Cách Đọc Và Viết Số La Mã

--- Bài mới hơn ---

 • How To Write A Summary Of An Article
 • Ielts Reading: Hướng Dẫn Hoàn Thành Đoạn Văn Summary
 • Research Guides: How To Write Article Summaries, Reviews & Critiques: Writing An Article Summary
 • Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Chỉnh Cho Mọi Ứng Viên
 • Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Chi Tiết Và Đầy Đủ Nhất
 • Những chữ số La Mã có thể kết hợp với nhau để tạo thành các giá trị khác nhau. Nó sẽ có cách đọc và cách viết khác nhau. Thông thường được quy định các chữ số I, X, C, M không được lặp lại quá ba lần liên tiếp (được xuất hiện 2 hoặc 3 lần trong số). Chữ số I, X, C, M được lặp lại 2 hoặc 3 lần biểu thị giá trị gấp 2 hoặc gấp 3.

  Các chữ số V, L, D không được lặp lại quá một lần liên tiếp (chỉ được xuất hiện 1 lần duy nhất trong số).

  Khi sử dụng các chữ số cơ bản I, V, X, L, C, D, M và nhóm chữ số đặc biệt IV, IX, XL, XC, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần.

  • III = 3; VIII = 8; XXXII =32
  • XLV = 45 ( Bốn mươi năm).
  • MMMDCCCLXXXVIII = 3888 (Ba nghìn tám trăm tám mươi tám).
  • MMMCMXCIX = 3999 (Ba nghìn chín trăm chín mươi chín).

  Lưu ý: I chỉ có thể đứng trước V hoặc X, X chỉ có thể đứng trước L hoặc C, C chỉ có thể đứng trước D hoặc M.

  Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm vào số gốc. Lưu ý chữ số thêm nhỏ hơn hoặc bằng chữ số gốc và không được thêm quá 3 lần số. Nghĩa là lấy chữ số đầu tiên cộng với các chữ số được thêm phía sau ra chữ số đó.

  Chữ số thêm vào bên trái chữ số gốc là trừ đi. Chữ số thêm phía bên trái phải nhỏ hơn chữ số gốc. Ta hiểu là lấy số gốc (là số phía bên phải) trừ đi những số đứng bên trái nó sẽ ra chữ số.

  Với các số nhỏ thì chỉ cần đọc số La Mã dựa trên cách viết số La Mã ở bảng 2 bảng trên

  Với những số lớn thì sẽ đọc tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần. Các bạn cần xác định các chữ số hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị giống như đọc số tự nhiên.

  • Với số MMCCLXXXVIII được đọc là hai nghìn hai trăm tám mươi tám.
  • MMCCXC các bạn có hàng nghìn là MM (hai nghìn); hàng trăm là CC (hai trăm); hàng chục là XC (chín mươi) và không có hàng đơn vị. Vậy số MMCCXC được đọc là hai nghìn hai trăm chín mươi.
  • Số MMCCC các bạn có hàng nghìn là MM (hai nghìn); hàng trăm là CCC (ba trăm); không có hàng chục và hàng đơn vị. Vậy số này được đọc là hai nghìn ba trăm.

  Với những số lớn hơn 4000, thì một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000.

  Với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất. Đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000.

  Đặc biệt, Số La Mã không có số không (0).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Và Đọc Số La Mã
 • 4 Cách Viết Số Mũ Trong Microsoft Word Đơn Giản Nhất
 • 3 Cách Viết Số Mũ Trong Word 2010, 2013, 2022
 • Số Thứ Tự Và Số Đếm Trong Tiếng Anh: Cách Đọc, Cách Viết Và Một Số Lưu Ý Đặc Biệt Về Số Trong Tiếng Anh
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Tiếng Anh
 • Cách Viết Và Đọc Số La Mã

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Đọc Và Viết Số La Mã
 • How To Write A Summary Of An Article
 • Ielts Reading: Hướng Dẫn Hoàn Thành Đoạn Văn Summary
 • Research Guides: How To Write Article Summaries, Reviews & Critiques: Writing An Article Summary
 • Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật Chuẩn Chỉnh Cho Mọi Ứng Viên
 • Số La Mã hay chữ số La Mã là hệ thống chữ số cổ đại, dựa theo chữ số Etruria. Hệ thống chữ số La Mã dùng trong thời cổ đại đã được người ta chỉnh sửa sơ vào thời Trung Cổ để biến nó thành dạng mà chúng ta sử dụng ngày nay. Hệ thống này dựa trên một số ký tự nhất định được coi là chữ số sau khi được gán giá trị. Số La Mã được sử dụng phổ biến ngày nay trong những bản kê được đánh số (ở dạng sườn bài), mặt đồng hồ,..v.v.. Thực ra cách viết số la mã không hề khó vì quy tắc cũng khá đơn giản, cái khó ở đây chính là phải nhớ được giá trị của các ký tự để phân biệt được cái nào lớn hơn nhỏ hơn, sau đó cộng trừ thêm. Ở bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết và đọc số la mã, mời các bạn cùng theo dõi.

  Chữ số La Mã gồm có 7 chữ số cơ bản: I=1; V=5; X=10; L=50; C=100; D=500; M=1000

  – Thông thường người ta quy định các chữ số I, X, C, M, không được lặp lại quá ba lần ; các chữ số V, L, D không được lặp lại.

  – Chữ số cơ bản được lặp lại 2 hoặc 3 lần biểu thị giá trị gấp 2 hoặc gấp 3.

  Ví dụ:

  • I = 1 ; II = 2 ; III = 3
  • X = 10 ; XX = 20 ; XXX = 30
  • C = 100 ; CC = 200 ; CCC = 300
  • M = 1000 ; MM =2000 : MMM = 3000

  – Quy tắc viết số la mã là phải cộng, trái trừ:

  + Chữ số thêm vào bên phải là cộng thêm (nhỏ hơn chữ số gốc) và không được thêm quá 3 lần:

  Ví dụ:

  • V = 5 ; VI = 6 ; VII = 7 ; VIII = 8
  • Nếu viết: VIIII = 9 (không đúng)
  • L = 50 ; LX = 60 ; LXX = 70 ; LXXX = 80
  • C = 100 ; CI = 101 : CL =150
  • 2238 = 2000 + 200 + 30 + 8 = MMCCXXXVIII

  + Chữ số viết bên trái là bớt đi, nghĩa là lấy số gốc trừ đi số viết bên trái thành giá trị của số được hình thành – và dĩ nhiên số mới nhỏ hơn số gốc. Chỉ được viết một lần.

  Ví dụ:

  • số 4 (4= 5-1) viết là IV
  • số 9 (9=10-1) Viết là IX
  • số 40 = XL ; + số 90 = XC
  • số 400 = CD ; + số 900 = CM
  • MCMLXXXIV = 1984
  • MMXIX = 2022

  Người ta dùng các chữ số I, V, X, L, C, D, M, và các nhóm chữ số IV, IX, XL, XC, CD, CM để viết số La Mã. Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần.

