Literature Review Là Gì? Cách Viết Literature Review Hay Nhất

--- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Literature Review Hay
 • Hướng Dẫn Các Bước Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Literature Review là xác định, tổng hợp và đánh giá các nghiên cứu khoa học xoay quanh một vấn đề hoặc câu hỏi nghiên cứu cụ thể. Nó bao gồm các phân tích phản biện về mối quan hệ giữa các kết quả nghiên cứu khác nhau, và liên hệ các kết quả đó với nghiên cứu của bạn.

  Literature review có thể dưới dạng một bài nghiên cứu độc lập, là phần mở đầu của một bài báo khoa học hoặc là một chương trong luận văn/luận án cung cấp khung lý thuyết/cơ sở lý luận cho một nghiên cứu.

  2. Mục đích của Literature Review

  Viết Literature Review không chỉ nhằm giúp sinh viên thể hiện hiểu biết của họ trong lĩnh vực nghiên cứu mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề sau:

  • Phân tích và tìm ra câu hỏi nghiên cứu mới
  • Liên hệ lý thuyết với thực tiễn nghiên cứu, cung cấp các khái niệm cơ bản
  • Tăng hiểu biết về các phương pháp tiếp cận khác nhau đã được áp dụng cho vấn đề nghiên cứu này
  • Tránh các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận kém hiệu quả
  • Đề ra kiến nghị và định hướng nghiên cứu cho tương lai
  • Chỉ ra bằng chứng, những vấn đề mâu thuẫn với nhau

  Những bài báo nổi tiếng nhất, trích dẫn nhiều nhất, từ các tác giả lớn nhất, phần lớn là các bài Tổng hợp Literature hoặc Phản biện Literature, đặc biệt là trong khoa học kinh tế và khoa học xã hội.

  Trong kinh doanh, nếu nói khách hàng là quan trọng nhất, các công cụ marketing tất cả cũng chỉ là từ nhu cầu khách hàng và để thỏa mãn khách hàng. Thì trong khoa học, tất cả các nghiên cứu thực nghiệm cũng đều từ Literature và để đóng góp lại cho Literature.

  Nói vậy để thấy sự quan trọng của Literature Review và sự cần thiết phải thay đổi cách viết Literature Review cho phù hợp với yêu cầu khoa học. Từ đó những đề tài của các bạn sinh viên sẽ có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn cho các dự án lớn của các thầy cô, và công bố được ở các tạp chí quốc tế uy tín.

  3. Những kiểu Literature Review thường gặp

  Có hai nghiên cứu lý thuyết là thuyết minh ( narrative ) và hệ thống ( systematic ). Một bài nghiên cứu thuyết minh có thể là nền tảng cho nghiên cứu hệ thống và ngược lại.

  Nghiên cứu lý thuyết thuyết minh (narrative literature review)

  • Phân tích, tổng hợp một cách tường tận và thấu đáo
  • Không theo một quy trình rõ ràng, cụ thể (non-explicit protocol)
  • Các nghiên cứu chọn để phân tích là những nghiên cứu yểm trợ những đề xuất của tác giả (nhưng vẫn mang tính khách quan, cân bằng)
  • Có thể đánh giá chất lượng và điểm mạnh của từng nghiên cứu khác nhau một cách định tính
  • Khi thiếu dữ kiện, tác giả có thể đề xuất dựa trên ý kiến và kinh nghiệm của chính mình – và độ thuyết phục của những đề xuất cá nhân này tùy thuộc vào độ mạnh của những dữ kiện cơ sở mà tác giả sử dụng trong bài (underlying evidence)
  • Sử dụng bằng chứng từ nghiên cứu thực nghiệm (empirical evidence)
  • Có quy trình rõ ràng (explicit protocol)
  • Có tiêu chí chọn lựa và loại trừ cụ thể (inclusion/exclusion criteria)
  • Dữ kiện từ từng nghiên cứu riêng lẻ có thể được tổng hợp thành một nghiên cứu phân tích tổng hợp (meta-analysis)
  • Thường gồm các nghiên cứu định lượng
  • Khi thiếu dữ kiện, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tương lai để bổ khuyết cho khoảng trống nghiên cứu

  4. Hướng dẫn cách viết Literature Review hay nhất

  4.1. Xác định vấn đề, phạm vi nghiên cứu (Scoping)

  Bạn cần chú ý rằng câu hỏi cho phần literature review và câu hỏi nghiên cứu luận văn là khác nhau. Chẳng hạn, câu hỏi phần literature review là “Nghiên cứu trước đây kết luận những yếu tố nào ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp?”. Còn câu hỏi chính của luận văn nên là “Đối với các công ty dược tại Anh, hiện tại những yếu tố này còn quan trọng đối với cấu trúc vốn hay không?”

