Top 9 # Đơn Xin Mua Hoá Đơn – Mẫu Số 02 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn (Mẫu Số 02/Đn

Chia sẻ mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn (Mẫu số 02/ĐN-HĐG) theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu số 02/ĐN-HĐG

Mẫu số 02/ĐN-HĐG: Mẫu đơn đề nghị mua hóa đơn theo Nghị Định 123

Mẫu 02/ĐN-HĐG Đơn đề nghị mua hóa đơn Mẫu số: 02/ĐN-HĐG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN ………….., ngày …… tháng………. năm ………..

Kính gửi:….

I. TỔ CHỨC, HỘ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Tên doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhận thông báo thuế: ………………………………………………………………………..

Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………………..

Cố định…………………….. Di động: …………………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật: ………………………………………………………………………

Vốn điều lệ (Ghi theo số đã góp đủ):…………. ……………………………………………………

Số lượng lao động: ……………………………………………………………………

Tên người mua hóa đơn (người có tên trong đơn hoặc người được doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, chủ hộ kinh doanh ủy quyền bằng giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật):

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người mua hóa đơn:

Ngày cấp: ……………………………….. Nơi cấp: …………………………………

II. SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỀ NGHỊ MUA

Đề nghị cơ quan thuế bán hóa đơn để sử dụng theo số lượng và loại như sau:

Đơn vị tính: Số

STT

Loại hóa đơn

Tồn đầu kỳ trước

Số lượng mua kỳ trước

Sử dụng trong kỳ

Còn cuối kỳ

Số lượng mua kỳ này

Sử dụng

Mất/ cháy/ hỏng

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã nghiên cứu kỹ các quy định trong Luật Thuế, Nghị định …./ …./NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số ….. / ……/ TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

Quản lý và sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành đúng quy định. Nếu vi phạm tổ chức, cá nhân xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú: Hộ, cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

Đăng ký khóa học

Hotline: 0904.84.88.55

Gửi thông tin thành công !!

Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!

TRUYỀN HÌNH, BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Lê Ánh vinh dự được đài truyền hình Hà Nội và TPHCM đưa tin trên bản tin thời sự với tư cách là trung tâm đào tạo các khóa học kế toán, xuất nhập khẩu, hành chính nhân sự uy tín và chất lượng nhất trên thị trường hiện nay

Đăng ký khóa học

Hotline: 0904.84.88.55

Gửi thông tin thành công !!

Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau !!

Thay Đổi Mẫu Số, Ký Hiệu Hoá Đơn

Mẫu số, ký hiệu hoá đơn thể hiện nội dung gì?

Theo quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC hoá đơn có nhiều tên gọi khác nhau trong đó cụ thể như:

Hoá đơn giá trị gia tăng,

Hoá đơn bán hàng;

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý;

Tem; vé; thẻ.

Dựa vào mẫu số, ký có thể xác định được đó là loại hoá đơn gì. Ví dụ hoá đơn có thông tin Mẫu số 01GTKT3/001; Ký hiệu AA/21P

01GTKT là ký hiệu hoá đơn giá trị gia tăng

3 có nghĩa là 3 liên

Mẫu số 001 của đơn vị (phân biệt với các loại mẫu khác)

AA là ký hiệu do doanh nghiệp tự lựa chọn (có thể là viết tắt tên công ty)

21 là năm ban hành (hoặc in)

P là loại hoá đơn đặt in (E: Hoá đơn điện tử, T: Hoá đơn tự in, P: Hoá đơn đặt in;)

Loại hoá đơnMẫu sốHoá đơn giá trị gia tăng01GTKTHoá đơn bán hàng02GTTTPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ03XKNBPhiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý04HGDLHóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan)07KPTQ

Lưu ý về mẫu số, ký hiệu hoá đơn:

01GTKT3 là hoá đơn giá trị gia tăng 3 liên (thường là hoá đơn giấy); 01GTKT0 là hoá đơn điện tử