  Ví dụ: MCMXCIX = một ngàn chín trăm chín chín.

  2. Cách đọc số la mã

  Như trên đã nói: Tính từ trái sang phải giá trị của các chữ số và nhóm chữ số giảm dần nên ta chú ý đến chữ số và nhóm chữ số hàng ngàn trước đến hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị (như đọc số tự nhiên).

  Ví dụ: Số: 2222 = MMCCXXII: hàng ngàn: MM = 2000 ; hàng trăm: CC = 200 ; hàng chục: XX = 20 ; hàng đơn vị: II = 2. Đọc là: Hai ngàn hai trăm hai mươi hai.

  Chú ý:

  • I chỉ có thể đứng trước V hoặc X,
  • X chỉ có thể đứng trước L hoặc C,
  • C chỉ có thể đứng trước D hoặc M.
  • Đối với những số lớn hơn (4000 trở lên), một dấu gạch ngang được đặt trên đầu số gốc để chỉ phép nhân cho 1000:
  • Đối với những số rất lớn thường không có dạng thống nhất, mặc dù đôi khi hai gạch trên hay một gạch dưới được sử dụng để chỉ phép nhân cho 1.000.000. Điều này có nghĩa là X gạch dưới (X) là mười triệu.
  • Số La Mã không có số 0.

  Nếu bạn vẫn cảm thấy khó khăn trong việc đọc, viết số la mã thì có thể tham khảo bảng số la mã phổ biến sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Cách Viết Số Mũ Trong Microsoft Word Đơn Giản Nhất
 • 3 Cách Viết Số Mũ Trong Word 2010, 2013, 2022
 • Số Thứ Tự Và Số Đếm Trong Tiếng Anh: Cách Đọc, Cách Viết Và Một Số Lưu Ý Đặc Biệt Về Số Trong Tiếng Anh
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Tiếng Anh
 • Cách Đọc, Viết Và Sử Dụng Số Đếm Tiếng Anh
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Ý Nghĩa Của Những Ký Hiệu Bắt Buộc Hoá Đơn
 • Lập Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Trên Htkk Như Thế Nào? ☑☑☑
 • Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Lần Đầu Qua Mạng
 • Pháp Luật Quy Định Như Thế Nào Về Ký Hiệu Mẫu Số Hóa Đơn?
 • Quy Định Về Mẫu Số Và Ký Hiệu Hóa Đơn Điện Tử Theo Thông Tư 68
 • Căn cứ pháp lý quy định về Cách xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế

  Căn cứ vào Khoản 2, Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định về trường hợp viết sai hóa đơn chưa kê khai thuế như sau:

  “2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.”

  Như vậy:

  Căn cứ vào Khoản 7, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về trường hợp hóa đơn viết sai tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế:

  “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  Có 2 cách xử lý khi hóa đơn viết sai MST của người mua mà cả 2 bên đã kê khai thuế như sau:

  • Lập biên bản thu hồi hóa đơn và xuất hóa đơn thay thế.
  • Lập biên bản điều chỉnh sai sót và xuất hóa đơn điều chỉnh.

  Cách thứ nhất: Lập hóa đơn mới thay thế khi hóa đơn viết sai MST

  Để xử lý hóa đơn viết sai mã số thuế, hai bên cùng lập Biên bản thu hồi hóa đơn viết sai. Trên biên bản ghi rõ số hóa đơn, ngày hóa đơn. Nội dung trên hóa đơn và nội dung viết sai, kỳ kê khai hóa đơn Biên bản thu hồi hóa đơn phải đơn phải được người có thẩm quyền của 2 bên ký xác nhận. Sau khi lập Biên bản thu hồi hóa đơn, bên Bán thu hồi hóa đơn viết sai và viết hóa đơn thay thế.

  Lập hóa đơn điều chỉnh nhưng không thu hồi hóa đơn

  Bên bán không thu hồi lại hóa đơn, chỉ xuất hóa đơn điều chỉnh, trên hóa đơn ghi rõ: Điều chỉnh cho hóa đơn số… ngày…do ghi sai MST.

  Cả hai bên cùng không kê khai điều chỉnh thuế (do đã kê khai trong tháng trước rồi), chỉ lưu giữ hóa đơn điều chỉnh để giải trình khi cần thiết. Bên bán chỉ khai sử dụng hóa đơn trong kỳ (1 số).

  2. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

  BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

  Căn cứ Thông tư số …. ngày …. tháng…….năm………giữa ………..và ……………..về việc.

  Hôm nay, ngày…….tháng….. năm…….tại văn phòng …. Chúng tôi gồm có

  Đại diện………………………… Chức vụ:……………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………Email: ………………………………………………………..

  Bên B: ………………………………………….

  Đại diện………………………… Chức vụ:……………………………………………………..

  Điện thoại: ………………………Email: ………………………………………………………..

  Hai bên đã thống nhất thỏa thuận điều chỉnh hóa đơn GTGT ký hiệu:………, mẫu số:………, ngày ……. tháng …… năm ………. nội dung như sau:

  + Nội dung:……………………………………………………

  – Điều chỉnh ghi đúng:

  + Nội dung:……………………………………………………

  Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (bản), có giá trị pháp lý như nhau.

  ĐẠI DIỆN BÊN A (Ký, ghi rõ họ tên)

  ĐẠI DIỆN BÊN B (Ký, ghi rõ họ tên)

  3. Cách lập hóa đơn điều chỉnh khi sai MST

  Mẫu số: 01GTKT3/001

  HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: ………..

  Liên 3: Nội bộ Số:

  Ngày tháng năm

  Đơn vị bán hàng:……………………………………………………………………………

  Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..

  Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..

  Điện thoại:………………………………………………………………………………

  Số tài khoản…………………………………………………

  Họ tên người mua hàng:………………………………………………………………………

  Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………………

  Mã số thuế: ……………………………………………………………………………..

  Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………

  Hình thức thanh toán:…………………………………………………………..

  Người mua hàng Người bán hàng

  (Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, đóng dấu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cập Nhật Ngay Mẫu Biên Bản Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Mã Số Thuế Đúng Nhất 2022
 • Tổng Hợp Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 68/2019/tt
 • Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Đẹp (Mẫu Hóa Đơn Điện Tử), Mua Hóa Đơn Điện Tử, Bảng Giá Hóa Đơn Điện Tử, Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Hiện Nay
 • Kinh Nghiệm Xử Lý Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán
 • Thời Hạn Lưu Trữ Hóa Đơn, Chứng Từ Kế Toán
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Viết Sai Mã Số Thuế

  --- Bài mới hơn ---

 • Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai Mã Số Thuế Của Người Mua Đã Kê Khai
 • Cách Ghi Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng, Giảm Tiền Thuế, Doanh Thu
 • Hướng Dẫn Lập Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử Điều Chỉnh
 • Hướng Dẫn Cách Điều Chỉnh, Hủy Bỏ, Lập Lại Hóa Đơn Điện Tử
 • Cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế như thế nào cho đúng? Trong nhiều trường hợp do sự nhầm lẫn nên kế toán viết mã số thuế người mua bị sai. Nếu hóa đơn chưa giao, chưa kê khai cho người mua xử lý như thế nào? Nếu hóa đơn đã kê khai cần xử lý ra sao?

