Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng

--- Bài mới hơn ---

 • Evnhanoi Cung Cấp Mẫu Đăng Ký Bán Điện Mặt Trời Trên Mái Nhà
 • Nội Dung Đơn Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cơ Quan Thuế
 • Đơn Đề Nghị Bồi Thường Đất Đai
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Hoạt Động Xây Dựng
 • Đơn Xin Đề Nghị Chuyển Đường Dây Điện Đi Chỗ Khác
 • Biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc

  Biên bản bàn giao dấu mốc đo đạc được ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Biên bản cần lưu ý một số nội dung chính sau:

  Nêu cụ thể họ tên, chức vụ người đại diện Đơn vị xây dựng công trình xây dựng đo đạc, đại diện UBND (cấp xã), Chủ sử dụng đất (bổ sung thêm thông tin về số CMTND )

  Nội dung bàn giao công trình xây dựng bao gồm:

  • Số hiệu mốc, nằm trên mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 50 000 có phiên hiệu;
  • Vị trí mốc: Xây dựng đúng theo vị trí thể hiện trên sơ đồ vị trí điểm tương ứng;
  • Tình trạng dấu mốc: nguyên vẹn, được xây dựng theo đúng thiết kế với cấp hạng mốc tương ứng;

  Số lượng dấu mốc đo đạc đã chôn (gắn) trên địa bàn đã được UBND xã xác nhận và các tài liệu kèm theo:

  • Bản sao Ghi chú điểm;
  • Bản sao Biên bản thỏa thuận sử dụng đất để chôn mốc, làm tường bảo vệ mốc (nếu có);

  Yêu cầu UBND cấp xã và chủ sử dụng đất có trách nhiệm bảo quản mốc tọa độ quốc gia trên theo quy định của pháp luật.

  Biên bản này được làm thành 05 bản lưu tại: bản UBND cấp xã, Đơn vị xây dựng công trình đo đạc, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam mỗi nơi 01 bản có giá trị như nhau.

  Biên bản bàn giao đất trên thực địa

  Mẫu biên bản bàn giao đất trên thực địa được soạn thảo theo biểu mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Biên bản bao gồm các nội dung sau đây:

  • Ghi cụ thể các thông tin về giao nhận thửa đất (tờ bản đồ số mấy, tại địa điểm nào, cho (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích gì?);
  • Giao nhận đất theo các mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích bao nhiêu m2 trên thực địa xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính);
  • Tỷ lệ đo đạc do ai lập và đã được những ai tiến hành thẩm định.

  Mẫu biên bản nghiệm thu trắc địa

  Trắc địa công trình là hoạt động đo đạc để định vị hình dạng, kích thước, tọa độ của địa hình, công trình xây dựng phục vụ thi công xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì và giải quyết sự cố công trình xây dựng. Căn cứ theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD, biên bản nghiệm thu trắc đạc bao gồm các nội dung sau:

  • Tên công việc được nghiệm thu;
  • Thời gian và địa điểm nghiệm thu;
  • Thành phần ký biên bản nghiệm thu;
  • Kết luận nghiệm thu (chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo; yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yêu cầu khác, nếu có);
  • Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu;
  • Phụ lục kèm theo (nếu có).

  Thành phần ký biên bản nghiệm thu gồm:

  • Người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư;
  • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc của tổng thầu, nhà thầu chính;
  • Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Xin Mẫu Đơn Giám Định Adn Hài Cốt Liệt Sĩ, Chi Phí Xét Nghiệm
 • Tải Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Nghiệm Adn Tự Làm Tại Nhà
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xem Xét Theo Thủ Tục Tái Thẩm Mới Nhât
 • Làm Gì Khi Người Bảo Lãnh Qua Đời? Tôi Có Thể Nộp Đơn Xin Cứu Xét Nhân Đạo Không?
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Nhẹ Mức Phạt Khi Vi Phạm Luật Giao Thông
 • Mẫu Biên Bản Bàn Giao Mặt Bằng Thi Công Chuẩn, Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Công Tơ, Điện Kế Hai Chiều Và Mẫu Đơn Đăng Kí Bán Điện
 • Công Ty Điện Lực Đồng Tháp
 • Đơn Đề Nghị Mẫu D01
 • Biểu Mẫu C/o Form D
 • Đơn Đề Nghị Giám Đốc Thẩm Dân Sự
 • Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công chuẩn xác, mới cập nhật năm 2022. Mời bạn tham khảo và sử dụng ngay để phục vụ công việc một cách nhanh, thuận tiện.

  Biên bản bàn giao mặt bằng thi công là một trong những văn bản không thể thiếu trong lĩnh vực xây dựng. Khi muốn bàn giao lại mặt bằng thi công cho một công trình, chúng ta phải tiến hành soạn thảo biên bản bàn giao mặt bằng một cách chi tiết, cụ thể, đầy đủ hạng mục. 

