Đơn Xin In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39

--- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Xin In Sao Kê Tài Khoản Ngân Hàng
 • Đơn Xin Kết Hôn Của Bộ Đội.
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Cây Lấy Gỗ Của Hộ Gia Đình
 • Đơn Xin Khai Thác Gỗ Làm Nhà
 • Xác Nhận Đơn Xin Khai Thác Rừng Trồng Đến Tuổi
 • Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Mẫu Số 01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15, Mẫu Tờ Khai Hàng Hóa Nhập Khẩu (thông Quan) Quy Định Tại Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số, Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 55, Mẫu Sổ Cái Theo Thông Tư 200, Mẫu Sổ Kho Theo Thông Tư 200, Sổ Cái Theo Thông Tư 200, Đơn Xin In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mẫu Sổ Mục Kê Theo Thông Tư 09, Phu Lục 04 Theo Thông Tu 08, Mẫu C2-10/ns Theo Thông Tư 77, Mẫu Báo Cáo Y Tế Theo Thông Tư 13, Mẫu Báo Cáo Theo Thông Tư 55, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01, Mẫu Sổ Theo Thông Tư 200, Bộ Đề Thi Lớp 4 Theo Thông Tư 22, Mẫu Hoá Đơn Tự In Theo Thông Tư 153, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 156, Bộ Đề Thi Lớp 3 Theo Thông Tư 22, Bản Cam Kết 23 Theo Thông Tư 156, Hóa Đơn Theo Thông Tư 200, Mẫu Hồ Sơ Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mo Dun 5 Theo Thông Tư 12 Mầm Non, Mẫu Mua Hoá Đơn Theo Thông Tư 153, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Theo Thông Tư 04, Bản Cam Kết Theo Thông Tư 39, Mẫu Huỷ Hoá Đơn Theo Thông Tư 153, Mẫu Đơn Xin Đi Học Theo Thông Tư 01, Mẫu Thư Mời Theo Thông Tư 01, Bản Cam Kết Theo Thông Tư 111, Mẫu Phụ Lục 3a Theo Thông Tư 08, Mẫu Huỷ Hoá Đơn Theo Thông Tư 64, Bộ Quy Tắc ứng Xử Theo Thông Tư 06, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Biên Bản Theo Thông Tư 01, Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Thông Tư 200, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 19, Mẫu Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 18, Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 01, Mẫu Phiếu Thu Theo Thông Tư 133, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 17, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, 35 Module Theo Thong Tu 12, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 12, Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 55, Tải Modul 14 Theo Thông Tư 12, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Tải Module 14 Mầm Non Theo Thông Tư 12, Hồ Sơ Mời Thầu Mua Sắm Xe O Tô Theo Thông Tư 58, Modun 10 Mầm Non Theo Thông Tư 12, Tài Liệu ôn Thi Tin Học Theo Thông Tư 03, Báo Cáo Tài Chính Làm Theo Thông Tư Nào, Mẫu Đơn Đề Nghị Đặt In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mu Dun 14 Theo Thông Tư 12 Bdtx, Mẫu Đơn Đề Nghị In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Theo Thông Tư 64, Mẫu Biên Bản Họp Theo Thông Tư 55, Mẫu Đơn Đề Nghị Theo Thông Tư 01, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 99, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, Mô Đun Gvmn 5 Theo Thông Tư 12, Đề Kiểm Tra Lớp 5 Theo Thông Tư 22, Hệ Thống Văn Bản Theo Yêu Cầu Của Iso 9001, Mẫu Phụ Lục 3a Theo Thông Tư 08/2016, Module 8 Mn Theo Thông Tư 12, Mau 12 Theo Thong Tu 38/2015, Đề Thi Môn Khoa Học Theo Thông Tư 22, Modun 5, 7 Theo Thông Tu 12, Modun Mn 6 Theo Thông Tư 12, Mẫu Đơn Xin Việc Theo Thông Tư 15, Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 95, Mẫu Di Chúc Theo Thông Tư 04, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Theo Thông Tư 200, Mẫu Giấy Báo Có Theo Thông Tư 200, Mẫu Phiếu Chi Theo Thông Tư 133, Đề Kiểm Tra Học Kì 2 Lớp 2 Theo Thông Tư 22, Quy Chế Đào Tạo Đại Học Hệ Chính Quy Theo Hệ Thống Tín Chỉ, Đề Kiểm Tra Lớp 1 Theo Thông Tư 22, Đề Kiểm Tra Lớp 3 Học Kì 2 Theo Thông Tư 22, 14 Module Theo Thông Tư 12, Mẫu Giấy Mời Họp Theo Thông Tư 55, Mẫu Tờ Trình Theo Thông Tư 01 Bộ Nội Vụ, Đơn Xin Nghỉ Học Theo Thông Tư 01, Mẫu Bảng Kê Bán Ra Theo Thông Tư 156, Bản Nhận Xét Cán Bộ Theo Thông Tư 30, Mẫu Bảng Kê Bán Ra Theo Thông Tư 119, Mẫu Số 01/gtgt Theo Thông Tư 156, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 01, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 02, Mẫu Sổ Chi Tiết Theo Thông Tư 200, Mẫu Hồ Sơ Mời Thầu Theo Thông Tư 05, Mẫu Giấy Mời Theo Thông Tư 01, Mẫu Sổ Excel Theo Thông Tư 200, Module 02 Mầm Non Theo Thông Tư 19,

  Đơn Đăng Ký Dự Tuyển Viên Chức Theo Mẫu Số 01 Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 15, Mẫu Tờ Khai Hàng Hóa Nhập Khẩu (thông Quan) Quy Định Tại Phụ Lục Iii Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số, Mẫu Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Theo Luật Giao Thông Đường Bộ, Tín Hiệu Đèn Giao Thông 3 Màu Nào Dưới Đây?, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 55, Mẫu Sổ Cái Theo Thông Tư 200, Mẫu Sổ Kho Theo Thông Tư 200, Sổ Cái Theo Thông Tư 200, Đơn Xin In Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mẫu Sổ Mục Kê Theo Thông Tư 09, Phu Lục 04 Theo Thông Tu 08, Mẫu C2-10/ns Theo Thông Tư 77, Mẫu Báo Cáo Y Tế Theo Thông Tư 13, Mẫu Báo Cáo Theo Thông Tư 55, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01, Mẫu Sổ Theo Thông Tư 200, Bộ Đề Thi Lớp 4 Theo Thông Tư 22, Mẫu Hoá Đơn Tự In Theo Thông Tư 153, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 156, Bộ Đề Thi Lớp 3 Theo Thông Tư 22, Bản Cam Kết 23 Theo Thông Tư 156, Hóa Đơn Theo Thông Tư 200, Mẫu Hồ Sơ Hủy Hóa Đơn Theo Thông Tư 39, Mo Dun 5 Theo Thông Tư 12 Mầm Non, Mẫu Mua Hoá Đơn Theo Thông Tư 153, Mẫu Hồ Sơ Yêu Cầu Theo Thông Tư 04, Bản Cam Kết Theo Thông Tư 39, Mẫu Huỷ Hoá Đơn Theo Thông Tư 153, Mẫu Đơn Xin Đi Học Theo Thông Tư 01, Mẫu Thư Mời Theo Thông Tư 01, Bản Cam Kết Theo Thông Tư 111, Mẫu Phụ Lục 3a Theo Thông Tư 08, Mẫu Huỷ Hoá Đơn Theo Thông Tư 64, Bộ Quy Tắc ứng Xử Theo Thông Tư 06, Mẫu Văn Bản Theo Thông Tư 01/2011/tt-bnv, Mẫu Biên Bản Theo Thông Tư 01, Mẫu Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Theo Thông Tư 200, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 19, Mẫu Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 18, Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 01, Mẫu Phiếu Thu Theo Thông Tư 133, Tải Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 17, Mẫu Bìa Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133, 35 Module Theo Thong Tu 12, Báo Cáo Tự Đánh Giá Theo Thông Tư 12, Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 55, Tải Modul 14 Theo Thông Tư 12,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất
 • Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên
 • Đơn Đề Nghị Trợ Cấp Khó Khăn Đột Xuất
 • Mẫu Đơn Xin Hưởng Trợ Cấp Xã Hội, Giấy Xin Được Trợ Cấp Khó Khăn
 • Đơn Xin Hưởng Chế Độ Thai Sản Của Chồng
 • Mẫu Đơn Xin Đề Nghị Cấp Hóa Đơn Lẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Trợ Cấp Học Bổng Cho Học Sinh Có Hoàn Cảnh Khó Khăn
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Học Bổng Hội Khuyến Học
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Học Bổng Lê Mộng Đào
 • Đơn Xin Cấp Lại Bằng Tốt Nghiệp Đại Học
 • Trình Tự Thủ Tục, Hồ Sơ Xin Cấp Lại Bằng Trung Học Phổ Thông Bị Mất
 • đơn đề nghị cấp HĐ bán lẻ thì cty của bạn tự soạn thảo.

