Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại

--- Bài mới hơn ---

 • Hàng Khuyến Mại, Tặng Kèm, Dùng Thử, Hàng Mẫu, Chiết Khấu
 • Hàng Khuyến Mại, Quảng Cáo, Hàng Mẫu; Hàng Dùng Để Cho,tặng, Trả Thay Lương
 • Các Tình Huống Bán Hàng Có Khuyến Mại, Tặng Kèm, Dùng Thử, Hàng Mẫu, Chiết Khấu
 • Cách Xuất Hóa Đơn Hàng Mẫu Khi Khuyến Mại, Giới Thiệu Sản Phẩm
 • Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi
 • 2.1. Căn cứ pháp lý

  Theo quy định tại điểm 2.8, khoản 2, phụ lục 4, thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  “Tổ chức cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có) Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn, lý do trả lại hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập” 2.2. Kết luận *) Đối với trường hợp người mua là cá nhân không phát hành được hóa đơn

  Theo Công văn 84228 CT-HTr ngày 29/12/2015

  – Đối với trường hợp người mua trả lại toàn bộ hàng hóa

  + Lập biên bản thu hồi hóa đơn (nội dung: ghi rõ hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số , ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn), lý do trả lại hàng

  + Bên bán thu hồi lại hóa đơn đã lập và lưu tại đơn vị

  – Đối với trường hợp người mua trả lại một phần hàng hóa

  + Lập biên bản thu hồi hóa đơn (nội dung: ghi rõ hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số , ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn), lý do trả lại hàng

  + Bên bán nhận lại số hàng bị trả lại

  + Bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định

  *) Đối với trường hợp người mua là công ty kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ

  – Khi bán hàng: Người bán đã xuất hóa đơn GTGT cho người mua

  – Khi người mua trả lại hàng: thì người mua phải xuất lại hóa đơn GTGT cho người bán tương ứng với số lượng hàng trả lại, trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại ( Tiếng Anh)
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại ( Ngoại Tệ)
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Lập Hóa Đơn
 • Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Thay Giám Đốc
 • #1 Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Chuẩn
 • Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn, Kê Khai Và Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại 2022
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Chính Xác 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Hợp Lý
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn
 • Hướng dẫn cách viết, hạch toán, kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

  I/ Cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ tài chính:

  – Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: “Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)”

  * Trường hợp 1: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:

  – Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

  *Trường hợp 2: Nếu khách hàng là đối tượng có hóa đơn

  Để các bạn hình dung rõ hơn, KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn cách viết theo mẫu hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

  VD: Ngày 17/02/2015 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn mua 1 chiếc máy tính VAIO, trị giá 20.000.000 của Công ty TM Điện Tử Bình Viên.

  – Nhưng đến ngày 28/02/2015 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:

  II/ Hướng dẫn hạch toán hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách… KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

  Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng.

  Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

  Sử dụng cho cả Thông tư 200/2014/TT-BTC và cả Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

  (Trước đây quyết định 15 sử dụng tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại)

  Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

  Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

  Để cho các bạn dễ hiểu KẾ TOÁN MINH VIỆT sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

  Theo Quy định, khi Người mua trả lại hàng cho Người bán phải xuất hoá đơn trả lại hàng.

  Khi bán hàng ” xuất hoá đơn ” Ghi tăng Doanh thu

  + Ghi tăng Doanh thu:

  Nợ TK1111/ TK1121/ TK131

  Có TK5111: A

  Có TK33311 ( nếu có )

  + Phản ánh giá vốn hàng xuất bán (tùy theo pp tình giá xuất kho mà DN bạn áp dung)

  Nợ TK632: A

  Có TK156

  Khi mua hàng ” nhận hoá đơn ” Ghi tăng TS/ CP

  + Ghi tăng giá trị hàng mua

  Nợ TK156/152/153/211…: A

  Nợ TK1331 ( nếu có )

  Có TK1111/ TK1121/ TK331

  Khi nhận hàng trả lại ” Nhận hoá đơn ” Ghi giảm Doanh thu hàng bán

  + Ghi giảm Doanh thu

  Nợ TK5212: A

  Nợ TK33311 ( nếu có )

  Có TK1111/ TK1121/ TK331

  + Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:

  Nợ TK156

  Có TK632: a

  Khi trả lại hàng ” Xuất hoá đơn ” Ghi giảm giá trị hàng:

  + Ghi giảm giá trị hàng trả lại

  Nợ TK1111/ TK1121/ TK331

  Có TK156/152/153/211…: A

  Có TK1331 ( nếu có )

  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

  Nợ TK 512 – Doanh thu nội bộ (Theo TT200)

  Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại.

  Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (quyết định 48 thì sử dụng tài khoản 6421)

  Có các TK 111, 112, 141, 334,…

  Chú ý: Tài khoản hàng bán bị trả lại -Tài khoản 5212 không có số dư cuối kỳ.

