Top 9 # Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở

Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Nhà Trường, Thoi Chuc Vu Chu Tich Cong Doan, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Trường, Mẫu Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Dự Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Don Xin Thoi Giu Chuc Chu Tich Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tich Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giưc Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chúc Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn Nhiệm Kỳ , Đơn Xin Thôi Giwu Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Danhchu3 Tịch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn Trường, Mau Don Xin Thoi Giu Chuc Danh Chu Tich Cong Doan, Thoi Chuc Chu Tich Cong Doan Bo Phan, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sởtich Hồ Chí Minh, Đơn Xin Thôi Giữu Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn Trường Học, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Phó Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Mau Đơn Xi Tư Chức Chu Tich Vong Doan, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Chức Năng Nhiệm Vụ Của Mật Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Bai Tham Luan Ve Nu Cong Cua To Chuc Cong Doan, Đơn Xin Từ Chức Ct Công Đoàn, Đơn Xin Vào Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Tổ Chức Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Mau Don Xin Ra Khoi To Chuc Cong Doan, Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Nhập Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Ra Nhập Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Vụ Công Đoàn, Don Xin Thoi Giu Chuc Cong Doan Co So, Tờ Trình Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn, Chủ Tịch Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Lại Chủ Tịch Công Đoàn, Phó Chủ Tịch Công Đoàn, Thủ Tục Bầu Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Rút Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chứ Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giứ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đờn Cơ Sở, Tờ Trinh Kinh Phí Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn, Xin Thôi Chức Vụ Trong Bch Công Đoàn, Tờ Trình Xin Kinh Phí Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn, Thôi Giữ Chức Tổ Trưởng Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Tổ Trưởng Công Đoàn, Don Xin Thoi Chu Chu Tich Cong Doan, Mau Don Xin Thoi Chu Tich Cong Doan, Đơn Xin Thôi Làm Chủ Tịch Công Đoàn, Don Xin Nghi Chu Tich Cong Doan, Don Nghi Lam Chu Tich Cong Doan, Đơn Xin Thôi Chủ Tịch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoànc, Đơn Xin Từ Chức ủy Viên Ban Chấp Hành Công Đoàn, To Trinh Xin Kinh Phi To Chuc Dai Hoi Cong Doan Co So Xanax, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Danh Công Đoàn, Tham Lua Dai Hoi Cong Nhan Vien Chuc Cua Chi Doan, Đơn Xin Thoi Gửi Chức Vu Vnch Công Doan, Mẫu Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Bổ Sung Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Don Xin Rut Ra Khoi Chu Tich Cong Doan Truong, Tham Luan Dai Hoi Can Cong Nhan Vien Chuc Cua Chi Doan, Quy Chế Khen Thưởng Của Công Đoàn Viên Chức Việt Nam, Cảm Nhận Của Anh Chị Về Tổ Chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Kế Hoạch Tổ Chức Sinh Nhật Công Đoàn Viên, Tờ Trình Xin Kinh Phí Tổ Chức Đại Hội Công Đoàn Trường Thcs, Quyết Định Bổ Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Kiêm Nhiệm Chủ Tịch Công Đoàn, Quyết Định Chuẩn Y Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Quyết Định Bổ Nhiệm Công Chức Tư Pháp Hộ Tịch Cấp Xã, Tham Luân Xay Dựng Tổ Chức Công Đoàn Vững Mạnh, Kiểm Tra Giám Sát,khen Thưởng,kỷ Luật, Công Tác Xây Dựng Tổ Chức Đoàn, Khi Gặp Một Đoàn Xe, Một Đoàn Xe Tang Hay Gặp Một Đoàn Người Có Tổ Chức Theo Đội Ngũ, Nghị Quyết Liên Tịch 03 Bộ Công An Và Trung ương Đoàn, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị, Nghị Quyết Liên Tịch Giữa Đoàn Thanh Niên Và Công An, Dong Chi Hay Phan Tich Cac Giai Doan Phat Trien Chu Nghia Cong San Nhu The Nao, Bao Cao Tham Luan Ve To Chuc Hoat Dong Cum Thi Duang Trong He Thong Cong Doan. Giai Phap, De Xuathco,

Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Nhà Trường, Thoi Chuc Vu Chu Tich Cong Doan, Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Trường, Mẫu Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Dự Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Don Xin Thoi Giu Chuc Chu Tich Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Chủ Tịch Công Đoàn , Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thoi Giu Chuc Vụ Chu Tich Cong Doan Co So, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giưc Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chúc Vụ Phó Chủ Tịch Công Đoàn Nhiệm Kỳ , Đơn Xin Thôi Giwu Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Danhchu3 Tịch Công Đoàn, Biên Bản Bầu Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Chức Chủ Tịch Công Đoàn Trường, Mau Don Xin Thoi Giu Chuc Danh Chu Tich Cong Doan, Thoi Chuc Chu Tich Cong Doan Bo Phan, Đơn Xin Miễn Nhiệm Chức Chủ Tịch Công Đoàn, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sởtich Hồ Chí Minh, Đơn Xin Thôi Giữu Chức Vụ Chủ Tịch Công Đoàn Trường Học, Mẫu Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty, Mẫu Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Phó Chủ Tịch Công Đoàn Cơ Sở, Tờ Trình Kiện Toàn Chức Danh Chủ Tịch Công Đoàn, Mau Đơn Xi Tư Chức Chu Tich Vong Doan, Hãy Phân Tích Vai Trò Của Chức Năng Kiểm Soát Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Phân Tích Vị Trí Vai Trò Chức Năng Nhiệm Vụ Của Mật Trận Tổ Quốc Và Đoàn Thể, Phân Tích Các Chức Năng Của Vai Trò Kiểm Tra Trong Công Tác Quản Trị ở Các Tổ Chức, Bai Tham Luan Ve Nu Cong Cua To Chuc Cong Doan, Đơn Xin Từ Chức Ct Công Đoàn, Đơn Xin Vào Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Từ Chức Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Vào Tổ Chức Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Mau Don Xin Ra Khoi To Chuc Cong Doan, Đơn Xin Ra Khỏi Tổ Chức Công Đoàn, Đơn Xin Rút Khỏi Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở, Đơn Xin Thôi Giữ Chức Vụ Công Đoàn, Mẫu Đơn Xin Ra Nhập Tổ Chức Công Đoàn,

Đơn Xin Từ Chức Chủ Tịch Công Đoàn

Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn do vấn đề sức khỏe hoặc bản thân cảm thấy không còn phù hợp với vị trí được giao phó.

Khái quát về Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn

Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn là văn bản được cá nhân sử dụng khi không còn mong muốn tiếp tục giữ vị trí chủ tịch vì những lý do cá nhân, việc từ chức được gửi tới cấp lãnh đạo địa phương, để từ đó xem xét, cân nhắc đưa ra quyết định cho phép hoặc không cho phép thôi chức vụ.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin từ chức chủ tịch công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————–o0o————–

…. , ngày …  tháng … năm 20…

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

– Luật công đoàn 2012

– Điều lệ Công Đoàn Việt Nam 2013.

Kính gửi: – Ban chấp hành liên đoàn ……….

Tên tôi là: ……………………………………………………….                Sinh ngày: …………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………….    Cấp ngày: ………………       Tại: ………………..

Công tác tại: ………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin trình với Quý cơ quan nội dung sau:

……………………………………………..

……………………………………………..

(Ví dụ: Hiện tại tôi đang giữ chức vụ chủ tịch công đoàn của công ty TNHH VNG nhưng vì lý do sức khỏe, tôi phải tiến hành chữa bệnh trong một gian. Tránh ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tôi xin phép được từ chức Chủ tịch công đoàn).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem, giải quyết đơn của tôi

Tôi xin chân thành cảm ơn!

   Xác định của Ban chấp hành liên đoàn                          Người làm đơn

5

/

5

(

4

bình chọn

)

Thủ Tục Xin Không Tham Gia Tổ Chức Công Đoàn Cơ Sở

Thủ tục xin không tham gia tổ chức Công đoàn cơ sở. Có bắt buộc tham gia tổ chức Công đoàn? Quyền từ chối tham gia công đoàn của người lao động.

Kính gửi Luật sư! Tôi là một viên chức đang công tác tại tại chúng tôi tôi là một nhân viên bình thường không phải là Đảng viên, tôi đã gia nhập Công đoàn năm 2008 nhưng nay tôi muốn không tham gia Công đoàn nữa, xin cho tôi hỏi một số vấn đề sau:

– Tôi có thể ra khỏi tổ chức Công đoàn ở đơn vị được không? Có phải làm đơn không?