  Cho nên, làm literature review chỉ giúp bạn tìm thấy một phần đáp án cho bài luận văn, dựa trên nghiên cứu thứ cấp (secondary research). Còn để trả lời toàn bộ câu hỏi nghiên cứu của bài luận thì bạn cần phải thực hiện thêm nghiên cứu sơ cấp (primary research).

  Tùy vào mục tiêu của luận văn mà bạn cần đưa ra câu hỏi nghiên cứu literature review khác nhau. Chẳng hạn, nếu mục tiêu luận văn tập trung vào “kết quả”, thì câu hỏi nên đặt ra là “Những báo cáo khoa học trước cho thấy yếu tố X và Y ảnh hưởng đến kết quả Z như thế nào?”.

  Nếu mục tiêu luận văn là “lý thuyết”, thì phần literature review cần trả lời cho câu hỏi “Những lý thuyết chính nào đã được sử dụng để giải thích hiện tượng X?”

  Các tiêu chí cụ thể để lựa chọn bài báo khoa học bao gồm:

  • Các bài báo phải viết bằng tiếng Anh, đã được đăng trên các tạp chí khoa học nổi tiếng.
  • Các bài báo phải sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng là phương pháp chính.
  • Các bài báo phải được công bố trong vòng 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên cũng có những bài báo cũ hơn nhưng tạo nền tảng quan trọng cho nghiên cứu thì vẫn cần phải nhắc tới.
  • Dữ liệu sử dụng của các bài nghiên cứu không được trùng lặp.
  • Bài báo phải công bố các dữ liệu định lượng như trung bình mẫu và phương sai mẫu. Hoặc bài báo phải công khai các dữ liệu thô đủ để tính toán trung bình mẫu và phương sai mẫu

  Tiêu chí lựa chọn bài báo khoa học phải rõ ràng và toàn diện để bạn có thể lựa chọn những bài báo phù hợp nhất với nghiên cứu của mình.

  Có 3 cách giúp bạn thực hiện điều này:

  • Thứ hai, tìm trên thư viện online. Các trường đại học lớn thường mua bản quyền của nhiều tạp chí nghiên cứu, do đó nguồn dữ liệu dồi dào và miễn phí cho sinh viên. Ví dụ Thư viện Đại học quốc gia Seoul: http://library.snu.ac.kr
  • Thứ ba là tìm trên Google Scholar: https://scholar.google.co.kr

  Lưu ý: trong cách tìm kiếm online: Phải lựa chọn từ khoá tìm kiếm phù hợp, nên thử nhiều từ khoá khác nhau… Ví dụ: academic research performance, university professor’s research performance, teacher research performance,…

  Download or print all articles (khoảng 20 articles). Phần lớn các articles đều có thể access online. Name a new folder like “Literature Review”.

  Nếu không thể access toàn bộ article thì tối thiểu nên save phần abstract của từng article. Phần abstract thường đã trình bày methodology và các findings chính của article đó.

  4.3. Đánh giá và chọn lọc dữ liệu

  Khi bạn đã có list các articles cần đọc, thì việc tiếp theo là cần organize các article đó trước khi take notes.

  • Sử dụng phần mềm quản lý tài liệu nếu số lượng tài liệu phê bình lớn (ie. Refworks, Endnote, Mendeley,…)
  • Đọc Tựa đề hoặc Phần Tóm Tắt của tất cả các kết quả tìm được từ quy trình trên; nếu thỏa bộ tiêu chí bao gồm và loại trừ thì lấy nguyên bài (full-text) để đọc
  • Đọc full-text, tập trung vào phần Phương Pháp và Kết Quả hơn là phần Giới Thiệu và Kết Luận. Tiếp tục đối chiếu với tiêu chí bao gồm và loại trừ trong khi đọc để giảm bớt các bài không phù hợp
  • Ở bước này, chú trọng vào độ cụ thể ( specificity )
  • Ghi chú lại số lượng bài bị loại bỏ và lý do
  • Đánh giá tổng quan về chất lượng bài báo (để ý đến phương pháp)

  Tóm tắt bằng cách liệt kê hoặc lập sơ đồ các tài liệu tham khảo cùng với kết quả nghiên cứu của chúng (ví dụ: dưới dạng bảng biểu). Sau đó bạn cần t ổng hợp và đánh giá, phê bình

  Có 3 hình thức tổng hợp:

  • Thống kê (statistical): Meta-analysis (phân tích tổng hợp)
  • Theo khái niệm: gom các khái niệm của các nghiên cứu khác nhau lại thành một nhóm để phân tích
  • Nền tảng lý thuyết
  • Thiết kế nghiên cứu
  • Phương pháp chọn mẫu
  • Cách đo lường
  • Chiến lược phân tích dữ liệu
  • Phân tích kết quả
  • Tổng hợp, đánh giá các kết quả nghiên cứu để đi đến một kết luận rõ ràng về các bằng chứng hiện có

