Top #10 ❤️ Khởi Tạo Mẫu Hóa Đơn Trên Misa 2015 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Làm Thế Nào Để Khởi Tạo Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm Misa Meinvoice ?

Tạo Và Thông Báo Phát Hành Hoá Đơn Đặt In/tự In Riêng Của Doanh Nghiệp

(Web) Làm Thế Nào Để Khởi Tạo Mẫu Hóa Đơn Trên Phần Mềm?

Lập Hóa Đơn Thương Mại (Comercial Invoice)

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Hóa Đơn Thương Mại

Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice) Trong Xuất Nhập Khẩu

1. Các mẫu hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA meInvoice

Phần mềm hóa đơn điện tử MISA meInvoice được thiết kế đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC và cung cấp đầy đủ mẫu hóa đơn điện tử theo phần loại:

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng

Các loại hóa đơn khác.

Phiên bản website của MISA meInvoice vốn được khách hàng ưa chuộng bởi tính tiện ích không cần cài đặt trên hệ thống máy tính, đầy đủ tính năng ưu việt và linh động vì có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi.

Khởi tạo mẫu đơn điện tử trên phần mềm MISA meInvoice phiên bản website cũng vô cùng nhanh chóng và dễ sử dụng:

– Bước 1: Vào mục bàn làm việc và nhấn khởi tạo mẫu

– Bước 2: Chọn mẫu hóa đơn:

Thiết lập điều kiện tìm kiếm mẫu hóa đơn

Chọn loại hóa đơn cần khởi tại mẫu.

Chọn mẫu hóa đơn theo lĩnh vực kinh doanh của đơn vị Chọn mẫu hóa đơn muốn sử dụng, nhấn Chọn.

– Bước 3: Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu hóa đơn điện tử.

Số thứ tự mẫu: Trường hợp 1 Loại hóa đơn được khởi tạo nhiều mẫu hóa đơn, thì mỗi mẫu sẽ có số thứ tự riêng.

Mẫu số: chương trình tự động hiển thị và không cho phép sửa (ví dụ: 01GTKT0/001). Việc hiển thị thông tin mẫu hoá đơn được thực hiện theo nguyên tắc sau:

6 kí tự đầu tiên lấy theo loại hoá đơn (01GTKT).

1 kí tự tiếp theo hiển thị số liên của hoá đơn (0).

1 kí tự tiếp theo là “/”, dùng để phân biệt giữa Số liên với Số thứ tự mẫu hoá đơn.

3 kí tự tiếp theo là Số thứ tự mẫu hoá đơn.

Ký hiệu mẫu: Có thể sửa, tuy nhiên phải đặt tên ký hiệu đúng theo quy định (6 ký tự đối với hoá đơn điện tử). Cụ thể: Ký tự thứ 3 là dấu “/”.

2 ký tự tiếp theo thể hiện năm tạo hoá đơn: Năm tạo hoá đơn được thể hiện bằng hai số cuối của năm thông báo phát hành.

1 ký tự cuối thể hiện hình thức hoá đơn: Hình thức hóa đơn điện tử được ký hiệu là E.

– Bước 4: Để xem mẫu hóa đơn chuyển đổi ra chứng từ giấy: Nhấn Xem mẫu và tích chọn Xem dạng hóa đơn chuyển đổi.

Để doanh nghiệp dễ dàng sử dụng, MISA cung cấp thêm nhiều tài liệu giúp khách hàng am hiểu về hóa đơn điện tử tại:

Vào mục Đăng ký phát hànhMẫu hóa đơn.

Có thể tùy chọn Sửa, Xóa hoặc Xem chi tiết mẫu hóa đơn chưa được thông báo phát hành

Để Tạo mới mẫu hóa đơn khác nhấn Thêm mới.

Như vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản, kế toán đã có thể khởi tạo được mẫu hóa đơn theo nhu cầu sử dụng và mang phong cách riêng của doanh nghiệp.

Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Misa Meinvoice (Phần 1)

Cách Nhập Hóa Đơn Mua Vào Trên Phần Mềm Misa

Tổng Quan Các Tính Năng Của Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

7. Cho Phép Chuyển Mẫu Hóa Đơn, Chứng Từ Đã Sửa Trên Sme2012 Lên Để Sử Dụng

15 Mẫu Hóa Đơn Đơn Giản: Tạo Cho Microsoft Word

Cách Nhập Hóa Đơn Bán Hàng Vào Phần Mềm Misa2015

Tra Cứu Hóa Đơn Tổng Cục Thuế

Hướng Dẫn Quy Tắc Đặt Mẫu Số Và Ký Hiệu Của Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt

Cách Đặt Ký Hiệu Mẫu Số Hóa Đơn

Bạn Đang Cần Tìm Hiểu Về: Mẫu Số Hóa Đơn Điện Tử

Hướng Dẫn Đăng Ký Sử Dụng Hoá Đơn Điện Tử Cho Các Doanh Nghiệp

Hướng dẫn cách nhập hóa đơn bán hàng, cách xem báo cáo bán hàng, công nợ phải thu… trên phần mềm MISA chúng tôi 2022

1. Xuất hóa đơn luôn khi bán hàng

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ luôn đóng vai trò quan trọng nhất trong các nguồn thu của doanh nghiệp, theo đó phân hệ Bán hàng trong MISA chúng tôi 2022 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình bán hàng từ lúc lập báo giá, nhận được đơn đặt hàng cho tới lúc bán hàng về số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình hàng bán bị trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải thu, đã thu cho từng hóa đơn, khách hàng.

Thông qua phân hệ Bán hàng, bộ phận kế toán và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm rõ về tình hình bán hàng, công nợ phải thu, đã thu tương ứng với từng khách hàng.

Đầu vào

Báo giá

Đơn đặt hàng của khách hàng

Hướng dẫn: VàoNghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Thêm. Khai báo thông tin về hóa đơn, khai báo đầy đủ Mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn.

Nghiệp vụ: Trong ngày (tuần, tháng) đơn vị bán hàng xuất hóa đơn bán lẻ cho khách hàng, đến cuối ngày (tuần, tháng) muốn xuất một hóa đơn GTGT tổng cho các hóa đơn bán lẻ trong ngày (tuần, tháng)

Hướng dẫn: Trong tháng, khi phát sinh hóa đơn bán lẻ vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Khai báo hóa đơn bán hàng nhưng không khai báo thông tin về hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn

Cuối ngày (tuần, tháng), vào Nghiệp vụ Bán hàng Tổng hợp hóa đơn bán lẻ. Thêm. Chọn Đối tượng khách hàng, chọn Hóa đơn bán lẻ. Khai báo thông tin về Hóa đơn. Cất.

Nghiệp vụ: Đơn vị bán hàng cho khách hàng có hàng khuyến mại không thu tiền, trên hóa đơn GTGT in ra thể hiện là hàng khuyến mại không thu tiền

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng thu tiền ngay (Bán hàng chưa thu tiền). Thêm. Vào Mẫu Thay đổi mẫu Tích vào Trang chi tiết, dòng Là hàng KM tích vào cột Hiển thị. Đồng ý. Áp dụng. Đóng. Khai báo chi tiết mặt hàng trên hóa đơn, mặt hàng nào là hàng khuyến mại thì tích vào cột Là hàng KM.

Nghiệp vụ: Đơn vị xuất hóa đơn bán hàng có nhiều mặt hàng, nên trên hóa đơn xuất cho khách hàng chỉ ghi một dòng diễn giải chung tổng tiền hàng trên hóa đơn, đồng thời có kèm bảng kê hàng hóa, dịch vụ kê chi tiết từng mặt hàng xuất bán

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng thu tiền ngay (Bán hàng chưa thu tiền). Thêm. Khai báo thông tin hóa đơn bán hàng bình thường, tích vào In kèm bảng kê, khai báo thông tin Số bảng kê, ngày Bảng kê, Tên mặt hàng chung. Phần thông tin chi tiết khai báo chi tiết từng mặt hàng xuất bán. Khi in hóa đơn chọn mẫu Hóa đơn cần in và in Bảng kê hàng hóa, dịch vụ.