– Nếu tôi ra khỏi Công đoàn thì có bị ảnh hưởng gì không? (đối với bản thân tôi cũng như Cơ quan tôi công tác)

– Phó Chủ tịch Công đoàn tại Cơ quan tôi nói rằng Công đoàn là “tự nguyện trong ép buộc”, không thể tách mình ra khỏi một tổ chức, tôi là một viên chức nên phải chịu sự chi phối của Luật lao động cũng như Luật viên chức. Nếu ra khỏi Công đoàn thì cuối năm đánh giá cán bộ, viên chức sẽ rất ảnh hưởng vì từ trước tới giờ chưa có tiền lệ này. Nếu tôi cứ khăng khăng làm đơn ra khỏi Công đoàn thì Liên đoàn lao động Quận sẽ sang, rồi Cấp ủy nữa rất ảnh hưởng. Tôi không biết Phó Chủ tịch Công đoàn nói như vậy có đúng không, có căn cứ gì hay theo điều khoản nào của Luật không hay là đang “đe doạ” tôi?

Kính nhờ Luật sư tư vấn giúp. Rất mong nhận được câu trả lời sớm nhất của Luật sư! Xin chân thành cám ơn!

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công đoàn Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động thực hiện đường lối của Đảng, tạo cơ sở chính trị – xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.

“1. Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.

2. Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

3. Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ chức công đoàn.

4. Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.”

Có thể thấy, việc tham gia Công đoàn là hoàn toàn tự nguyện, dựa trên ý chí của người lao động. Không hề có một quy định nào của pháp luật quy định rằng người lao động phải tham gia tổ chức Công đoàn.

Cơ quan bạn làm sẽ không có quyền ép bạn tham gia vào công đoàn hay ngăn cản việc bạn rút khỏi công đoàn nếu chính bản thân bạn không còn mong muốn và nhu cầu tiếp tục ở trong công đoàn.

Như vậy, với quy định này, bạn có thể xin thôi tham gia tổ chức Công đoàn ở đơn vị. Bạn chỉ cần với tổ chức Công đoàn nơi bạn tham gia, nêu rõ lý do muốn xin thôi tham gia tổ chức Công đoàn, để làm thủ tục xóa tên và thu lại thẻ đoàn viên theo quy định của pháp luật.

2. Nếu viên chức ra khỏi Công đoàn thì có bị ảnh hưởng gì không?

Khi tham gia tổ chức Công đoàn, bạn sẽ có các quyền sau được quy định cụ thê tại Điều 3 Điều lệ Công đoàn năm 2013 như sau:

“1. Được tham gia thành lập Công đoàn cơ sở và hoạt động Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Được yêu cầu Công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.

5. Được Công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về Pháp luật Lao động, Công đoàn; được Công đoàn đại diện tham gia tố tụng các vụ án về lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

6. Được Công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ học nghề, tìm việc làm, ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do Công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khi gặp khó khăn. Được tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể thao, du lịch do Công đoàn tổ chức.

7. Được nghỉ sinh hoạt Công đoàn khi nghỉ hưu, được Công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và Công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi có khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do Công đoàn giúp đỡ“.

Với các quyền lợi của một đoàn viên được quy định như trên, khi bạn xin thôi tham gia tổ chức Công đoàn bạn sẽ mất đi các quyền năng nêu trên của một đoàn viên.

Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức (Điều 3) bao gồm:

Tác phong, lề lối làm việc;

Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

– Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được quy định như sau:

+ Đối với viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu:

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.

Trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và người đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với đơn vị có quy mô lớn thì người đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

+ Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý:

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị hoặc toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành.

Như vậy, Công đoàn chỉ là một trong các đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác (trong trường hợp đơn vị có đơn vị cấu thành), góp phần trong quá trình đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Việc bạn rút khỏi công đoàn cơ sở cũng không vi phạm các tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức. Do đó, việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức của bạn cũng không bị ảnh hưởng.

3. Tham gia tổ chức Công đoàn ở đơn vị là “tự nguyện trong ép buộc” là đúng hay sai theo quy định pháp luật?

Theo Điều 1 Luật Công đoàn năm 2012 quy định:

“Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.”