  5. Các lỗi thường gặp khi viết Literature Review

  • Giới thiệu không rõ ràng – đừng đợi đến cuối mới viết ý chính của bạn
  • Bao quát chưa đầy đủ các tài liệu hiện có
  • Thiếu tính tổng hợp(integration)
  • Thiếu đánh giá phê phán ( critical appraisal ) – đi vào những lỗi và điểm yếu của dữ kiện/ bằng chứng
  • Không điều chỉnh kết luận sau khi đánh giá phê phán
  • Những khẳng định và bằng chứng mập mờ, không rõ ràng
  • Chỉ phê bình những bằng chứng một cách ‘có chọn lọc’

  Nếu bạn đang trong quá trình làm bài Dissertation và gặp khó khăn khi viết Literature Review, bạn đừng ngần ngại liên hệ với dịch vụ hỗ trợ viết luận văn bằng tiếng anh của Luận Văn Việt. Với đội ngũ chuyên gia hàng đầu trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngôn ngữ học,… chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn hoàn thành bài luận tiếng anh một cách tốt nhất.

  6. Hướng dẫn cách trình bày Literature Review

  Cấu trúc Literature Review 3 cấp độ:

  Parent Theory (Theory Base) – Lý thuyết nền

  Là phần lý thuyết nền tảng để dẫn đến vấn đề cần nghiên cứu. Lý thuyết nền tảng được chọn trình bày cần có mối quan hệ trực tiếp và bao hàm vấn đề cần nghiên cứu. Đây chính là những khái niệm, lĩnh vực chúng ta được học trong các môn tại giảng đường. Sở dĩ LR phải bắt đầu bằng phần này là để xác định lại vấn đề nghiên cứu của mình đang phục vụ cho lĩnh vực nào.

  Ví dụ: Một nghiên cứu về Customer Satisfaction cần trình bày lại các “gap” trong mô hình SERVQUAL, khả năng ứng dụng của mô hình và tại sao mô hình này phù hợp cho đề tài hiện tại. Thật sự nếu làm đúng như vậy thì đây là phần rất khó đối với chúng ta vì không có cơ hội đọc và review nhiều bài. Tuy nhiên, ít nhất bạn cũng có thể trình bày được tại sao mô hình này lại phù hợp với bài của mình.

  Research Issues (Your Study) – Xây dựng vấn đề, mô hình, giả thuyết

  Sau khi xác định được “research gap” và chọn được “theoretical framework” cho đề tài từ những lập luận ở phần trước. Phần này dùng để trình bày lại “theoretical framework” (chính là model) của mình với đầy đủ các định nghĩa các yếu tố, câu hỏi nghiên cứu và các giả thuyết đặt ra dùng để test. Đây chính là phần các bạn phải làm và đang làm tốt trong các thesis hiện tại.

  • Tập trung vào mô hình và định nghĩa các yếu tố: đưa ra mô hình, trình bày định nghĩa các yếu tố mà không nói được tại sao chọn mô hình này, sự phù hợp đối với đề tài.
  • Tập trung vào bối cảnh nghiên cứu: trình bày một vài số liệu cho thấy ngành này quan trọng, đang phát triển, công ty này quan trọng, đang gặp khó khăn và không nói được nền tảng lý thuyết.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Mẫu Lời Cảm Ơn Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • 8 Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Bài Tiểu Luận Hay Và Cảm Động Nhất
 • 6 Mẫu Lời Cảm Ơn Hay Nên Sử Dụng Trong Báo Cáo
 • Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập
 • 7 Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Tiểu Luận Hay Và Cảm Động Nhất
 • Review Là Gì ? Cách Để Viết Bài Review Xuất Sắc Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Review Chất Lượng Mà Ai Cũng Làm Được
 • Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Đọc Một Phát Mua Hàng Ngay
 • Cách Đọc, Viết Hình Thức Số Trong Tiếng Anh (Kỳ 1)
 • Cách Đọc, Viết Và Sử Dụng Số Đếm Tiếng Anh
 • Cách Viết Số Tiền Bằng Tiếng Anh
 • Review trong tiếng Anh là gì ?

  Theo từ điển Anh – Việt, Review là:

  Một danh từ có nghĩa xem xét lại.

  Nội động từ có nghĩa là viết một bài phê bình

  Ngoại động từ có nghĩa là hồi tưởng lại.

  Viết Review là gì ?

  Bài review thể hiện cái nhìn trung thực về sản phẩm và dịch vụ. Những bài review sẽ kích thích được nhiều người mua hàng hơn.

  Nguyên tắc khi viết review là gì ?

  Để có một bài review xuất sắc thì bạn áp dụng một số nguyên tắc sau đây:

  • Bài review cần có một cái nhìn toàn diện, phải có điểm tốt và điểm xấu của sản phẩm hay dịch vụ đó.

