Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng

--- Bài mới hơn ---

 • Hồ Sơ Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Hồ Sơ Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Cá Thể
 • Xây Dựng] Cấp Lại Chứng Chỉ Hành Nghề Kiến Trúc Sư, Kỹ Sư, Giám Sát Thi Công Xây Dựng Công Trình
 • Sao Kê Tài Khoản VietcombankMẫu Sao Kê Tài Khoản VietcombankIn Sao Kê Tài Khoản VietcombankĐóng Tài Khoản VietcombankIn Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công TyĐóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ ChứcGiấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản VietcombankMẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan VietcombankMẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị Mở Tài Khoản VietcombankSao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản VietcombankCông Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankMẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankCông Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankBiểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng VietcombankGiấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank

  Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Đóng Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công Ty,Đóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ Chức,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan Vietcombank,Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Vietcombank,Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Giải Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Vietcombank,Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank,Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Atm Vietcombank,Thủ Tục In Sao Kê Vietcombank,Yêu Cầu In Sao Kê Vietcombank,In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Vietcombank,Mẫu Số 13 Vietcombank,Thủ Tục Làm Atm Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản,Tra Soat Vietcombank,ủy Quyền Vietcombank,M%e1%ba%abu Gi%e1%ba%a5y %c4%91%e1%bb%81 Ngh%e1%bb%8b In Sao K%c3%aa Ng%c3%a2n H%c3%a0ng Vietcombank,Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank,Thủ Tục Vay Qua Lương Vietcombank,Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank,Thay Đổi Lại Chữ Kí Vietcombank,Điều Lệ Vietcombank,De Nghi In Sao Ke Vietcombank,Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank,Mẫu Đơn Xin ứng Tuyển Vietcombank,Thủ Tục Làm Thẻ Rút Tiền Vietcombank,Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank,Giấy Báo Nợ Vietcombank,Giấy Báo Có Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank,Thủ Tục Vay Tiêu Dùng Vietcombank,Bctc Riêng Lẻ Vietcombank,Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy ủy Quyền Vietcombank,Thủ Tục Mua Đô La Tại Ngân Hàng Vietcombank,Account Statement Vietcombank,Giấy Đề Nghị Bán Sec Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Vietcombank,Mẫu In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank Doanh Nghiệp,Giấy Đề Nghị Cấp Séc Vietcombank,Mẫu Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Ngân Hàng Vietcombank,Thủ Tục Làm Internet Banking Vietcombank,Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Thủ Tục Vay Vốn Ngân Hàng Vietcombank,Giấy ủy Quyền Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính 2022 Vietcombank,Sở Giao Dịch Vietcombank,Quy Định Số Tiền Rút Atm Vietcombank,In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Ds Nhân Viên Vietcombank,Giấy Đề Nghị Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank 2022,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Sở Giao Dịch Vietcombank,Thuc Trang Ve Gia Ca Cua Vietcombank,Giấy ủy Quyền Mẫu Số 13 Vietcombank,Báo Cáo Thường Niên Vietcombank,Mẫu Giấy Tra Soát Vietcombank,Hướng Dẫn Cài Đặt Etoken Vietcombank,Hợp Đồng Giao Khoán Khoan Giếng,Mẫu Đơn Đăng Ký Internet Banking Vietcombank,Quản Trị Rủi Ro Của Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Phí Doanh Nghiệp Vietcombank,Mẫu Tra Soát Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đơn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Báo Có Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đe4è Nghị In Bản Sao Kê Vietcombank,Giấy Đề Nghị Bán Ngoại Tệ Vietcombank,Mẫu Công Văn Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Xin Sao Kê Tại Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Yêu Cầu In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Báo Nợ Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank 6 Tháng Đầu Năm 2022,Hướng Dẫn Sử Dụng Etoken Vietcombank,Giấy Báo Có Ngân Hàng Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank Theo Ifrs,

  Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Đóng Tài Khoản Vietcombank,In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank Của Công Ty,Đóng Tài Khoản Vietcombank – Tổ Chức,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giay De Nghin In Sao Ke Tai Khoan Vietcombank,Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Vietcombank,Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Vietcombank,Công Văn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Công Văn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Biểu Mẫu Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Giải Ngân Hàng Vietcombank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Tài Khoản Vietcombank,Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank,Vietcombank,Thủ Tục Cấp Lại Thẻ Atm Vietcombank,Thủ Tục In Sao Kê Vietcombank,Yêu Cầu In Sao Kê Vietcombank,In Sao Kê Vietcombank,Sao Kê Vietcombank,Mẫu Số 13 Vietcombank,Thủ Tục Làm Atm Vietcombank,Mẫu Giấy Đề Nghị Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Khoản,Tra Soat Vietcombank,ủy Quyền Vietcombank,M%e1%ba%abu Gi%e1%ba%a5y %c4%91%e1%bb%81 Ngh%e1%bb%8b In Sao K%c3%aa Ng%c3%a2n H%c3%a0ng Vietcombank,Mẫu Thư Tra Soát Vietcombank,Thủ Tục Vay Qua Lương Vietcombank,Hạn Chế Rủi Ro Tín Dụng Vietcombank,Thay Đổi Lại Chữ Kí Vietcombank,Điều Lệ Vietcombank,De Nghi In Sao Ke Vietcombank,Mở Thẻ Tín Dụng Vietcombank,Mẫu Đơn Xin ứng Tuyển Vietcombank,Thủ Tục Làm Thẻ Rút Tiền Vietcombank,Mẫu Yêu Cầu Tra Soát Vietcombank,Giấy Báo Nợ Vietcombank,Giấy Báo Có Vietcombank,Báo Cáo Tài Chính Vietcombank,Thủ Tục Vay Tiêu Dùng Vietcombank,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hộ Kinh Doanh Cá Thể Có Thể Xuất Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không?
 • Thông Báo Tuyển Sinh Clb Hành Trang Vào Lớp 1 Và Chương Trình Tiểu Học Hè Năm Học 2022
 • Thủ Tục Giao Đất, Cho Thuê Đất Cho Hộ Gia Đình, Cá Nhân; Giao Đất Cho Cộng Đồng Dân Cư Đối Với Trường Hợp Giao Đất, Cho Thuê Đất Không Thông Qua Hình Thức Đấu Giá Quyền Sử Dụng Đất
 • Hồ Sơ Khi Đục Lại Số Khung, Số Máy
 • Đơn Xin Đục Lại Số Khung Số Máy
 • Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Kết Hôn Của Bộ Đội.
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Cây Lấy Gỗ Của Hộ Gia Đình
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Rừng Trồng Đến Tuổi
 • Mẫu Đơn Kháng Cáo Vụ Án Hình Sự, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Mẫu đơn xin in sao kê tài khoản ngân hàng là mẫu đơn được lập ra để xin được in sao kê tài khoản ngân hàng. Mẫu đơn nêu rõ nội dung in sao kê…

  2. Mẫu đơn xin được in sao kê tài khoản ngân hàng

  Sao kê tài khoản là bản thông báo chi tiết các giao dịch phát sinh hàng tháng của chủ tài khoản như: các khoản chi tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt,… Sao kê sẽ được ngân hàng gửi hàng tháng cho chủ thẻ vào một ngày nhất định.

  Các phương pháp sao kê tài khoản ngân hàng.

  Hiện nay, các ngân hàng đang triển khai 2 phương pháp sao kê tài khoản ngân hàng chính. Đó là sao kê trực tiếp và sao kê trực tuyến.

  – Sao kê trực tiếp: Đây là hình hức sao kê mà chủ thẻ yêu cầu ngân hàng sao kê và chứng thực lịch sử giao dịch của mình. Bản sao kê này khi tới tay chủ thể sẽ có chứng thực của ngân hàng, có giá trị pháp lí để có thể bổ sung vào các hồ sơ, thủ tục hành chính mà sao kê trực tuyến không làm được.

  – Sao kê trực tuyến: Đây là hình thức sao kê mà chủ thẻ có dùng dịch vụ Internet Banking, thực hiện sao kê tài khoản để có thể kiểm tra nhanh chóng, chính xác các lịch sử giao dịch của mình. Tuy nhiên hoạt đồng này chỉ giúp chủ thể có thể xem để theo dõi, kiểm soát hoạt động chứ không hỗ trợ để sửa hay bổ sung hồ sơ hay thủ tục hành chính như hồ sơ chứng thực tài sản, vay,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
 • Đơn Đề Nghị Trợ Cấp Khó Khăn Đột Xuất
 • Mẫu Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội, Giấy Xin Được Trợ Cấp Khó Khăn
 • Xin Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Cách Sao Kê Tài Khoản Vietcombank

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Đi Du Lịch Của Nhân Viên
 • 4 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học, Giấy Xin Phép Nghỉ Học, Cách Viết Hay
 • Cải Tạo Nhà Tập Thể Cũ Có Cần Xin Giấy Phép Không?
 • Chuyện Chủ Tịch Hội Phụ Nữ Huyện Xin Sinh Con Ngoài Giá Thú
 • Đơn Xin Việc Tiếng Anh Là Gì? Cách Làm Hồ Sơ Xin Việc Hấp Dẫn
 • Xin sao kê ngân hàng Vietcombank. Sao kê tài khoản là một dịch vụ vô cùng hữu ích đi kèm với dịch vụ thanh toán thông qua thẻ ATM. Toàn bộ các ngân hàng hiện nay đều có hoạt động này trong đó có ngân hàng Vietcombank. Dịch vụ này sẽ giúp người dùng theo dõi lịch sử giao dịch từ đó quản lí dễ dàng trong chi tiêu của mình.

