Top 15 # Đơn Xin Giao Đất Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Mẫu Đơn Xin Giao Đất Làm Nhà Ở

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở là biểu mẫu được lập ra dành riêng cho các cá nhân và hộ gia đình. Cơ quan tiếp nhận và xử lý mẫu đơn này là UBND cấp xã, phường và UBND cấp huyện, quận, thị xã. Việc chuẩn bị nội dung đơn xin giao đất làm nhà ở đầy đủ, trình bày rõ ràng các nội dung cần thiết sẽ giúp cơ quan chức năng tiếp nhận và nhanh chóng xử lý các đề nghị và yêu cầu chính đáng của công dân.

Download Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở – Phần mềm Thủ tục xin giao đất làm nhà ở

Các nội dung chính cần trình bày trong đơn xin giao đất làm nhà ở bao gồm các thông tin cá nhan của người làm đơn, chính là người xin giao đất. Nếu là cá nhân các bạn ghi rõ họ tên, nếu là gia đình thì ghi tên chủ hộ. Tiếp đó là số chứng minh nhân dân, địa chỉ hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên hệ, điện thoại.

Bên cạnh đó các bạn có thể tìm hiểu thêm giấy ủy quyền nhà đất để sử dụng ngay khi cần ủy quyền cho ai đó sử dụng đất đai, nhà ở hoặc thay mình thực hiện các hợp đồng mua bán. Để đảm bảo quyền lợi cũng như trách nhiệm của hai bên thì trong nội dung giấy ủy quyền nhà đất các bạn cần ghi rõ các nội dung thực hiện ủy quyền, thông tin về người được ủy quyền và thời gian thực hiện việc ủy quyền một cách rõ ràng, chi tiết.

Mẫu Đơn Xin Giao Đất Mới Nhất

Người có nhu cầu sử dụng đất thì làm thủ tục xin cơ quan Nhà nước giao đất. Trước tiên người có nhu cầu giao đất chuẩn bị hồ sơ gồm: Đơn xin giao đất, bản sao giấy chứng nhận đầu tư…

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

(1) – Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cụ thể:

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,

– Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

(2) – Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).

(3) – Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Mẫu Đơn Xin Giao Đất Mới Chi Tiết Nhất Năm 2022

1. Người xin giao đất (2)…………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:…………………………………………………………………….

3. Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m 2 ):……………………………………………………………………………….

6. Để sử dụng vào mục đích: (3)……………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)………………………………………………………

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Cần ghi rõ tên Ủy ban nhân dân có thẩm quyền trong việc giao đất, cụ thể như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất,

– Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất.

(2) Cần ghi rõ họ và tên cá nhân xin sử dụng đất hay cá nhân đại diện cho gia đình…; ghi thông tin về cá nhân; thông tin về tổ chức…

(3) Nếu đất đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư.

Lưu ý rằng Hồ sơ để thực hiện thủ tục xin giao đất gồm những giấy tờ sau đây: Đơn xin giao đất, bản sao giấy chứng nhận đầu tư…

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN VIỆT NAM

Số 16, ngõ 84 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Hotline tư vấn pháp luật miễn phí:

Mobile: 0966.498.666

Tel: 02462.587.666

Mẫu Đơn Xin Giao Đất Đầy Đủ, Đúng Luật Mới Nhất Năm 2022

Đơn xin giao đất là một loại văn bản đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt giao đất cho cá nhân, hộ gia đình trong trường hợp cá nhân, hộ gia đình đó không có đất để ở, sinh hoạt hay phát triển kinh tế,…

Theo Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định, căn cứ giao đất đối với các trường hợp sau:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư hay trong đơn xin giao đất

Hình thức giao đất được quy định cụ thể tại Luật đất đai 2013 như sau:

Điều 53: Giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

Việc nhà nước quyết định giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện khi:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này

Phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng

Điều 54: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

Cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp

Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất rừng đặc dụng, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất làm nghĩa trang

Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp

Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của nhà nước

Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp

Hình thức giao đất được quy định cụ thể tại Luật đất đai 2013

Điều 55: Giao đất thu tiền sử dụng đất

Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp:

Cá nhân, hộ gia đình được giao đất ở

Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê

Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng

Theo Điều 59 Luật đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất là:

Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định giao đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức hay cá nhân là người nước ngoài

Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này không được ủy quyền

Thông tin cá nhân của người xin giao đất: họ tên, địa chỉ liên hệ,…

Thông tin mảnh đất: địa điểm, diện tích

Mục đích sử dụng mảnh đất

Thời gian sử dụng

Cam kết

Mục (1): Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cụ thể:

Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư có yêu cầu xin giao đất thì ghi là UBND cấp huyện nơi có đất

Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao thì ghi là UBND cấp tỉnh nơi có đất

Mục (2): Ghi đầy đủ các thông tin, bao gồm:

Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức

Ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…)

Ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…)

Mục (3): Trường hợp đã được cấp văn bản chấp thuận đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo văn bản chấp thuận đầu tư hay giấy chứng nhận đầu tư.

Ann Tran – Ban biên tập Nhà Đất Mới