  Không có sản phẩm hoàn hảo 100%

  Sản phẩm hay dịch vụ đều có điểm tốt và điểm hạn chế. Do đó, khi viết bài review bạn cần nhớ một điều là không có gì hoàn hảo.

  Nên sử dụng hình ảnh, video để tạo dựng thêm niềm tin

  Mỗi sản phẩm đều có rất nhiều bài review và bạn chỉ là một trong số đó. Nếu bạn muốn bán được hàng thì bạn cần phải có sự khác biệt và đứng đầu trong số các bài review đó. Hình ảnh và video sẽ là yếu tố giúp khách hàng nhận biết sản phẩm một cách tốt hơn.

  Tập trung vào lợi ích chứ đừng tập trung vào tính năng

  Khi viết bài review, bạn nên hướng đến lợi ích của sản phẩm hay dịch vụ. Bởi vì lợi ích sẽ thuyết phục khách hàng hiệu quả hơn.

  Một số lưu ý trước khi viết bài Review

  Để có được một bài viết review hay, bạn cần chuẩn bị một số điều trước khi viết bài. Cụ thể:

  Nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ

  Nên sử dụng sản phẩm và dịch vụ trước khi viết review

  Để viết bài review thì cách tốt nhất là bạn đã sử dụng và trải nghiệm. Tôi cũng hay đọc các bài review trước khi mua hay sử dụng dịch vụ nào đó. Thông thường tôi sẽ không đọc hết bài review mà cảm thấy rằng đây không phải là một kinh nghiệm thực tế khi đã sử dụng.

  Bạn không thể tượng tượng ra những tính năng của sản phẩm mà không sử dụng nó. Nếu bạn copy các thông tin đó thì người sử dụng sẽ biết đâu là thật và đâu là giả.

  Phải biết “nỗi đau” của khách hàng

  Bài viết review của bạn cần hướng đến các “nỗi đau” của khách hàng đang gặp phải trước khi mua hay sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Để làm được điều này, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Cách sử dụng sản phẩm/dịch vụ ra sao? có đơn giản không?
  • Chất lượng như thế nào
  • Sản phẩm/dịch vụ phù hợp với đối tượng nào?
  • Ưu và nhược điểm sản phẩm là gì
  • Các giải pháp khác khi không sử dụng sản phẩm này
  • Tôi có nên bỏ tiền để mua sản phẩm/dịch vụ này không
  • Mua ở đâu?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Chất Lượng Kiếm Tiền Trên Mạng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Hay Và Thu Hút Nhiều Người Đọc
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Từ A
 • Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Hay (Viết Ra Tiền
 • Cách Viết Test Report (Part 1)
 • Hướng Dẫn Cách Viết Literature Review

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Mẫu Và Cách Làm Lời Mở Bài Đầu Tiểu Luận Hay Nhất
 • 10 Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Nhiều Ngành Đáng Chú Ý Nhất
 • Danh Sách Những Lời Mở Đầu Tiểu Luận Ấn Tượng Nhất
 • Cách Viết Luận Văn Hay, Đúng Chuẩn, Chuyên Nghiệp
 • Ielts Writing Task 1: Dạng Map
 • Trong bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến bạn cách viết Literature Review một cách chi tiết nhất.

  Tại nhiều trường đại học trên thế giới, khi tiến hành một khảo sát, sinh viên thường được yêu cầu tiến hành một công việc được gọi là “literature review” (làm tổng quan sách báo về tình hình nghiên cứu – sau đây gọi tắt là “tổng quan”, hay trong tiếng Việt còn mang tên khác là “lịch sử nghiên cứu vấn đề”). Tuy nhiên, ngay ở đấy, nhiệm vụ này cũng gây “kinh sợ” (chữ dùng của Becker, 1986:135) cho không ít người. Lý do là nó đòi hỏi đọc nhiều, bao quát hết những gì được xếp vào hàng kinh điển, bắt buộc phải đọc (must -read) lẫn cái mới nhất trong một lĩnh vực nào đấy, đặc biệt cần phân tích và đánh giá. Theo nghĩa đó, nó bị coi là “con ngáo ộp về mặt học thuật” (academic bugaboo).

  Tình hình ở Việt Nam thì tệ hơn thế. Theo nhận xét của một tác giả, việc tổng quan tài liệu là một thiếu sót, một điểm yếu của hầu hết các nghiên cứu ở Việt Nam. Tình trạng này có nhiều lý do, ví dụ đông đảo giới học giả không coi tri thức là sự tích lũy thành quả nghiên cứu của nhiều người và phần nào do sự không trung thực trong học thuật (Nguyễn Xuân Nghĩa, 2013). Điều đó đúng, nhưng cần nêu thêm một lý do không thể bỏ qua là rất ít người dạy và rèn cặp kỹ năng tổng quan một cách bài bản. Không sách vở và tài liệu giảng dạy, hầu hết giáo viên hướng dẫn chỉ biết truyền miệng những nhận thức và kinh nghiệm nặng về cảm tính và chưa hẳn đã chuẩn xác của mình về tổng quan. Rút cục nhiều người không biết viết một bài tổng quan như thế nào và nên tổng quan ra sao. Rất nhiều người khác làm tổng quan không đúng yêu cầu.