  Biên bản bàn giao mặt bằng thi công mẫu

  Biên bản bàn giao mặt bằng thi công là gì?

  Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công là văn bản ghi chép lại nội dung của việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Trong quá trình bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban quản lý công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu bao gồm: chính quyền địa phương và đại diện chủ hộ. 

  Đây là một mẫu biên bản quan trọng, vì vậy cả nội dung lẫn hình thức biên bản phải đảm bảo sự chính xác, thông tin minh bạch, công khai. Trong đó, các thông tin thỏa thuận bàn giao chi tiết, cụ thể giữa các bên như: diện tích đất được bàn giao, địa điểm, thời gian bàn giao,…

  Quá trình bàn giao mặt bằng công trình xây dựng cần sự có mặt của ban quản lý công trình, bên bàn giao là đại diện nhà thầu và bên nhận thầu 

  Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công

  Nội dung chi tiết của biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng công trình, mặt bằng nội thất gồm có: 

  • Tên công trình xây dựng

  • Hạng mục công trình xây dựng

  • Địa điểm xây dựng công trình

  • Thời gian bàn giao

  • Thành phần tham gia bàn giao

  • Đại diện nhà thầu

  • Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ

  • Thông tin về bên nhận đại diện chính quyền địa phương

  • Thông tin về bên giao đại diện ban quản lý dự án

  • Thông tin đo đạc, diện tích đất,…

  • Nội dung bàn giao sẽ dựa trên cơ sở căn cứ các quyết định 

  Các nội dung trên sẽ được lập thành các bản và có xác nhận rõ ràng của 2 bên và các cấp chính quyền. Đảm bảo các thông tin chính xác, có xác nhận rõ ràng.

  Bên cạnh việc sử dụng biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình để phục vụ mục đích thỏa thuận bàn giao thì chủ hộ khi tiến hành nhận giao giao phải đo đạc lại diện tích khu đất chính xác. Sau đó hai bên tham gia hoạt động bàn giao phải làm thêm cam đoan giao trả đúng thời hạn và không phát sinh khiếu nại về sau.

  Mẫu biên bản bàn giao này sẽ được tạo lập thành hai bản và mỗi bên giữ một bản để làm căn cứ thực hiện.

  Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công

  Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công

  Việc tiến hành lập biên bản cho trường hợp bàn giao mặt bằng khá đơn giản. Tuy nhiên,các bạn cần lưu ý rằng nếu biên bản không được soạn thảo đúng quy chuẩn, nội dung không đầy đủ, rõ ràng thì có thể sẽ gây ra những rắc rối về sau. 

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

  1. Đại diện các bên có mặt bằng tại hiện trường bàn giao:

  A. Đại diện bên chủ đầu tư:

  B. Đại diện tư vấn giám sát:

  C. Đại diện đơn vị thi công:

  D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

  2. Nội dung bàn giao:

  STT

  NỘI DUNG BÀN GIAO

  KIỂM TRA SƠ BỘ

  GHI CHÚ

  Theo Thiết kế

  Theo thực tế

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

  ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

  ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

   

   

  Theo Homedy Blog Tư vấn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Cấp Thẻ Apec Tại Long An
 • Khi Bị Từ Chối Visa Đức
 • Xây Dựng Không Phép Còn Làm Đơn Cứu Xét
 • Hệ Thống Tiếp Nhận, Trả Lời Phản Ánh, Kiến Nghị Của Người Dân Và Doanh Nghiệp
 • Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Bạn Muốn Hẹn Hò
 • Mẫu Đề Nghị Giảm Giá Thuê Văn Phòng, Mặt Bằng

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt, Trách Nhiệm Hình Sự Mới Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Bãi Nại
 • Đơn Xin Giảm Phạt Thuế
 • Mẫu Văn Bản Đề Nghị Miễn Giảm Thuế, Công Văn Yêu Cầu Miễn Thuế 2022
 • Khi kinh doanh gặp khó khăn từ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, làm thế nào để các doanh nghiệp đi thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh có thể giảm được giá thuê để tối ưu chi phí hoạt động, vượt qua khủng hoảng?

  Thị trường thuê văn phòng, thuê mặt bằng kinh doanh tuy không biến động nhiều như bất động sản bán, tuy nhiên theo thời gian các yếu tố về giá thuê so với mặt bằng chung sẽ có chênh lệch. Khi hết thời hạn thuê văn phòng, thuê mặt bằng & bạn đang thấy văn phòng hay địa điểm hiện tại không tương xứng giá, đừng vội nghĩ đến việc chuyển văn phòng đi nơi khác mà hãy cân nhắc phương án đàm phán để giảm giá thuê hiện tại.

