Top 15 # Thêm Mẫu Số Hóa Đơn Trên Misa 2015 / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Cách Nhập Hóa Đơn Bán Hàng Vào Phần Mềm Misa2015 / 2023

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn bán hàng, cách xem báo cáo bán hàng, công nợ phải thu… trên phần mềm MISA chúng tôi 2015

1. Xuất hóa đơn luôn khi bán hàng Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong các nguồn thu của doanh nghiệp, theo đó phân hệ Bán hàng trong MISA chúng tôi 2015 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình bán hàng từ lúc lập báo giá, nhận được đơn đặt hàng cho tới lúc bán hàng về số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải thu, đã thu cho từng hóa đơn, khách hàng.

Thông qua phân hệ Bán hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về tình hình bán hàng, công nợ phải thu, đã thu tương ứng với từng khách hàng.

Đầu vào Báo giá Đơn đặt hàng của khách hàng

Hướng dẫn: VàoNghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Thêm. Khai báo thông tin về hóa đơn, khai báo đầy đủ Mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn.

Nghiệp vụ: Trong ngày (tuần, tháng) đơn vị bán hàng xuất hóa đơn bán lẻ cho khách hàng, đến cuối ngày (tuần, tháng) muốn xuất một hóa đơn GTGT tổng cho các hóa đơn bán lẻ trong ngày (tuần, tháng)

Hướng dẫn:

Trong tháng, khi phát sinh hóa đơn bán lẻ vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Khai báo hóa đơn bán hàng nhưng không khai báo thông tin về hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn

Cuối ngày (tuần, tháng), vào Nghiệp vụ Bán hàng Tổng hợp hóa đơn bán lẻ. Thêm. Chọn Đối tượng khách hàng, chọn Hóa đơn bán lẻ. Khai báo thông tin về Hóa đơn. Cất.

Nghiệp vụ: Đơn vị bán hàng cho khách hàng có hàng khuyến mại không thu tiền, trên hóa đơn GTGT in ra thể hiện là hàng khuyến mại không thu tiền

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng thu tiền ngay (Bán hàng chưa thu tiền). Thêm. Vào Mẫu Thay đổi mẫu Tích vào Trang chi tiết, dòng Là hàng KM tích vào cột Hiển thị. Đồng ý. Áp dụng. Đóng. Khai báo chi tiết mặt hàng trên hóa đơn, mặt hàng nào là hàng khuyến mại thì tích vào cột Là hàng KM.

Nghiệp vụ: Đơn vị xuất hóa đơn bán hàng có nhiều mặt hàng, nên trên hóa đơn xuất cho khách hàng chỉ ghi một dòng diễn giải chung tổng tiền hàng trên hóa đơn, đồng thời có kèm bảng kê hàng hóa, dịch vụ kê chi tiết từng mặt hàng xuất bán

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng thu tiền ngay (Bán hàng chưa thu tiền). Thêm. Khai báo thông tin hóa đơn bán hàng bình thường, tích vào In kèm bảng kê, khai báo thông tin Số bảng kê, ngày Bảng kê, Tên mặt hàng chung. Phần thông tin chi tiết khai báo chi tiết từng mặt hàng xuất bán. Khi in hóa đơn chọn mẫu Hóa đơn cần in và in Bảng kê hàng hóa, dịch vụ.

Nghiệp vụ: Đơn vị mua hàng của nhà cung cấp, do hàng không đủ điều kiện, bị lỗi nên đơn vị trả lại hàng cho nhà cung cấp đồng thời xuất hóa đơn bán hàng cho số hàng trả lại đó.

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Mua hàng Hàng mua trả lại, giảm giá. Tích vào Thêm. Chọn Hàng mua trả lại. Khai báo hóa đơn xuất hàng mua trả lại.

Nếu muốn kê chứng từ hàng mua trả lại ghiâmlên bảng kêMua vàothì bên Trang Thuế, cột nhóm HHDV khai báo nhóm hàng hóa, dịch vụ muốn lên bảng kê

Nếu muốn kê chứng từ hàng mua trả lại ghidươngtrên bảng kêBán rathì bên Trang Thuế, cột nhóm HHDV bỏ trống.

Sau đó vào In chọn mẫu hóa đơn bán hàng cần in để thực hiện in hóa đơn.

Nghiệp vụ: Đơn vị bán hàng, đơn giá trên hóa đơn xuất ra là đơn giá đã bao gồm cả thuế

Hướng dẫn:

Bước 1: Vào Hệ thống Tùy chọn Tùy chọn chung. Kép thanh dọc xuống cuối, tích vào ô Ưu tiên tính theo đơn giá sau thuế trên hóa đơn bán hàng. Áp dụng. Đồng ý.

Bước 2: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Thêm. Vào Mẫu Thay đổi mẫu. Sửa. Hiển thị các cột Đơn giá sau thuế, Thành tiền sau thuế, Tiền chiết khấu sau thuế. Đồng ý. Áp dụng. Đóng

Bước 3: Khai báo thông tin hóa đơn bán hàng, Phần thông tin chi tiết mã hàng thực hiện khai báo thuế suất thuế GTGT trước sau đó khai báo đơn giá sau thuế (thành tiền sau thuế) chương trình sẽ tự động tính lại đơn giá trước thuế = Đơn giá sau thuế/(1+thuế suất), Thành tiền trước thuế = Thành tiền sau thuế/(1+Thuế suất). Nếu trên hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khai báo tỷ lệ chiết khấu vào cột Tỷ lệ CK chương trình sẽ tính chiết khấu trước thuế và chiết khấu sau thuế.

