#1 Mẫu Biên Bản Hòa Giải Ly Hôn

--- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Khởi Kiện Yêu Cầu Chia Tài Sản Chung Sau Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Chia Tài Sản Khi Ly Hôn
 • Mẫu Đơn Ly Hôn Đơn Phương Tại Dĩ An Bình Dương
 • Các Mẫu Đơn Xin Thôi (Nghỉ) Việc Và Quy Trình Nghỉ Việc Trong Nhân Sự
 • Đơn Tố Cáo Về Việc Giật Hụi
  • Mẫu biên bản hòa giải ly hôn là mẫu biên bản được lập ra sau khi tiến hành thủ tục hòa giải tại Tòa án.
  • Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng theo mẫu số 34-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  Cơ sở pháp lý

  • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
  • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2022
  • Nghị quyết 01/2017/NQ-HDTP ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự

  Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng khi nào?

  Mẫu biên bản hòa giải ly hôn là mẫu biên bản được lập ra sau khi tiến hành thủ tục hòa giải tại Tòa án. Mẫu biên bản hòa giải ly hôn được sử dụng theo mẫu số 34-DS Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  Đây là văn bản ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên vợ chồng về việc giải quyết các vấn đề về ly hôn, tài sản, con cái do Tòa án đứng ra giải quyết. Mẫu biên bản hòa giải nêu rõ thông tin của các bên tham gia hòa giải, thời gian diễn ra cuộc hòa giải, nội dung sự việc tranh chấp trước đó, kết quả hòa giải và có sự xác nhận, chứng kiến của Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

  Tải mẫu biên bản hòa giải ly hôn

  Những thông tin cơ bản trong biên bản hòa giải ly hôn

  • Thông tin Quốc hiệu, tiêu ngữ;
  • Thông tin Tòa án nhân dân;
  • Thông tin ngày, tháng, năm tiến hành phiên hòa giải;
  • Thông tin địa điểm tiến hành phiên hòa giải;
  • Thông tin những người tiến hành tố tụng;
  • Thành phần tham gia phiên hòa giải;
  • Ý kiến của các đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự;
  • Những nội dung đã được các đương sự thống nhất, không thống nhất;
  • Những sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của những người tham gia hòa giải;
  • Thông tin thời gian phiên họp kết thúc;
  • Chữ ký các đương sự tham gia phiên họp, thư ký Tòa án ghi biên bản hòa giải, Thẩm phán chủ trì phiên hòa giải.

  Cách viết biên bản hòa giải ly hôn

  Cách ghi biên bản hòa giải ly hôn tại các mục như sau:

  (1) Ghi tên Tòa án nhân dân tiến hành hoà giải;

  • Nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
  • Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó. Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

  (2) Ghi số ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 37/2019/TLST-HNGĐ).

  (3) Ghi họ tên, tư cách đương sự trong vụ án và địa chỉ của những người tham gia phiên hoà giải.

  (4) Ghi đầy đủ ý kiến trình bày, tranh luận của những người tham gia hoà giải về những vấn đề cần phải giải quyết trong vụ án.

  (5) Ghi những nội dung những người tham gia hoà giải đã thoả thuận được trước, đến những nội dung những người tham gia hoà giải không thoả thuận được. Trong trường hợp các bên đương sự thoả thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án thì Thẩm phán chủ trì phiên họp lập biên bản hoà giải thành theo mẫu số 36 (ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao).

  (6) Ghi họ tên, tư cách đương sự và yêu cầu sửa đổi, bổ sung cụ thể của người tham gia phiên họp.

  Biên bản hoà giải phải có đầy đủ chữ ký hoặc điểm chỉ của vợ, chồng có mặt trong phiên hoà giải, chữ ký của Thư ký Toà án ghi biên bản và của Thẩm phán chủ trì phiên hoà giải.

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ly Hôn Tại Tòa Án Nhân Dân Huyện Củ Chi
 • 100 Câu Hỏi Thi Quốc Tịch Mỹ
 • Diệu Kỳ Ảnh Màu Đơn Sắc
 • Sử Dụng Màu Sắc Đơn Sắc : Thiết Kế Sao Cho Hiệu Quả ?
 • Các Màu Đơn Sắc Để Test Màn Hình Khi Mua Điện Thoại
 • Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai

  --- Bài mới hơn ---

 • File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản
 • Mẫu Excel Bảng Kê Bán Lẻ Cho Khách Hàng Dưới 200.000 Đồng
 • Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Năm 2022
 • Hóa Đơn Bán Lẻ Là Gì
 • Hóa Đơn Bán Lẻ Dưới 200 Nghìn Có Được Tính Vào Chi Phí Hợp Lý Không?
 • Trong bài chia sẻ lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai vấn đề chính, đó là một số thông tin về biên bản hòa giải tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật và mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai chuẩn cấp xã hiện nay.

  Một số điều cần biết về biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

  Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục bắt buộc cần phải có khi thực hiện thủ tục hòa giải tại cấp xã. Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có giá trị cả trong trường hợp hòa giải thành và hòa giải không thành nhằm thực hiện những bước tiếp theo một cách thuận tiện, đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật.

  Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai được nêu rõ Tại khoản 4, khoản 5 Điều 202 Hòa giải tranh chấp đất đai thuộc Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014. Theo đó:

  Việc hòa giải phải được lập thành biên bản hòa giải, có chữ ký của các bên, có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của UBND cấp xã nơi có đât đai tranh chấp.

  Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai sẽ được gửi đến các bên xảy ra tranh chấp và được lưu tại UBND cấp xã nơi có đất tiến hành tranh chấp.

  Trong trường hợp hòa giải thành, có sự thay đổi về hiện trạng ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã sẽ gửi biên bản hòa giải đất đai đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp giữa các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

  Trong trường hợp hòa giải thành, có sự thay đổi về hiện trạng ranh giới, người sử dụng đất thì UBND cấp xã sẽ gửi biên bản hòa giải đất đai đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với những trường hợp khác.

  Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường UBND sẽ cùng cấp quyết định công nhận thay đổi ranh giới, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền được sở hữu nhà ở và những tài sản khác gắn liền trên đất.

  Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai cũng được quy định rõ tại Khoản 4, Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ – CP của Chính phủ. Theo đó:

  Trường hợp hòa giải tranh chấp đất đai thành nhưng có sự thay đổi về hiện trạng của ranh giới đất, chủ sở hữu quyền sử dụng đất thì UBND cấp xã phải gửi biên bản hòa giải này đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo đúng Khoản 5 Điều 202 của Luật Đất đai năm 2013.

  Trường hợp hòa giải không thành, hoặc sau khi hòa giải thành mà một trong các bên có ý kiến thay đổi về kết quả hòa giải thì UBND cấp xã phải lập biên bản hòa giải không thành, hướng dẫn các bên gửi đơn đến những cơ quan chức năng có thẩm quyền tiến hành giải quyết tranh chấp tiếp theo.

  Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã

  Nội dung biên bản hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm những nội dung cơ bản:

  1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai
  2. Bên có đơn tranh chấp
  3. Người bị tranh chấp đất đai

  Theo đó:

  Cán bộ địa chính: Sẽ báo cáo tóm tắt kết quả xác minh, nhưng không nêu hướng hòa giải

  Các bên tham gia hòa giải cho ý kiến:

  • Người tranh chấp: Nêu ý kiến về nội dung, yêu cầu việc hòa giải, những tài liệu để chứng minh,…
  • Người bị tranh chấp: Phản biện ý kiến của người tranh chấp, yêu cầu việc hòa giải, những tài liệu để chứng minh,….
  • Thành viên hội đồng hòa giải: Cho ý kiến dựa trên tình hình thực tế của buổi hòa giải

  Dựa trên cơ sở các ý kiến hòa giải, thông tin tài liệu thu được tại phiên hòa giải, người chủ trì sẽ tiến hành kết luận những nội dung cơ bản diện tích đất đang tranh chấp có hay không giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, nội dung các bên tham gia hòa giải thỏa thuận và không thỏa thuận (ghi rõ lý do nếu không thỏa thuận), hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai nếu hòa giải không thành,…/

  Hiếu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Bổ Sung Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Nghiệp Vụ Triẻn Khai Thí Điểm Về Đổi Mới, Tăng Cường Hòa Giải, Đối Thoại Trong Giải Quyết Các Tranh Chấp Dân Sự, Khiếu Kiện Hành Chính Tại Văn Bản Số 59/tandtc
 • Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai 2022
 • Thủ Tục Và Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Năm 2022
 • Biên Bản Hòa Giải Ở Cơ Sở Cần Có Những Chấn Chỉnh Về Nội Dung Và Hình Thức
 • Những Mẫu Hoa Cưới Mẫu Đơn Cô Dâu Đẹp Nhất
 • Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tả Cây Hoa Mẫu Đơn
 • Mua Hoa Mẫu Đơn Ở Đâu, Giá Hoa Mẫu Đơn
 • Tranh Hoa Mẫu Đơn Khổ Nhỏ Treo Phòng Khách
 • Bình Phong Inox Hoa Mẫu Đơn Nhỏ
 • Ý Nghĩa Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Là Gì? #65 Mẫu Hình Xăm Hoa Mẫu Đơn Đẹp Nhất Hiện Nay
 • Chi tiết nội dung biên bản hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân Xã:

  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ ……. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Hoà giải tranh chấp đất đai giữa ông (bà)……………. với ông (bà) ….

  Căn cứ theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông (bà) …. Địa chỉ …. …….

  Hôm nay, hồi….giờ….ngày……tháng…..năm…, tại………, thành phần gồm có:

  1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

  – Ông (bà) ………………….. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì

  – Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……………..

  – Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……………..

  2. Bên có đơn tranh chấp:

  – Ông (bà)…………..chức vụ………….., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

  – Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………….

  3. Người bị tranh chấp đất đai: .

  – Ông (bà)……………….chức vụ……………, đơn vị……….. (nếu là tổ chức).

  -Ông (bà)…………………………Số CMND……………..

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………

  – Ông (bà)………………..chức vụ……………., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

  – Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: ………………………………………. .

  – Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh:

  – Ý kiến của các bên tham gia hoà giải:

  Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại UBND … một bản.

  Người chủ trì Người ghi biên bản

  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Yêu Cầu Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai
 • Điểm Qua Các Mẫu Hoa Cưới Mẫu Đơn Đẹp Rực Rỡ
 • Ngất Ngây Ngắm Hoa Cưới Mẫu Đơn Rực Rỡ Trong Hôn Lễ Hiện Đại
 • Ý Nghĩa Hoa Mẫu Đơn Cưới Cầm Tay
 • Ý Nghĩa Hoa Mẫu Đơn Trong Ngày Cưới
 • Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Mới Nhất 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Bổ Sung Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Nghiệp Vụ Triẻn Khai Thí Điểm Về Đổi Mới, Tăng Cường Hòa Giải, Đối Thoại Trong Giải Quyết Các Tranh Chấp Dân Sự, Khiếu Kiện Hành Chính Tại Văn Bản Số 59/tandtc
 • Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai
 • File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản
 • Mẫu Excel Bảng Kê Bán Lẻ Cho Khách Hàng Dưới 200.000 Đồng
 • Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Năm 2022
 • 1. Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai mới nhất 2022

  Nội dung trong biên bản phải có:

  • Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh.
  • Ý kiến của các bên tham gia hoà giải:
   Kết luận: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên hoà giải và thông tin, tài liệu thu thập được, người chủ trì kết luận các nội dung sau:

  + Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều luật đã hiện hành

  + Những nội dung đã được các bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ lý do;

  + Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành

  + Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) sẽ tổ chức thực hiện kết quả hòa giải thành.

  2. Những lưu ý trong mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

  • Trong biên bản hòa giải cần nêu rõ ngày tháng thực hiện hòa giải cho hai bên, và quan trọng là cần phải nêu rõ thông tin của hai bên gồm có như họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại…
  • Người hòa giải cần nêu rõ vấn đề xảy ra mâu thuẫn giữa hai bên đó là gì, và và kết quả hòa giải là ý kiến của ủy ban phường, xã về vấn đề là nên giải quyết như thế nào để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên.
  • Kết quả của giấy tờ hòa giải cần nêu ra là kết quả là cả hai bên có đồng ý với những ý kiến của cơ quan chính quyền đưa ra hay không, nếu không đồng ý với ý kiến trên có thể đơn kiện sẽ được chuyển lên cơ quan chức năng có quyền cao hơn đó là tòa án nhân dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Và Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Năm 2022
 • Biên Bản Hòa Giải Ở Cơ Sở Cần Có Những Chấn Chỉnh Về Nội Dung Và Hình Thức
 • Những Mẫu Hoa Cưới Mẫu Đơn Cô Dâu Đẹp Nhất
 • Cách Làm Hoa Cưới Bằng Giấy Nhún Sống Động Như Thật
 • Những Mẫu Hoa Mẫu Đơn Cầm Tay Cô Dâu Cô Dâu Đẹp Nhất
 • Thủ Tục Và Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai Mới Nhất Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai 2022
 • Hướng Dẫn Bổ Sung Của Tòa Án Nhân Dân Tối Cao Về Nghiệp Vụ Triẻn Khai Thí Điểm Về Đổi Mới, Tăng Cường Hòa Giải, Đối Thoại Trong Giải Quyết Các Tranh Chấp Dân Sự, Khiếu Kiện Hành Chính Tại Văn Bản Số 59/tandtc
 • Biên Bản Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai
 • File Excel Quản Lý Bán Hàng Đơn Giản
 • Mẫu Excel Bảng Kê Bán Lẻ Cho Khách Hàng Dưới 200.000 Đồng
 • Quy định về thủ tục hòa giải

  + Theo quy định tại điều 202 Luật đất đai năm 2013, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình.

  Sau khi nhận được đơn yêu cầu hòa giải, ủy ban nhân dân có trách nhiệm sau đây:

  – Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai để thực hiện hòa giải.

  + Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Thời hạn để thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân cấp xã là không quá 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu.