  III/ Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

  Như vậy: Thì hóa đơn hàng bán trả lại sẽ kê khai như sau:

  – Bên bán “bên bị trả” sẽ kê khai hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01- 1/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung ” Hóa đơn bị trả lại”

  – Bên mua “bên trả lại hàng” sẽ kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung: ” Hóa đơn trả lại hàng”.

  – Và sẽ kê vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.

  VD: Ngày 11/06/2015 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh bán 10 máy tính LENOVO cho Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt và xuất hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

  – Nhưng đến ngày 18/06/2015 Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000487, ký hiệu BM/13P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

  Dựa vào 2 hóa đơn trên, bên bán và bên mua tiến hành kê khai tháng 6/2015 như sau:

  1- Hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, ngày 11/06/2015 mà Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh xuất:

  Bên bán (Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT.

  Bên mua (Công ty TNHH Kế toán Minh Việt) Kê vào bảng kê mua vào PL01-2 GTGT

  2- Hóa đơn hàng bán trả lại số 0000478, ký hiệu BM/13P ngày 18/06/2015 mà Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt xuất trả kê khai như sau:

  Bên bị trả lại (Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1/GTGT – kê số âm số tiền( cột ghi chú ghi nội dung: hàng bán bị trả lại)

  Bên trả lại hàng (Công ty TNHH Kế Toán Minh VIệt): Kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT(Kê âm) (Cột ghi chú ghi nội dung: xuất trả lại hàng ).

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Xử Lý Hàng Bán Bị Trả Lại: Viết Hóa Đơn, Kê Khai, Hạch Toán
 • Kế Toán Thanh Tú: Cách Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo, Hàng Mẫu
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo
 • Chia Sẻ Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Xây Dựng Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại ( Tiếng Anh)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Hàng Khuyến Mại, Tặng Kèm, Dùng Thử, Hàng Mẫu, Chiết Khấu
 • Hàng Khuyến Mại, Quảng Cáo, Hàng Mẫu; Hàng Dùng Để Cho,tặng, Trả Thay Lương
 • Các Tình Huống Bán Hàng Có Khuyến Mại, Tặng Kèm, Dùng Thử, Hàng Mẫu, Chiết Khấu
 • Cách Xuất Hóa Đơn Hàng Mẫu Khi Khuyến Mại, Giới Thiệu Sản Phẩm
 • 2.1. Căn cứ pháp lý

  Theo quy định tại điểm 2.8, khoản 2, phụ lục 4, thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  “Tổ chức cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có) Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn, lý do trả lại hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập” 2.2. Kết luận *) Đối với trường hợp người mua là cá nhân không phát hành được hóa đơn

  Theo Công văn 84228 CT-HTr ngày 29/12/2015

  – Đối với trường hợp người mua trả lại toàn bộ hàng hóa

  + Lập biên bản thu hồi hóa đơn (nội dung: ghi rõ hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số , ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn), lý do trả lại hàng

  + Bên bán thu hồi lại hóa đơn đã lập và lưu tại đơn vị

  – Đối với trường hợp người mua trả lại một phần hàng hóa

  + Lập biên bản thu hồi hóa đơn (nội dung: ghi rõ hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số , ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn), lý do trả lại hàng

  + Bên bán nhận lại số hàng bị trả lại

  + Bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định

  *) Đối với trường hợp người mua là công ty kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ

  – Khi bán hàng: Người bán đã xuất hóa đơn GTGT cho người mua

  – Khi người mua trả lại hàng: thì người mua phải xuất lại hóa đơn GTGT cho người bán tương ứng với số lượng hàng trả lại, trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại ( Ngoại Tệ)
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Lập Hóa Đơn
 • Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Thay Giám Đốc
 • #1 Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Chuẩn
 • Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Gtgt Có Đươc Đóng Dấu Công Ty
 • Cách Kê Khai Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Hóa Đơn Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Chi Tiết Kê Khai Thuế Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Vì Sao Cây Cảnh Bị Vàng Lá? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Kinh Nghiệm Xử Trí Khi Cây Trồng Bị Vàng Lá, Khô Héo
 • Đơn Xin Cấp Lại Giấy Tờ Xe
 • Gia Hạn Visa Mỹ Qua Đường Bưu Điện, Không Phỏng Vấn
 • Đối với trường hợp hàng bán bị trả lại chúng ta có 2 đối tượng trả lại hàng đó là công ty và cá nhân mua hàng.

  Hóa đơn trả lại hàng trên sẽ là căn cứ để Công ty Hà Yến điều chỉnh doanh thu và thuế GTGT đầu ra, còn Thiên Ưng sẽ điều chỉnh hàng hóa và thuế GTGT đầu vào.

