Top 8 # Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng

Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Công Tác Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Hướng Dẫn Số 27-hd/btctw Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Mẫu Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 1 Năm, Mien Sinh Hoat Dang, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đi Làm ăn Xa, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Dài Hạn, Thủ Tục Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên 60 Tuổi Trở Lên, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn 27 Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Ngi Quyet Mien Sinh Hoat Dang , Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 6 Tháng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Violet, Đơn Xin Miễn Hoãn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 2020, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 3 Tháng, Download Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Hướng Dẫn Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Nghỉ Thai Sản, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Vĩnh Viễn, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Quy Định Số 72 Về Tổ Chuc Sinh Hoat Đảng Trong Ngành Công An, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đoàn, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Cựu Chiến Binh, Nghị Quyết Cho Miển Sinh Hoạt, Đơn Xin Miễn Xin Hoạt Đảng, Dọn Xin Miễn Xinh Hoạt Dang Di Lam An Xa, Don Mien Xinh Hoat Dang, Sinh Hoạt Hoạt Công Dân Hutech, Tham Luận Đại Hội Đảng Nâng Cao Chất Lượng Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Chuyển Sinh Hoạt Đảng Cho Đảng Viên Về Hưu, Mẫu Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Kiểm Điểm Đảng Viên Khi Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Cách Viết Bản Kiểm Điểm Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Tự Phê Của Đảng Viên Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Chuyenr Sinh Hoạt Đảng Cho Dang Viên Hưu, Chỉ Thị Số 10 Về Sinh Hoạt Đảng, Chế Độ Sinh Hoạt Đảng, Sinh Hoat Dang, Mẫu Đơn Xin Tạm Dừng Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Tạm Dừng Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễm Sinh Hoạt Đảng, Điều Lệ Sinh Hoạt Đảng, Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Mẫu Đơn Đăng Ký Mua Điện Sinh Hoạt, Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Thôi Sinh Hoạt Đảng, Chuyên Sinh Hoạt Đảng Nội Bộ, Mẫu Đơn Xin Tạm Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Don Xin Hoan Sinh Hoat Dang, Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Đăng Ký Sinh Hoạt Đạo Tin Lành, Mẫu Đơn Đăng Ký Sinh Hoạt Tôn Giáo, Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Thôi Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Tạm Ngừng Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Không Sinh Hoạt Đảng Đi Làm Knh Tế, Đơn Thôi Sinh Hoạt Đảng , Mẫu Đơn Xin Tạm Ngừng Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Thủ Tục Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Thủ Tục Đăng Ký Nước Sinh Hoạt, Mẫu Xác Nhận Sinh Hoạt Đảng 76, Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng, 5 Nguyên Tắc Sinh Hoạt Đảng, Biên Bản Sinh Hoạt Tổ Đảng, Mẫu Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Biểu Mẫu Đăng Ký Sinh Hoạt Tôn Giáo,

Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Công Tác Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng, Hướng Dẫn Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Hướng Dẫn Số 27-hd/btctw Về Việc Miễn Công Tác Và Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên, Mẫu Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 1 Năm, Mien Sinh Hoat Dang, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đi Làm ăn Xa, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Dài Hạn, Thủ Tục Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Tạm Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Đối Với Đảng Viên 60 Tuổi Trở Lên, Mẫu Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng Của Đảng ủy, Hướng Dẫn 27 Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Ngi Quyet Mien Sinh Hoat Dang , Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Viên, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 6 Tháng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Violet, Đơn Xin Miễn Hoãn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 2020, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Đề Nghị Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng 3 Tháng, Download Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng, Hướng Dẫn Về Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng, Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Hướng Dẫn Miễn Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất, Mẫu Nghị Quyết Cho Miễn Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Giảm Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Nghỉ Thai Sản, Nghị Quyết Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mau Nghi Quyết Miên Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đề Nhị Miễn Sinh Hoat Đảng, Mẫu Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Vĩnh Viễn, Nghị Quyết Xét Miễn Sinh Hoạt Đảng, Quy Định Số 72 Về Tổ Chuc Sinh Hoat Đảng Trong Ngành Công An, Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt, Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Chi Bộ,

Đơn Đề Nghị Miễn Sinh Hoạt Đảng Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất

Đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng là biểu mẫu được cá nhân đảng viên lập ra khi có nhu cầu nghỉ sinh hoạt Đảng gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi Đảng viên đang công tác và sinh hoạt.