  1. Hóa đơn viết sai mã số thuế người mua.

  Để xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn. Các bạn căn cứ vào các văn bản pháp lý mới nhất sau:

  – Căn cứ vào Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC.

  – Căn cứ vào khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

  Hóa đơn ghi sai mã số thuế phải xử lý như thế nào?

  Chúng ta gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai mã số thuế và xuất hoán đơn mới thay thế. Hóa đơn viết sai đã xé hay chưa xé khỏi cuống thì kế toán cần phải lưu tại cuống.

  Nếu hóa đơn ghi sai mã số thuế đã giao cho người mua và hai bên chưa tiến hành kê khai?

  Trường hợp bên bán và bên mua chưa kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn viết sai. Chúng ta cần lập Biên bản thu hồi hóa đơn này.

  Sau khi lập biên bản thu hồi hóa đơn, bên bán và bên mua ký xác nhận, đóng dấu. Mỗi bên giữ 01 bản.

  Bước tiếp theo bên mua sẽ tiến hành thu hồi lại hóa đơn liên 2 từ người mua. Kế toán gạch chéo hóa đơn viết sai. Sau đó xuất hóa đơn mới đúng thay thế hóa đơn bị sai.

  Nếu hóa đơn ghi sai mã số thuế đã giao cho người mua và đã kê khai thuế GTGT?

  Căn cứ vào điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC, hóa đơn ghi sai mã số thuế và đã kê khai. Thì cần phải tiến hành đồng thời 2 việc. Đó là lập Biên bản điều chỉnh và xuất Hóa đơn điều chỉnh.

  2. Cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế như thế nào?

  Trước khi xuất hóa đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua cùng thỏa thuận, cam kết lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót. Biên bản ghi rõ nội dung trước và sau khi điều chỉnh là gì? Để hình dung rõ hơn Kế Toán Hà Nội chia sẻ với bạn 1 ví dụ sau về hóa đơn ghi sai mã số thuế người mua. Và đưa ra cách xử lý, cách ghi hóa đơn điều chỉnh viết sai mã số thuế. Ví dụ: Công ty KTHN xuất hàng bán cho Công ty Điện lạnh. Tuy nhiên kế toán ghi sai mã số thuế của công ty Điện lạnh. Hai bên đã kê khai nộp thuế GTGT đối với hóa đơn này. Khi kế toán phát hiện ra phải xử lý như sau.

  Hai bên tiến hành Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mã số thuế của Công ty CP Cơ Điện Lạnh.

  Bước 2: Xuất hóa đơn mới điều chỉnh cho hóa đơn viết sai mã số thuế.

  Căn cứ vào Biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai. Chúng ta cần xuất Hóa đơn điều chỉnh vào ngày lập Biên bản điều chình hóa đơn là ngày 30/05/2019.

  Theo Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC:

  “Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Hủy Bỏ, Lập Lại, Điều Chỉnh Hóa Đơn Điện Tử Đã Xuất
 • Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Sai Mst, Tên Công Ty, Hàng Hóa, Địa Chỉ
 • Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Ghi Sai Địa Chỉ Xử Lý Thế Nào?
 • Hướng Dẫn Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Của Hóa Đơn Đã Lập Sai (Mã Số Thuế, Tên Công Ty, Địa Chỉ)
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Mã Số Thuế, Nội Dung, Đvt, Ngày Tháng

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Cực Chính Xác, Nhanh Chóng
 • Hướng Dẫn Lập Hóa Đơn Điện Tử Chỉ Với 4 Bước Cực Đơn Giản
 • Hướng Dẫn Cách Xuất Hóa Đơn Điện Tử Đúng Quy Định Pháp Luật
 • Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Viettel: Hướng Dẫn Chi Tiết Các Bước
 • Hướng Dẫn Cách Lập Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm E
 • Khi hóa đơn có sai sót về các nội dung như: mã số thuế, đơn vị tính, ngày tháng năm, tên hàng hóa dịch vụ, số tiền viết bằng chữ… mà hóa đơn này đã được kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

  Trong bài viết này, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách lập hóa đơn điều chỉnh trong từng trường hợp sai sót cụ thể:

  1. Cách viết hóa đơn điều chỉnh mã số thuế:

  Vì hóa đơn điều chỉnh số 0002451 chỉ điều chỉnh nội dung là mã số thuế tức là không ảnh hưởng đến tiền thuế. Nên 2 bên không cần phải kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn 2

  2 bên sẽ lưu trữ hóa đơn điều chỉnh số 0002451 và biên bản điều chỉnh hóa đơn, kẹp cùng với hóa đơn số 0002345 để giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu

  – Bên bán khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ cho hóa đơn điều chỉnh số 0002451 vào cột số sử dụng

  Lưu ý: Đối với Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

  2. Cách viết hóa đơn điều chỉnh ngày tháng năm

  Lưu ý: đối với trường hợp này, mới chỉ có 1 công ty đã kê khai thuế thì vẫn phải lập hóa đơn điều chỉnh (không được thu hồi hóa đơn đã lập trước đó)

  – Bên bán khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ cho hóa đơn điều chỉnh số 0002311 vào cột số sử dụng

  3. Cách viết hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa dịch vụ:

  + Các chỉ tiêu còn lại không sai thì gạch chéo

  + Các chỉ tiêu còn lại không sai thì gạch chéo

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Giảm Cực Chi Tiết
 • Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Tăng Giảm Theo Mẫu
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Hóa Đơn Điều Chỉnh Theo Quy Định
 • Hướng Dẫn Cách Viết Hồ Sơ Xin Việc Để Có Công Việc Yêu Thích
 • Viết Hồi Ký Thế Nào Để Hấp Dẫn Người Đọc
 • Mật Mã Tình Yêu ❤️ 1001 Cách Viết Bằng Số Chữ Thứ Tiếng

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Chữ In Đậm, In Nghiêng, Gạch Chân Trên Zalo Đơn Giản Nhất
 • Danh Sách Kiểm Tra(Checklist) Sử Dụng Trong Quá Trịnh Tạo Testcase
 • Cách Viết Bài Viết Chuẩn Seo & Checklist Viết Bài Cập Nhật
 • Sử Dụng Checklist Trong Kiểm Thử Phần Mềm
 • Cách Viết Okrs Đúng (Kèm Checklist & Ví Dụ)
 • TIẾT LỘ ✅ Bộ Mật Mã Tình Yêu ❤️ 1001 MẬT NGỮ TÌNH YÊU Không Phải Ai Cũng Biết Cách Viết Bằng Kí Tự Số, Chữ, Các Thứ Tiếng Trung, Nhật, Anh.

