Top 12 # Mẫu Đơn Xác Định Ranh Giới Thửa Đất Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất

Đơn xin xác định ranh giới thửa đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy, để tiến hành xác định ranh giới đất, cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất như thế nào theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới thửa đất?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới thửa đất thường được lập trong hai trường hợp sau gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp đất đai.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Tên đơn xin xác định ranh giới thửa đất và thông tin người làm đơn ghi như thế nào?

Đơn xin xác định ranh giới thửa đất nên được ghi như sau:

ĐƠN YÊU CẦU

v/v: xác định ranh giới thửa đất

Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.

Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.

Gửi đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất tại đâu?

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới thửa đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung yêu cầu trong đơn xin xác định ranh giới thửa đất nên được trình bày như thế nào?

Trong đơn xin xác định ranh giới thửa đất cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đó là xin cấp giấy chứng nhận hoặc giải quyết tranh chấp. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.

Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất Đai

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất thông thường trên thực tế được yêu cầu để xin cấp giấy chứng nhận và giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Tuy nhiên, làm đơn xin xác định ranh giới đất như thế nào vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vậy, để tiến hành xác định ranh giới đất, cần làm đơn xin xác nhận ranh giới đất như thế nào theo đúng quy định của pháp luật.

Đo đạt, xác định ranh giới giữa các thửa đất

Trường hợp nào phải làm đơn xin xác định ranh giới đất?

Mẫu đơn xin xác định ranh giới đất thường được lập trong hai trường hợp sau gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ để giải quyết tranh chấp.

Đơn vị đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (gọi chung là đơn vị đo đạc) có trách nhiệm xem xét cụ thể về hiện trạng sử dụng đất, ý kiến của những người sử dụng đất liền kề để xác định và lập bản mô tả về ranh giới thửa đất; chuyển bản mô tả ranh giới thửa đất cho những người sử dụng đất có chung ranh giới thửa đất và người nhận bản mô tả có trách nhiệm ký xác nhận về việc đã nhận bản mô tả này.

Tên đơn xin xác định ranh giới đất và thông tin người làm đơn ghi như thế nào?

Đơn xin xác nhận ranh giới đất

Đơn xin xác định ranh giới đất nên được ghi như sau:

Cần ghi chính xác thông tin trên để khi có kết quả sẽ dễ dàng được liên hệ để được nhận kết quả.

Người yêu cầu phải ghi đầy đủ và chính xác họ và tên, năm sinh, thông tin chứng minh nhân nhân gồm số CMND, ngày cấp, nơi cấp và nơi thường trú hiện tại hoặc căn cước công dân.

Nơi gửi đơn xin xác nhận ranh giới đất là ở đâu?

Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định ranh giới đất

Người làm đơn xin xác nhận ranh giới đất phải nộp tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đất đai thì Văn phòng đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Văn phòng đăng ký đất đai có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội dung yêu cầu trong đơn xin xác định ranh giới đất

Về phần nội dung đơn yêu cầu xác định ranh giới đất, phần này cần trình bày về hiện trạng diện tích đất hiện tại như thế nào.

Ghi rõ yêu cầu xác định ranh giới thửa đất. Lý do vì sao phải làm đơn xác định ranh giới thửa đất. Thường có hai lý do chính đấy là xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai. Nếu vì lý do giải quyết tranh chấp cần ghi thông tin của thửa đất ở vị trí, thửa nào, bản đồ nào.

Cuối đơn, người làm đơn ký và ghi rõ họ tên của mình. Khi nhận đơn yêu cầu của người sử dụng đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thủ tục xác định ranh giới đất theo quy định của pháp luật.

Trên đây là hướng dẫn viết mẫu đơn xin xác định ranh giới đất đảm bảo quy định pháp luật hiện hành về đất đai. Trường hợp quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm hoặc soạn thảo văn bản hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, hãy liên hệ với Thạc sĩ Luật sư Phan Mạnh Thăng thông qua hotline bên dưới để được hướng dẫn cụ thể hơn. Xin cảm ơn./.

