Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Không Hòa Giải Khi Thực Hiện Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Xử Lý Hình Sự
 • Thủ Tục Yêu Cầu Tòa Án Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Yêu Cầu Công Nhận Cha Con
 • Không Công Nhận Quan Hệ Cha Con
 • Câu hỏi: Tôi có thể tự soạn mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật được không? Đơn này có phải theo mẫu của quy định pháp luật hay không? Nếu có, thì yêu cầu những nội dung cơ bản nào?

  (Anh Nguyễn Trung Đ., Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh)

  Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

  Việc tự soạn đơn yêu cầu có thể bị từ chối tiếp nhận tại cơ quan có thẩm quyền. Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật được quy định chi tiết tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

  • Thông tin của người yêu cầu.
  • Địa chỉ: Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H); Số điện thoại; Fax; Địa chỉ thư điện tử (nếu có).
  • Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.
  • Cam kết của người yêu cầu hoàn toàn đúng sự thực.

  http://tuvanhonnhan.net/giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan/

  Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên. Bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật Đúng Quy Định
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật 2022
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Thi Hành Án Dân Sự
 • Một Số Qui Tắc Giải Quyết Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Phát Hành Thư Tín Dụng
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật Đúng Quy Định
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Không Hòa Giải Khi Thực Hiện Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Xử Lý Hình Sự
 • Thủ Tục Yêu Cầu Tòa Án Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng
 • Nội dung đơn yêu cầu hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật

  – Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện

  – Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện

  – Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)

  Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó

  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)
  • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện
  • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có)

  Mẫu đơn yêu cầu hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

  Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện………………………….

  Người khởi kiện:

  Họ và tên: ……………………………………… Sinh năm: …………………

  Số CMND: ………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………

  Thường trú/tạm trú tại: …………………………………………………………………………………..

  Người bị kiện:

  Họ và tên: ……………………………………… Sinh năm: ………………

  Số CMND: ………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: …………….

  Thường trú/tạm trú tại: ………………………………………………………………………………

  Tôi xin trình bày nội dung khởi kiện như sau:

  Tôi và anh/chị………………………… tự nguyện kết hôn và chung sống với nhau từ năm ……… tại ………………………………………………………………

  Vợ chồng chúng tôi có …. Con chung là:

  1. Cháu: ……………………………….. Sinh ngày: ………………………….
  2. Cháu: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………
  3. Cháu: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………

  Cuộc sống gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn gì.

  Nhưng nay tôi phát hiện chồng tôi/vợ tôi là anh/chị:……………………… … đăng ký kết hôn trái pháp luật với anh/chị ………………………. tại: …………………………………………………….đã cung cấp tại sổ đăng ký kết hôn của xã xác định rõ: ngày …. số ….. đăng ký kết hôn giữa anh/chị … và anh/chị …, có tổ chức đám cưới tại gia đình anh/chị ……………………………….. (nếu có).

  Nay tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân quận/huyện ………………….. xem xét để hủy đăng ký kết hôn số … của anh/chị ……………………………………. và anh/chị ……………………………………. theo đúng pháp luật.

  Rất mong quý Tòa sớm xem xét.

  Trân trọng cảm ơn!

  Cập nhật ngày 28/08/2020

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Thi Hành Án Dân Sự
 • Một Số Qui Tắc Giải Quyết Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Phát Hành Thư Tín Dụng
 • Thủ Tục Yêu Cầu Tòa Án Xác Nhận Cha Cho Con Và Yêu Cầu Cấp Dưỡng
 • Mẫu Đơn Khiếu Nại Quyết Định Bồi Thường Khi Thu Hồi Đất
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật Đúng Quy Định

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Không Hòa Giải Khi Thực Hiện Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Xử Lý Hình Sự
 • Thủ Tục Yêu Cầu Tòa Án Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Yêu Cầu Công Nhận Cha Con
 • Các căn cứ hủy kết hôn trái pháp luật

  Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, chỉ khi nam nữ đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì việc kết hôn của họ mới hợp pháp và được pháp luật bảo vệ. Do đó, nếu vi phạm các điều sau, việc kết hôn của hai người sẽ là trái pháp luật:

  – Kết hôn khi nam chưa đủ 20 tuổi trở lên, nữ chưa đủ 18 tuổi trở lên;