  Bạn Xem Thêm:

  Cập nhật bộ ký tự đặc biệt mới nhất թг๏ 1001 KÍ TỰ ĐẶC BIỆT թг๏

  Mật Mã Tình Yêu Là Gì

  Mật Mã Tình Yêu là những kí hiệu đặc biệt được viết tắt bằng các cách khác nhau như bằng số, chữ, ngôn ngữ cơ thể hay bằng các thứ tiếng nước ngoài như Anh, tiếng Trung, Nhật, Hàn Quốc, Hy Lạp … nhằm mục đích chỉ người nhận mới biết và không muốn người thứ 3 biết được ý nghĩa khi vô tình đọc nó.

  Có một chàng trai và một cô gái rất yêu nhau nhưng chưa ai thổ lộ với ai, cả hai đang ở giai đoạn tình trong như đã mặt ngoài con e. Khổ nỗi chàng trai quá ư là nhát gan, nên chờ mãi không thấy chàng trai tỏ tỉnh cô gái cũng rất bực bội, nhưng không lẽ mình là con gái là đi mở lời trước, không thể nào cọ đi tìm trâu được.Một hôm cô gái nói với chàng trai, hôm nay anh hãy đưa em về nhà bằng tuyến xe buýt số 520, nếu anh không làm vậy thì em với anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chàng trai hoang mang lắm vì tuyến xe về nhà cô gái không phải là 520 nên cũng không biết có nên đưa về hay không?Mãi sau vô tình nghe được 1 thông tin trên radio, chàng trai mới hiểu ra và vội vã đưa cô gái về nhà trên tuyến xe 520 và tình yêu của họ đã có 1 kết thúc có hậu.

  Mật Mã Tình Yêu Bằng Kí Tự

  Mật Mã Tình Yêu Bằng Số

  Những mật mã tình yêu bằng số nổi tiếng nhất số đầu ai cũng biết nhưng dãy sau chưa chắc mật ngữ tình yêu đáp lại ai cũng rõ:

  • 25251325: Yêu em, yêu em, trọn đời yêu em

  25251325 Là Gì

   Số 25251325 Nghĩa Là yêu em yêu em trọn đời yêu em

  35351335 Là Gì

   Số 25251325 Nghĩa Là yêu anh yêu anh trọn đời yêu anh

  Số 520 nghĩa là gì

   Số 520 có nghĩa là Anh yêu em trongTiếng Trung đọc là wǒ ài nǐ (我爱你 ) bên cạnh đó số 521 cũng có nghĩa tương tự, phân tích ra con số 520 đọc là wǔ èr líng; 521 đọc là wǔ èr yī bạn có thể nghe gần đồng âm với wǒ ài nǐ (anh yêu em/em yêu anh).

  Ý nghĩa của số 9420

   Giải mã số 9420 có nghĩa là yêu em và trog tiếng trung đọc là Jiù shì ài nǐ (就是爱你) con số 9420 bạn đọc là jiǔ sì èr líng cũng gần giống Jiù shì ài nǐ (chính là yêu em).

  Số 1314 nghĩa là gì

   Giải mã số 1314 có nghĩa là trọn đời trọn kiếp hay một đời, một kiếp trong tiếng Trung đọc là yīshēng yīshì (一生一世 ) phân tích số 1314 đọc là yī sān yīsì và bạn đọc giống yīshēng yīshì (trọn đời trọn kiếp)

  Số 530 có ý nghĩa gì đặc biệt

   Ý nghĩa số 530 có nghĩa là anh nhớ em. bạn đọc theo tiếng Trung là Wǒ xiǎng nǐ (我想你) và giải mã số 530 đọc là wǔ sān líng cũng gần âm với wǒ xiǎng nǐ (anh nhớ em).

  Số 930 có nghĩa là gì

  • Giải mã số 930 có ý nghĩa là thích hôn trong tiếng Trung bạn đọc là 就爱亲亲 (jiù ài qīn qīn). Giải mã đầy đủ ý nghĩa số 9277 đọc là jiǔ èr qīqī đồng âm với jiù ài qīn qīn (yêu và hôn), 9277 là mật ngữ tình yêu bằng số rất nổi tiếng.
  • Bạn Xem Chi Tiết Dạy Hôn Môi Nút Lưỡi

  2037 nghĩa là gì

   Số 2037 trong tiếng Trung 为你伤心 (Wèi nǐ shāngxīn): Vì em mà tổn thương

  Số 555 có ý nghĩa gì

   Giải mã số 555 có ý nghĩa là em yêu cũng tương tự số 8084 viết giống BABY (em yêu).

  Ý nghĩa số 9213

   Ý nghĩa số 9213 là yêu em cả đời trong tiếng Trung bạn đọc là Zhōng’ài yīshēng (钟爱一生), giải mã chi tiết số 9213 đọc là jiǔ èr yī sān đọc lái giống Zhōng’ài yīshēng (nghĩa là anh yêu em cả đời).

  Số 910 có ý nghĩa gì

   Ý nghĩa số 910 có nghĩa Chính là em trong tiếng Trung bạn đọc là Jiù yī nǐ (就依你), hiểu chi tiết số 910 đọc là jiǔ yī líng đọc lái của Jiù yī nǐ (chính là em).

  Số 886 có ý nghĩa gì

   Ý nghĩa số 886 là tạm biệt bạn đọc theo tiếng Hoa là bài bài lā (拜拜啦), cách hiểu chi tiết số 886 đọc là bā bā liù đọc lái từ bài bài lā (tạm biệt).

  Ý nghĩa số 837

   Giải mã số 837 có ý nghĩa là Đừng giận cách bạn đọc theo tiếng Trung là Bié shēngqì (别生气), giải mã chi tiết số 837 đọc là bā sān qī đọc lái từ bié shēngqì (có nghĩa là đừng giận).

  Ý nghĩa số 920

   Ý nghĩa số 920 là chỉ yêu em trong tiếng Trung bạn đọc là Jiù ài nǐ (就爱你), giải mã mật ngữ số 920 đọc là jiǔ èr líng đọc lái từ Jiù ài nǐ (chỉ yêu em).

  Ý nghĩa số 9494

   Số 9494 có nghĩa là đúng vậy, đúng vậy trong tiếng Trung Quốc bạn đọc là jiù shì jiù shì (就是就是), giải mã số 9494 đọc là jiǔ sì jiǔ sì đọc lái từ jiù shì jiù shì (đúng vậy, đúng vậy).

  Số 88 có ý nghĩa gì

   Số 88 có ý nghĩa là tạm biệt trong tiếng người Hoa bạn đọc là bài bài (拜拜), giải mã số 88 đọc là bā bā đọc lái từ bài bài (tạm biệt).

  Ý nghĩa số 81176

   Số 81176 có nghĩa là bên nhau theo tiếng Trung bạn đọc đúng phải là Zài yī qǐ le (在一起了), giải mã nghĩa số 81176 đọc là bā yīyī qī liù đọc lái từ Zài yī qǐ le (bên nhau).