Thay đổi mẫu số hoá đơn khi ký hiệu hoá đơn thay đổi (Ví dụ hoá đơn 01GTKT3/001 ký hiệu AB/21P nếu đổi mẫu hoặc đổi ký hiệu thì phải thay đổi mẫu hoá đơn thành 01GTKT3/002)

Các trường hợp thay đổi mẫu số hoá đơn gồm: Thay đổi kích thước; Thay đổi hình thức; Thay đổi khổ giấy;

Quy định về mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Tại điểm 1.2 Phụ lục 1 (Hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn) ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn:

Số thứ tự mẫu trong một loại hóa đơn thay đổi khi có một trong các tiêu chí trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như: một trong các nội dung bắt buộc; kích thước của hóa đơn; nhu cầu sử dụng hóa đơn đến từng bộ phận sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý…

Trong đó:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn bao gồm:  tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, tên, địa chỉ mã số thuế của người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký; tên tổ chức nhận in hóa đơn. Đồng thời tại Điểm 2 Công văn số 4489/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn:

…trường hợp các tiêu thức trên tờ hóa đơn đã thông báo phát hành thay đổi như tên, địa chỉ của người bán; tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn thì doanh nghiệp phải thay đổi số thứ tự mẫu hóa đơn.

Tham khảo công văn về mẫu số, ký hiệu hoá đơn

Công văn 784/CT-TTHT ngày 21/01/2015 của Cục thuế TP. Hồ chí Minh

Trường hợp của Công ty theo trình bày, năm 2013 đặt in hóa đơn và đã thông báo phát hành sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AA/13P và có 03 liên, nay Công ty tiếp tục đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng với ký hiệu AA/15P và có 04 liên, các nội dung khác không thay đổi thì ký hiệu mẫu số hóa đơn là 01GTKT4/001.

Theo Công văn 4416/TCT-CS ngày 28/9/2017 của Tổng cục thuế:

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt (MST: 4300366595) thay đổi địa chỉ kinh doanh nhưng không thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp; ngày 04/01/2017 Công ty đã gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (mẫu TB04/AC) đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và đóng dấu địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức địa chỉ đã in sẵn trên các số hóa đơn còn lại để tiếp tục sử dụng. Ngày 09/06/2017, Công ty ký hợp đồng đặt in hóa đơn số 657/HĐ-CTI với Công ty TNHH MTV In Nhân dân Bình Định lần thứ 3.Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Đại Việt đặt in hóa đơn mới sau khi Công ty thay đổi địa chỉ kinh doanh thì trên mẫu hóa đơn mới chỉ cần thay đổi thông tin về địa chỉ kinh doanh, không phải thay đổi mẫu số hóa đơn và Công ty phải gửi Thông báo phát hành hóa đơn mới tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cách Lập Hoá Đơn Khi Danh Mục Hh, Dv Nhiều Hơn Số Dòng Của Một Hoá Đơn

– Theo quy định khi lập hoá đơn thì phải gạch bỏ phần trống (nếu có). Đối với các trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính thì không cần phải gạch chéo phần còn trống.

Cách 1: Lập thành nhiều hoá đơn độc lập

Cách 2: Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hoá đơn

– Dòng ghi hàng hóa cuối cùng của số hóa đơn trước ghi cụm từ “tiếp số sau”

– Dòng ghi hàng hóa đầu số hóa đơn sau ghi cụm từ “tiếp số trước”

Chỉ tiêu “Số thứ tự” cũng ghi tiếp STT của hoá đơn liền trước đó

– Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác.

– Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên.

– Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế GTGT được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

⇒ Hai cách này rất ít khi được sử dụng vì tốn nhiều hoá đơn và việc ghi hoá đơn nhiều khi cũng hay dẫn đến sai sót lại phải viết lại nên kế toán không hay sử dụng cách này Cách 3: Sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

1. Nội dung ghi trên hoá đơn:

– Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

– Các chỉ tiêu khác ghi trên hoá đơn thì vẫn ghi như các hoá đơn bình thường

2.  Nội dung bảng kê:

– Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.

