Top 7 # Mẫu Hoá Đơn Gtgt Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

File Excel Mẫu In Hoá Đơn Gtgt Mới Nhất

File excel mẫu in hoá đơn GTGT mới nhất

Excelketoan.con xin giới thiệu và chia sẻ Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng Mẫu số 01GTKT3/001 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính. Là mẫu mới nhất do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC, Hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn. Mẫu hóa đơn GTGT mới nhất của Bộ Tài chính

Hình ảnh: File excel mẫu in hoá đơn GTGT mới nhất

*** Lưu ý: Nguyên tắc lập hóa đơn

– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC. Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo. – Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số. – Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn. Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia. Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

***Trong bài viết gồm 2 file:

1.File excel mẫu in hoá đơn GTGT mới nhất theo mẫu của Bộ tài chính 2.Cách lập hóa đơn mẫu file excel trước khi viết hóa đơn chính thức I. XUẤT HÓA ĐƠN GTGT

1. Nhập liệu hóa đơn cần xuất tại sheet “BANGTH”

2. In hóa đơn ở sheet “HDON GTGT”

II. XUẤT HÓA ĐƠN GTGT XUẤT KHẨU TẠI CHỖ, XUẤT VÀO KHU PHI THUẾ QUAN, XUẤT VÀO KHU CHẾ XUẤT…

Gõ trực tiếp số liệu vào

Downlaod: File excel mẫu in hoá đơn GTGT mới nhất

Nguồn: Hoa Nguyen

Cách Viết Hoá Đơn Hàng Hoá, Dịch Vụ Không Chịu Thuế Gtgt

1. Các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2018 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) và được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

Các đối tượng không chịu thuế GTGT chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, các sản phẩm phục vụ người khuyết tật, giáo dục, các hoạt động cộng đồng, an ninh quốc phòng….

Khi viết hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT các bạn cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc chung khi viết hoá đơn.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại điểm 2.1, khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý”

Công ty cổ phần LawSoft có đăng kinh kinh doanh phần mềm tra cứu thư viện pháp luật. Vì là kinh doanh phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do đó phần thuế suất và tiền thuế GTGT sẽ không ghi và được gạch bỏ còn lại các chỉ tiêu khác các bạn vẫn ghi bình thường. Cách ghi hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT cụ thể như sau:

Cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT – Năm 2018

Các bạn vẫn kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT như sau:

Các bạn kê khai giá trị hàng hoá, dịch vụ vào chỉ tiêu [23] trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.

Tải Về Miễn Phí Mẫu File Excel In Hóa Đơn Gtgt Cực Nhanh

Trong file sẽ có các sheet như sau:

Phieu XK: sheet này chứa mẫu phiếu xuất kho kèm theo hóa đơn GTGT.

NHAP LIEU: sheet này chứa những nghiệp vụ bán hàng của đơn vị.

in HD: sheet này là bản mà bạn in lên hóa đơn GTGT.

HD MAU: sheet này chứa mẫu hóa đơn GTGT theo mẫu số 01GTKT3/001.

TÊN KH: sheet này chứa những thông tin của khách hàng.

Ma hang: sheet này chứa mã những mặt hàng của đơn vị.

NL: sheet này chứa thông tin về tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị bạn.

Đầu tiên, các bạn nhập thông tin đơn vị bạn như tên, địa chỉ, mã số thuế vào sheet NL.

Sau đó, mỗi khi cần xuất hóa đơn, các bạn cần nhập những thông tin của khách hàng như: tên, địa chỉ, MST, số điện thoại… trong sheet TÊN KH. Và nhập thông tin hàng bán như mã hàng, đơn vị tính, tên hàng vào sheet Ma hang. Sau đó các bạn nhập nghiệp vụ bán hàng vào sheet NHAP LIEU.

Sau khi đã điền đủ thông tin của nghiệp vụ bán hàng, các bạn có thể in hóa đơn bằng sheet in HD và in phiếu xuất kho kèm theo ở sheet Phieu XK.

Những lưu ý khi viết hóa đơn GTGT

Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo

Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Hướng Dẫn Làm Mẫu File Excel In Hóa Đơn Gtgt Trên Máy In Kim Theo Mẫu A4+A5 Và Lập Bảng Kê Thuế Gtgt Đầu Ra Trên Excel Tự Động

Thực tế việc lập hóa đơn giá trị gia tăng đầu ra tại các doanh nghiệp hiện nay:

–          – 99% doanh nghiệp đã trang bị máy in hoặc máy in kim

–          – 90% phát hành hóa đơn theo hình thức tự in theo mẫu hóa đơn đặt in

–          – 80% lập hóa đơn bằng hình thức viết tay thủ công. Trong khi đó, dễ dàng xảy ra tình trạng rủi ro do chữ xấu, lỗi chính tả, không đẹp mắt

Có 2 loại mẫu hóa đơn đặt in hiện nay sử dụng là:

–          – Mẫu hóa đơn GTGT A4: Loại mẫu hóa đơn tài chính A4 được sử dụng phổ biến nhất và thích hợp với các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, phân phối…

–          – Mẫu hóa đơn GTGT A5: Loại mẫu hóa đơn tài chính A5 được sử dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp dịch vụ, xây lắp, du lịch, dự án, nhà hàng, khách sạn….

Bluesofts đã tạo và hướng dẫn sử dụng file excel in hóa đơn giá trị gia tăng trên máy in kim theo mấu A4 và A5 theo video sau:

File Excel in hóa đơn tài chính trên máy in kim có các chức năng sau:

–          – Có sẵn mẫu Excel hóa đơn in trên giấy A4 và mẫu Excel hóa đơn in trên giấy A5

–          – Tạo Vùng nhập liệu đơn giản để tự động điền số liệu vào Form Excel in hóa đơn. Đối với những người không học kế toán, thuế cũng có thể làm được.

–          – Lập trình VBA trong Excel để tự động ghi số liệu từ form excel in hóa đơn sang bảng data để lưu trữ thông tin in hóa đơn bán hàng. Có chức năng kiểm tra trùng số hóa đơn GTGT, kiểm tra nhập sai định dạng ngày tháng và kiểm tra nhập thiếu thông tin hóa đơn

–          – Sử dụng SQL trong Excel bằng công cụ Add-in A-Tools để tự động lên bảng kê thuế GTGT bán ra tự động tùy chọn theo Quý

Tùy theo từng doanh nghiệp thì bố cục mẫu hóa đơn GTGT đặt in tương ứng với form excel đặt in sẽ khác nhau. Khác nhau ở đây chủ yếu là mẫu giấy in, thứ tự các trường thông tin, độ rộng trường, cột, header, footer…

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Download file Excel mẫu in hóa đơn tài chính in kim, tự động lưu và lên bảng kê thuế GTGT đầu ra: DOWNLOAD

Download Add-in A-Tools phiên bản Free cho Excel: DOWNLOAD