  Số 20863

   Ý nghĩa số 20863 theo tiếng Trung 爱你到来生 (Ài nǐ dàolái shēng): Yêu em đến kiếp sau

  Số 7456 nghĩa là gì

   Số 7456 có nghĩa là tức chết đi được bạn đọc theo tiếng Trung phát âm là qì sǐ wǒ lā (气死我啦), giải mã chi tiết số 7456 đọc là qī sì wǔ liù đọc lái từ qì sǐ wǒ lā (tức chết đi được).

  Ý nghĩa số 9240

   Số 9240 có nghĩa là Yêu nhất là em – Zuì ài shì nǐ (最爱是你)

  Ý nghĩa số 9213

   Số 9213 có nghĩa là Yêu em cả đời – Zhōng’ài yīshēng (钟爱一生)

  Ý nghĩa số 8013

   Số 8013 có nghĩa là Bên em cả đời – Bàn nǐ yīshēng (伴你一生)

  Ý nghĩa số 81176

   Số 81176 có nghĩa là Bên nhau – Zài yīqǐle (在一起了)

  Số 910 có ý nghĩa gì

   Ý nghĩa số 910 là Chính là em – Jiù yī nǐ (就依你)

  Ý nghĩa số 9089

   Số 9089 Mong em đừng đi – Qiú nǐ bié zǒu (求你别走)

  Số 918 có ý nghĩa gì

   Nghĩa của số 918 là Cố gắng lên – Jiāyóu ba (加油吧)

  Giải mã số 825

   Ý nghĩa số 825 lá Đừng yêu anh – Bié ài wǒ (别爱我)

  Số 987 có ý nghĩa gì

   Ý nghĩa số 987 là Xin lỗi – Duìbùqǐ (对不起)

  Số 95 có ý nghĩa gì

   Số 95 có nghĩa là Cứu anh, số 95 đọc là Jiù wǒ (救我)

  Số898 có ý nghĩa gì

   Số 898 có nghĩa là Chia tay đi – Fēnshǒu ba (分手吧)

  Mật Mã Tình Yêu Bằng Chữ

  Mật Mã Tình Yêu Bằng Tiếng Trung

  Câu mật mã tình yêu tiếng Trung Quốc nổi tiếng nhất không phải ai cũng biết:

  • 584.1314.520 = “Anh xin thề, suốt đời anh yêu em” tiếng Trung đầy đủ 五八四一三一四五二零。Phiên âm(Wǔ bā sì yī sān yī sì wǔ èr líng)
  • 我发誓一生一世我爱你(Wǒ fāshì yīshēng yīshì wǒ ài nǐ)

  584 (Wǔ bā sì): “anh xin thề” (Wǒ fāshì)1314 (yī sān yī sì): “suốt đời” (yīshēng yīshì);520 (wǔ èr líng): “anh yêu em” (wǒ ài nǐ)

  Bạn muốn tỏ tình với ai thì dùng dãy số mật ngữ tình yêu sau đây:

  • 520 = Anh yêu em.
  • 530 = Anh nhớ em.
  • 520 999 = Anh yêu em mãi mãi (vĩnh cửu).
  • 520 1314 = Anh yêu em trọn đời trọn kiếp (1314 nghĩa là 1 đời 1 kiếp)
  • 51770: Anh muốn hôn em. (Sử dụng 2 số 7 để lịch sự, giảm nhẹ sự sỗ sàng)
  • 51880: Anh muốn ôm em.)
  • 902535 là Mong em yêu em nhớ em – Qiú nǐ ài wǒ xiǎng wǒ (求你爱我想我)
  • 82475 là Yêu là hạnh phúc – Bèi ài shì xìngfú (被爱是幸福)
  • 8834760 là Tương tư chỉ vì em – Mànmàn xiāngsī zhǐ wèi nǐ (漫漫相思只为你)
  • 940194 là Muốn nói với em 1 việc – Gàosù nǐ yī jiàn shì (告诉你一件事)
  • 85941 là Giúp em nói với anh ý – Bāng wǒ gàosù tā (帮我告诉他)
  • 7456 là Tức chết đi được – qì sǐ wǒ lā (气死我啦)
  • 860 là Đừng níu kéo anh – Bù liú nǐ (不留你)
  • 8074 là Làm em tức điên – Bǎ nǐ qì sǐ (把你气死)
  • 8006 là Không quan tâm đến em – Bù lǐ nǐle (不理你了)
  • 93110 là Hình như gặp em – Hǎo xiàng jiàn jiàn nǐ (好像见见你)
  • 865 là Đừng làm phiền anh – Bié rě wǒ (别惹我)

  Mật Mã Tình Yêu Bằng Chữ Tiếng Anh

  10 Mật Mã Tình Yêu Bằng Chữ Tiếng Anh Nổi Tiếng Được Dùng Nhiều Nhất

  1. Hy vọng rằng tình yêu của chúng ta sống mãi: H.O.L.L.A.N.D (Hope Our Love Last And Never Dies).
  2. Em tin tưởng anh và yêu anh: I.T.A.L.Y (I Trust And Love You).
  3. Tình yêu thật nên thơ; Và em cũng thế: L.I.B.Y.A (Love Is Beautiful; You Also).
  4. Tình bạn luôn bền vững và bất tử: F.R.A.N.C.E (Friendships Remain And Never Can End).
  5. Hãy đến với anh. Anh rất cần tình cảm của em: C.H.I.N.A (Come Here. I Need Affection).
  6. Em vô cùng ngưỡng mộ anh: I.N.D.I.A (I Nearly Died In Adoration).
  7. Hãy luôn lạc quan trước mọi tai họa: K.O.R.E.A (Keep Optimistic Regardless of Every Adversity).
  8. Anh nhớ em, người yêu: I.M.U.S (I Miss You, Sweetheart).
  9. Em là thiên thần của anh! Chúc mừng kỷ niệm quen nhau: Y.A.M.A.H.A (You Are My Angel! Happy Anniversary!).
  10. Hãy xem anh yêu em biết nhường nào: S.H.M.I.L.Y (SEE HOW MUCH I LOVE YOU).

  Mật Mã Tình Yêu Bằng Tiếng Nhật

  “Anh yêu em” dịch sang tiếng Nhật sẽ là ” 僕は君を愛している “. (ぼくはきみをあいしている) .

  Người Nhật vốn e dè, thậm chí là hơi nhút nhát nữa nên họ chỉ dám nói câu ” 僕は君が好きだよ”(ぼくはきみがすきだよ), nghĩa là “Anh thích em” mà thôi.

  Thận trọng hơn, họ còn mượn thêm từ “こと”, vốn chẳng có một ý nghĩa gì cụ thể, để nói là “僕は君のことが(大)好きだ” (ぼくはきみのことがだいすきだ) ( tạm dịch là “Anh thích những điều thuộc về em”).

  – Mật ngữ tình yêu dùng trong phim sẽ là ” 私をもらってください、お願いします”(わたしをもらってください、おねがいします), nghĩa là “Xin hãy chấp nhận anh”.

