Đơn Đề Nghị Miễn Sinh Hoạt Đảng Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Ueh
 • Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Lãi Suất Ngân Hàng
 • Tải Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Thuế Tndn, Mẫu Số 01/mgth
 • Cách Viết Đơn Xin Giảm Hoặc Miễn Xử Phạt Hành Chính Dân Sự
 • Đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng là biểu mẫu được cá nhân đảng viên lập ra khi có nhu cầu nghỉ sinh hoạt Đảng gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi Đảng viên đang công tác và sinh hoạt.

  Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng mới nhất

  Đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng

  ĐỀ NGHỊ MIỄN CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN

  Kính gửi: – Chi ủy Chi bộ ………………………………………….

  Tôi tên …………………………….., sinh năm……………………….

  Ngày vào Đảng …………………. Chính thức …………………

  Đang sinh hoạt đảng tại ………, đã đóng đảng phí đến hết tháng…

  …………………………………………………………………………………

  Căn cứ/Do/Vì:……………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………………………………

  Tôi kính đề nghị Chi bộ xem xét và miễn sinh hoạt đảng theo đúng qui định của Đảng. Hết thời gian miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.

  Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận.

  Trân trọng./.

  Đối tượng, thủ tục xét miễn công tác và sinh hoạt Đảng

  a. Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng

  – Đảng viên tuổi cao là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

  – Đảng viên sức khỏe yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (từ ba tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế).

  b. Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những trường hợp khác

  – Đảng viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết để đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ) và báo cáo với cấp ủy cơ sở. Khi đảng viên có nguyện vọng trở lại công tác và sinh hoạt đảng, làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo để chi bộ xét, quyết định.

  a) Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ ba tháng trở lên; đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

  Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết; thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Hết thời gian miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo để chi bộ xét cho trở lại sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định.

  b) Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

  Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì tổ chức đảng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng thì làm đơn, báo cáo chi bộ nơi mình làm việc. Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết. Sau khi cơ quan có thẩm quyền làm xong thủ tục, cấp sổ hưu cho đảng viên thì tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về nơi cư trú.

  Quyền hạn của đảng viên sau khi miễn sinh hoạt Đảng

  Căn cứ theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì Đảng viên mặc dù được miễn công tác và sinh hoạt Đảng nhưng vẫn có một số quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

  • Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ
  • Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn
  • Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.
  • Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • #1 Ly Hôn Với Người Mất Tích Theo Quy Định
 • Đơn Xin Thuận Tình Ly Hôn Tại Quận Thanh Xuân
 • Thủ Tục Ly Hôn Và Đơn Xin Ly Hôn Tại Quận Thanh Xuân
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Tại Quận Tây Hồ
 • Mẫu Đơn Ly Hôn Tại Quận Tây Hồ
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Hoạt Động Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Đề Nghị Chuyển Đường Dây Điện Đi Chỗ Khác
 • Quy Trình Chi Tiết Xin Cấp Mã Số Rex
 • Quy Trình Xin Cấp Mã Số Rex
 • Hướng Dẫn Khai Báo Xuất Xứ Theo Cơ Chế Rex
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Đốc Thẩm Bản Án Hành Chính
 • Nội dung mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng

  • Họ tên, nghề nghiệp, số hộ chiếu, địa chỉ tại chính quốc, địa chỉ tại Việt Nam, số điện thoại, số fax, hộp thư điện tử đối với nhà thầu là cá nhân;
  • Địa chỉ đăng ký tại chính quốc, địa chỉ văn phòng tại Việt Nam, số điện hoại, fax, hộp thư điện tử, thông tin của người đại diện và người ủy quyền đối với nhà thầu là tổ chức;
  • Lời đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
  • Địa chỉ mà cơ quan nhà nước liên hệ nếu cần chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;
  • Cam kết tuân thủ pháp luật Việt Nam.

  Lưu ý, ngoài Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo biểu mẫu tại 14/2016/TT-BXD thì hồ sơ xin cấp giấy phép còn cần có tài liệu đi kèm theo quy định tại Điều 4 (đối với nhà thầu là tổ chức) và Điều 5 (đối với nhà thầu là cá nhân) của Thông tư này.

  Điều kiện để nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép

 • Phải công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng theo phân cấp;
 • Nếu gói thầu thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về đấu thầu Việt Nam, nhà thầu phải đảm bảo điều kiện đã có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu;
 • Nếu gói thầu thuộc đối tượng không thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật đấu thầu Việt Nam thì phải có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư và đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật xây dựng;
 • Phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ khi nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu;
 • Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam thực hiện;
 • Thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn

  1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng có trách nhiệm xem xét hồ sơ.
  2. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ theo quy định phải thông báo và hướng dẫn một lần bằng văn bản cho nhà thầu biết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
  3. Trong thời gian 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng xem xét và cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu.
  4. Trường hợp hồ sơ không đủ Điều kiện theo quy định để được cấp giấy phép hoạt động xây dựng thì cơ quan cấp phép phải thông báo bằng văn bản cho nhà thầu biết.
  5. Nhà thầu có nghĩa vụ nộp lệ phí khi nhận giấy phép hoạt động xây dựng.
  6. Sau khi được cấp giấy phép, nếu có những thay đổi về các nội dung đã ghi trong giấy phép, nhà thầu phải nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan cấp giấy phép hoạt động xây dựng để được xem xét điều chỉnh giấy phép đã cấp

  Lưu ý, về thẩm quyền cấp giấy phép:

  • Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm A, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn hai tỉnh trở lên;
  • Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Đề Nghị Bồi Thường Đất Đai
 • Nội Dung Đơn Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cơ Quan Thuế
 • Evnhanoi Cung Cấp Mẫu Đăng Ký Bán Điện Mặt Trời Trên Mái Nhà
 • Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng
 • Thủ Tục Xin Mẫu Đơn Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sĩ, Chi Phí Xét Nghiệm
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Giấy Chứng Sinh

  --- Bài mới hơn ---

 • Xin Cấp Lại Giấy Ra Viện Và Thời Gian Nộp Hồ Sơ Giải Quyết Chế Độ Ốm Đau
 • Đơn Xin Miễn Giảm Môn Học
 • Hlu Là Trường Gì? Những Cần Biết Về Trường Hlu Cho Các Bạn Học Sinh
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Ngăn Chặn Sang Tên Sổ Đỏ, Ngăn Chặn Chuyển Nhượng
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Thủ Tục Ly Hôn
 • Đánh giá

  Giấy chứng sinh là một trong những giấy tờ chứng minh sự kiện một người ra đời, là văn bản thể hiện địa điểm, cha mẹ, người đỡ đầu, tình trạng, ngày tháng năm sinh,… của người đó khi được sinh ra và là thành phần hồ sơ khi thực hiện việc đăng ký khai sinh cho người đó. Vì tầm quan trọng của giấy chứng sinh, nên khi loại giấy này bị thất lạc, công dân được quyền đề nghị cấp lại giấy chứng sinh.

  Hướng dẫn cách ghi Giấy chứng sinh

  1. Họ và tên mẹ hoặc người nuôi dưỡng: Ghi tên mẹ theo Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc hộ khẩu bằng chữ in hoa, có dấu.