  Mẫu biên bản hòa giải tranh chấp đất đai

  BIÊN BẢN Hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông/bà…………..với ông/bà…………….

  Căn cứ theo đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đề ngày …. của ông (bà) …. Địa chỉ …. …….

  Hôm nay, hồi….giờ….ngày……tháng…..năm…, tại……………, thành phần gồm có:

  1. Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai:

  – Ông (bà) ………………….. Chủ tịch Hội đồng, chủ trì

  – Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……………..

  – Ông (bà)………………………………..chức vụ…… ……………..

  2. Bên có đơn tranh chấp:

  – Ông (bà)…………..chức vụ………….., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

  – Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………….

  3. Người bị tranh chấp đất đai: .

  – Ông (bà)……………….chức vụ……………, đơn vị……….. (nếu là tổ chức).

  – Ông (bà)…………………………Số CMND……………..

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………

  – Ông (bà)………………..chức vụ……………., đơn vị…………. (nếu là tổ chức).

  – Ông (bà)…………………………Số CMND………………….

  Địa chỉ nơi ở hiện tại: ………………………………………. .

  – Cán bộ địa chính báo cáo tóm tắt kết quả xác minh (lưu ý không nêu hướng hòa giải).

  – Ý kiến của các bên tham gia hoà giải:

  + Ý kiến phát biểu của người tranh chấp (nêu nội dung, yêu cầu hoà giải, tài liệu chứng minh …);

  + Ý kiến phát biểu của người bị tranh chấp (phản biện lại ý kiến của người có đơn tranh chấp, tài liệu chứng minh, yêu cầu …);

  + Ý kiến của các thành viên Hội đồng hoà giải.

  – Kết luận: Trên cơ sở các ý kiến tại phiên hoà giải và thông tin, tài liệu thu thập được, người chủ trì kết luận các nội dung sau:

  + Diện tích đất đang tranh chấp có hay không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

  + Những nội dung đã được các bên tham gia hoà giải thoả thuận, không thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được thì ghi rõ lý do;

  + Hướng dẫn các bên gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất trong trường hợp hoà giải không thành

  + Trường hợp hòa giải thành thì ghi rõ trong Biên bản: Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành mà các bên tranh chấp không có ý kiến bằng văn bản về nội dung khác với nội dung đã thống nhất trong biên bản hòa giải thành hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân (cấp xã) sẽ tổ chức thực hiện kết quả hòa giải thành.

  Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; Biên bản được lập thành … giao cho người tranh chấp, người bị tranh chấp mỗi người một bản và lưu tại UBND … một bản.

  Cập nhật ngày 27/11/2020

  Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

  --- Bài cũ hơn ---

 • Biên Bản Hòa Giải Ở Cơ Sở Cần Có Những Chấn Chỉnh Về Nội Dung Và Hình Thức
 • Những Mẫu Hoa Cưới Mẫu Đơn Cô Dâu Đẹp Nhất
 • Cách Làm Hoa Cưới Bằng Giấy Nhún Sống Động Như Thật
 • Những Mẫu Hoa Mẫu Đơn Cầm Tay Cô Dâu Cô Dâu Đẹp Nhất
 • In Catalogue Ảnh Viện Áo Cưới
 • #1 Mẫu Đơn Xin Không Hòa Giải Ly Hôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mua Bán Cây Hoa Mẫu Đơn Tại Yên Bái, Giá Cây Hoa Mẫu Đơn Tại Yên Bái
 • Hoa Mẫu Đơn, Cúc Yên Bái
 • Ý Nghĩa Loài Hoa Mẫu Đơn
 • Ý Nghĩa Hoa Mẫu Đơn Trong Tình Yêu Và Cuộc Sống
 • Cùng Tìm Hiểu Về Ý Nghĩa Hoa Mẫu Đơn Trong Phong Thủy
  • Luật hôn nhân và gia đình năm 2014
  • Bộ luật tố tụng dân sự năm 2022
  • Nghị quyết 326/2016/UBTVQH

  Thủ tục ly hôn có bắt buộc hòa giải không?

  Theo quy định tại điều 52 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, khi ly hôn, pháp luật không bắt buộc phải hòa giải cơ sở mà chỉ khuyến khích các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn với nhau. Trong đó cơ sở là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác.

  Tuy nhiên, sau khi nộp đơn xin ly hôn thì Tòa án bắt buộc phải tiến hành hòa giải theo quy định tại Điều 54 Luật Hôn nhân và gia đình 2022.

  Trường hợp không hòa giải được trong ly hôn

  Theo quy định 207 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2022, có 04 trường hợp sau đây, các vụ án ly hôn sẽ không tiến hành hòa giải được:

  • Vợ chồng không thể tham gia hòa giải vì lý do chính đáng;
  • Vợ hoặc chồng là người mất năng lực hành vi dân sự;
  • Một trong hai vợ chồng đề nghị không tiến hành hòa giải.

  Như vậy, trong trường hợp hai vợ chồng không mong muốn hòa giải có thể gửi đơn đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải và giải quyết việc ly hôn một cách nhanh chóng.

  Tải mẫu đơn xin không hòa giải ly hôn

  Tải xuống ngay Tải xuống ngay

  Cách viết mẫu đơn xin không hòa giải ly hôn

  Đơn đề nghị Tòa án không hòa giải khi vợ chồng có yêu cầu ly hôn là một văn bản đơn giản, tuy nhiên khi viết bạn cần lưu ý các thông tin sau:

  • Thứ nhất, bạn phải ghi đúng vai trò của mình là nguyên đơn hay bị đơn trong vụ việc này.
  • Thứ hai, bạn phải nêu đúng thông tin của bị đơn hay nguyên đơn còn lại.
  • Thứ ba, bạn phải nêu ra được lý do thuyết phục Tòa án rằng việc hòa giải không thể hàn gắn, giúp ích được mối quan hệ hôn nhân của bạn và bạn mong muốn các thủ tục pháp lý được hoàn thành nhanh nhất có thể. Lý do đó có thể là về việc bạo lực gia đình; dùng con cái để đe dọa, đòi hỏi vật chất; các lý do khác về việc không có tiếng nói chung trong hôn nhân. Ngoài ra, bạn nên có các chứng cứ đi kèm để có thể chứng minh sự không cần thiết của việc hòa giải tại Tòa án.
  • Thứ tư, đơn đề nghị không hòa giải ly hôn cần được nộp đến Tòa án trong thời gian chuẩn bị xét xử để Tòa có thời gian xem xét.