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng mới nhất

Đơn đề nghị miễn sinh hoạt Đảng

ĐỀ NGHỊ MIỄN CÔNG TÁC VÀ SINH HOẠT ĐẢNG VIÊN

Kính gửi: – Chi ủy Chi bộ ………………………………………….

Tôi tên …………………………….., sinh năm……………………….

Ngày vào Đảng …………………. Chính thức …………………

Đang sinh hoạt đảng tại ………, đã đóng đảng phí đến hết tháng…

…………………………………………………………………………………

Căn cứ/Do/Vì:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Tôi kính đề nghị Chi bộ xem xét và miễn sinh hoạt đảng theo đúng qui định của Đảng. Hết thời gian miễn sinh hoạt đảng tôi sẽ liên hệ Chi ủy nhận nhiệm vụ và sinh hoạt đảng đúng qui định.

Rất mong Chi bộ xem xét và chấp thuận.

Trân trọng./.

Đối tượng, thủ tục xét miễn công tác và sinh hoạt Đảng

a. Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu và tự nguyện xin miễn công tác và sinh hoạt đảng

– Đảng viên tuổi cao là đảng viên hết tuổi lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động: nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

– Đảng viên sức khỏe yếu do chi bộ xem xét dựa vào tình trạng sức khỏe thực tế của đảng viên (mắc bệnh cần chữa trị dài ngày (từ ba tháng trở lên); hoặc căn cứ bệnh án của cơ sở y tế).

b. Xét, quyết định miễn công tác và sinh hoạt đảng đối với những trường hợp khác

– Đảng viên thuộc đối tượng nêu trên tự nguyện làm đơn hoặc báo cáo trực tiếp với chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết để đảng viên được miễn công tác, sinh hoạt đảng (ghi sổ nghị quyết của chi bộ) và báo cáo với cấp ủy cơ sở. Khi đảng viên có nguyện vọng trở lại công tác và sinh hoạt đảng, làm đơn hoặc trực tiếp báo cáo để chi bộ xét, quyết định.

a) Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ ba tháng trở lên; đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do và thời gian xin miễn công tác và sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết; thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Hết thời gian miễn công tác, sinh hoạt đảng, đảng viên phải làm bản tự kiểm điểm về việc giữ gìn tư cách đảng viên, báo cáo để chi bộ xét cho trở lại sinh hoạt đảng. Trường hợp đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định.

b) Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ trước tuổi chờ đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ quy định của Nhà nước có nguyện vọng được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

Trong thời gian đảng viên nghỉ chờ làm thủ tục nghỉ hưu thì tổ chức đảng làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời về đảng bộ nơi đảng viên cư trú; nếu đảng viên có nguyện vọng miễn sinh hoạt đảng thì làm đơn, báo cáo chi bộ nơi mình làm việc. Chi bộ xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết. Sau khi cơ quan có thẩm quyền làm xong thủ tục, cấp sổ hưu cho đảng viên thì tổ chức đảng chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên về nơi cư trú.

Quyền hạn của đảng viên sau khi miễn sinh hoạt Đảng

Căn cứ theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương ban hành thì Đảng viên mặc dù được miễn công tác và sinh hoạt Đảng nhưng vẫn có một số quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

Được dự đại hội đảng viên, được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông báo nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ

Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn

Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe; giữ gìn tư cách đảng viên; đóng đảng phí theo quy định. Bản thân gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, nếu vi phạm tư cách đảng viên phải xử lý kỷ luật theo quy định của điều lệ Đảng.

Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Mới Nhất

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng là một văn bản được dùng trong nội bộ tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong quá trình sinh hoạt, không thể tránh khỏi việc Đảng viên có những lý do chính đáng không thể tiếp tục sinh hoạt Đảng thường xuyên tại chi bộ hiện tại được. Lúc này, đơn xin miễn sinh hoạt Đảng là một thủ tục bắt buộc để đệ trình lên Đảng ủy để thông qua và xét duyệt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp một số câu hỏi về mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng và đưa ra mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng mới nhất năm nay.

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng là gì?