  1.1. Kỳ kê khai: Căn cứ hóa đơn xuất trả lại hàng, Công ty thực hiện kê khai tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn điều chỉnh (Theo Công văn số 2441/CT-HTr ngày 15/1/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội)

  Trong ví dụ trên thì hóa đơn mẫu bên trên sẽ được công ty bán (nhận hàng trả lại) và công ty mua (trả lại hàng) kê khai vào tháng 4 (Nếu kê khai theo tháng) hoặc Qúy 2/2018 (Nếu kê khai theo quý).

  1.2. Cách kê khai trên tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

  Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11/2015 của Tổng Cục Thuế ban hành thì cả hai công ty thực hiện kê khai điều chỉnh giảm vào kỳ phát sinh hóa đơn trả lại hàng:

  Chú ý:

  – Kê khai âm bằng cách đặt dấu trừ đằng trước giá trị. (Sau khi các bạn đặt dấu trừ đằng trước giá trị, rồi ấn tab hoặc chuyển ô là phần mềm tự động đưa giá trị vào trong ngoặc – hiểu là âm)

  – Nếu bạn không làm phụ tờ khai thì trừ trực tiếp trên tờ khai 01/GTGT theo mức suất tương ứng với thuế suất trên hóa đơn trả lại hàng.

  – Nếu trả lại hàng phát sinh cùng kỳ với khi bán hàng (Ví dụ: mua – bán ngày 3/3/2018 trả lại ngày 5/3/218 – Cùng kỳ tháng 3 hoặc quý 1 năm 2022) thì có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

  + Cách 1: Kê dương hóa đơn khi bán – Khi mua RỒI LẠI kê âm hóa đơn trả lại hàng

  + Cách 2: Không kê khai cả 2 hóa đơn trên vì thực tế nếu kê thì dương với âm triệt tiêu nhau hết. mà bây giờ nộp tờ khai không có phụ lục thì kê khai 1 dương 1 âm hay không kê cũng như nhau.

  * Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:

  – Nếu chưa kê khai hóa đơn lúc bán thì bên bán không cần phải kê khai hóa đơn này nữa.

  – Nếu đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó người mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn của hàng hóa bị trả lại, lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn người bán trả lại, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cá Nhân Có Được Mở Tài Khoản Ngoại Tệ Không? Điều Kiện Nh Vietcombank
 • Tổng Hợp Các Sản Phẩm Của Dịch Vụ Mua Bán Ngoại Tệ Vietcombank
 • Thủ Tục Mua Ngoại Tệ Tại Vietcombank: Điều Kiện Mua Usd Từ Ngân Hàng
 • 24 Mẫu Giấy Biên Nhận
 • Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Đúng Chuẩn 2022 New
 • Cách Xử Lý Hàng Bán Bị Trả Lại Và Cách Viết Hóa Đơn Trả Lại Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Xuất Hóa Đơn Tiêu Dùng Nội Bộ Doanh Nghiệp
 • Cách Viết Hóa Đơn Hàng Để Cho Biếu Tặng, Tiêu Dùng Nội Bộ
 • Cách Viết Chữ K Thường Và Hoa Theo Chuẩn Kẻ Ô Ly
 • Hướng Dẫn Học Viết Tiếng Hoa Nhanh Và Đẹp Nhất
 • Hướng Dẫn Đặt Tên Oa
 • Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại hàng

  Hóa đơn hàng bán trả lại được lậpkhi doanh nghiệp bạn là người mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể kế toán có những cách lập hóa đơn trả lại hàng như sau:

  người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng: Khi đó người mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

  Trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn: Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

  ( Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 39/2014/TT-BTC )

   Xử lý trường hợp người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng:

  Khi bán hàng: công ty bán đã xuất hóa đơn giao cho công ty mua

  Khi muốn trả lại hàng: bên mua sẽ xuất hóa đơn (cho số hàng được trả lại: có thể trả lại 1 phần hoặc trả tất số hàng đã mua) để trả lại hàng cho công ty bán. Trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại hàng.

  Ví dụ:

  – Ngày 25/01/2016, Công ty cổ phần Tân Hà xuất hóa đơn GTGT bán cho KẾ TOÁN 200 chiếc áo phông nam với đơn giá là 150k/chiếc.

  – Ngày 29/01/2016, Công ty KẾ TOÁN phát hiện ra hàng không đúng chất lượng. Trả lại toàn bộ số hàng đã mua ngày 25/01/2016.

  Khi thực hiện trả lại hàng, Công ty KẾ TOÁN xuất hóa đơn trả lại hàng như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Ký hiệu: AA/15P

  Liên 1: Lưu Số: 0000001

  Ngày 29 tháng 01 năm 2022

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN KẾ TOÁN

  Mã số thuế: 0037291269

  Địa chỉ: 45 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản……..

  Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn Quang

  Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tân Hà

  Mã số thuế: 0004876241

  Địa chỉ: 167 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

  Hình thức thanh toán: ………………………………… Số tài khoản………………

  Cộng tiền hàng: 30.000.000

  Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT 3.000.000

  Tổng cộng tiền thanh toán: 33.000.000

  Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.

  Người mua hàng

  (Ký, ghi rõ họ, tên)

  Nguyễn Văn Quang

  Người bán hàng

  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)

  Nguyễn Mai Hoa

  (Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại)

  Kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 thì việc kê khai hàng bán bị trả lại được thực hiện vào kỳ xuất hóa đơn trả lại hàng, cụ thể như sau:

  Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn Điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai Điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua Điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn Điều chỉnh.

  Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

  – Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A Điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B Điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

  Chú ý thêm: Trường hợp bên bán sử dụng hóa đơn GTGT, còn bên mua (bên trả lại hàng) sử dụng hóa đơn trực tiếp:

  2. Xử lý trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn:

  – Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa Công ty áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2.8 Phụ lục 4 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), cụ thể:

  + Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:

  Khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

  + Đối với trường hợp trả lại một phần hàng hóa:

  Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn như trên và nhận số hàng bị trả lại, bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định.

  – Trường hợp Công ty đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó người mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn của hàng hóa bị trả lại, lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn người bán trả lại, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Trường hợp kê khai không đúng theo quy định, Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Xuất Hóa Đơn Trả Lại Hàng Đã Mua
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Hàng Xuất Khẩu
 • Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Và Viết Hóa Đơn Xuất Khẩu
 • Cách Đánh Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Trong Word
 • Thủ Thuật Tự Động In Hoa Chữ Cái Đầu Dòng Trong Word
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại ( Ngoại Tệ)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại ( Tiếng Anh)
 • Mẫu Bảng Kê Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Hàng Khuyến Mại, Tặng Kèm, Dùng Thử, Hàng Mẫu, Chiết Khấu
 • Hàng Khuyến Mại, Quảng Cáo, Hàng Mẫu; Hàng Dùng Để Cho,tặng, Trả Thay Lương
 • Các Tình Huống Bán Hàng Có Khuyến Mại, Tặng Kèm, Dùng Thử, Hàng Mẫu, Chiết Khấu
 • 2.1. Căn cứ pháp lý

  Theo quy định tại điểm 2.8, khoản 2, phụ lục 4, thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ như sau:

  “Tổ chức cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có) Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn, lý do trả lại hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập” 2.2. Kết luận *) Đối với trường hợp người mua là cá nhân không phát hành được hóa đơn

  Theo Công văn 84228 CT-HTr ngày 29/12/2015

  – Đối với trường hợp người mua trả lại toàn bộ hàng hóa

  + Lập biên bản thu hồi hóa đơn (nội dung: ghi rõ hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số , ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn), lý do trả lại hàng

  + Bên bán thu hồi lại hóa đơn đã lập và lưu tại đơn vị

  – Đối với trường hợp người mua trả lại một phần hàng hóa

  + Lập biên bản thu hồi hóa đơn (nội dung: ghi rõ hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số , ký hiệu, ngày tháng của hóa đơn), lý do trả lại hàng

  + Bên bán nhận lại số hàng bị trả lại

  + Bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định

  *) Đối với trường hợp người mua là công ty kê khai thuế GTGT theo PP khấu trừ

  – Khi bán hàng: Người bán đã xuất hóa đơn GTGT cho người mua

  – Khi người mua trả lại hàng: thì người mua phải xuất lại hóa đơn GTGT cho người bán tương ứng với số lượng hàng trả lại, trên hóa đơn ghi rõ lý do trả lại hàng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Lập Hóa Đơn
 • Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Thay Giám Đốc
 • #1 Mẫu Hợp Đồng Ủy Quyền Chuẩn
 • Ủy Quyền Ký Hóa Đơn Gtgt Có Đươc Đóng Dấu Công Ty
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Viết Hóa Đơn Gtgt
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Chính Xác 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Hợp Lý
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn
 • Hóa Đơn Điện Tử Khách Sạn: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết
 • Dịch Vụ Viết Hóa Đơn Đỏ Nhà Nghỉ Uy Tín Không Hệ Lụy
 • Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ tài chính:

  – Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: “Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)”

  * Trường hợp 1: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:

  – Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số , ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

  *Trường hợp 2: Nếu khách hàng là đối tượng có hóa đơn

  Để các bạn hình dung rõ hơn, Ketoan68 xin hướng dẫn cách viết theo mẫu hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

  VD: Ngày 17/02/2015 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn mua 1 chiếc máy tính VAIO, trị giá 20.000.000 của Công ty TM Điện Tử Bình Viên.

  – Nhưng đến ngày 28/02/2015 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:

  II/ Hướng dẫn hạch toán hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…Bài viếtxin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

  Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng.

  Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

  Sử dụng cho cả Thông tư 200/2014/TT-BTC và cả Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

  (Trước đây quyết định 15 sử dụng 531 – Hàng bán bị trả lại)

  Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

  Bên Có: Cuối kỳ , kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

  Để cho các bạn dễ hiểu sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

  Theo Quy định, khi Người mua trả lại hàng cho Người bán phải xuất hoá đơn trả lại hàng.

  Khi bán hàng ” xuất hoá đơn ” Ghi tăng Doanh thu

  + Ghi tăng Doanh thu:

  Nợ TK1111/ TK1121/ TK131

  Có TK5111: A

  Có TK33311 ( nếu có )

  + Phản ánh giá vốn hàng xuất bán (tùy theo pp tình giá xuất kho mà DN bạnáp dung)

  Nợ TK632: A

  Có TK156

  Khi mua hàng ” nhận hoá đơn ” Ghi tăng TS/ CP

  + Ghi tăng giá trị hàng mua

  Nợ TK156/152/153/211…: A

  Nợ TK1331 ( nếu có )

  Có TK1111/ TK1121/ TK331

  Khi nhận hàng trả lại ” Nhận hoá đơn ” Ghi giảm Doanh thu hàng bán

  + Ghi giảm Doanh thu

  Nợ TK5212: A

  Nợ TK33311 ( nếu có )

  Có TK1111/ TK1121/ TK331

  + Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:

  Nợ TK156

  Có TK632: a

  Khi trả lại hàng ” Xuất hoá đơn ” Ghi giảm giá trị hàng:

  + Ghi giảm giá trị hàng trả lại

  Nợ TK1111/ TK1121/ TK331

  Có TK156/152/153/211…: A

  Có TK1331 ( nếu có)

  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

  Nợ TK 512 – Doanh thu nội bộ (Theo TT200)

  Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại.

  Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (quyết định 48 thì sử dụng tài khoản 6421)

  Có các TK 111, 112, 141, 334,…

  Chú ý: Tài khoản hàng bán bị trả lại -Tài khoản 5212 không có số dư cuối kỳ.

  III/ Hướng dẫn cách hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

  Như vậy: Thì hóa đơn hàng bán trả lại sẽ kê khai như sau:

  – Bên bán “bên bị trả” sẽ kê khai hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01- 1/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung ” Hóa đơn bị trả lại”

  – Bên mua “bên trả lại hàng” sẽ kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung: ” Hóa đơn trả lại hàng”.

  – Và sẽ kê vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.

  VD: Ngày 11/06/2015 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh bán 10 máy tính LENOVO cho Công ty TNHH MINH ANH và xuất hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

  – Nhưng đến ngày 18/06/2015 Công ty TNHH MINH ANH xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000487, ký hiệu BM/13P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

  Dựa vào 2 hóa đơn trên, bên bán và bên mua tiến hành kê khai tháng 6/2015 như sau:

  1- Hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, ngày 11/06/2015 mà Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh xuất:

  Bên bán (Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT.

  Bên mua (Công ty TNHH Minh Anh) Kê vào bảng kê mua vào PL01-2 GTGT

  2- Hóa đơn hàng bán trả lại số 0000478, ký hiệu BM/13P ngày 18/06/2015 mà Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội xuất trả kê khai như sau:

  Bên bị trả lại (Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1/GTGT – kê số âm số tiền( cột ghi chú ghi nội dung: hàng bán bị trả lại)

  Bên trả lại hàng (Công ty TNHH Minh Anh ): Kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT(Kê âm) (Cột ghi chú ghi nội dung: xuất trả lại hàng ).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn, Kê Khai Và Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Xử Lý Hàng Bán Bị Trả Lại: Viết Hóa Đơn, Kê Khai, Hạch Toán
 • Kế Toán Thanh Tú: Cách Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo, Hàng Mẫu
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Viết Hóa Đơn, Kê Khai Và Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại 2022
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Chính Xác 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Hợp Lý
 • Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại theo mẫu tại thông tư 39/2014/TT-BTC và cách viết hóa đơn GTGT hàng bán bị trả lại

  Khi doanh nghiệp bán hàng cho khách nhưng vì một lý do nào đó như hàng kém chất lượng, không đúng mẫu mã,..dẫn đến khách hàng trả lại hàng

  Vậy xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại như thế nào ?