  bạn tham khảo thủ tục:

  Thủ tục: Thủ tục cấp hoá đơn lẻ

  – Trình tự thực hiện: Hộ kinh doanh nộp thuế ổn định 6 tháng hoặc 1 năm không có nhu cầu sử dụng hoá đơn quyển và các hộ không có đăng ký kinh doanh, các tổ chức không kinh doanh thường xuyên có phát sinh doanh thu hàng hoá dịch vụ nếu có nhu cầu sử dụng hoá đơn lẻ liên hệ với Cục thuế xin cấp hoá đơn lẻ.

  – Cách thức thực hiện: Đến trực tiếp tại Cục thuế

  – Thành phần, số lượng hồ sơ:

  + Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  i. Đơn đề nghị sử dụng hoá đơn lẻ.

  ii. Bản tự khai doanh thu.

  iii. Hợp đồng và giấy mua bán giữa hai bên.

  + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

  – Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ

  – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

  – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp

  + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp

  – Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Nhận liên 1 và liên 2 hoá đơn mẫu 02GTTT

  – Lệ phí (nếu có):

  – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):

  – Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

  – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  + Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN.

  + Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002

  + Thông tư số 120/2002/TT – BTC ngày 30/12/2002

  + Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đơn Xin Cấp Hộ Chiếu Phổ Thông Như Thế Nào?
 • Thủ Tục Làm Hộ Chiếu Passport Cho Trẻ Em Từ 0
 • Tờ Khai Cấp Giấy Xác Nhận Tình Trạng Hôn Nhân Năm 2022
 • Mẫu Đơn Xin Cấp Giấy Phép Xây Dựng Tạm
 • Download Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xây Dựng Cho Dự Án Phiên Bản Doc
 • In Hóa Đơn Vat, Hóa Đơn Bán Lẻ

  --- Bài mới hơn ---

 • In Hóa Đơn Gtgt, Vat Giá Rẻ
 • Những Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Tự In Theo Nghị Định 51
 • Phần Mềm In Hóa Đơn Bán Hàng Miễn Phí Hay Có Phí Tốt Hơn?
 • Chọn Mua Máy In Hóa Đơn Bán Hàng (Máy In Bill Tính Tiền) Phù Hợp
 • Đặt In Mẫu Hóa Đơn Karaoke Giá Rẻ Tại Hà Nội & Tp. Hồ Chí Minh
 • Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng cần sử dụng đến hóa đơn như một minh chứng về việc mua bán và để lưu giữ thông tin quan trọng. Vì thế, in hóa đơn đóng vai trò quan trọng và là một trong những thao tác không thể thiếu khi buôn bán. Vậy quy trình in hóa đơn giá rẻ tại hà nội diễn ra như thế nào, khi in hóa đơn giá rẻ chúng ta phải lưu ý những vấn đề gì và cách lựa chọn đơn vị đặt in hóa đơn giá rẻ.

  Hóa đơn là gì?

  Sau khi bên mua đã thanh toán đủ số tiền, người bán sử dụng con dấu hoặc chữ ký để xác nhận giao dịch thành công. Có thể nói, hóa đơn là thao tác bắt buộc phải có trong mua bán, đặc biệt in hóa đơn nhanh được ưa chuộng hơn cả.

  Nhưng lưu khi ý in hóa đơn nhanh – in hóa đơn lấy ngay

  Khi in hóa đơn nhanh, chúng ta phải lưu ý về một số thông tin cần có như sau:

  Đây là một vài thông tin bạn không thể bỏ qua khi in nhanh nói riêng dịch vụ in ấn hóa đơn nói chung. Các cơ sở nhận đặt in hóa đơn tại hà nội và nhiều vùng trên cả nước thường in ấn đầy đủ thông tin cần thiết cho doanh nghiệp.

  Một trong những sản phẩm được in ấn nhiều nhất tại công ty In Tiết Kiệm là dịch vụ . Với những thế mạnh sẵn có về nguồn nhân lực, công nghệ, trang thiết bị máy móc, chúng tôi cam kết mang đến sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng.

  Kích thước hóa đơn bao nhiêu

  Một vấn đề các doanh nghiệp cần quan tâm khi đặt in hóa đơn đó là lựa chọn kích thước hóa đơn phù hợp nhất. Tùy vào nội dung, độ dài của chiếc hóa đơn, chúng ta có thể chọn các kích thước thích hợp để tiến hành in hoá đơn giá rẻ. Cụ thể đó là: hóa đơn A4 (29,7 x 20,8cm), hóa đơn A5 (20,8 x 14,5cm), hóa đơn A6 (14,5 x 10,5cm).

  Các loại in hóa đơn

  In hóa đơn lấy ngay bằng máy photocopy

  Cách in hóa đơn lấy ngay này tương đối đơn giản, các doanh nghiệp có thể tự in bằng việc sử dụng các loại thiết bị tin học, máy tính tiền, máy photocopy… Loại hóa đơn này thường sẽ có thiết kế khá đơn giản, tiêu chí lớn nhất là đảm bảo thông tin đầy đủ. Ngoài ra, hình thức không cầu kỳ, vì sử dụng máy photocopy nên chỉ phục vụ in đen trắng.

  In hóa đơn điện tử

  Dưới thời đại công nghệ 4.0, việc sử dụng hóa đơn cũng trở nên đơn giản hơn nhờ loại hóa đơn điện tử. Tại đó, thông tin bán hàng hóa, dịch vụ được quản lý thông qua phương tiện hiện đại dựa vào mã số thuế đã được cung cấp. Chúng phải đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc số hóa và theo thời gian.

  Trong những trường hợp cần thiết, người bán cũng có thể chuyển đổi từ hóa đơn điện từ thành hóa đơn giấy. Vì những ứng dụng thuận tiện của mình mà cách in hóa đơn điện tử được rất nhiều người quan tâm

  In hóa đơn nhanh bằng máy in offset

  Nếu như bạn muốn chiếc hóa đơn của doanh nghiệp mình có thiết kế bắt mắt mà vẫn sử dụng dịch vụ in hóa đơn giá rẻ thì không thể bỏ lỡ công nghệ in offset. Khi lựa chọn in bằng máy in offset, thành phẩm thu được có màu sắc tươi sáng, bền màu và thiết kế cực kỳ bắt mắt. Đảm bảo bạn sẽ bất ngờ với dịch vụ in hóa đơn giá rẻ mà thiết kế sang trọng, sáng tạo, màu sắc hài hòa.

  Tùy vào mục đích, nhu cầu của mình, doanh nghiệp có thể lựa chọn loại hóa đơn phù hợp nhất với tiêu chí bạn đề ra.

  Chất liệu giấy in hóa đơn giá rẻ

  In hóa đơn là một trong những dịch vụ cần thiết của mỗi công ty hay doanh nghiệp và để in được hóa đơn điện đẹp, đảm bảo về mặt chất lượng thì việc lựa chọn in bằng chất liệu giấy gì cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Hệ thống máy móc in ấn hiện đại cùng loại giấy in tốt đương nhiên sẽ cho ra những sản phẩm in đẹp, đạt tiêu chuẩn. Vậy nên in hóa đơn bằng giấy in gì là tốt nhất?

  In hóa đơn nhanh trên giấy carbon 2 liên

  Sử dụng giấy carbon 2 liên cực kỳ tiện lợi, bởi vì thông tin trên hóa đơn được lưu giữ trên 2 liên. Chất liệu này đáp ứng tốt các yêu cầu khi đem đi in đó là tốc độ in nhanh, hình ảnh sắc nét và bền màu.