  Một số dạng thức tình yêu trong tiếng Nhật

  – Một chàng trai được nhiều cô gái cảm mến, vây quanh thì được gọi là もてる (đào hoa). Nếu anh ta được tôn lên mức thần tượng thì sẽ là もてもて đấy.

  – 好き là từ truyền tải cảm xúc thuần tuý, trong sáng và rất con người, không tính toán… Còn khi nói 愛してる thì đã là kèm theo những kế hoạch kết hôn, chung sống, sinh con, công việc gia đình,… Chính vì thế mà khi tỏ tình, các thanh niên thường dùng từ 好き. Còn nếu anh chàng nào dùng 愛してる trong lần 告白(こくはく) đầu tiên thì hãy cẩn thận, cô gái có thể hoảng sợ từ chối và bỏ chạy vì hiểu nhầm, cho rằng anh ta muốn cưới mình ngay.

  – Khi 心のときめき (trái tim không ngủ yên), hai người cảm thấy mến nhau thì người ta gọi đó là 愛(あい)hoặc 恋愛 (れんあい)- tình yêu.

  – Khi hai người bắt đầu 愛が生まれた(あいがうまれた) (nảy sinh tình cảm) và có mối liên hệ về tình cảm với nhau thì họ sẽ trở thành 恋人(người yêu).

  – Khi đã thành người yêu, họ sẽ có 付き合い (những cuộc hẹn hò) và cùng nhau 愛を育てる (あいをそだてる)(nuôi dưỡng tình yêu).

  – Khi hai người cùng có tình cảm với nhau, người ta gọi đó là mối tình 相思相愛 (そうしそうあい)(đồng tư đồng ái). Còn khi tình cảm chỉ đến từ một phía, yêu mà không được đáp lại thì người ta gọi đó là 片思い(かたおもい) (tình đơn phương).

  – Bạn có tin vào 一目ぼれ(ひとめぼれ) (tình yêu sét đánh) không? Hay tin vào 運命(うんめい) (vận mệnh) hoặc 縁(えん)(duyên số)? Người ta nói rằng những mối duyên đó chính là do 縁結びの神 (えんむすびのかみ)(ông tơ bà nguyệt) se nên và khi kết hôn thì cuộc đời của hai người yêu nhau sẽ được kết nối bằng 赤い糸で結ばれている(あかいいとでむすばれている) (sợi chỉ hồng).

  – Khi một người trong mối quan hệ yêu đương mà lại đi có tình cảm với người khác, người ta gọi đó là浮気(うわき) (ngoại tình). Gặp trường hợp như vậy, phản ứng thông thường đầu tiên sẽ là 嫉妬 (しっと)(ghen) phải không? Và những người có “máu Hoạn Thư” hơi quá thì sẽ bị nói là 焼きもち – yakimochi(を焼くyaku)đấy.

  – Nhiều chuyện tình thường kết thúc dang dở, 愛が壊れる (あいがこわれる)(tình yêu tan vỡ) và わかれる (chia tay). 愛を失う(あいをうしなう) (thất tình) có thể vì nhiều lý do, nếu bị gia đình ngăn cấm hay có trở ngại, bạn sẽ 愛を守る (あいをまもる)(đấu tranh để gìn giữ tình yêu) hay 駆け落ち(かけおち) (rủ nhau cùng bỏ trốn) hoặc tệ hơn nữa là 心中 (tự sát cả đôi)?.

  Mật Ngữ Tình Yêu Khác

  • 6868 – lộc phát lộc phát
  • 2268 – mãi mãi lộc phát
  • 39,79 – tiểu thần tài đại thần tài
  • 5959 – sinh vương sinh vương
  • 1102 – độc nhất vô nhị
  • 6677 – xấu xấu bẩn bẩn
  • 5508 – năm năm không tắm
  • 1′-4, 1505 – một phút tương tư, một năm không phai …

  Mật Mã Tình Yêu Qua Ngôn Ngữ Cơ Thể

  Về mật mã tình yêu qua ngôn ngữ cơ thể phần này không được đề cập ở đây bạn có thể tìm kiếm ở trên mạng rất nhiều.

  XEM TIẾT LỖ TƯ THẾ BÍ MẬT VỚI TUYỆT KỸ KHÔNG THỂ AI CŨNG BIÉT: CÁCH LÀM TÌNH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Nói ‘i Love You’ Và Vẻ Đẹp Bằng Tiếng Hàn
 • Băng Keo In Chữ Happy New Year
 • 4 Mẫu Chữ Viết Thường Lớp 1 Phổ Biến Nhất Trong Trường Học
 • Luyện Viết Chữ Đẹp: Nhóm Chữ Hoa Nét Tương Đồng: U, Ư, Y, X
 • Hướng Dẫn Luyện Mẫu Chữ Và Cách Viết Chữ X Sáng Tạo, Nghệ Thuật
 • Hướng Dẫn Cách Thêm Mã Quốc Gia (+84) Vào Số Điện Thoại

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xem Số Điện Thoại Viettel, Vinaphone, Mobifone
 • Quy Tắc Và Cách Gõ Tiếng Việt Trên Iphone Hiệu Quả
 • Cách Gõ Tiếng Việt Trên Ios 7 Cho Iphone 4, 4S, 5, 5S…4
 • Sửa Lỗi Không Viết Được Tiếng Việt Trên Điện Thoại
 • Hoa Mẫu Đơn Duyên Dáng Tuyệt Đẹp, Thơm Nồng Nàn
 • Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm mã nước của Việt Nam (+84) vào đầu số điện thoại bằng cách sử dụng Excel đơn giản. Các bạn có thể tải file bài tập thực hành tại đường link phía cuối bài viết này.

  Mã quốc gia Việt Nam là 84 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Việt Nam từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Việt Nam theo cú pháp sau: Mã thoát (exit code) + Mã quốc gia Việt Nam là 84 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

  Hướng dẫn cách thêm mã quốc gia (+84) vào số điện thoại

  Sử dụng hàm Excel để thêm mã quốc gia vào số điện thoại

  Giả sử bạn có một danh sách Số điện thoại nhưng nhiều khi trong công việc yêu cầu cần bỏ số 0 ở đầu mỗi số thêm mã nước (+84) thay cho số 0 đó để có được số điện thoại theo mã quốc tế.

  Hướng dẫn cách xử lý lỗi dữ liệu dạng text trong excel

  Bạn sẽ sửa lại thủ công từng số, từng số 1 hay sao. Trường hợp chỉ có vài số thì không sao tuy nhiên khi có danh sách lên tới hàng trăm, hàng ngàn số thì điều đó sẽ không khả thi lắm phải không nào.

  Nếu bạn đang loay hoay không biết xử lý như nào thì hãy xem cách xử lý này của Gitiho.com

  Tại ô B2, ta sẽ có hàm đơn giản như sau:

  Cách thêm mã quốc gia (+84) vào số điện thoại khi số điện thoại cái có cái không

  Trường hợp danh sách số điện thoại của bạn lẫn lộn, số thì có +84, số thì không có thì sẽ làm như nào?

