Top 21 # Thủ Tục Chứng Thực Di Chúc Tại Ubnd Xã / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Di Chúc Bằng Văn Bản Có Chứng Thực Tại Ubnd Xã Phường Có Hợp Pháp Không? / 2023

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

[?] Tôi được dì của chồng độc thân chưa có gia đình mà lớn tuổi rồi có làm di chúc để lại cho tôi căn nhà nhỏ thuộc quyền sở hữu của dì ấy, mà tờ di chúc đó được làm ở trên phường nơi có căn nhà đó, có chứng thực của chủ tịch phường thì tờ di chúc đó có giá trị pháp lý hay không? Hay tôi phải ra đâu làm di chúc thì mới có giá trị pháp lý. (Thanh Hương – Nam Định)

Luật gia Nguyễn Sỹ Việt – Phòng Tranh tụng của Công ty Luật TNHH Everest – trả lời:

Điều 627 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Hình thức của di chúc như sau: ” Di chúc phải được lập thành văn bản ; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng “.

Điều 628 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Di chúc bằng văn bản

” Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực “.

Như vậy theo quy định này, thì dì của bạn có thể lập di chúc bằng văn bản có chứng thực tại UBND phường.

Khoản 1 điều 630 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

“1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật “. Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục sau đây:1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước “.

Khoản 1 điều 636 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về thủ tục lập di chúc tại UBND xã phường thị trấn như sau: công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì nếu dì của bạn lập bằng văn bản có chứng thực,tuân thủ đầy đủ thủ tục quy định tại khoản 1 điều 636 Bộ Luật Dân sự 2015 nêu trên và được dì lập trong tình trạng minh mẫn, sáng suốt, không bị đe dọa lừa dối cưỡng ép, nội dung di chúc không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội thì di chúc đó được xem là hợp pháp và có giá trị pháp lý.

Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].

Nội dung bài tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.

Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.

Thủ Tục Chứng Thực Di Chúc Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã / 2023

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người để lại di chúc nhằm chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết. Để lại di sản thừa kế là quyền của mỗi người tuy nhiên để di chúc có hiệu lực pháp luật thì cần thỏa mãn những điều kiện mà pháp luật quy định.

Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người để lại di chúc nhằm chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người khác sau khi chết. Để lại di sản thừa kế là quyền của mỗi người tuy nhiên để di chúc có hiệu lực pháp luật thì cần thỏa mãn những điều kiện mà pháp luật quy định.

Một trong những điều kiện đó là điêu kiện về hình thức. Pháp luật quy định những trường hợp bắt buộc người để lại thừa kế phải công chứng hoặc chứng thực di chúc. Nhằm giúp người để lại thừa kế hiểu được thủ tục chứng thực di chúc tại Ủy ban nhân dân cấp xã Công ty luật Thái An xin được giới thiệu bài viết sau đây.

Bộ luật Dân sự năm 2015

Nghị định 23/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 16 tháng 02 năm 2015 Quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thông tư liên tịch số 62/2013 TTLT/ BTC – BTP giữa Bộ Tư Pháp và Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

Thủ tục chứng thực di chúc được hiểu là cách thức mà cơ quan có thẩm quyền chứng nhận tính xác thực, hợp pháp về thời gian, địa điểm lập di chúc; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người lập di chúc.

Pháp luật có quy định những trường hợp cần chứng thưc di chúc thì di chúc mới có hiệu lực pháp luật như sau:

Di chúc do người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ lập

Ngoài ra các quy định của pháp luật chuyên ngành yêu cầu di chúc định đoạt tài sản là bất động sản thì cần chứng thực. Ví dụ: Theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định văn bản thừa kế di quyền sử dụng đất phải cần công chứng hoặc chứng thực

2.2 Trình tự thủ tục chứng thực di chúc tại ủy ban nhân dân xã

Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực.

Người thực hiện chứng thực kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu chứng thực tại thời điểm chứng thực người lập di chúc tự nguyện, minh mẫn và nhận thức.

Người lập di chúc phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.

Người thực hiện chứng thực ghi lời chứng theo mẫu quy định; ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực. Đối với di chúc có từ 02 (hai) trang trở lên, thì từng trang phải được đánh số thứ tự, có chữ ký của người yêu cầu chứng thực và người thực hiện chứng thực; số lượng trang và lời chứng được ghi tại trang cuối của di chúc.

Trường hợp di chúc có từ 02 (hai) tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai

Trường hợp phải phiên dịch thì người phiên dịch có trách nhiệm dịch đầy đủ, chính xác nội dung chúc, nội dung lời chứng cho người yêu cầu chứng thực và ký vào từng trang di chúc.

Người yêu cầu chứng thực nộp 01 (một) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực, gồm các giấy tờ sau đây:

Dự thảo di chúc;

Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu);

Thời hạn chứng thực di chúc tại Uỷ ban nhân dân xã là 02 ngày làm việc kể từ ngày người yêu cầu chứng thực cung cấp đầy đủ hồ sơ. Nếu trong vụ việc cần phải xác minh, tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực có thể kéo dài theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực.