  – Việc kết hôn do nam và nữ không tự nguyện quyết định mà bị ép buộc, cưỡng ép, lừa dối…

  – Người kết hôn bị mất năng lực hành vi dân sự;

  – Vi phạm một trong các điều cấm kết hôn: Kết hôn giả tạo, cản trở kết hôn, kết hôn với người đang có vợ hoặc có chồng, giữa những người có cùng dòng máu trực hệ, có quan hệ huyết thống trong phạm vi 03 đời…

  Trong đó, người có quyền yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật có thể là:

  – Người bị cưỡng ép, lừa dối kết hôn;

  – Vợ hoặc chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác;

  – Cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người kết hôn trái pháp luật;

  – Các cơ quan, tổ chức: Cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình; Cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ.

  Mẫu Đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

  Địa chỉ: (3) ………………………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………………..

  Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………………….

  Tôi xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) ……………………………………………………………

  việc như sau:

  – Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: (4) Hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa ông …………………………………… và bà …………………………….

  – Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (5)……………………………………………………………………………………………………………..

  – Các thông tin khác (nếu có): (7) ………………………………………………………………………….

  Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (8)

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………

  2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

  Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

  ………., ngày……tháng……năm…. (9)

  Hướng dẫn cách điền mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

  (1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2022, Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái phép.

  Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

  (2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác;

  Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

  (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn.

  Ví dụ: Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội;

  Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

  Ví dụ: Trụ sở tại số 82 phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

  (4) Nêu rõ những vấn đề cầu yêu cầu Tòa án giải quyết. Vì đây là việc hủy kết hôn trái phép nên nêu rõ họ và tên của nam nữ kết hôn trái phép.

  Ví dụ: Yêu cầu hủy kết hôn trái phép giữa ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B.

  (5) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.

  Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đã bắt ép bà Nguyễn Thị B kết hôn với mình khi bà Nguyễn Thị B mới 16 tuổi. Hiện nay, mặc dù hai ông bà đã đủ tuổi kết hôn, tuy nhiên bà B cảm thấy cuộc sống hôn nhân của mình không hạnh phúc, ông A luôn tìm mọi lý do để đánh đập, nhiếc móc bà B thậm tệ.

  (7) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

  (8) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

  Ví dụ:

  Bản sao Giấy khai sinh của cháu Nguyễn Thị C – con của ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B;

  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Nguyễn Văn A và bà Nguyễn Thị B;…..

  (9) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

  Ví dụ: Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2022; Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2022.

  (10) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

  Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật 2022
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Thi Hành Án Dân Sự
 • Một Số Qui Tắc Giải Quyết Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Phát Hành Thư Tín Dụng
 • Thủ Tục Yêu Cầu Tòa Án Xác Nhận Cha Cho Con Và Yêu Cầu Cấp Dưỡng
 • Hủy Việc Kết Hôn Trái Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • #1 Mẫu Đơn Đăng Ký Kết Hôn Trong Quân Đội
 • Xin Thay Đổi Yêu Cầu Khởi Kiện Gửi Tới Tòa Án Như Thế Nào?
 • Thay Đổi Nội Dung, Yêu Cầu Khởi Kiện, Hiểu Thế Nào Cho Đúng
 • Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Chủ Hộ Khẩu
 • Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này.

  Theo quy định trên , kết hôn trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Kết hôn trái pháp luật là việc kết hôn có đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng ở thời điểm kết hôn một hoặc cả hai bên tham gia việc kết hôn vi phạm các điều kiện kết hôn do luật định. Nói cách khác, việc kết hôn nhưng việc kết hôn đó không làm phát sinh quan hệ vợ chồng giữa nam và nữ do iv phạm các điều kiện do luật định. Việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được nhà nước bả hộ việc kết hôn hợp pháp.

   Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật

  Căn cứ theo Điều 2 Thông tư Liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP Hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình có hiệu lực từ ngày 01/3/2016 quy định về Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật thì:

  1

  Nam nữ chưa đủ độ tuổi kết hôn: nam chưa đủ 20 tuổi, nữ chưa đủ 18 tuổi

  2

  Nam nữ không tự nguyện kết hôn: việc kết hôn không xuất phát từ ý chí tự nguyện của hai bên.