  2. Năm sinh: Ghi năm sinh của mẹ hoặc người nuôi dưỡng theo năm dương lịch.

  3. Nơi đăng ký thường trú, tạm trú: Ghi nơi đăng ký thường trú, tạm trú  theo địa danh 4 cấp: Thôn/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

  Trường hợp người nước ngoài có đăng ký thường trù, tạm trú tại Việt Nam thì ghi giống như người Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài không đăng ký thường trú, tạm trú tại Việt Nam nhưng sinh sống ở vùng biên giới sang đẻ ở các cơ sở y tế của Việt Nam thì ghi tên tỉnh và nước nơi họ đang sinh sống.

  4. Số chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng: Ghi rõ số CMND đã được cấp, trong trường hợp không có giấy CMND mà có Hộ chiếu thì ghi số Hộ chiếu. Nếu không có CMND và Hộ chiếu thì bỏ trống.

  5. Dân tộc: Ghi rõ tên dân tộc của người mẹ hoặc người nuôi dưỡng như: Kinh, Tày, Nùng, Hoa hoặc các dân tộc khác.

  6. Đã sinh con vào lúc: Ghi giờ, phút, ngày, tháng, năm mà đứa trẻ sinh ra theo năm dương lịch.

  7. Tại: Ghi tại nơi trẻ được sinh ra, cụ thể:

  a) Trường hợp trẻ em được sinh ra tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em được sinh ra (Ví dụ: bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định). Trường hợp trẻ em được sinh tại cơ sở y tế khác thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính 3 cấp nơi trẻ em sinh ra (Ví dụ: Trạm y tế xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  b) Trường hợp trẻ em được sinh tại nhà thì ghi tại nhà và địa danh 3 cấp: cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố (Ví dụ: tại nhà số, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  c) Trường hợp trẻ em được sinh ra tại nơi khác, ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì cũng ghi nơi trẻ em được sinh ra và địa danh 3 cấp hành chính (Ví dụ: đẻ trên đường đi, tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  d) Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì ghi rõ trẻ bị bỏ rơi, nơi nhặt được trẻ với địa danh 3 cấp hành chính (Ví dụ: đẻ bị bỏ rơi tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);

  8. Sinh lần thứ mấy: Ghi tất cả các lần sinh kể cả đẻ lần này, đẻ non, đẻ con chết.

  9. Số con hiện sống: Ghi số con hiện đang sống, kể cả trẻ sinh ra sống lần này.

  10. Số con trong lần đẻ này: Ghi số con đẻ lần này. Trong trường hợp đẻ sinh đôi hoặc sinh nhiều hơn thì ghi cụ thể số con và cấp Giấy chứng sinh riêng cho từng trẻ.

  11. Giới tính của con: Ghi cụ thể trẻ em sinh ra sống là nam hay nữ. Trường hợp dị tật, không rõ là nam hay nữ thì ghi là không xác định.

  12. Cân nặng: Ghi trọng lượng của trẻ đẻ ra được cân trong giờ đầu sau khi sinh theo đơn vị tính gram. (Ví dụ: trẻ sinh ra là 3500gram). Nếu không được cân thì bỏ trống.

  14. Dự kiến đặt tên con: Ghi tên dự kiến đặt cho trẻ. Tên dự kiến này có thể thay đổi khi đăng ký khai sinh.

  15. Người đỡ đẻ: ký tên, ghi rõ chức danh và họ tên (đối với trường hợp đẻ tại cơ sở y tế). Trong trường hợp đẻ tại nhà thì ghi cụ thể tên và chức danh của người đỡ (nếu là nhân viên Y tế). Ví dụ: Cô đỡ thôn bản đỡ thì ghi Cô đỡ và họ tên cô đỡ. Trong trường hợp người đỡ không phải là cán bộ y tế thì chỉ ghi họ tên.

  16. Ngày, tháng, năm ghi Giấy chứng sinh: Ghi theo ngày, tháng, năm dương lịch.

  17. Người ghi phiếu: Ký tên, ghi rõ chức danh và họ tên.

  18. Thủ trưởng cơ sở y tế ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên. Trường hợp đẻ tại nhà, trẻ đẻ bị bỏ rơi, đẻ nơi khác không phải cơ sở y tế…mà trạm y tế cấp Giấy chứng sinh thông qua nhân viên y tế thôn/bản thì trưởng trạm y tế ghi là xác nhận, ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên.

  19. Xác nhận của cha, mẹ hoặc người thân thích: ký tên, ghi rõ họ tên, quan hệ với đứa trẻ

  Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng sinh

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  Cấp lại Giấy chứng sinh

  Kính gửi:         ………………………………………………………………………………………………

  …………………………………………………………………………………………………………………..

  Họ tên mẹ/người nuôi dưỡng:…………………………………………………………………………..

  Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu:……………………………………………………………………

  Địa chỉ: ……….…………………………………………………………………….……………………

  ………………………………………………………………………………………………………………….

  Sinh cháu: ngày:……….……tháng:……..……..năm: 20 ……………………………………….………..

  Tại:…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Tên dự kiến của cháu: ……………………………………………………………………………..……….

  Đã được cơ quan cấp Giấy chứng sinh:  tháng…….năm……..…  Đề nghị cơ quan cấp lại Giấy chứng sinh cho cháu vì:

  1- Mất/thất lạc/ rách nát

  2- Nhầm lẫn trong Giấy chứng sinh lần trước        (Ghi cụ thể sự nhầm lẫn)

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3- Khác (Ghi cụ thể :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Khuyến nghị của Công ty Luật TNHH Everest:

  1. Bài viết trong lĩnh vực nêu trên được luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.
  2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tại thời điểm trích dẫn những nội dung này, chúng tôi đồng ý với quan điểm của tác giả. Tuy nhiên, quý vị chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi nó có thể chỉ là quan điểm cá nhân người viết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mất Bằng Đại Học Cấp Lại Được Không Và Thủ Tục Xin Cấp Lại Thế Nào?
 • Việc Làm Thủ Tục Hải Quan Ngoài Giờ Làm Việc Ngày Nghỉ Ngày Lễ Được Thực Hiện Như Thế Nào?
 • Cấp Hộ Chiếu Ngoại Giao, Hộ Chiếu Công Vụ
 • Bỏ Túi Những Câu Xin Lỗi Người Yêu Cực Ngọt Có Một Không Hai
 • Hủy Giấy Phép Kinh Doanh Hộ Cá Thể Như Thế Nào?
 • Thủ Tục, Mẫu Đơn Xin Cấp Nước Sinh Hoạt Và Đăng Ký Định Mức Nước

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xin Cấp Lại Phiếu Báo Điểm Khi Bị Mất
 • Thủ Tục Xin Cấp Phó Bản/cấp Lại Văn Bằng Bảo Hộ Quyền Sở Hữu Công Nghiệp
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Phù Hiệu Xe Tải
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Quyết Định Ly Hôn
 • Xin Cấp Lại Quyết Định Ly Hôn Của Tòa Án
 • Nước máy, nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu của bất cứ ai giúp đảm bảo cuộc sống có được chất lượng tốt, tránh được các nguồn nước ô nhiễm. Hiện nay, ở mỗi địa phương việc sử dụng nước sạch sẽ theo từng đơn vị cấp khác nhau nhưng sẽ có những quy định, quy chuẩn cho việc cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, các công ty doanh nghiệp từ định mức đến giá nước và các thủ tục xin cấp nước sinh hoạt.

