Đơn Xin Nghỉ Kinh Doanh Hộ Cá Thể

--- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh
 • Thủ Tục Và Hồ Sơ Xin Tạm Ngừng Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
 • Đơn Xin Đóng Cửa Hạ Biển
 • Đơn Xin Hoạt Động Kinh Doanh Cho Thuê Nhà
 • Thủ Tục Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể (Quy Định 2022)
 • Tổng quan Đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể

  Đơn xin nghỉ kinh doanh hộ cá thể là văn bản được chủ hộ kinh doanh cá thể sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét, chấp nhận cho chủ thể này nghỉ hoạt động kinh doanh hộ cá thể.

  Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã)…………… – Chi cục thuế quận (huyện, thị xã)……………….

  ĐƠN XIN NGHỈ KINH DOANH HỘ CÁ THỂ

  – Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012; – Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội năm 2014; – Căn cứ Hợp đồng lao động số…………….. ngày…./…./……. Giữa……….. và……….; – Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

  (Hoặc những chủ thể có thẩm quyền khác tùy thuộc vào mục đích làm đơn của bạn)

  Tên tôi là:…………………………… Giới tính:………….

  Sinh ngày…. tháng…… năm……………

  Giấy CMND/thẻ CCCD số:…………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP): …………….

  Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………………….

  Điện thoại liên hệ: …………………………

  Xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

  Tôi là:……………… (tư cách làm đơn, ví dụ: là chủ hộ kinh doanh cá thể)

  Tại địa điểm:………………………………….

  Ngành, nghề kinh doanh:……………………………….

  Mã số thuế:……………………………………

  Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:……………………… do………………………. cấp ngày…./…../…..

  Mức doanh thu và thuế nộp từ ngày…/…./…… đến hết ngày…/…./……. (đợt kết toán thuế gần nhất):

  1./Doanh thu:………………………..

  2./Thuế GTGT:……………………….

  3./Thuế TNDN:……………………

  Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

  ……………………………………………

  ……………………………………………

  (Bạn trình bày cụ thể lý do, hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn, đó có thể là do tình hình kinh tế của gia đình bạn gặp khó khăn, bạn có việc đột xuất,…)

  Hiện nay, tôi có nhu cầu nghỉ kinh doanh hộ kinh doanh cá thể tại địa điểm……………………….. từ ngày…./……/……. Đến ngày…./…../……..

  Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và đồng ý sự việc mà tôi đã nêu trên. Nếu được chấp nhận đề nghị trên, tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân theo quy định của pháp luật.

  Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và xin chịu trách nhiệm về nguyện vọng này.

  Tôi xin trân trọng cảm ơn!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Chủ Hộ Khẩu
 • Thay Đổi Nội Dung, Yêu Cầu Khởi Kiện, Hiểu Thế Nào Cho Đúng
 • Xin Thay Đổi Yêu Cầu Khởi Kiện Gửi Tới Tòa Án Như Thế Nào?
 • #1 Mẫu Đơn Đăng Ký Kết Hôn Trong Quân Đội
 • Hủy Việc Kết Hôn Trái Pháp Luật
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
 • Làm Thế Nào Khi Bị Mất Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Học Sinh?
 • Thủ Tục Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất Năm 2022
 • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể cho người không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. có địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh cá thể.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

   

  Kính gửi: ………………….…………………………

  Tôi là: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………….. Nam/Nữ…………..

  Sinh ngày: …../……./…….……   Dân tộc:…………………………………………………….

  Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………….

  Ngày cấp: ……/……./………….   Nơi cấp:……………………………………………..………

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..……………

  ……………………………………………………………………………………………….……………

  Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………….……………

  ……………………………………………………………………………………………….……………

  Điện thoại: ………………………………. Fax: …………………………………………………..

  Email: ……………………………………… Website: ……………………………….……………

  Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể với nội dung sau:

  1. Tên hộ kinh doanh, hoặc tên cá nhân, hoặc tên đại diện hộ gia đình: (ghi bằng chữ in hoa)………………………………………………………………………………………..…….