  Bài viết sau đây chủ yếu là nhằm giúp các nhà nghiên cứu mới bước vào nghề có thể nắm được mục đích ý nghĩa cũng như cách làm tổng quan.

  1. Định nghĩa Literature Review

  2. Lý do làm Literature Review

  3. Mục đích của việc làm Literature Review

  Mục đích viết tổng quan là nhằm chứng minh rằng các anh chị đã:

  • Có thể phân tích và nhận xét về những công trình hiện có;
  • Hiểu rằng công trình của mình độc đáo đến mức độ nào (Hunt, 2005:62).

  Như vậy, tổng quan là đặt cuộc nghiên cứu mà các anh chị sắp tiến hành trong bối cảnh tri thức hiện có để tìm ra những gì có thể kế thừa, những gì cần tránh lặp lại, và những gì cần bổ sung, chỉnh sửa và thay đổi. Nó là sự biện minh cho nghiên cứu mà các anh chị sắp tiến hành.

  4. Hướng dẫn cách làm Literature Review

  Khi tổng quan, người ta thường trích (cả nguyên văn lẫn lược trích), diễn đạt lại ý của tác giả bằng lời của mình, tóm tắt, và phân tích, đánh giá, so sánh các văn bản để dẫn tới cuộc nghiên cứu của bản thân. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng vì tính logic của sự trình bày, những nhiệm vụ vừa nêu được xếp theo trật tự từ đơn giản và dễ đến khó và phức tạp, còn trong thực tế các anh chị không nhất thiết phải thực hiện theo tuần tự nói trên.

  Trích nguyên văn: là lấy y nguyên từng câu từng chữ từ một nguồn nào đó, đặt tất cả trong ngoặc kép, hoặc xuống dòng rồi đánh máy thụt sang phải nhiều hơn thường lệ, có nêu xuất xứ của nguồn.

  Tuy nhiên, lời khuyên chung là hạn chế trích nguyên văn, và chỉ nên trích như thế khi thật cần thiết, tức là khi gặp những câu chữ rất chính xác, tao nhã, hàm súc, cô đọng, mạnh mẽ, đáng nhớ và không thể thay thế, tức là rất “đắt”.

  Lược trích: Dù trích nguyên văn không có gì sai, song để tiết kiệm chữ, nên trích có chọn lọc, lấy một vài từ hay một vài phần trong câu của nguyên gốc, chèn nó vào câu văn của các anh chị. Đôi khi các anh chị cũng có thể phải thêm một vài từ, hoặc thay thế từ gốc bằng vài từ khác để nó khớp với mạch văn của mình. Theo thông lệ quốc tế, nếu làm những việc đó, các anh chị hãy dùng nhiều cách khác nhau để nói lên điều này. Ví dụ hãy dùng dấu móc vuông có ba dấu chấm bên trong (tức là ký hiệu . Tốt hơn là nên theo đuổi những mục tiêu của một nền khoa học bình thường: góp một phần vào cái sự nghiệp tốt đẹp mà những người khác có thể sử dụng, và nhờ đó, gia tăng tri thức và hiểu biết” (Becker, 1986:140).

  5. Bố cục Literature Review

  Với tư cách một sản phẩm học thuật thành văn, bài tổng quan có cơ cấu, bố cục và logic của nó. Câu hỏi đặt ra là nên sắp xếp bài viết tổng quan theo trật tự nào? Cho đến nay có hai dạng phổ biến về tổ chức bài tổng quan, và các anh chị có thể bố cục bài viết xung quanh việc so sánh và tương phản hai hay nhiều văn bản trở lên.

  Tóm lại, bài tổng quan cần nói cho độc giả biết những điều sau đây:

  Đâu là điểm mạnh và điểm yếu về phương pháp luận của những nghiên cứu này?

  Bằng cách nào đó và dưới hình thức nhất định, bài tổng quan của các anh chị cần trả lời những câu hỏi trên. Thành công trong dự án của các anh chị phụ thuộc khá nhiều vào mức độ các anh chị trả lời những câu hỏi này.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Literature Review Chi Tiết Và Hiệu Quả Nhất
 • 100+ Mẫu Lời Chia Buồn Trong Đám Tang Ý Nghĩa Và Sâu Sắc Nhất
 • Cách Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Và 8 Nguyên Tắc Cơ Bản
 • 9 Mẫu Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2022 Cho Bộ Phận Maketing
 • 9 Bước Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Viết Literature Review Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Các Bước Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Nếu bạn phải viết một bài dissertation, bạn có thể được yêu cầu bắt đầu bằng việc viết một bài literature review. Có thể bạn sẽ phân vân không biết là gì, hay đau đầu vì không biết nên làm gì để “ăn” trọn điểm ở phần này vì chưa biết Literature review cách viết Literature review hay.