  Ancu.me sẽ chia sẻ các quy định về định mức sử dụng nước sinh hoạt, thủ tục xin cấp nước sinh hoạt và lắp công tơ đồng hồ nước sạch giúp bạn nhanh chóng có được nước sạch để sử dụng và đảm bảo tốt nhất quyền lợi của mình.

  Các quy định hồ sơ, thủ tục xin cấp định mức sử dụng nước sạch

  1. Định mức sử dụng nước sinh hoạt là gì?

  Định mức nước sinh hoạt hay còn gọi định mức cấp/dùng nước sinh hoạt là giới hạn nước sinh hoạt cho một người bao nhiêu m3/ngày. Từ đó để làm căn cứ tính mức giá định mức nước sinh hoạt trên đầu người.

  Cách tính định mức nước sinh hoạt

  Hiện nay cách tính định mức nước sinh hoạt được xác định dựa trên số nhân khẩu (người) theo đăng ký sổ hộ khẩu thường trú và tạm trú trên và mỗi người chỉ được đăng ký định mức nước sinh hoạt tại một thuê bao lắp đặt đồng hồ nước.

  – Đối với trường hợp nhiều hộ chung một công tơ nước tức có địa chỉ hộ khẩu thường trú khác địa chỉ lắp đặt công tơ nước thì cách tính định mức nước sinh hoạt của các nhân khẩu sử dụng chung cho người đứng tên thuê bao đồng hồ nước.

  – Đối với trường hợp tính định mức sử dụng nước cho người nhập cư, sinh viên, người lao động thuê nhà để ở có thời hạn từ 12 tháng trở lên (dựa vào sổ tạm trú và hợp đồng thuê nhà) sẽ được tính theo số nhân khẩu như người thường trú.

  Tham khảo bảng giá định mức nước sinh hoạt 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 TPHCM trên đầu người

  Thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt

  Đối với định mức sử dụng nước sinh hoạt người sử dụng nước sẽ phải làm thủ tục đăng ký định mức nước sinh hoạt mới hoặc có thể bổ sung hay làm phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt theo nhu cầu sử dụng nước.

  Hồ sơ thủ tục xin định mức nước sinh hoạt mới

  Khi có nhu cầu sử dụng nước máy, nước sạch sinh hoạt thì người sử dụng nước sẽ cần làm thủ tục xin cấp nước sinh hoạt hay thủ tục lắp công tơ nước mới. Trong đó, thủ tục xin định nước nước sinh hoạt bao gồm các giấy tờ sau:

  • Viết mẫu đơn đăng ký, xin cấp định mức nước sinh hoạt (Phiếu yêu cầu đăng ký định mức nước sinh hoạt). Tải ngay Mẫu đơn đăng ký định mức nước sinh hoạt.
  • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú của tất cả các nhân khẩu muốn đăng ký định mức sử dụng nước sinh hoạt tại địa chỉ xin lắp gắn đồng hồ nước

  Những giấy tờ này sẽ nộp kèm với hồ sơ xin cấp nước sinh hoạt và nộp cho đơn vị quản lý cấp nước sạch thuộc địa bàn có địa chỉ cần cấp nước. Đơn vị cấp nước sẽ dựa theo số nhân khẩu trong sổ hộ khẩu và sổ tạm trú để cấp định mức nước sinh hoạt từ kỳ hóa đơn tiền nước sạch đầu tiên.

  Hồ sơ và thủ tục cấp, thay đổi định mức nước sinh hoạt cho gia đình Hồ sơ thủ tục đăng ký định mức sử dụng nước bổ sung

  Trong quá trình sử dụng nước sinh hoạt nếu hộ gia đình có tăng nhân khẩu thì có thể đăng ký bổ sung định mức. Hồ sơ xin định mức nước sinh hoạt bổ sung bao gồm:

  • Mẫu phiếu/biểu mẫu đăng ký định mức nước sinh hoạt
  • Sổ hộ khẩu hay Sổ tạm trú Bản sao công chứng của các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước và nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung.
  • Hóa đơn tiền nước của địa chỉ muốn bổ sung (Bản sao công chứng)

  Sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì mang đến trụ sở đơn vị cấp nước quản lý địa bàn nơi sử dụng nước để bổ sung yêu cầu. Định mức sử dụng nước sinh hoạt mới sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp theo gần nhất.

  Hồ sơ thủ tục chuyển định mức sử dụng nước sinh hoạt

  Người sử dụng nước có địa chỉ thường trú khác với nơi đang sử dụng nước có thể làm thủ tục chuyển định mức tới nơi đăng ký cấp nước sạch khác với hồ sơ thủ tục như sau:

  • Phiếu đề nghị cắt chuyển định mức nước sinh hoạt
  • Sổ hộ khẩu thường trú hay Sổ tạm trú (Bản sao công chứng) của các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước và nhân khẩu muốn đăng ký bổ sung.
  • Hóa đơn tiền nước của địa chỉ muốn nhập định mức (Bản sao công chứng)
  • Sổ hoặc giấy xác nhận lưu trú của Công an phường/xã) của nhân khẩu muốn nhập định mức.

  Hồ sơ thủ tục cắt giảm định mức sử dụng nước sinh hoạt

  Đối với hộ gia đình sử dụng nước có thay đổi giảm nhân khẩu sử dụng nước tại địa chỉ đăng ký (mất, chuyển nơi khác) thì cần thực hiện thủ tục cắt giảm định mức. Thủ tục hồ sơ đăng ký cắt giảm định mức nước sạch sinh hoạt gồm có:

  • 01 phiếu đề nghị cắt định mức nước sinh hoạt
  • Bản sao công chứng Sổ hộ khẩu của tất cả các nhân khẩu đã đăng ký định mức trước đó, không kể các nhân khẩu yêu cầu cắt giảm định mức (có thị thực hoặc kèm bản chính đối chiếu).
  • Bản sao công chứng hoá đơn tiền nước của nơi muốn cắt định mức.

  Hồ sơ thủ tục đăng ký, bổ sung, cắt, chuyển định mức nước cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở

  Đối với trường hợp người xin cấp định mức nước là sinh viên, người lao động thuê nhà ở có thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên ngoài đơn xin cấp nước sạch sẽ cần các giấy tờ sau:

  • Hợp đồng thuê nhà có thời hạn trên 12 tháng có công chứng hoặc xác nhận của địa phương (Bản sao công chứng)
  • Giấy xác nhận lưu trú (số tạm trú) của Công an phường- xã (Bản sao công chứng)
  • Hoá đơn tiền nước của nơi muốn đăng ký định mức nước (Bản sao công chứng)

  Người có nhu cầu xin đăng ký cấp định mức sử dụng nước sinh hoạt hay bổ sung, chuyển, cắt sau khi chuẩn bị đủ hồ sơ thì mang đến trụ sở đơn vị cấp nước quản lý địa bàn nơi sử dụng nước để nộp và đơn vị cấp nước sẽ nhận yêu cầu, xem xét nếu đủ điều kiện sẽ thay đổi định mức sử dụng nước sinh hoạt mới theo yêu cầu và sẽ có hiệu lực vào kỳ tiếp theo gần nhất.