   

  2. Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………….……………

  Điện thoại: ……………………………. Fax: ………………………………………………………

  Email: ……………………………… Website: ……………………………………….……………

  3. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………..…………..

  ………………………………………………………………………………………………..……………

  ………………………………………………………………………………………………..……………

  4. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………………………

   Tôi cam kết:

  – Bản thân không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; Không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

  – Địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh cá thể;

  – Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

  Kèm theo đơn:

  – …………….

  – …………….

  ……, ngày…… tháng……. năm…….

  Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  – Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

  » Dịch vụ đăng ký kinh doanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng
 • Hộ Kinh Doanh Cá Thể Có Thể Xuất Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không?
 • Thông Báo Tuyển Sinh Clb Hành Trang Vào Lớp 1 Và Chương Trình Tiểu Học Hè Năm Học 2022
 • Thủ Tục Giao Đất, Cho Thuê Đất Cho Hộ Gia Đình, Cá Nhân; Giao Đất Cho Cộng Đồng Dân Cư Đối Với Trường Hợp Giao Đất, Cho Thuê Đất Không Thông Qua Hình Thức Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
 • Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Kinh Doanh Điểm Cung Cấp Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Công Cộng
 • Xin Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Ô Tô
 • Thủ Tục Đăng Ký Mã Số Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể Thực Hiện Thế Nào?
 • Thủ Tục Cấp Mã Số Thuế Của Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Dịch Vụ Làm Giấy Phép Đăng Ký Kinh Doanh Tiệm Nét, Quán Game
 • 1. Quy trình giải thể hộ kinh doanh

  Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đã đăng ký. Đồng thời, hộ kinh doanh phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện. Cụ thể trình tự giải thể hộ kinh doanh thực hiện như sau:

  – Tư vấn các trường hợp giải thể hộ kinh doanh cá thể; trường hợp hộ kinh doanh có sử dụng hoá đơn VAT và hộ kinh doanh thuế khoán không sử dụng hoá đơn VAT.

  – Tư vấn quy định pháp luật, soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ giải thể hộ kinh doanh cá thể.

  – Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản khi giải thể.

  – Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của hộ kinh doanh.

  – Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế; hủy hóa đơn; huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể.

  – Tư vấn về quyền lợi của người lao động, về các khoản nợ và thuế doanh nghiệp sau giải thể

  – Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa và nhận kết quả giao khách hàng

  – Tư vấn thực hiện những hồ sơ cần thiết và hồ sơ nhanh cần làm gấp.

   

  Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề giải thể kho hàng – cửa hàng, các chuyên gia của V.L.C sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

  V.L.C

  – Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!

  Đến với

  V.L.C

  Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giải Thể Hộ Kinh Doanh Trong Trường Hợp Nào ? Hồ Sơ Thủ Tục Ra Sao ?
 • Thủ Tục Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể Như Thế Nào ?
 • Hướng Dẫn Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nhanh Nhất
 • Công Ty Luật Tư Vấn Thủ Tục Ký Lại Hợp Đồng Thuê Đất Đối Với Tổ Chức Kinh Tế.
 • Tờ Khai Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
 • Làm Thế Nào Khi Bị Mất Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Học Sinh?
 • Thủ Tục Miễn Giảm Tiền Sử Dụng Đất Năm 2022
 • Thủ Tục Miễn Chấp Hành Hình Phạt
 • 7.2. Hồ Sơ Đề Nghị Xét Giảm Thời Hạn Hoặc Miễn Chấp Hành Hình Phạt.
 • Phụ lục VI-1

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN…

  PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ

  HỘ KINH DOANH

  Số: …………….

  Đăng ký lần đầu, ngày……tháng……năm……

  Đăng ký thay đổi lần thứ: ……, ngày……tháng……năm……

  1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..
  2. Địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………………

  Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

  Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

  1. Ngành, nghề kinh doanh: ………………………………………………………
  2. Vốn kinh doanh: …………………………………………………………………..
  3. Họ và tên đại diện hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………..

