【#1】Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Kính gửi: UBND xã Cẩm Vũ

Phòng LĐTBXH huyện Cẩm Giàng

Trường THCS Cẩm Vũ

Họ và tên: …………………………………..Ngày sinh:…………………..

Là học sinh lớp: ………. Trường THCS Cẩm Vũ. Năm học ………………..

Nơi ở hiện nay của gia đình: ………………………………………………………….

Em xin đề nghị với các cấp có thẩm quyền xác nhận và nhà trường xét duyệt miễn (giảm) học phí cho em. Lý do:

Em xin trân trọng cảm ơn.

UBND xã, phường, thị trấn

(Xác nhận, kí và đóng dấu)

Ngày… tháng…. năm ………

Người viết đơn

(Kí , ghi rõ họ tên)

Phòng LĐTBXH huyện, thành phố

(Xác nhận, kí và đóng dấu)

Giáo viên chủ nhiệm

(Đệ nghị và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Học sinh thuộc diện chính sách cần phô tô thẻ(LS,TB, BB,TNLĐ) nộp cùng đơn và xin xác nhận UBND (xã, phường thị trấn), phòng LĐTBXH huyện, thành phố.

Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định xin xác nhận của UBND xã(phường, thị trấn).

Trường xét duyệt

– HS miễn(giảm)………….% học phí.

– Thời gian được hưởng:

Ngày……. tháng……. năm 200….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: UBND xã Cẩm Văn.

Tên tôi là Phạm An Viên, hiệu trưởng trường THCS Cẩm Văn.

Tôi làm đơn này đề nghị với xã một việc như sau:

Hiện nay, ở cổng và phía sau trường THCS Cẩm Văn có một số thanh, thiếu niên thường xuyên tụ tập ném đất, đá vào trường, có những hành vi khiêu khích học sinh trong trường , có những lời nói thiếu văn hóa…. gây ảnh hưởng rất lớn tới việc giáo dục ý thức của học và làm giảm hiệu quả giáo dục của nhà trường. Nhưng do các thanh thiếu niên này đã ra trường hoặc bỏ học ; ngoài ra những hiện tượng trên lại xảy ra ở ngoài nhà trường nên chúng tôi không thể xử lí được.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã Cẩm Văn có biện pháp xử lí hiện tượng trên để làm trong sạch môi trường giáo dục quanh trường học, nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cẩm Văn, ngày 27 tháng 9 năm 2008

Thay mặt nhà trường

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: UBND xã Cẩm Văn.

Tên tôi là Phạm An Viên, hiệu trưởng trường THCS Cẩm Văn.

Tôi làm đơn này đề nghị với xã một việc như sau:

Hiện nay, trường THCS Cẩm Văn có tổ chức dạy tự chọn môn Tin học cho học sinh theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương. Vì thế nên chúng tôi cần có điện liên tục để phục vụ cho giảng dạy. Nhưng trong thời gian vừa qua, hiện tượng mất điện thường xuyên xảy ra dẫn đến việc học môn học này không thực hiện được. Hiện tượng đó đã làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh và nhà trường không thực hiện được kế hoạch giảng dạy theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị UBND xã Cẩm Văn đề nghị với ngành điện lực và các cấp quản lí cung cấp điện thường xuyên cho chúng tôi để đảm bảo cho chúng tôi thực hiện đúng kế hoạch giảng dạy môn học theo yêu cầu của cấp trên góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện của nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Cẩm Văn, ngày 27 tháng 9 năm 2008

Thay mặt nhà trường

【#2】Viết Đơn Gửi Ban Giám Hiệu Nhà Trường Xin Được Miễn Giảm Học Phí

Đề bài: Do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn, em viết đơn gửi Ban Giám hiệu nhà trường xin được miễn giảm học phí.

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: Thầy Hiệu trưởng Trường THCS Tô Hiệu, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đồng kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 6B

Học sinh lớp 6 B Trường THCS Tô Hiệu, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Em viết đơn này xin trình bày một việc như sau:

Gia đình em hiện nay gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế. Bố em là thương binh hạng 2/ 4, vết thương thường xuyên bị tái phát; mẹ em đang ốm nặng phải nằm bệnh viện; em còn hai em nhỏ đang đi học.

Vì vậy, em viết đơn xin nhà trường cho em được miễn học phí trong nămhọc này.

Em cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Em xin chân thành cảm ơn thầy cô.

Từ khóa tìm kiếm

  • đơn xin miễn giảm học phí
  • mẫu đơn xin miễn giảm học phí
  • cách viết đơn xin miễn giảm học phí
  • Don xin mien giam hoc phi
  • đơn xin miễn giảm học phí viết tay