Nếu người bán hàng nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”, tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa GTGT

– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Nếu kê có hơn một (01) trang: thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Ví dụ 1: Ngày 05/10/2017 Công ty CP Thiết Bị Điện Máy Việt Nam xuất bán cho Công ty TNHH Tuấn Anh 07 chiếc tủ lạnh, 03 chiếc ti vi và 05 chiếc quạt. Các mặt hàng này không cùng một loại và do số dòng trên một hoá đơn không đủ viết hết tất cả các mặt hàng này nên phải sử dụng bảng kê kèm theo hoá đơn để xuất cho khách hàng (Tất cả các mặt hàng này đều chịu thuê suất GTGT là 10%).

Các bước thực hiện thể như sau:

Bước 1: Lập bảng kê (Căn cứ theo hợp đồng đã ký) như sau:

Bước 2: Lập hoá đơn GTGT

Hoá Đơn Thương Mại Là Gì? Cách Viết Và Mẫu Hoá Đơn Tm Xuất Khẩu

Hoá đơn thương mại là gì?

Hóa đơn thương mại có tên quốc tế là Commercial Invoice – viết tắt CI, là một tài liệu chứng từ thương mại cơ bản do người bán phát hành cho người mua, trong đó bao gồm chi phí người mua/nhà nhập khẩu phải trả cho nhà cung cấp/xuất khẩu. Hóa đơn thương mại thông thường ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán hay phương thức vận chuyển…

– Vai trò của hoá đơn thương mại:

Ngoài việc giúp bạn có thể kế toán giá trị đơn hàng, hoá đơn thương mại còn trợ giúp nhà nhập khẩu trong thanh toán bù trừ hàng hóa.

Bên cạnh đó, hoá đơn thương mại cũng là căn cứ quan trọng để xác định giá trị hải quan của hàng hóa để tính thuế nhập khẩu, và là giấy tờ bắt buộc cần có để làm thủ tục thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa.

– Chức năng của hoá đơn thương mại:

Các chức năng chính mà hoá đơn thương mại mang lại gồm có:

1/ Chức năng thanh toán

2/ Chức năng khai giá hải quan

Giá được ghi trên hóa đơn thương mại là cơ sở để tính thuế xuất nhập khẩu (có thể khai bổ sung thêm chi phí khác). Một số thông tin khác như số hóa đơn, ngày phát hành hóa đơn dùng để khai báo tờ khai điện tử.

3/ Chức năng tính số tiền bảo hiểm

Cũng giống như khai giá hải quan, giá trên hóa đơn thương mại được dùng để làm cơ sở tính số tiền bảo hiểm.

Với những người chưa quen đọc chứng từ, cần phân biệt một chút giữa hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) với phiếu đóng gói (Packing List). Hai loại chứng từ này nhiều khi nhìn gần giống nhau (vì thường được tạo ra từ 1 mẫu), và có nhiều thông tin trùng nhau, nhưng có chức năng khác nhau nên cần những dữ liệu đặc thù riêng.Hóa đơn thương mại là chứng từ thiên về chức năng thanh toán, trên đó quan trọng thể hiện hàng hóa bao nhiêu tiền. Còn phiếu đóng gói lại cần thể hiện hàng hóa được đóng gói như thế nào, bao nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích bao nhiêu…

Hóa đơn thương mại không thể hiện rõ điều kiện giao hàng như FOB (kèm tên cảng xuất) hay CIF (kèm tên cảng nhập).

Bên xuất khẩu hàng hóa bán hàng theo giá giao hàng (giá CIF) nhưng chỉ ghi hóa đơn theo giá FOB tại nơi xếp hàng và cũng không ghi những chi phí phát sinh tiếp theo.

Người giao hàng nước ngoài bán hàng có chiết khấu nhưng trên hóa đơn thương mại chỉ ghi giá thực thu mà không thể hiện số tiền được chiết khấu.

Mô tả hàng hóa không rõ ràng, thiếu các thông tin yêu cầu, gộp nhiều mặt hàng vào cùng một loại,…

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng kết hợp với các chứng từ khác như hợp đồng, vận đơn trong việc khai báo thuế, làm thủ tục hải quan, tính phí bảo hiểm nên các thông tin được khai báo trên hóa đơn thương mại phải trùng khớp tuyệt đối với các loại giấy tờ khác.