Nghiệp vụ: Đơn vị chuyển hàng bán đại lý cho công ty X, và in hóa đơn thể hiện tên công ty Y (khách hàng của công ty X) và ghi nhận công nợ cho công ty X

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền. Thêm.

Phần Thông tin chung: chọn đối tượng là Công ty Y

Phần Chi tiết: Khai báo chi tiết mã hàng, số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế…Trang Thống kê: Cột Đối tượng chọn Công ty X.

Tại Sao Không In Được Mẫu Hóa Đơn Trong Phần Mềm Kế Toán Misa2015 / 2023

Tại sao không in được mẫu hóa đơn trong phần mềm kế toán MISA chúng tôi 2015

Câu hỏi: Tại sao đã khởi tạo và thông báo phát hành hóa đơn rồi nhưng không nhìn thấy mẫu đó để in trong danh sách mẫu hóa đơn và cách giải quyết

Cách giải quyết

Kiểm tra thông tin dữ liệu xem đang tạo phương pháp tính thuế là gì? Nếu dữ liệu đang tạo theo phương pháp tính thuế là trực tiếp trên doanh thu thì phải khởi tạo từ hóa đơn bán hàng, tạo từ hóa đơn GTGT thì sẽ không hiển thị hóa đơn trên chứng từ bán hàng

Mẫu hóa đơn

Khuyến nghị:

Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia kế toán của Kế toán 68 qua Tổng đài tư vấn:

Mr Thế Anh :

0981 940 117

Email: tvketoan68@gmail.com

Chuyển Mẫu Hóa Đơn, Chứng Từ Trên Misa2012 Và1.0 Lên2.0 / 2023

1. Trên MISA chúng tôi 2012:

2. Trên chúng tôi 1.0:

Lưu ý:

Chương trình chỉ hỗ trợ chuyển các mẫu hóa đơn sau từ chúng tôi 1.0 lên chúng tôi 2.0:

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên)

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, không màu)

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, A5)

Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, A5, không màu)

Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in)

Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in, A5)

Khi tải mẫu hóa đơn từ chúng tôi 1.0 về máy tính, cần thêm đuôi _ConvertFromAmis1 vào tên file để tránh bị trùng với mẫu trên chúng tôi – Kế toán.

Các Loại Hóa Đơn Và Quy Định Về Ký Hiệu Mẫu Số Trên Hóa Đơn / 2023

Hóa đơn tài chính là gì? Có những loại hóa đơn nào? Trong các quy định về hóa đơn điện tử thì Bộ Tài chính cũng đã có những hướng dẫn và các quy định cụ thể về mẫu số hóa đơn GTGT cụ thể đối với từng loại hóa đơn.

Trong bài viết hôm nay, chukysotphcm chia sẻ đến bạn đọc các loại hóa đơn tài chính hiện nay ở Việt Nam cũng như các quy định mẫu số đối với từng loại hóa đơn

I. Hóa đơn tài chính là gì?

Hóa đơn tài chính (được gọi chung là hóa đơn) là chứng từ được lập bởi người bán hàng. Nhằm ghi nhận thông tin bán hàng hóa và cung ứng các dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn tài chính được chia làm nhiều loại và được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

II. Các loại hóa đơn tài chính

Khi nhắc đến hóa đơn GTGT (giá trị gia tăng), người ta thường nghĩ ngay đến hóa đơn đỏ. Tuy nhiên thực tế thì hóa đơn đỏ bao hàm rộng hơn, cũng có thể coi là loại hóa đơn khác với hóa đơn GTGT.

Hóa đơn GTGT Là loại hóa đơn được sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp kê khai và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

Bán hàng và cung ứng các dịch vụ nội địa.

Các hoạt động vận tải quốc tế.

Xuất vào các khu vực phi thuế quan và các trường hợp khác được coi như là xuất khẩu.

2. Hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng còn được biết đến với tên gọi là hóa đơn trực tiếp hay hóa đơn bán hàng trực tiếp.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn bán hàng gồm có:

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khai thuế và tính thuế theo phương pháp trực tiếp, khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nội địa hay xuất vào khu vực phi thuế quan, cùng các trường hợp được coi là xuất khẩu.

Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực phi thuế quan, khi bán hàng và cung ứng dịch vụ vào nội địa hay giữa các tổ chức trong khu vực phi thuế quan với nhau. Trên hóa đơn dành cho đối tượng này sẽ ghi rõ ra là “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

3. Các loại hóa đơn khác

Các loại hóa đơn khác bao gồm:

– Tem, vé, thẻ và phiếu thu tiền bảo hiểm.

– Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng. 3 loại phiếu và chứng từ thu phí này sẽ được lập theo thông lệ quốc tế và tuân theo quy định của pháp luật.

– Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý tương tự hóa đơn như: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

III. Các hình thức hóa đơn tài chính

Các loại hóa đơn trên có thể được thể hiện bởi các hình thức hóa đơn sau đây:

1. Hóa đơn tự in

Hóa đơn tự in là hình thức hóa đơn mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy in khác để in ra khi bán hàng và cung ứng dịch vụ.

2. Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn phổ biến nhất hiện nay. Loại hóa đơn này đang được Bộ tài chính và Chính phủ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.

Hóa đơn điện tử chính là tập hợp của các thông điệp, dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận và lưu trữ – quản lý theo quy định pháp luật.

3. Hóa đơn đặt in

Hóa đơn đặt in giống với hóa đơn tự in ở điểm đều là hình thức hóa đơn giấy.

Duy chỉ khác một điều là hóa đơn đặt in là do tổ chức đặt in theo mẫu hay do Cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân.

IV. Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn

Lưu ý: Trước khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn GTGT, thì các bạn cần phải làm các thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.