Trên cơ sở tự nguyện này, việc tham gia hay rút khỏi công đoàn là một quyền năng của người lao động, và đây là ý chí tự nguyện của người lao động khi tham gia tổ chức Công đoàn. Việc tham gia hay xin thôi tham gia tổ chức Công đoàn hoàn toàn dựa vào ý chí của người lao động, và không có một sự ép buộc yêu cầu người lao động phải tham gia. Chính vì vậy, với trường hợp của bạn, Phó Chủ tịch Công đoàn nói như trên là không có căn cứ pháp luật. Hiện tại, không có quy định pháp luật nào quy định về việc không tham gia tổ chức Công đoàn ảnh hưởng đến việc đánh giá cán bộ, viên chức và ảnh hưởng đến tổ chức Công đoàn các cấp trên. Phó Chủ tịch Công đoàn đang cản trở, gây khó khăn cho bạn trong việc thực hiện quyền công đoàn. Đây là một hành vi bị cấm được nêu tại Điều 9 Luật Công đoàn năm 2012. Bạn có thể làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch Công đoàn nơi bạn đang công tác để khiếu nại về hành vi này nhằm bảo vệ lợi ích của bạn.

Thủ Tục Thay Đổi, Miễn Nhiệm, Xin Thôi Chủ Tịch Công Đoàn Công Ty

Trình tự, thủ tục, hồ sơ thay đổi chủ tịch công đoàn công ty? Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn? Xử lý chủ tịch công đoàn có hành vi tham nhũng? Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch công đoàn trường? Chủ tịch công đoàn có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không? Trường hợp xin thôi chức chủ tịch công đoàn cơ sở?

Chủ tịch công đoàn là người đứng đầu Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, xây dựng mối quan hệ giữa Chủ tịch công đoàn cơ sở với cấp ủy Đảng, người sử dụng lao động và đại diện các tổ chức quần chúng khác trong cơ quan, doanh nghiệp. Chủ tịch công đoàn có vai trò quan trọng trong việc xây dựng quan hệ giữa công đoàn cơ sở – tổ chức quần chúng rộng lớn của người lao động với người sử dụng lao động và các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội khác trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết, phối hợp và tạo điều kiện để các tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

1. Những vấn đề chung về tổ chức công đoàn và công đoàn cơ sở

1.1. Khái niệm về công đoàn

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là tổ chức thống nhất có các cấp cơ bản sau đây: Cấp Trung ương: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương (sau đây gọi chung là Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố và tương đương). Liên đoàn Lao động huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Công đoàn ngành địa phương; Công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; Công đoàn Tổng Công ty và một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đặc thù khác (sau đây gọi chung là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở). Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn (sau đây gọi chung là Công đoàn cơ sở).

1.1.2. Nguyên tắc hoạt động và vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hệ thống tổ chức công đoàn gồm có Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nguyên tắc tổ chức hoạt động, quy trình, thủ tục bầu cử các chức danh trong công đoàn cơ sở, hình thức biểu quyết thông qua, thể thức phiếu bầu như thế nào hợp lệ,… là các thủ tục cần thiết mà bất kỳ cán bộ công đoàn và công ty nào cũng cần phải biết.

Điều 12 Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) quy định như sau:

Như vậy, theo quy định tại Khoản 4, 5 Điều 12 Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) thì Chủ tịch là người đứng đầu ban chấp hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của Đoàn Chủ tịch (Tổng Liên đoàn), ban thường vụ, ban chấp hành, là người đại diện theo pháp luật của ban chấp hành công đoàn cùng cấp. Chủ tịch công đoàn cấp cơ sở có thể được bầu cử tại đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở. Đối tượng, nguyên tắc, thủ tục bầu cử, thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn.

“8.4. Các hình thức bầu cử của công đoàn

Bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín trong các trường hợp sau:

Như vậy theo quy định trên, việc bầu chức danh Chủ tịch của Ban chấp hành công đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo Điều 11 Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định việc bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tại đại hội thực hiện như sau: Khi có quá một phần hai (1/2) số thành viên dự đại hội yêu cầu bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tại đại hội thì đoàn chủ tịch đại hội báo cáo công đoàn cấp trên và thực hiện trình tự, thủ tục bầu cử như bầu cử ban chấp hành (Khoản 11.4).