Mức lệ phí chứng thực di chúc là 40.000 đồng một lần chứng thực di chúc

Bạn cũng có thể xem trang Hỏi đáp thừa kế di chúc để có thêm rất nhiều thông tin bổ ích.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN Đối tác pháp lý tin cậy

Thủ Tục Công Chứng Di Chúc / 2023

Văn phòng công chứng Hà Nội thực hiện thủ tục công chứng di chúc – thừa kế tại văn phòng, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính, tại trụ sở văn phòng, ngoài trụ sở… uy tín – linh hoạt và nhanh chóng theo trình tự sau: Các giấy tờ cần cung cấp * Trong trường hợp người lập di chúc là hai vợ chồng, cần có các giấy tờ sau :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng

2. Sổ hộ khẩu của cả vợ và chồng

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân

4. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …)

5. Bản di chúc ( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng Hồ Gươm soạn thảo theo yêu cầu )

* Trong trường hợp người lập di chúc là một người, cần có các giấy tờ sau:

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

2. Sổ hộ khẩu

3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ( nhà, đất, ôtô …)

4. Bản di chúc ( Do người yêu cầu công chứng lập hoặc Văn phòng Công chứng Hà Nội soạn thảo theo yêu cầu )

VPCC Hà Nội sẽ trực tiếp hướng dẫn giấy tờ, trình tự thủ tục trong các trường hợp có yếu tố nước ngoài Thực hiện thủ tục công chứng tại văn phòng

Bước 1: Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ (Bản photo và bản gốc để đối chiếu); Hồ sơ photo có thể nộp trực tiếp, Gửi Fax, Email

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và các điều kiện công chứng, nếu thấy đủ điều kiện thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu không đủ điều kiện công chứng theo Luật định.

Bước 3: Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng giao dịch. Hợp đồng, giao dịch sau khi soạn thảo sẽ được chuyển sang bộ phận thẩm định nội dung, thẩm định kỹ thuật để rà soát lại, và chuyển cho các bên đọc lại.

Bước 4: Các bên sau khi đã đọc lại, nếu không có yêu cầu chỉnh sửa gì sẽ ký/điểm chỉ vào từng trang của hợp đồng (theo hướng dẫn). Công chứng viên sẽ ký sau đó để chuyển sang bộ phận đóng dấu, lưu hồ sơ và trả hồ sơ.

Bước 5: Người yêu cầu công chứng hoặc một trong các bên nộp lệ phí, thù lao công chứng, nhận các bản hợp đồng, giao dịch đã được công chứng tại Phòng trả hồ sơ.

Chú ý:

Trường hợp công chứng ngoài trụ sở: Nếu người yêu cầu công chứng có yêu cầu ký hợp đồng ngoài trụ sở Văn phòng Công chứng thì ghi vào phiếu yêu cầu công chứng nêu rõ: lý do, địa điểm, thời gian để Công chứng viên sắp xếp giải quyết.

Trường hợp người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hợp đồng: Nếu người yêu cầu công chứng đã tự soạn thảo hợp đồng thì nộp cho Công chứng viên. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của hợp đồng. Nếu hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn các bên ký hợp đồng. Trường hợp hợp đồng không phù hợp với quy định của pháp luật, công chứng viên sẽ bổ sung, sửa đổi. Khi đạt yêu cầu, công chứng viên sẽ hẹn thời gian ký hợp đồng.

Công Chứng Di Chúc Tại Phòng Công Chứng / 2023

Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. (Hai vợ chồng có thể lập chung di chúc). Người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc….

CÁC BƯỚC CẦN THỰC HIỆN & GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

1

CMND + Hộ Khẩu của người để lại di chúc.

01

Bản chính + photo

2

CMND + Hộ Khẩu của người nhận di sản.

01

Bản chính + photo

3

Một trong các giấy tờ về tài sản của người để lại di chúc như: – GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; – GCN quyền sử dụng đất; – GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; – Sổ tiết kiệm; – Cổ phiếu, – Đăng ký xe ô tô, – Xe mô tô và các giấy tờ có giá, các tài sản khác;

01

Bản chính + photo

4

Các giấy tờ về hộ tịch: – Đăng ký kết hôn, – Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

01

Bản chính + photo

5

Nội dung định đoạt tài sản của người để lại di chúc.

01

6

Giấy khám sức khỏe tại BV thể hiện tình trạng sức khỏe của người để lại di chúc.

01

Bản chính

Bước 2: Thực hiện HS tại Phòng Công Chứng

Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. (Hai vợ chồng có thể lập chung di chúc).

Người lập di chúc có thể tuyên bố nội dung di chúc để Công chứng viên ghi chép lại bằng máy vi tính. Sau đó người lập di chúc đọc lại hoặc nghe Công chứng viên đọc lại toàn văn di chúc.

Trường hợp xuất trình bản di chúc đánh máy sẵn thì cần có người làm chứng. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của nội dung di chúc. Nếu bản di chúc phù hợp với quy định của pháp luật thì Công chứng viên sẽ hướng dẫn ký (điểm chỉ) vào di chúc. Trường hợp bản di chúc không đạt yêu cầu, Công chứng viên sẽ sửa đổi, bổ sung.

* Ghi chú: Trường hợp người lập di chúc không tự đọc được, không nghe được hoặc không ký và điểm chỉ được thì phải có 2 người làm chứng.

Sau khi bản Di chúc được người lập di chúc, ký tên, điểm chỉ vào từng trang của bản di chúc thì Công chứng viên ký công chứng Di chúc.

Hãy nhấc máy gọi số 0908 472 677 để được sử dụng dịch vụ tư vấn luật tốt nhất.

Công ty chúng tôi luôn có đội ngũ luật sư giỏi, uy tín, và có tính chuyên nghiệp, tính quốc tế cao. Để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng.

” Thành công của khách hàng là thành công của Trí Tuệ Luật “