Sinh hoạt Đảng là một hoạt động định kỳ bắt buộc dành cho tất cả các Đảng viên thuộc đảng Cộng sản Việt Nam. Việc sinh hoạt Đảng thường xuyên giúp nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nhận thức của mỗi Đảng viên, siết chặt mối quan hệ đồng chí trong tổ chức Đảng. Mỗi Đảng viên cần tuân thủ mọi nguyên tắc đã được Trung ương Đảng đề ra, trong đó có sinh hoạt Đảng định kỳ.

Tuy nhiên, với một số trường hợp bất khả kháng, Đảng viên có thể được vắng mặt trong các buổi sinh hoạt thường xuyên này. Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng chính là văn bản bắt buộc phải có để trình bày lý do lên chị bộ, chi ủy và các cấp ủy Đảng đủ thẩm quyền để quyết định phê duyệt. Mẫu đơn này được quy định rõ và ban hành kèm theo trong các hướng dẫn được Trung ương Đảng soạn thảo.

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng được dùng khi nào?

Quy định 29/QĐ-TW năm 2016 của Trung ương Đảng quy định về việc sinh hoạt và miễn sinh hoạt, cùng với Hướng dẫn 09 nêu rõ các điều kiện cụ thể để được miễn sinh hoạt Đảng như sau:

– Được miễn sinh hoạt Đảng mãi mãi nếu vì tuổi tác nên không tham gia sinh hoạt Đảng được.Trong trường hợp này cần có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền và làm đơn báo cáo lên chi bộ.

– Đảng viên phải điều trị bệnh dài ngày hoặc điều trị bệnh ở xa nơi cư trú thì có thể xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời.Trường hợp này cũng cần có xác nhận của bệnh viện nơi Đảng viên điều trị.

– Đảng viên có thể đề nghị được miễn sinh hoạt tạm thời để ra nước ngoài làm nhiệm vụ đơn lẻ, vì việc riêng như du lịch, chữa bệnh… hoặc trong trường hợp phải đi lao động ở vùng xa, nơi không có tổ chức Đảng hoặc điều kiện đi lại khó khăn, không thể tham gia sinh hoạt Đảng.

– Đảng viên đi làm việc lưu động ngắn hạn hoặc những công việc không ổn định (dưới 1 năm) ở các đơn vị trong nước mà không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ.

– Đảng viên là cán bộ, công chức nghỉ công tác chờ đến tuổi hưu nếu có nguyện vọng có thể được miễn sinh hoạt Đảng tạm thời trong thời gian này.

– Nữ Đảng viên trong thời kỳ sinh con, nuôi con nhỏ nếu muốn cũng có thể được miễn phí sinh hoạt Đảng tạm thời.

Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng tạm thời là gì?

Trường hợp Đảng viên không thuộc diện tuổi cao sức yếu, hoặc vì lý do bệnh tật không thể đi lại để đến địa điểm sinh hoạt nếu có lý do thuộc những trường hợp nêu trên thì có thể viết đơn đề nghị được miễn sinh hoạt Đảng tạm thời. Đây là mẫu đơn được sử dụng khi Đảng viên có những lý do chính đáng thuộc các trường hợp quy định của Trung ương Đảng muốn được nghỉ sinh hoạt Đảng định kỳ trong một thời gian nhất định.

Trong trường hợp vì lý do sức khỏe, Đảng viên cần gửi đơn lên chi bộ kèm theo chứng nhận của cơ quan y tế nơi khám chữa bệnh.

Cách viết đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Đây là một mẫu tài liệu khá đơn giản và dễ viết, Đảng viên có thể tự viết tay hoặc đánh máy tùy ý, miễn là phải trình bày rõ và đúng lý do xin nghỉ. Đơn đề nghị được miễn sinh hoạt được ban hành theo biểu mẫu của Trung ương Đảng và được sử dụng chung ở tất cả các chi bộ Đảng. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý một số thông tin sau trong đơn để được thông qua nhanh hơn:

– Thông tin cá nhân: Đảng viên ghi rõ họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quê quán;

– Ngày tháng vào Đảng và tên chi bộ nơi Đảng viên sinh hoạt;

– Lý do xin nghỉ sinh hoạt tạm thời: Đảng viên trình bày rõ nguyên nhân viết đơn.

– Thời gian xin nghỉ sinh hoạt: Ghi rõ ngày bắt đầu nghỉ và ngày sinh hoạt lại. Trong trường hợp xin nghỉ điều trị bệnh mà chưa biết thời gian kết thúc thì không cần ghi thời hạn xin nghỉ.