Theo đó, kết quả bầu được thực hiện như sau: Sau đại hội, ban thường vụ, hoặc ban chấp hành (nơi không có ban thường vụ) khóa mới phải báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Các văn bản báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử gồm: đề nghị công nhận kết quả bầu cử chủ tịch; Biên bản bầu chủ tịch; Giấy tờ trích ngang của người được bầu làm chủ tịch, gồm: Họ và tên, tuổi, giới tính, chức vụ và đơn vị công tác, dân tộc, trình độ (chính trị, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ).

Chủ tịch công đoàn công ty em vừa nghỉ việc, bên em muốn thay chủ tịch công đoàn mới. Công ty em có cần thông báo với liên đoàn lao động quận (liên đoàn cấp trên) không ạ? và thủ tục gồm những gì. Vui lòng gửi giúp em mẫu biểu nếu phải thông báo ạ.

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

Quyết định 174/2020/QĐ – TLĐ về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII);

Hướng dẫn 03/2020/HD – TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 11.6 Điều 11 Hướng dẫn 238/2014/HD – TLD về việc thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc công nhận kết quả bầu cử thì sau đại hội, ban thường vụ, hoặc ban chấp hành (nơi không có ban thường vụ) khóa mới phải báo cáo lên công đoàn cấp trên trực tiếp để công nhận kết quả bầu cử ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Đối với cấp Tổng Liên đoàn sau đại hội, đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn mới được bầu được quyền ký quyết định công nhận kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Như vậy, Công ty bạn phải thông báo với liên đoàn lao động quận (liên đoàn cấp trên) về việc công nhận kết quả bầu cử Chủ tịch công đoàn.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm xem xét và ra quyết định công nhận. Sau đại hội, nếu phát hiện có sự vi phạm về tiêu chuẩn, nguyên tắc, thủ tục bầu cử thì công đoàn cấp trên có quyền bác bỏ kết quả bầu cử của đại hội hoặc của ban chấp hành cấp dưới, chỉ đạo tiến hành bầu lại; nếu thấy có một hoặc một số chức danh đã được bầu nhưng không đảm bảo nguyên tắc hoặc tiêu chuẩn quy định thì công đoàn cấp trên có quyền không công nhận một hoặc một số chức danh đó.

2. Giám đốc có quyền được thay đổi chủ tịch công đoàn

Đại hội công đoàn được tổ chức vào tháng 6/2015 và đã bầu BCH công đoàn trong đó là chủ tịch, phó chủ tịch. Đến tháng 9/2015 cơ quan có sự thay đổi giám đốc mới, đến nay BCH công đoàn vẫn hoạt động bình thường, nhưng giám đốc thay đổi vị trí nhân sự toàn cơ quan và yêu cầu thay đổi chủ tịch công đoàn. Vậy yêu cầu thay đổi chủ tịch công đoàn của giám đốc như vậy đúng hay sai và có thay đổi được hay không?

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Nhiệm kỳ đại hội công đoàn cấp cơ sở.

– Đại hội công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn: 5 năm 1 lần. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở thành viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

– Những trường hợp sau đây, nếu có đề nghị bằng văn bản của công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp công đoàn cơ sở xem xét, quyết định nhiệm kỳ đại hội 5 năm 2 lần, gồm:

+ Công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên.

+ Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hàng năm có tỷ lệ thay đổi trong danh sách đoàn viên từ 20% trở lên hoặc trong nhiệm kỳ thay đổi ủy viên ban chấp hành từ 50% trở lên.

Theo thông tin bạn cung cấp thì Đại hội Công đoàn cơ sở được tổ chức vào tháng 6/2015, đến nay Ban chấp hành Công đoàn cơ sở vẫn hoạt động bình thường thì không có lý do gì để thay đổi chủ tịch công đoàn cơ sở. Vì vậy, chủ tịch công đoàn vẫn tiếp tục làm việc cho hết nhiệm kỳ của Đại hội Công đoàn, giám đốc không có quyền yêu cầu thay đổi.