  Sản phẩm Vay tín chấp Vietcombank, Vay lên tới 300 triệu không cần tài sản đảm bảo, không cần bảo lãnh của đơn vị đang công tác

  Sao kê tài khoản Vietcombank là gì?

  Sao kê tài khoản là gì?

  Trước khi đi tìm hiểu sao kê tài khoản Vietcombank là gì? Các bạn cần hiểu rõ thế nào là sao kê?

  Là bản thông báo chi tiết nhất về các giao dịch phát sinh hàng tháng của chủ tài khoản gồm: Các khoản chi tiêu, thanh toán hàng hóa dịch vụ, ứng tiền mặt…Sao kê sẽ được ngân hàng thực hiện hàng tháng và gửi về cho chủ thẻ theo quy định của ngân hàng đó.

  Sao kê tài khoản Vietcombank

  Sao kê tài khoản Ngân hàng Vietcombank là bản sao chi tiết được ngân hàng Vietcombank lưu lại khi khách hàng sử dụng thẻ Vietcombank để thanh toán, giao dịch, mua bán hoặc thông báo các khoản phí dịch vụ và khoản lãi của ngân hàng mỗi tháng trong tài khoản của tổ chức hoặc của cá nhân nào đó.

  Cách sao kê tài khoản Ngân hàng Vietcombank

  Các hình thức in sao kê tại ngân hàng Vietcombank

  Sao kê trực tiếp tài khoản trược tiếp

  Chủ thẻ mang chứng minh thư và thẻ ATM Vietcombank ra chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank gần nhất để yêu cầu nhân viên giao dịch cung cấp dịch vụ sao kê hàng tháng. Bản sao kê này đã được Vietcombank chứng thực và có đầy đủ tính năng pháp lý khi đến tay chủ thẻ làm bằng chứng để khiếu nại, tố cáo khi phát hiện có những sai sót xảy ra trong giao dịch hay để bổ sung vào hồ sơ, thủ tục hành chính của khách hàng

  Sao kê Online Vietcombank

  Là việc chủ thẻ sao kê tài khoản Vietcombank bằng việc sử dụng dịch vụ internet Banking, để có thể kiểm tra nhanh chóng, chính xác và xem lịch sử giao dịch Vietcombank của mình. Tuy nhiên hoạt đồng này chỉ giúp chủ thể có thể theo dõi, kiểm soát hoạt động mua sắm tiêu dùng, nộp phí chứ không hỗ trợ để sửa hay bổ sung hồ sơ như: hồ sơ chứng thực tài sản, vay vốn…

  Sao kê tài khoản Vietcombank tại cây ATM

  Khách hàng sao kê tài khoản Vietcombank tại cây ATM thuộc hệ thống ngân hàng hàng vô cùng đơn giản và nhanh chóng.

  Thủ tục để sử dụng dịch vụ sao kê tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

  Tùy vào nhu cầu của chủ tài khoản mà ngân hàng mới cung cấp dịch vụ sao kê tức hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng của khách hàng. Để đăng ký sử dụng dịch vụ sao kê hàng tháng, khách hàng cần mang theo:

  Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu bản gốc còn trong thời gian có hiệu lực

  Mẫu đăng ký mở dịch vụ sao kê tài khoản dành cho khách hàng cá nhân (theo mẫu của ngân hàng)

  Hướng dẫn cách sao kê tài khoản Vietcombank

  Sao kê tài khoản trực tiếp tại điểm giao dịch, chi nhánh Vietcombank

  Bước 1: Đến ngân hàng/chi nhánh Vietcombank gần nhất (nhớ mang đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân và thẻ ATM ngân hàng)

  Bước 2: Lấy số, đến quầy giao dịch và yêu cầu nhân viên sao kê tài khoản

  Bước 3: Nhân viên tiếp nhận yêu cầu của khách hàng.

  Khách hàng xuất trình CMND/Hộ chiếu bản gốc hoặc bản sao có công chứng kèm thẻ ATM Vietcombank

  Điền đầy đủ thông tin vào mẫu giấy đề nghị in sao kê ngân hàng Vietcombank được nhân viên cung cấp.

  Bước 4: Kiểm tra lại giấy tờ và hoàn tất thủ tục cấp sao kê cho khách hàng

  Sao kê Sử dụng dịch vụ [email protected]

  Bước 1: Truy cập vào [email protected] của VCB

  Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản được ngân hàng cung cấp

  Bước 3: Chọn Thông tin tài khoản/Thẻ, sau đó chọn Danh sách tài khoản nhấn vào “xem” để kiểm tra lịch sử giao dịch Vietcombank internet banking của mình bao gồm: Số tiền trong tài khoản, lãi suất, lãi cộng dồn, tên tài khoản và số tài khoản

  Bước 4: Chọn chi tiết giao dịch trong khoảng thời gian nhất định và nhấn Xem sao kê để biết thông tin chi tiết về các giao dịch đó.

  Ngoài sao kê online Vietcombank thì [email protected] còn đem đến cho khách hàng nhiều tiện ích đa dạng như: Gửi tiền trực tuyến trong nước, tra cứu số dư, tra cứu thông tin thẻ tín dụng, xem thông tin tỷ giá,… bảo mật, an toàn, tiện lợi và nhanh chóng là những ưu điểm lớn đem lại từ dịch vụ này của ngân hàng Vietcombank.

  Phí sao kê ngân hàng Vietcombank

  Được xem là 1 trong những dịch vụ tương đối quan trọng của ngân hàng, hiện nay Vietcombank có quy định các khoản phí sao kê trên tài khoản như sau

  – In sao kê định kỳ một lần một tháng Miễn phí

  – In sao kê định kỳ nhiều hơn một lần một tháng:

  5.000 VND/trang hoặc theo thỏa thuận Tối thiểu 20.000VND/lần.

  0,5 USD/trang hoặc theo thỏa thuận Tối thiểu 1,5 USD/lần

  – Sao kê các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày yêu cầu:

  5.000VND/trang hoặc theo thỏa thuận Tối thiểu 30.000VND/lần.

  0,5 USD/trang hoặc theo thỏa thuận Tối thiểu 2 USD/lần

  – Sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 tháng kể từ ngày yêu cầu:

  5.000VND/trang hoặc theo thỏa thuận. Tối thiểu 50.000VND/lần.

  0,5 USD/trang hoặc theo thỏa thuận.

  Tối thiểu 5 USD/lần

  Vay tín chấp theo lương chuyển khoản

  Vay theo lương cho vay lên tới 15 lần lương, số tiền vay lên tới 500 triệu không cần thế chấp tài sản, lãi suất ưu đãi từ 0,8/ tháng, Thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân trong ngày. Với điều kiện vay đơn giản khi mức thu nhập từ 5 triệu/tháng được chứng thực qua hợp đồng lao động và sao kê lương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội Cho Sinh Viên, Cho Hộ Gia Đình
 • Ông Lê Nam Trà Khai Bị Động Khi Nhận Hối Lộ
 • Cựu Chủ Tịch Mobifone Lê Nam Trà Nhận Hối Lộ 2,5 Triệu Usd
 • Xét Xử Vụ Avg: Ông Nguyễn Bắc Son Ân Hận, Ông Lê Nam Trà Xin Được Độ Lượng
 • Hướng Dẫn Viết Và Nộp Đơn Xin Ly Hôn ?
 • Mẫu Công Văn Đề Nghị Ngân Hàng In/cấp Sao Kê Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Công Văn Xin Sao In Chứng Từ
 • Đơn Xin Nghỉ Phép – Mầm Non An Linh
 • Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Tổ Trưởng, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ
 • Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Hiệu Trưởng, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Hiệu Trưởng
 • Đơn Xin Nghỉ Đặt Vòng Tránh Thai
 • Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng ThángMẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Theo ThángNgân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên ThptNgân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng AgribankCác Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân HàngCác Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân HàngMẫu Giấy Đề Nghị Ngân Hàng Cung Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Giấy Đề Nghị Thanh Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng EximbankGiấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng AgribankGiấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng AgrribanhMẫu Công Văn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân HàngMẫu Công Văn Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân HàngMẫu Công Văn Đề Nghị Lấy Sao Kê Ngân HàngCông Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân HàngCông Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng

  Đang xem: Công văn đề nghị ngân hàng in/cấp sao kê sổ phụ

  Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng,Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Theo Tháng,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Thpt,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (,Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng Agribank,Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng,Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng,Mẫu Giấy Đề Nghị Ngân Hàng Cung Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng ,Giấy Đề Nghị Thanh Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Eximbank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Agribank,Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Agrribanh,Mẫu Công Văn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị Lấy Sao Kê Ngân Hàng,Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Công Văn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị Gửi Sổ Phụ Ngân Hàng Qua Gamil Công Ty,Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Tổng Quan Về Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Ngân Hàng Tmcp Công Thương Chi Nhánh 1 Tphcm,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank Công Ty,Đơn Đề Nghị Gửi Sổ Phụ Ngân Hàng Về Tài Khoản Gmail Cho Công Ty,Giay De Nghi Tra Soat Ngan Hang Cong Thuong,Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng Học Viện Ngân Hàng,Giấy Đề Ghị Láy In Sao Kê Ngân Hàng Theo Tháng,Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5,Ngân Hàng Câu Hỏi Thi Trắc Nghiệm Thi Thăng Giáo Viên Tiểu Học 2022,Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Thang Hạng Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2,ảnh Và Mẫu Chữ Ký Của Khách Hàng … Mẫu 02/tkdv …. Khoản Theo Quy Định Của Agribank, Ngân Hàng Nh,ảnh Và Mẫu Chữ Ký Của Khách Hàng … Mẫu 02/tkdv ….

  Khoản Theo Quy Định Của Agribank, Ngân Hàng Nh,Lệnh Tra Soát Ngân Hàng Tiếng Anhngân Hàng Bidv,Kết Quả Hoạt Động Giữ Khách Hàng Vip Tại Ngân Hàng Tmcp Quân Đội – Chi Nhánh Đà Nẵng,Mẫu Đăng Ký Mở Dịch Vụ Sao Kê Tài Khoản Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietcomba,Mẫu Phiếu Khảo Sát ý Kiến Khách Hàng Của Ngân Hàng,Phieu Khao Sat Su Hai Long Của Khach Hang Tai Ngan Hang,Danh Sách 9 Ngân Hàng Yếu Kém Là Ngân Hàng Nào,Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Văn Bản Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,De Nghi Sao Ke Ngan Hang,Mẩu Đề Nghi In Sổ Phụ Ngân Hàng,Văn Bản Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Mb,Đơn Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng,Đề Nghị Cấp Lại Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đơn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Đề Nghị In Sao Kê Sổ Phụ Ngân Hàng,Đon Đề Nghị Cấp Lại Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đơn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Đơn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Đơn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Đề Nghị Xin Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đơn Đề Nghị Ngân Hàng,Đơn NĐề Nghị Cấp Lại Sổ Phụ Ngân Hàng,Tài Liệu ôn Thi Thăng Hạng Từ Hạng 4 Lên Hạng 3,Nghị Quyết Chỉ Bộ Hàng Tháng Về Ma Túy,Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng,Mẫu Nghị Quyết Họp Chi Bộ Hàng Tháng,Nghị Quyết Chi Bộ Hàng Tháng,Danh Sách Khách Hàng Ngân Hàng,Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Về Dịch Vụ Ngân Hàng,Danh Sách Khách Hàng Vip Của Ngân Hàng,So Dien Thoai Khach Hang No Xau Ngan Hang ,Giữ Chân Khách Hàng Vip Ngân Hàng Quân Đội,Giấy Đề Nghị Ngân Hàng,Giấy Đề Nghị Ion Sao Kê Ngân Hàng,Đề Nghị Tra Soát Ngân Hàng,Giấy Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Giấy Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng,Don Xin Nghi Phep Ngan Hang ,Giấy Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Đề Nghị Tra Soát Ngân Hàng Đầu Tư,Giấy Đề Nghị Ngân Hàng In Sao Kê,Giấy Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Ngân Hàng,Đề Nghị In Sao Kê Tk Ngân Hàng Bidv,Bảng Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Mẫu Giấy Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,De Nghi Sao Ke Ngan Hang Argibank,Mẫu Đơn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Bidv,Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Đơn Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng Agribank,De Nghi Sao Ke Ngan Hang Bidv,Giấy Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng,Đơn Xin Nghỉ Việc Ngân Hàng,Đơn Đề Nghị Mua Sec Của Ngân Hàng Vietinbank,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Agribank,Đề Nghị In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Đơn Đề Nghị Mở Lc Ngân Hàng Eximbank,Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Giấy Đề Nghị Cấp Lại Sổ Phụ Ngân Hàng,Giấy Đề Nghị Vay Vốn Tại Ngân Hàng,

  Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Hàng Tháng,Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng Theo Tháng,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Thpt,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (,Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thăng Hạng Chức Danh Nghề Nghiệp Giáo Viên Năm 2022môn: Chuyên Ngành (,Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sunh Thông Tin Khách Hàng Dành Cho Khách Hàng Tổ Chức Ngân Hàng Agribank,Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng,Các Nhân Tố ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng Điện Tử Tại Ngân Hàng,Mẫu Giấy Đề Nghị Ngân Hàng Cung Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng ,Giấy Đề Nghị Thanh Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Eximbank,Giấy Đề Nghị Thay Đổi Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Agribank,Giấy Đề Nghị Chỉnh Sửa Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng Ngân Hàng Agrribanh,Mẫu Công Văn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị Lấy Sao Kê Ngân Hàng,Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Công Văn Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị Gửi Sổ Phụ Ngân Hàng Qua Gamil Công Ty,Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Mẫu Công Văn Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank,Tổng Quan Về Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Ngân Hàng Tmcp Công Thương Chi Nhánh 1 Tphcm,Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank Công Ty,Đơn Đề Nghị Gửi Sổ Phụ Ngân Hàng Về Tài Khoản Gmail Cho Công Ty,Giay De Nghi Tra Soat Ngan Hang Cong Thuong,Giáo Trình Tiền Tệ Ngân Hàng Học Viện Ngân Hàng,Giấy Đề Ghị Láy In Sao Kê Ngân Hàng Theo Tháng,Tìm Nghi Quyết Hàng Tháng Chi Bộ Nông Thôn Tháng 5,Ngân Hàng Câu Hỏi Thi Trắc Nghiệm Thi Thăng Giáo Viên Tiểu Học 2022,Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Thang Hạng Giáo Viên Tiểu Học Hạng 2,ảnh Và Mẫu Chữ Ký Của Khách Hàng … Mẫu 02/tkdv …. Khoản Theo Quy Định Của Agribank, Ngân Hàng Nh,ảnh Và Mẫu Chữ Ký Của Khách Hàng … Mẫu 02/tkdv …. Khoản Theo Quy Định Của Agribank, Ngân Hàng Nh,Lệnh Tra Soát Ngân Hàng Tiếng Anhngân Hàng Bidv,Kết Quả Hoạt Động Giữ Khách Hàng Vip Tại Ngân Hàng Tmcp Quân Đội – Chi Nhánh Đà Nẵng,Mẫu Đăng Ký Mở Dịch Vụ Sao Kê Tài Khoản Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietcomba,Mẫu Phiếu Khảo Sát ý Kiến Khách Hàng Của Ngân Hàng,Phieu Khao Sat Su Hai Long Của Khach Hang Tai Ngan Hang,Danh Sách 9 Ngân Hàng Yếu Kém Là Ngân Hàng Nào,Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Văn Bản Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị Lấy Sổ Phụ Ngân Hàng,De Nghi Sao Ke Ngan Hang,Mẩu Đề Nghi In Sổ Phụ Ngân Hàng,Văn Bản Đề Nghị In Sổ Phụ Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng,Mẫu Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Mb,Đơn Đề Nghị Vay Vốn Ngân Hàng,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Đề Nghị Cấp Lại Huy Chương Kháng Chiến
 • Thủ Tục Xin Cấp Lại Sổ Hộ Khẩu Khi Bị Mất, Rách, Hỏng
 • Thủ Tục Xin Cấp Lại Con Dấu Bị Mất
 • Thủ Tục Cấp Hộ Chiếu Cho Trẻ Em
 • Thủ Tục Cấp Phép Xây Dựng Nhà Ở Nông Thôn
 • Hướng Dẫn Cách Sao Kê Lương Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Stored Procedure Trong Sql Server 2014 (Bài 10)
 • Hướng Dẫn Lập Trình Insert
 • Bài 6: Stored Procedure Và T
 • Sql — Chèn Kết Quả Của Một Thủ Tục Được Lưu Trữ Vào Một Bảng Tạm Thời
 • Quy Trình Làm Thụ Tinh Trong Ống Nghiệm ( Ivf )
 • Bạn đang cần vay tín chấp, mở thẻ tín dụng ngân hàng, làm thẻ visa để đi du lịch. Điều kiện cần nhất là phải có sao kê bảng lương để chứng minh thu nhập. Sao kê tài khoản ngân hàng là gì? Chovaytienmatnhanh sẽ hướng dẫn cách sao kê lương ngân hàng 3 tháng gần nhất.