  3

  Lừa dối kết hôn: là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm cho bên kia hiểu sai lệch và dẫn đến việc đồng ý kết hôn; nếu không có hành vi này thì bên bị lừa dối đã không đồng ý kết hôn.

  4

  Người đang có vợ hoặc chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ.

  5

  Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

   Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

  Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thì Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật là:

  • Người bị cưỡng ép kết hôn, bị lừa dối kết hôn thì có quyền tự mình yêu cầu hoặc đề nghị cá nhân, tổ chức có thẩm quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do vi phạm nguyên tắc tự nguyện.
  • Các cá nhân, cơ quan tổ chức sau đây có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

  + Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

  + Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

  + Cơ quan quản ly nhà nước về trẻ em;

  + Hội liên hiệp phụ nữ.

   Cá nhân, cơ quan tổ chức khác khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em hoặc hội liên hiệp phụ nữ yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

  • Nộp hồ sơ tại tòa án nhân dân cấp huyện nơi việc việc đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện
  • Tòa án thủ lý và giải quyết đơn yêu cầu

  + Đơn đầy đủ: ra Thông báo yêu cầu đóng án phí

  + Đơn chưa đầy đủ: ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn/tài liệu

   Hậu quả của việc hủy kết hôn trái pháp luật
  • Khi việc kết hôn trái pháp luật bị hủy thì hai bên kết hôn phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng.
  • Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con được giải quyết theo quy định về quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ, con khi ly hôn.
  • Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồnggiữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 16 của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

  Chuyên viên: Huyền Nga

  Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ: Luật sư Phạm Thị Nhàn 0968.605.706. Văn phòng: Công ty luật Bất Động Sản Hưng Vượng

   Lê Thị Hồng Gấm, p.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM.

  Fanpage: https://www.facebook.com/vplshuynhpham

  Facebook: https://www.facebook.com/phamthinhan.ls

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẹo Viết Đơn Xin Việc Cho Người Ít Kinh Nghiệm Tạo Ấn Tượng
 • Điều Kiên, Trình Tự Thủ Tục Hoãn Thi Hành Án Dân Sự
 • Săn Học Bổng Du Học Úc Toàn Phần Có Khó Không?
 • Cách Viết Hồ Sơ Xin Học Bổng Gây Ấn Tượng Và Đẹp
 • Thông Báo Chương Trình Học Bổng Đạo Phật Ngày Nay
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng
 • Đơn Xin Kết Hôn Của Bộ Đội.
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Cây Lấy Gỗ Của Hộ Gia Đình
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Các trường hợp yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng hoặc trái quy định pháp luật;
  • Xảy ra tranh chấp cần phải hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Khởi kiện dân sự đối với người có tên trên sổ đỏ.
  • Khởi kiện hành chính đối với Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đó.

  Mẫu đơn yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Tùy vào từng hình thức yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có mẫu đơn yêu cầu khác nhau:

  Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  Mẫu đơn kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp, bao gồm những nội dung sau:

  • Họ tên và thông tin cá nhân của người làm đơn;
  • Lý do yêu cầu thu hồi/hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Yêu cầu của người làm đơn;
  • Thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu thu hồi.

  Khởi kiện dân sự đối với người có tên trên sổ đỏ

  Trong trường hợp đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhưng không hài lòng với kết quả giải quyết, trong thời hiệu khởi kiện người có yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền khởi kiện người có tên trên sổ đỏ ra Tòa án .

  Người khởi kiện nộp bộ hồ sơ khởi kiện dân sự bao gồm đơn khởi kiện có những nội dung sau:

  • Họ và tên, thông tin của người khởi kiện;
  • Họ và tên, thông tin của người bị kiện;
  • Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết;

  Trong trường hợp người có yêu cầu đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhưng không hài lòng với kết quả giải quyết, có quyền khởi kiện hành chính đối với giấy chứng nhận đó.

  Nội dung đơn khởi kiện hành chính đối với quyết định cấp GCNQSDĐ như sau:

  • Họ và tên, thông tin của người khởi kiện;
  • Họ và tên, thông tin của người bị kiện;
  • Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị kiện;
  • Tóm tắt nội dung bị kiện, lý do kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  Thủ tục yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng.