  Trân trọng./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoa Mẫu Đơn Vàng,ý Nghĩa Hoa Mẫu Đơn Đỏ,trắng,trung Quốc,tranh Thêu,đính Đá Mẫu Đơn
 • Ý Nghĩa Của Hoa Mẫu Đơn Đỏ, Trắng, Vàng, Hồng…trong Tình Yêu, Phong Thủy
 • Bán Cây Mẫu Đơn Vàng, Cây Mẫu Đơn Đỏ Lớn
 • Tuyển Tập Hình Ảnh Hoa Mẫu Đơn Vàng Đẹp Nhất Mời Bạn Chiêm Ngưỡng
 • Cây Hoa Mẫu Đơn Trồng Viền
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Không Tiến Hành Hòa Giải Mới Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Yêu Cầu Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng
 • Đơn Yêu Cầu Kê Biên Tài Sản
 • Tuyển Tập 20 Bản Án Tranh Chấp, Yêu Cầu Xác Định Quan Hệ Cha, Mẹ, Con
 • Mẫu Đề Nghị Thay Đổi Người Nuôi Con Sau Ly Hôn
 • Trình Tự Thủ Tục Tuyên Bố Một Người Mất Tích
 • Luật Gia Minh hướng dẫn và cung cấp Mẫu đơn đề nghị không tiến hành hòa giải mới nhất để quý khách hàng tham khảo.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ KHÔNG TIẾN

  HÀNH HÒA GIẢI

    Kính gửi:  Tòa án nhân dân…………………………………………………..

  Tôi tên là: …………………….               Sinh năm : ……………..

  Địa chỉ liên hệ: …………………………………………..  Điện thoại: 0978.369.986  hoặc 0392669220

  Là người đại diện theo ủy quyền cho nguyên đơn bà …………. Vụ án đang được Tòa án nhân dân huyện …………………………………. thụ lý giải quyết.

  Nội dung đề nghị không tiến hành hòa giải như sau:

  Do nguyên đơn và bị đơn không thống nhất được phương án trả nợ và hòa giải. Đồng thời không thống nhất được phương án giải quyết dứt điểm việc trả nợ cho nguyên đơn bà …………………………………………..

   Căn cứ vào khoản 4 Điều 207 bộ luật tố tụng dân sự năm 2022 quy định: “Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải” thì Tòa án sẽ không tiến hành hòa giải.Vì vậy, nay tôi viết đơn này đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải.

  Tôi xin chân thành cảm ơn

                                                            ………………, ngày ….. tháng …….  năm ………………

                                                                             Người viết đơn

  Quý khách hàng có thể thao khảo thêm Một số quy định của pháp luật về những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được theo quy định của bộ luật tố tụng dân sự năm 2022 như sau:

  2. Đương sự không thể tham gia hòa giải được vì có lý do chính đáng.

  3. Đương sự là vợ hoặc chồng trong vụ án ly hôn là người mất năng lực hành vi dân sự.

  4. Một trong các đương sự đề nghị không tiến hành hòa giải”.

  Căn cứ vào quy định nêu trên, thì Tòa án sẽ không tiến hành hòa giải nếu rơi vào các trường hợp trên và có thể tiến hành đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Phiếu Yêu Cầu Đăng Ký Biện Pháp Bảo Đảm 2022
 • Mẫu Phiếu Yêu Cầu Thông Báo Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Giải Quyết Yêu Cầu Công Nhận Thuận Tình Ly Hôn
 • Đơn Xin Xác Nhận Sai Tên Đệm
 • Download Mẫu Giấy Chứng Nhận Sức Khỏe
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Không Hòa Giải Ly Hôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin Miễn Hòa Giải Ly Hôn
 • Đơn Xin Hoãn Học Lớp Bồi Dưỡng Đảng Viên Dự Bị
 • Đơn Xin Hoãn Học Lớp Đảng Viên Mới
 • Mẫu Đơn Xin Hoãn Nộp Học Phí
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Thực Hiện Nghĩa Vụ Quân Sự Mới Năm 2022
 • Hướng Dẫn Viết Mẫu Đơn Xin Không Hòa Giải Ly Hôn

  Sinh ngày ………. tháng ………….. năm ………………

  CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:…………… do …………………… cấp ngày …………

  Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………………………………

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………..

  Tôi là …………. trong vụ án ly hôn giữa nguyên đơn là ……………….và bị đơn là …………….

  Hiện nay, do …………………………………………………………………………………….

  nên tôi nhất định phải ly hôn với…………………………….

  Vì vậy, để hạn chế kéo dài thời gian và giải quyết yêu cầu ly hôn của tôi được nhanh chóng, sớm ngày giải thoát cho chúng tôi, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận không tiến hành hòa giải trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là …………………………………………………… và nhanh chóng giải quyết việc ly hôn của chúng tôi.

  Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  II. Có Phải Khi Ly Hôn Bắt Buộc Phải Hòa Giải Tại Tòa Án?

  Điều 52 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định Nhà nước khuyến khích vợ chồng yêu cầu hòa giải tại các làng, thôn, xã, khu dân cư và khu phố.. Ngoài ra, nếu đơn xin ly hôn đã được nộp lên Tòa án, cần phải có hòa giải theo Điều 54 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

  Như vậy, Nhà nước chỉ khuyến khích hai vợ chồng đạt được thỏa thuận về xung đột, mâu thuẫn của chính họ và chỉ được yêu cầu hòa giải khi họ đã nộp đơn lên Tòa án.

  III. Trường Hợp Khi Ly Hôn Không Thể Hòa Giải Được

  Có 4 trường hợp sau đây mặc dù đã cố gắng để hòa giải giải quyết những mâu thuẫn, xung đột trong mối quan hệ hôn nhân gia đình nhưng vẫn sẽ không được hòa giải:

  • Vì một lý do chính đáng nào đó mà vợ chồng không thể tham gia hòa giải;
  • Một trong 2 Vợ/Chồng là người mất năng lực hành vi dân sự;
  • Một trong 2 Vợ/Chồng đề nghị Tòa án không tiến hành hòa giải.

  Vì vậy, trong trường hợp cặp vợ chồng không muốn hòa giải, họ có thể gửi đơn yêu cầu Tòa án không tiến hành hòa giải và giải quyết ly hôn nhanh chóng.

  IV. Tư Vấn Ly Hôn Không Cần Hòa Giải

  Thưa luật sư, tôi muốn hỏi về vấn đề ly hôn và hòa giải ở cơ sở: Tôi thực sự muốn giải quyết việc ly hôn mà không cần làm thủ tục hòa giải, tôi phải làm sao? Tôi đã nộp đơn lên tòa án nhân dân huyện, nhưng tòa án đã chuyển tất cả hồ sơ của tôi cho xã và xã về làng để hòa giải. Tôi muốn được giải quyết nhanh chóng vì thời gian để con tôi hơn 3 tuổi thì tôi rất khó có quyền nuôi con. Ngay hiện giờ con tôi đã gần 3 tuổi và đang sống với ông bà thì điều đó có ngăn cản tôi có quyền nuôi con không? Bởi vì tôi nghe nói rằng nếu đứa trẻ ở với ông bà hơn 1 năm, thì tại phiên tòa sẽ cho phép chúng sống với ông bà và bố, điều đó có đúng không? Hãy tư vấn cho tôi viết mẫu đơn xin miễn hòa giải ly hôn! Tôi xin cảm ơn!