  2. Thủ tục, đơn xin cấp nước sạch sinh hoạt gia đình, công ty, nước công cộng

  Theo quy định, đối với thủ tục xin cấp nước thì hồ sơ xin cấp nước sinh hoạt sẽ có sự khác nhau đối với từng nhóm đối tượng có mẫu tờ trình, đơn xin đấu nối cấp nước. Cụ thể thành phần hồ sơ xin cấp nước sinh hoạt như sau:

  Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

  Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình

  Hồ sơ xin cấp nước sạch cho hộ gia đình bao gồm 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

  – 01 văn bản đề nghị cấp nước sạch (viết đơn xin cấp nước sạch cho hộ gia đình)

  Tải ngay: Mẫu đơn xin cấp nước sinh hoạt (nước máy) cho hộ gia đình

  – Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn có xác nhận của công an phường sở tại;

  – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà có công chứng hoặc được UBND cấp xã/phường xác nhận.

  – Hợp đồng thuê nhà có công chứng, xác nhận của công an phường nếu là sinh viên, người lao động có đăng ký tạm trú dài hạn trên 12 tháng.

  Hồ sơ thủ tục xin cấp nước sạch cho công ty, cơ quan, tổ chức

  Đối với cơ quan tổ chức, doanh nghiệp (công ty) thì cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ làm thủ tục xin cấp nước máy, nước sạch, bao gồm:

  – 01 văn bản đề nghị cấp nước sạch: Mẫu đơn xin đấu nối cấp nước (Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở đô thị, khu tái định cư, khu nhà ở công nhân, khu – cụm công nghiệp, thương mại và dịch vụ đơn vị xin cấp nước phải có mẫu tờ trình xin đấu nối cấp nước hay mẫu công văn xin thỏa thuận cấp nước sạch)

  + Quyết định thành lập đối với tổ chức, cơ quan;

  + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  + Giấy phép xây dựng.

  – Văn bản chứng thực: Giấy tờ về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà

  – Văn bản chứng thực hợp đồng thuê nhà/đất (bất động sản) nếu thuê trụ sở, hoặc thuê đất và giấy ủy quyền về việc xin đấu nối cấp nước của chủ sở hữu nhà đất).

  Trình tự thủ tục xin cấp nước sinh hoạt

  Thủ tục cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, cho công ty và các cơ quan, tổ chức khác sẽ thực hiện theo các bước:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ gia đình, công ty

  Bước 2: Nộp hồ sơ tại đơn vị cấp nước sạch khu vực nơi có địa chỉ cần đăng ký và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

  Sau khi nhận hồ sơ, đơn vụ cấp nước sạch sẽ xem xét điều kiện cấp nước có đủ hay không.

  + Nếu không đủ điều kiện cấp nước sạch: Văn bản từ chối cấp nước

  + Nếu đủ điều kiện cấp nước: đơn vị cấp nước xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật và người yêu cầu sẽ đóng chi phí lắp đặt đồng hồ nếu có và kỹ hợp đồng dịch vụ cấp nước tại nơi nộp hồ sơ và nhận giấy hẹn thi công lắp đặt đồng hồ nước.

  Bước 3: Đơn vị cấp nước thi công lắp đặt cấp nước sạch và khách hàng giám sát, nghiệm thu, nhận bàn giao.

  Lưu ý: Tùy thuộc vào đơn vị cấp nước và có thể thêm yêu cầu một số hồ sơ hay có quy trình khác một chút. Vì vậy, người có nhu cầu xin cấp nước sạch có thể đến tại đơn vị cấp nước và hỏi thủ tục trực tiếp hoặc tham khảo trên các trang web của công ty nước sạch khu vực như:

  Tìm hiểu thủ tục lắp công tơ nước mới tại Hà Nội hay hồ sơ xin cấp nước thủ đức và tải đơn đề nghị, mẫu đơn xin cấp nước sạch Hà Nội… theo từng yêu cầu của khu vực.

  Hồ sơ tách công tơ nước, ký hợp đồng riêng

  Trong quá trình sử dụng nước, khách hàng (hộ gia đình, công ty, tổ chức) có quyền được yêu cầu thay đổi các thông tin trong hợp đồng, cấp lại đồng hồ mới khi tách hộ để được tách đồng hồ nước và ký hợp đồng cấp nước sạch riêng.

  Hồ sơ xin tách đồng hồ nước:

  • Viết đơn đề nghị cấp nước sạch (theo mẫu đơn đề nghị cấp nước sạch).
  • Bản sao công chứng công chứng Sổ hộ khẩu trước và sau khi tách hộ;
  • Bản sao công chứng hóa đơn tiền nước tháng gần nhất của đầu máy sử dụng chung đồng hồ;
  • Bản sao công chứng chính hợp đồng dịch vụ cấp nước sạch và mẫu đơn đề nghị, đơn xin xác nhận cấp nước của chủ hợp đồng cho tách công tơ nước do đã có nhà ở riêng biệt.

  Hồ sơ xin lắp đặt lại đồng hồ nước

  Trong quá trình sử dụng đồng hồ công tơ nước bị mất, hư bỏng, chì niêm phong bị đứt, không đọc được chỉ số. Hay do nhu cầu sử dụng nước thay đổi vượt mức đo của đồng hồ nước hiện tài thì có quyền yêu cầu thay đổi công tơ nước

  Hồ sơ, mẫu đơn xin ngừng cấp nước sạch

  Việc ngừng cấp nước có thể do vi phạm của người sử dụng nước trong hợp đồng dịch vụ khiến cho đơn vị cấp nước ngừng cấp nước. Hoặc trong trường hợp không có nhu cầu sử dụng nước ở địa chỉ đăng ký sử dụng nước thì chủ hợp đồng có thể làm đơn xin ngừng cấp nước sạch và gửi đến đơn vị cấp nước để được xem xét giải quyết.

  Tải: Mẫu đơn xin ngừng cấp nước sạch

  Hồ sơ, đơn xin tạm dừng và cấp lại nước sạch

  – Điều kiện và hồ sơ tạm dừng cấp nước: Trong quá trình sử dụng dịch vụ cấp nước nếu có nhu cầu không sử dụng nước từ 3 tháng trở lên thì chủ hợp đồng sử dụng nước có thể làm đơn xin tạm dừng cấp nước.

  – Điều kiện và hồ sơ xin cấp lại nước sạch: Việc cấp lại có thể do người dùng có nhu cầu dùng nước trở lại sau khi có đơn xin tạm dừng cấp nước hoặc có trường hợp bị ngừng cấp nước do vi phạm quy định sử dụng nước và có hồ sơ xử phạt, thanh toán tiền nước còn nợ (nếu có) và bồi hoàn thiệt hại.

  Người sử dụng nước muốn tạm dừng hoặc cấp lại nước cần làm đơn xin cấp lại nước sinh hoạt theo mẫu.

  Tải: Mẫu đơn xin tạm dừng hoặc cấp lại nước sạch

  Đối với trường hợp người sử dụng nước bị xử phải do vi phạm quy định sử dụng nước đã có quyết định xử phạt muốn xin cấp lại nước sinh hoạt thì cần phải thanh toán tiền nước còn nợ nếu có và bồi thường thiệt hại, nộp phạt theo quy định.

  Trong thời hạn xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Văn bản đề nghị tạm ngừng, mở lại nguồn cấp nước

  Thủ tục tách công tơ, tạm dừng, ngừng cấp nước hay lắp đặt cấp lại đồng hồ nước

  Về thủ tục cấp nước đều được đơn vị cấp nước khu vực (địa chỉ xin cấp nước) giải quyết vì vậy quy trình thủ tục xin thay đổi nội dung hợp đồng, cấp nước sạch như sau:

  Bước 1: Sau khi chuẩn bị hồ sơ hồ sơ xin tách công tơ, lắp lại đồng hồ nước, xin ngừng, tạm dừng, cắt nước và cấp lại theo yêu cầu, bạn nộp hồ sơ tại đơn vị cấp nước khu vực, nhận phiếu hẹn.