  Người yêu cầu có quyền lựa chọn hoặc khởi kiện dân sự hoặc khởi kiện hành chính, hoặc khiếu nại yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
 • Đơn Đề Nghị Trợ Cấp Khó Khăn Đột Xuất
 • Mẫu Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội, Giấy Xin Được Trợ Cấp Khó Khăn
 • Đơn Xin Hưởng Chế Độ Thai Sản Của Chồng
 • Đơn Xin Hưởng Chế Độ Dưỡng Sức Thai Sản
 • Mẫu Đơn Xin Hủy Đăng Ký Kết Hôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Của Tòa Án Nhân Dân Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội
 • Mẫu Đơn Ly Hôn Đơn Phương Có Yếu Tố Nước Ngoài
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Tại Quận Nam Từ Liêm
 • Nộp Đơn Xin Ly Hôn Tại Tand Quận Gò Vấp
 • Câu hỏi: Tôi đăng ký kết hôn với chồng tôi 6 tháng trước. Nay tôi không muốn tiếp tục hôn nhân này nữa. Tôi có thể thực hiện thủ tục hủy đăng ký kết hôn được không? Nếu được, anh chị có thể cung cấp Mẫu đơn xin hủy đăng ký kết hôn cho tôi tham khảo được không? Cảm ơn anh chị ạ.

  (Chị Nguyễn Thúc D., Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh)

  Mẫu đơn xin hủy đăng ký kết hôn

  Bạn chỉ được yêu cầu hủy Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn khi việc kết hôn trái pháp luật, tức vi phạm các điều kiện kết hôn nư bị cưỡng ép, lừa dối kết hôn… hoặc giấy chứng nhận kết hôn không đúng thẩm quyền.

  Điều 10. Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

  a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

  Điều 11. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

  1. Xử lý việc kết hôn trái pháp luật được Tòa án thực hiện theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình và pháp luật về tố tụng dân sự.

  2. Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật Hôn nhân gia đình và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Luật Hôn nhân gia đình.

  4. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn Điều Luật Hôn nhân gia đình.

  Điều 13. Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền

  Trong trường hợp việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền thì khi có yêu cầu, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định của pháp luật về hộ tịch và yêu cầu hai bên thực hiện lại việc đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ ngày đăng ký kết hôn trước.

  Nếu bạn không thuộc các trường hợp trên thì việc kết hôn của bạn hoàn toàn hợp pháp. Do vậy, bạn không thể thực hiện thủ tục hủy đăng ký kết hôn mà cần tiến hành ly hôn theo thủ tục tố tụng dân sự.

  http://tuvanhonnhan.net/so-sanh-ly-hon-va-huy-ket-hon-trai-phap-luat/

  Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

  Bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoãn Thi Hành Án Tử Hình
 • Mẫu Đơn Xin Hoãn Thi Hành Án Tiếng Việt
 • Hồ Sơ Xin Hỗ Trợ Phẫu Thuật Tim Của Quỹ Hiểu Về Trái Tim
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân, Ủy Quyền Doanh Nghiệp Mới 2022 ? Hướng Dẫn Cách Viết Giấy Ủy Quyền
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Đính Chính Sổ Đỏ
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Gtgt Theo Quy Định Của Pháp Luật

  --- Bài mới hơn ---

 • Quy Trình Hủy Hóa Đơn Tự In Đã Thông Báo Phát Hành
 • Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh, Hủy, Thu Hồi Hóa Đơn Điện Tử
 • Hướng Dẫn Người Mua Ký Điện Tử Vào Biên Bản Hủy Hóa Đơn Được Lập Từ Misa Meinvoice
 • Hướng Dẫn Cách Ký Số Trên Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử
 • Phương Pháp Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 39
 • Bên cạnh việc tạo, phát hành hóa đơn thì việc hủy hóa đơn cũng rất quan trọng. Pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể về thủ tục hủy hóa đơn GTGT. Tổ chức kinh doanh cần chú ý và thực hiện nghiêm chỉnh.