  I/ Trường hợp khi trả lại hàng hóa cho bên bán người mua phải xuất hóa đơn trả lại hàng:

  Áp dụng theo điểm 2.8 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC người mua hàng sẽ phải:

  -Lập hóa đơn trả lại hàng ( một phần hay toàn bộ hàng hóa trên hóa đơn)

  -Ghi rõ số lượng, giá trị, tiền thuế trả lại

  -Ghi rõ lý do trả lại hàng

  -Trường hợp bên mua không có hóa đơn, thì hai bên lập biên bản trả lại hàng, đồng thời trả lại hóa đơn cho bên bán

  Ví dụ: Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng bán bị trả lại như sau

  – Ngày 8/01/2018, Công ty cổ phần Nhất Nam Hà Nội xuất hóa đơn GTGT bán cho Công ty Kế Toán Hà Nội 100 chiếc áo phao Nữ với đơn giá là 300k/chiếc.

  – Ngày 12/01/2018, Công ty Kế Toán Hà Nội phát hiện ra hàng không đúng chất lượng. Trả lại toàn bộ số hàng đã mua ngày 8/01/2018.

  Khi thực hiện trả lại hàng, Công ty Kế Toán Hà Nôi xuất hóa đơn trả lại hàng như sau:

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Ký hiệu: AA/15P

  Liên 1: Lưu Số: 0000001

  Ngày 12 tháng 01 năm 2022

  Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

  Địa chỉ: Số 4 Ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  Hình thức thanh toán: ………………………………… Số tài khoản………………

  Cộng tiền hàng: 30.000.000

  Thuế suất GTGT: 10 % , Tiền thuế GTGT 3.000.000

  Tổng cộng tiền thanh toán: 33.000.000

  Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.

  (Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại)

  Hướng dẫn kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại:

  1. Trường hợp chưa kê khai thuế hàng hóa trả lại

  Trường hợp hàng bán bị trả lại trong kỳ, chưa kê khai thuế, hai bên lập biên bản trả lại hàng, trả lại hóa đơn cho bên bán, và không phải kê khai thuế.

  Bên mua có thể xuất hóa đơn trả lại hàng. Khi xuất hóa đơn trả lại hàng bên mua chỉ kê khai hóa đơn sử dụng, mà không kê khai thuế

  2 Trường hợp đã kê khai thuế hàng hóa trả lại

  Trường hợp hai bên đã kê khai thuế đầu ra, đầu vào, hai bên lập biên bản, bên mua xuất hóa đơn trả lại toàn bộ hoặc một phần hàng cho bên bán.

  Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên bán kê khai:

  -Giảm doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra

  Căn cứ vào hóa đơn xuất trả hàng, bên mua kê khai:

  -Giảm doanh thu mua hàng và thuế GTGT được khấu trừ theo hóa đơn trả lại hàng

  -Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tờ hóa đơn trả lại hàng

  II/ Xử lý trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn:

  – Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa Công ty áp dụng theo hướng dẫn tại điểm 2.8 Phụ lục 4 về hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC), cụ thể:

  + Đối với trường hợp trả lại toàn bộ hàng hóa:

  Khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

  + Đối với trường hợp trả lại một phần hàng hóa:

  Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn như trên và nhận số hàng bị trả lại, bên bán lập hóa đơn mới cho hàng hóa thực tế bên mua chấp nhận theo quy định.

  – Trường hợp Công ty đã kê khai thuế của hóa đơn đầu ra, sau đó người mua trả lại toàn bộ hay một phần hàng và hóa đơn GTGT thì hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn của hàng hóa bị trả lại, lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do trả lại hàng hóa và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). Căn cứ vào hóa đơn người bán trả lại, Công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT và thuế GTGT đầu ra trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT. Trường hợp kê khai không đúng theo quy định, Công ty thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

  Ví dụ trường hợp xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại trong trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn:

  Ngày 5/5/2017, Công ty TNHH Thành Gia Luật xuất bán hàng cho bà Nguyễn Thị Xuân Thương, với hóa đơn như sau:

  Ngày 10/5/2017, bà Thương phát hiện màn hình bị mờ, bà Thương trả lại màn hình, 2 bên thực hiện: Lập Biên bản trả lại hàng và thu hồi hóa đơn như sau:

  Xem Thêm Bài: Cách hạch toán hàng bán bị trả lại

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Xử Lý Hàng Bán Bị Trả Lại: Viết Hóa Đơn, Kê Khai, Hạch Toán
 • Kế Toán Thanh Tú: Cách Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo, Hàng Mẫu
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo
 • Chia Sẻ Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Xây Dựng Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cách Viết Hóa Đơn Cho Khách Hàng Là Cá Nhân
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Kê Khai Thuế Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại

  --- Bài mới hơn ---

 • Vì Sao Cây Cảnh Bị Vàng Lá? Nguyên Nhân Và Cách Khắc Phục
 • Kinh Nghiệm Xử Trí Khi Cây Trồng Bị Vàng Lá, Khô Héo
 • Đơn Xin Cấp Lại Giấy Tờ Xe
 • Gia Hạn Visa Mỹ Qua Đường Bưu Điện, Không Phỏng Vấn
 • Hướng Dẫn Gia Hạn Visa Mỹ Chi Tiết, Không Cần Đi Phỏng Vấn
 • Hướng dẫn chi tiết kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại – Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại mới nhất. Khách hàng xuất hóa đơn trả lại hàng do hàng bị lỗi thì kê khai như thế nào ?Khi trả lại hàng, bên mua phải xuất hóa đơn trả hàng cho bên bán. Vậy khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ những gì?