  Theo như bạn nói thì hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào để ông bà có quyền nuôi cháu. Điều 81 của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về việc chăm sóc, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau khi ly hôn:

  Theo đó, trong trường hợp vợ chồng không thể đạt được thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, Tòa án sẽ quyết định trao con cho một bên trực tiếp nuôi con dựa trên lợi ích của tất cả các khía cạnh của đứa trẻ, đặc biệt là các điều kiện phát triển thể chất, đảm bảo học tập và điều kiện phát triển tinh thần tốt. Nếu đứa trẻ đủ 07 tuổi trở lên, trước khi quyết định, Tòa án phải hỏi ý kiến con trai về mong muốn được sống trực tiếp với ai. Về nguyên tắc, một đứa trẻ dưới ba mươi sáu tháng tuổi được trao cho người mẹ để trực tiếp nuôi dạy đứa trẻ, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

  Khi giải quyết vụ án ly hôn có tranh chấp về con cái, Tòa án sẽ căn cứ vào tuổi của con cái, điều kiện của cha mẹ … để giao con cho cha mẹ nuôi. Chúng tôi đặt ra các quy định của pháp luật trên cho độc giả tham khảo để đưa ra câu trả lời thích hợp.

  Về mẫu đơn xin không hòa giải ly hôn thì bạn hãy xem ở phần trên. Xin chào!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Hỗ Trợ Xây Dựng Mái Ấm Công Đoàn
 • Đơn Xin Hỗ Trợ Vay Vốn
 • Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Thiệt Hại Đối Với Cây Trồng Do Thiên Tai, Đơn Xin H
 • Đơn Xin Hỗ Trợ Thai Sản
 • Mẫu Đơn Xin Hỗ Trợ Tài Chính
 • Biên Bản Họp Chi Đoàn Hàng Tháng 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Đoàn Trường Ngày 7 Tháng 5 Năm 2022
 • Biên Bản Họp Ban Chấp Hành Công Đoàn Cơ Sở Mẫu 2022
 • Biên Bản Cuộc Họp Là Gì? Cách Viết Biên Bản Cuộc Họp Chuẩn Nhất
 • Biên Bản Cuộc Họp Hội Phụ Nữ
 • Làm Sao Để Viết Tiếng Hàn Tốt(Về Câu Từ Và Ý Tưởng)
 • HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 8 I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h00′ ngày 29 tháng 8 năm 2012

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  – Có mặt: 15

  – Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  I- Đánh giá công tác tháng 8: 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  – Tuyên truyền sâu rộng cho ĐV về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

  – Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐV tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  2. Kết quả các mặt hoạt động: a, Đạo đức:

  Các đồng chí ĐV luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác. Đặc biệt là giúp đỡ các em học sinh lớp 6 mới tuyển trong học tập, lao động.

  b, Học tập và chuyên môn:

  – Chi đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh

  – Đối với ĐV cán bộ giáo viên hưởng ứng tham gia dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm. Học tập đổi mới phương pháp, đổi mới chương trình.

  – Giúp đỡ đoàn viên giáo viên mới về công tác chuyên môn cũng như ổn định nơi sinh hoạt cuộc sống

  c, Các hoạt động VHVN – TDTT:

  – Hoạt động VHVN: duy trì các bài hát truyền thống đầu giờ.

  – Hoạt động TDTT: Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ.

  d, Các hoạt động khác:

  – Tổ chức lao động vệ sinh cho ĐV trong nhà trường.

  – Duy trì tốt các buổi sinh hoạt thu hút 100% ĐV tham gia .

  * Kết quả xếp loại: II- Phương hướng hoạt động tháng 9:

  – Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới.

  – Tổ chức kiện toàn Chi đoàn.

  – Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Bác Hồ gửi thư cho học sinh 15/10 và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.

  – Tiếp tục đẩy mạnh phong trào VHVN – TDTT.

  – Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho ngoại khoá tìm hiểu về ma tuý.

  – Ngoại khoá tuyên truyền luật an toàn giao thông .

  – Tổ chức các buổi lao động công ích, gây quỹ.

  – Duy trì các hoạt động của Đoàn, Đội theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

  – Thực hiện tốt tháng an toàn giao thông

  – Tổ chức vui Tết Trung thu cho các em Đội viên.

  – Tập luyện cho đội văn nghệ xung kích,đội trống nhà trường.

  Cuộc họp kết thúc 16h cùng ngày

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  CHI ĐOÀN TRƯ­ỜNG THCS KHÁNH YÊN TRUNG HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 9 I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h00′ ngày 26 tháng 9 năm 2012

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  – Có mặt: 15

  – Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  I- Đánh giá hoạt động tháng 9: 1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  – Tuyên truyền sâu rộng trong ĐV về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐV tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  – Đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định

  2. Kết quả các mặt hoạt động: a, Đạo đức:

  – Các đồng chí ĐV luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, cũng như mọi sinh hoạt. Đặc biệt là giúp đỡ các em học sinh trong học tập

  – Lối sống lành mạnh trong sáng, không mắc các tệ nạn xã hội

  b, Học tập và chuyên môn:

  -Chi đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh, giáo dục học sinh chấp hành tốt trong các giờ học

  – Chi đoàn đã phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng năm học mới đã có kết quả tương đối khả quan.

  – Đoàn viên giáo viên giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, thực hiện tốt công tác chuyên môn.

  * Kết quả xếp loại: c, Các hoạt động VHVN – TDTT:

  * Hoạt động VHVN:

  – Duy trì các bài hát đầu giờ, duy trì tốt các buổi sinh hoạt dạy thêm một số bài hát mới cho học sinh.

  – Đoàn, Đội sinh hoạt văn nghệ vào thứ bảy sôi nổi, có hiệu quả.

  * Hoạt động TDTT:

  Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ

  d, Các hoạt động khác:

  – Tiến hành kiện toàn tổ chức Chi đoàn và Liên đội theo đúng kế hoạch đề ra.

  – Ủng hộ quĩ nhân đạo với số tiền: 100.000 đồng.

  -Tham gia lao động vệ sinh các khu vực trong nhà trường đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

  – Duy trì tốt các buổi sinh hoạt thu hút 100% ĐV tham gia.

  IV- Phương hướng hoạt động tháng 10 năm 2010:

  – Duy trì tốt các nền nếp hoạt động về chuyên môn và các hoạt động khác.

  – Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10, 20/11.

  – Tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho ngày 20/11.

  – Đoàn viên giáo viên tham gia hội giảng cấp tr­ường vòng 1.

  – Tiếp tục lao động tăng gia trồng rau xanh.

  – Vệ sinh sạch sẽ các khu vực trong và ngoài nhà tr­ường.

  – Kết hợp cùng BGH nhà trường thăm ,kiểm tra tình hình học tập ở nhà của HS.

  – Tiếp tục xây dựng lớp học thân thiện.

  Cuộc họp kết thúc 16h cùng ngày

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 10 I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h00′ ngày 31 tháng 10 năm 2012

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  -Ông Nguyễn Văn Tấp – Bí thư chi bộ

  – Có mặt: 15, Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  – Tuyên truyền sâu rộng trong ĐV về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐV tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  – Đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định

  2. Kết quả các mặt hoạt động:

  – Lối sống lành mạnh trong sáng, không mắc các tệ nạn xã hội

  -Các đồng chí ĐV luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, cũng như mọi sinh hoạt. Đặc biệt là giúp đỡ các em học sinh trong học tập, lao động

  -Chi đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh, giáo dục học sinh chấp hành tốt trong các giờ học

  – Đoàn viên giáo viên tham gia tốt hội giảng cấp trường vũng I, thực hiện tốt công tác chuyên môn.