Tôi là Thạc Sĩ – Luật Sư Phan Mạnh Thăng thành viên của đoàn luật sư TP.HCM. Giám đốc điều hành Công ty luật Long Phan PMT. Chuyên cung cấp DỊCH VỤ LUẬT SƯ tư vấn pháp lý, Luật sư Tranh Tụng, TƯ VẤN PHÁP LUẬT “miễn phí” các lĩnh vực về: Đất Đai✓ Doanh Nghiệp✓ Hợp Đồng✓ Thừa Kế✓ Lao Động✓ Hôn Nhân Gia Đình✓ Dân Sự✓ Hình Sự✓ Tham Gia Tố Tụng✓ ….

Với 9 năm kinh nghiệm hành nghề “Luật sư tư vấn pháp luật”, “Luật sư bào chữa”, “tham gia tố tụng”, “tranh tụng”, “lặp hồ sơ khởi kiện”…. Tôi đã giải quyết thành công nhiều yêu cầu pháp lý của khách hàng. Bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều có nhân, gia đình, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mau Don Xac Nhan Ranh Gioi Dat, Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới, Mẫu Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất ở , Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất Quy Hoach, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mốc Giới Thửa Đất Tại Thực Địa, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Ranh Giới Đất Đai, Ranh Giới, Ranh Giới Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất, Truyện Ranh Giới, Mẫu Đơn Khiếu Nại Ranh Giới Đất, Sách Ranh Giới, Mau Don Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Quy Cách Mốc Ranh Giới, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat O, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Đơn Xin Xác Ddingj Ranh Giới Đất , Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Mẫu Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Tiểu Thuyết Ranh Giới, Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất Đai, Mẫu Đơn Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Bien Ban Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Đơn Đề Nghị Xác Đinh Ranh Giới Thửa Đất, Đơn Cam Kết Không Tranh Châp Ranh Giới , Biên Bản Xác Định Ranh Giới Sử Dụng Đất, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Mau Don Viet Tay De Nghi Xac Dinh Lai Ranh Gioi Dat, Mẫu Giấy Cam Kết Không Tranh Chấp Ranh Giới, Giấy Cam Kết Thỏa Thuận Không Tranh Chấp Ranh Giới, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Đất, Biên Bản Xác Nhận Giáp Ranh, Bác Hồ Là Vị Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Nhân Dân Việt Nam , Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới , Anh Hùng Giải Phóng, Bác Hồ Là Vị Lãnh Tụ Vĩ Đại Của Nhân Dân Việt Nam , Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới , Anh Hùng Giải Phóng, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mốc Giới, Mẫu Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Mau Don Xin Xac Nhan Danh Gioi Dat, Văn Bản Giới Thiệu Nhân Sự, Đơn Xin Xác Nhận Đánh Giới Đất ở , Don Xac Nhan Gianh Gioi Dat O, Danh Nhân Thế Giới, Đề 4 Bài 6 – Gá Có Rãnh, Ranh Đất, Mẫu Giấy Chứng Nhận Phụ Nữ Hai Giỏi, Truyện Danh Nhân Thế Giới, Mẫu Giấy Chứng Nhận Phụ Nữ 2 Giỏi, Mẫu Phiếu Giới Thiệu Nhân Sự, Mẫu Giấy Chứng Nhận Nữ Hai Giỏi, Sách Về Danh Nhân Thế Giới, Mẫu Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự Đại Hội Chi Bộ, Tờ Trình Giới Thiệu Nhân Sự, Sách Danh Nhân Thế Giới, Đơn Xin Xác Định Ranh Móc, Xác Định Ranh Móc, Quy Cách Rãnh Cáp, Đơn Yêu Cầu Xác Định Ranh Đất, Phân Tích Nhân Vật Ngô Tử Văn – Học Sinh Giỏi, Bản Nhận Xét Của Người Giới Thiệu Vào Đảng, Công Văn Về Việc Giới Thiệu Nhân Sự, Truyện Tranh Danh Nhân Thế Giới, Công Văn Giới Thiệu Nhân Sự Chủ Tịch Hội Nd Xã, Tuyen Tranh Danh Nhan Van Hoa The Gioi, Khế ước Giữa Chúa Tể Và Những Nữ Nhân Tại Dị Giới, Mẫu Giấy Chứng Nhận Học Sinh Giỏi, Nghị Quyết Giới Thiệu Nhân Sự, 6 Bí Quyết Làm Đẹp Được Thế Giới Công Nhận, Don Tranh Chap Ranh Dat, Biên Bản Bàn Giao Ranh Đất, Biên Bản Bàn Giao Ranh Mốc, Mau Don De Nghi Xac Dinh Ranh Dat,