  Các đơn vị, tổ chức, công ty, doanh nghiệp trả lương cho nhân viên bằng hai hình thức. Một là lãnh lương tiền mặt, hai là chuyển khoản lương qua tài khoản thẻ ATM. Lãnh lương bằng tiền mặt thì tốn thời gian nhận tiền tay trao tay. Còn chuyển khoản lương qua ngân hàng thì khá đơn giản, nhanh chóng. Có tiền trong thẻ muốn rút lúc nào cũng được. Vì vậy công ty phải liên kết với ngân hàng mở tài khoản cho nhân viên, công nhân mình để thuận tiện cho việc trả lương, thưởng hàng tháng, năm.

  Đa số các ngân hàng thương mại, ngân hàng Nhà nước đều thực hiện việc chi lương cho công ty. Cho nên họ đều hỗ trợ sao kê tài khoản ngân hàng cho khách hàng khi có yêu cầu đề xuất. Bạn có thể sao kê lương ngân hàng Techcombank, BIDV, VPBank. Vietinbank, Agribank, Sacombank, Vietcombank, GPbank…. Vậy sao kê ngân hàng tiếng anh là gì?

  Sao kê ngân hàng tiếng anh là gì? Là Bank Statement. Đây là bảng chi tiết về các giao dịch chuyển khoản đi, nhận tiền chuyển khoản vào, những phát sinh trong tháng của chủ tài khoản. Trong đó bao gồm các khoản như: tiền bán hàng do khách hàng chuyển, tiền lương hàng tháng. Hoặc thanh toán các hóa đơn dịch vụ như điện, nước, tiền truyền hình cáp hàng tháng… Nói chung sao kê ngân hàng là một bảng thông báo liệt kê tất cả các giao dịch tiền ra, tiền vào tài khoản. Giấy này được in ra khi có yêu cầu đề xuất từ phía chủ tài khoản thẻ ngân hàng.

  Sao kê lương ngân hàng là gì?

  Sao kê tài khoản ngân hàng là gì? Sao kê bảng lương là một tờ giấy thông báo chi tiết số tiền lương bạn nhận hàng tháng. Mà công ty chuyển khoản cho bạn qua tài khoản ngân hàng. Mẫu xác nhận lương thể hiện rõ mức lương mà người yêu cầu in sao kê được nhận mỗi tháng.

  Sao kê ngân hàng tiếng anh là gì? Là Bank Statement. Đây là một trong những giấy tờ quan trọng mà anh chị phải có để chứng minh khả năng thu nhập. Khi đi vay vốn ngân hàng, vay tín chấp theo lương, vay tiêu dùng trả góp, mở thẻ tín dụng, làm visa du học, du lịch… Cho Vay Tien Mat Nhanh sẽ hướng dẫn in sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất đơn giản và nhanh chóng.

  Vì sao cần phải sao kê tài khoản ngân hàng

  Nhiều người thắc mắc hướng dẫn cách sao kê lương ngân hàng, tài khoản để làm gì. Hàng tháng nhận lương bao nhiêu có đủ không, ra cây ATM rút tiền là biết. Vậy là bạn chưa biết tầm quan trọng của việc in bảng lương rồi. Chovaytienmatnhanh đưa ra các lý do sao buộc bạn phải sao kê lương:

  • Đăng ký vay tín chấp theo lương ngân hàng buộc người vay phải chứng minh thu nhập, sao kê 3 tháng lương nhận gần nhất. Ví dụ: bạn đang làm công ty tư nhân được trả lương qua thẻ ngân hàng BIDV. Bạn muốn vay tiền ngân hàng Agribank ngoài thủ tục mà Agribank yêu cầu. Anh chị phải có tài sản thế chấp mang cầm cố và chứng minh thu nhập hàng tháng bằng bảng lương. Giấy tờ bắt buộc phải có là bảng lương 3 tháng hoặc 6 tháng tùy yêu cầu của ngân hàng.
  • Đi xuất khẩu lao động, du lịch ngoài nước, du học, công tác nước ngoài buộc phải có thẻ visa. Thủ tục làm visa yêu cầu bạn phải sao kê được bảng lương để chứng minh thu nhập;
  • Hai vợ chồng ly hôn, ai giành quyền nuôi con phải chứng minh khả năng tài chính, cụ thể phải có sao kê tài khoản ngân hàng.

  Hướng dẫn cách sao kê lương ngân hàng

  Hiện tại có 03 cách sao kê ngân hàng phổ biến được nhiều người sử dụng. Bạn đã biết sao kê tài khoản ngân hàng là gì rồi, sao kê ngân hàng tiếng anh là gì? Là Bank Statement rồi. Tiếp theo Chovaytienmatnhanh hướng dẫn in sao kê bạn có thể tự làm hoặc đến ngân hàng nhờ chuyên viên tư vấn.

  Sao kê trực tuyến

  Cách này vừa đơn giản vừa tiện lợi, chủ tài khoản có thể sao kê lương ngân hàng bằng dịch vụ Internet Banking. Khách hàng có thể kiểm tra chính xác lịch sử giao dịch. Tất cả giao dịch chuyển khoản đi hay nhận tiền vào tài khoản. Tuy nhiên với cách sao kê trực tuyến qua online cụ thể là dịch vụ Internet Banking. Bạn chỉ có thể quản lý, theo dõi, kiểm soát tài khoản khi mua sắm, tiêu dùng cá nhân. Chứ không thể bổ sung vào hồ sơ vay vốn tín chấp ngân hàng được.

  Hướng dẫn in sao kê lương qua ATM

  Chủ tài khoản cầm thẻ đến cây ATM của ngân hàng cần in sao kê, tùy chọn chức năng in sao kê. Với cách này bạn sẽ xem được số tiền dư hiện tại trong tài khoản của mình. Mặc dù việc sao kê tài khoản ngân hàng qua ATM đơn giản, tiện lợi, ít tốn thời gian và chi phí. Nhưng anh chị sẽ không xem được tất cả các giao dịch mà mình đã thực hiện trong tháng.

  Hướng dẫn cách sao kê lương ngân hàng trực tiếp

  • Xác định tài khoản ngân hàng mình muốn in bảng lương – mẫu xác nhận lương;
  • Mang giấy chứng minh nhân dân/thẻ căn cước đến ngân hàng. Để nhờ chuyên viên quầy giao dịch in sao kê 3 tháng hoặc 6 tháng lương nhận gần nhất.
  • Một bảng sao kê lương có đầy đủ tính pháp lý phải đảm bảo có dấu mọc tròn giáp lai giữa các trang và chữ ký của chuyên viên giao dịch. Anh chị có thể sử dụng bảng này để bổ sung vào hồ sơ vay vốn của mình tại ngân hàng cần vay tiền. Hoặc có thể đăng ký vay ATM online nhận tiền chuyển khoản qua thẻ. Trong giấy sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất sẽ thể hiện rõ các nội dung: tên chủ tài khoản, số tài khoản ngân hàng. Lương hàng tháng được chuyển khoản, số dư đầu kỳ, cuối kỳ. Số giao dịch, ngày giao dịch, số tiền được nhận và rút. Số dư tài khoản hiện tại, chú thích về địa điểm rút tiền, phí giao dịch…

  Sao kê ngân hàng tiếng anh là gì? Là Bank Statement. Mức phí sao kê sẽ được tính trên mỗi trang, mỗi ngân hàng có biểu phí khác nhau tùy vào sao kê đột xuất hay định kỳ. Anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho ngân hàng để được hỗ trợ chính xác nhất.

  Ví dụ: sao kê lương ngân hàng Agribank bảng xác nhận bằng tiếng việt. Phí từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng cho bảng đầu tiên, bảng thứ 2 là 10.000 đồng. Đối với bảng in lương bằng tiếng anh mức phí từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng. Bảng thứ 2 là 20.000 đồng.

  Sao kê tài khoản Techcombank: yêu cầu đột xuất 10.000 đồng. Gửi chuyển phát nhanh theo địa chỉ khách hàng yêu cầu 20.000 đồng. Sao kê định kỳ là miễn phí, qua tài khoản qua Internet Banking cũng miễn phí. Phí dịch vụ các ngân hàng khác dao động từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 trang in.

  Cho Vay Tiền Mặt Nhanh hướng dẫn in sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất, tài khoản ngân hàng khi có nhu cầu vay tín chấp tiêu dùng, vay kinh doanh trả góp. Lưu ý các bạn không nên sử dụng việc sao kê bên ngoài ngân hàng vì nó sẽ không có giá trị pháp lý.