  * Kết quả xếp loại trong tháng:

  * Hoạt động VHVN:

  – Duy trì các bài hát đầu giờ, duy trì tốt các buổi sinh hoạt dạy thêm một số bài hát mới cho học sinh.

  – Đoàn, Đội sinh hoạt văn nghệ vào thứ bảy sôi nổi, có hiệu quả.

  * Hoạt động TDTT:

  – Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ

  – Tổ chức tập luyện các môn thể thao tham dự đại hội TDTT huyện Văn Bàn.

  Tham gia tốt cuộc thi viết tỡm hiểu về luật phũng, chống ma tỳy.

  – Tham gia lao động vệ sinh các khu vực trong nhà trường đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

  – Duy trì tốt các buổi sinh hoạt thu hút 100% ĐV tham gia.

  – Duy trì tốt các nền nếp hoạt động về chuyên môn và các hoạt động khác.

  – Tiếp tục thi đua chào mừng ngày Nhà giỏo Việt Nam 20/11.

  – Phối kết hợp cùng BGH, Công đoàn trường tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giỏo Việt Nam vào sỏng 20/11.

  – Đoàn viên giáo viên tiếp tục tham gia hội giảng cấp trường vòng II.

  – Tiếp tục lao động tăng gia trồng rau xanh.

  – Vệ sinh sạch sẽ các khu vực trong và ngoài nhà trường.

  – Tham gia thi đấu cầu lông trong đơn vị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam.

  III- Ông Nguyễn Văn Tấp – Bí thư chi bộ phát biểu với cuộc họp và có ý kiến chỉ đạo

  – Tổ chức Đoàn đã xây dựng cụ thể về kế hoạch, sinh hoạt đều đặn hàng tháng

  – Nhấn mạnh Đoàn là tổ chức giúp đắc lực cho chi bộ cũng như nhà trường về hoạt động phong trào bề nổi cũng như công tác chuyên môn và giáo dục nề nếp học sinh

  – Các đoàn viên nêu cao tinh thần nhiệt huyết xây dựng đơn vị trường duy trì chuẩn quốc gia và xây dựng hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục.

  – Đánh giá và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

  Cuộc họp kết thúc 16h15′ cùng ngày

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 1I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 1

  – Hồi 14h00′ ngày 26 tháng 11 năm 2012

  II- THÀNH PHẦN

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  – Có mặt: 15

  III- NỘI DUNG

  – Vắng mặt: 0

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  – Đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định

  – Tuyên truyền sâu rộng trong ĐV về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐV tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  2. Kết quả các mặt hoạt động:

  Các đồng chí ĐV luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, cũng như mọi sinh hoạt. Đặc biệt là giúp đỡ các em học sinh trong học tập, lao động

  -Chi đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh, giáo dục học sinh chấp hành tốt trong các giờ học chính khoá và giờ tự học.

  – Phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đã có kết quả khả quan.

  * Kết quả xếp loại trong tháng:

  – Đoàn viên giáo viên tham gia tốt hội giảng cấp trường vũng I, thực hiện tốt công tác chuyên môn.

  * Hoạt động VHVN:

  – Đoàn, Đội sinh hoạt văn nghệ vào thứ sáu sôi nổi, có hiệu quả.

  – Duy trì các bài hát đầu giờ, duy trì tốt các buổi sinh hoạt dạy thêm một số bài hát mới cho học sinh.

  * Hoạt động TDTT:

  – Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ

  – Phối kết hợp cùng BGH, Công đoàn trường tổ chức mít tinh kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

  – Hoạt động viết báo tường chào mừng ngày NGVN thành công tốt đẹp.

  -Tham gia lao động vệ sinh các khu vực trong nhà trường đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

  – Duy trì tốt các buổi sinh hoạt thu hút 100% ĐV tham gia.

  – Tiếp tục đẩy mạnh phong trào VHVN – TDTT chào mừng ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

  – Treo các băng giôn khẩu hiệu cổ động chào mừng.

  – Đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng chuyên môn lấy thành tích chào mừng ngày 22/12 .

  – Hưởng ứng ngày phòng chống HIV/AIDS : nghe tuyên truyền ngày 1/12.

  – Tăng cường bồi dưỡng phụ đạo, bồi dưỡng.

  – Bổ sung lớp học thân thiện.

  – Chi đoàn trường tổ chức ngoại khoá về bảo vệ sức khoẻ cho các em đội viên.

  – Tổ chức thăm hỏi gia đình có công với cách mạng

  – Tổ chức các buổi lao động công ích, gây quỹ.

  – Duy trì các hoạt động của Chi đoàn theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

  – Chuẩn bị cho lễ sơ kết học kì I

  Cuộc họp kết thúc 16h15′ cùng ngày

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 12 I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  – Hồi 14h00′ ngày 31 tháng 12 năm 2012

  II- THÀNH PHẦN

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  – Có mặt: 15

  III- NỘI DUNG

  – Vắng mặt: 0

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  2. Kết quả các mặt hoạt động: a, Đạo đức:

  Tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐVTN tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  b, Học tập và chuyên môn:

  Các đồng chí ĐVTN luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, cũng như mọi sinh hoạt. Đặc biệt là giúp đỡ các em học sinh trong học tập, lao động

  -Chi đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của học sinh, giáo dục học sinh chấp hành tốt nội qui trong các giờ học

  – Chi đoàn đã phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng ngày 22/12 có kết quả.

  – Đoàn viên giáo viên tham gia tốt hội giảng cấp trường vòng 2, thực hiện tốt công tác chuyên môn.

  c, Các hoạt động VHVN – TDTT:

  – Tiến hành sơ kết học kỳ I. Kết quả:

  * Hoạt động VHVN:

  – Đoàn, Đội sinh hoạt văn nghệ vào thứ bảy sôi nổi, có hiệu quả.

  – Duy trì các bài hát đầu giờ, duy trì tốt các buổi sinh hoạt dạy thêm một số bài hát mới cho học sinh.

  * Hoạt động TDTT:

  – Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ và chạy vũ trang buổi sáng.

  d, Các hoạt động khác:

  Tham gia 100% cuộc thi tỡm hiểu “luật phũng chống ma tỳy”.

  -Tham gia lao động vệ sinh các khu vực trong nhà trường đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

  II- Phương hướng hoạt động tháng 01+ 02 năm 2013:

  – Duy trì tốt các buổi sinh hoạt thu hút 100% ĐV tham gia.

  – Thực hiện nghiêm túc tái giảng học kì II đúng lịch

  – Quán triệt tinh thần nghỉ tết cho các Đoàn viên và thanh thiếu niên, tái giảng sau tết đúng lịch, nghỉ tết vui chơi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, không đốt pháo và tàng trữ các chất gây nổ

  – Đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng chuyên môn lấy thành tích chào mừng ngày 3/2.