3. Xử lý chủ tịch công đoàn có hành vi tham nhũng

Xin hỏi luật sư sự việc sau. Chủ tịch công đoàn nhà văn hóa Quận Cầu Giấy được cơ quan bầu năm 2012 sau khi hoạt động được vài tháng thì Chủ Tịch công đoàn có những biểu hiện tham ô tham nhũng, thường hay cãi nhau với đồng nghiệp không hề có chút nghiệp vụ của Chủ Tịch công đoàn khi đó tôi đã viết đơn kiến nghị tới Giàm đốc cơ quan nhưng không được giải quyết và tiếp theo tôi viết đơn lên liên đoàn lao động nhưng cũng không được giải quyết theo quy đinh và Chủ tịch công đoàn đó vẫn tồn tại chức vụ đó xin hỏi luật sư cho biết trách nhiệm của những người đó như thế nào có xứng đáng làm lãnh đạo không?

Tại Điều 38 Luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng

2. Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo về dấu hiệu tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá ba mươi ngày; trường hợp cần thiết thì quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.

Theo thông tin bạn phản ánh, theo thông tin bạn phản ánh, Chủ Tịch công đoàn nhà văn hóa Cầu Giấy có những biểu hiện tham ô, tham nhũng, thường hay cãi nhau với đồng nghiệp không có nghiệp vụ của Chủ tịch công đoàn. Bạn đã gửi đơn kiến nghị tới Giám đốc Nhà văn hóa Quận Cầu Giấy và Liên đoàn lao động nhưng không được giải quyết theo quy định. Không rõ bạn có trình bày rõ về ” biểu hiện” tham ô tham nhũng, cũng như “không hề có chút nghiệp vụ của chủ tịch công đoàn” trong đơn kiến nghị hay không? Và đã có thông báo gì phản hồi lại cho bạn hay chưa?

Tại Điều 69 Luật phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

Điều 69. Xử lý đối với người có hành vi tham nhũng

Người có hành vi tham nhũng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc; đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Do vậy, nếu bạn có căn cứ cho rằng việc Chủ tịch công đoàn Nhà văn hóa Cầu Giấy tham ô, tham nhũng, bạn có thể tố giác hành vi của vị chủ tịch đó ra Cơ quan công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Qua quá trình điều tra xác minh, nếu vị chủ tịch này có hành vi cấu thành các tội tham nhũng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trong trường hợp bị kết án về hành vi tham nhũng và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì phải bị buộc thôi việc.

4. Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch công đoàn trường

Chủ tịch công đoàn trường tôi vi phạm luật tham nhũng và bị kỷ luật cảnh cáo. Với nhiệm vụ là người cấp ủy phụ trách công đoàn thì cần phải làm gì? Nếu chỉ đạo miễn nhiệm công tác công đoàn thì các bước cần làm như thế nào? Xin trân trọng cám ơn luật sư.

Nếu chủ tịch công đoàn của trường bạn là đảng viên, với nhiệm vụ là người cấp ủy phụ trách công đoàn thì bạn có thể trực tiếp xem xét kỷ luật.

Việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức đối với CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức công đoàn thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy định của Bộ Chính trị về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, số 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009.”

Như vậy, thủ tục miễn nhiệm cán bộ công chức giữ chức vụ chủ tịch công đoàn thực hiện theo Quy định số 260-QĐ/TW.

– Người đứng đầu tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan tham mưu nơi cán bộ đang công tác căn cứ vào Điều 5 của Quy chế này để đề xuất việc miễn nhiệm.

– Cơ quan tham mưu thông báo và nghe ý kiến của cán bộ về việc miễn nhiệm;

– Cơ quan tham mưu tổng hợp ý kiến, trình cấp có thẩm quyền.

– Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Chủ tịch công đoàn có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không?

Tôi làm công tác công đoàn và được bầu là chủ tịch công đoàn trường THCS nay do tính chất công việc, hiệu trưởng lại bổ nhiệm tôi kiêm nhiệm thêm công việc thủ quỹ của nhà trường. Vậy là chủ tịch công đoàn tôi có được kiêm thêm thủ quỹ nhà trường không? Rất mong luật sư giúp tôi giải đáp vì có nhiều ý kiến cho rằng Chủ tịch công đoàn không được kiêm quỹ nhà trường nhưng tôi không tìm thấy công văn hướng dẫn nào quy định việc kiêm nhiệm thủ quỹ thuộc những đối tượng nào?