  Mẫu hợp đồng thuê nhà làm văn phòng Mẫu công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê văn phòng

  Thông thường với các hợp đồng thuê văn phòng và mặt bằng đã ký theo thời hạn, nhiều khách hàng thường có tâm lý lo ngại rằng chủ cho thuê sẽ cứ chiếu theo hợp đồng mà thực hiện chứ khó có việc giảm giá thuê. Tuy nhiên nếu bạn có tìm hiểu kỹ các thông tin về chủ thuê, tình hình diện tích cho thuê của họ, giá cả chung và nắm bắt đúng thời điểm để đưa ra đề xuất thì khả năng thành công của bạn là khá cao.

  Khi đưa ra đề xuất giảm giá bạn cũng nên đưa ra những quan điểm rõ ràng của bạn để người chủ mặt bằng nắm được ví dụ như: tình hình khó khăn về kinh tế của bạn đang gặp phải ( hướng và thời gian khắc phục khó khăn) để họ có thông cảm; so sánh mức giá thuê của bạn với giá thuê của những khách hàng khác hoặc tại các vị trí thuê khác; đưa ra một số nhược điểm về vị trí, diện tích mặt bằng đang thuê, chất lượng các dịch vụ kèm theo…

  * Hiện tại, với tình hình dịch bệnh COVID-19, bạn có thể đối chiếu với nội dung về trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng khi dịch bệnh xảy ra để đề xuất mức giảm giá thuê văn phòng phù hợp.

  Bạn cũng có thể khéo léo đưa ra các dự tính tương lai như nếu giá cả hợp lý hơn bạn có thể kéo dài, gia hạn thêm hợp đồng thuê hay có thể thuê thêm diện tích… để chủ mặt bằng cân nhắc giữa cái được và mất nếu không giảm giá thuê cho bạn.

  Việc đàm phán để xin giảm giá thuê văn phòng giúp cho bạn có thể chuyên tâm, chú trọng vào việc phát triển kinh doanh, không phải mất thời gian tìm địa điểm đặt văn phòng mới, tiết kiệm khoản chi phí cho việc chuyển văn phòng đi nơi khác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quyền Gửi Đơn Xin Giảm Án Tử Hình Của Tử Tù Cho Chủ Tịch Nước!
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Án Tử Hình
 • ​lá Đơn Xin Giảm Án Tử Hình Của Người Mẹ
 • Khá ‘bảnh’ Gửi Đơn Xin Giảm Án Tù
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Án Phí, Giấy Xin Miễn Nộp Tiền Trong Vụ Kiện
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Xử Vắng Mặt ?

  --- Bài mới hơn ---

 • Thị Thực New Zealand
 • Xin Visa Du Học New Zealand Dễ Dàng Trong Tầm Tay
 • Hướng Dẫn Làm Hồ Sơ Xin Visa Du Học New Zealand
 • Hướng Dẫn Xin Visa Du Học New Zealand
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Tại Gò Vấp
 • Biểu mẫu

  Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt: Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt (Khoản 2 Điều 227 Bộ Luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 ngày 25/11/2015).

  Hồ sơ

  Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

  Đà Nẵng, ngày … tháng … năm ….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

  Kính gửi: Tòa án nhân dân quận …, thành phố …

  Tên tôi là: …

  Sinh ngày: …/ …/ …

  Chức vụ: …

  Giấy chứng minh nhân dân số …., cấp ngày …/ …/ …, tại Công an …

  Hiện đang thường trú tại: …

  Điện thoại: …

  Email: …

  Căn cứ quyết định số … /…/QĐXX…-… ngày … / … / … của Tòa án nhân dân quận … về việc …, thì tôi phải có trách nhiệm tham gia phiên tòa với tư cách là người …;

  Tuy nhiên, tôi không thể có mặt và tham gia phiên tòa vào lúc … giờ …’ ngày …/…/… tại trụ sở Tòa án nhân dân quận … (địa chỉ: …);

  Lý do: …

  Tôi cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn này, đề nghị Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân quận …, thành phố … tiến hành phiên tòa và thực hiện xét xử vắng mặt tôi theo quy định của pháp luật;

  Rất mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận của Hội đồng xét xử, Toà án nhân dân quận …, thành phố …./.

  Trân trọng cảm ơn!

  Người làm đơn

  (Chữ ký, họ và tên)

  Nguyễn Văn A

  Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt: Tải về.

  Mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt ?

  Văn phòng luật sư ĐMS

  Giám đốc

  (Đã duyệt)

  Luật sư Đỗ Minh Sơn

  LIÊN QUAN

  Mẫu đơn xin hoãn phiên toà: trường hợp các đương sự tham gia tố tụng được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vắng mặt, thì hội đồng xét xử hoãn phiên tòa (Khoản 1 Điều 199, Khoản 2 Điều 266 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013 hợp nhất Bộ luật tố tụng dân sự).

  Chào văn phòng luật sư ĐMS! Một số mẫu biểu thường được sử dụng trong tố tụng dân sự, như: giấy yêu cầu luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ? giấy giới thiệu luật sư tham gia tố tụng ? đơn xin hoãn phiên tòa ? đơn xin sao chụp tại liệu ? giấy ủy quyền thạm gia tố tụng ? văn phòng luật sư có thể cung cấp cho đương sự tham gia tố tụng các mẫu biểu này ?