  Đơn giản là bạn chỉ cần biện luận cho nó như sau:

  =IF(LEFT(A2,3) = “+84”, A2, “+84” & RIGHT(A2,LEN(A2) – 1))

  Khá là đơn giản phải không nào. Đó là bằng cách dùng hàm Excel. Ta cũng có cách khác để bạn có thể thêm được mã nước (+84) vào đầu mỗi số điện thoại khi nhập vào 1 Cell trong trang tính.

  SỬ DỤNG FORMAT CELLS

  Khi bạn nhập 1 số điện thoại vào Excel và bạn muốn đầu số +84 sẽ tự động có cho bạn thì làm như thế nào đây???

  Để hiểu thêm về Format Cells bạn có thể tham khảo bài viết này

  Định dạng dữ liệu toàn tập trong excel

  CHỈ 7 GIỜ HỌC BÀI BẢN, TIẾP KIỆM HÀNG CHỤC NGHÌN GIỜ TRA CỨU

  Trong trường hợp này bạn có định dạng đơn giản như sau, để có thể tự động điền thêm +84 vào đầu số điện thoại khi bạn nhập liệu vào.

  Gitiho.com hy vọng qua bài viết này bạn đã nắm được cách để có thể thêm được mã quốc gia của Việt Nam vào đầu mỗi số điện thoại một cách nhanh chóng cũng như biết được cách để mỗi khi nhập số điện thoại vào 1 ô thì mã nước +84 tự động được thêm vào qua việc sử dụng Format Cells trong Excel.

  Tài liệu kèm theo bài viết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Review Affiliate Hay & Tỉ Lệ Chuyển Đổi Cao
 • Regex Là Gì? Tất Tần Tật Kiến Thức Về Regex
 • Sử Dụng Regex Trong Java
 • Regex Là Gì? Bạn Đã Biết Tới Sự Lợi Hại Của Regex Chưa?
 • Regex Và Những Ứng Dụng Hay Ho
 • Thủ Tục Mở Mã Số Thuế Khi Bị Đóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Xin Ở Nội Trú
 • Đơn Trình Bày Nguyện Vọng Của Con Từ Đủ 7 Tuổi Khi Cha Mẹ Ly Hôn
 • Hướng Dẫn Cách Viết Nguyện Vọng Của Con Muốn Ở Với Ai
 • Xin Giấy Phép Tổ Chức Sự Kiện Cần Những Gì?
 • Công Văn Xin Quyết Toán Thuế Dành Cho Doanh Nghiệp 2022
 • Khôi phục mã số thuế là việc chuyển trạng thái mã số thuế từ trạng thái “ngừng hoạt động” trở về trạng thái “Người nộp thuế đang hoạt động”. Việc khôi phục mã số thuế thường được gọi là “mở mã số thuế“. Vậy đối với trường hợp bị đóng mã số thuế thì cách thức xử lý để khôi phục mã số thuế đối với doanh nghiệp bị đóng mã số thuế như thế nào?

  Các trường hợp được xin mở lại mã số thuế bị đóng

  Theo khoản 1, điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

  1. Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.
  2. Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.
  3. Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
  4. Do lỗi của cơ quan thuế, NNT không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

  Quy trình thủ tục xin mở lại mã số thuế doanh nghiệp (Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp)

  1. Đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép và trường hợp người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế:

  Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục MST

  • Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC);
  • Bản photo văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp NNT đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép);

  Bước 2: Nhận kết quả

  Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế lập:

  • Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế;
  • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  MST của NNT sẽ được khôi phục trên hệ thống ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

  2. Đối với trường hợp NNT không hoạt động tại trụ sở

  Bước 1: Nộp hồ sơ khôi phục MST

  Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC)

  Bước 2: Nộp các hồ sơ kê khai còn thiếu, số tiền còn nợ (nếu có), cơ quan thuế xác minh trụ sở.

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế:
  • Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ kê khai còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền chậm nộp (nếu có); thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm;
  • Cơ quan thuế xuống trụ sở để xác minh và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản);
  • NNT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định Pháp luật.

  Bước 3. Lấy kết quả:

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NNT chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ, cơ quan thuế:

  • Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu 19/TB-ĐKT (mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC), gửi NNT chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.
  • In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo MST cho NNT trong trường hợp NNT đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST.

  3. Đối với trường hợp NNT đã nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Các bước thực hiện trường hợp này giống trường hợp 2, tuy nhiên không phải xác minh trụ sở.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công Văn Xin Khôi Phục Mã Số Thuế Dành Cho Doanh Nghiệp
 • Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Và Mẫu Tạm Thời 2022
 • Mẫu Đơn Xin Tạm Hoãn Miễn Nghĩa Vụ Quân Sự – Luật 24H
 • Hướng Dẫn Thủ Tục Cấp Giấy Miễn Thị Thực Cho Người Việt Nam Định Cư Ở Nước Người Và Thân Nhân Tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công An
 • Miễn Thị Thực (Visa 5 Năm) – Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Pháp
 • Quy Trình Xin Cấp Mã Số Rex

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Khai Báo Xuất Xứ Theo Cơ Chế Rex
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giám Đốc Thẩm Bản Án Hành Chính
 • Mẫu Thông Báo Yêu Cầu Sửa Đổi, Bổ Sung Đơn Đề Nghị Giám Đốc Thẩm
 • Đơn Đề Nghị Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Giúp Đỡ Người Thân Ở Nước Ngoài Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Các doanh nghiệp Việt Nam muốn xin cấp mã số REX hàng xuất khẩu sang EU có thể tham khảo bài viết sau.

  Bước 1 : Kiểm tra thông tin hồ sơ thương nhân trên trang Comis, nếu có sai sót phải điều chỉnh lại cho đúng

  – Kiểm tra giấy chứng nhận đầu tư ( hoặc giấy phép kinh doanh) : phải là bản mới nhất

  – Kiểm tra lãnh đạo cán bộ được phép ký xác nhận hồ sơ : mẫu chữ ký phải upload mẫu 1, nghị định 31 , Người ký tên trên đơn này phải là người đứng tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh doanh

  – Danh sách nhân viên đi làm thủ tục : phải upload hình

  Lưu ý khi điền form đăng ký

  – Có thể chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau để điền form , Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tây Ban Nha…. nhưng không có tiếng Việt

  – Post code là mã bưu chính cấp xã, phường nơi doanh nghiệp đăng ký giấy chứng nhận đầu tư, Post code (5 số) được tra trên trang web mabuuchinh.vn

  1) Phần 1 : Tên và địa chỉ công ty giống như trên giấy chứng nhận đầu tư

  2) Phần 2 : Danh sách những người ký trên chứng thư chứng nhận xuất xứ ( tuyên bố REX ), khuyến cáo: nên đăng ký nhiều hơn 1 người

  3) Phần 3 : nếu là công ty sản xuất thì chọn Production , nếu là công ty mậu dịch thì chọn Trading

  4) Phần 4 : Chọn mã HS của sản phẩm cần tuyên bố xuất xứ ở cấp 4 số

  5) Phần 5 : Nơi điền form Annex 22-06 , người điền form , chức vụ của người điền form

  6) Phần 6 : Nếu muốn công bố thông tin về việc tuyên bố chứng nhận xuất xứ REX thì stick vào, không thì có thể bỏ qua

  – Nhấn nút Proceed để gởi đơn

  – In ra 2 bản, ký tên đóng dấu ở phần số 5 ( và phần số 6 nếu có chọn) , nhớ đóng dấu giáp lai

  – Scan màu chuẩn bị upload lên trang web somis

  Bước 3 : Điền mẫu đơn đề nghị cấp mã số REX ( đính kèm) mẫu tiếng Việt

  – Thông tin điền trong đơn đề nghị này sử dụng tiếng Việt

  – Thông tin phải giống với ANNEX22-06

  – Người ký tên trên đơn này phải là người đứng tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh doanh.