  Hướng dẫn xây dựng cấu trúc bài Presentation hiệu quả Hướng dẫn viết phần Finding trong bài Dissertation Làm thế nào để chỉnh sửa bài Dissertation?

  Ở bài hướng dẫn sau đây, MAAS Writing Service sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích giúp bạn có một bài viết Literature review hay

  Literature review là gì?

  Literature review được tạm dịch là Lược sử nghiên cứu hay Tổng quan nghiên cứu. Đây là một bước không thể thiếu trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đại học, Cao Học và Du học sinh (Dissertation). Literature review là cơ sở để giảng viên, hội đồng thi có thể xác định được đề tài, lĩnh vực, nội dung mà thí sinh đã nghiên cứu.

  Cách viết Literature review hay

  What is the impact of social media on body image among Generation Z?

  • Social media, Facebook, Instagram, Twitter,
  • Body image, self-perception, mental health
  • Generation Z, teenagers, youth

  Sử dụng từ khóa của bạn để bắt đầu tìm kiếm nguồn. Một số cơ sở dữ liệu hữu ích để tìm kiếm các tạp chí và bài báo bao gồm:

  Bước 2: Đánh giá và chọn nguồn

  Cách viết bài Literature review hay còn tùy thuộc vào việc bạn đánh giá nguồn nào phù hợp nhất với các gói câu hỏi của mình.

  Đối với mỗi bài báo, hãy tự hỏi:

  + Tác giả đang giải quyết câu hỏi hay vấn đề gì?

  + Các khái niệm chính là gì và chúng được định nghĩa như thế nào?

  + Các lý thuyết, mô hình và phương pháp chính là gì?

  + Nghiên cứu có sử dụng các khuôn khổ đã được thiết lập hay thực hiện một cách tiếp cận sáng tạo?

  + Kết quả và kết luận của nghiên cứu là gì?

  + Điểm mạnh và điểm yếu của nghiên cứu là gì?

  Bạn có thể tìm xem một bài báo đã được trích dẫn bao nhiêu lần trên Google Scholar – số lượng trích dẫn cao có nghĩa là bài báo đó đã có ảnh hưởng trong lĩnh vực này và chắc chắn sẽ được đưa vào bài của bạn.

  + Xu hướng và kiểu mẫu (về lý thuyết, phương pháp hoặc kết quả): một số cách tiếp cận nhất định có trở nên phổ biến hơn hay ít hơn theo thời gian không?

  + Chủ đề: những câu hỏi hoặc khái niệm nào lặp lại trên tài liệu?

  + Tranh luận, xung đột và mâu thuẫn: nguồn gốc không thống nhất ở đâu?

  + Các bài báo quan trọng: có bất kỳ lý thuyết hoặc nghiên cứu có ảnh hưởng nào làm thay đổi hướng của lĩnh vực này không?

  + Điểm còn thiếu: điều gì còn thiếu trong tài liệu? Có những điểm yếu nào cần được giải quyết?

  Bước 4: Phác thảo cấu trúc bài Literature review

  • Phương pháp luận: Nếu bạn lấy các nguồn của mình từ các ngành hoặc lĩnh vực khác nhau sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau, bạn có thể muốn so sánh các kết quả và kết luận thu được từ các cách tiếp cận khác nhau.

  Kết

  Nếu bạn đang gặp khó khăn với Essay, Assignment hay thậm chí là Dissertation, Thesis đừng ngần ngại liên hệ MAAS Assignment Service. Tại MAAS Assignment Service, chúng tôi có một đội ngũ writers đã tốt nghiệp PhD từ các trường top trên thế giới như: University of Bristol, University of Melbourne, University of Washington, University of Toronto, University of the People,… và có nhiều công trình nghiên cứu được đăng trên các báo nghiên cứu khoa học uy tín trong hệ thống ISI, Scopus,…

  https://bit.ly/2CXrzHw

  Facebook: https://www.facebook.com/MAASESSAYS/ https://www.facebook.com/MAASAssignment/ Instagram: https://www.instagram.com/maas.assignment/ https://twitter.com/MaasService https://g.page/MAASEDTECH?share

  --- Bài cũ hơn ---

 • Literature Review Là Gì? Cách Viết Literature Review Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Cảm Ơn Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • 8 Mẫu Lời Cảm Ơn Trong Bài Tiểu Luận Hay Và Cảm Động Nhất
 • 6 Mẫu Lời Cảm Ơn Hay Nên Sử Dụng Trong Báo Cáo
 • Cách Viết Lời Cảm Ơn Trong Báo Cáo Thực Tập
 • Cách Viết Bài Review Thu Hút Bạn Đọc Nhất