Nghiệp vụ: Đơn vị mua hàng của nhà cung cấp, do hàng không đủ điều kiện, bị lỗi nên đơn vị trả lại hàng cho nhà cung cấp đồng thời xuất hóa đơn bán hàng cho số hàng trả lại đó.

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Mua hàng Hàng mua trả lại, giảm giá. Tích vào Thêm. Chọn Hàng mua trả lại. Khai báo hóa đơn xuất hàng mua trả lại. Nếu muốn kê chứng từ hàng mua trả lại ghiâmlên bảng kêMua vàothì bên Trang Thuế, cột nhóm HHDV khai báo nhóm hàng hóa, dịch vụ muốn lên bảng kê

Nếu muốn kê chứng từ hàng mua trả lại ghidươngtrên bảng kêBán rathì bên Trang Thuế, cột nhóm HHDV bỏ trống.

Sau đó vào In chọn mẫu hóa đơn bán hàng cần in để thực hiện in hóa đơn.

Nghiệp vụ: Đơn vị bán hàng, đơn giá trên hóa đơn xuất ra là đơn giá đã bao gồm cả thuế

Hướng dẫn: Bước 1: Vào Hệ thống Tùy chọn Tùy chọn chung. Kép thanh dọc xuống cuối, tích vào ô Ưu tiên tính theo đơn giá sau thuế trên hóa đơn bán hàng. Áp dụng. Đồng ý.

Bước 2: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền (Bán hàng thu tiền ngay). Thêm. Vào Mẫu Thay đổi mẫu. Sửa. Hiển thị các cột Đơn giá sau thuế, Thành tiền sau thuế, Tiền chiết khấu sau thuế. Đồng ý. Áp dụng. Đóng

Bước 3: Khai báo thông tin hóa đơn bán hàng, Phần thông tin chi tiết mã hàng thực hiện khai báo thuế suất thuế GTGT trước sau đó khai báo đơn giá sau thuế (thành tiền sau thuế) chương trình sẽ tự động tính lại đơn giá trước thuế = Đơn giá sau thuế/(1+thuế suất), Thành tiền trước thuế = Thành tiền sau thuế/(1+Thuế suất). Nếu trên hóa đơn bán hàng có chiết khấu thương mại khai báo tỷ lệ chiết khấu vào cột Tỷ lệ CK chương trình sẽ tính chiết khấu trước thuế và chiết khấu sau thuế.

Nghiệp vụ: Đơn vị chuyển hàng bán đại lý cho công ty X, và in hóa đơn thể hiện tên công ty Y (khách hàng của công ty X) và ghi nhận công nợ cho công ty X

Hướng dẫn: Vào Nghiệp vụ Bán hàng Bán hàng chưa thu tiền. Thêm. Phần Thông tin chung: chọn đối tượng là Công ty Y

Phần Chi tiết: Khai báo chi tiết mã hàng, số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Thuế…Trang Thống kê: Cột Đối tượng chọn Công ty X.

Hướng Dẫn Hạch Toán Nghiệp Vụ Mua Hàng Trong Misa

Qui Định Về Mẫu Số Và Ký Hiệu Của Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 39

Quy Định Về Ký Hiệu Mẫu Số Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng

Ý Nghĩa Ký Hiệu Trên Hóa Đơn

Ý Nghĩa Của Ký Hiệu Hóa Đơn Trên Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt

Cách Nhập Hóa Đơn Mua Vào Trên Phần Mềm Misa

Các Câu Hỏi Thường Gặp Khi Sử Dụng Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử Misa Meinvoice (Phần 1)

Làm Thế Nào Để Khởi Tạo Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm Misa Meinvoice ?

Tạo Và Thông Báo Phát Hành Hoá Đơn Đặt In/tự In Riêng Của Doanh Nghiệp

(Web) Làm Thế Nào Để Khởi Tạo Mẫu Hóa Đơn Trên Phần Mềm?