  1. Các trường hợp hủy hóa đơn GTGT

  Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hủy hóa đơn GTGT sau khi đã lập. Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi ở trong các trường hợp sau đây thì tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thựuc hiện thủ tục hủy hóa đơn GTGT:

  1.1. Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa

  Đối với trường hợp này, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực thiện hủy hóa đơn GTGT trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

  1.2. Hóa đơn không tiếp tục sử dụng

  Khi tổ chức kinh doanh không tiếp tục sử dụng hóa đơn do có sự thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc giải thể doanh nghiệp…thì phải làm thủ tục hủy hóa đơn.

  Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

  1.3. Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

  1.4. Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

  Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm cũng như tiền bạc và vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội.

  Chính vì vậy, đối với các hóa đơn chưa lập được xác định là vật chứng của các vụ án thì không được hủy và phải cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh vụ án.

  2.1. Hủy hóa đơn GTGT của tổ chức, cá nhân kinh doanh

  Đối với việc hủy hó đơn GTGT, tổ chức, cá nhân kinh doanh cần thực hiện theo trình tự, thủ tục cụ thể như sau:

  Bước 1: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

  Tổ chức, cá nhân kinh doanh rà soát lại các hóa đơn cần hủy và lập Bảng kiểm kê. Thông thường, một Bảng kiểm kê hàng hóa cần hủy có những nội dung chính sau đây:

  – Ngày, tháng, năm lập Bảng kiểm kê;

  – Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh;

  – Tên, chức vụ người lập;

  – Thông tin về hóa đơn cần hủy: Tên loại hóa đơn; mẫu số hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; số hóa đơn; số lượng hóa đơn.

  Bước 2: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

  Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

  Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

  Bước 3: Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  Sau khi lập Hội đồng hủy hóa đơn thì phải ghi nhận biên bản hủy hóa đơn và để các thành viên trong Hội đồng hủy hóa đơn ký xác nhận.

  Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ hủy hóa đơn GTGT

  Hồ sơ hủy hóa đơn GTGT bao gồm:

  – Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

  – Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

  – Biên bản hủy hóa đơn;

  – Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy.

  Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

  2.2. Hủy hóa đơn GTGT của cơ quan thuế

  Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.

  Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hủy Bỏ Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định
 • Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Quy Định Pháp Luật Hiện Hành
 • Quy Định Pháp Luật Về Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Hiện Nay
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không Tiếp Tục Sử Dụng
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Không Sử Dụng Hoặc In Thừa
 • Đơn Yêu Cầu Hủy Bỏ Quyết Định Tuyên Bố Một Người Mất Tích 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Đơn Xin Nghỉ Việc Hay Cho Các Bạn Tham Khảo
 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Không Lương
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc, Thôi Việc Ở Công Ty Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Viết Tay Hay Nhất Bằng Tiếng Việt 2022
 • Nghỉ Hưu Trước Tuổi Với Người Phục Vụ Trong Quân Đội
 • Pháp luật đã quy định rõ ràng về nhân thân và tài sản của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích sau khi có quyết định của Tòa án. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp người bị tuyên bố mất tích trở về. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Luật Tuệ An xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Đơn yêu cầu Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích mới nhất 2022.

  Căn cứ theo quy định của pháp luật, Luật Tuệ An xin tư vấn với những nội dung sau:

  1. Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích
  2. Mẫu đơn Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

  Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

  Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2022;
  • Bộ luật tố tụng dân sự 2022;
  • Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP 

  1. Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

  Căn cứ khoản 1 Điều 390 BLTTDS 2022 quy định:

  Hồ sơ yêu cầu như sau:

  2. Mẫu đơn Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————————————-

  ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

  (V/v: Yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích)

  Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………………………… (1)

  Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (2)……………………………………………………………

  Địa chỉ: (3) ………………………………………………………………………………………………………….

  Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………………..

  Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………………….

  Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) …………………………………………..

  việc như sau:

  – Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông/bà ……….. mất tích.

  – Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (4)…..…………………………………………………………………………………………………………

  – Các thông tin khác (nếu có): (6) ………………………………………………………………………….

  Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (7)

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………

  2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

  3. ………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                                    ………., ngày……tháng……năm…. (8)

                                                                                                  NGƯỜI YÊU CẦU (9)

  Hướng dẫn viết đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích:

  (1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2022, Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ tuyên bố một người mất tích.

  Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

  (2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó;

  Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

  Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,… và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

  (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

  Ví dụ: phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

  Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

  Ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  (4) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó: Có thể yêu cầu tuyên bố mất tích để làm thủ tục ly hôn, phân chia di sản thừa kế, yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích …..