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Review Là Gì? Viết Review Như Thế Nào Cho Đúng?
 • Cách Đọc Số Đếm Và Số Thứ Tự Trong Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Cách Viết Summary Cho Bài Essay
 • Cách Viết Sơ Yếu Lý Lịch Theo Đúng Tiêu Chuẩn
 • Cách Viết Thêm Số 0 Vào Đầu, Viết Số Điện Thoại Trong Excel Mọi Phiên Bản.
 • Bài review là bài viết được áp dụng trên website để cung cấp cho khách hàng những ưu/nhược điểm hay những ý kiến đánh giá về sản phẩm/dịch vụ. Điều này giúp khách hàng xác định liệu sản phẩm/dịch vụ này có phù hợp với mình hay không. Từ đó họ sẽ đưa ra quyết định mua hàng.

  Tại sao nên học cách viết bài review thu hút?

  Tiêu chuẩn của một bài review chất lượng

  Một bài review chất lượng là một bài review đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

  • Thông tin sản phẩm/dịch vụ phải đầy đủ, chính xác
  • Bài viết phải khách quan, chân thực, thể hiệu chiều sâu của một người đã trải nghiệm sản phẩm
  • Tháo gỡ được những vướng mắc “thầm kín” của khách hàng, giúp tạo niềm tin và tăng tỷ lệ mua hàng
  • Trình bày rõ ràng, logic, giúp người đọc dễ dàng “tiêu hóa”
  • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để tăng khả năng ảnh hưởng của bài viết

  Lợi ích mà một bài review thu hút mang lại

  Một bài review sản phẩm thu hút là bắt buộc đối với bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh online nào muốn giới thiệu và bán tốt sản phẩm. Vì:

  Một bài review thu hút sẽ tăng niềm tin cho khách hàng

  Google chỉ đánh giá cao những bài review chất lượng

  Nên nhớ rằng, Google chỉ chọn lọc và đưa đến người đang tìm kiếm những bài review có nội dung chất lượng. Vì nó không muốn người đọc lãng phí thời gian và mà không thỏa mãn mục đích. Những bài review mang đến trải nghiệm tốt và tăng tương tác của khách hàng sẽ được Google đánh giá cao.

  Bài viết review vô tình là công cụ PR khách quan nhất cho doanh nghiệp

  Qua phần phân tích trên, bạn đã thấy việc học cách viết bài review thu hút rất đáng để đầu từ thời gian và tâm huyết đúng không nào!

  Hướng dẫn cách viết bài review thu hút

  Cách hiểu rõ sản phẩm và khách hàng mục tiêu trước khi viết bài review

  Không ai có thể viết được một bài review sâu sắc nếu không hiểu rõ sản phẩm và cũng không biết khách hàng hướng đến là ai.

  Cách hiểu rõ sản phẩm của bài review

  Cách hiểu được insight khách hàng của bài review

  Dựa vào keywords được cung cấp để tìm hiểu và xác định vấn đề của khách hàng mục tiêu. Tốt nhất là lập ra một danh sách trả lời các câu hỏi mà họ thắc mắc. Ví dụ:

  • Sản phẩm dịch vụ này phù hợp với ai?
  • Lợi ích thiết thực nhất của nó?
  • Cách sử dụng như thế nào?
  • Có ai sử dụng nó chưa? Kết quả ra sao?
  • Những ưu/ nhược điểm của sản phẩm/dịch vụ này?
  • Những giải pháp khác thay thế khác như thế nào?
  • Sản phẩm/dịch vụ này có đáng để tôi chi tiền?
  • Mua sản phẩm/dịch vụ này ở đâu?

  Chúng ta chỉ có những câu trả lời đúng khi biết cách đặt câu hỏi đúng.

  Cách lập dàn ý để viết bài review hấp dẫn

  Sau khi hiểu rõ sản phẩm và khách hàng, bước tiếp theo sẽ là lên ý tưởng và bắt tay vào xây dựng dàn ý cho bài review:

  • Hãy bắt đầu bằng một đoạn giới thiệu ngắn để dẫn dắt người đọc. Nên dùng kỹ thuật cá nhân hóa để người đọc tin tưởng.
  • Mô tả chi tiết sản phẩm dựa vào những kiến thức đã nghiên cứu như: tên thương hiệu, nguồn gốc, thành phần, công dụng, cách dùng, giá cả,…
  • “Chốt sale” bằng phần kết luận khách quan về mức độ hài lòng, kèm theo những lời khuyên chân thành hay lời kêu gọi hành động.