  – Tổ chức các buổi lao động công ích, gây quỹ.

  – Duy trì các hoạt động của Chi đoàn theo chương trình kế hoạch đã đề ra.

  – Chuẩn bị tốt các điều kiện về hồ sơ, chất lượng giảng dạy, nề nếp học sinh

  Cuộc họp kết thúc 16h’ cùng ngày

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 1,2

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h ngày 26 tháng 2 năm 2013

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  – Có mặt: 15

  – Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  I/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐVTN tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  II/ Kết quả các mặt hoạt động:

  Tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Các đồng chí ĐVTN luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác cũng như mọi sinh hoạt. Đặc biệt là giúp đỡ các em đội viên trong học tập, lao động.

  – Chi đoàn đã phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng ngày thành Đảng Cộng Sản Việt Nam, nói chung đã có kết quả tương đối khả quan.

  – Đối với đoàn viên là giáo viên hưởng ứng tham gia dự giờ thăm lớp khảo sát chất lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường, bồi dương chuyên môn chuẩn bị cho hội giảng cấp huyện, học tập đổi mới phương pháp giảng dạy.

  – Duy trì các bài hát truyền thống đầu giờ, duy trì tốt các buổi sinh hoạt dạy thêm một số bài hát mới cho học sinh.

  – Đoàn, đội sinh hoạt VHVN vào thứ bảy sôi nổi có hiệu quả.

  Duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ

  * Kết quả xếp loại trong tháng:

  -Tổ chức lao động vệ sinh cho ĐVTN trong nhà trường.

  III/ Phương hướng hoạt động tháng 03 năm 2013:

  Tổng số ĐV: 15 đ/c

  – Phát động và hưởng ứng phong trào tháng thanh niên năm 2013

  – Xây dựng kế hoạch hành động cho tháng thanh niên

  – Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

  – Tổ chức thi đấu các môn thể thao chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3.

  Cuộc họp kết thúc 16h30 cùng ngày

  – Tổ chức lễ kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 3

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h ngày 27 tháng 3 năm 2013

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  – Có mặt: 15

  – Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  I/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  Giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐVTN tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  II/ Kết quả các mặt hoạt động:

  – Tuyên truyền về lịch sử 82 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên và chương trình hành động thanh niên.

  Các đồng chí ĐVTN luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy,

  – Chi Đoàn đã phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 đã đạt được kết quả tương đối cao.

  – Thực hiện tốt công tác chuyên môn, tích cực chuẩn bị tốt hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Huyện.

  – Chưa tổ chức được đêm giao lưu văn nghệ.

  – Duy trì tốt các hoạt động thể dục giữa giờ.

  – Tổ chức thành công hội khoẻ phù đổng của trường gồm nội dung thi đấu là bóng đá, kéo co thu hút các thanh thiếu niên tham gia nhiệt tình, chất lượng diến ra từ ngày 19/03 đến 26/03.

  – Tham gia đêm giao lưu văn nghệ do BCH Đoàn xã tổ chức.

  – Tổ chức tham gia lao động vệ sinh hai bên đường từ cổng UBND đến cổng trường THCS tích cực, đầy đủ.

  * Kết quả xếp loại trong tháng:

  – Tổ chức tốt buổi lễ kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào sáng ngày 26 / 3 và tổ chức một số trò chơi cho thiếu nhi như : nhảy bao bố, đua xe đạp chậm, kéo co rất sôi nổi, hào hứng.

  – Khen thưởng trong tháng thanh niên

  Tổng số ĐV: 15 đ/c

  + Tập thể: Chi đoàn trường THCS Khánh Yên Trung

  III/ Phương hướng hoạt động tháng 04 năm 2013:

  Bào cáo thành tích đề nghị huyện Đoàn Văn Bàn tặng giấy khen trong phong trào hoạt động thanh niên năm 2012.

  – Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/04 và ngay quốc tế Lao động 01/05.

  – Tiếp tục đẩy mạnh phong trào VHVN – TDTT.

  – Duy trì các hoạt động của Chi Đoàn, Đội theo chương trình kế hoạch đề ra.

  Cuộc họp kết thúc 16h45 cùng ngày

  – Tiếp tục giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

  Lương Thị Hằng

  Thư kí

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 4

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h ngày 26 tháng 4 năm 2013

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  – Có mặt: 15

  – Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 04 NĂM 2010: 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họP

  2. Đạo đức:

  Tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐVTN tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  3. Học tập và chuyên môn

  Các đồng chí ĐVTN luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, công tác học tập cũng như mọi sinh hoạt. Đặc biệt là giúp đỡ các em Đội viên trong học tập, lao động. Hướng dẫn các em về sinh hoạt nội trú.

  -Chi Đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của ĐVTN và chấp hành tốt trong các giờ học chính khoá và giờ tự học.

  – Chi Đoàn đã phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng ngày giải phóng Miền Nam 30/4 đã đạt được kết quả tương đối khả quan.

  – Đối với Đoàn viên là giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham gia tốt hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Huyện, tham gia tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

  4. Các hoạt động VHVN – TDTT:

  – Đoàn viên nhân viên phục vụ, hành chính thực hiện tốt công tác, chế độ CBGVNV và học sinh.

  – Duy trì các bài hát truyền thống đầu giờ, duy trì tốt các buổi sinh hoạt dạy thêm một số bài hát mới cho học sinh.

  – Đoàn, Đội sinh hoạt văn nghệ vào sáng thứ 2 hàng tuần sôi nổi, có hiệu quả.

  – Duy trì tốt các hoạt động thể dục giữa giờ.

  5. Các hoạt động khác:

  -Tổ chức lao động vệ sinh cho ĐVTN trong nhà trường.

  6. Kết quả xếp loại trong tháng:

  – Duy trì tốt các buổi sinh hoạt thu hút 100% ĐVTN tham gia.

  II- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 05 NĂM 2013:

  – Tổng số ĐV: 15 đ/c

  – Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5 và ngày sinh nhật Bác 19/5.

  – Chuẩn bị ôn tập tốt cho kiểm tra cuối năm học đạt kết quả cao.

  – Tổ chức ngoại khoá về cuộc thi tìm hiểu và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  – Duy trì các hoạt động của Chi Đoàn, Đội theo chương trình kế hoạch đề ra.

  – Tổng kết công tác Đoàn, Hội, Đội. Bình bầu thi đua khen thưởng.

  Cuộc họp kết thúc 16h cùng ngày

  – Chuyển Đội viên là học sinh về BCH Đoàn xã sinh hoạt trong dịp hè.