Về vấn đề Chủ tích công đoàn kiêm nhiệm thủ quỹ, không có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định cấm Chủ tịch công đoàn không được đồng thời là thủ quỹ trong đơn vị sự nghiệp công lập.

“4. Người đang là người quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các trường hợp khác do Chính phủ quy định.”

Như vậy, ngoại trừ kế toán là đối tượng không được kiêm nhiệm thủ quỹ thì không có quy định cấm Chủ tịch công đoàn kiêm nhiệm thủ quỹ.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

– Căn cứ Điểm d, Khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định: “Những người làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.”

Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện;

6. Trường hợp xin thôi chức chủ tịch công đoàn cơ sở

Thưa luật sư! Tôi năm này 42 tuổi là một các bộ công đoàn cơ sở, chức danh : Chủ tịch công đoàn trúng cử tại đại hội vào ngày 5/4/2017 Nhiệm kì 2017-2022. Trong thời gian tôi đảm nhận chức trách CTCĐ tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đấu tranh đem quyền lợi ích hợp pháp về cho các Công đoàn viên của CĐCS tôi. Tham gia nhiều hoạt động phong trào của ngành và địa phương đề ra….

Nay vì lí do sức khỏe không tốt, bản thân tôi lại bị huyết áp cao, do thận yếu, vừa qua tôi đã đi điều trị ở bệnh viện quân y 175 thành phố HCM, các bác sĩ bảo thận phải tôi bị teo nhỏ mất chúc năng nên đã tiến hành cắt bỏ. Hiên tại cơ thể tôi chỉ còn lại 1 quả thận nên sức khỏe rất yếu và huyết áp tôi cũng vẫn rất là cao 180/100mg. Tôi phải thường xuyên lên viện khám theo dõi và lấy thuốc hạ huyết áo uống hàng ngày. Các bác sỹ bảo tôi nên hoạt động ít và nghỉ ngơi công việc bớt căng thẳng nếu không sẽ ảnh hưởng tới huyết áo và bị đột quỵ…

Hiện tôi là giáo viên tiểu học một tuần dạy 19 tiết theo quy định và lại làm cán bộ CĐ nên tôi cảm thấy rất mệt và căng thẳng. Vậy xin hỏi luật sư trường hợp của tôi có được xin nghỉ làm Cán bộ CĐ không và xin Liên đoàn lao động thành phố cho đại hội giữa nhiệm kì bầu lại cán bộ CĐ mới có sức khỏe tốt hơn không? Xin cảm ơn luật sư!

Căn cứ Điều 4 Luật Công Đoàn năm 2012 quy định:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

2. Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là một cấp trong hệ thống tổ chức công đoàn, trực tiếp thực hiện quyền công nhận công đoàn cơ sở, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở và liên kết công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.”

Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở.

Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn cơ sở muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Theo đó công đoàn tại doanh nghiệp của bạn là công đoàn cơ sở và bạn đang làm chủ tịch công đoàn cơ sở

Chủ tịch công đoàn cơ sở, do Ban chấp hành công đoàn cơ sở bầu ra, hoặc do đại hội công đoàn cơ sở trực tiếp bầu, khi có trên 50% đại biểu đại hội đề nghị bầu trực tiếp và được sự đồng ý của công đoàn cấp trên trực tiếp. Chủ tịch công đoàn cơ sở là người đứng đầu Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn cơ sở, người trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành công đoàn về tổ chức hoạt động của công đoàn cơ sở. Như vậy, theo quy định của pháp luật, đối với Chủ tịch công đoàn đơn vị ngoài nhà nước muốn làm đơn từ chức sẽ thực hiện theo Điều lệ Công Đoàn Việt Nam, Điều lệ Công ty và được công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý xem xét giải quyết.

Theo đó, bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do khi làm công tác công đoàn đòi hỏi quyền lợi cho CNVLĐ gặp rất nhiều khó khăn và công việc bận rộn không có nhiều thời gian dành cho hoạt độngcông đoàn cơ sở thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.

Theo đó, bạn muốn từ chức chức vụ Chủ tịch công đoàn với lý do sức khỏe không đảm bảo nhiệm vụ thì cần làm đơn xin từ chức, trong đơn trình bày rõ lý do xin nghỉ và gửi tới Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Đại hội công đoàn cơ sở cấp trên trực tiếp để được xem xét giải quyết.