  Đơn xin sao chụp tài liệu vụ án dân sự: thực hiện nghĩa vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự và theo quy định tại Khoản 2 Điều 64 Bộ Luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 ngày 15/06/2004; Điều 17 Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐTP ngày 03/12/2012.

  Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng: Người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự; đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng (Khoản 3 Điều 74 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH ngày 20/03/2013).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Giấy Xác Nhận Độc Thân Chuẩn, Chính Xác Nhất
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Tăng Lương
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Hưởng Trợ Cấp Thất Nghiệp 2022 Và Cách Viết
 • Quy Trình Thực Hiện Đơn I
 • Thủ Tục Làm Thẻ Xanh 2 Năm Tại Mỹ Dễ Hay Khó?
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Xử Vắng Mặt Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Xử Vắng Mặt Của Đương Sự Tại Phiên Tòa Bản
 • Mẫu Đơn Xin Nghỉ Học Để Đi Học Nước Ngoài
 • Mẫu Đơn Xin Học Việc Tự Nguyện Tại Bệnh Viện
 • Mẫu Đơn Xin Đi Học Năm 2022 Cho Bạn
 • Mẫu Đơn Xin Đi Học Lớp Quản Lý Nhà Nước
 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

  …………….., ngày …… tháng …… năm 20….

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

  Khính gửi: Tòa án nhân dân: …………………………………………….

  Tôi tên là: ……………………………. Sinh năm:

  Thường trú tại ……………………………………………………………………………

  CMND số:………………………. Do Công an …………………. Cấp ngày …………

  Là ………………………………… Trong vụ án……………………….. được TAND thụ lý vào ……….. ngày……. tháng ………….. năm………

  Nay tôi gửi đến Quý Tòa đơn vắng mặt với nội dung sau:

  Vì vậy, toi làm đon này đề nghị được vắng mặt trong tất cả các buổi làm việc và các phiên xét xử của Tòa án các cấp. Đề nghị Tòa án xem xét và giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

  Rất mong được sự giúp đỡ của Quý tòa. Tôi xin chân thành cảm ơn.

  NGƯỜI LÀM ĐƠN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Chi Phí Học Tập
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cơ Quan Thẩm Quyền Giải Quyết Việc
 • Một Số Mẫu Đơn Xin, Đơn Đề Nghị Hay
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Ly Hôn Vắng Mặt

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Mẫu Đơn Xin Hưởng Án Treo ?
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt Cho Bị Cáo
 • Tình Tiết Giảm Nhẹ Tăng Nặng Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Thuế
 • Đơn Xin Giảm Tiền Tạm Ứng Án Phí
 • Hồ Sơ Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc 2022
 • Có được vắng mặt khi yêu cầu ly hôn?

  Khi được Tòa án triệu tập lần thứ nhất để giải quyết yêu cầu ly hôn, nguyên đơn hoặc bị đơn phải có mặt. Nếu vắng mặt phải có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nếu không có đơn thì phiên tòa sẽ phải hoãn xét xử.

  Khi đó, Tòa án phải thông báo cho những người còn lại được biết về tình hình của phiên tòa và về việc hoàn phiên tòa.

  Đối với lần triệu tập lần thứ hai, nếu một trong hai vợ chồng lại vắng mặt nếu có lý do chính đáng hoặc vì sự kiện bất khả kháng thì có thể hoãn phiên tòa; Nếu có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa vẫn giải quyết; Nếu không có thì sẽ có những hậu quả như sau:

  – Nguyên đơn vắng mặt: Sẽ bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó.

  – Bị đơn vắng mặt:

  + Tòa đình chỉ giải quyết với yêu cầu phản tố nếu bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt tại phiên tòa. Lúc này, bị đơn được coi là từ bỏ yêu cầu phản tố.

  Như vậy, đương sự có thể vắng mặt khi giải quyết yêu cầu ly hôn. Bởi việc ly hôn không thể ủy quyền được, hai bên vợ chồng phải có mặt tại Tòa nên khi vắng mặt trong phiên tòa xét xử thì phải có đơn đề nghị xét xử vụ án vắng mặt.

  Lúc này, việc đương sự có đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết theo thủ tục bình thường. Tuy nhiên, thời gian giải quyết sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều so với thủ tục thông thường.

  (Căn cứ Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2022)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………………, ngày……tháng……năm ………

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ (về việc xét xử ly hôn vắng mặt)

  Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………

  Tôi là: ………………………………………………………………………

  Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………

  CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu số:… … do ………… cấp ngày ………

  Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………..

  Tôi là (1) …… trong vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là …và bị đơn là …….

  Hiện nay, do tôi ………………………………………………………………….

  nên không thể tham gia phiên tòa xét xử được.