  (6) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

  (7) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

  Ví dụ:

  1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

  2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Lê Thị C;…..

  (8) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

  Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022; Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2022.

  (9) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

  Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

  Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

  Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN

  Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

  Bấm để đánh giá

  [Tổng

  0

  Điểm trung bình:

  0

  ]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trình Tự Thủ Tục Tuyên Bố Một Người Mất Tích
 • Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Người Nuôi Con Sau Ly Hôn
 • Tuyển Tập 20 Bản Án Tranh Chấp, Yêu Cầu Xác Định Quan Hệ Cha, Mẹ, Con
 • Đơn Yêu Cầu Kê Biên Tài Sản
 • Đơn Yêu Cầu Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Theo Yêu Cầu Của Một Bên

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Cv/hồ Sơ Xin Việc Bằng Nhật Chuẩn 2022
 • Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Tạm Ngừng Kinh Doanh
 • Đơn Xin Dự Tuyển Công Chức, Viên Chức
 • Mẫu Đơn Xin Dự Tuyển Công Chức
 • Tải Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Chuẩn Năm 2022
 • Để giải quyết những vướng mắc về ly hôn theo yêu cầu một bên và quy định pháp luật hôn nhân gia đình khác. Bạn có thể kết nối trực tiếp với Tổng đài tư vấn Ly hôn trực tuyến để được tư vấn hoặc tham khảo nội dung Mẫu đơn ly hôn chúng tôi đã cung cấp sau đây:

  ————————————————————————

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ———***———

  Địa danh, Ngày……….tháng…….năm 2022

  : TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HM – TP HÀ NỘI.

  Tên tôi là: Nguyễn Văn A Sinh ngày: 01/01/1983

  Số CMND: 0123456789 Do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/01/0001

  Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 1, đường 1, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

  Hộ khẩu thường trú: Số 1, ngõ 1, đường 1, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

  Xin được ly hôn với vợ tôi là: Nguyễn Thị B Sinh ngày: 01/01/1985

  Số CMND: 01234567890 Do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/01/0001

  Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 2, đường 3, Quận Hoàng Mai, TPHà Nội

  Hộ khẩu thường trú: Số 1, ngõ 2, đường 3, Quận Hoàng Mai, TPHà Nội

  Nội dung đơn xin ly hôn:

  Chúng tôi đã đăng ký kết hôn ngày 01 tháng 01 năm 0000 tại UBND xã XYZ, huyện Đan phượng, Hà Tây (cũ).

  Vợ chồng chung sống với nhau từ ngày kết hôn tại Số 1, ngõ 1, đường 1, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Quá trình chung sống đến tháng 03/2015 thì phát sinh mâu thuẫn. Do bất đồng về quan điểm trong cuộc sống gia đình và nhiều vấn đề khác dẫn đến tình cảm vợ chồng không còn, mục đích của hôn nhân không đạt được.

  Hiện nay, tình trạng mâu thuẫn của vợ chồng tôi ngày càng trầm trọng, chúng tôi đã sống ly thân từ khoảng giữa năm 2014. Đến nay, tôi nhận thấy không thể tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân được nữa, việc tiếp tục chung sống chỉ làm khổ cả hai người.

  Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Quý tòa xem xét giải quyết cho tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân như hiện nay, cụ thể:

  1. Về conchung: Chúng tôi có 05 con chung là:

  – Nguyễn Thị A sinh ngày 01/01/01

  – Nguyễn Thị H sinh ngày 01/01/01

  – Nguyễn Thị C sinh ngày 01/01/01

  – Nguyễn Văn D sinh ngày 01/01/01

  – Nguyễn Văn D2 sinh ngày 01/01/01

  Chúng tôi đã tự thỏa thuận với nhau về việc nuôi con và mức cấp dưỡng hàng tháng.

  Kính đề nghị Quý Tòa xem xét, giải quyết nguyện vọng của tôi.

  Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 2022

  Họ tên người làm đơn

  Nguyễn Văn A

  Tài liệu đính kèm:

  – Giấy chứng nhận Đăng ký kết hôn;

  – Sổ hộ khẩu Bản sao chứng thực

  – Bản sao CMND của vợ Nguyễn Thi B;

  – Bản sao CMND của Nguyễn Văn A;

  – Bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Thị A

  – Bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Thị H

  – Bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Thị C

  – Bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Văn D

  – Bản sao Giấy khai sinh của Nguyễn Văn D2

  …………….. Tham khảo nội dung tư vấn về Hôn nhân gia đình Câu hỏi: Thủ tục ly hôn và yêu cầu chia tài sản, giành quyền trực tiếp nuôi con

  Luật sư cho em hỏi về vấn đề hôn nhân ạ Hiện tại do chồng em suốt ngày cờ bạc gây nợ nần dù đã hứa nhiều lần nhưng không thực hiện được. Em hiện có 2 đứa con, 1 cháu lớp 12 và 1 cháu lớp 7. Nhưng rắc rối ở chô chồng em không chịu kí vào đơn ly hôn và tài sản vợ chồng là tài sản chung, nhà và xe hơi do chồng em đứng tên, em muốn dành quyền nuôi con và để lại tất cả tài sản cho con được không ạ. Thủ tục có rắc rối không?

  Luật sư tư vấn: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn một số trường hợp tương tự thông qua một hoặc một số bài viết cụ thể sau đây:

  Theo đó, về ly hôn thì bạn có thể làm đơn thủ tục đơn phương ly hôn mà không cần sự đồng ý của chồng nếu có căn cứ chứng minh quan hệ hôn nhân rơi vào tình trạng trầm trọng, ..Về quyền nuôi con thì do hai con đã trên 7 tuổi nên việc ai được giành quyền nuôi sẽ phụ thuộc vào sự lựa chọn và nguyện vọng của con.

  Chia tài sản chung vợ chồng: Tài sản trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, việc đinh đoạt tài sản là quyền sử dụng đất, động sản phải đăng ký thì phải được sự đồng ý của hai vợ chồng. Nên nếu bạn muốn để lại tài sản cho con thì phải sự đồng ý của chồng, trường hợp chồng không đồng ý thì tài sản được chia đôi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Hợp Đồng Lao Động Hay Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vắng Mặt Tại Nơi Cư Trú
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Vắng Mặt Tại Địa Phương
 • Giấy Đề Nghị Gia Hạn Nộp Thuế Và Tiền Thuê Đất Qua Mạng
 • Đơn Xin San Lấp Mặt Bằng Đúng Chuẩn Quy Định Của Nhà Nước Việt Nam
 • Mẫu Đơn Xin Thị Thực (Visa) Đi Du Lịch Pháp Yêu Cầu Đại Sứ Quán

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xin Cấp Visa Việt Nam
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xin Gia Hạn Visa Việt Nam Cho Người Nước Ngoài
 • Điền Mẫu Đơn Tờ Khai Cấp Thị Thực Việt Nam
 • Thủ Tục Xin Công Văn Nhập Cảnh Việt Nam 2022
 • Lễ Vinh Danh Những Cây Di Sản Việt Nam Đầu Tiên Khánh Hòa Qua Ảnh (Phần 2)
 • Mẫu đơn xin thị thực Pháp: Để có thể sang Pháp ngoài vấn đề tiền bạc thì bạn phải có được visa Pháp được cấp bởi Đại sứ quán Pháp hoặc Lãnh sự quán Pháp. Để xin visa Pháp thì bạn phải xác nhận được diện visa mà mình cần xin.

  Những thành phố du lịch tại Pháp :

  Một số thông tin bạn cần lưu ý khi điền Mẫu Đơn Xin Thị Thực:

  1. Surname (Family name): Họ của bạn

  2. Surname at birth: Họ của bạn hiện giờ. Phần này dành cho phụ nữ phương Tây đã có chồng, họ phải đổi theo họ của chồng.