  – Ký và đóng dấu giáp lai

  Bước 4 : Điền thông tin trên trang Comis đúng và chính xác như 2 đơn tiếng Việt và Tiếng Anh đã điền trước đó .Uplpad file Annex 22-06 đã Scan màu . Lưu và ký duyệt để nộp điện tử

  Bước 5 : Nộp bản giấy 2 form Annex 22-06 , 2 đơn đề nghị cấp mã số REX ( mẫu tiếng Việt ở bước 3)

  Bước 6 : Theo dõi trên trang comis để xem hồ sơ đã được cấp duyệt hay cần chỉnh sửa

  1. Cấu trúc mã số REX được cấp sẽ như sau : VNREX…( mã số thuế của công ty) VCCI ( số của phòng thương mại , ví dụ hồ chí minh sẽ là số 10) L01 ( cấp lần 1)

  2. Tiêu chí để tuyên bố xuất xứ REX hoàn toàn giống như tiêu chí cấp C/O form A . Hàng hóa nào đạt tiêu chí cấp chứng nhận xuất xứ form A mới được tuyên bố REX

  3. Khi đã được cấp mã số REX , VCCI sẽ không cấp C/O form A , nên cty nào có LC đòi hỏi C/O form A thì từ từ hãy xin cấp mã REX

  5. Dòng tuyên bố REX sẽ như sau

  The exporter ( tên cty xuất khẩu ). INREX……( Mã số REX) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ( nước xuất khẩu) pferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ‘W’ 9102. ( tiêu chí cấp form A , có thể tham khảo phía sau mẫu C/O form A)

  Nguồn: Ms Bich Chieu – Group Thủ tục Hải quan – Xuất nhập khẩu

  **********************

  Khóa học Xuất nhập khẩu thực tế tại Hà Nội

  Hoàn toàn tự tin với kiến thức, kỹ năng thực tế từ những khóa học Xuất nhập khẩu, khóa học Logistics tại Hà Nội của trung tâm.

  • Khóa học nghiệp vụ Xuất nhập khẩu – Logistics
  • Khóa học Logistics
  • Khóa học khai báo hải quan ECUS/VNACCS
  • Khóa học Tiếng Anh Xuất nhập khẩu – Logistics
  • Khóa học Sales Xuất khẩu

  Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê Tầng 5, số 86 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Hotline: 098 577 4289 // [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quy Trình Chi Tiết Xin Cấp Mã Số Rex
 • Đơn Xin Đề Nghị Chuyển Đường Dây Điện Đi Chỗ Khác
 • Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Hoạt Động Xây Dựng
 • Đơn Đề Nghị Bồi Thường Đất Đai
 • Nội Dung Đơn Đề Nghị Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Có Mã Của Cơ Quan Thuế
 • Mẫu Đơn Xin Đóng Mã Số Thuế Hộ Kinh Doanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Bán Lẻ Sản Phẩm Rượu
 • Mẫu Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh
 • Đơn Xin Rút Cổ Phần
 • Thủ Tục Rút Vốn Ở Công Ty Tnhh 2 Thành Viên?
 • Trình Tự, Thủ Tục Thuê Đất Thực Hiện Dự Án Kinh Doanh Thương Mại
 • Như các bạn đã biết, mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh được dùng để xin phép cơ quan thuế đóng mã số thuế của hộ kinh doanh. Văn bản này sẽ được nộp kèm thêm một số mẫu giấy tờ khác đến Cơ quan quản lý thuế trực tiếp (nơi mà hộ kinh doanh đã đăng ký kê khai thuế và thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế) trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản chấm dứt hoạt động hoặc ngày kết thúc hợp đồng hoặc ngày chấm dứt hoạt động.

  Các bạn có nhu cầu tải Mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh – mẫu số 24/ĐK-TCT hãy nhấp vào đường link chúng tôi cung cấp bên dưới.

  MỤC LỤC

  Mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh

  …….., ngày….tháng…năm…..

  ĐƠN XIN ĐÓNG MÃ SỐ THUẾ HỘ KINH DOANH

  -Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

  –Luật Quản lý thuế năm 2006;

  –Căn cứ Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

  Kính gửi: – Cục thuế…..

  – Chi cục thuế…..

  HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ H

  Địa chỉ:……………………………………………………………..………………….

  Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số:…………………Do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và đầu tư…………….. cấp lần…….ngày…tháng…năm….

  Mã số thuế:……………………………………………………………….……….…..

  Điện thoại:…………………………………………………………………………….

  Số tài khoản:………………Tại ngân hàng:……………..Chi nhánh:………………..

  Đại diện:……………………………………………………………………….………

  Chức vụ: Chủ cơ sở kinh doanh…………………………………………………….…

  Tôi làm đơn này yêu cầu Chi cục thuế đóng mã số thuế:…………………………… do Chi cục thuế cấp ngày…tháng….năm… với lý do sau đây:

  Theo quy định tại điểm khoản 1 Điều 16 của Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành: 

  “Điều 16. Các trường hợp, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế:

  b) Đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh:

  – Tổ chức kinh tế, tổ chức khác chấm dứt hoạt động; hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kinh doanh.

  …”

  Do hoạt động kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ nặng nề nên Hộ kinh doanh Nguyễn Thị H buộc phải chấm dứt hoạt động. Nhận thấy việc chấm dứt hoạt động sẽ kéo theo hậu quả chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

  Chính vì vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Chi cục thuế….xem xét, giải quyết việc đóng mã số thuế cho tôi.

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

   

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

   

  Hồ sơ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

  Hồ sơ thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế quy định tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT

   ban hành kèm theo Thông tư này;

  • Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hỏi Đáp Xin Giấy Phép Kinh Doanh Quán Ăn Vỉa Hè
 • Thủ Tục Kinh Doanh Hàng Quán Vỉa Hè , Hãng Luật Anh Bằng
 • Giấy Phép Kinh Doanh Vỉa Hè
 • Thủ Tục Thông Báo Hoạt Động Trở Lại Của Doanh Nghiệp
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Hoạt Động Trở Lại Sau Khi Công Ty Tạm Ngừng Kinh Doanh
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100