  Bước 2: Khách hàng đóng chi phí tách công tơ, lắp lại công tơ nước, các khoản chi phí tạm ngừng, dừng, mở lại nguồn nước và ký biên bản hoàn thành công việc.

  Chi phí lắp công tơ nước sạch sinh hoạt, sản xuất cho gia đình, công ty, nước công cộng

  4. Chi phí lắp công tơ nước bao nhiêu tiền?

  Chi phí lắp đặt đồng hồ nước/công tơ nước sẽ phụ thuộc vào điều kiện đấu nối cấp nước để phân bổ chi phí cho đơn vị cấp nước đầu tư và cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình hay công ty, cơ quan… Theo quy định chi phí lắp công tơ nước được tính như sau:

  Chi phí lắp công tơ cấp nước mới

  Chi phí lắp công tơ nước mới bao gồm: Cụm đồng hồ đo nước đối với trường hợp khách hàng lắp đặt mới; khách hàng tách hộ (đối với các khách hàng nằm trong phạm vi cấp nước của công ty và khu vực dự án đã đầu tư toàn bộ tuyến ống phân phối và dịch vụ) sẽ do đơn vị cấp nước chịu chi phí.

  Chi phí cấp lại đồng hồ nước

  Trường hợp cấp nước, khách hàng có đơn xin cấp lại đồng hồ nước: khách hàng có yêu cầu phải chịu chi phí toàn bộ theo dự toán phê duyệt của Đơn vị cấp nước lập.

  Chi phí lắp công tơ nước cho công ty, cơ quan

  Trường hợp cấp nước cho công ty, cơ quan: chi phí lắp đồng hồ nước sẽ do công ty cơ quan đóng góp theo thỏa thuận với đơn vị cấp nước.

  Chi phí hạ cấp đồng hồ nước

  Trường hợp người sử dụng nước cần giảm định mức dùng nước so với định mức cấp nước đang sử dụng thì chi phí sẽ do người sử dụng nước thanh toán theo dự toán đối với công việc hạ cấp đồng hồ theo nhu cầu sử dụng nước hiện tại.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Công Văn Xin Khắc Lại Con Dấu Tại Cục Cảnh Sát Qlhc Về Ttxh
 • Đề Nghị Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế/thông Báo Mã Số Thuế
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Khai Sinh Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Sổ Hộ Khẩu
 • Quy Định Về Xin Cấp Lại Giấy Phép Xây Dựng Nhà Ở Riêng Lẻ ?
 • Mẫu Giấy Đề Nghị Mua Điện Phục Vụ Mục Đích Sinh Hoạt

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Đề Nghị Nâng Công Suất Điện
 • Mẫu Đơn Đề Nghị
 • Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Bản
 • Thủ Tục Thu Hồi Đất Do Chấm Dứt Việc Sử Dụng Đất Theo Pháp Luật, Tự Nguyện Trả Lại Đất Đối Với Trường Hợp Thu Hồi Đất Của Hộ Gia Đình, Cá Nhân, Cộng Đồng Dân Cư, Thu Hồi Đất Ở Của Người Việt Nam Định
 • Đơn Kiến Nghị Đổi Giáo Viên
 • CỘNG

  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc

  lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  GIẤY

  ĐỀ NGHỊ MUA ĐIỆN

  NGOÀI

  MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

   

  Kính gửi: ………………………………………………………………………………..

       Phần Bên mua điện ghi:

  Tên Khách

  hàng đăng ký mua điện: ………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ hiện

  tại : Số nhà:……………………Tổ/thôn/ấp:………………………………………………………..

  Xã/phường/thị trấn:…………………………Huyện/thị

  xã/TP/Quận……………………………………………..

  Số điện

  thoại:………………………….;Số điện

  thoại đăng ký nhận tin nhắn (SMS):……………………………..;

  Số Fax…………………………………………..Email………………………….…………………….…………(1)

  Tài khoản số :…………………………Tại

  ngân hàng:…………………………………..…………..

  Đề nghị mua

  điện 1 pha £ ; 3 pha  £  để

  sử dụng vào mục đích ngoài mục đích sinh

  hoạt.

  Mục đích sử dụng

  điện:…………………..…………………………………………………………

  Tỷ lệ điện

  năng sử dụng cho mục đích khác (nếu

  có):…………………………………………………….(2)

  Công suất đăng ký

  sử dụng : ……………kW (kèm

  theo bảng kê thiết bị điện, chế

  độ và công suất sử dụng điện);

  Địa chỉ nơi

  sử dụng điện: Số nhà, ngõ hẻm:…………………..Tổ/thôn/ấp:…………………………………

  Xã/phường/thị

  trấn:…………………………..Huyện/thị

  xã/TP/Quận:…………………………………………..

  Tình trạng sử dụng

  điện hiện tại: Chưa có điện    £ ; Đang dùng công tơ chung    £  

  Hồ sơ kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………….(3)

  Thời gian

  Bên bán điện nhận đơn                          ……………….,

  ngày……….tháng……….năm…………

    

  Ngày………tháng…...năm……..                                                 Đại

  diện Bên mua điện (4)

     Người nhận đơn (ký, ghi rõ

  họ và tên)                                              (ký, ghi rõ họ và tên)

   

   

   

   

   

   

   

      Xác nhận của chính quyền

  địa phương

  hoặc cơ quan

  quản lý của cấp có thẩm quyền

        

      

   

   

   

   

        Các điểm (1), (2), (3), (4) xem hướng

  dẫn ghi ở mặt sau của Giấy đề

  nghị này.

  Phần

  Bên bán điện ghi: Bên Bán đánh dấu vào ô trống những giấy tờ có trong Hồ sơ:

  £  Giấy đề nghị mua

  điện;                       £ Giấy chứng

  nhận quyền sở hữu nhà;   

  £ 

  Giấy phép đầu tư;                              £ Giấy chứng

  nhận đăng ký doanh nghiệp;

  £ 

  Quyết định thành lập đơn vị;              £ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt

  động chi nhánh, văn phòng đại diện

  £ 

  Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ

  quan  có thẩm quyền;     

  £  Giấy chứng nhận quyền

  sở hữu đất; 

  £ Hợp đồng thuê quyền sử

  dụng đất có xác nhận của cơ quan có

  thẩm quyền

  HƯỚNG

  DẪN

  (1): Thông tin không bắt

  buộc phải ghi;

  (2): Trường hợp mua

  điện phục vụ ngoài mục đích sinh hoạt

  là chính và có thêm mục đích sử dụng điện

  khác cần ghi rõ: Sản xuất gì ? kinh doanh dịch vụ

  gì ?.

  (3) Hồ sơ mua

  điện kèm theo: Hai loại

  giấy tờ sau (bản sao có công chứng hoặc

  chứng thực):

              1.

  điểm mua điện: Giấy

  chứng nhận quyền sở hữu nhà; Giấy

  chứng nhận quyền sử dụng đất;

  Hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có

  thẩm quyền; Hợp đồng thuê quyền sử

  dụng đất có xác nhận của cơ quan có

  thẩm quyền. Trường hợp không có một trong

  các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận

  của chính quyền địa phương tại nơi

  đề nghị mua điện.