  3. First name(s) Given name(s): Tên của bạn

  4. Date of Birth: Ngày sinh – tháng sinh – năm sinh

  5. Place of Birth: Nơi sinh

  6. Country of Birth: Quốc gia nơi bạn sinh ra

  7. Current Nationality: Quốc tịch hiện nay

  Nationality at Birth, if different: Quốc tịch khi sinh

  8. Sex: Giới tính

  9. Marial Status:

  • Single : Độc thân
  • Married: Đã kết hôn
  • Separated: Ly thân
  • Divorced: Ly hôn
  • Widow(er): Goá phụ
  • Other: Khác

  10. In the case of minors: Nếu có trẻ em đi cùng, điền thông tin Họ – Tên – Địa chỉ – Quốc tịch của người bảo lãnh hợp pháp

  Ví dụ: Người đi kèm: Tran A HaNoi Vietnamese

  11. National Identity Number: Số chứng minh nhân dân (Không bắt buộc)

  12. Type of travel document: Loại giấy tờ khi du lịch

  Oridnary passport: Hộ chiếu phổ thông – Diplomatic passport: Hộ chiếu ngoại giao ,…

  13. Travel Document Number: Số hộ chiếu

  14. Issue Date: Ngày cấp trên hộ chiếu

  14. Expiration Date: Ngày hết hạn trên hộ chiếu

  15. Issued By: Nơi cấp hộ chiếu

  16. Home and email address: Địa chỉ nhà và email

  17. Residence in a country other than the country of current nationality: Bạn có quốc tịch khác không? 19. Current occupation: Nghề nghiệp hiện tại.

  18. Employer and employer’s address and telephone number. For students, name and address educational establishment: Nơi công tác, tên, địa chỉ và số địên thoại. Nếu là sinh viên: tên, địa chỉ của trường

  19. Main Purpose(s) for Your Trip: Tourism (du lịch)

  20. Member State(s) of destination: (Những) quốc gia bạn dự định đến

  22. Number of Entries Requested: Số luợt nhập cảnh. Multiples Entries (Nhập cảnh nhiều lần), Single (Một Lần) hay Two Entries (Hai Lần)

  23. Duration of the intenđe stay or transit: Số ngày bạn sẽ ở/quá cảnh

  24. Schengen Visas Issued during the Last 3 Years: Bạn đã có visa Schengen trong 3 năm qua chưa?

  25. Fingerprints collected pviously for…: Bạn đã lấy dấu vân tay khi làm visa Schengen chưa?

  26. Entry Permit for Your Final Destination Country, If Applicable: Thông tin về visa của quốc gia cuối cùng bạn đến (Nếu có).

  27. Intended Arrival Date: Ngày dự kiến đến khối Schengen.

  28. Intended Departure Date: Ngày rời khỏi khổi Schengen.

  29. Inviting Person’s Name…: Thông tin người mời sống tại khu vực Schengen. Nếu không có, điền tên và thông tin của khách sạn bạn sẽ ở (Tên + Số điện thoại + Địa chỉ email)

  30. Inviting company/organization: Thông tin tổ chức/công ty mời ((Tên + Số điện thoại + Địa chỉ email)

  31. Cost of traveling and living… Ai sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho chuyến đi của bạn?

  32. Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen: Điền thông tin cá nhân của người thân là công dân thuộc 1 trong 3 khu vực trên (nếu có)

  33. Family relationship…: Mối quan hệ với người thân là công dân thuộc 1 trong 3 khu vực trên (nếu có)

  34. Place and date: Thời gian và địa điểm lúc bạn điền tờ khai này

  35. Signature: Chữ kí của bạn

  Làm thị thực (visa) du lịch Pháp ở đâu ?

  Để tránh việc bạn phải mất thời gian tìm hiểu cũng như phải chuẩn bị nhiều thứ ảnh hưởng đến thời gian, công việc của bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ làm visa Châu ÂuDế Việt để được hỗ trợ tận tình nhất. Với kinh nghiệm làm hàng ngàn bộ sồ hơ mỗi năm chúng tôi luôn đem đến cho bạn dịch vụ tốt nhất, tỷ lê đỗ visa cao nhất và sự hài lòng của quý khách.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Mẫu Đơn Xin Visa Việt Nam Cho Công Dân Myanmar
 • Các Mẫu Đơn Xin Visa Việt Nam Cho Công Dân Campuchia
 • Ý Nghĩa Của Hoa Mẫu Đơn Và Phân Biệt Các Loại Hoa Mẫu Đơn
 • Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Visa Việt Nam. Dịch Vụ Visa Bảo Ngọc Chuyên Nghiệp
 • Tranh Hoa Mẫu Đơn Đẹp Nhất Cho Phòng Khách
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100