  1. Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………

  2. Về con chung: ………………………………………………………………..

  3. Về công nợ chung: ……………………………………………………………..

  Vì lý do nêu trên, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận sự vắng mặt của tôi trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là …………………………………………

  Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú:

  (1) Nêu tư cách của người làm đơn đề nghị. Là nguyên đơn, bị đơn…

  (2) Trình bày yêu cầu như trong Đơn ly hôn thuận tình và Đơn ly hôn đơn phương.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Giải Quyết Nội Bộ
 • Chàng Trai Viết Đơn Xin Gia Nhập Hội Phụ Nữ
 • Mẫu Đơn Xin Nhập Đạo Công Giáo
 • Mẫu Đơn Xin Gia Hạn Visa Tại Việt Nam
 • Tổng Hợp Một Số Mẫu Đơn Cần Đến Khi Xin Visa Hay Chuyển Việc Tại Nhật Bản
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Xử Ly Hôn Vắng Mặt

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Thôi Việc Ở Cơ Quan Nhà Nước
 • Gợi Ý Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Chuẩn 2022
 • Đơn Xin Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất
 • Mẫu Giấy Xác Nhận Bảng Lương 3 Tháng Gần Nhất 2022
 • Những Lưu Ý Khi Viết Đơn Xin Việc Cho Giáo Viên Mới Ra Trường
 • Mẫu Đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt

  Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt 2022

  1. Có được ly hôn vắng mặt không?

  Căn cứ Điều 227 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2022 quy định sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự như sau:

  Như vậy khi giải quyết ly hôn, vợ hoặc chồng vắng mặt vì lý do chính đáng hoặc nếu một bên cố tình gây khó dễ cho bên kia khi tiến hành thủ tục ly hôn thì không nhất thiết cần sự có mặt của cả hai vợ chồng mới giải quyết được ly hôn. Khi một bên không thể có mặt hoặc cố tình không có mặt tại Tòa án mặc dù đã được Tòa triệu tập hợp lệ, Tòa án sẽ có cách giải quyết trong từng trường hợp cụ thể để bảo vệ quyền lợi của các bên đương sự. Tuy nhiên trong từng trường hợp, bên vắng mặt là nguyên đơn hay bị đơn thì cách xử lý sẽ khác nhau.

  Với trường hợp nguyên đơn vắng mặt: Lần thứ nhất triệu tập nếu nguyên đơn vắng mặt, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Lần thứ hai vắng mặt mà không có người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự tham gia phiên tòa, trong từng trường hợp có cách giải quyết sau:

  • Vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, Tòa án xét xử vắng mặt nguyên đơn;
  • Vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan Tòa sẽ hoãn phiên tòa;

  Với trường hợp bị đơn vắng mặt: Lần thứ nhất bị đơn vắng mặt, Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Lần thứ hai vắng mặt, xét tới có các trường hợp sau:

  • Bị đơn vắng mặt vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì Tòa án có thể hoãn phiên tòa.
  • Bị đơn vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì giải quyết như sau: Bị đơn không có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ. Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt, không có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa sẽ đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu phản tố, nếu bị đơn có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì xét xử vắng mặt bị đơn.

  2. Đơn ly hôn đề nghị xét xử vắng mặt

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–o0o——– ………………, ngày……tháng……năm ……… ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT

  Tôi là: …………………………………, sinh năm …………………………..

  CMND số:…………… do Công an ………….. cấp ngày ………

  Hộ khẩu: ………………………………………………………………………..

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………….

  Tôi là ………….. trong vụ án ly hôn mà nguyên đơn là…………. bị đơn là ………….. Vụ án đang được TAND ……… thụ lý, giải quyết.

  Tôi xin trình bày với Quý Toà một việc như sau:

  Tôi đã nhận được giấy triệu tập tham dự phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa tôi và………………… vào ngày…. tháng……..năm. Hiện nay do sức khỏe không tốt (hoặc do công việc bận rộn hoặc…lý do khác) nên tôi không thể trực tiếp tham gia vụ án được.

  ………………………………………………………………………………………………..

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của Quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Mẫu đơn đề nghị xét xử ly hôn vắng mặt

  3. Cách viết mẫu đơn xin ly hôn vắng mặt

  Thông tin Tòa án có thẩm quyền giải quyết:

  Người làm đơn xin ly hôn vắng mặt ghi rõ tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết ly hôn:

  • Với trường hợp là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc….
  • Với trường hợp là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình,…

  Thông tin người làm đơn:

  Trình bày rõ thông tin cơ bản của cả vợ và chồng trong mẫu đơn xin vắng mặt tại phiên tòa ly hôn, bao gồm các thông tin như sau:

  • Thông tin họ và tên người làm đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt (viết bằng chữ in hoa, có dấu);
  • Thông tin ngày tháng năm sinh của người làm đơn;
  • Thông tin dân tộc, nghề nghiệp;
  • Thông tin số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc số hộ chiếu (ghi rõ ngày cấp, nơi cấp);
  • Thông tin nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
  • Thông tin nơi ở hiện tại,… của người làm đơn xin ly hôn vắng mặt;
  • Thông tin vợ/ chồng của người làm đơn xin ly hôn vắng mặt.

