Top 10 # Thay Đổi Mẫu Số Hóa Đơn Trên Misa Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Thay Đổi Số Ký Hiệu Mẫu Số Hóa Đơn (Mẫu Hóa Đơn) Khi Nào?

Em đặt in hóa đơn GTGT lần 1 mẫu số: 01GTKT3/001. Em đặt in hóa đơn GTGT lần 2 mẫu số: 01GTKT3/002. Vậy lần 3 em đặt in hóa đơn thì mẫu số có phải là: 01GTKT3/003 không ạ.Câu trả lời sẽ được đại lý thuế Đông Dương trả lời và hướng dẫn phía dưới.

Căn cứ tiết b khoản 1 điều 4 thông tư 39/2014/TT-BTC và phụ lục 1 thông tư 39/2014/TT-BTC :

Ký hiệu mẫu số hóa đơn (mẫu hóa đơn): ký hiệu mẫu số hóa đơn có 11 ký tự

2 ký tự đầu thể hiện loại hóa đơn

Tối đa 4 ký tự tiếp theo thể hiện tên hóa đơn

01 ký tự tiếp theo thể hiện số liên của hóa đơn

01 ký tự tiếp theo là “/” để phân biệt số liên với số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

03 ký tự tiếp theo là số thứ tự của mẫu trong một loại hóa đơn.

Bảng ký hiệu 6 ký tự đầu của mẫu hóa đơn:

Ví dụ: Ký hiệu 01GTKT2/001 được hiểu là: Mẫu thứ nhất của loại hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên.

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý...

– Đối với tem, vé, thẻ: Bắt buộc ghi 3 ký tự đầu để phân biệt tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn giá trị gia tăng hay hóa đơn bán hàng. Các thông tin còn lại do tổ chức, cá nhân tự quy định nhưng không vượt quá 11 ký tự.

Ký hiệu 01/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn GTGT

Ký hiệu 02/: đối với tem, vé, thẻ thuộc loại hóa đơn bán hàng.K

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn nội dung bắt buộc gồm: tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, tên, địa chỉ mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký; tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Kết luận : Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi các chỉ tiêu bắt buộc trên hóa đơn thay đổi ( trừ ký hiệu hóa đơn).Đặt in từ lần 2 trở đi nếu không có sự thay đổi mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành trước thì không phải thay đổi mẫu trong hóa đơn.

Thay Đổi Mẫu Số, Ký Hiệu Hoá Đơn

Mẫu số, ký hiệu hoá đơn thể hiện nội dung gì?

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC hoá đơn có nhiều tên gọi khác nhau trong đó cụ thể như:

Hoá đơn giá trị gia tăng,

Hoá đơn bán hàng;

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý;

Tem; vé; thẻ.

Dựa vào mẫu số, ký có thể xác định được đó là loại hoá đơn gì. Ví dụ hoá đơn có thông tin Mẫu số 01GTKT3/001; Ký hiệu AA/21P

01GTKT là ký hiệu hoá đơn giá trị gia tăng

3 có nghĩa là 3 liên

Mẫu số 001 của đơn vị (phân biệt với các loại mẫu khác)

AA là ký hiệu do doanh nghiệp tự lựa chọn (có thể là viết tắt tên công ty)

21 là năm ban hành (hoặc in)

P là loại hoá đơn đặt in (E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in, P: Hoá đơn đặt in;)

Loại hoá đơnMẫu sốHoá đơn giá trị gia tăng01GTKTHoá đơn bán hàng02GTTTPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ03XKNBPhiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý04HGDLHóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)07KPTQ

Lưu ý về mẫu số, ký hiệu hoá đơn:

01GTKT3 là hoá đơn giá trị gia tăng 3 liên (thường là hoá đơn giấy); 01GTKT0 là hoá đơn điện tử

Thay đổi mẫu số hoá đơn khi ký hiệu hoá đơn thay đổi (Ví dụ hoá đơn 01GTKT3/001 ký hiệu AB/21P nếu đổi mẫu hoặc đổi ký hiệu thì phải thay đổi mẫu hoá đơn thành 01GTKT3/002)

Các trường hợp thay đổi mẫu số hoá đơn gồm: Thay đổi kích thước; Thay đổi hình thức; Thay đổi khổ giấy;

Quy định về mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Tại điểm 1.2 Phụ lục 1 (Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

Trong đó:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn bao gồm:  tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, tên, địa chỉ mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký; tên tổ chức nhận in hóa đơn. Đồng thời tại Điểm 2 Công văn số 4489/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

…trường hợp các tiêu thức trên tờ hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như tên, địa chỉ của người bán; tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn thì doanh nghiệp phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn.