  Giới tính: ………………………………………………………………………………….

  Sinh ngày: ….. /…….. /…….. Dân tộc: ………………….. Quốc tịch: …………

  Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ………………………………………………….

  Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

  Ngày cấp: …… /…….. /…….. Nơi cấp: ……………………………………………..

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………..

  1. Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có)

  STT

  Tên thành viên

  Chỗ ở hiện tại

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

  Giá trị phần vốn góp

  (VNĐ)

  Tỷ lệ (%)

  Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

  Ghi chú

   

  TRƯỞNG PHÒNG

  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  2.9

  /

  5

  (

  14

  bình chọn

  )

  Bạn đang xem Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể hoặc

  Bạn đang xemhoặc Mau giay chung nhan dang ky ho kinh doanh ca the trong Hộ kinh doanh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng
 • Hộ Kinh Doanh Cá Thể Có Thể Xuất Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không?
 • Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Cần Biết Khi Làm Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Cấp Lại Giấy Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Cách Viết Đơn Xin Làm Việc Cho Sinh Viên Mới Tốt Nghiệp
 • Bản Mô Tả Công Việc Nhân Viên Tổng Đài Khách Sạn
 • Tư Vấn Xin Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Xây Dựng Hạng 3
 • Thực tế cho thấy thì dịch vụ thành lập doanh nghiệp ngày nay đang dần trở thành một trong những người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhiều người, đặc biệt là các doanh nghiệp.Các thủ tục, giấy tờ hay các thông tin tư vấn đều được dịch vụ này hỗ trợ một cách chính xác và rất nhanh chóng.

  Thực tế thì mẫu đơn đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể được quy định dành cho người đăng ký kinh doanh được pháp luật công nhận hợp pháp. Từ là người đăng ký kinh doanh không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh. Ngoài ra, trước khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì người đăng ký kinh doanh cần đảm bảo là không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân hay là thành viên hợp danh của công ty hợp danh nào khác.

  Nếu bạn chưa tìm hiểu thông tin kỹ về hộ kinh doanh cá thể trước khi làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh sau này của mình. Chính vì vậy, ngoài việc lưu ý ghi đầy đủ thông tin cũng như đảm bảo tính chính xác của thông tin trong tờ đơn xin cấp giấy phép kinh doanh thì bạn cũng cần lưu ý đến đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể như thế nào để có thể có sự chuẩn bị tốt nhất.

  Đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể là gì?

  – Người đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là cá nhân hay một nhóm người cùng nhau đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, người đăng ký kinh doanh cần đảm bảo là có tuổi từ 18 trở lên.

  – Người đăng ký hoạt động kinh doanh hộ cá thể có toàn quyền quyết định đối với hoạt động kinh doanh của mình. Có thể thấy là quyền của chủ hộ kinh doanh cá thể cũng giống như quyền của chủ doanh nghiệp tư nhận vậy.

  – Nếu hộ kinh doanh cá thể do một nhóm người cùng tham gia thì cần phải củ ra một người làm đại diện cho hộ kinh doanh để làm nhiệm vụ giao dịch với bên ngoài.

  – Hoạt động kinh doanh hộ cá thể mang tính chất thường xuyên và chuyên nghiệp nhưng không phải là doanh nghiệp. Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân

  – Các thành viên tham gia hộ kinh doanh cá thể có trách nhiêm vô hạn đối với tài sản và các khoản nợ.

  Như vậy, trước khi bạn làm đơn xin cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể thì việc tìm hiểu rõ những đặc điểm của hộ kinh doanh cá thể là điều cần thiết để có thể đảm bảo là việc kinh doanh được hiệu quả sau này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Nhanh Nhất
 • Quá Trình Học Vấn Trong Đơn Xin Việc Sẽ Là Chìa Khóa Của Sinh Viên Mới Ra Trường
 • Tạm Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể.