  Thông tin đăng ký kết hôn của vợ chồng:

  Người viết đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt ghi rõ địa điểm kết hôn, thời gian kết hôn, thời gian hai người chung sống với nhau theo đúng giấy chứng nhận kết hôn đã được cấp.

  Thông tin lý do xin ly hôn

  Người làm đơn trình bày rõ lý do vợ chồng ly hôn, một số lý do có thể trình bày trong mẫu đơn xin xét xử ly hôn vắng mặt như:

  • Vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình, có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được hoà giải nhiều lần nhưng không có kết quả;
  • Vợ hoặc chồng vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
  • Vợ/chồng vô tâm không thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau đã cố gắng hòa giải nhưng hai bên vợ chồng vẫn không làm tròn bổn phận của nhau, bỏ mặt vợ/chồng muốn sống sao thì sống;
  • Vợ/chồng có hành vi ngoại tình đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình.
  • ……..

  Thông tin lý do xin xử ly hôn vắng mặt

  Người xin ly hôn vắng mặt trình bày rõ lý do chính đáng xin ly hôn vắng mặt không thể có mặt tại Tòa án như:

  • Hiện tại đang sinh sống hoặc làm việc ở nước ngoài không thể về hoặc là khoảng cách địa lý khó khăn đi lại;
  • Thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, sóng thần, động đất, dịch bệnh… có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường thị trấn không thể đến trực tiếp Tòa để tiến hành thủ tục ly hôn;
  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền xác nhận không đủ sức khỏe để có mặt tại Tòa án tiến hành ly hôn;
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
  • Đang chấp hành hình phạt tù;
  • …….

  Thông tin con chung

  • Nếu vợ chồng chưa có con chung, thì ghi “Không có”.
  • Nếu có con chung thì ghi rõ thông tin con cái bao gồm: số lượng con chung, họ và tên con, giới tính, ngày/tháng/năm sinh….và trình bày rõ nguyện vọng của mình đối với con cái. Nếu vợ chồng thỏa thuận được với nhau người trực tiếp nuôi con và nghĩa vụ cấp dưỡng thì ghi rõ sự thỏa thuận của vợ chồng. Trong trường hợp chưa thỏa thuận được người trực tiếp nuôi con thì ghi rõ nguyện vọng nuôi con hoặc nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Tòa án sẽ căn cứ vào điều kiện vật chất, điều kiện về tinh thần và tư cách đạo đức của vợ/chồng để quyết định người trực tiếp nuôi con khi ly hôn.

  Thông tin tài sản chung vợ chồng

  • Trường hợp không có tài sản chung thì ghi Vợ chồng chúng tôi không có tài sản chung nên không yêu cầu Tòa án giải quyết
  • Trường hợp vợ chồng có tài sản chung và đã thỏa thuận được phân chia toàn bộ tài sản chung thì nêu rõ sự thỏa thuận của vợ chồng. Hoặc vợ chồng tự thỏa thuận với nhau và không yêu cầu Tòa án giải quyết.
  • Trường hợp vợ chồng chưa đi tới thống nhất phân chia tài sản chung thì nếu có tài sản chung, phải thống kê chi tiết số tài sản chung của vợ chồng, yêu cầu nguyện vọng trong việc phân chia tài sản đó.

  Thông tin về những vấn đề khác

  Thông tin nợ chung và các nghĩa vụ tài chính khác trong thời kỳ hôn nhân,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mách Bạn Cách Viết Đơn Xin Việc Vào Cơ Quan Nhà Nước Chuẩn Nhất
 • Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Tạm Trú, Đơn Xin Xác Nhận Nơi Cư Trú Ngắn Hạn
 • Mẫu Cv Xin Việc Lái Xe
 • Mẫu Đơn Xin Hoãn Thi Kết Thúc Học Phần
 • Đơn Xin Ra Khỏi Ban Chấp Hành Công Đoàn
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Xử Vắng Mặt Vụ Án Dân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Lý Do Để Xin Tòa Án Xét Xử Vắng Mặt Trong Vụ Án Dân Sự 2022
 • Hướng Dẫn Soạn Thảo Mẫu Đơn Đề Nghị Xét Xử Vắng Mặt Vụ Án Hình Sự
 • Mẫu Đơn Xin Xóa Án Tích Theo Quy Định Pháp Luật Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Ý Kiến Phụ Huynh Mầm Non, Tiểu Học, Thcs, Thpt, Trung Tâm Giáo Dục
 • Những Mẫu Đơn Yêu Cầu, Đơn Trình Bày Hay
 • Sự có mặt của đương sự trong vụ án dân sự

  Đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa. Nếu có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa. Nếu có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì vẫn xét xử.

  Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết sau để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này:

  Nội dung đơn đề nghị xét xử vắng mặt

  Phần kính gửi

  Kính gửi Tòa án đang xem xét giải quyết vụ án.

  Thông tin người đề nghị

  Thể hiện rõ thông tin người làm đơn như:

  • Họ và tên;
  • Năm sinh;
  • Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD, ngày cấp, nơi cấp;
  • Địa chỉ liên hệ;
  • Số điện thoại;

  Lý do vắng mặt

  Người đề nghị ghi rõ các lý do vì sao không thể tham gia phiên tòa đó được như:

  • Lý do sức khỏe;
  • Do thiên tai, hoả hoạn;
  • Do thân nhân bị ốm trong trường hợp cấp cứu và có xác nhận của cơ sở y tế được thành lập hợp pháp tiếp nhận khám và điều trị. Thân nhân bị ốm bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con;…

  Khi vắng mặt tại phiên tòa, người bị kiện cần nộp cho Tòa án các giấy tờ, tài liệu, văn bản chứng minh việc vắng mặt của mình là có lý do chính đáng.

  Phần cuối đơn

  • Người đề nghị cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung đơn này,
  • Đề nghị Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân quận …, thành phố … tiến hành phiên tòa và thực hiện xét xử vắng mặt tôi theo quy định của pháp luật;
  • Cuối đơn ký và ghi rõ họ tên người đề nghị.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Xét Tuyển Vào Lớp Học Nghề
 • Nộp Đơn Xin Xét Tốt Nghiệp Thcs Chậm Nhất Vào Ngày 12
 • Tb V/v Xét Công Nhận Tốt Nghiệp
 • Thông Báo Nộp Hồ Sơ Xét Tốt Nghiệp Tháng 6/2020
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Xem Xét Thẩm Định Tại Chỗ
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Vắng Mặt
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Nhẹ Án Phạt, Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt
 • Mẫu Đơn Xin Giảm Nhẹ Hình Phạt, Đơn Đề Nghị Giảm Nhẹ Trách Nhiệm Hình Sự
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Án Phí, Giấy Xin Miễn Nộp Tiền Trong Vụ Kiện
 • Khá ‘bảnh’ Gửi Đơn Xin Giảm Án Tù
 • Nội dung đơn đề nghị giải quyết tai nạn giao thông

  Đơn đề nghị giải quyết tai nạn giao thông bao gồm các nội dung như sau:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn đề nghị
  • Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết
  • Họ tên, nơi cư trú, số điện thoại của người đề nghị
  • Trình bày nội dung đơn: nội dung sự việc (theo thứ tự thời gian), thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn,…
  • Yêu cầu giải quyết
  • Chữ ký người làm đơn đề nghị

  Trình bày nội dung sự việc

  • Ghi rõ họ và tên người đề nghị
  • Ngày, tháng, năm sinh
  • Chứng minh nhân dân/căn cước công dân
  • Địa chỉ cư trú
  • Số điện thoại liên hệ
  • Nêu diễn biến của vụ tai nạn giao thông (thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn)
  • Thiệt hại mà người gây tai nạn gây ra đối với người bị hại (tỷ lệ thương tật, thương tích như thế nào)

  Có rất nhiều hành vi gây ra tai nạn giao thông, chẳng hạn như: vượt đèn đỏ tông chết người, uống rượu bia khi lái xe, chạy vượt quá tốc độ quy định,…

  Yêu cầu giải quyết

  Bạn đọc có thể tham khảo quy định của pháp luật khi say xỉn lái xe làm chết người qua bài viết: Say xỉn lái xe gây tai nạn chết người bao nhiêu năm tù

  • Yêu cầu bồi thường thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra (trách nhiệm dân sự)
  • Xử lý hành vi của người gây ra tai nạn theo quy định của pháp luật
  • Khi xảy ra tai nạn giao thông, người đề nghị nộp đơn đến cơ quan công an địa phương (công an phường/xã nơi xảy ra tai nạn/nơi làm biên bản của vụ tai nạn giao thông.
  • Cơ quan công an sẽ căn cứ vào tờ tường trình, chứng cứ để xác định có thụ lý, khởi tố vụ việc hay không. Nếu khởi tố, công an sẽ làm các thủ tục theo quy định.

  Trong trường hợp người bị hại không biết cách thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường hoặc nộp đơn đề nghị nhưng cơ quan có thẩm quyền không giải quyết thì có thể nhờ luật sư can thiệp để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp cho mình.