Tham khảo công văn về mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Công văn 784/CT-TTHT ngày 21/01/2015 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2013 đặt in hóa đơn và đã thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/13P và có 03 liên, nay Công ty tiếp tục đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng với ký hiệu AA/15P và có 04 liên, các nội dung khác không thay đổi thì ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT4/001.

Theo Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/9/2017 của Tổng cục thuế:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt (MST: 4300366595) thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; ngày 04/01/2017 Công ty đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn trên các số hóa đơn còn lại để tiếp tục sử dụng. Ngày 09/06/2017, Công ty ký hợp đồng đặt in hóa đơn số 657/HĐ-CTI với Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định lần thứ 3.Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt đặt in hóa đơn mới sau khi Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Khi Nào Phải Thay Đổi Số Thứ Tự Mẫu Hoá Đơn

Tôi đã sử dụng hết 500 hoá đơn điện tử. Giờ tôi mua tiếp 500 hoá đơn nữa thì có phải thay đổi số thứ tự mẫu số hoá đơn không (mẫu hiện tại là 01GTKT0/001)…

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THAY ĐỔI SỐ THỨ TỰ MẪU SỐ HOÁ ĐƠN

Theo quy định tại mục 1.2 Phụ lục 1 thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý”

1./ Hoá đơn điện tử không quy định về kích thước của hoá đơn

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

– Tổng số tiền thanh toán;

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

1./ Khi thay đổi một trong các nội dung bắt buộc của hoá đơn như tên, địa chỉ người bán, ký hiệu hoá đơn… (ví dụ AA/18E chuyển thành AB/18E hoặc AA/19E) thì phải thay đổi số thứ tự mẫu hoá đơn (Ví dụ tên mẫu hoá đơn là 01GTKT0/001 sẽ chuyển thành 01GTKT0/002)

2./ Khi thay đổi các nội dung không bắt buộc của hoá đơn (như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng…) thì số thứ tự mẫu hoá đơn được giữ nguyên, không thay đổi

Thứ Tự Mẫu Hóa Đơn Thay Đổi Khi Nào?

Theo quy định tại mục 1.2 Phụ lục 1 thông tư 39/2014/TT-BTC:

“Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý”

Như vậy, theo quy định này thì mẫu hóa đơn chỉ thay đổi khi có sự thay đổi của một trong các tiêu thức:

-Nội dung bắt buộc

– Kích thước hóa đơn

– Nhu cầu sử dụng hóa đơn

Cùng tìm hiểu rõ hơn về sự thay đổi này.

Kích thước hóa đơn: Hoá đơn điện tử không quy định về kích thước của hoá đơn

Các nội dung bắt buộc của hoá đơn

– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

– Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

– Tổng số tiền thanh toán;

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

– Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

– Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

– Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Tóm lại có thể rút ra kết luận như sau:

Khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi một trong các nội dung bắt buộc của hóa đơn thì sẽ phải thay đổi số thứ tự mẫu số hóa đơn

MỨC XỬ PHẠT VỀ VIỆC VI PHẠM QUY ĐỊNH KHỞI TẠO HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN DN CÁCH LẬP GIẤY NỘP TIỀN THUẾ ĐIỆN TỬ QUA MẠNG

Khi doanh nghiệp thực hiện việc thay đổi các nội dung không bắt buộc của hoá đơn (như số điện thoại, số tài khoản ngân hàng…) thì số thứ tự mẫu hoá đơn được giữ nguyên, không thay đổi.

Như vậy qua bài viết này các kế toán đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: thứ tự mẫu hóa đơn thay đổi khi nào chưa?! Với những chia sẻ này hy vọng đã giúp các doanh nghiệp tìm được câu hỏi cho câu trả lời này. Thêm vào đó, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp cũng đang được triển khai sử dụng rộng rãi, hóa đơn điện tử đang dần thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy và mang lại nhiều lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ việc nắm rõ các quy định pháp luật về hóa đơn điện tử, các kỹ năn nghiệp vụ về hóa đơn chính là chìa khóa để các kế toán, doanh nghiệp triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

Qua bài viết này hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích về việc thay đổi thứ tự mẫu hóa đơn hiện nay.