– Lời cam kết và cảm ơn: Phần cuối, Đảng viên nên ghi chú một lời cam kết quay trở lại sinh hoạt ngay khi có thể, và gửi lời cảm ơn đến chi bộ Đảng.

– Đảng viên ký và ghi rõ ngày tháng, nơi lập đơn.

Mẫu đơn xin miễn sinh hoạt Đảng

Tải mẫu đơn xin miễn phí sinh hoạt Đảng mới nhất

Tải mẫu đơn xin miễn phí sinh hoạt Đảng tạm thời

Hướng Dẫn Viết Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng

Sinh hoạt Đảng là nghĩa vụ của mỗi Đảng viên. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, Đảng viên không thể tham gia sinh hoạt được thì sẽ được miễn theo quy định của pháp luật. Vậy trường hợp nào được miễn sinh hoạt đảng và đơn xin miễn sinh hoạt Đảng viết như thế nào?

Cách viết đơn xin nghỉ phép (mẫu đơn năm 2019) – Liên hệ dịch vụ: 098.789.3491

1. Các trường hợp được miễn sinh hoạt Đảng

ĐƠN XIN MIỄN SINH HOẠT ĐẢNG

2. Mẫu đơn miễn sinh hoạt Đảng

Kính gửi: – Đảng ủy ……………………………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………….

Quê quán: ………………………………………………………………….

Ngày vào Đảng: ………….. – Chính thức ngày …………..

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng ………………………………………

Do…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Vậy tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ …………………………cùng chi bộ ………………………………… cho phép tôi xin miễn sinh hoạt Đảng trong thời gian ………………………….. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

Để được miễn sinh hoạt Đảng, Đảng viên phải soạn mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng gửi tới cơ quan cấp trên xác nhận.

3. Đảng viên được miễn sinh hoạt đảng có cần đóng đảng phí không?

Mặc dù đã được miễn sinh hoạt đảng nhưng việc đóng đảng phí là nghĩa vụ mà mỗi Đảng viên cần phải thực hiện xuyên suốt. Quy định này đã được nêu rõ tại Hướng dẫn Số: 27-HD/BTCTW.

Đảng viên khi được miễn công tác và sinh hoạt đảng có trách nhiệm và những quyền hạn sau:

– Được dự đại hội Đảng viên, được thông báo về các Nghị quyết, Chỉ thị mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình hoạt động của chi bộ, đảng bộ

– Được tính tuổi đảng và xét tặng Huy hiệu Đảng khi có đủ tiêu chuẩn

– Được miễn đánh giá chất lượng đảng viên trong thời gian được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

– Thực hiện nhiệm vụ đảng viên phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe

– Giữ gìn tư cách đảng viên

– Đóng đảng phí theo quy định

– Gương mẫu và vận động gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương

– Bị xử lý kỷ luật nếu vi phạm tư cách Đảng viên theo quy định của điều lệ Đảng.

5. Bị kỷ luật nếu Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng không có lý do

Mặc dù Đảng viên nếu có nguyện vọng, có mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời hoặc đơn xin miễn sinh hoạt Đảng sẽ được chi bộ xem xét nhưng chỉ trong phạm vi thuộc một trong các trường hợp chúng tôi vừa nêu trên.

Nếu không có lý do chính đáng mà “trốn” sinh hoạt Đảng từ 03 tháng trở lên thì Đảng viên có thể sẽ bị kỷ luật với hình thức xóa tên trong danh sách Đảng của cấp ủy đó. Việc xóa tên trong danh sách do bỏ sinh hoạt Đảng không có lý do không được xem xét, kết nạp lại.

Ngoài ra, Đảng viên vi phạm các quy định về sinh hoạt Đảng như: Không thực hiện đúng các nguyên tắc sinh hoạt Đảng; Không chấp hành quyết định bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định; Thực hiện không đúng quy định về chuyển sinh hoạt Đảng; Nộp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng không đúng quy định; Không thực hiện viết phiếu báo chuyển sinh hoạt đảng thì cũng sẽ bị kỷ luật theo quy định.

Là một Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam, mỗi cá nhân phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình để xứng đáng là chiến sĩ cách mạng của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, vì điều kiện không cho phép Đảng viên được phép làm đơn xin miễn sinh hoạt Đảng theo đúng quy định của pháp luật.