  Bạn đọc có thể tham khảo vai trò của luật sư trong việc bào chữa vi phạm giao thông qua bài viết: Luật sư bào chữa vi phạm giao thông gây chết người

  Nếu cần sự hỗ trợ trong việc soạn thảo đơn từ cũng như tư vấn pháp luật giao thông, quý bạn đọc có thể gọi đến tổng đài 1900636387 để nhận được sự tư vấn chi tiết và tận tình từ đội ngũ luật sư có uy tín. Xin cảm ơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Giải Quyết Tai Nạn Giao Thông Giữa 2 Gia Đình
 • #1 Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Vắng Mặt Chuẩn Nhất 2022
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Giải Quyết Vụ Việc Dân Sự
 • Viết Đơn Gửi Xin Gia Nhập Đoàn Thanh Niên Công Sản Hồ Chí Minh
 • Đơn Xin Gia Nhập Hội Phụ Nữ
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Ly Hôn Vắng Mặt Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu
 • List Truyện Dài Hoàn Của Dđ Lê Qúy Đôn
 • Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc Chương 68
 • Truyện Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc Chương 12
 • Truyện: Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc
 • Mẫu Đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt là mẫu văn bản pháp luật được sử dụng khi giải quyết vấn đề ly hôn mà một bên đương sự vắng mặt tại tòa. Mẫu đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt nêu rõ tư cách ủa người làm đơn đề nghị, nêu rõ quan điểm trình bày yêu cầu cả nguyên đơn hay bị đơn như trong đơn ly hôn thuận tình và đơn ly hôn đơn phương.

  Có được vắng mặt khi yêu cầu ly hôn?

  Khi được Tòa án triệu tập lần thứ nhất để giải quyết yêu cầu ly hôn, nguyên đơn hoặc bị đơn phải có mặt. Nếu vắng mặt phải có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nếu không có đơn thì phiên tòa sẽ phải hoãn xét xử.

  Khi đó, Tòa án phải thông báo cho những người còn lại được biết về tình hình của phiên tòa và về việc hoàn phiên tòa.

  Đối với lần triệu tập lần thứ hai, nếu một trong hai vợ chồng lại vắng mặt nếu có lý do chính đáng hoặc vì sự kiện bất khả kháng thì có thể hoãn phiên tòa; Nếu có đơn đề nghị xét xử vắng mặt thì Tòa vẫn giải quyết; Nếu không có thì sẽ có những hậu quả như sau:

  Nguyên đơn vắng mặt:

  – Sẽ bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó.

  Bị đơn vắng mặt:

  – Tòa đình chỉ giải quyết với yêu cầu phản tố nếu bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt tại phiên tòa. Lúc này, bị đơn được coi là từ bỏ yêu cầu phản tố.

  Như vậy, đương sự có thể vắng mặt khi giải quyết yêu cầu ly hôn. Bởi việc ly hôn không thể ủy quyền được, hai bên vợ chồng phải có mặt tại Tòa nên khi vắng mặt trong phiên tòa xét xử thì phải có đơn đề nghị xét xử vụ án vắng mặt.

  Lúc này, việc đương sự có đơn đề nghị giải quyết ly hôn vắng mặt thì Tòa án sẽ giải quyết theo thủ tục bình thường. Tuy nhiên, thời gian giải quyết sẽ bị kéo dài hơn rất nhiều so với thủ tục thông thường.

  (Căn cứ Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự 2022)

  Mẫu đơn đề nghị ly hôn vắng mặt mới nhất hiện nay

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………………, ngày……tháng……năm ………

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ (về việc xét xử ly hôn vắng mặt)

  Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………

  Tôi là: ………………………………………………………………………

  Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………

  CMND/Căn cước công dân/hộ chiếu số:… … do ………… cấp ngày ………

  Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………..

  Tôi là (1) …… trong vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là …và bị đơn là …….

  Hiện nay, do tôi ………………………………………………………………….

  nên không thể tham gia phiên tòa xét xử được.

  1. Về quan hệ hôn nhân: ………………………………………………………

  2. Về con chung: ………………………………………………………………..

  3. Về công nợ chung: ……………………………………………………………..

  Vì lý do nêu trên, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận sự vắng mặt của tôi trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là …………………………………………

  Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú:

  (1) Nêu tư cách của người làm đơn đề nghị. Là nguyên đơn, bị đơn…

  (2) Trình bày yêu cầu như trong Đơn ly hôn thuận tình và Đơn ly hôn đơn phương.

  Mẫu đơn đề nghị ly hôn vắng mặt được cấp tại Tòa Án nhân dân, hoặc mọi người có thể tải về mẫu đơn đề nghị ly hôn vắng mặt tại chúng tôi để chuẩn bị đầy đủ thủ tục ly hôn vắng mặt trong thời gian sớm nhất.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giải Quyết Ly Hôn Vắng Mặt Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Chuẩn Và Hoàn Chỉnh Nhất Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình Chuẩn 2022 Và Hướng Dẫn Cách Viết
 • Mẫu Đơn, Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Ly Hôn Thuận Tình Chuẩn 2022
 • Ly Hôn Tại Tòa Án Nhân Dân Quận Đống Đa
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100