Bạn có thể cung cấp các thông tin bắt buộc về CCI hoặc hóa đơn thương mại, miễn là bao gồm những yếu tố thông tin như trong quy định.

Người bán hàng/nhà xuất khẩu gửi hàng đi nước ngoài: bao gồm tên, địa chỉ, quốc gia sở tại.

Tên và địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng.

Mô tả chi tiết của từng hạng mục nằm trong chuyến gửi hàng đi nước ngoài.

Trọng lượng tịnh và khối lượng (trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì).

Đơn giá của từng mặt hàng (sử dụng đơn vị tiền tệ thanh toán).

Giá mở rộng.

Tiền tệ thanh toán.

Điều khoản giao hàng và điều khoản thanh toán.

Ngày mà hàng hoá bắt đầu chuyến đi liên tục đến nước ngoài.

Số tham chiếu (số đặt hàng của người mua).

Giấy phép nhập khẩu (nếu có).

Phí vận chuyển / bảo hiểm.

Lưu ý các thông tin cơ bản của một hóa đơn thương mại cần thể hiện thông tin thống nhất giữa hóa đơn thương mại với các chứng từ khác, bao gồm:

Đối với packing list: Cần thể hiện thống nhất về số lượng, trọng lượng nếu có.

Đối với hợp đồng thương mại: Cần thể hiện thống nhất về đơn giá, số tiền và tổng tiền, điều kiện thương mại (incoterms).

Cần thể hiện tên hàng và mô tả (nếu có) thống nhất trên các chứng từ tránh tình trạng dùng từ khác nhau (mặc dù là cùng nghĩa).

Cách lập hoá đơn thương mại

Nhiều công ty đặt in sẵn Letter head có logo của công ty trên khổ giấy A4 để in Invoice. Tuy nhiên, thực tế, khi in thì tên cũng như địa chỉ có hơi khác biệt so với trường 59 trên L/C, có thể dẫn đến lỗi chứng từ. Vì vậy, tốt nhất là nên tự tạo Letter Head đối với Invoice nào thanh toán bằng L/C.

(2). Số và ngày Invoice

Bình thường ngày Invoice có thể để tùy tiện một ngày bất kỳ. Tuy nhiên, trong L/C có quy định ở mục số (3) trường 47A: ALL REQUIRED DOCUMENTS INCLUDING TRANSPORT DOCUMENTS MUST BE DATED BUT NOT DATED PRIOR TO THE ISSUANCE DATE OF THIS CREDIT. Tức là: Tất cả các chứng từ bao gồm cả chứng từ vận tải phải có ngày phát hành nhưng ngày phát hành của mỗi chứng từ không được trước ngày phát hành L/C.

Như vậy, ngày Invoice không được để trước ngày phát hành L/C này, nghĩa là không được để trước ngày 16/10/2012. (xem trường 31C: ngày phát hành L/C), đây là giới hạn trên, còn giới hạn dưới thì sao? Để ngày Invoice là 07/01/2013 có được hay không??? Ad trả lời là không được. Vì theo trường 31D quy định ngày hết hạn L/C là 06/01/2013, về mặt logic thì Invoice để ngày 07/01/2013 là không hợp lệ.

+ trùng hoặc sau ngày phát hành L/C

+ và trước ngày xuất trình chứng từ cho ngân hàng và trước ngày hết hạn hiệu lực của L/C

Ví dụ:

Field 59. Beneficiary – Name & Address

/661788898899

INTERNATIONAL IMPORT COMPANY LTD, STI.

BOGAZICI SOKAK.NO:12 KAVAKLIDERE ANKARA ANKARA, TURKEY

(5). Port of loading: lấy thông tin tại trường 44: ANY TURKISH PORT. Khi L/C quy định như thế này thì ko copy y nguyên, mà phải thể hiện một cảng đích danh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Như trong Invoice ad thể hiện là: TRABZON PORT, TURKEY.