  Tham khảo tin nhanh tài chính:

  Cho Vay Tiền Mặt Nhanh là nơi cho vay tiền uy tín, nơi quy tụ nhiều chuyên viên tư vấn tài chính giỏi, nhiều kinh nghiệm. Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng, được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn và cho vay tài chính tại các tổ chức tín dụng lớn nhất Việt Nam.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sao Kê Lương Ngân Hàng Là Gì? Ở Đâu? Cách In Sao Kê Lương Công Ty 6 Tháng Gần Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Đăng Ký Mua Ipo Chứng Quyền Có Bảo Đảm Do Vndirect Phát Hành
 • Quy Trình Hủy Bỏ Hóa Đơn Điện Tử Nhanh Chóng, Thuận Tiện
 • Hướng Dẫn Làm Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online
 • Mẫu Đơn Xin Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank. Tải Về Và Hướng Dẫn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Sao Lục Bệnh Án
 • Mẫu Đơn Xin Sao Y Bệnh Án
 • Mẫu Đơn Xin Tách Thửa Đất
 • Muốn Kéo Dài Thời Gian Ly Hôn, Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Phiên Tòa Viết Như Thế Nào ?
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Tạm Hoãn Phiên Tòa Dùng Cho Mọi Trường Hợp
 • Cách in sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Có rất nhiều cách để mọi người in sao kê tài khoản ngân hàng

  In sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank tại ATM

  Tại cây ATM mọi người cũng có thể in sao kê tài khoản ngân hàng nhanh chóng bằng chức năng in sao kê của cây ATM, thực hiện như sau:

  • Cho thẻ vào khe nhận
  • Chọn ngôn ngữ, nhập mã PIN
  • Chọn In sao kê
  • Hệ thống tiến hành in sao kê 5 giao dịch gần nhất

  Việc sao kê ở cây ATM chỉ dùng ở mức cho biết, để kiếm soát các chi tiêu hay kiểm tra chi tiêu mới nhất mà thôi, chỉ có 5 giao dịch gần nhất.

  In sao kê tài khoản ngân hàng qua VCB Digibank

  Với ứng dụng VCB Digibank mọi người có thể kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ và tài khoản ngân hàng nhanh chóng và đặc biệt là có thể chọn in ra để sử dụng.

  • Mọi người đăng nhập tài khoản VCB Digibank trên máy tính
  • Sau đó chọn vào tính năng ” tra cứu lịch sử giao dịch” chọn thời gian sao kê
  • Sau đó chọn vào in ra ( máy tính có kết nối với máy in sẵn hoặc có thể tải về máy và in sao)

  Hình thức này in được rất nhiều giao dịch qua tài khoản ngân hàng, tuy nhiên nó không có hiệu lực pháp lý.

  In sao kê tài khoản ngân hàng tại quầy giao dịch Vietcombank

  Nếu mọi người in sao kê tại ngân hàng Vietcombank thì cần phải làm đơn in sao kê thì ngân hàng mới thực hiện. Mọi người có thể đến chi nhánh Vietcombank bất kỳ, sau đó gửi đơn yêu cầu sao kê đến nhân viên ngân hàng.

  Thủ tục in sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Mẫu đơn sao kê tài khoản ngân hàng Vietombank

  Khi thực hiện in sao kê ở ngân hàng mọi người phải làm đơn và trên tờ đơn đó nêu rõ :

  • Họ và tên khách hàng
  • Số tài khoản, chi nhánh tài khoản
  • Email
  • Số CMND, ngày cấp…
  • Mục đích in sao kê
  • Thời gian cần sao kê tài khoản ngân hàng
  • Ký tên …

  Bên ngân hàng sẽ tiến hành xác minh và tiến hành in sao kê, trên mẫu sao kê mà ngân hàng cấp phải có con dấu xác nhận của ngân hàng thì mới xem là hợp lệ.

  Tải mẫu đơn sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Mọi người có thể lên trên website của ngân hàng Vietcombank để tìm và tải về hoặc lên mạng có rất nhiều đơn vị cung cấp. Tuy nhiên, hiện nay trên mạng đa số là mẫu đơn in sao kê các ngân hàng khác chứ không có của Vietcombank.

  Nếu muốn, mọi người có thể Tải mẫu đơn sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank Tại đây

  Hoặc có thể tìm hỏi ở chi nhánh ngân hàng Vietcombank, ở đó bạn sẽ có mẫu in sẵn theo quy định của ngân hàng Vietcombank. Tuy nhiên có một số chi nhánh thì có sẵn còn các chi nhánh khác thì không, mọi người có thể nhờ nhân viên ngân hàng in cho mình mẫu đơn đó.

  Mọi người lưu ý muốn in sao kê tài khoản ngân hàng thì bắt buộc phải đến vào giờ làm việc hành chính của ngân hàng Vietcombank.

  Tham khảo giờ làm việc của ngân hàng Vietcombank:

  • Sáng: từ 8h30 – 12h00
  • Chiều: 13h00 – 16h00

  Đối với HCM thì thời gian làm việc sớm hơn 30p so với Hà Nội, làm việc từ thứ 2 – sáng thứ 7 hàng tuần nghỉ lễ theo quy định của ngân hàng.

  Sau khi mọi người nạp đơn yêu cầu in sao kê thì bên phía ngân hàng sẽ tiến hành in cho mọi người, mất tầm 10 – 15 phút là được. Mọi người ngồi đợi và lấy ngay sau đó không cần phải chờ đợi đến ngày khác.

  Mọi người in sao kê tài khoản ngân hàng sẽ mất phí, tùy vào hình thức in như thế nào:

  • In sao kê tài khoản ngân hàng ở cây ATM: Mất 500đ cho 1 lần in
  • In sao kê bằng VCB Digibank sẽ không mất phí của ngân hàng nhưng sẽ tốn giấy và tiền in nếu mọi người in ở quán
  • In sao kê ở ngân hàng sẽ có mức phí quy định như sau:

  + In sao kê định kỳ mỗi tháng 1 lần: Miễn phí

  + In sao kê – In sao kê định kỳ nhiều hơn một lần một tháng5.000 VND/trang hoặc theo thỏa thuận Tối thiểu 20.000VND/lần

  + In sao kê đột xuất: – Sao kê các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày yêu

  cầu 5.000VND/trang hoặc theo thỏa thuận. Tối thiểu 30.000VND/lần

  + In sao kê đột xuất – Sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 tháng kể từ ngày yêu cầu 5.000VND/trang hoặc theo thỏa thuận.Tối thiểu 50.000VND/lần

  + Sao kê tài khoản theo điện Swift: Định kỳ của khách hàng: Hàng tháng (≤04 lần/tháng) 100.000 VND/lần/TK , Hàng tuần (≤05 lần/tuần) 50.000 VND/lần/TK và

  Hàng ngày 30.000 VND/ lần/TK

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Sang Tên Sổ Đỏ Và Hướng Dẫn Cách Viết
 • Mẫu Đơn Sang Tên Sổ Đỏ Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Rút Yêu Cầu Khởi Tố
 • Mẫu Đơn Xin Rút Yêu Cầu Khởi Kiện Vụ Án Dân Sự
 • Mẫu Đơn Xin Rút Tiền Bảo Lãnh Dự Thầu
 • Sao Kê Bảng Lương Vietinbank, Hướng Dẫn Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietinbank

  --- Bài mới hơn ---

 • Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server
 • Sử Dụng Trigger Trong Sql Qua Ví Dụ Cơ Bản.
 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022
 • Thủ Tục Đăng Ký Phát Hành Hoá Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Hồ Sơ Và Mẫu Đăng Ký Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Nghị Định 119
 • Sao kê bảng lương là gì?

  Sao kê bảng lương có thể được xem là loại giầy tờ quan trong trong hồ sơ pháp lý của chúng ta. Đó là bảng kê khai lương qua tài khoản ngân hàng của bạn hàng tháng. Trong đó, có các con số chính xác về vấn đề thu chi của bạn qua tài khoản ngân hàng. Sao kê được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản.

  Một bản sao kê hợp pháp, có hiệu lực pháp lý sẽ cần phải diễn ra tại ngân hàng, có dấu đỏ của ngân hàng, có thời gian sao kê ít nhất là 3 tháng hoặc 6 tháng. Và thông thường trên bảng sao kê lương sẽ có các thông tin cơ bản sau:

  Tên chủ tài khoản ngân hàng

  Số tài khoản ngân hàng

  Ngày in sao kê bảng lương

  Số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ

  Ngày giao dịch

  Ngày hạch toán

  Số giao dịch

  Số dư trong tài khoản ngân hàng

  Số tiền nhận và rút chi tiết…

  Sao kê lương dùng để làm gì?