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Internet
 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Thuế Của Hộ Kinh Doanh Chi Tiết A
 • Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Cần Giấy Tờ Gì? Cách Xin Giấy Phép Kinh Doanh
 • Dịch Vụ Làm Giấy Phép Kinh Doanh
 • Mẫu Đơn Xin Việc Làm
 • Bạn muốn tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể để củng cố lại công việc kinh doanh của mình, hoặc bạn có ý định muốn sang, nhượng cửa hàng, xa hơn nữa bạn muốn ngừng hoạt động kinh doanh hoặc chấm dứt hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, bạn chưa nắm rõ trình tự thủ tục như thế nào để thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể. Để giúp bạn thực hiện nhanh chóng hơn, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí Việt Luật sẽ cung cấp cho bạn các thông tin để thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh một cách tối ưu nhất.

  Tạm ngừng, chấm dứt hộ kinh doanh là ngừng việc hoạt động hộ kinh doanh trong một khoàng thời gian và chấm dứt hoạt động kinh doanh hay đóng cửa hàng không kinh doanh nữa và cũng có thể là bán, sang nhượng cửa hàng.

  Nguyên nhân có thể do 02 trường hợp dẫn đến việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh tất cả các hoạt động kinh doanh.

  • Trường hợp thứ nhất, tạm ngừng không do ý muốn của hộ kinh doanh là trường hợp mà cơ quan Nhà nước yêu cầu phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh, theo quy định tại Khoản 3, Điều 74 Nghị định 87 về Kinh doanh của Chính phủ “3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật”.
  • Trường hợp thứ hai, chủ hộ kinh doanh chủ động ngừng hoạt động kinh doanh thì thủ tục được thực hiện theo Khoản 2, Điều 76 của Nghị định 78 NĐ/CP về đăng ký kinh doanh quy định về việc tạm ngừng hộ kinh doanh cá thể ” Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh…..cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh”.

  2. Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh

  Thủ tục tạm ngừng hay đóng cửa hộ kinh doanh là hành động tạm thời hoặc vĩnh viễn không thực hiện hoat động kinh doanh, với việc tạm ngừng kinh doanh, có thể có hai trường hợp tạm ngừng do cơ quan Nhà nước yêu cầu hoặc do chính chủ hộ kinh doanh muốn vậy và thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh như đã nói ở trên. Trong cả hai trường hợp trên thì thời điểm này hộ kinh doanh cũng không thực hiện hoạt động kinh doanh, không phát sinh hoạt động kinh doanh.

  Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh là văn bản do hộ kinh doanh gửi đến cơ quan có thẩm quyền về việc yêu cầu được tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

  Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể bao gồm:

  • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (theo mẫu)

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh (bản gốc)

  Quy trình thực hiện tạm ngừng hoạt động kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ trên (01 bộ)

  • Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan đăng ký cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh

  • Bước 3: Cán bộ một cửa sẽ tiếp nhận hồ sơ và hồ sơ sẽ được chuyển đến Phòng đăng ký kinh doanh để kiểm tra xác nhận, thẩm định

  • Bước 4: Hồ sơ được chuyển lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

  • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện sẽ cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ. Hộ kinh doanh thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
  • Thời hạn hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động kinh doanh của mình không quá 01 năm. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, thực hiện thông báo ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

  Yêu cầu thông tin trên tờ khai thông báo tạm ngừng kinh doanh với hộ kinh doanh cá thể

  • Thông tin về tên hộ kinh doanh

  • Số giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  • Các thông tin khác có thể kèm theo như: Email, SDT, Website..

  Căn cứ pháp lý đăng ký thực hiện

  3. Dịch vụ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể do Việt Luật cung cấp

  • Tư vấn miễn phí khách hàng vướng mắc đang gặp phải
  • Tiếp nhận thông tin sau khi tư vấn, tiến hành soạn thảo hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện cơ quan chức năng
  • Giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị: Giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
  • Thời gian: 7 ngày làm việc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hồ Sơ Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Ly Hôn Nhưng Mất Giấy Chứng Nhận Đăng Kí Kết Hôn
 • Thủ Tục Xin Trích Lục Giấy Đăng Ký Kết Hôn
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Dành Cho Lập Trình Viên (It Developer)
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn (Mẫu Số 02/đn
 • Thủ Tục Đăng Kí Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Đăng Kí Hộ Kinh Doanh
 • Thủ Tục Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Theo Quy Định Pháp Luật
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Đổi Hộ Chiếu Hết Hạn
 • Thủ Tục Đổi Hộ Chiếu
 • Thủ Tục Xin Cấp Đổi Hộ Chiếu, Cấp Lại Hộ Chiếu Tại Công An Cấp Tỉnh, Thành Phố
 • Công ty Luật Thái An chuyên cung cấp dịch vụ thành lập các loại hình doanh nghiệp trọn gói, nhanh chóng, chi phí hợp lý. Chúng tôi thường xuyên thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân … cho các khách hàng trên toàn quốc. Chỉ với 1.500.000 đ, chúng tôi sẽ thành lập trọn gói và đăng ký mã số thuế cho bạn.

  MỜI CÁC BẠN XEM VIDEO NÀY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ NHẤT VỀ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

  Chào Luật sư, Tên tôi là Đặng An Sinh( 36 tuổi- Hà Nội) . Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp tư vấn giúp tôi trình tự, thủ tục để đăng kí hộ kinh doanh cá thể, tôi cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

  Trả lời tư vấn:

  Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An , để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

  Hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh rất phổ biến hiện nay , thường do một cá nhân hoặc một nhóm người là cá nhân, là công dân Việt Nam, đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc do một hộ gia đình làm chủ, hộ kinh doanh sẽ chỉ được đăng kí kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới 10 người lao động, và phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản.

  Những cá nhân, tổ chức muốn thành lập hộ kinh doanh sẽ có nghĩa vụ đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật:

  Thứ nhất, nơi xin cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể:

  Căn cứ Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng kí doanh nghiệp: cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc đại diện của hộ gia đình sẽ gửi Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh đến cơ quan đăng kí kinh doanh cấp huyện mà cụ thể là Phòng tài chính- kế hoạch thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện cấp nơi mà bạn đặt địa điểm kinh doanh.

  Thứ hai, hồ sơ đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh cá thể :

  Theo quy định của Điều 71, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Về đăng kí doanh nghiệp thì hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh bao gồm:

  – Giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh. Nội dung giấy đề nghị đăng kí hộ kinh doanh:

  + Tên của hộ kinh doanh, địa chỉ chính xác địa điểm đặt trụ sở kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có) của hộ kinh doanh;

  + Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh;

  + Tổng số vốn kinh doanh;

  + Tổng số lao động làm việc trong hộ kinh doanh;

  + Các thông tin khác như: họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc người đại diện theo pháp luật hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập”

  – Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân tham gia Hộ kinh doanh, người đại diện hộ gia đình.

  – Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập Hộ kinh doanh trong trường hợp Hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.

  – Đối với những ngành, nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định ở trên cần phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân nếu hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình nếu hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập.

  – Đối với những ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu cần có vốn pháp định thì hồ sơ đăng kí hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định.

  Thứ ba về thời gian cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hộ kinh doanh:

  Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng kí doanh nghiệp:

  Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh cho hộ kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc nếu xét thấy hồ sơ hợp lệ ( ngành nghề kinh doanh không thuộc diện bị cấm, tên hộ kinh doanh được đặt đúng quy định của pháp luật, nộp đủ lệ phí).

  Nếu hồ sơ không hợp lệ, cũng trong vòng 3 ngày làm việc, cơ quan đăng kí kinh doanh sẽ thông báo về những nội dung cần sửa đổi bổ sung sửa đổi cho người thành lập hộ kinh doanh bằng văn bản.

  Nếu sau ba ngày làm việc, hộ kinh doanh không nhận được bất cứ thông báo nào của cơ quan đăng kí kinh doanh thì có quyền khiếu nại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Chuyển Đổi Mục Đích Sử Dụng Đất (Cập Nhật 2022)
 • 8 Loại Giấy Tờ Người Mua Nhà Cần Chuẩn Bị Trước Khi Giao Dịch
 • Bảo Lãnh Anh Chị Em Sang Mỹ Cần Làm Thủ Tục Thế Nào?
 • Thủ Tục Làm Visa Bảo Lãnh Diện Anh, Chị Em
 • Thủ Tục Xin Bảo Lãnh Anh, Chị, Em Sang Mỹ (Visa F4
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Ngừng Kinh Doanh Hộ Cá Thể Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Của Cá Nhân
 • Đơn Xin Hỗ Trợ Mai Táng Phí
 • Mẫu Giấy Ủy Quyền 2022 Chuẩn Nhất, Dành Cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Trừ Gia Cảnh
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Trừ Gia Cảnh
 • Hộ kinh doanh cá thể không phải là một loại hình doanh nghiệp, vậy nó có được tạm ngừng kinh doanh như doanh nghiệp hay không? Thủ tục tạm ngừng kinh doanh đối với loại hình này và mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể như thế nào? Bài viết sau của LSX xin cung cấp một số thông tin và mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể mới nhất!

  1. Hộ kinh doanh cá thể là gì?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì hộ kinh doanh (hay còn gọi là hộ kinh doanh cá thể) có các đặc điểm sau:

  • Do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ;
  • Đăng ký kinh doanh tại một địa điểm;
  • Sử dụng dưới 10 lao động;
  • Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

  Hộ kinh doanh dù không là một loại hình doanh nghiệp nhưng vẫn cần đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký. Đối với các hộ kinh doanh cá thể có sử dụng thường xuyên 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

  Tham khảo bài viết: Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh

  Đối với thủ tục tạm ngừng kinh doanh, Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định như sau:

  Điều 76. Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.

  2. Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

  Như vậy, hộ kinh doanh cũng có quyền tạm ngừng kinh doanh tương tự doanh nghiệp nhưng thời gian tạm ngừng ngắn hơn (thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp là không quá 2 năm, còn hộ kinh doanh chỉ được tạm ngừng không quá 1 năm).

  Tuy nhiên, ngoài trường hợp được quyền tạm ngừng kinh doanh thì các hộ kinh doanh cá thể kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật (Khoản 3 Điều 74 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

  3. Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể mới nhất

  Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh danh hộ cá thể sau đây được dùng trong trường hợp hộ kinh doanh cá thể sử dụng quyền tạm ngừng kinh doanh của mình. Theo đó, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Mẫu đơn có nội dung như sau:

  Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

  Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………..

  Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………

  Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:……………………………………….

  Do: …………………………………………………………………………….. cấp ngày: …………. /………. /……..

  Địa điểm kinh doanh:………………………………………………………

  Điện thoại:………………………….Fax:…………………………………

  Email:……………………………….Website:……………………………

  Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:

  Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………………………………………………………

  Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày………………………………….. tháng ………….. năm …………………..

  Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày …………………………………. tháng ………….. năm …………………..

  Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tạm ngừng kinh doanh tại Việt Nam, hãy liên hệ ngay khi có nhu cầu về dịch vụ: 0833 102 102
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

  Từ khóa: hộ kinh doanh cá thể, Mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể mới nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Học Lại Là Gì? Cách Viết Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo 2022
 • Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại (Có Hướng Dẫn) Mẫu Đơn Xin Khiếu Nại Tố Cáo
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu Phổ Thông
 • Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Học Lớp 5
 • Hướng Dẫn Hồ Sơ Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể

  --- Bài mới hơn ---

 • Tạm Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể.
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Internet
 • Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Thuế Của Hộ Kinh Doanh Chi Tiết A
 • Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Cần Giấy Tờ Gì? Cách Xin Giấy Phép Kinh Doanh
 • Dịch Vụ Làm Giấy Phép Kinh Doanh
 • 1. Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh gồm các loại giấy tờ sau:

  – Bản thông báo chấm dựt hoạt động của hộ kinh doanh (theo mẫu quy định định tại Phụ lục III-5 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT;

  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  – Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ (gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện) của Chi cục Thuế

  2. Trình tự xin giải thể hộ kinh doanh

  – Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

  – Công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

  – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện kiểm tra, ký giấy chứng nhận.

  – Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

  3. Căn cứ pháp lí:

  Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

  – Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

  4. Liên hệ luật sư tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

  Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

  Pháp luật trực tuyến

  Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật,: Yêu cầu tư vấn

  Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

  Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

  THAM KHẢO DỊCH VỤ LUẬT LIÊN QUAN:

  1. Tư vấn Giải thể Công ty;

  2. Dịch vụ Luật sư cho công ty;

  3. Tư vấn giải thể doanh nghiệp;

  4. Dịch vụ tư vấn giải thể chi nhánh;

  5. Luật sư tư vấn Giải thể Doanh nghiệp;

  6. Dịch vụ tư vấn Giải thể Công ty cổ phần;

  7. Tư vấn tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp;

  8. Dịch vụ tư vấn Giải thể Doanh nghiệp tư nhân;

  Luật sư Hà Trần

  Chuyên mục: Hỏi đáp luật doanh nghiệp

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ly Hôn Nhưng Mất Giấy Chứng Nhận Đăng Kí Kết Hôn
 • Thủ Tục Xin Trích Lục Giấy Đăng Ký Kết Hôn
 • Mẫu Đơn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Dành Cho Lập Trình Viên (It Developer)
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn (Mẫu Số 02/đn
 • Đặt Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế Theo Quy Định
 • Hướng Dẫn Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể Như Thế Nào ?
 • Giải Thể Hộ Kinh Doanh Trong Trường Hợp Nào ? Hồ Sơ Thủ Tục Ra Sao ?
 • Giải Thể Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Giấy Chứng Nhận Hoạt Động Kinh Doanh Điểm Cung Cấp Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Công Cộng
 • Xin Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Ô Tô
 • Bạn đang có nhu cầu giải thể hộ kinh doanh cá thể để thành lập công ty hay vì bất cứ một lý do nào đó, nhưng bạn đang lòng vòng về thủ tục hồ sơ, cũng như không biết nộp ở đâu. Bravolaw sẽ tư vấn giúp bạn hoàn thành mọi thủ tục nếu bạn không có thời gian, chúng tôi sẽ đại diện cho bạn đi hoàn thiện mội việc còn lại

  Trình tự giải thể hộ kinh doanh cá thể 

  1. Hồ sơ xin giải thể hộ kinh doanh cá thể

  – Bản thông báo chấm dứt ngừng hoạt động của hộ kinh doanh (theo mẫu)

  – Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

  – Xác nhận thanh toán đầy đủ các khoản nợ của chi cục thuế(gồm các khoản nợ và thuế doanh nghiệp)

  2. Trình tự Bravolaw đại diện xin giải thể hộ kinh doanh

  – Sau khi khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chúng tôi sẽ xem xét lại tính hợp lệ của hồ sơ

  – Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

  – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chúng tôi sẽ theo dõi và thông báo cho khách hàng nếu thiếu để  bổ xung

  – Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

  Hãy gọi cho chúng  tôi để được tư vấn miễn phí: 1900 6296

   

  Mọi chi tiết về Hướng dẫn giải thể hộ kinh doanh cá thể nhanh nhất xin vui lòng liên hệ :

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

  Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Hotline : 1900 6296

  Email : [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Ty Luật Tư Vấn Thủ Tục Ký Lại Hợp Đồng Thuê Đất Đối Với Tổ Chức Kinh Tế.
 • Tờ Khai Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Về Các Chương Trình Học Bổng Du Học Đài Loan
 • Mẫu Đơn Xin Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Tự Nguyện
 • Rút Kinh Nghiệm Công Tác Kiểm Sát Quyết Định Tạm Đình Chỉ, Quyết Định Đình Chỉ Giải Quyết Vụ Án Dân Sự; Quyết Định Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100