Mua Bán Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Trước Khi Mất, Mai Phương Ủy Quyền Nuôi Con Gái Cho Ông Bà Ngoại
 • Có Thể Ủy Quyền Thực Hiện Thủ Tục Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Không?
 • Mẫu Hợp Đồng Thế Chấp Quyền Sử Dụng Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất
 • Mẫu Giấy Vay Tiền Viết Tay
 • Mẫu Giấy Cho Vay Mượn Tiền Cá Nhân Năm 2022
 • Để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người sử dụng đất phải đáp ứng đủ 4 điều kiện chính được quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

  • Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

  Ngoài ra khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất người sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo Điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 Luật đất đai 2013.

  Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay không?

  • Trường hợp không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì được phép chuyển nhượng.
  • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

  Thủ tục tách thửa được thực hiện như thế nào?

  Chuẩn bị hồ sơ tách thửa

  Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ đề nghị tách thửa bao gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
  • Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu,…)
  • Văn bản ủy quyền, giấy tờ tùy thân người được ủy quyền.

  Thủ tục tách thửa được quy định như thế nào ?

  Bước 1: Nộp hồ sơ

  Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

  Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

  Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

  Bước 3: Xử lý yêu cầu tách thửa

  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện yêu cầu tách thửa trong thời hạn không quá 15 ngày.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cẩn Thận Khi Mua Bán Nhà Đất Qua Hợp Đồng Ủy Quyền
 • Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Bán Nhà, Đất
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất Chuẩn Pháp Lý, Đơn Giản 2022
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Sử Dụng Đất Hợp Pháp, Đầy Đủ Nhất
 • Ủy Quyền Tranh Chấp Đất Đai
 • Mẫu Đơn Xin Tách Thửa Đất Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Muốn Kéo Dài Thời Gian Ly Hôn, Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Phiên Tòa Viết Như Thế Nào ?
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Tạm Hoãn Phiên Tòa Dùng Cho Mọi Trường Hợp
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú Hiện Hành
 • Thủ Tục Đăng Ký Tạm Trú Cho Trẻ Em
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Trú Tạm Vắng Cho Người Nước Ngoài
 • 1. Tách thửa là gì?

  Theo quy định hiện nay, quá trình nhau. Việc tách thửa phải được thực hiện theo đúng những quy định của tách thửa đất chính là quy trình phân chia quyền sở hữu đất đai từ một người đứng tên, chịu trách nhiệm sang nhiều đối tượng khác pháp luật.

  2. Điều kiện tách thửa đất.

  Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa. Như vậy để xem xét về điều kiện tách thửa thì chủ sử dụng đất phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

  Căn cứ: Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017

  Phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  Điều kiện 1: Chỉ được tách thửa khi thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu, cụ thể:

  Điều kiện 2: Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 03 m trở lên.

  Điều kiện 3: Không thuộc các trường không được phép tách thửa, cụ thể:

  – Thửa đất nằm trong các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  – Thửa đất gắn liền với diện tích nhà đang thuê của Nhà nước, mà người đang thuê chưa hoàn thành thủ tục mua nhà, cấp Sổ đỏ theo quy định.

  – Đất thuộc khu vực Nhà nước đã có thông báo thu hồi đất;

  – Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

  3. Mẫu đơn đề nghị tách thửa Hướng dẫn viết đơn:

  – Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

  – Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

  – Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

  – Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;

  – Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

  Hy vọng bái viết hữu ích đối với bạn!

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư đất đai tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Sao Y Bệnh Án
 • Mẫu Đơn Xin Sao Lục Bệnh Án
 • Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank. Tải Về Và Hướng Dẫn
 • Mẫu Đơn Sang Tên Sổ Đỏ Và Hướng Dẫn Cách Viết
 • Mẫu Đơn Sang Tên Sổ Đỏ Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100