  Thư kí

  Lương Thị Hằng

  HỌP CHI ĐOÀN TRƯỜNG THÁNG 5

  ĐOÀN XÃ KHÁNH YÊN TRUNG

  I – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

  – Hồi 14h ngày 25 tháng 5 năm 2013

  – Tại phòng hội đồng nhà trường

  II- THÀNH PHẦN

  – Có mặt: 15

  – Vắng mặt: 0

  III- NỘI DUNG

  I- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2012 – 2013 1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

  Đ/c Vũ Xuân Thành – Bí thư chi đoàn điều hành cuộc họp

  2. Đạo đức:

  Tuyên truyền sâu rộng trong ĐVTN về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giáo dục truyền thống, giáo dục theo chuyên đề góp phần định hướng giá trị đạo đức lối sống và ý thức trách nhiệm của ĐVTN tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  3. Học tập và chuyên môn

  Các đồng chí ĐVTN luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác giảng dạy, công tác học tập cũng như mọi sinh hoạt

  -Chi Đoàn đã thường xuyên đôn đốc việc học tập của ĐVTN

  – Chi Đoàn đã phát động phong trào “Tuần học tốt, tháng học tốt” chào mừng các ngày lế lớn đã đạt được kết quả tương đối khả quan.

  – Đối với Đoàn viên là giáo viên thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham gia tốt hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp Huyện, tham gia tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học.

  4. Các hoạt động VHVN – TDTT:

  – Đoàn viên là giáo viên chủ nhiệm quan tâm sát sao tới việc học tập của học sinh. Kết hợp tốt với nhà trường trong việc giáo dục đạo đức học sinh.

  * Phong trào VHVN:

  – ĐVTN tham gia tích cực các phong trào do ngành cũng như Huyện Đoàn phát động.

  – Chi Đoàn đã phối hợp với các tổ chức trong nhà trường tổ chức tốt một số tiết mục văn nghệ cho đêm trung thu, tổ chức đêm văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11. Tổ chức toạ đàm, văn nghệ ngày 8 – 3 với chất lượng cao, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

  – Hoạt động hát đầu giờ, giữa giờ được duy trì thường xuyên.

  – Tổ chức thành công buổi lễ mit tinh kỷ niệm ngày thành lập Đoàn THCS Hồ Chí Minh 26/03 trong không khí long trọng, kết hợp vui chơi cho thiếu nhi rất sôi nổi, thu hút đông đảo đội viên tham gia.

  * Phong trào TDTT:

  – Tổ chức thi đấu các nội dung như : Kéo co, thi đi xe đạp chậm, nhảy bao bố, chào mừng lễ kỉ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có hiệu quả và chất lượng.

  – Hoạt động thể dục giữa giờ được duy trì thường xuyên.

  5. Các hoạt động khác:

  Phong trào năm xung kích, 4 đồng hành:

  – Tham gia phong trào xung kích bảo vệ tổ quốc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

  – Tham gia tốt phong trào thanh niên tham gia tình nguyện: làm vệ sinh môi trường nơi công cộng, sửa và vệ sinh đoạn đường vào trường.

  – Tổng số ĐV: 15 đ/c

  – Đối với kết quả giáo dục 2 mặt của thanh thiếu niên:

  7. Công tác khác

  – Tham gia đêm giao lưu văn nghệ cùng BCH Đoàn xã, được đánh giá cao.

  – Bàn giao 188 thanh thiếu niên về Đoàn xã Khánh Yên Trung

  – L

  Vũ Xuân Thành @ 20:45 28/10/2013

  Số lượt xem: 29924

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Biên Bản Họp Chi Bộ, Biên Bản Sinh Hoạt Chi Bộ 2022
 • Hướng Dẫn Viết Bài Chuẩn Seo Giúp Website Lọt Top Google
 • Kỹ Thuật Viết Bài Chuẩn Seo Giúp Lên Top Nhanh & Bền Vững (Cập Nhật 2022)
 • Hiểu Đúng Cách Viết Bài Chuẩn Seo Và 30+ Checklist Content
 • Viết Content Chuẩn Seo Cho Người Mới Bắt Đầu Từ A
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Không Hòa Giải Khi Thực Hiện Ly Hôn

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Xử Lý Hình Sự
 • Thủ Tục Yêu Cầu Tòa Án Không Công Nhận Quan Hệ Vợ Chồng
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Yêu Cầu Công Nhận Cha Con
 • Không Công Nhận Quan Hệ Cha Con
 • Thủ Tục Xác Nhận Cha Cho Con
 • Đơn yêu cầu không hòa giải

  Hòa giải là một biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung và đặc biệt là đối với các vụ án Hôn nhân và gia đình. Mặc dù những kết quả mà hòa giải đem lại là không thể phủ nhận nhưng do đây là tranh chấp dân sự

  Hòa giải là một biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung và đặc biệt là đối với các vụ án Hôn nhân và gia đình. Mặc dù những kết quả mà hòa giải đem lại là không thể phủ nhận nhưng do đây là tranh chấp dân sự nên quyền và lợi của cá nhân vẫn được đặt lên trên tất cả. Vậy nên khi các bên có yêu cầu thì vụ án ly hôn sẽ không tiến hành hòa giải.

  Điều 52 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về hòa giải như sau:

  “Nhà nước và xã hội khuyến khích việc hòa giải ở cơ sở khi vợ, chồng có yêu cầu ly hôn. Việc hòa giải được thực hiện theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở.”

  Và mặc dù pháp Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 không quy định về các trường hợp không hòa giải nhưng căn cứ Điều 207 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2022 thì có bốn trường hợp các vụ án Hôn nhân và gia đình không hoà giải được đó là:

  2. Vợ chồng không thể tham gia hòa giải vì lý do chính đáng;

  3.Vợ hoặc chồng là người mất năng lực hành vi dân sự;

  4. Một trong hai vợ chồng đề nghị không tiến hành hòa giải.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………………, ngày……tháng……năm ………

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ

  (về việc yêu cầu không hòa giải khi ly hôn)

  Kính gửi: Tòa án nhân dân ……………………………………

  Tôi là: ……………………………………………………………………………………..

  Sinh ngày ………. tháng ………….. năm …………

  CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu số:… …… do ………cấp ngày …………………….

  Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………….

  Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………..

  Tôi là (*) ……. trong vụ án ly hôn giữa ……………………………………………………..

  Hiện nay, do ……………………………………………………………………………..

  nên tôi nhất định phải ly hôn với ……………………………………………………………….

  Vì vậy, để hạn chế kéo dài thời gian và giải quyết yêu cầu ly hôn của tôi được nhanh chóng, tôi kính mong quý Tòa chấp thuận không tiến hành hòa giải trong quá trình giải quyết ly hôn với chồng/vợ tôi là (3)……………………………………………… và nhanh chóng giải quyết việc ly hôn của chúng tôi.

  Tôi xin cam kết những nội dung đã trình bày trong đơn này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  Rất mong nhận được sự giúp đỡ của quý Toà.

  Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Người làm đơn

  (Ký, ghi rõ họ tên)

  (*)Tư cách pháp lý trong vụ án của người làm đơn

  XEM NGAY LUẬT SƯ CÔNG TY LUẬT TGS TƯ VẤN LY HÔN

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật Đúng Quy Định
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật 2022
 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Thi Hành Án Dân Sự
 • Một Số Qui Tắc Giải Quyết Đơn Yêu Cầu Đăng Ký Giao Dịch Bảo Đảm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100