  A. Kê khai nếu bên mua không cấp được hóa đơn GTGT

  1. Nếu bên mua trả lại toàn bộ hàng mua:

  – Hai bên sẽ làm biên bản thu hồi hóa đơn, bên mua sẽ trả lại hóa đơn cho bên bán.

  – Bên bán sẽ ghi điều chỉnh giảm doanh thu và số thuế GTGT đầu ra tại phụ lục 01-2 của tờ khai thuế GTGT.

  2. Nếu bên mua trả lại 1 phần hàng mua:

  – Bên bán sẽ làm biên bản thu hồi hóa đơn ban đầu, sau đó xuất hóa đơn mới cho số hàng mà bên mua chấp nhận mua.

  – Bên bán sẽ kê khai giảm vào phụ lục 01-1/GTGT tổng số tiền bán lúc đầu và khai tăng số tiền hàng mà người mua chấp nhận mua.

  Bạn đang xem: Hướng dẫn chi tiết kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại

  B. Kê khai nếu bên mua có thể cấp được hóa đơn GTGT.

  – Bên mua sẽ cấp lại cho bên bán hóa đơn GTGT cho số hàng bán bị trả lại.

  ** Cách kê khai hàng bán bị trả lại:

  – Bên bán kê khai hóa đơn của hàng bán bị trả lại tại bảng kê mua vào (PL 01-1), và kê khai dương, như trường hợp công ty mua hàng đầu vào.

  – Bên mua kê khai hóa đơn của hàng bán bị trả lại tại bảng kê bán ra(PL 01-2), và kê khai dương, như trường hợp công ty bán hàng đầu ra.

  – Kỳ kê khai: Là kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn xuất trả lại hàng.

  **Ví dụ : Cty ABC vào ngày 20/03/2016 có bán hàng cho Cty A 10 chiếc điện thoại, với giá 11 tr (đã bao gồm 10% VAT). Ngày 20/4, công ty A phát hiện lô hàng trên bị lỗi và xuất hóa đơn trả lại hàng cho Cty ABC.

  Như vậy, kỳ kê khai Thuế của hóa đơn hàng bán bị trả lại trên sẽ vào tháng 4 (nếu kê khai tháng) và vào quý 2(nếu kê khai Qúy).

  Bài viết: Hướng dẫn chi tiết kê khai thuế hóa đơn hàng bán bị trả lại

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Kê Khai Hàng Bán Bị Trả Lại Theo Hóa Đơn Mẫu
 • Cá Nhân Có Được Mở Tài Khoản Ngoại Tệ Không? Điều Kiện Nh Vietcombank
 • Tổng Hợp Các Sản Phẩm Của Dịch Vụ Mua Bán Ngoại Tệ Vietcombank
 • Thủ Tục Mua Ngoại Tệ Tại Vietcombank: Điều Kiện Mua Usd Từ Ngân Hàng
 • 24 Mẫu Giấy Biên Nhận
 • Cách Viết Hóa Đơn, Kê Khai Và Hạch Toán Hàng Bán Bị Trả Lại 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Chính Xác 2022
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn Hợp Lý
 • Cách Viết Hóa Đơn Khách Sạn
 • Hóa Đơn Điện Tử Khách Sạn: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết
 • Khi phát hiện hàng kém chất lượng, không đúng chủng loại, quy cách… Khách hành xuất trả lại hàng cho bên bán thì phải lập hóa đơn hàng bán trả lại.

  Cách viết hóa đơn, kê khai và hạch toán hàng bán bị trả lại 2022

  I/ Cách lập hóa đơn hàng bán bị trả lại

  Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ tài chính:

  – Khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)”

  * Trường hợp 1: Nếu khách hàng là đối tượng không có hóa đơn:

  – Thì khi trả lại hàng hoá, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

  *Trường hợp 2: Nếu khách hàng là đối tượng có hóa đơn

  Để các bạn hình dung rõ hơn, KẾ TOÁN MINH VIỆT xin hướng dẫn cách viết theo mẫu hóa đơn hàng bán trả lại cụ thể như sau:

  Ngày 17/02/2015 Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn mua 1 chiếc máy tính VAIO, trị giá 20.000.000 của Công ty TM Điện Tử Bình Viên.