  Chúng hay được sử dụng trong cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ, bởi vì người bán vừa giữ lại thông tin hóa đơn, vừa có thể cung cấp cho khách hàng.

  In hóa đơn trên giấy carbon 3 liên

  Giấy carbon 3 liên cũng có thiết kế và ưu điểm giống với giấy carbon 2 liên. Tuy nhiên, thông tin sẽ được lưu giữ trên 3 liên. Vì vậy nhiều khách hàng có thể sở hữu hóa đơn hơn, tính tiện dụng cao hơn. Vì vậy không ít người đặt in hóa đơn bằng chất liệu giấy này.

  Các mẫu in hóa đơn số lượng ít

  Hóa đơn bán lẻ 1 liên là loại hóa đơn thường được dùng làm hóa đơn bán lẻ (không cần lưu lại). Liệt kê tên hàng hóa khách hàng mua và số tiền tương ứng, giúp cho việc tính tiền dễ dàng và minh bạch.

  • Đối tượng sử dụng: Thường là những cửa hàng bán lẻ, trực tiếp bán hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
  • Loại giấy: Thường dùng loại giấy photocopy (giấy Bãi Bằng loại mỏng).
  • Kích thước: Thường có kích thước 15x21cm (A5) dùng cho số lượng hàng hóa ít và Kích thước A4 dùng cho số lượng hàng hóa nhiều.
  • Quy cách: Đóng quyển (100tờ/quyển), keo gáy cho dễ dàng xé rời đưa cho khách.

  Hóa đơn bán lẻ 2 liên thường dùng làm hóa đơn bán buôn và hóa đơn bán lẻ. Liệt kê hàng hóa bán cho khách hàng, liệt kê số tiền, thời hạn bảo hành (nếu có), giúp cho việc đối chiếu khi cần được nhanh chóng và thuận tiện.

  Đối tượng sử dụng: Những cửa hàng, công ty bán hàng hóa cần bảo hành. Cần phải lưu lại thông tin khách hàng và thông tin sản phẩm để đối chiếu về sau.

  Loại giấy: Giấy carbonless (viết 2 liên không phải kê thêm giấy than ở giữa mà chỉ cần kê một tờ bìa cứng phía dưới liên 2).

  Kích thước: Có 2 loại A4 và A5.

  • Loại kích thước A4 (21x30cm) dùng cho bán buôn số lượng lớn vì diện tích ghi nhiều có rất nhiều dòng để ghi nhiều sản phẩm.
  • Loại kích thước A5 (15x21cm) thường được dùng để ghi đơn hàng số lượng ít.

  Quy cách: Loại hóa đơn 2 liên này thường đóng quyển 100tờ/quyển (50 liên); Rãnh xé răng cưa để xé liên 2 dễ dàng; Số nhảy tự động (số liên 1 và liên 2 trùng nhau) giúp cho việc tìm để đối chiếu so sánh dễ dàng. [/su_list]

  Hóa đơn bán lẻ 3 liên là loại hóa đơn thường được các công ty bán buôn, công ty bán hàng qua mạng, công ty chuyển phát nhanh, công ty giao hàng…. dùng làm hóa đơn, biên lại, biên nhận. Nó cũng có tác dụng như loại 1 liên và 2 liên nhưng có thêm liên thứ 3 để lưu lại kho hoặc khi giao đến khách hàng ký và người vận chuyển cầm về đưa lại cho công ty (mục đích chứng minh họ đã giao hàng và khách hàng đã nhận hàng).

  • Đối tượng: Những công ty bán buôn với số lượng lớn, công ty chuyển phát hàng hóa, công ty giao hàng qua mạng, quán bia, nhà hàng dùng làm oder….
  • Loại giấy: Giấy để in hóa đơn nhanh là loại giấy các bon (có 3 liên viết không cần kê giấy than)
  • Kích thước: Cũng có 2 loại kích thước thông dụng A5, A4. Nhưng cũng tùy vào nhu cầu của từng công ty mà có kích thước phù hợp.
  • Quy cách: Loại hóa đơn này thường đóng quyển 150 tờ/quyển (50 liên); Cũng giống như loại 2 liên có rãnh xé răng cưa; số nhảy tự động.

  Ngoài ra, đơn vị In Tiết Kiệm còn có rất nhiều những mẫu hóa đơn đẹp như : mẫu hóa đơn GTGT, hóa đơn nhà hàng….. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ đặt in hóa đơn GTGT tại hà nội hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn chi tiết!

  Bảng báo giá in hóa đơn tại Hà Nội

  Hiện nay, giá in hóa đơn phụ thuộc rất nhiều yếu tố về chất lượng giấy in, số lượng in,… Để lựa chọn dịch vụ có giá in hóa đơn phải chăng, hợp lý mà đảm bảo chất lượng, khách hàng nên tham khảo bảng báo giá in hóa đơn của nhiều cơ sở uy tín.

  Thông thường, đặt in hóa đơn rẻ hay không còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố trong quá trình in ấn. Một số yếu tố có thể quyết định đến tổng chi phí in hóa đơn đó là: đặt in hóa đơn số lượng ít hay nhiều, kích thước in A4, A5 hay A6, doanh nghiệp cần in loại hóa đơn mấy liên, thời gian in hóa đơn lấy ngay hay không?. Dựa vào một vài yếu tố kể trên, doanh nghiệp có thể nghiên cứu và lựa chọn dịch vụ in hóa đơn giá rẻ hà nội tại các công ty in hóa đơn uy tín nhất.

  • Tư vấn khách hàng
  • Khách chọn chất liệu, mẫu mã, số lượng
  • Thiết kế và gửi maket cho khách duyệt
  • Tiến hành in ấn
  • Hoàn thiện và bàn giao

  Khách hàng hoàn toàn yên tâm về dịch của chúng tôi, bạn sẽ được hướng dẫn quy trình đặt in hóa đơn và theo dõi sát sao quá trình in ấn sản phẩm, kiểm soát được chất lượng hóa đơn. Chúng tôi tự hào cung cấp dịch vụ in hóa đơn tại hà nội chất lượng nhất.

  Danh sách công ty in hóa đơn tại Hà Nội

  Chắc hẳn, các doanh nghiệp ở thủ đô và các vùng lân cận rất quan tâm vào mong muốn tìm danh sách công ty in hóa đơn tại hà nội. Hiện nay, nhu cầu in tăng nhanh vì vậy danh sách công ty in hóa đơn tại hà nội cũng ngày một mở rộng.

  Bạn chỉ cần tham khảo trên internet, đánh giá của bạn bè đã từng trải nghiệm dịch vụ in ấn hóa đơn để có nhiều lựa chọn đa dạng. Trong đó, In Tiết Kiệm tự hào là công ty in hóa đơn giá rẻ tại hà nội với nhiều kinh nghiệm in ấn số lượng lớn.

  Tại sao bạn nên chọn In Tiết Kiệm là đơn vị đặt in hóa đơn

  • Có máy móc, trang thiết bị hiện đại
  • Chăm sóc khách hàng tận tâm
  • Hoàn thành đúng hạn
  • Giá cả cạnh tranh
  • Nhiều ưu đãi nổi bật

  ✉ Email: [email protected]

  Facebook: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • In Hóa Đơn Giá Rẻ , In Hóa Đơn Vat, In Hóa Đơn Gtgt Nhanh Rẻ Đẹp
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ, In Hóa Đơn Bán Hàng Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • Thế Nào Là Hóa Đơn Tự In, Hóa Đơn Đặt In, Hóa Đơn Điện Tử?

  --- Bài mới hơn ---

 • In Hóa Đơn Bán Hàng Từ File Word Excel Qua Máy In Hóa Đơn Nhiệt
 • 5 + Mẫu Máy In Hóa Đơn Của Hãng Xprinter Bán Chạy Nhất Hiện Nay
 • Hướng Dẫn Thay Đổi Khổ In, Mẫu In Hóa Đơn Tính Tiền (In Bill) Trong Phần Mềm Dân Trí Soft
 • Hoá Đơn Thương Mại Là Gì? Cách Viết Và Mẫu Hoá Đơn Tm Xuất Khẩu
 • Tổng Hợp Mẫu Mẫu Hóa Đơn Karaoke Đẹp, Chuyên Nghiệp Hiện Nay
 • 2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, được tự in hoá đơn để sử dụng cho việc bán hàng hoá, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

  a) Đã được cấp mã số thuế;

  b) Có doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ;

  c) Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hoá đơn tự in;

  d) Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ;

  e) Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán và có phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hoá đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kế toán phát sinh.