Chú ý:

(7). Thể hiện số L/C trên Invoice (nếu có)

Xem mục số (4) trường 47A: ALL REQUIRED DOCUMENTS INCLUDING DRAFTS – IF ANY – MUST INDICATE OUR CREDIT NUMBER. Tức là: tất cả các chứng từ bao gồm cả hối hiếu – nếu có – phải thể hiện số thư tín dụng.

Như vậy, Invoice cũng phải thể hiện số thư tín dụng. (số thư tín dụng lấy tại trường 20.)

Một số L/C sẽ quy định điều này ở ngay mục quy định về Invoice tại trường 46A, một số L/C lại quy định tại trường 47A. Vì thế khi lập chứng từ nói chung cần phải đọc kỹ quy định về loại chứng từ đó tại trường 46A trước, sau đó phải đọc tiếp trường 47A xem có quy định gì thêm nữa không để lập cho phù hợp.

(8). Thể hiện điền kiện giao hàng

Yêu cầu này quy định tại mục số 1. trường 46A SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 1 ORIGINAL + 2 COPIES INDICATING DELIVERY TERMS.

(9). Mô tả hàng hóa

(10). Đơn giá

Nên thêm điều kiện giao hàng + incoterms (nếu có) vào mục thể hiện đơn giá

(11). Người thụ hưởng ký tên đóng dấu

Một số mẫu hoá đơn thương mại

Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào UCP 600 (Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ), do đó không có mẫu bắt buộc cố định, miễn phải đáp ứng được đầy đủ nội dung cần thiết theo quy định tại UCP 600.

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tư vấn những vấn đề thủ tục cần có khi gửi hàng đi nước ngoài, hãy liên hệ Helen Express qua Hotline: 0906 87 00 86 —  Zalo, viber: 0932 86 5859 để được tư vấn Miễn phí về Thủ tục cần thiết cũng như hỗ trợ khách hàng vận chuyển hàng hoá nhanh chóng.

Helen Express – Dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài Nhanh chóng – Uy tín – Giá rẻ

Với trên 7 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài và vận chuyển thú cưng đi trong ngoài nước, Helen Express có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có kiến thức chuyên môn giúp khách hàng vận chuyển hàng hoá đi nước ngoài một cách nhanh chóng, giá rẻ. Chúng tôi đã được hơn 6000 khách hàng tin tưởng sử dụng và giới thiệu khách hàng. Thành công đó đến từ 3 cam kết của chúng tôi là: Giá Tốt Nhất – Cam Kết Gửi Hàng Đúng Hẹn – Dịch Vụ Bảo Hiểm 100% Giá Trị Hàng Hóa

Đến với Helen Express gửi hàng đi nước ngoài, khách hàng sẽ có được những ưu đãi:

Chi phí vận chuyển tiết kiệm 30-50 % so với chính hãng.

Tư vấn dịch vụ 24/24 miễn phí bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhất.

Dịch vụ chuyển phát nhanh Door -to – Door: giao nhận hàng tận nơi nhanh chóng.

Đóng gói hàng hóa tận nhà, miễn phí.

Hỗ trợ thủ tục hải quan nhanh chóng.

Hưởng dịch vụ khuyến mãi giá cước nhiều tuyến trên thế giới hàng tháng.

Theo dõi và đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn. Kiểm tra lịch trình hàng hóa và thông báo cho khách hàng khi việc vận chuyển hoàn tất.

Cung cấp vận đơn chính hãng khi khách hàng yêu cầu.

Cam kết hàng hóa đến đúng thời gian.

Nếu có nhu cầu gửi hàng đi nước ngoài cũng như thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với Helen Express qua Hotline : 0906 87 00 86 — Zalo, viber: 0932 86 5859 –  0938 320 357 để được tư vấn Miễn phí và hỗ trợ đóng gói, nhận hàng tận nơi.

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HELEN EXPRESS

Địa chỉ: 270 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0906 87 00 86 — Zalo, viber: 0932 86 5859 –  0938 320 357

Tel: +84 28 2243 2424 — Email: info@helenexpress.com

Website: https://helenexpress.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/helenexpress

[Total:

0

Average:

0

]