  – Nhưng đến ngày 28/02/2015 thì phát hiện máy bị lỗi phải trả lại. Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn tiến hành trả lại hàng và xuất hóa đơn hàng bán trả lại như sau:

  II/ Hạch toán hàng bán bị trả lại

  Hàng bán bị trả lại là hàng bị khách hàng trả lại do các nguyên nhân: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách…KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại như sau:

  Khi hàng bán vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng kinh tế, hàng bị kém, mất phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách sẽ bị người mua trả lại hàng.

  Tài khoản 5212 – Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ.

  Sử dụng cho cả Thông tư 200/2014/TT-BTC và cả Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

  (Trước đây quyết định 15 sử dụng tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại)

  Bên Nợ: Doanh thu của hàng bán bị trả lại, đã trả lại tiền cho người mua hoặc tính trừ vào khoản phải thu khách hàng về số sản phẩm, hàng hóa đã bán.

  Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số doanh thu của hàng bán bị trả lại sang tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

  Để cho các bạn dễ hiểu KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ phân chia làm 2 bên như sau:

  Theo Quy định, khi Người mua trả lại hàng cho Người bán phải xuất hoá đơn trả lại hàng.

  Khi bán hàng ” xuất hoá đơn ” Ghi tăng Doanh thu

  + Ghi tăng Doanh thu:

  Nợ TK1111/ TK1121/ TK131

  Có TK5111: A

  Có TK33311 ( nếu có )

  + Phản ánh giá vốn hàng xuất bán (tùy theo pp tình giá xuất kho mà DN bạn áp dung)

  Nợ TK632: A

  Có TK156

  Khi mua hàng ” nhận hoá đơn ” Ghi tăng TS/ CP

  + Ghi tăng giá trị hàng mua

  Nợ TK156/152/153/211…: A

  Nợ TK1331 ( nếu có )

  Có TK1111/ TK1121/ TK331

  Khi nhận hàng trả lại ” Nhận hoá đơn ” Ghi giảm Doanh thu hàng bán

  + Ghi giảm Doanh thu

  Nợ TK5212: A

  Nợ TK33311 ( nếu có )

  Có TK1111/ TK1121/ TK331

  + Ghi giảm giá vốn hàng bán bị trả lại:

  Nợ TK156

  Có TK632: a

  Khi trả lại hàng ” Xuất hoá đơn ” Ghi giảm giá trị hàng:

  + Ghi giảm giá trị hàng trả lại

  Nợ TK1111/ TK1121/ TK331

  Có TK156/152/153/211…: A

  Có TK1331 ( nếu có )

  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ doanh thu của hàng bán bị trả lại phát sinh trong kỳ vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hoặc tài khoản doanh thu bán hàng nội bộ, hạch toán:

  Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111,5112)

  Nợ TK 512 – Doanh thu nội bộ (Theo TT200)

  Có TK 5212 – Hàng bán bị trả lại.

  Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (quyết định 48 thì sử dụng tài khoản 6421)

  Có các TK 111, 112, 141, 334,…

  Tài khoản hàng bán bị trả lại -Tài khoản 5212 không có số dư cuối kỳ.

  III/ Cách kê khai thuế đối với hàng bán bị trả lại

  Theo quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC: Thì khi lập hóa đơn hàng bán trả lại thì trên hoá đơn phải ghi rõ: Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT.

  Thì hóa đơn hàng bán trả lại sẽ kê khai như sau:

  – Bên bán “bên bị trả” sẽ kê khai hóa đơn đó vào bảng kê bán ra PL01- 1/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung ” Hóa đơn bị trả lại”

  – Bên mua “bên trả lại hàng” sẽ kê vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT( Kê âm số tiền). Cột ghi chú ghi nội dung: ” Hóa đơn trả lại hàng”.

  – Và sẽ kê vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại.

  VD: Ngày 11/06/2015 Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh bán 10 máy tính LENOVO cho Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội Minh và xuất hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

  – Nhưng đến ngày 18/06/2015 Công ty TNHH Kế Toán Hà Nội xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000487, ký hiệu BM/13P, đơn giá 15.000.000 vnđ/ chiếc (chưa VAT).

  Dựa vào 2 hóa đơn trên, bên bán và bên mua tiến hành kê khai tháng 6/2015 như sau:

  1- Hóa đơn số 0000568, ký hiệu HN/14P, ngày 11/06/2015 mà Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh

  Bên bán (Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Bình Minh): Kê vào bảng kê bán ra PL01-1 GTGT.

  Bên mua (Công ty TNHH Kế toán Hà Nội) Kê vào bảng kê mua vào PL01-2 GTGT

  Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Hàng Bán Bị Trả Lại
 • Cách Xử Lý Hàng Bán Bị Trả Lại: Viết Hóa Đơn, Kê Khai, Hạch Toán
 • Kế Toán Thanh Tú: Cách Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo, Hàng Mẫu
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Hàng Khuyến Mãi, Quảng Cáo
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100