Mẫu Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mau Don Xac Nhan Ranh Gioi Dat, Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới, Mẫu Đơn Xác Nhận Ranh Giới Đất ở , Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất ở, Đơn Xin Xác Nhận Lại Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Ranh Giới Đất, Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Giấy Xác Nhận Ranh Giới Đất, Biên Bản Xác Nhận Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất, Đơn Đề Nghị Xác Nhận Ranh Giới Đất Quy Hoach, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mốc Giới Thửa Đất Tại Thực Địa, Biên Bản Xác Định Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Mốc Giới Thửa Đất, Ranh Giới Đất Đai, Ranh Giới, Ranh Giới Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Đất, Truyện Ranh Giới, Mẫu Đơn Khiếu Nại Ranh Giới Đất, Sách Ranh Giới, Mau Don Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Quy Cách Mốc Ranh Giới, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat O, Don Xin Xac Dinh Ranh Gioi Dat, Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Đơn Xin Xác Ddingj Ranh Giới Đất , Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Đơn Xin Xác Định Ranh Giới Thửa Đất, Mẫu Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Biên Bản Xác Định Ranh Giới, Mẫu Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất, Mẫu Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Biên Bản Mô Tả Ranh Giới Thửa Đất, Tiểu Thuyết Ranh Giới, Đơn Đề Nghị Xác Định Ranh Giới Đất Đai, Mẫu Đơn Xác Định Ranh Giới Thửa Đất,

Mẫu Đơn Đề Nghị Tách Thửa Đất, Hợp Thửa Đất

Hồ sơ đề nghị tách thửa đất, hợp thửa đất

Nơi nộp hồ sơ: phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Hồ sơ để yêu cầu tách thửa hoặc hợp thửa đất bao gồm:

Đơn đề nghị tách thửa (Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)

Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

Sơ đồ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu);

Nếu tách thửa do chuyển nhượng thì cần thêm một số giấy tờ sau:

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chuứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền xử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);

Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (có công chứng).

Hướng dẫn cách viết đơn

Mẫu đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất.

Người viết đơn chú ý các vấn đề sau:

Phần kính gửi

Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất nếu là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

Gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Thông tin người sử dụng đất

Đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD, ngày và nơi cấp;

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch;

Đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất;

Lưu ý: nếu quyền sử dụng đất là TÀI SẢN CHUNG của hai vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ lẫn chồng;

Đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

Thông tin thửa đất

Người làm đơn phải thể hiện rõ các thông tin về thửa đất như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. (Thửa số mấy, thuộc Tờ bản đồ số bao nhiêu, Địa chỉ thửa đất, Số phát hành Giấy chứng nhận, Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận, Diện tích sau khi tách thửa…)

Lý do thực hiện việc tách, hợp thửa đất

Người viết đơn ghi rõ lý do vì sao muốn tách hoặc hợp thửa đất. Trên thực tế, có nhiều lý do dẫn tới việc tách thửa hoặc hợp thửa như:

Chuyển nhượng MỘT PHẦN quyền sử dụng đất;

Góp vốn bằng một phần quyền sử dụng đất;

Tặng cho một phần quyền sử dụng đất…

Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của từng hộ gia đình, cá nhân mà ghi lý do tách thửa cho phù hợp.

Thủ tục tách thửa, hợp thửa

THỦ TỤC tách thửa được thực hiện qua các bước như:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3: Xử lý yêu cầu tách thửa

Để hiểu rõ hơn về trình tự này, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau: