Top 10 # Cách Viết Writing Hay Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Hướng Dẫn Cách Viết Một Đoạn Văn Hay Trong Ielts Writing Task 2

homework has an important role to play in the schooling of children. The main benefit of homework is that it encourages independent learning and problem solving, as children are challenged to work through tasks alone and at their own pace. In doing so, students must apply the knowledge that they have learnt in the classroom. For example, by doing mathematics exercises at home, students consolidate their understanding of the concepts taught by their teacher at school. In my view, it is important for children to develop an independent study habit because this prepares them to work alone as adults.

There are good reasons why some people feel the need to make significant changes to their lives from time to time. Firstly , any new situation that a person encounters can be an opportunity to learn and grow as a person. A new job, for instance, might present challenges that push the person to adapt, acquire new knowledge, or add to his or her skill set. Secondly , a change can represent a break with the past and an old routine which has become boring and predictable. Finally , as well as making life more fun and interesting, new experiences can be good for our physical and mental health.

IELTS THƯ ĐẶNG CHÚC BẠN THI TỐT!

*Ưu đãi đặc biệt khi đăng ký khóa học luyện thi IELTS tại IELTS THƯ ĐẶNG

Giảm 5% học phí khi đăng ký trước 1 tuần.

Giảm 7% khi đăng ký nhóm 2 người hoặc 2 khóa học cùng lúc.

Giảm 7% đối với học viên cũ của IELTS THƯ ĐẶNG

Giảm 15%khi đăng ký nhóm 3 người hoặc 3 khóa học cùng lúc.

IELTS THƯ ĐẶNG

ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐẦU VÀO – TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ĐĂNG KÝ THI THỬ 2019

ĐĂNG KÝ KHOÁ LUYỆN ĐỀ VÀ GIẢI ĐỀ IELTS

ĐĂNG KÝ KHOÁ IELTS TIẾP THEO ( Dành cho học viên IELTS – Thư Đặng)

Contact us

chúng tôi I Prosource.edu.vn

0981 128 422 I 02466803010

anhthu.rea@gmail.com

Add 1: No.21, alley 121, An Duong Vuong, Tay Ho

Add 2: No.03, alley 214, Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

Cách Viết Writing Task 1

Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1

Vậy là chúng ta đã biết rằng 1 bài IELTS Writing Task 1 sẽ có cấu trúc như sau:

MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.

TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần , chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).

THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu

THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu

Cách viết IELTS Writing Task 1 Bar chart

Đề bài của chúng ta ngày hôm nay:

♦♦♦♦♦♦ Công thức “in terms of” ♦♦♦♦♦♦

Khi chúng ta thấy đề bài có dạng so sánh các quốc gia theo các tiêu chí nào đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc ” in terms of “, cụ thể như sau”

The chart + compares + countries + in terms of + tiêu chí/ thông tin so sánh

(Biểu đồ nào đó + so sánh + tên các quốc gia (nếu có) + các tiêu chí được so sánh)

Vậy chúng ta sẽ có được mở bài như sau:

The bar chart compares three different nations, namely Algeria, China and Argentina, in terms of changes in real estate values from 2007 to 2010.

(Biểu đồ cột so sánh 3 quốc gia, Algeria, Trung Quốc và Argentina về những sự thay đổi trong giá bất động sản từ 2007 tới 2010).

Đồng nghĩa:

shows → compares

the percentage growth in average property prices → changes in real estate values

three different countries → three different nations, namely Algeria, China and Argentina

between 2007 and 2010 → over a period of four years from 2007 to 2010

TỔNG QUAN (OVERVIEW)

Để viết được Overview của bài này, chúng ta sẽ phân tích xu hướng chung của từng quốc gia. Ta chỉ cần nối điểm đầu và điểm cuối trong số liệu của từng quốc gia → ta sẽ dễ dàng biết được xu hướng của quốc gia đó như hình bên dưới

Giá bất động sản ở Trung Quốc tăng liên tục

Giá bất động sản ở Algeria giảm liên tục

Giá bất động sản ở Argentina biến động lên xuống

Chúng ta sẽ đưa cả 3 đặc điểm này vào phần Overview:

Overall, the prices of property in China experienced an enormous growth over the period shown. While Algeria showed a steady decline in its figures, the opposite trend can be seen when we look at Argentina’s property prices.

(Nhìn chung, giá bất động sản ở Trung Quốc trải qua 1 sự tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt giai đoạn được nêu ra. Trong khi Algeria thể hiện 1 sự sụt giảm liên tục trong những con số của nước này, xu hướng ngược lại có thể được nhìn thấy khi chúng ta nhìn vào giá bất động sản của Argentina)

♦♦ ♦ Tiêu chí chia thân bài:

Chúng ta sẽ có 2 đoạn thân bài. Vậy đoạn thân bài 1 viết gì? Đoạn thân bài 2 viết gì đây? Chúng ta dùng tiêu chí nào để chia 2 đoạn thân bài?

Trong bài viết này, Huyền chia 2 đoạn thân bài theo tiêu chí “xu hướng”.

Thân bài 1 Huyền sẽ viết về Trung Quốc và Algeria và 2 quốc gia này có xu hướng liên tục (tăng hẳn, hoặc giảm hẳn)

Thân bài 1 Huyền sẽ viết về Argentina vì quốc gia này có xu hướng dao động lên xuống (lúc tăng, lúc giảm).

♦♦♦ Lựa chọn số liệu và outline Body 1: China and Algeria Algeria:

2007: highest growth percentage (6%) → double Argentina + 3 times higher than China

2008: decreased to 4.5%

2010: decreased to 3%

China:

2007 – 2010: saw a constant rise (7% in 2010)

Body 2: Argentina

2007-2008: climbed quickly (5%)

2009: dropped to 1%

2010: ended at 2.3%

Từ outline trên, chúng ta có được 2 đoạn thân bài như sau:

As can be seen from the chart, in 2007 Algeria accounted for the highest growth percentage with over 6%, doubling that of Argentina and three times higher than that of China. However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 4.5% in 2008 and only 3% in 2010. By contrast, over the period from 2007 to 2010, China experienced a constant rise in its property prices, with the figure reaching the highest point of about 7% in 2010. In comparison, between 2007 and 2008, Argentina’s figure climbed quickly and reached a peak of nearly 5% before dropping suddenly to slightly over 1% in the next year and ending at approximately 2.3% in the last year.

Các cụm từ hay được gạch chân:

accounted for: chiếm

during the following years: trong những năm sau đó

witnessed a decrease in…: chứng kiến 1 sự giảm sút trong…

experienced a constant rise in…: trải qua 1 sự tăng liên tục trong…

reaching the highest point of: đạt tới điểm cao nhất là….

reached a peak of: đạt cực đại là…

ending at…: kết thúc tại…

Trước khi nêu số liệu, nếu chúng ta không muốn nói chính xác 1 số liệu nào đó, chúng ta sẽ dùng các từ sau:

around = about = approximately: khoảng, xấp xỉ

just over/ just above: cao hơn 1 xíu

just under/ just below: thấp hơn 1 xíu

nearly/ almost/ close to: gần

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Bar chart band 8.0

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 1 bài IELTS Writing Task 1 Bar chart như sau (bài mẫu do Huyền viết đã được chấm bởi 1 giám khảo IELTS ở Anh).

The bar chart compares three different nations, namely Algeria, China and Argentina, in terms of changes in real estate values from 2007 to 2010. Overall, the prices of property in China experienced an enormous growth over the period shown. While Algeria showed a steady decline in its figures, the opposite trend can be seen when we look at Argentina’s property prices. As can be seen from the chart, in 2007 Algeria accounted for the highest growth percentage with over 6%, doubling that of Argentina and three times higher than that of China. However, during the following years, this country witnessed a decrease in its growth rate, down to 4.5% in 2008 and only 3% in 2010. By contrast, over the period from 2007 to 2010, China experienced a constant rise in its property prices, with the figure reaching the highest point of about 7% in 2010. In comparison, between 2007 and 2008, Argentina’s figure climbed quickly and reached a peak of nearly 5% before dropping suddenly to slightly over 1% in the next year and ending at approximately 2.3% in the last year.

(183 words, band 8, written by Nguyen Huyen)

Cách Viết Overview Trong Writing Task 1

Overview (tổng quan) là phần quan trọng nhất trong bài viết Task 1. Muốn đạt điểm tốt, các bạn bắt buộc phải viết được một phần Overview tốt.

Công thức đơn giản để viết Overview như sau: Bạn viết 2 câu, mỗi câu nêu một điểm nổi bật trên biểu đồ. Như vậy, trong phần Overview, bạn cần phân tích biểu đồ, chọn ra 2 điểm nổi bật nhất để đưa vào Overview.

Vậy, các bạn phân tích biểu đồ và chọn điểm nổi bật như thế nào? Nhìn chung, các bạn cần nhìn và phân tích một số yếu tố sau:

– Xu hướng chung của các số liệu trong biểu đồ (có tất cả cùng tăng hay tất cả cùng giảm từ năm đầu đến năm cuối không?).

– Có số liệu nào đặc biệt cần nói tới không? (các bạn cần quan tâm đến những con số cao nhất và thấp nhất trong biểu đồ).

– Có sự thay đổi nào đặc biệt không? (ví dụ, nếu có một số liệu nào đó thay đổi rất nhiều – tăng vọt chẳng hạn, bạn nên nhắc đến nó trong Overview).

Tóm lại, khi nhìn vào một biểu đồ, bạn cần phân tích các yếu tố như trên để tìm ra 2 điểm nổi bật, sau đó mô tả chúng bằng 2 câu đơn giản trong Overview.

Cả 3 đường này đều tăng lên trong giai đoạn nghiên cứu (nhìn tổng quát cả giai đoạn, không nhìn vào từng năm nhỏ).

Đường Japan thay đổi mạnh nhất (từ thấp nhất vọt lên cao nhất).

Như vậy, mình viết được phần Overview gồm 2 câu như sau:

“It is clear that the percentages of people aged 65 and over in all three countries are expected to increase during the research period. Additionally, the figure for Japan is predicted to experience the most dramatic change.” (Mình sử dụng động từ mang tính dự báo, vì biểu đồ này có dự báo cho tương lai đến năm 2040).

Tỷ lệ trẻ em trong nhóm 6-11 tuổi chơi thể thao là cao hơn so với nhóm 12-16 tuổi.

Bóng đá là môn thể thao phổ biến nhất (được nhiều người chơi nhất).

Mình viết được phần Overview như sau:

“It is clear that boys aged 6-11 played sports more than those in the older group. Additionally, football was the most popular kind of sport for both age groups.”

Như vậy, đó là cách đơn giản để viết được Overview cho một bài Task 1.

Comments

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General

Bài thi IELTS Writing Task 1 General sẽ cho bạn thông tin về một tình huống, thông qua đó bạn viết một bức thư để lấy thông tin hay giải thích.

Bạn sẽ phải viết một bức thư có ít nhất 150 chữ. Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành bài viết bức thư này.

Những tình huống đời thường thường được đưa ra trong đề bài IELTS Writing Task 1 General. Ví dụ như viết thư cho trường học giải thích về một vấn đề nào đó mà bạn gặp phải với khóa học hoặc viết thư cảm ơn sau khi đi phỏng vấn xin việc chẳng hạn…

Bài viết phải đúng dạng bức thư, không được viết theo gạch đầu dòng hay dạng ghi chú

2. CÁC DẠNG BÀI VIẾT THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL

Sáu dạng thư thường gặp:

Dạng bài viết thư trong IELTS Writing Task 1 có nhiều loại viết thư khác nhau, dạng phổ biến nhất là viết thư hỏi thông tin, trả lời một lời yêu cầu thông tin, đôi khi sẽ là phàn nàn hay cảm ơn ai đó hoặc xin lỗi.

Nếu bạn viết thư gửi một người bạn hoặc ai đó bạn biết, bạn sẽ chọn viết theo phong cách thân thiện

Chú ý tới ngữ cảnh của đề bài ra. Ta sẽ dựa trên 2 tiêu chí để phân loại các dạng bài :

Ngữ cảnh dựa trên người nhận bức thư (audience)

Mục đích của bức thư (purpose).

2.1. PHÂN LOẠI THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 DỰA TRÊN NGƯỜI NHẬN THƯ (AUDIENCE) THƯ TRANG TRỌNG – FORMAL LETTERS

Dạng thư này thì người nhận là một tổ chức như một công ty, tổ chức hay một cá nhân mà bạn không biết rõ. Để viết các thư trang trọng này, bạn sẽ cần tới ngôn ngữ trang trọng và lịch sự.

THƯ GẦN TRANG TRỌNG – SEMI-FORMAL LETTER

Dạng thư này thì người nhận là sẽ là bạn bè, gia đình, người thân hay người cấp dưới. Bạn nên dùng ngôn ngữ thân thiện hơn và ít trang trọng hơn.

THƯ THÂN MẬT – INFORMAL LETTERS

Dạng thư này cũng giống như dạng thư gần trang trọng, nhưng ngôn ngữ sẽ thân mật và gần gủi hơn và đôi khi có dùng tiếng lóng. Trong bài thi IELTS, sẽ không có loại thư này.

2.2. THƯ TRANG TRỌNG – FORMAL LETTERS PHÂN LOẠI THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH BỨC THƯ THƯ GẦN TRANG TRỌNG – SEMI-FORMAL LETTER

Dạng thư này thì người nhận là một tổ chức như một công ty, tổ chức hay một cá nhân mà bạn không biết rõ. Để viết các thư trang trọng này, bạn sẽ cần tới ngôn ngữ trang trọng và lịch sự.

THƯ THÂN MẬT – INFORMAL LETTERS

Dạng thư này thì người nhận là sẽ là bạn bè, gia đình, người thân hay người cấp dưới. Bạn nên dùng ngôn ngữ thân thiện hơn và ít trang trọng hơn.

2.2. THƯ YÊU CẦU – LETTER OF REQUEST PHÂN LOẠI THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 DỰA TRÊN MỤC ĐÍCH BỨC THƯ THƯ PHÀN NÀN – LETTER OF COMPLAINT

Dạng thư này cũng giống như dạng thư gần trang trọng, nhưng ngôn ngữ sẽ thân mật và gần gủi hơn và đôi khi có dùng tiếng lóng. Trong bài thi IELTS, sẽ không có loại thư này.

THƯ XIN LỖI – LETTER OF APOLOGY

Bạn sẽ viết thư yêu cầu một tổ chức hay cá nhân nào đó cung cấp thông tin hoặc vấn đề khác.

THƯ CẢM ƠN – LETTER OF THANKS

Dạng thư này viết để đưa ra lời phàn nàn hay góp ý gửi đến một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó về một vấn đề hay tình huống cụ thể.

THƯ GỢI Ý – LETTER OF ADVICE

Bạn viết thư này viết để xin lỗi, cảm thông về một sai lầm của bạn gửi đến môt ai đó hoặc một tổ chức.

THƯ CHIA BUỒN – LETTER OF CONDOLENCE

Bạn sẽ viết thư cảm ơn gửi đến một người hay một tổ chức nào đó về sản phẩm, dịch vụ hay một vấn đề nào đó của họ.

3. CÁC BƯỚC VIẾT MỘT LÁ THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL Bước 1 – Đọc kỹ đề

Bạn viết thư để cung cấp thông tin hoặc lời khuyên cho một tổ chức hay cá nhân nào đó.

Bạn sẽ viết bức thư để chia buồn về một tình huống gửi đến cho ai đó hoặc tổ chức nào đó.

Bước 2 – Highlight những từ ngữ quan trọng

Dành thời gian để đọc đề cẩn thận và chi tiết, xác định rõ mục đích của lá thư phải viết.

Từ đó xác định loại thư mà bạn phải viết.

Bước 3 – Suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi (Lập dàn bài)

Làm việc này giúp bạn biết từ nào cần để paraphrase khi viết và hiểu rõ ràng chính xác hơn mục đích của bài viết.

Bước 4 – Viết lá thư

Trong một vài trường hợp, điều này thường yêu cầu bạn phải tự tưởng tượng thông tin để viết.

Ví dụ, bạn cần phải nghĩ về một máy móc thiết bị nào đó khi gặp đề bài: describe a problem you had with a piece of equipment.

Bước 5 – Đọc lại và sửa bài viết

Sau khi xác định được mình sẽ viết gì thì việc tiếp theo sẽ là nghĩ tới cấu trúc và từ vựng bạn sẽ dùng trong bài viết.

4. MỘT SỐ TIPS BÀI VIẾT THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL

Bạn nên viết bài trong khoảng 12 phút, dành 1 ít thời gian còn lại cho bước 5.

Bước này rất quan trọng, bạn sẽ dung khoảng thời gian còn lại, khoảng 3 phút, kiểm tra lại bài viết của mình. Bạn để ý tới ngữ pháp, chính tả và từ vựng bạn viết trong bài.

5. HIỂU ĐỀ BÀI VIẾT THƯ IELTS GENERAL TASK 1

Phải viết được 150 chữ trong 20 phút không phải việc đơn giản, bạn cần phải chuẩn bị tốt và sau đây là một số lưu ý giúp bạn bài viết của bạn tốt hơn:

Hiểu chính xác đề yêu cầu bạn làm gì, để tránh sai lỗi Task Response

Biết được cách chấm điểm 4 tiêu chí trong IELTS WRITING

Học cách phân biệt và viết của các loại thư khác nhau.

Luyện tập với thời gian thật để làm quen với phòng thi thật.

Nhờ thầy cô sửa bài cho bạn để rút kinh nghiệm cho bài viết sau

Nhìn chung, yêu cầu đề bài của Task 1 thường được tạo nên bởi 3 phần khác nhau

6. Những mẫu câu để viết thư trong luyện thi ielts Beginning the letter by explaining why you are writing:

Thông tin cơ bản thường là một câu dài, cung cấp một số thông tin cơ bản giải thích lý do vì sao lá thư được viết ra.

Hướng dẫn chung thường đưa ra hướng dẫn cho bạn cần phải viết lá thư theo văn phong như thế nào.

Chi tiết bức thư là các câu hỏi chuyên sâu hơn mà bạn cần phải trả lời.

Requesting or suggesting something:

Hiểu rõ được đề bài giúp bạn trả lời một cho mình cách viết thích hợp và nhanh chóng.

Ending the letter with a request for action:

I am writing with regard to…

I am writing to inform you that…

I am writing to bring to your attention some issues with…

7. TIÊU CHÍ CHẤM THI DẠNG BÀI VIẾT THƯ TRONG IELTS WRITING TASK 1 GENERAL

I have decided that I would like you to…

I am entitled to ask for…

I was wondering if it would be possible (for me) to…

I hope that you will…

I would like to suggest that…

8. BỐ CỤC MỘT BỨC THƯ TRONG TIẾNG ANH (IELTS WRITING GENERAL) 8.1 Phần chào hỏi

I look forward to receiving your response.

I await your prompt response.

Bài viết của bạn sẽ dựa vào bốn tiêu chí sau:

Trong viết thư, phần chào luôn luôn là phần không thể thiếu, với mục đích giới thiệu người nhận thư và thông qua cách chào hỏi cũng có thể biết được tính chất của bức thư là “formal” hay “informal”. Một số gợi ý cho phần chào hỏi như sau:

– Dear + Tên người nhận: sử dụng khi thư gửi cho người chúng ta quen biết, thân thuộc và nội dung thư không mang tính trang trọng.

– Dear + Mr/Mrs/Ms + Họ người nhận: sử dụng khi chúng ta không quen người nhận hoặc đây là một người quan trọng như là khách hàng, cấp trên và nội dung lá thư mang tính trang trọng và lịch sự.

* Trong đề bài luôn cho thông tin về người nhận thư, các bạn hãy đọc đề thật kĩ để biết được đối tượng nhận thư là ai mà có một cách chào hỏi thật hợp lí và xác định tính chất của bức thư là thân mật hay trang trọng nha ! 8.2 Phần giới thiệu

– Dear + Tên họ người gửi: sử dụng khi không biết rõ giới tính của người nhân và nội dung cũng sẽ mang tính trang trọng, lịch sự.

– Dear + Sir or Madam: sử dụng khi người viết hoàn toàn không biết ai sẽ đọc thư của mình và tất nhiên lá thư sẽ được viết bằng “formal language”.

Đây là phần dành cho giới thiệu bản thân người viết thư, lý do viết thư và giải thích trường hợp của bản thân.

Một số gợi ý cho các bạn như sau:

8.3 Phần thân bài

– Thay vì dùng “I am …”, thì giới thiệu tên với cách “My name is …” sẽ làm cho làm cho bài viết hay, lịch sự và trang trọng hơn.

– Ngoài ra, còn có một cách vào vấn đề cũng rất phổ biến, đó là “I am writing to …” – VD: I am writing to complaint about the new Ipad model of your company.

8.4 Phần kết/ chữ ký

Thân bài là phần chính cũng như sẽ là phần dài nhất của bức thư. Trong phần này, các bạn cần phải bám sát thông tin trong các đề mục của đề bài đã cho.

Bạn cũng có thể xem trật tự những câu hỏi của đề bài chính là giàn bài cơ bản, để mà từ đó có thể dựa vào mà phát triển ý tưởng theo các trật tự đó.

VD:

9. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH VIẾT 6 DẠNG CHÍNH TRONG IELTS WRITING GENERAL

– Formal (trang trọng): Best regards, Yours faithfully, Yours sincerely,…

– Informal (thân mật, không trang trọng): Lots of love, Best wishes

9.1. Cách viết thư yêu cầu

Sáu dạng thư thường gặp:

Lá thư yêu cầu – yêu cầu một tổ chức hay cá nhân nào đó cung cấp thông tin

Lá thư chia buồn – yêu cầu viết bức thư để chia buồn về một tình huống nào đó.

Lá thư thể hiện sự cảm kích – yêu cầu viết thư cảm ơn một người hay một tổ chức nào đó về sản phẩm, dịch vụ của họ.

Lá thư cho lời khuyên, gợi ý – Bạn viết thư để cung cấp thông tin hoặc lời khuyên cho một tổ chức hay cá nhân nào đó.

Lá thư xin lỗi – yêu cầu bạn viết bức thư để xin lỗi, cảm thông về một sai lầm mà bạn mắc phải.

Lá thư phàn nàn – được viết để đưa ra lời phàn nàn, góp ý tới một công ty, tổ chức hay cá nhân nào đó về một dịch vụ, sản phẩm hay tình huống nào đó.

Bài mẫu viết thư yêu cầu:

CẤU TRÚC THƯ YÊU CẦU

Phần 1: Phần chào hỏi

Cấu trúc thư yêu cầu trong IELTS Writing General cũng tương tự như các dạng bài khác. Cấu trúc của một bức thư đều có chung 4 phần:

Phần 2: Mở đầu thư

Phần chào hỏi

Phần mở đầu bức thư

Phần thân bức thư

Phần kết thúc bức thư

Để giới thiệu người nhận, thay vì dùng “hi”, “hello” thì ta sẽ dùng Dear

Sử dụng phù hợp danh xưng Mr., Mrs., và Ms. tùy trường hợp.

Nếu không chắc chắn về giới tính của người nhận, sử dụng cả họ và tên của họ trong phần này thay vì dùng danh xưng Mr. hoặc Mrs. Ví dụ: “Dear Casey Smith“.

Phần 3: Phần thân bài

Lời giới thiệu có thể là một đến hai câu, mục đích là cho người đọc thư xác định được bạn là ai.

Giới thiệu ngắn gọn, nêu ra những thông tin cần thiết về bản thân để giúp người nhận thư có thể nhớ ra bạn là ai.

Có ba yếu tố chính cần chú ý trong phần này:

Nên viết: “Would it be possible …?” hoặc “I would be grateful if you would …”

2. Hãy đơn giản hóa hết sức có thể mục đích của bức thư

Không nên viết: “I need your help to fix my computer.” hay “I heard you could help me fix my computer.”

We met last week at the grocery. I was pleased to get acquaintance with you. As you know, my car has been acting up quite a bit recently. I took it to the mechanic, and he said that it is in dire need of a tune-up; however, it will cost almost $600 to get all of the work done. He said that if I had a friend who was knowledgeable about it, it would probably be worth buying the parts myself and having them help.” 3. Đưa ra những thông tin cần thiết như thời hạn hay một lý do thuyết phục nào đó

Vd: “I would be grateful if you could help me get my car turned up”

Vd:

“So I’m writing because I know that you are very handy and enjoy tinkering with cars. Would you be willing to let me borrow your tools and help me get my truck tuned up? It would really help me out and save me a good amount of money.Phần 4: Phần kết thúc “

Không nên viết: “This is extremely important.” hay “I would really mean the world to me.”

Vd:

Đưa ra lời đề nghị giúp đỡ từ phía người nhận để kết thúc thư.

Các bạn hãy nhớ thể hiện sự biết ơn và sự sẵn lòng giúp đỡ lại người nhận thư

Bày tỏ sự thông cảm nếu không thể giúp đỡ.

Bài mẫu của Thư Yêu Cầu Các bạn để ý là bố cục lá thư sẽ được dựa hoàn toàn trên 3 cái chấm nhỏ mà đề bài cho, mỗi đoạn trả lời cho 1 chấm nhỏ 9.2 Cách viết thư phàn nàn

Vd:

Cách 1: “Please let me know if you need any more information.”

Phần 1: Phần chào hỏi Phần 2: Mở đầu thư

Cách 2: “I would be happy to compensate you for your time and I will, of course, buy all of the necessary parts. Let me know what would be appropriate for compensation.”

Thư phàn nàn là lá thư với mục đích truyền đạt lời phàn nàn cho một tình huống cụ thể được nhắc đến ở trong thư.

Đầu tiên các bạn đưa ra tình huống làm bạn không hài lòng, sau đó sẽ nói đến lời phàn nàn và sự mong muốn của bản thân.

Các bạn nên vào trực tiếp vấn đề chính và đề cập vấn đề phàn nàn chính xác là gì để tránh mất thời gian người nhận thư, nếu có thêm thông tin, sự thật cụ thể thì càng thuyết phục hơn (ngày, giờ và đặc điểm)

Hãy trình bày lời phàn nàn một cách lịch sự nhất có thể.

Phần 3: Phần thân bài

Không nên viết: “I have been a devoted customer for years and this is how your company treat me?”

Vd:

“I am writing to complain about a faulty air-conditioner that I purchased from your store on the 15th of July at your location at 246 Nguyen Van Linh, Hai Chau District.”

Một cách đơn giản hơn đó là phát triển ý theo 3 gợi ý của đề bài. Ta có thể chia phần thân bài ra thành 2 đoạn như sau:

+ Đoạn 1: Đề cập tình huống và lời phàn nàn (Mở đầu thư).

+ Đoạn 2: Đưa ra giải pháp mà bản thân cảm thấy phù hợp nhất.

“As a dedicated customer, I hope you will work to resolve my problem and find a solution. I will wait one week to hear back from you about this issue, and then I will seek help from a consumer protection agency or my local authority.” Phần 4: Phần kết thúc

Vd:

Vd:

Vd:

“I hope to hear back from you about this incident. I can be reached by phone at …(sđt) at any time or by email at …(địa chỉ email).

Dù là thư phàn nàn nhưng đừng quên gửi lời cảm ơn đến người nhận thư với sự giúp đỡ của họ.

Bài mẫu của Thư Phàn Nàn 9.3 Cách viết thư xin lỗi

* Lưu ý: Không nên sử dụng “Best” hay “Yours trust” ở mục chữ kí.

Phần 1: Phần chào hỏi Phần 2: Mở đầu thư

Vd:

Chúng ta có thể sử dụng “Yours sincerely,” trong trường hợp chúng ta biết người nhận là ai

“Yours faithfully,” trong trường hợp chúng ta không biết ai là người nhận

Phần 3: Phần thân bài

Thư xin lỗi là lá thư với mục đích gửi lời xin lỗi của người viết cho một tình huống mà bạn đã gây ra lỗi đó.

+ Mô tả chi tiết về tình huống, thừa nhận rằng bạn đang xin lỗi và giải thích tại sao đó là lỗi.

Sau phần chào hỏi thì ta nên trực tiếp đề cập mục đích của lá thư để người nhận biết được lá thư là về một lời xin lỗi.

Trong trường hợp bạn không biết nói điều gì thì có thể mở đầu như sau: “I wanted to write you a letter to apologize for what I did.”

+ Thể hiện sự nhận thức của bạn về sự ảnh hưởng mà lỗi của mình mang lại và ngay đó đó hãy đề cập ngay đến việc bạn sẽ không bao giờ phạm lại lỗi lầm này nữa.

Trong phần thân bài của thư xin lỗi, có 4 điểm mà bạn cần chú ý đến trong quá trình lên ý cho bức thư:

“Jacob told me that my actions ruined not only your experience of your wedding but also are now making your honeymoon less than the incredible experience that it should be. I hope you understand that that was never my intention. I wanted you to be able to look back on this time and remember only happy things but I have ruined that with my selfish actions. I’ve robbed you of those happy memories. While I can’t truly know how this feels to you, I can certainly understand that what I did was one of the worst things I could possibly have done to you.” + Đồng thời hãy bày tỏ lòng biết ơn của bạn đối với người nhận về những sự giúp đỡ của họ đối với ta trong quá khứ, nhờ đó cho thấy rằng bạn đang đánh giá cao họ và thực sự thấy xấu hổ về lỗi sai mà bạn đã gây ra.

Ví dụ:

“This is an especially terrible thing for me to have done to you after how warmly you have accepted me into your family. You have not only shown your incredible, beautiful love to my brother, but you have also shown me support and kindness that I never could have possibly expected. To hurt you in this way was an insult to all the things that you have done for me and I hate myself for that.”​ + Hãy nhớ viết về trách nhiệm của bản thân một cách chính xác, nhẹ nhàng và lịch sự. Trách nhiệm đưa ra càng cụ thể càng tốt.

“What I did yesterday was horribly inappropriate, disrespectful, and wildly selfish. Your wedding is supposed to be all about your happiness and celebrating your love. By proposing to Kristie, I turned that focus on to me. I tried to steal your moment and that was wrong.“

“I would try to offer an explanation for what I did, but there are no excuses. My intentions, though good, don’t matter here: only my poor choices. I absolutely take responsibility for my selfish actions and the terrible pain I have caused you.” Phần 4: Phần kết thúc

Ví dụ:

Ví dụ:

“But just being sorry isn’t enough. You deserve better. When you come home, Jessica and I would love to throw a big welcome-home party in your honor. This will be the party to end all parties and it will be 100% devoted to celebrating the incredible love you share with my brother. If you would rather not do this, that’s fine: I just want to find some way to help you create the incredible, happy memories that I took away from you. I can’t expect your forgiveness, though I certainly hope for it. All I can say is that I truly want things to be okay between us. Hopefully, in the future, we can find a way to move past this and create happier times together” Bài mẫu của Thư Xin lỗi

Ví dụ:

+ Một yếu tố cũng quan trọng không kém đó là đưa ra giải pháp trong tương lai ở phần kết bài. Ngoài việc chỉ đưa ra giải pháp, chúng ta cũng có thể gợi ý đến việc giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ

Ví dụ:

Dear Mrs. Fischer,

Phần 1: Phần chào hỏi

I also wanted to thank you for giving me a warning instead of detention because my coach would have benched me if I had been late to practice. I promise you won ‘t have to make that decision again.

Sincerely, Bill Tammen

Thư cảm ơn là một dạng thư được viết mục địch gửi lời cảm ơn của người viết, thể hiện được thông tin và lí do tại sao lại cảm ơn người nhận.

Ở dạng thư cảm ơn, phần chào hỏi sẽ có hơi khác so với các dạng thư khác. Cụ thể như sau:

Phần 2: Mở đầu thư

+ Khi người nhận là người thân thiết, có quen biết trước thì chúng ta sẽ dùng Dear + Tên

+ Đối với những người nhận là giáo sư, tiến sĩ hay quan chức cấp cao,… thì ở phần chào hỏi chúng ta phải ghi đầy đủ chức danh cùng với họ của người nhận. VD: Dear Doctor Stellad

+ Nếu người đó danh xưng thì ta sử dụng Mr/Mrs/Ms cùng với họ của người nhận hoặc sử dụng tên kèm họ. VD: Dear Ms Gomez, hoặc Dear Selena Gomez,

Phần 3: Phần thân bài + Sau khi đã đưa ra được lí do cảm ơn thì việc giải thích rõ lí do đó là một điều cần thiết.

+ Trong những bức thư quan trọng thì chúng ta luôn bắt đầu với việc giới thiệu qua bản bản thân, nêu rõ mục đích viết thư và thư cảm ơn cũng vậy. Người viết cần đưa ra mục đích cụ thể và lí do tại sao cảm ơn.

Ví dụ:

Phần 4: Phần kết thúc

“I’m the Director of the Green Shot Scholarship Fund and spearheaded our most current fundraising drive, with the goal of raising $20,000. I’m writing to thank you for your kind donation. I was very excited to learn about your contribution and would like to express my gratitude.“

Ví dụ:

“Your donation will make a crucial difference in the career of the students who receive the scholarship, and I couldn’t be more grateful for your generosity.” – Ký tên:

” Your kind and generous donation will be used to establish a scholarship fund in your name, to benefit outstanding scholars in mathematics studies. The scholarship will award $2,000 annually to 4 students in need, selected for the quality of their work and dedication to the field. The scholarship money will help these students conduct a focused research project of their choosing, helping both further their academic careers and make valuable contributions to their field.”

Bài mẫu của Thư Cảm ơn

Ở phần kết bài, chúng ta sẽ bày tỏ hành động giúp đỡ của người nhận thư đã giúp được người viết những gì.

Ví dụ:

Ở phần này chúng ta cần kí tên với một lời chào thân thiện, lịch sự nhất. VD: Warm regards,

Dear Ms. Ford,

10. TỔNG HỢP MỘT SỐ ĐỀ VIẾT THƯ IELTS GENERAL WRITING TASK 1 THƯ PHÀN NÀN – LETTER OF COMPLAINT

Thank you for allowing me to interview for the position of Lead Stylist in your Ready-to-Wear department. I know that the you’re extremely busy with the launch of your new collection, and I appreciate you taking the time to speak with me.

After talking with you today, I can see exactly why your company has been so successful. It seems like you foster a sense of responsibility and ownership within each employee, which incentivizes them to work that much harder toward the company’s success. Combine this with such a positive work environment, and you have a recipe that can’t fail. It makes me all the more excited to have the opportunity to work with you all. I understand just how vital it is for you to have a team that meshes seamlessly, needs no instruction, and simply makes your life easier. Given the chance to create and style for your iconic brand, I will continue to ensure that every image and every piece produced under your name is worthy, cutting edge, and beautiful. Thank you again for your time. I would be honored to start working alongside you and your team, so please let me know if I can answer any additional questions or provide other information.

Letter 2:

Sincerely,

Letter 3:

You rented a car from car Rental Company. The air conditioner has stopped working. You phoned the company a week ago but it has still not been repaired.

Write a letter to the company. In your letter – introduce yourself – explain the situation – say what action you would like to company to take.

Letter 4:

A friend has written you a letter and offered you a help in your forthcoming trip to a foreign country. He has offered you to help you find suitable accommodation. Write him a letter and tell him what you have in mind for accommodation.

You have a pen-friend living in another country and he is curious to know about the major news items in your country.

Letter 5:

Briefly describe ONE news that has been on TV, on the radio, or in the newspapers in your country, and explain why people are interested in it.

You are a member of an organization which meets regularly at a particular restaurant. The most recent meal you had there was not satisfactory, and you were very disappointed with the quality of the food and the behavior of the staff.

Letter 6:

Write a letter to the manager of the restaurant. Explain what was wrong with the meal and the service, and suggest what he/she should do to ensure that you and your group return to the restaurant.

Next month you are going to Scotland to study at a university. On the way you have a three-day stopover in London. You need accommodation for two nights and you would like to use this time to see as much as possible of London. You will need to use public transport. As a student, you have a limited budget.

You traveled by plane last week and your suitcase was broken and you lost something in it.

Letter 8:

Write to the airline company and explain what happened. Describe your suitcase and tell them what was lost in it. Find out what they are going to do about it.

You broke your leg and were sent to the hospital. While staying at the hotel, your classmate sent you some cards wishing you recovering soon.

Letter 9:

Write a letter to them, telling them how you broke your leg, what treatment you got and what you did each day.

There is a tree close to your house and it causes you much inconvenience.

Write a letter to the local authorities explaining the situation, asking them to investigate the matter and inquiring about the expenses.

You are student at a university in Scotland. Your certificate of registration has been stolen. Here is the form you filled in for the topic.

Lost certificate of registration details :

– Police reference number : SG 386

– Certificate number : L 04012

– Date of issue : 12/09/2015

– Date of expiry : 12/09/2017

Letter 10:

– Place lost : Victoria Coach Station, London

– Date and time lost : 10 February 8:30 am

Letter 11:

Write to the Home Office of Immigration and nationality Department of Scotland, giving details of who you are, what happened and asking what you should do to get a new certificate.

You have a friend who lives in a city abroad. You have decided that you would like to apply to do a course at one of the colleges in this city.

Letter 12:

Write to your friend explaining what you would like to do. Tell him/her what type of work or studies you have been doing for the past few years and ask for assistance in contacting an appropriate institution.

You have had a bank account for a few years. Recently, you received a letter from the bank stating that your account is $ 250 overdrawn and that you will be charged $ 50 which will be taken directly from your account. You know that this information is incorrect.

Letter 13:

Write a letter to the bank. Explain what has happened and say what you would like them to do about it.

You borrowed some books from your library. Unfortunately, you cannot come back in time from your winter vacation and cannot return the books in time.

Letter 14:

Write a letter to the library. Explain what has happened and tell them what you want to do about it.

The students of your class are going to celebrate the graduation. You want to book tables in a restaurant and want to have some other recreational activities.

Write a letter to the manager of the restaurant, asking him to arrange the party.

You live in a room in college which you share with another student. You find it very difficult to work there because she/he always has friends visiting. They have parties in the room and sometimes borrow your things without asking you.

Write a letter to Accommodation Office at the college and ask for a new room next term. You would prefer a single room. Explain your reasons.