  3. Hoá đơn tự in đảm bảo nguyên tắc mỗi số hoá đơn chỉ được lập một lần. Số lượng liên hoá đơn được in căn cứ vào yêu cầu sử dụng cụ thể của nghiệp vụ bán hàng. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tự quy định bằng văn bản về số lượng liên hoá đơn.

  Hoá đơn đặt in: là hóa đơn doanh nghiệp đặt một đơn vị chuyên in ấn để in. Có 2 dạng, dạng thứ 1 là đóng quyển, dạng thứ 2 (thường áp dụng cho việc in số lượng nhiều) dùng hệ thống giấy in liên tục. Sau đó có thể viết tay hoặc có thể dùng máy in kim để in liên tục để in hóa đơn giao cho khách hàng.

  1. Hoá đơn đặt in được in ra dưới dạng mẫu in sẵn thể hiện các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này. Riêng hoá đơn do các Cục Thuế đặt in phải có tên Cục Thuế ở góc trên bên trái của tờ hoá đơn.

  2. Tổ chức, cá nhân kinh doanh có mã số thuế, được đặt in hoá đơn để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ.

  3. Cục Thuế đặt in hoá đơn để bán, cấp cho các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

  Tất cả các đơn vị trực thuộc Cục Thuế bán, cấp cùng một loại hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

  In hoá đơn đặt in

  1. Hoá đơn đặt in được in theo hợp đồng giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hoặc Cục Thuế với doanh nghiệp nhận in hoá đơn có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định này.

  2. Hợp đồng in hoá đơn được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải ghi rõ số lượng, ký hiệu, số thứ tự hoá đơn đặt in, đồng thời kèm theo mẫu hoá đơn.

  3. Trường hợp doanh nghiệp in tự in hoá đơn đặt in để sử dụng cho mục đích bán hàng hoá, dịch vụ, phải có quyết định in hoá đơn của thủ trưởng đơn vị. Quyết định in phải đảm bảo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

  Hoá đơn điện tử

  1. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức, cá nhân kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  2. Hoá đơn điện tử được sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

   

  Các giám đốc doanh nghiệp đa phần không phải là người am hiểu về thuế, dẫn đến họ không tìm được giải pháp khi gặp vấn đề quyết toán thuế. Còn kế toán của doanh nghiệp thì đôi khi nghiệp vụ yếu, dẫn đến sai sót là chuyện thường tình. Điều này dẫn tới không ít doanh nghiệp bị xử phạt về thuế khi quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Có Sẵn Trong Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Fast E
 • Các Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Chuyên Nghiệp Và Thông Dụng Nhất 2022
 • Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Gtgt 2022
 • Mẫu Hóa Đơn Thuế Giá Trị Gia Tăng Năm 2022
 • Mời Bạn Đọc Tải Về Mẫu Hóa Đơn Gtgt Theo Thông Tư 200
 • In Hóa Đơn Giá Rẻ , In Hóa Đơn Vat, In Hóa Đơn Gtgt Nhanh Rẻ Đẹp

  --- Bài mới hơn ---

 • In Hóa Đơn Vat, Hóa Đơn Bán Lẻ
 • In Hóa Đơn Gtgt, Vat Giá Rẻ
 • Những Mẫu Hóa Đơn Bán Hàng Tự In Theo Nghị Định 51
 • Phần Mềm In Hóa Đơn Bán Hàng Miễn Phí Hay Có Phí Tốt Hơn?
 • Chọn Mua Máy In Hóa Đơn Bán Hàng (Máy In Bill Tính Tiền) Phù Hợp
 • HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH

  Quy Trình Đặt In Hóa Đơn GTGT

  Bước 1 Khi đặt in hóa đơn Quý khách cần chuẩn bị một số giấy tờ sau

  1. Giấy đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)

  2. Giấy đăng ký mã số thuế (sao y bản chính) nếu có

  3. Logo file định dạng đồ họa (CDR, EPS, AI) nếu có

  4. Cung cấp một số thông tin cần thiết như số điện thoại, fax, email, số tài khoản ngân hàng…

  5. Nếu nhân viên trực tiếp đi làm thì cung cấp giấy giới thiệu của doanh nghiệp và CMND (sao y bản chính)

  Bước 2 Ký hợp đồng – Thiết kế mẫu hóa đơn

  Căn cứ vào những thông tin cung cấp ở trên chúng tôi sẽ cung cấp hợp đồng và thiết kế mẩu hóa đơn miễn phí cho Quý khách

  Sau khi nhận được hợp đồng và mẫu hóa đơn do CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT cung cấp và thiết kế, Quý khách vui lòng ký duyệt mẫu hóa đơn, ký hợp đồng rồi gọi điện thoại xác nhận hoặc email phản hồi để chúng tôi tiến hành sản xuất.

  Bước 3 Sản xuất

  Việc sản xuất sẽ được tiến hành ngay sau khi chúng tôi nhận được xác nhận đồng ý mẩu thiết kế và ký kết hợp đồng của quý khách chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất và giao hàng trong thời gian từ 1 đến 2 ngày.

  Thông báo phát hành hóa đơn đến chi cục thuế

  Sau khi đặt in hóa đơn xong phải tiến hành nộp bộ hồ sơ cho Cơ quan Thuế trước 5 ngày khi bắt đầu sử dụng hóa đơn gồm:

  4.1. Photocopy Hợp Đồng in

  4.2. Hóa đơn GTGT của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT xuất bán hàng

  4.3. Biên bản thanh lý hợp đồng

  4.4. Hai bản chính Thông báo phát hành hóa đơn được ký tên và đóng dấu của doanh nghiệp

  4.5. Hóa đơn mẫu, đủ các liên được in chính thức mang số 0000000 do CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT cung cấp

  Lưu ý: Bước 4 đã được chúng tôi hướng dẫn và cung cấp thật kỹ hồ sơ. Quý doanh nghiệp chỉ cần mang đủ bộ hồ sơ nộp cho Cơ quan thuế là hoàn tất thủ tục.

  Nếu Quý doanh nghiệp không có thời gian để thực hiện Bước 4 này thì hãy giao phó cho chúng tôi. Phí dịch vụ 300.000đ. Sau khi nộp xong, Quý khách giữ lại 1 bản Thông báo phát hành có xác nhận của Cơ quan Thuế

  Bước 5 Giao – Nhận hóa đơn

  Căn cứ vào giá trị hợp đồng và thời gian giao hàng mà sẽ có 3 hình thức giao nhận hóa đơn

  5.1. Quý khách hàng đến nhận trực tiếp hóa đơn tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT

  5.2. Giao hóa đơn (có tính phí vận chuyển 80.000đ) tại địa chỉ của khách hàng cho đơn hàng dưới 2 triệu đồng

  5.3. Giao hóa đơn MIỄN PHÍ tại địa chỉ của khách hàng thuộc quận Bình Thạnh hoặc cho khách hàng có đơn hàng trên 2 triệu đồng

  Khi nhận hoá đơn, CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT sẽ cung cấp cho quý khách:

  a. Số lượng quyển hóa đơn quý khách đặt in

  b. Hoá đơn GTGT của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP VIỆT xuất bán hàng

  c. Biên bản thanh lý hợp đồng

  d. Thông báo phát hành hóa đơn (nếu có)