Lập Hóa Đơn Thương Mại (Comercial Invoice)

Daotaoketoanhn.edu.vn – Hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng vào phần mềm MISA như: Hóa đơn mua hàng, hóa đơn mua dịch vụ, phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp, tờ khai hải quan, Chứng từ chi tiền…

Phân hệ Mua hàng trong MISA chúng tôi 2012 giúp doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình mua hàng: số lượng và giá trị của từng mặt hàng, tình hình trả lại, giảm giá cũng như công nợ phải trả, đã trả cho từng hóa đơn, từng nhà cung cấp. Đồng thời, trợ giúp các nhà quản trị thông qua hệ thống các báo cáo mua hàng, công nợ phải trả (theo nhà cung cấp, theo hóa đơn)…

Video hướng dẫn cách nhập hóa đơn mua hàng trong Misa

Đầu vào:

Hóa đơn mua hàng

Hóa đơn mua dịch vụ

Phiếu xuất kho trả lại nhà cung cấp

Tờ khai hải quan

Chứng từ chi tiền

Cho in hàng loạt Phiếu nhập kho, Phiếu chi, Hóa đơn mua hàng…theo nhiều mẫu khác nhau Cho phép theo dõi chi phí mua hàng

– Tự động phân bổ chi phí mua hàng cho từng mặt hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau : Phân bổ theo số lượng, giá trị…

Cho phép theo dõi các hóa đơn chưa nhận trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau

– Lập và theo dõi các phiếu nhập kho với các trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau.

– Theo dõi tình hình nhận hóa đơn theo từng nhà cung cấp để lên các bảng kê thuế

Cho phép theo dõi tình hình hàng mua trả lại, hàng mua giảm giá

– Thực hiện trả lại, giảm giá hàng mua của nhiều chứng từ mua hàng

– Lấy đơn giá từ chứng từ mua hàng tương ứng hoặc nhập trực tiếp bằng tay

– Theo dõi theo mã quy cách như: số IMEI, số Serial Number, số khung, số máy, số SIM… của hàng mua trả lại

– Xuất hóa đơn hàng mua trả lại để giảm trừ công nợ với nhà cung cấp, giảm thuế đầu vào và lập phiếu xuất kho trả lại hàng

Cho phép theo dõi công nợ, tình hình trả tiền nhà cung cấp

– Theo dõi công nợ nhà cung cấp chi tiết theo từng hóa đơn, theo thời hạn và điều khoản thanh toán

– Thanh toán với nhà cung cấp theo nhiều phương thức: tiền mặt, tiền gửi, thẻ tín dụng

– Tự động sinh các chứng từ chi tiền khi thực hiện trả tiền nhà cung cấp

Tổng Quan Các Tính Năng Của Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

7. Cho Phép Chuyển Mẫu Hóa Đơn, Chứng Từ Đã Sửa Trên Sme2012 Lên Để Sử Dụng

15 Mẫu Hóa Đơn Đơn Giản: Tạo Cho Microsoft Word

Cách Tự Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Như Chuyên Gia Cực Đơn Giản

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Hóa Đơn Lẻ

Khởi Tạo Hóa Đơn Điện Tử Nhiều Hơn Một Trang Cần Chú Ý Gì ?

Đơn Vị Tiền Tệ Trên Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68

Hóa Đơn Điện Tử – Công Ty Newca

#1 Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử Uy Tín Chất Lượng Hỗ Trợ Trọn Đời 100%

Báo Giá, Hướng Dẫn Sử Dụng, Tra Cứu Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Xác Thực

20. Lập Hóa Đơn Thay Thế

Nhu cầu sử dụng và tạo lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang của doanh nghiệp là có thật. Mặc dù hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng, tuy nhiên, trong trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy mà số lượng hàng hóa, dịch vụ cần thể hiện nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, đó là lúc doanh nghiệp cần đến hóa đơn điện tử nhiều trang.

Hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang cần đáp ứng điều kiện nào để hợp lệ?