              2. Một trong các giấy

  chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

  Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động

  chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép

  đầu tư; Quyết định thành lập đơn

  vị. Trường hợp không có một trong các giấy

  tờ trên thì có Giấy xác nhận của cơ quan

  quản lý của cấp có thẩm quyền hay chính

  quyền địa phương tại nơi đề

  nghị mua điện.

  (4) Trường hợp

  tổ chức đề nghị mua điện:

  Đại diện Bên mua điện ký tên và đóng

  dấu.

   

  MỘT SỐ

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TIẾT KIỆM

  ĐIỆN

  Tủ lạnh:

  Hạn chế việc mở tủ trừ trường

  hợp thật cần thiết vì bạn càng mở

  nhiều thì bạn càng phải trả tiền điện

  nhiều. Nhiệt độ bên trong tủ lạnh nên

  để ở chế độ từ 3 – 6­­­­

  độ C, còn đối với chế độ đông

  độ C. Cứ lạnh hơn 10 độ C là thêm 25%

  điện năng tiêu hao. Chú ý kiểm tra gioăng cao su,

  nếu bị hở thì bộ phận nén khí của tủ

  lạnh sẽ phải làm việc nhiều.

  Máy điều hoà

  nhiệt độ:

  Hãy để nhiệt độ mức trên 25 độ C.

  Cứ cao hơn 10 độ C là bạn đã tiết

  kiệm được 10% điện năng,

  thường xuyên lau chùi bộ phận lọc thì sẽ

  tiết kiệm được từ 5 – 7% điện

  năng. Không nên đặt máy ở gần tường,

  như vậy sẽ tiêu phí từ 20 – 25% điện

  năng. Nếu bạn vắng nhà trong khoảng 1h

  đồng hồ thì tốt nhất là nên tắt máy

  điều hòa đi.

  Quạt:

  Không nên để quạt chạy ở tốc độ

  quá cao, như vậy sẽ rất tốn điện.

  Nhớ rút phích cắm điều khiển từ xa ở

  quạt sau mỗi lần sử dụng. Đặt

  quạt chạy ở chế độ vừa phải,

  cánh quạt càng quay nhanh bạn càng phải trả nhiều

  tiền điện.

  Máy tính:

  Nên tắt máy tính nếu như bạn không có ý định

  dùng trong vòng 15 phút. Hãy chọn chế độ tiết

  kiệm điện năng trong máy tính (ScreenSave) để

  vừa đỡ tốn điện vừa bảo vệ

  được máy. Chọn chế độ tiết

  kiệm điện sẽ giảm được

  khoảng 55% lượng điện năng tiêu thụ

  trong thời gian tạm dừng sử dụng máy (downtime).

  Bóng điện:

  Nên quét vôi hoặc lăn tường bằng màu sáng vì

  chỉ cần bật ít ðèn mà nhà vấn sáng do có sự

  phản xạ ánh sáng của tường nhà. Do đó

  bạn sẽ giảm được lượng bóng

  điện trong nhà. Mặt khác bạn nên dùng loại bóng có

  chức năng tiết kiệm điện năng như

  ðèn Compact, ðèn tuýp gầy.

  Bàn là:

  Không là quần áo còn ướt, không là quần áo trong phòng

  có bật máy điều hoà nhiệt độ. Lau sạch

  bề mặt kim loại của bàn là sẽ giúp bàn là

  hoạt động có hiệu quả hơn.

  Máy giặt:

  Chỉ sử dụng máy giặt khi có đủ

  lượng quần áo để giặt và dùng chế

  độ giặt nước nóng khi thật cần

  thiết.

  Lò vi sóng:

  Không bật lò vi sóng trong phòng có điều hoà nhiệt

  độ và không nên đặt gần các đồ

  điện khác, nếu đặt quá gần thì quá trình

  hoạt động của lò vi sóng sẽ ảnh hưởng

  đến chức năng hoạt động của các

  đồ điện này.

  Máy bơm:

  Khi dùng máy bơm nhớ vặn chặt các van nước

  bởi vì rò rỉ nước sẽ làm máy bơm hoạt

  động gây tốn điện không cần thiết. Các

  van ở đường ống nên thường xuyên

  bảo trì.

  Vô tuyến:

  Không nên để màn hình ở chế độ sáng quá vì

  như vậy sẽ rất tốn điện. Không nên

  tắt ti vi bằng điều khiển từ xa mà nên

  tắt bằng cách ấn nút ở máy. Không xem ti vi khi

  đang nối với đầu Video.

  Nên chọn kích cỡ ti vi phù hợp với diện

  tích nhà bạn vì ti vi càng to càng tốn điện.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biểu Mẫu Đăng Ký Đồng Phục
 • Thủ Tục Giải Chấp Xe Ô Tô Ngân Hàng 2022
 • Đơn Đề Nghị Giám Đốc Thẩm Dân Sự
 • Biểu Mẫu C/o Form D
 • Đơn Đề Nghị Mẫu D01
 • Đăng Ký Định Mức Nước Thế Nào? Mẫu Đơn, Thủ Tục Xin Cấp Nước Sinh Hoạt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Xin Cấp Thẻ Nhân Viên Tiếp Cận Cộng Đồng
 • Thủ Tục Đề Nghị Cấp (Lại) Phù Hiệu Của Xe Nội Bộ Do Bị Mất, Bị Hư Hỏng Hoặc Hết Hiệu Lực
 • Đơn Xin Cấp Lại Sổ Hồng Bị Mất, Mất Bìa Hồng, Mất Bìa Đỏ, Trộm Sổ Hồng,
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Sổ Đỏ
 • Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên Tuổi Cao, Sức Yếu
 • Đăng ký định mức nước sinh hoạt thế nào? Chia sẻ điều kiện, quy định đăng ký định mức nước và mẫu đơn, thủ tục xin cấp nước sinh hoạt đúng quy định năm 2022.

  Nước máy, nước sạch sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống, tránh dùng phải các nguồn nước ô nhiễm. Hiện nay, ở mỗi địa phương việc, việc sử dụng nước sạch cần tuân theo từng đơn vị cấp với những quy định, quy chuẩn khác nhau. Vậy thủ tục xin cấp nước sinh hoạtđăng ký định mức nước như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp dưới bài viết sau đây của Nhà Đất Mới.

  I. Định mức sử dụng nước được hiểu như thế nào?

  Định mức nước sinh hoạt còn được gọi là định mức dùng/cấp nước sinh hoạt. Đây là giới hạn nước m3/người/ngày để làm cơ sở tính giá định mức nước sinh hoạt trên một nhân khẩu.

  Định mức nước sinh hoạt còn được gọi là định mức dùng/cấp nước sinh hoạt

  Hiện nay, phương pháp tính định mức nước sinh hoạt dựa trên số người theo đăng ký sổ hộ khẩu thường trú và tạm trú. Theo đó, với một thuê bao lắp đặt đồng hồ nước chỉ chấp nhận một cá nhân đăng ký định mức nước sinh hoạt.