  BIỄU MẪU

  --- Bài cũ hơn ---

 • In Hóa Đơn Bán Lẻ, In Hóa Đơn Bán Hàng Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Giá Rẻ Tại Hà Nội
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • Tiêu Chí Quan Trọng Khi Lập Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice)
 • 17. Lập Hóa Đơn Và Lập Hóa Đơn Nháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Thủ Tục Xuất Hóa Đơn Cho Công Ty Nước Ngoài
 • Mẫu Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Điện Tử Theo Thông Tư 68/2019/tt
 • 3 Điều Cơ Bản Về Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Điện Tử
 • Tổng Hợp Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Cho Phòng Khám Giá Tốt, Chất Lượng
 • Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Cho Phòng Khám
 • a. Mục đích, ý nghĩa của chức năng: Chức năng này cho phép Người dùng thực hiện lập hóa đơn điện tử.

  b. Các bước thực hiện

  Bước 1: Truy vập vào link https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html đăng nhập thành công

  Người dùng vào chức năng Quản lý hóa đơn/Lập hóa đơn

  Hình : Màn hình chức năng Lập hóa đơn

  Bước 2: Trên màn hình lập hóa đơn, người dùng thực hiện nhập các thông tin sau:

  Đối với thông tin người mua nhập mới (chưa có trong cơ sở dữ liệu người dùng), nhập các thông tin:

  Note:

  • Đối với khách lẻ: Phải nhập đầy đủ Tên người mua, Địa chỉ
  • Đối với khách hàng doanh nghiệp: Phải nhập đầy đủ Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế

  Quy định khi lập hóa đơn với khách lẻ và khách hàng doanh nghiệp với trường Tên người mua/Địa chỉ/Mã số thuế được áp dụng với các giao diện: lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin Đối với hóa đơn có giá trị thanh toán từ 20 triệu trở lên, người dùng cần chọn hình thức thanh toán là Chuyển khoản theo Điều 6, Thông tư 78/2014/TTBTC Áp dụng khi lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền Trường hợp không chọn hình thức thanh toán Chuyển khoản, hệ thống vẫn hỗ trợ người dùng chọn loại hình thức thanh toán khác

  Sau khi nhập xong thông tin người mua, người thao tác nhấn nút Thêm mới khách hàng để lưu thông tin người mua vào cơ sở dữ liệu người dùng.

  Hình: Thêm mới thông tin khách hàng

  Ngoại lệ (lỗi): Trường hợp khách hàng đã tồn tại (check số điện thoại), hệ thống sẽ thông báo khách hàng đã tồn tại

  Ảnh hưởng:

  Trường hợp thông tin người mua đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, có thể nhập dữ liệu tìm kiếm để tìm kiếm dữ liệu có trong hệ thống:

  Hệ thống cho phép tìm kiếm tương đối tất cả dữ liệu thông tin khách hàng: Số điện thoại/Tên người mua/Địa chỉ/Email/Mã số thuế/Loại giấy tờ/Số giấy tờ/Tên đơn vị

   Sau khi chọn người mua có số điện thoại phù hợp tại vùng thông tin [2], phần thông tin người mua sẽ được fill đầy đủ từ cơ sở dữ liệu xuống form thông tin người mua như bên dưới. Kết thúc quá trình nhập thông tin người mua.

  Phần thông tin người bán: Giữ nguyên

  Phần thông tin giao dịch, các trường nhập gồm:

  Note: Các trường có dấu (*) bắt buộc nhập

  Phần thông tin hóa đơn, các trường lựa chọn gồm:

  + Nếu không chọn Ngày lập thời gian lập hóa đơn lấy thời gian hiện tại của hệ thống

  Bảng kê: cho phép upload bảng kê khi lập hóa đơn

  Trường hợp người dùng không chọn thời gian lập hóa đơn, hệ thống sẽ mặc định chọn thời điểm hiện tại khi lập hóa đơn để phát hành hóa đơn

  Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ.

  Tại gird Chi tiết hóa đơn,

  Có các lựa chọn để nhập thông tin: Hàng hóa, Chiết khấu, Ghi chú, Bảng kê, Phí khác

  + Chọn nhập Hàng hóa

  Sau khi chọn một mã sản phẩm, gird Chi tiết hóa đơn sẽ như bên dưới:

  Tiếp tục nhập số lượng cho mã sản phẩm cần bán, kết thúc quá trình nhập sản phẩm thứ nhất

  Nhập xong số lượng cho sản phẩm, hệ thống sẽ tự hiển thị Thành tiền, Tổng tiền hàng.

  Tiếp tục nhập sản phẩm thứ 2, 3,…n

  + Chọn nhập Hàng hóa với hóa đơn có chiết khấu theo dòng hàng hóa

   Đối với một số mẫu hóa đơn có chiết khấu được định nghĩa theo dòng hàng hóa thì trong bảng Chi tiết hóa đơn sẽ được bổ sung thêm 2 cột % chiết khấu và Chiết khấu

  • Từng dòng chiết khấu được tính theo công thức: Chiết khấu = % chiết khấu * Thành tiền
  • Chiết khấu tổng theo cột Chiết khấu= Tổng (hàng hóa, bảng kê, phí khác)- Tổng (chiết khấu)

  Lưu ý:

  Khi nhập hàng hóa có các quy định sau: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT (đối với hóa đơn thuế ròng). Đơn vị tính không bắt buộc nhập. Thành tiền tự động tính theo Số lượng * Đơn giá; Tổng thuế (đối với hóa đơn thuế ròng) tự động tính theo Thành tiền * Thuế GTGT(%).

  + Chọn nhập Ghi chú

   Khi chọn Ghi chú người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn

  + Chọn nhập Chiết khấu

   Khi chọn Chiết khấu người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn

   Tổng thành tiền các dòng chiết khấu phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng thành tiền của các dòng hàng hóa, nếu không hệ thống sẽ báo lỗi như hình dưới

  + Chọn nhập Bảng kê

   Khi chọn Bảng kê người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn
  • Thành tiền của Bảng kê được tính tổng vào tổng tiền hàng của hóa đơn.

  + Chọn nhập Phí khác

   Khi chọn Phí khác người dùng có thể nhập liệu theo các cách sau để phù hợp với thực tế của hóa đơn
  • Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Số lượng, Đơn giá, Thuế GTGT (đối với hóa đơn thuế ròng). Đơn vị tính không bắt buộc nhập. Thành tiền tự động tính theo Số lượng * Đơn giá; Tổng thuế (đối với hóa đơn thuế ròng) tự động tính theo Thành tiền * Thuế GTGT(%).
  • Thành tiền của Phí khác được tổng cộng vào tổng tiền hàng hóa.

  Bước 3: Nhập Thuế GTGT (%)* – Áp dụng với hóa đơn thuế toàn sản phẩm

  Hệ thống cho phép nhập nhiều mức thuế trên 1 hóa đơn

  Tại thông tin Thuế GTGT% người dùng nhấn vào nút để thêm mức thuế

  Lưu ý: Từng dòng thuế được tính trên Tổng tiền hàng trước thuế

  -Bước 4: Hệ thống cho phép người dùng sửa tiền thuế với khoảng chênh lệch (+-)5

  * Với hóa đơn thuế tổng

  * Với hóa đơn thuế dòng

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Sửa hóa đơn nháp, Điều chỉnh tiền, Lập hóa đơn thay thế

  Bước 5: Nhấn button “Lập hóa đơn” để lập hóa đơn

  Hình: Màn hình chức năng lập hóa đơn

   Nếu thông tin trên hóa đơn là hợp lệ, đầy đủ, hệ thống sẽ thực hiện lập hóa đơn điện tử và trả ra thông báo thành công.

  Ảnh hưởng: Hóa đơn sẽ được lưu trữ dưới dạng file pdf, xml, zip phục vụ cho mục đích tra cứu. Khách hàng đã thanh toán hóa đơn có thể xem, tải, in hóa đơn tại chức năng Tiện ích/Tra cứu hóa đơn mục

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, Lập hóa đơn theo file, phát hành hóa đơn nháp, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế

  Chú ý: Hệ thống cập nhật, cho phép: 1. Người mua ký số hóa đơn tại giao diện Tra cứu hóa đơn 2. Cập nhật nghiệp vụ khi lập hóa đơn/sửa hóa đơn nháp/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

  Đối với khách lẻ: Phải nhập đầy đủ Tên người mua, Địa chỉ

  Đối với khách hàng doanh nghiệp: Phải nhập đầy đủ Tên đơn vị, Địa chỉ, Mã số thuế

  Nghiệp vụ bị ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

  4. Sửa nghiệp vụ thông tin người mua hàng khi lập hóa đơn:

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh thông tin

  5. Đối với các hàng hóa cùng tên sản phẩm thì yêu cầu phải nhập cùng loại thuế trên hóa đơn thuế dòng (theo yêu cầu thuế HCM)

  Message hiển thị: “Hàng hóa……(tên hàng hóa)…..chỉ được phép chọn một loại thuế suất”

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

  6. Chiết khấu trên giao diện lập hóa đơn đang yêu cầu người dùng phải nhập thuế suất (theo yêu cầu thực tế người dùng)

   Bỏ quy định này và cho phép lập hóa đơn khi chiết khấu không có dữ liệu thuế suất

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Giao diện Lập hóa đơn/Lập hóa đơn nháp/Sửa hóa đơn/Lập hóa đơn thay thế/Lập hóa đơn điều chỉnh tiền

  7. Đính kèm biên bản thỏa thuận lên hệ thống

  Cho phép đính kèm biên bản thỏa thuận lên hệ thống

  Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ.

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: các màn hình điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin, lập hóa đơn thay thế, hủy hóa đơn

  8. Đính kèm bảng kê lên hệ thống

  Cho phép đính kèm bảng kê lên hệ thống

  Đối với các user dùng chữ ký USB token hiện tại hệ thống chưa hỗ trợ.

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn, lập hóa đơn nháp, sửa hóa đơn nháp, lập hóa đơn thay thế, điều chỉnh tiền, điều chỉnh thông tin

  9. Cho phép người dùng Lập hóa đơn thay thế của Hóa đơn thay thế (hỗ trợ người dùng khi lập hóa đơn thay thế sai) Người dùng chọn hóa đơn thay thế tại danh sách hóa đơn, chọn chức năng Lập hóa đơn thay thế để thực hiện thao tác

  Nghiệp vụ ảnh hưởng: Lập hóa đơn thay thế

  Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Lập hóa đơn thay thế để hỗ trợ người dùng thao tác: 10. Cho phép người dùng Hủy hóa đơn thay thế khi hóa đơn lập sai (trước đây người dùng phải trao đổi với dự án để yêu cầu hỗ trợ, hủy hóa đơn thay thế) Người dùng chọn hóa đơn thay thế cần hủy, nhấn Hủy giao dịch 11. Trường hợp người dùng sử dụng chứng thư số đã hết hạn để lập hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi:”Chứng thư số hết hạn” để hỗ trợ người dùng 12. Hướng dẫn tìm kiếm hàng hóa khi lập hóa đơn

  Để tìm kiếm hàng hóa có tên “Máy tính”, người dùng nhập “Máy” tại Tên hàng hóa, nhấn Enter, hệ thống sẽ hiển thị dữ liệu cần tìm:

  Chú ý: Người dùng nhập dữ liệu là nội dung chính, keyword của tên sản phẩm sẽ tìm kiếm được dữ liệu nhanh hơn Ví dụ: Nếu người dùng nhập “COLOR” tại tên sản phẩm thì hệ thống sẽ hiển thị đúng dữ liệu với mã sản phẩm CLJCP400

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Thương Mại Và Cách Sử Dụng Hóa Đơn Thương Mại Thay Thế Hóa Đơn Xuất Khẩu
 • Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Hóa Đơn Thương Mại Xuất Khẩu
 • Phân Biệt Hóa Đơn Thương Mại Và Hóa Đơn Xuất Khẩu
 • 5 Mẫu Biên Bản Mất Hóa Đơn 2022 Cho Kế Toán
 • Hướng Dẫn Cách Lập Biên Bản Mất Hóa Đơn
 • Hướng Dẫn Phân Biệt Hóa Đơn Tự In, Hóa Đơn Đặt In Và Hóa Đơn Điện Tử

  --- Bài mới hơn ---

 • Máy In Hóa Đơn, Máy In Hóa Đơn Giá Rẻ Hơn 20%, Máy In Bill Bán Chạy Tháng 1
 • Máy In Hóa Đơn Nhiệt Giá Tốt, Chất Lượng Cao
 • Chọn Mua Máy In Hóa Đơn: In Nhiệt Hay In Kim?
 • Tiêu Chí Quan Trọng Khi Lập Hóa Đơn Thương Mại (Commercial Invoice)
 • Dịch Vụ In Hóa Đơn Bán Lẻ
 • Một trong những cách phân biệt hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử đơn giản, nhanh chóng nhất là bạn phải hiểu từng hình thức hóa đơn đó là gì và áp dụng cho những đối tượng nào.

  Hóa đơn tự in được hiểu là hình thức hóa đơn do tổ chức kinh doanh tự in ra trên thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy bán hàng, cung ứng dịch vụ khác.

  Theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư 39/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành thì hóa đơn tự in sẽ được phép tạo bởi các đối tượng sau:

  • Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn kể từ ngày có mã số thuế: Doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.
  • Các doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng, là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Hiểu được hóa đơn đặt in là gì thì bạn mới có thể dễ dàng và nhanh chóng phân biệt hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử.

  Theo đó, hóa đơn đặt in được hiểu là hình thức hóa đơn do cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp/bán cho các đơn vị kinh doanh hoặc sẽ do các đơn vị kinh doanh tự đặt in theo mẫu để sử dụng, phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  Tại Khoản 1, Điều 8, Thông tư 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các đối tượng được tạo hóa đơn đặt in như sau:

  • Các doanh nghiệp mới thành lập từ ngày Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành, có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng, là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ có thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên tại thời điểm thông báo phát hành hóa đơn nếu không sử dụng hóa đơn tự in thì được tạo hóa đơn đặt in nhằm phục vụ cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Các đơn vị kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế sẽ được tạo hóa đơn đặt in nhằm phục vụ cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Cục Thuế được tạo hóa đơn đặt in để bán hoặc cấp cho các đơn vị kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

  Khi phân biệt hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử thì hóa đơn điện tử chính là hóa đơn khác hẳn với hai loại hình hóa đơn còn lại.

  Hóa đơn điện tử được hiểu là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo đúng quy định của Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành khác của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

  Hóa đơn điện tử được sử dụng, khởi lập, lập, xử lý trên trên hệ thống máy tính của tổ chức, đơn vị kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo đúng như quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  Do đó, mọi loại hình doanh nghiệp đều có thể sử dụngloại hình hóa đơn điện tử này, chỉ cần đáp ứng đúng quy định về sử dụng hóa đơn điện tử của các cơ quan có thẩm quyền.

  4. Điểm giống và khác biệt nhất giữa ba loại hóa đơn

  Sau khi đã hiểu bản chất của mỗi hình thức hóa đơn là gì, được áp dụng cho những đối tượng vào thì bạn đã có thể dễ dàng phân biệt hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử, về sự giống và khác nhau của chúng.

  Thứ nhất, căn cứ theo quy định pháp luật thì nhìn chung cả 03 loại hình hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử đều phải đảm bảo các tiêu thức cơ bản về mặt nội dung theo Điều 4, Thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể:

  • Tên liên hóa đơn (áp dụng với hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in).
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.
  • Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.
  • Tên tổ chức nhận in hóa đơn.
  • Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt.

  Ngoài ra, một số nội dung không bắt buộc trên hóa đơn hoặc những trường hợp ngoại lệ sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  Thứ hai, dù là loại hóa đơn nào thì đều có chung mục đích phục vụ cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của các đơn vị kinh doanh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Tự In Là Gì? Hóa Đơn Tự In Có Cần Đóng Dấu Không?
 • Tổng Hợp Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hợp Lệ, Hợp Pháp Cho Doanh Nghiệp
 • Quy Định Đối Tượng Sử Dụng Hóa Đơn Bán Hàng Thông Thường Như Thế Nào
 • Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu)
 • Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn, Biên Bản Hủy Hóa Đơn Và Biên Bản Thu Hồi Hóa Đơn
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Giá Rẻ, Hóa Đơn 1 Liên, Hóa Đơn 2 Liên

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ 2 Liên
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Giá Rẻ 1 Liên 2 Liên 3 Liên Tại Tp.hcm
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ 2 Liên, 3 Liên Rẻ Nhất Tại Hà Nội
 • Hóa Đơn Bán Lẻ 3 Liên
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Văn Phòng Phẩm
 • In ấn Gia Huy chuyên in hóa đơn các loại như in hóa đơn giá trị gia tăng, in hóa đơn bán lẻ, in hóa đơn VAT, in hóa đơn bán lẻ, phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, in name card giá rẻ, in tờ rơi,…các loại với chất lượng và giá cả tốt nhất tại Hồ Chí Minh.

  Hóa đơn bản lẻ gồm có 2 loại là hóa đơn bán lẻ 1 liênhóa đơn bán lẻ 2 liên:

  * Hóa đơn 1 liên:

  • – Mục đích sử dụng: Thông thường dùng trong nhu cầu buôn bán hàng hóa (không cần lưu lại) những loại đơn này thường được sử dụng nhiều vì giá rẻ tiết kiệm chi phí. Hóa đơn 1 liên có chức năng liệt kê đơn hàng mà khách hàng mua và số tiền tương ứng, giúp cho việc tính tiền dễ dàng và minh bạch.
  • – Đối tượng sử dụng: Thường là những cửa hàng bán lẻ, tiệm tạp hóa, quán ăn trực tiếp bán hàng hóa đến tay người tiêu dùng.
  • – Loại giấy: Thường dùng loại giấy Ford là loại giấy thường sử dụng photocopy .
  • – Kích thước: Thường có kích thước 15x21cm (A5) dùng cho số lượng hàng hóa ít và Kích thước A4 dùng cho số lượng hàng hóa nhiều nhưng ít được sử dụng.
  • – Quy cách: in 1 màu xanh hoặc đỏ (100tờ/quyển), keo gáy, có thể cấn răng cưa cho dễ dàng xé rời đưa cho khách.
  • – Mục đích sử dụng: Dùng làm hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán lẻ, dùng để liệt kê hàng hóa và liệt kê số tiền, thời hạn bảo hành (nếu có), giúp cho việc đối chiếu và tính tiền một cách nhanh công
  • – Đối tượng sử dụng: Những cửa hàng, tiệm tạp hóa, công ty bán hàng hóa cần bảo hành, và lưu lại để đối chiếu những thông tin khách hàng, mã sản phẩm, ngày tháng,…
  • – Loại giấy: Giấy giấy carbonless là giấy than (viết 2 liên không phải kê thêm giấy than ở giữa mà chỉ cần kê một tờ bìa cứng phía dưới liên 2).
  • – Kích thước: Hóa đơn bán lẻ 2 liên thường in kích thước A5 hoặc kích thước A4
  • + Loại kích thước A4 (21x30cm) dùng cho bán buôn số lượng lớn vì diện tích ghi nhiều có rất nhiều dòng để ghi nhiều sản phẩm.
  • + Loại kích thước A5 (15x21cm) thường được dùng để ghi đơn hàng số lượng ít.
  • – Quy cách: 1 quyển hóa đơn gồm 100tờ/quyển (50 liên); Rãnh xé răng cưa để xé liên 2 dễ dàng; đóng số nhảy hoặc không.
  • Kích thước hóa đơn A4, A5, A6 theo chiều ngang hoặc dọc
  • Nội dung: in bằng mẫu của khách hàng yêu cầu hoặc thiết kế theo dịch vụ của công ty chúng tôi.
  • Sử dụng phần mềm thiết kế hóa đơn chuyên dụng đảm bảo độ sắc nét như Corel, Photoshop, Al.
  • In hóa đơn bằng công nghệ in Offset đảm bảo độ sắc nét.
  • Nguyên liệu và độ dày hóa đơn: in trên giấy offset hoặc giấy carbon với độ dày 80-300gsm.

  Tìm kiếm của người dụng về dịch vụ in hóa đơn bán hàng giá rẻ: in hóa đơn bán lẻ tại tphcm, bán quyển hóa đơn bán lẻ, in hóa đơn bán hàng tại hà nội, in hoá đơn bán hàng, hóa đơn bán lẻ 1 liên, in hóa đơn bán hàng giá rẻ tphcm, in hóa đơn bán lẻ tại đà nẵng, mẫu hóa đơn bán lẻ 2 liên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hóa Đơn Bán Lẻ 2 Liên
 • Tại Sao Nên Chọn In Hóa Đơn Bán Lẻ Thủ Đức?
 • In Hóa Đơn Bán Lẻ Số Lượng Ít Tphcm
 • Printgo Nhận In Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ Hoa Tươi Giá Rẻ Trên Toàn Quốc
 • Tổng Hợp Các Loại Giấy In Bill, Giấy In Hóa Đơn Bán Lẻ Tốt Nhất
 • Đơn Xin Mua Hóa Đơn Lần Đầu Theo Tt99

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Theo Thông Tư 39/2014/tt
 • Mẫu Hợp Đồng Mượn Xe, Thỏa Thuận Về Việc Mượn, Thuê Xe
 • Đơn Xin Nâng Lương Sớm
 • Đơn Xin Nâng Lương Trước Hạn
 • Đơn Xin Nâng Lương Trước Thời Hạn
 • Cho mình hỏi : về nội dung của mẫu 01 theo thông tư 99 – mua hóa đơn lần đầu:

  Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009.

  ĐƠN XIN MUA HÓA ĐƠN

  KÍNH GỬI :

  1/ Tên tổ chức kinh doanh:

  – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

  – Cấp ngày :

  – Cơ quan cấp:

  – Mã số thuế số:

  – Cấp ngày:

  – Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh :

  2/ Trụ sở giao dịch: – Của đơn vị: Cái này ghi địa chỉ của trụ sở chính(theo đăng ký kinh doanh hay văn phòng giao dịch)

  – Đi thuê: Ghi tên người cho mình thuê VP?

  – Mượn : Ghi tên người cho mình mượn VP?

  Số nhà: ………………………………Ngõ (ngách, xóm) ………………………

  Đường phố(thôn):………………………..Phườn g(xã)………………………….

  Quận (huyện): …………………………….Tỉnh(thành phố): ……………………

  Số điện thoại: …………………………………………. €¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.………

  ( Sᔑ nhà …………… lấy theo Ēᔋa chᔉ nà o?)

  3/ Các Ēᔋa Ēiᔃm kinh doanh khác (nếu có) trong cùng mᔙt tᔉnh, thà nh phᔑ: ….

  ¨……………………….………………†¦â€¦â€¦â€¦â€¦.…………………………

  Là cÆ¡ sᔟ má”›i Ēưᔣc thà nh lập, chúng tôi Ēã nghiên cᔩu kᔹ các Luật thuế, Nghᔋ Ēᔋnh 89/2002/NÄ-CP cᔧa Chính phᔧ và Thông tÆ° hÆ°á”›ng dẔn cᔧa Bá”™ Tà i chính vá” in, phát hà nh, sá”­ dᔥng, quản lý hóa Ä’Æ¡n.

  Chúng tôi xin cam kết:

  – Các kê khai trên là hoà n toà n Ēúng sá”± thật, nếu khai sai hoặc không Ēầy Ēᔧ thì cÆ¡ quan thuế có quyá”n hạn chế, tá”” chᔑi hoặc Ēình chᔉ bán hoá Ä’Æ¡n, Ēình chᔉ sá”­ dᔥng hoá Ä’Æ¡n cᔧa Ä’Æ¡n vᔋ.

  – Quản lý hoá Ä’Æ¡n do Bá”™ Tà i chính phát hà nh Ēúng quy Ēᔋnh cᔧa Nhà nÆ°á”›c. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoà n toà n chᔋu trách nhiᔇm trÆ°á”›c pháp luật

  Gᔭi kèm: Thᔧ trưᔟng Ēơn vᔋ

  + Giấy giᔛi thiᔇu cᔧa Ēơn vᔋ cᔭ ( Ký tên, Ēóng dấu)

  ngÆ°á”i Ēến mua hoá Ä’Æ¡n

  Ngoà i ra, Ēᔋa chᔉ trên hóa Ēơn mình nên lấy Ēᔋa chᔉ theo Ēăng ký kinh doanh

  có Ēưᔣc không?

  2 công ty khác nhau có Ēưᔣc lấy chung Ēᔋa chᔉ hóa Ä’Æ¡n không? Hay bắt buá”™c trong trÆ°á”ng hᔣp nà y phải lấy Ēᔋa chᔉ VP giao dᔋch?

  Nói túm lại là mình muᔑn Ēᔋa chᔉ hóa Ēơn và Ēᔋa chᔉ trên Ēăng ký kinh doanh là mᔙt vì nếu lấy Ēᔋa chᔉ cᔧa VP giao dᔋch thì không cᔑ Ēᔋnh vì cái nà y Ēi thuê.

  Thảo luận 2

  2/ Trᔥ sᔟ giao dᔋch: – Cᔧa Ä’Æ¡n vᔋ: Cái nà y ghi Ēᔋa chᔉ cᔧa trᔥ sᔟ chính(theo Ēăng ký kinh doanh hay văn phòng giao dᔋch)

  – Äi thuê: Ghi tên ngÆ°á”i cho mình thuê VP?

  – Mưᔣn : Ghi tên ngÆ°á”i cho mình mưᔣn VP?

  Sᔑ nhà : ………………………………Ngõ (ngách, xóm) ………………………

  ÄÆ°á”ng phᔑ(thôn):………………………..PhÆ°á”n g(xã)………………………….

  Quận (huyᔇn): …………………………….Tᔉnh(thà nh phᔑ): ……………………

  Sᔑ Ä’iᔇn thoại: …………………………….……………⠀¦â€¦â€¦â€¦â€¦â€¦.………

  ( Sᔑ nhà …………… lấy theo Ēᔋa chᔉ nà o?)

  Trᔥ sᔟ giao dᔋch bạn chi chá”n 1 trong 3 phần Ēó (cᔧa Ä’.vᔋ hay Ä’i thuê hay Ä’i mưᔣn) chᔩ ko ghi hết cả 3 phần. Ghi theo giấy phép ÄKKD.

  Sᔑ nhà lấy theo Ēᔋa chᔉ nơi cty Ēang là m viᔇc.

  Ngoà i ra, Ēᔋa chᔉ trên hóa Ēơn mình nên lấy Ēᔋa chᔉ theo Ēăng ký kinh doanh

  có Ēưᔣc không?

  2 công ty khác nhau có Ēưᔣc lấy chung Ēᔋa chᔉ hóa Ä’Æ¡n không? Hay bắt buá”™c trong trÆ°á”ng hᔣp nà y phải lấy Ēᔋa chᔉ VP giao dᔋch?

  Nói túm lại là mình muᔑn Ēᔋa chᔉ hóa Ēơn và Ēᔋa chᔉ trên Ēăng ký kinh doanh là mᔙt vì nếu lấy Ēᔋa chᔉ cᔧa VP giao dᔋch thì không cᔑ Ēᔋnh vì cái nà y Ēi thuê.

  Äᔋa chᔉ trên HÄ là Ēᔋa chᔉ trên giấy ÄKKD.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Mua Hóa Đơn Bán Hàng Trực Tiếp Tại Cơ Quan Thuế
 • Thủ Tục Mua Hóa Đơn Của Cơ Quan Thuế Theo Luật Thuế
 • Cập Nhật Mẫu Đơn Đề Nghị Mua Hóa Đơn Năm 2022
 • Đơn Xin Mua Nhà Ở Thuộc Sở Hữu Nhà Nước, Đơn Đề Nghị Mua Nhà Nhà Nước
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Truy Cứu Trách Nhiệm Hình Sự
 • Hóa Đơn Tài Chính Là Gì? Các Loại Hóa Đơn & Ký Hiệu Trên Hóa Đơn

  --- Bài mới hơn ---

 • Ssu: Đơn Vị Trung Lấy Mẫu
 • Quy Định Về Lấy Mẫu Vật Liệu Xây Dựng. Cực Chuẩn!
 • Đơn Vị Tính Md Là Gì? Công Thức Tính Darcy (Md) Trong Xây Dựng
 • “tuyển Tập” 15+ Mẫu Cổng Cưới Lá Dừa Đơn Giản Nhưng Đẹp Nhất 2022
 • Hướng Dẫn Cách Trồng Hành Lá Thủy Canh Đơn Giản Tại Nhà
 • Trong các quy định về hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính cũng đã có những hướng dẫn và quy định cụ thể về mẫu số hóa đơn GTGT cụ thể đối với từng loại hóa đơn.

  Ở bài viết này, EasyInvoice sẽ chia sẻ với các bạn các loại hóa đơn tài chính hiện nay ở Việt Nam cũng như quy định mẫu số đối với từng loại hóa đơn.

  Hóa đơn tài chính (gọi chung là hóa đơn) là chứng từ được lập bởi người bán hàng nhằm ghi nhận thông tin bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật.

  Hóa đơn được chia làm nhiều loại, sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

  Cụ thể hóa đơn được chia làm những loại nào thì mời bạn đọc tiếp ở phần II.

  1. Hóa đơn giá trị gia tăng

  Khi nhắc đến hóa đơn giá trị gia tăng, người ta sẽ nghĩ ngay tới hóa đơn đỏ. Tuy nhiên thực chất không hẳn là như vậy, hóa đơn đỏ bao hàm rộng hơn, cũng có thể là loại hóa đơn khác với hóa đơn GTGT.

  Là loại hóa đơn sử dụng cho các tổ chức, doanh nghiệp kê khai và tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

  – Bán hàng và cung ứng các dịch vụ nội địa

  – Các hoạt động vận tải quốc tế.

  – Xuất vào các khu vực phi thuế quan và các trường hợp khác được coi như là xuất khẩu.

  EasyInvoice đã có bài viết chi tiết về hóa đơn giá trị gia tăng.

  Loại hóa đơn này còn được biết đến với cái tên hóa đơn trực tiếp hay hóa đơn bán hàng trực tiếp.

  Các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn bán hàng bao gồm:

  – Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khai thuế và tính thuế theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nội địa hay xuất vào khu vực phi thuế quan cùng các trường hợp được coi là xuất khẩu.

  – Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong khu vực phi thuế quan khi bán hàng và cung ứng dịch vụ vào nội địa hay giữa các tổ chức trong khu vực phi thuế quan với nhau. Trên hóa đơn dành cho đối tượng này sẽ ghi rõ là ” Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan “.

  Các loại hóa đơn khác bao gồm:

  – Tem, vé, thẻ và phiếu thu tiền bảo hiểm.

  – Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng. 3 loại phiếu và chứng từ thu phí này sẽ được lập theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật.

  – Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý tương tự hóa đơn như: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý.

  Vậy các loại hóa đơn này được sử dụng với hình thức hóa đơn gì? Mời bạn đọc tiếp phần tiếp theo.

  III. Các hình thức hóa đơn

  Các loại hóa đơn trên có thể được thể hiện bởi các hình thức hóa đơn sau đây:

  Là hình thức hóa đơn mà cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tin học, máy tính tiền hay các loại máy khác để in ra khi bán hàng và cung ứng dịch vụ.

  Là hình thức hóa đơn phổ biến nhất hiện nay và đang được Bộ tài chính cùng Chính phủ khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.

  Hóa đơn điện tử là tập hợp của các thông điệp, dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận và lưu trữ – quản lý theo quy định.

  Giống với hóa đơn tự in ở chỗ đều là hình thức hóa đơn giấy.

  Chỉ khác một điều, hóa đơn đặt in là do tổ chức đặt in theo mẫu hay do Cơ quan thuế đặt in theo mẫu để cấp hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân.

  IV. Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn

  Lưu ý: Trước khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn GTGT, các bạn cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xử Lý Thay Đổi Địa Chỉ Tên Công Ty Trên Hóa Đơn
 • Quy Định Về Tiêu Thức Và Ký Hiệu Trên Hóa Đơn Điện Tử
 • Một Số Phương Pháp Chọn Mẫu Trong Nghiên Cứu Khoa Học
 • Chi Tiết Bài Học Lấy Mẫu Ngẫu Nhiên Đơn Giản
 • Mẫu Ngẫu Nhiên Là Gì? Phương Pháp Chọn Mẫu Ngẫu Nhiên
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100