1. Căn cứ pháp lý của việc lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Cách 1: Ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn

Các mặt hàng phải được liệt kê đầy đủ, theo thứ tự liên tục từ số hóa đơn này đến số hóa đơn khác. 

Số hóa đơn trước phải ghi cụm từ “tiếp số sau” tại dòng ghi hàng hóa cuối cùng và tại dòng ghi hàng háo đầu của số hóa đơn sau phải có cụm từ “tiếp số trước”. 

Số hóa đơn đầu tiên ghi đầy đủ thông tin người bán và người mua. Hóa đơn cuối cùng ghi giá thanh toán, phụ thu, phụ phí, chiết khấu, thuế GTGT, chữ ký & dầu người bán (nếu có), chữ ký người mua và gạch chéo phần hóa đơn còn trống.

Cách 2: Sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang

Số hóa đơn 

Thông tin người mua, người bán (tên, địa chỉ, MST) 

Mẫu và ký hiệu hóa đơn

Ngoài ra, hóa đơn nhiều hơn một trang cần phải có dòng ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (X là số thứ tự trang, Y là tổng số trang của hóa đơn).

Căn cứ quy định trên, tại Công văn 820/TCT-DNL ngày 13/03/2017, Tổng cục Thuế trả lời doanh nghiệp rằng, trong trường hợp chuyển hóa đơn điện tử ra chứng từ giấy, nếu số dòng của một trang hóa đơn không đủ để thể hiện số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra, doanh nghiệp thực hiện tương tự như trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà hóa đơn được tạo lập và in từ phần mềm. 

Tổng cục Thuế đã có công văn giải đáp cho doanh nghiệp về hóa đơn điện tử nhiều trang.

Cũng cần phải lưu ý, để hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang hợp lệ, hóa đơn không chỉ cần có phần đầu trang sau của hóa đơn thể hiện đủ nội dung như đã đề cập đến ở trên mà còn phải thỏa mãn đồng thời:

Hóa đơn điện tử đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn thông tin 

Có thể truy cập, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử dưới dạng hoàn chỉnh

Doanh nghiệp tìm hiểu Khoản 3 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC để biết thêm chi tiết.

2. Đơn vị hỗ trợ khi muốn sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Nếu doanh nghiệp, đơn vị muốn sử dụng hóa đơn điện tử nhiều trang, hãy trao đổi với nhà cung ứng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp mình. Các cán bộ, chuyên viên của nhà cung ứng sẽ giúp tạo mẫu hóa đơn điện tử nhiều trang đáp ứng các quy định để doanh nghiệp có thể dễ dàng sử dụng trong các lần sau.

Công ty Phát triển Công nghệ Thái Sơn là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử tiêu biểu. Thái Sơn không chỉ có thể tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp về mẫu hóa đơn điện tử nhiều trang, một trang, về các chính sách pháp luật, mà còn có thể hỗ trợ để quá trình chuyển đổi được diễn ra thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.

Nhà cung cấp uy tín đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi vấn đề về hóa đơn điện tử.

Hàng nghìn doanh nghiệp, trong đó có Samsung, Coca-Cola, Grab, Lotte, Circle K, KFC, Golden Gate… và nhiều thương hiệu lớn khác đã được Thái Sơn hỗ trợ triển khai thành công hóa đơn điện tử. Các khách hàng này khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử E-Invoice của Thái Sơn đều cảm nhận được những thay đổi tích cực mà E-Invoice mang đến cho hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp có quan tâm hay cần tư vấn thêm về hóa đơn điện tử, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

Trụ sở chính: Số 15 - Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội

Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768

Tel : 024.37545222

Fax: 024.37545223

Website: 

https://einvoice.vn/

 

Cách Kê Khai Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt

Cách Kê Khai Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt, Thuế Suất 0%

Hướng Dẫn Quy Trình Xuất Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm M

Cách Lấy Hóa Đơn Điện Tử Fpt – 2 Cách Nhanh Và Đơn Giản Nhất.

Hóa Đơn Điện Tử Fpt Einvoice

🌟 Home
🌟 Top