Top 7 # Mẫu Đơn Tố Cáo Tội Trốn Thuế Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Một Công Ty Bị Tố Cáo Trốn Thuế Nhiều Tỷ Đồng

Theo đơn phản ánh (có kèm theo nhiều tài liệu), Chi nhánh 2 của Công ty CP Phân bón Việt Mỹ (Bình Dương) do bà Phạm Thị Kim Hồng làm Giám đốc, trong năm 2008 có nhiều hành vi trốn thuế như: Bán hàng không xuất hóa đơn tài chính, bán hàng có hóa đơn tài chính xuất ra thấp hơn thực tế hàng đã bán, mua bán hóa đơn đầu vào, mua bán tài sản cố định kê khống. Nhờ vậy việc báo cáo thuế và xuất hóa đơn tại Chi nhánh này chưa đến 50% của doanh số năm 2008 là 61.141.381.711đồng.

Ông Dũng và ông Ninh cho biết, hành trình tố cáo kẻ phạm pháp gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền của người dân thật gian nan. Hai ông đã kiên trì đi đến nhiều nơi để cung cấp các thông tin cần thiết, đúng pháp luật, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời kết quả như thế nào.

Bắt đầu là ngày 12/4/2010, hai ông có gửi đơn tố cáo về việc trốn thuế của Chi nhánh II Công ty Cổ phần Phân bón Việt Mỹ đến Cục thuế tỉnh Bình Dương, Tổng Cục thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an.

Ngày 24/9/2010, ông Trịnh Văn Ninh, người cùng đứng tên trong đơn xin kết quả điều tra hành vi trốn thuế của Công ty Cổ phần Phân bón Việt Mỹ.

Ngày 11/10/2010 Chi cục thuế tỉnh Bình Dương – Phòng thanh tra thuế số 2 có Công văn số 9986/CT-TTr2 về việc trả lời đơn ngày 24/9/2010 ông Trịnh Văn Ninh: Qua thanh tra, xác minh hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh II Công ty CP Phân bón Việt Mỹ đã phát sinh một số tình tiết phức tạp, do đó Cục thuế tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc theo quy định khoản 2, điều 76 Luật Quản lý thuế.

Ngày 19/10/2010, phòng PC46 Công an tỉnh Bình Dương mời ông Trần Dũng đến cơ quan Công an làm việc về nội dung đơn thư tố cáo.

Việc cung cấp kết quả là thẩm quyền của cơ quan Công an, do đó đề nghị ông Dũng và ông Ninh liên hệ với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự quản lý kinh tế và Chức vụ Công an tỉnh Bình Dương để được biết về kết quả điều tra.

Mẫu Đơn Tố Cáo Tội Phạm Mới Nhất 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…, ngày …… tháng….năm ……

Họ và tên: ………(2); mã số hồ sơ………………………………………….(3)

Địa chỉ: ………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(2)

Nay tôi đề nghị:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(3)

Tôi xin cam đoan những nội dung đơn tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………., ngày …..tháng……..năm 20…

Kính gửi: CÔNG AN …………………..

và VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………………..

Họ và tên tôi: …………………………. Sinh ngày:……………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………………………………….

Ngày cấp: …./…../…….Nơi cấp: ………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh:(điền tên của người có hành vi lừa đảo): chúng tôi ngày:……………

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………..

Ngày cấp:………………………Nơi cấp: …………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………

Vì anh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là ………..

Sự việc cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định anh …………… đã dùng thủ đoạn gian dối khi tạo cho tôi sự tin tưởng nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của tôi.

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, anh ……….. đã chiếm đoạt số tiền là ………… triệu đồng của tôi.

Tôi cho rằng hành vi của anh ………………. có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh …………………..

Kính đề nghị Quí cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

– Buộc anh …………….. phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

…………, ngày …..tháng……..năm 20… (Về hành vi cố ý gây thương tích của …….)

Họ và tên tôi: NGUYỄN THỊ A Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: …………….

CMND số : …………………..Cấp ngày: ……………….

Tại: ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…….. ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……… ………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật đối với

Ông Nguyễn Văn B,

CMND số : …………………..Cấp ngày: ……………….

Tại: ……………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…….. ……………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……… ………………………………………………….

Sự việc xảy ra như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cho rằng hành vi của ông Nguyễn Văn B có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo ông Nguyễn Văn B.

Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử ông Nguyễn Văn A về hành vi cố ý gây thương tích cho người khác.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết.

Xin chân thành cảm ơn!

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Chúng tôi là: ……………. Chức vụ: …………

Nghề nghiệp: …….

Chỗ ở hiện tại: ……..

Đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

Chúng tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà …….. ,

Chức vụ: ………….. về việc ……………….. bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày……/……/……….., ………….

Từ sự việc và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1 ……

2 …….

3 …….

4 …….

Nay chúng tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông/bà ………………….. tới cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà ………………… Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

Kính đơn!

……….., ngày……..tháng……năm………… Những người tố giác

Hướng dẫn cách viết đơn tố cáo

Người làm đơn tố cáo là công dân thực hiện quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, chủ thể này cần lưu ý, nguồn thông tin phải chính xác, đảm bảo tính trung thực. Vì nếu khi tiến hành xác minh thông tin mà được biết người tố cáo cung cấp thông tin sai sự thật có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vu khống.

Nội dung làm đơn tố cáo rất đa dạng: những hành vi trái pháp luật trong đời sống hàng ngày, vi phạm đạo đức, lối sống, những hành vi sai trái trong quản lý hành chính của cơ quan, tổ chức,…..

Thực hiện quyền tố cáo là công dân đang chung tay vào việc quản lý, xây dựng bộ máy nhà nước, góp phần tích cực đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Đây cũng là phương tiện thực hiện chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi công dân.Công dân được thực hiện quyền làm chủ của mình, đồng thời góp phần củng cố mối liên hệ giữa nhà nước và công dân.

Trong đơn tố cáo, cần được trình bày theo những phần mẫu cơ bản như quốc hiệu, tiêu ngữ, tên văn bản,….Tiếp theo, người tố cáo cần điền đầy đủ thông tin của bản thân và người bị tố cáo, đồng thời thuật lại chi tiết hành vi của người bị tố cáo. Người tố cáo cũng có thể làm đơn nặc danh (giấu tên) trong trường hợp có thể bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe.

Luật Nhân Dân đã cung cấp cho Quý độc giả một số mẫu đơn tố cáo, tố giác tội phạm mới nhất năm 2021 theo quy định của pháp luật. Nếu còn những thắc mắc về việc tố cáo, tố giác tội phạm quý khách hàng nên tìm hiểu thêm quy định của pháp luật hoặc liên hệ dịch vụ luật sư của Luật Nhân Dân để được hỗ trợ nhanh nhất.

Cập nhật ngày 24/09/2020

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

Đơn Xin Rút Trình Báo Tố Giác Tội Phạm

Đơn xin rút toàn bộ nội dung trình báo tố giác tội phạm do có sự nhầm lẫn hay đã thỏa thuận khắc phục hậu quả.

Tổng quan về Đơn xin rút trình báo tố giác tội phạm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin rút trình báo tố giác tội phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

…., ngày …..tháng….năm 2018

ĐƠN XIN RÚT TRÌNH BÁO TỐ GIÁC TỘI PHẠM

(Về hành vi ….. của ….)

Căn cứ vào Đơn trình báo tố giác tội phạm ngày … tháng… năm 2018;

Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

Kính gửi: Thượng tá ……………… – Thủ trưởng cơ quan điều tra – Công an quận/huyện…….. – Tỉnh/thành phố……….

Tên tôi là: ……………………………………..

Sinh ngày: …………………..

CMND số:  …………………..    do: ………………….. cấp ngày: …………………..

HKTT: …………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ………………………………………………………………………………………

Ngày … tháng … năm 2018, tôi đã có đơn trình báo tố giác tội phạm về hành vi ……. của đối tượng ……. Tuy nhiên, đối tượng đã cố gắng khắc phục hậu quả sau đó và bồi thường cho gia đình tôi theo biên bản lập ngày ………… Vì vậy, sau khi xem xét, nhìn nhận lại hành vi của đối tượng …….. tôi cảm thấy có nhiều yếu tố để khẳng định đối tượng ……….. chưa đủ tính chất và mức độ nguy hiểm để phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, Căn cứ Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại, tôi đề nghị:

– Hủy bỏ đơn trình báo, tố giác tội phạm đối với đối tượng…

– Đình chỉ khởi tố vụ án hình sự về tội ….. đối với đối tượng…

Kính mong Thủ trưởng cơ quan điều tra xem xét giải quyết, tôi xin chân thành cảm ơn!

Tài liệu kèm theo:

– Bản sao CMND của người viết đơn

Người viết đơn

5

/

5

(

1

bình chọn

)

Mẫu Đơn Tố Cáo Cán Bộ Viên Chức

Thủ tục tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ viên chức

Theo quy định tại Luật Tố cáo 2018, đầu tiên khi thực hiện thủ tục tố cáo cán bộ viên chức, người tố cáo phải làm đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo tại nơi có thẩm quyền giải.

Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo; họ tên của người đại diện cho những người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo.

Sau khi tiếp nhận đơn, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện các thủ tục sau theo quy định tại Điều 28 Luật Tố cáo 2018:

Thụ lý tố cáo.

Xác minh nội dung tố cáo.

Kết luận nội dung tố cáo.

Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

Sau khi xác minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xác minh và có thông báo về việc giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn tố cáo viên chức theo quy định

Mẫu đơn tố cáo viên chức không có quy định sẵn mà chúng ta cần phải đảm bảo một số nội sung sau:

Quốc hiệu tiêu ngữ;

Ngày tháng năm làm đơn;

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn;

Người tố cáo, thông tin của người tố cáo;

Cán bộ viên chức bị tố cáo, thông tin, nơi làm việc, chức vụ của người bị tố cáo;

Nội dung tố cáo;

Yêu cầu giải quyết tố cáo;

Tài liệu chứng cứ kèm theo;

Người tố cáo ký tên.

Hướng dẫn làm đơn tố cáo viên chức và một số lưu ý

Khi phát hiện cán bộ viên chức có những hành vi vi phạm pháp luật như: Chồng đánh vợ, tham nhũng, đánh người, lừa đảo, chiếm đoạt, gây thương tích … thì chúng ta có thể làm đơn tố cáo hành vi đó để xử lý theo quy định

Khi làm đơn tố cáo cần xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo để gửi đơn đúng địa chỉ, thẩm quyền và mang lại hiệu quả công việc.

Theo quy định tại Điều 12 Luật tố cáo 2018:

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó giải quyết.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.

Tố cáo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, tổ chức đã bị giải thể do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý cơ quan, tổ chức trước khi bị giải thể giải quyết.

Tố cáo cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó giải quyết.