  Nếu nhiều hộ chung một công tơ nước, định mức nước sinh hoạt được tính dựa trên người đứng tên cho thuê bao đồng hồ nước. Nếu tính định mức sử dụng nước cho sinh viên, người nhập cư, người lao động thuê nhà trên 12 tháng, sẽ tính theo số nhân khẩu như người thường trú.

  a) Đối với hộ gia đình

  Hộ gia đình xin cấp nước sinh hoạt cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các loại giấy tờ sau:

  – Đơn yêu cầu cấp nước sinh hoạt (01 bản theo mẫu sẵn).

  – Sổ đỏ (công chứng).

  – Hợp đồng sang nhượng quyền sở hữu, sử dụng nhà ở, công trình xây dựng trên đất (bản sao công chứng).

  – Sổ tạm trú hoặc Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng).

  – Hợp đồng thuê nhà nếu là người lao động, sinh viên đăng ký tạm trú dài hạn từ 12 tháng trở lên (bản sao công chứng).

  b) Đối với, cơ quan, công ty, tổ chức, doanh nghiệp

  Doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, công ty xin cấp nước sinh hoạt cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

  – Đơn yêu cầu cấp nước sạch (01 bản theo mẫu sẵn).

  – Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng).

  – Giấy phép xây dựng trụ sở doanh nghiệp, công ty, đơn vị (bản sao công chứng).

  – Sổ đỏ (công chứng).

  – Hợp đồng thuê nhà/đất nếu thuê đất, trụ sở (bản sao công chứng).

  – Giấy ủy quyền về việc xin đấu nối cấp nước sinh hoạt của chủ sở hữu nhà đất (công chứng).

  Thủ tục xin cấp nước sinh hoạt đối với hộ gia đình và doanh nghiệp không quá phức tạp

  Quy trình xin cấp nước sinh hoạt cho công ty, hộ gia đình và các tổ chức, cơ quan khác sẽ thực hiện như sau:

  Quy trình 1: Các chủ thể xin cấp nước chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo giấy tờ nêu trên.

  Quy trình 2: Các chủ thể xin cấp nước nộp hồ sơ tại đơn vị cấp nước sinh hoạt nơi có nhà ở, trụ sở làm việc và nhận lại phiếu hẹn trả kết quả.

  Đơn vị cấp nước nhận hồ sơ và có trách nhiệm thẩm định lại các điều kiện cấp nước. Bao gồm 02 trường hợp xảy ra như:

  + Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp nước sạch, đơn vị cấp nước trả lời bằng văn bản về việc từ chối cấp nước.

  + Nếu đủ điều kiện cấp nước, đơn vị cấp nước xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật và yêu cầu người sử dụng nước sinh hoạt đóng chi phí lắp đặt đồng hồ (nếu có).

  Quy trình 3: Đơn vị cấp nước tiến hành lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho người có nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt.

  III. Chi phí xin cấp nước sinh hoạt được xác định như thế nào?

  Trường hợp người sử dụng nước sinh hoạt lắp đặt công tơ nước mới, chi phí bao gồm lắp cụm đồng hồ đo nước và phí tách hộ sử dụng. Chi phí này do đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm thực hiện.

  Chi phí lắp công tơ nước mới do đơn vị cấp nước chịu trách nhiệm thực hiện

  Trường hợp người sử dụng có đơn xin cấp lại đồng hồ nước sẽ phải chịu hoàn toàn chi phí theo dự toán phê duyệt của đơn vị cấp nước.

  Trường hợp cấp nước cho công ty, cơ quan, doanh nghiệp, chi phí lắp đồng hồ nước sẽ do thỏa thuận của cơ quan, doanh nghiệp với đơn vị cấp nước.

  Trường hợp người sử dụng cần hạ cấp đồng hồ nước đang sử dụng so với định mức nước đang dùng. Chi phí sẽ do người sử dụng nước chỉ trả theo quy định của cơ quan cấp nước sinh hoạt.

  IV. Mẫu đơn xin đăng ký định mức nước sinh hoạt

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Lại Bảo Hiểm Xã Hội
 • Phải Làm Sao Để Xin Cấp Lại Giấy Ra Viện Khi Làm Mất
 • Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Tử
 • Download Mẫu Đơn Đề Nghị Khắc, Đổi Lại Con Dấu Công Đoàn
 • Mất Bằng Đại Học Có Cấp Lại Được Không ?
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Mẫu Đơn Thông Dụng
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Bố Mẹ Của Người Để Lại Di Sản Thừa Kế
 • Xin Xác Nhận Số Chứng Minh Nhân Dân Cũ
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Cư Trú Tại Địa Phương 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Quan Hệ Cậu Cháu (Quan Hệ Nhân Thân)
 • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm là mẫu đơn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm gửi đến các cơ quan có thẩm quyền về thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong bài viết này Luật VN sẽ giới thiệu với bạn mẫu đơn của Bộ Y Tế.

  Đối tượng cần cấp

  Giấy phép

  an toàn vệ sinh thực phẩm

  theo quy định của BYT

   

  Theo Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31.08.2012 của Chính phủ, các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm thuộc đối tượng quản lý của Bộ Y tế cần được cấp Giấy phép ATVSTP gồm có: Các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, chất hỗ trợ chế biến, phụ gia thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên và dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

  Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm mới nhất theo Thông tư 26/2012/TT-BYT

  Nội dung cụ thể của Mẫu số 1 – Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Thông tư 26/2012/TT-BYT như sau:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  _____________

  ….., ngày……….. tháng………. năm 20…

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

   Kính gửi: ……………………………………………………

  Họ và tên chủ cơ sở:……………………………………………………………………………………….

  Tên cơ sở:…………………………………………………………………………………………………….

  Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh):……………………………………………………………….

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại:……………………………………………………….. Fax:………………………………………

  Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh (1):……………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………….

  Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng):……………………………………………………………………..

  Số lượng công nhân viên: ……………………………….(trực tiếp:………………….; gián tiếp: ………………….)

  Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất /kinh doanh:…

  ……………………………………………………………………………………………………………………..

  Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                                               CHỦ CƠ SỞ

  (Ký tên & ghi rõ họ tên)

  (1): Nếu trùng với địa chỉ đăng ký kinh doanh thì ghi “tại trụ sở”

  LUẬT VN tư vấn cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm

   

  Nếu bạn đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm thủ tục xin giấy phép VSATTP cũng như cần tham khảo Mẫu giấy chứng nhận ATVSTP tại Luật VN thì chúng tôi sẽ hướng dẫn theo các bước sau đây:

  + Bước 1: Luật VN đánh giá và kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý của các loại hồ sơ giấy tờ cũng như yêu cầu tư vấn của khách hàng.

  + Bước 2: Từ hồ sơ tài liệu và yêu cầu khách hàng cung cấp, các luật sư của Luật VN sẽ đánh giá, phân tích sự phù hợp, tính hợp pháp với yêu cầu thực hiện công việc.

  + Bước 3: Luật sư của Luật VN gặp mặt trao đổi với khách hàng hoặc đối tác của khách hàng.

  + Bước 5: Luật sư của Luật VN làm Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép VSATTP tại Bộ Y Tế.

  + Bước 6: Luật sư của Luật VN làm Đại diện khách hàng trả lời Bộ Y tế, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng.

  + Bước 7: Luật VN nhận GPVSATTP tại Bộ y tế và tiến hành bàn giao lại cho khách hàng.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Việc Viết Tay Chuẩn
 • Lịch Nộp Đơn Ly Hôn Thuận Tình Tại Tòa Án Quận Gò Vấp
 • Mẫu Đơn Xin Sao Lục Bản Án, Quyết Định Của Tòa Án
 • Tổng Hợp Những Visa New Zealand Diện Du Lịch
 • Đơn Xin Phép Chụp Ảnh Kỉ Yếu
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Điện Sinh Hoạt

  --- Bài mới hơn ---

 • Bí Quyết Viết Thư Xin Lỗi Khách Hàng Chuẩn Mưc Nhất
 • Tải Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Chuẩn 2022 (Ly Hôn Đơn Phương, Thuận Tình)
 • Mẫu Đơn Ly Hôn Có Yếu Tố Nước Ngoài
 • Thủ Tục Ly Hôn, Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Đơn Phương Và Thuận Tình Theo Luật Pháp Hiện Hành
 • Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Hợp Pháp Hiện Nay
 • Bình Dương, ngày……tháng……năm 2022 Kính gửi: – Chi nhánh điện lực Phường…………Tỉnh Bình Dương

  – UBND phường………Quận……………….Bình Dương

  Tôi là:…………………….. Sinh năm ………………..

  CMND số: …………………….. Ngày cấp ………….. Nơi Cấp………………….

  Hiện đang sinh sống tại địa chỉ………………. Thuộc hộ ông/bà (nếu có) ……………..

  Lời đầu tiên xin gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng. Bằng Đơn này chúng tôi xin được trình bày và đề nghị với Quý cơ quan một việc như sau:

  Trước đây hộ ông/bà …………….. đã được lắp công tơ điện và chúng tôi sử dụng chung công tơ điện này. Tuy nhiên do việc sử dụng chung phát sinh nhiều vấn đề rắc rối nên tôi mong muốn được lắp riêng cho hộ mình 01 công tơ điện riêng độc lập. Mọi chi phí và các hậu quả phát sinh, tôi xin cam kết chịu trách nhiệm.

  Kính mong quý cơ quan vì quyền và những lợi ích hợp pháp của người dân để quan tâm và xử lý sớm nhất có thể.

  Tôi xin chân thành cám ơn!

  Bình Dương, ngày…… tháng…..Năm 2022

  Xác nhận của UBND phường………..

  Người làm đơn

  Từ khóa tìm kiếm về đơn xin cấp điện sử dụng

  đơn xin cấp điện sinh hoạt

  đơn xin lắp công tơ điện

  đơn xin cấp điện

  đơn xin cấp điện cho gia đình

  mẫu đơn xin cấp điện

  mẫu đơn xin cấp điện sinh hoạt

  don xin cap dien

  mẫu đơn xin lắp công tơ điện

  đơn xin lắp công tơ điện

  đơn xin lắp điện 3 pha

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Lắp Công Tơ Điện Sinh Hoạt Cho Gia Đình
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Ký Tiếp Hợp Đồng Lao Động
 • Mẫu Đơn Xin Phép Xây Dựng Nhà Ở
 • Giấy Đề Nghị Tăng Ca
 • Mẫu Đơn Nhận Lại Xe Máy Bị Tai Nạn? Hướng Dẫn Soạn Mẫu Đơn Yêu Cầu Trả Lại Tài Sản
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Hóa Đơn Lẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tự Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Như Chuyên Gia Cực Đơn Giản
 • 15 Mẫu Hóa Đơn Đơn Giản: Tạo Cho Microsoft Word
 • 7. Cho Phép Chuyển Mẫu Hóa Đơn, Chứng Từ Đã Sửa Trên Sme2012 Lên Để Sử Dụng
 • Tổng Quan Các Tính Năng Của Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách Nhập Hóa Đơn Mua Vào Trên Phần Mềm Misa
 • Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………, ngày……… tháng……… năm 20…… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ Kính gửi: I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn: 1/ Tên tổ chức, cá nhân: 2/ Địa chỉ: Số nhà: …………………………………………Ngõ (ngách, xóm) Đường phố (thôn): Phường (xã) Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (thành phố): 3/ Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có): Cấp ngày:………………………………………………….. Cơ quan cấp 4/ Mã số thuế (nếu có): 5/ Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): 6/ Số CMND người đi nhận hóa đơn: Ngày cấp: ……………………………………… Nơi cấp: II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: – Tên hàng hóa, dịch vụ: – Tên người mua hàng hóa, dịch vụ: – Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ: – Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ: – Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ(nếu có): – Doanh thu phát sinh: Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP. Chúng tôi xin cam kết: – Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn. – Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ KÝ DUYỆT Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHAÙP LUẬT Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tờ Trình Hồ Sơ Đề Nghị Cấp Hóa Đơn Lẻ
 • Báo Cáo Thuế: Hướng Dẫn Thủ Tục, Biểu Mẫu Mua Hóa Đơn Lẻ Của Cơ Quan Thuế Cho Hộ, Cá Nhân Kinh Doanh
 • In Hóa Đơn Phiếu Thu Chi Xuất Nhập Kho Tại Khu Công Nghiệp Hải Phòng
 • Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Hàng Xuất Khẩu
 • In Hóa Đơn Bán Hàng Quán Karaoke Cafe Tại Thủy Nguyên Hải Phòng
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm Năm 2022
 • Đơn Xin Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo Để Hưởng Trợ Cấp
 • 17. Thủ Tục: Xác Nhận Đơn Xin Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm , ngày …. ttháng năm 200…

  Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể: Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trung tâm Y tế, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh)

  Cơ sở ……………………………………..được thành lập ngày:……………………………………

  Trụ sở tại:…………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:……………………………… Fax:…………………………………………………………..

  Giấy phép kinh doanh số:………………..ngày cấp:………………đơn vị cấp:………………

  Loại hình sản xuất, kinh doanh:…………………………………………………….

  Công suất sản xuất/năng lực phục vụ:…………………………………………………………..

  Số lượng công nhân viên:………………. (cố định:…………………..thời vụ:…………………………)

  Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm …………….( ghi cụ thể mặt hàng, loại hình kinh doanh).

  Xin trân trọng cảm ơn.

  Mẫu II (Ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BYT ngày 09 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế) BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM

  Hồ sơ gửi kèm gồm :

  Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh;

  -Bản thuyết minh về cơ sở vật chất;

  -Bản sao công chứng Giấy chứng nhận GMP, SSOP, HACCP (nếu có);

  -Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu TP và sản phẩm TP do cơ sở SX, KD;

  -Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia SX, KD;

  -Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP.

  Số……………………………………

  Cơ sở:………………………………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..

  CAM KẾT

  Điện thoại:…………………… Fax:…………………………E-mail:……………………………….

  Áp dụng cho sản phẩm:……………………………………………………………………………….

  ……, ngày ……..tháng……..năm 200…

  Chúng tôi cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

  CHỦ CƠ SỞ

  (ký tên & đóng dấu)

  Mọi chi tiết về Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm xin vui lòng liên hệ :

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN BRAVOLAW

  Địa chỉ : 349 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

  Hotline : 1900 6296

  Email : [email protected]

  Từ khóa : giay chung nhan vsattp, mau don de nghi cap giay chung nhan ve sinh an toan thuc pham, mẫu văn bản pháp luật

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm
 • Thời Hạn Để Xin Văn Bản Xác Nhận Bị Tai Nạn Lao Động?
 • Trường Đạt Chuẩn Ở Đắk Nông: Bất Thường Lá Đơn Xin Học “tăng Tiết”
 • Tổng Hợp Những Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Hay Nhất
 • Tìm Hiểu Mẫu Đơn Xin Vào Đảng Chuẩn Nhất, 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100