  Sao kê bảng lương là một giầy tờ bổ sung trong hồ sơ pháp lý của khách hàng. Nó là giầy tờ chứng minh thu nhập của bạn. Và trong cuộc sống có không nhiều những giao dịch cần đến sao kê lương nhưng tất cả những nơi yêu cầu cần sao kê bảng lương thường tiến hành các giao dịch qua trọng như:

  Nếu bạn vay vốn ngân hàng thì sao kê lương có thể dùng làm đảm bảo để các khoản vay diễn ra dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và an toàn hơn.

  Nếu bạn muốn mở thẻ tín dụng ngân hàng hay các công ty tài chính thì sao kê lương sẽ là một giấy tờ căn cứ để đưa ra hạn mức tín dụng phù hợp.

  Nếu bạn đi xin việc ở một tập đoàn, công ty mới thì sao kê lương tại công ty cũ sẽ là thứ để chứng minh năng lực, trình độ và có thể giúp bạn có mức lương bằng hoặc cao hơn mức lương trước đó mà bạn được hưởng.

  Đơn giản hơn là sao kê lương sẽ giúp bạn quản lý vấn đề chi tiêu cá nhân hàng tháng một cách thuận lợi hơn, rõ ràng hơn từ đó sẽ giúp bạn có những giải pháp dùng tiền hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn…

  Hướng dẫn cách sao kê bảng lương Vietinbank online

  Sao kê bảng lương có thể thực hiện tại tất cả các ngân hàng, chi nhánh hoặc phòng giao dịch của nhà băng trên toàn quốc. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng yêu cầu sao kê của bạn chỉ được chấp thuận và tiến hành tại hệ thống ngân hàng thuộc ngân hàng mở tài khoản cho bạn. Chính vì thế, nếu muốn sao kê bảng lương Vietinbank bạn sẽ cần tìm đến Vietinbank

  Hiện nay, Vietinbank cũng như các ngân hàng lớn nhỏ khác đang cung cấp hai dịch vụ sao kê bảng lương sau:

  Sao kê bảng lương Vietinbank online

  Sao kê bảng lương Vietinbank ở cây ATM

  Sao kê bảng lương trực tiếp tại ngân hàng Vietinbank

  Cách sao kê bảng lương Vietinbank online

  Sao kê lương Vietinbank online tiến hành trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến của ngân hàng này. Do đó, khách hàng sẽ bắt buộc phải đăng ký và sử dụng dịch vụ internet Banking trước đó. Đặc điểm của sao kê lương qua internet Banking gồm:

  Nhanh chóng, chính xác với một khoảng thời gian do khách hàng tùy chọn.

  Có thể tiến hành mọi lúc mọi nơi, sao kê lương 24/7 mà không mất phí dịch vụ.

  Có thể tiến hành nhiều lần liên tiếp để theo dõi tài khoản các nhân thường xuyên.

  Tuy nhiên, bảng sao kê lương Vietinbank online không có giá trị về mặt pháp lý và không được dùng để làm giấy tờ bổ sung trong hồ sơ cá nhân, hồ sơ xin việc…

  Cách sao kê bảng lương Vietinbank ở cây ATM

  Nếu bạn không sử dụng dịch vụ internet Banking có thể mang thẻ ATM của mình ra các cây rút tiền của ngân hàng Vietinbank hoặc các ngân hàng liên kết để tiến hành sao kê bảng lương. Bạn có thể lựa chọn in sao để xem số dư tại thời điểm hiện tại hoặc lựa chọn in sao kê 10 giao dịch gần nhất.

  Tuy đơn giản, nhanh chóng nhưng giấy tờ có được khi tiến hành sao kê bằng cách này vẫn sẽ không có giá trị về mặt phát lý. Bên cạnh đó, ứng dụng chỉ cho phép kiểm tra 10 giao dịch gần nhất nên đôi khi lựa chọn đó sẽ không đúng với những gì bạn khách hàng đang cần.

  Cách sao kê bảng lương trực tiếp tại ngân hàng Vietinbank

  Cách làm này tuy sẽ tốn của bạn chút ít thời gian những kết quả mà bạn thu được sẽ là tốt nhất khi bảng sao kê có thể dùng để xin việc, để làm thẻ tín dụng hoặc bổ sung hồ sơ vay vốn ngân hàng. Sao kê được tiến hành trực tiếp tại các văn phòng, chí nhánh ngân hàng Vietinbank trên toàn quốc.

  Tiến hành bằng cách chủ thẻ mang chứng minh thư/ thẻ căn cước công dân và thẻ ATM ngân hàng ra chi nhánh hoặc phòng giao dịch của ngân hàng Vietinbank và yêu cầu nhân viên giao dịch cung cấp dịch vụ sao kê lương với thời gian cụ thể thường là 3 tháng hoặc 6 tháng gần thời điểm yêu cầu sao kê nhất.

  Với hình thức sao kê bảng lương này khách hàng chỉ có thể thực hiện trong giờ làm việc theo quy định của các ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng sẽ tính phí dịch vụ cho mỗi sao kê với số tiền tối thiểu là 20.000 VNĐ/ lần sao kê bảng lương hoặc theo số trang sao kê mà ngân hàng cấp với giá là 5.000 đồng/ trang in.

  Một vài chú ý khi sao kê bảng lương ngân hàng Vietinbank

  Nếu muốn sử dụng sao kê bảng lương như một loại giầy tờ phát lý bạn cần chú ý đến các thông tin cá nhân của mình cần chính xác, thời gian sao kê tối thiểu là 3 tháng gần nhất. Nên kiểm tra kỹ về vấn đề này, nếu có thiếu sót cần yêu cầu nhân viên ngân hàng tiến hành sao kê lại.

  Vay tín chấp theo lương chuyển khoản

  Vay theo lương cho vay lên tới 15 lần lương, số tiền vay lên tới 500 triệu không cần thế chấp tài sản, lãi suất ưu đãi từ 0,8/ tháng, Thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân trong ngày. Với điều kiện vay đơn giản khi mức thu nhập từ 5 triệu/tháng được chứng thực qua hợp đồng lao động và sao kê lương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietcombank Online Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Làm Sao Kê Lương, Vay Tiền Không Cần Hđlđ
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương & Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng
 • 5 Cách Sao Kê Bảng Lương Bidv
 • Cách Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất
 • Cách Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Nhanh Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xin Cấp Giấy Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Thủ Tục Đăng Ký Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Thủ Tục Kết Hôn Với Người Nước Ngoài
 • Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Điều Cần Biết Khi Làm Đơn Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể
 • Dịch vụ sao kê tài khoản sẽ giúp chủ tài khoản biết được lịch sử giao dịch của tài khoản. Từ đó đưa ra những quản lý chi tiêu hợp lý. Đặc biệt là những ai muốn đăng ký vay tín chấp thì chắc chắn sẽ phải có giấy sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank.

  Sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank để làm gì?

  Sao kê tài khoản ngân hàng là gì?

  Sao kê có nghĩa là một bản báo cáo bằng giấy, trong đó có hiển thị và thống kê chi tiết về các giao dịch phát sinh. Các khoản chi tiêu từ tài khoản, thanh toán, hơn đơn, ứng điền, số tiền hiện tại… Khách hàng dùng bản sao kê này để giao dịch và quản lý chi tiêu của bản thân hiệu quản hơn.

  Bản sao kê tài khoản Vietcombank được cấp bởi ngân hàng Vietcombank. Sẽ có những thông tin của thẻ thanh toán, giao dịch, mua bán và các thông tin theo yêu cầu của khác hàng.

  Cách sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank có nhiều phương pháp khác nhau. Nhưng nếu như bạn muốn dùng để vay vốn hoặc mở thẻ tín dụng. Vậy thì cần phải tới ngân hàng Vietcombank để xin. Chỉ khi nào trên bản sao kê có con dấu xác nhận của ngân hàng thì mới có giá trị về pháp lý.

  Những cách xin giấy sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Như phần trên mình có giới thiệu tới các bạn, nếu muốn dùng để vay tín chấp, mở thẻ tín dụng thì phải tới ngân hàng để sao kê. Ngoài ra nếu như muốn xem bản sao kê để quản lý chi tiêu thì có thể thực hiện sao in tài khoản Vietcombank online.

  1) Sao kê trực tiếp tại chi nhánh Vietcombank

  Để sao kê, rất đơn giản chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân tới ngân hàng Vietcombank. Tại đây chúng ta sẽ xin bản sao kê từ phía nhân viên ngân hàng. Họ sẽ tiến hành cung cấp các thông tin mà khách hàng muốn trong vài phút.

  2) Sao kê trực tuyến

  Khách hàng có thể sao kê tài khoản Vietcombank online qua Internet Banking. Khách hàng chỉ cần đăng nhập vào trang của Vietcombank vào sao đó nhấn sao kê. Nhưng lưu ý kiểm sao kê này chỉ dùng để kiểm tra, theo dõi hoạt động của tài khoản.

  3) Sao kê tại cây ATM

  Ngoài 2 cách sao kê tài khoản Vietcombank mà mọi người vẫn hay dùng ở trên. Bạn còn có thể dùng thẻ và tới cây ATM để sao kê tài khoản nhanh chóng.

  Hướng dẫn cách sao kê tài khoản Vietcombank

  Cách thực hiện chi tiết sẽ được hướng dẫn ở bên dưới.

  Cách 1: Sao kê tài khoản ngân hàng tại chi nhánh Vietcombank

  Bước 1: Tới chi nhánh ngân hàng Vietcombank gần nhất.

  Bước 2: Lấy số và chờ tới lượt.

  Bước 3: Yêu cầu nhân viên cung cấp bản sao kê tài khoản.

  Bước 4: Xuất trình giấy tờ tùy thân của bạn để xác nhận thân phận.

  Bước 5: Điền các thông tin vào mẫu giấy xin sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank được nhân viên đưa.

  Bước 6: Kiểm tra lại giấy tờ và nhận bản sao kê.

  Mẫu đơn xin sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank

  Đây là mẫu sao kê tài khoản ngân hàng Vietcombank mới nhất.

  Cách 2: Sao kê bằng [email protected]

  Bước 1: Truy cập vào địa chỉ tại https://www.vietcombank.com.vn/Ibanking2020/

  Bước 2: Đăng nhập tài khoản Internet Banking của bạn vào.

  Bước 4: Chọn thời gian sao kê tài khoản và nhấn “Xem sao kê”.

  Khách hàng sẽ phí sao kê tài khoản Vietcombank theo đúng quy định, cụ thể như sau.

  Sao kê định kỳ:

  – In sao kê định kỳ 1 tháng 1 lần được miễn phí.

  – Sao kê tài khoản nhiều lần trong 1 tháng

  + 5.000 VND/trang, tối thiểu 20.000 VND/Lần.

  + 0,5 USD 1 trang, tối thiểu 1,5 USD/lần.

  In sao kê đột xuất theo yêu cầu của chủ tài khoản

  – Sao kê các giao dịch trong 12 tháng:

  + 5.000 VND/trang, tối thiểu là 30.000 VND/lần.

  + 0,5 USD/trang tối thiểu là 2 USD/lần.

  – Sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 tháng

  + 5.000đ 1 trang, tối thiểu là 50.000 VND/Lần

  + 0,5 USD/trang tối thiểu 5 USD 1 lần.

  Lời kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quá Trình Học Vấn Trong Đơn Xin Việc Sẽ Là Chìa Khóa Của Sinh Viên Mới Ra Trường
 • Quá Trình Học Vấn Trong Đơn Xin Việc Rất Là Quan Trọng
 • Về Việc Hỗ Trợ Xây Dựng Và Sửa Chữa Nhà Ở Theo Chương Trình “mái Ấm Công Đoàn” Năm 2022
 • Hà Nội: Con Chưa Vào Lớp 1, Cha Mẹ Đã “toát Mồ Hôi” Vì Lo Học Luân Phiên
 • Học Sinh Xin Vượt Lớp: Phòng Gd Đề Nghị Học Tiếp Lớp 1
 • Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietcombank Online Đơn Giản Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Sao Kê Bảng Lương Vietinbank, Hướng Dẫn Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietinbank
 • Insert, Delete, Update Table Trong Sql Server
 • Sử Dụng Trigger Trong Sql Qua Ví Dụ Cơ Bản.
 • Thủ Tục Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Năm 2022
 • Thủ Tục Đăng Ký Phát Hành Hoá Đơn Điện Tử Cho Doanh Nghiệp
 • Giới thiệu khái quát về ngân hàng Vietcombank

  Ngân hàng Vietcombank tên gọi đầy đủ là Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. Thành lập từ năm 1963, Vietcombank chính là ngân hàng nhà nước đầu tiên của Việt Nam. Sau hàng chục năm phát triển và nâng cấp. Vietcombank luôn mang đến những dịch vụ hiện đại và chất lượng nhất nhằm đổi lấy sự hài lòng của khách hàng.

  Ngày nay, Vietcombank phát triển mạnh mẽ với hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch phân bố rộng khắp cả nước. Hệ thống cây atm hiện đại lên tới 1300 máy. Cùng với hơn 5000 nhân viên giàu kinh nghiệm và kỹ năng. Luôn nhiệt tình phục vụ mọi đối tượng khách hàng một cách chuyên nghiệp nhất.

  Thế nào là sao kê bảng lương ngân hàng Vietcombank?

  Ngày nay rất nhiều công ty chọn cách trả lương cho nhân viên qua tài khoản ngân hàng. Chính vì vậy mà lịch sử thanh toán lương đều được hệ thống lưu trữ lại. Bạn có thể đến ngân hàng để in lịch sử trả lương đó thành 1 bản có chữ ký của nhân viên và dấu đỏ của ngân hàng. Đó chính là bản sao kê lương. Không chỉ ngân hàng Vietcombank, mà hầu hết tất cả ngân hàng đều cung cấp dịch vụ sao kê lương này.

  Công ty trả lương cho bạn qua tài khoản của ngân hàng nào. Thì bạn phải đến 1 trong các chi nhánh, quầy giao dịch của ngân hàng đó mới có thể tiến hành sao kê bảng lương được. Thời gian làm sao kê lương nhanh chóng, có thể lấy được ngay.

  Mục đích của sao kê lương Vietcombank

  Trong nhiều trường hợp bắt buộc phải cần đến bản sao kê lương. Ví dụ như: làm giấy tờ chứng minh thu nhập để nộp kèm hồ sơ vay vốn thế chấp, tín chấp ngân hàng. Nộp kèm hồ sơ xin việc, chứng nhận để xin đi du lịch nước ngoài…

  Chi phí sao kê lương ngân hàng Vietcombank

  Khi tiến hành sao kê lương tại Vietcombank. Khách hàng sẽ phải chịu 1 khoản phí in ấn nhỏ.

  – Nếu bạn sao kê lương 2 tháng gần nhất thì phí sao kê là 3.000 VNĐ/ trang in.

  – Nếu bạn sao kê lương nhiều tháng liên tiếp thì số tiền sẽ tăng lên. Nhưng tối đa cũng chỉ 10.000 VNĐ/ trang in.

  Cách sao kê bảng lương ngân hàng Vietcombank chuẩn nhất

  Bạn có thể xem mẫu sao kê tài khoản ngân hàng vietcombank ở hình ảnh bên dưới.

  Lưu ý sao kê bảng lương Vietcombank tại ngân hàng mới có giá trị về mặt pháp lý. Trên giấy sao kê phải có xác nhận của ngân hàng. Vì khi làm thẻ tín dụng, vay vốn chỉ chấp nhận loại sao kê đã có xác nhận tại ngân hàng.

  Cách xem sao kê trên internet banking vietcombank

  Sau khi đăng nhập vào tài khoản internet banking vietcombank. Các bạn chọn tính năng sao kê tài khoản. Và ngay lập tức hệ thống sẽ trả kết quả về cho bạn 10 giao dịch gần nhất từ tài khoản.

  In sao kê tại ATM Vietcombank

  Nếu bạn chỉ cần kiểm tra lại các giao dịch gần nhất thì sao kê tại cây atm chính là một sự lựa chọn hợp lý. Vì bạn không cần phải đến ngân hàng, cũng không cần chờ đợi đến lượt. Mà còn có thể thực hiện vào bất cứ thời gian nào trong ngày nữa.

  Chỉ cần mang theo thẻ atm Vietcombank đến cây atm gần nhất. Sau đó cho thẻ vào cây atm. Chọn ngôn ngữ và nhập mật khẩu thẻ. Khi các chức năng hiện lên. Bạn nhấn chọn In sao kê là được.

  Hạn chế của cách làm này là chỉ cho phép bạn in và kiểm tra lại 5 giao dịch gần nhất mà thôi.

  Một số lưu ý khi sao kê lương ngân hàng Vietcombank

  Lưu ý ngân hàng làm sao kê

  Như đã nói ở trên, bạn chỉ có thể sao kê lương tại ngân hàng vietcombank mở tài khoản cho bạn nhận lương qua thẻ. Ví dụ bạn nhận lương vào tài khoản ngân hàng Vietcombank. Thì bạn phải đến chi nhánh của Vietcombank để làm thủ tục sao kê lương mà không phải bất cứ một ngân hàng nào khác.

  Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết

  Giấy tờ bạn cần chuẩn bị khi tiến hành sao kê lương đó là: CMND/ căn cước công dân / hộ chiếu còn hiệu lực. Bạn muốn sao kê lương trong bao nhiêu tháng thì phải nói rõ với nhân viên ngân hàng để được in đúng theo yêu cầu.

  Kiểm tra lại bảng sao kê sau khi hoàn tất

  Sau khi nhận bản sao kê từ phía ngân hàng. Bạn cần phải kiểm tra lại các thông tin in trong đó. Đặc biệt lưu ý đến chữ kỹ nhân viên và dấu đỏ của ngân hàng. Vì nếu thiếu 1 trong 2 yếu tố này thì bản sao kê lương sẽ không có hiệu lực pháp lý.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Làm Sao Kê Lương, Vay Tiền Không Cần Hđlđ
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương & Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng
 • 5 Cách Sao Kê Bảng Lương Bidv
 • Cách Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất
 • Hướng Dẫn Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng 2022
 • Cách Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng Đơn Giản Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • 5 Cách Sao Kê Bảng Lương Bidv
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Lương & Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng
 • Hướng Dẫn Làm Sao Kê Lương, Vay Tiền Không Cần Hđlđ
 • Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietcombank Online Đơn Giản Nhất
 • Sao Kê Bảng Lương Vietinbank, Hướng Dẫn Cách Sao Kê Bảng Lương Ngân Hàng Vietinbank
 • Bạn đang có nhu cầu vay vốn, mở thẻ tín dụng…nhưng lại không biết cách sao kê lương 3 tháng tại ngân hàng như thế nào? Đừng lo, bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về thủ tục này.

  Mẫu sao kê bảng lương 3 tháng tại ngân hàng là giấy tờ quan trọng chứng minh doanh thu, thu nhập của người lao động. Sao kê lương thường được sử dụng phổ biến trong các trường hợp vay vốn ngân hàng, làm thẻ tín dụng. Nhờ vào bản sao kê lương, các thủ tục vay tiền cũng sẽ trở nên thuận lợi và đơn giản hơn rất nhiều.

  Sao kê bảng lương được xem là một trong những loại giấy tờ thể hiện chi tiết nhất về các giao dịch phát sinh hàng tháng của chủ tài khoản như: Tiền lương hàng tháng, các khoản chi tiêu trong tháng, thanh toán hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt…

  Trong nhiều trường hợp, sao kê bảng lương chính là loại giấy tờ quan trọng để chứng minh thu nhập. Với các sản phẩm vay vốn, mở thẻ tín dụng, việc sao kê giao dịch 3 tháng gần nhất của khách hàng sẽ là căn cứ quan trọng để chứng minh khả năng trả nợ, đồng thời giúp ngân hàng dễ dàng đưa quyết định có cho vay hay không.

  Sao kê bảng lương trong trường hợp nào?

  Như đã nói ở trên, sao kê bảng lương 3 tháng tại ngân hàng là loại giấy tờ người lao động dễ dàng kê khai, chứng minh thu nhập nhằm hoàn tất các thủ tục hành chính. Và sao kê bảng lương thường được sử dụng trong các trường hợp:

  • Đăng ký xin visa đi nước ngoài (du lịch, xuất khẩu lao động, công tác…)
  • Đăng ký vay tín chấp ngân hàng theo bảng lương.
  • Đăng ký làm thẻ tín dụng tại các ngân hàng.
  • Giành quyền nuôi con khi li hôn (nếu có).

  Nội dung trong mẫu sao kê bảng lương

  Một bản sao kê lương 3 tháng gần nhất sẽ liệt kê rất rõ những nội dụng sau đây. Dựa vào những thông tin trong bảng sao kê lương, ngân hàng sẽ nắm rõ được khả năng tài chính của khách hàng.

  Một bản sao kê lương hợp pháp chỉ được chấp ngân khi có dấu giáp lai bên góc nếu bản sao kê trên 2 tờ và một dấu mộc tròn ở cuối bảng sao kê.

  Các cách sao kê bảng lương 3 tháng tại ngân hàng

  Hiện nay, có rất nhiều cách để khách hàng có thể sao kê lương tại các ngân hàng. Theo đó, nếu muốn sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất, bạn có thể thực hiện theo một trong ba cách sau đây:

  Trước tiên, bạn cần kiểm tra xem tài khoản ngân hàng của mình thuộc ngân hàng nào. Sau đó, bạn chủ động mang CMND và thẻ ATM ngân hàng ra chi nhánh/phòng giao dịch ngân hàng mình mở tài khoản để yêu cầu nhân viên giao dịch cung cấp dịch vụ sao kê lương 3 tháng gần nhất.

  Bản sao kê lương này sẽ được ngân hàng chứng thực và có đầy đủ tính năng pháp lý. Trong trường hợp tranh chấp, nó có thể sử dụng để khiếu nại, tố cáo khi phát hiện sai xót. Khi nhận bảng sao kê lương, khách hàng cần xác định có dấu mộc tròn, chữ ký nhân viên giao dịch.

  Ví dụ: Khách hàng A được Công ty trả lương qua thẻ TechcomBank và muốn in sao kê 3 tháng gần nhất. Khách hàng tìm đến chi nhánh TechcomBank gần nhất, mang theo giấy tờ cần thiết để yêu cầu nhân viên in sao kê 3 bảng lương trong 3 tháng gần nhất.

  Sao kê lương trực tuyến/Online

  Có thể thấy rằng, cách sao kê lương này khá thuận tiện và nhanh chóng, phù hợp với những khách hàng bận rộn. Để thực hiện sao kê lương Online, khách hàng cần sử dụng dịch vụ Internet Banking. Thông qua app này, khách hàng dễ dàng kiểm tra được lịch sử giao dịch tài khoản của mình.

  Tuy vậy, cách sao kê bảng lương này chỉ có thể giúp chủ tài khoản nhanh chóng kiểm soát được các hoạt động chi tiêu mua săm, tiền ra tiền vào chứ không hỗ trợ sửa hay bổ sung hồ sơ như vay vốn, chứng thực tài sản…

  Ngoài 2 cách sao kê bảng lương 3 tháng tại ngân hàng, khách hàng có thể lựa chọn in sao kê lương ở cây ATM. Cách này khá đơn giản và nhanh chóng, bạn chỉ cần đến hệ thống ATM của ngân hàng, sau đó chọn chức năng in sao kê. Qua đó, khách hàng sẽ xem được số dư hiện tại hoặc in sao kê 10 giao dịch gần nhất.

  Mặc dù cách in sao kê tại cây ATM này khá nhanh chóng, thuận tiện, chi phí thấp, thế nhưng chủ thẻ không thể xem được tất cả các giao dịch trong tháng.

  Sao kê lương có mất phí không?

  Mỗi ngân hàng sẽ đưa ra những biểu phí sao kê bảng lương khác nhau. Thông thường, mức phí sao kê lương sẽ được ngân hàng tính theo trang, bạn có thể liên hệ trực tiếp với ngân hàng để có thông tin chi tiết nhất.

  Ví dụ: Sao kê bảng lương tại ngân hàng VietcomBank:

  • Sao kê định kỳ nhiều hơn 1 lần hoặc 1 tháng: 5.000 VND/trang, tối thiểu 20.000 VND.
  • Sao kê các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày yêu cầu: 5.000 VND/trang, tối thiểu 30.000 VND.
  • Sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 tháng kể từ ngày yêu cầu: 5.000 VND/trang, tối thiểu 50.000 VND.

  Sao kê bảng lương ngân hàng EximBank

  • Sao kê giao dịch phát sinh dưới 12 tháng, 3.000 VND/trang, tối thiểu 10.000 VND.
  • Sao kê giao dịch phát sinh 12 tháng trở lên: 4.000 VND/trang, tối thiểu 10.000 VND.

  Thủ tục sao kê lương 3 tháng gần nhất tại ngân hàng

  Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều tinh giản các bước thực hiện giao dịch một cách đơn giản nhất. Do đó, để sao kê bảng lương, bạn chỉ cần thực hiện theo 3 bước sau:

  Bước 1: Xác định ngân hàng công ty chuyển lương là ngân hàng nào.

  Bước 2: Chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho giao dịch sao kê lương đó chính là Chứng minh nhân dân. Khi gặp giao dịch viên, bạn hãy nói với giao dịch viên khoảng thời gian muốn sao kê lương.

  Bước 3: Sau khi nhận bản sao kê lương, bạn cần kiểm tra dấu mộc tròn và chữ ký của nhân viên. Nếu sao kê lương từ 2 tờ trở lên, trên mỗi tờ buộc phải có dấu giáp lai bên cạnh.

  Với hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt là tín dụng, bảo hiểm và Fintech, mình hi vọng những kiến thức trên website sẽ giúp ích được cho bạn trong việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách thông minh và hiệu quả nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sao Kê Bảng Lương 3 Tháng Tại Ngân Hàng 2022
 • Học Giao Tiếp Tiếng Anh Ở Sân Bay Cho Chuyến Đi Suôn Sẻ
 • Ipo Và Quy Trình Phát Hành Chứng Khoán
 • Các Bước Để Doanh Nghiệp Phát Hành Cổ Phiếu Cho Nhà Đầu Tư
 • Điều Kiện, Hồ Sơ Phát Hành Chứng Khoán Lần Đầu Ra Công Chúng (Ipo)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100