  Một số lưu ý trong cách viết review

  Sau khi hoàn thành dàn ý bài viết, cần lưu ý những điều quan trọng sau:

  • Nên sử dụng nghệ thuật kể chuyện để người đọc khó mà dừng lại
  • Chú trọng cách trình bày rõ ràng, làm sáng lên bài viết. Nội dung có hấp dẫn đến đâu nhưng nếu hình thức quá “bèo” thì thật khó mà trải nghiệm.
  • Tối ưu hình ảnh và video tăng hiệu quả bài viết vì đây là những dẫn chứng trực quan nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Báo Cáo/bài Báo Theo Yêu Cầu
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Viết Review Sách Hay Dành Cho Người Mới
 • Hướng Dẫn Trích Dẫn Văn Bản Đúng Chuẩn
 • Tạo Mục References/nguồn Tham Khảo Tự Động Trong Word
 • Apa & Harvard: Phương Pháp Citation Đúng Cách
 • Hướng Dẫn Viết Article Review

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Ghi Lý Lịch Học Sinh Viên Viên Dành Cho Tân Sinh Viên Đại Học Chính Quy 2022
 • Hướng Dẫn Ghi Hồ Sơ Học Sinh Sinh Viên
 • Cách Viết Writing Task 1 – Bar Chart Chi Tiết A→Z
 • 07 Bí Quyết Để Viết Kịch Bản Video Quảng Cáo Thành Công
 • Ielts Writing Task 1
 • Nếu bạn đang làm về một đề tài nghiên cứu nào đó được một thời gian, việc viết một bài Article Review tạo cơ hội cho bạn chia sẻ những gì đã được thực hiện. Các bài Article Review có thể cực kỳ hữu ích cho các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khác nhau, giới thiệu tài liệu quan trọng hiện có và cung cấp thực tế tổng quan lĩnh vực hiện thời. Vậy bạn có biết Article Review là gì, và các bước để viết Article Review hay? 

  2. Hướng dẫn viết Article Review

  a. Chuẩn bị viết Article Review

  – Hiểu bài Article Review là gì

  – Suy nghĩ về tổ chức của bài Article Review

  – Xem sơ lược bài viết

  – Đọc kỹ bài báo

  – Diễn đạt theo lối văn riêng

  – Viết dàn ý cho bài Article Review

  b. Hướng dẫn viết Article Review

  – Đặt tiêu đề. 

  Tiêu đề này phải phản ánh trọng tâm của bài Article Review. Quyết định chọn giữa tiêu đề mang tính tường thuật, mô tả hoặc nghi vấn.

  – Trích dẫn khi viết Article Review

  Dưới tiêu đề, hãy đặt một trích dẫn hoàn chỉnh của bài báo theo phong cách thích hợp. Chuyển sang dòng tiếp theo để bắt đầu bài luận của bạn. 

  – Xác định bài báo

  Bắt đầu Article Review của bạn bằng cách đề cập đến tiêu đề và tác giả của bài báo, tên tạp chí và năm xuất bản trong đoạn đầu tiên.

  Ví dụ: Bài báo: “Condom use will increase the spad of AIDS” được viết bởi Anthony Zimmerman, một linh mục Công giáo.

  – Viết lời giới thiệu: 

  Không nên: phát biểu ở ngôi thứ nhất (“Tôi”).

  Nên: tạo ấn tượng tổng thể về bài viết bằng cách sử dụng ngôi thứ ba và văn phong trang trọng, hàn lâm.

  c. Phần giới thiệu của bạn chỉ nên chiếm 10-25% trong bài Article Review

  – Tóm tắt Article Review:

  Diễn đạt các điểm chính, lập luận và kết quả của bài viết bằng lời của bạn, tham khảo phần tóm tắt của bạn để được hỗ trợ. Hiển thị cách bài báo hỗ trợ tuyên bố của nó. Đảm bảo bao gồm các kết luận của bài báo.

  Không nên: bao gồm các ví dụ cụ thể, số liệu thống kê hoặc thông tin cơ bản quen thuộc với các chuyên gia trong lĩnh vực này.

  Nên: nắm bắt các điểm chính của mỗi phần, khi không gian cho phép.

  Sử dụng các trích dẫn trực tiếp từ tác giả một cách tiết kiệm.

  Xem lại bản tóm tắt bạn đã viết. Đọc qua phần tóm tắt của bạn nhiều lần để đảm bảo rằng các từ của bạn là mô tả chính xác về bài báo của tác giả.

  – Viết Article Review:

  Hỗ trợ bài viết Article Review của bạn với bằng chứng từ bài báo hoặc các văn bản khác.

  Phần tóm tắt rất quan trọng cho bài Article Review của bạn. Bạn phải làm rõ lập luận của tác giả trong phần tóm tắt để đánh giá của bạn có ý nghĩa.

  – Kết luận bài Article Review:

  Phần này chỉ nên chiếm khoảng 10% tổng thể bài luận của bạn.

  Ví dụ: Bài phê bình này đã đánh giá bài báo “Condom use will increase the spad of AIDS” của Anthony Zimmerman. Các lập luận trong bài viết cho thấy sự thiên vị, thành kiến, cách viết tranh luận mà không có chi tiết hỗ trợ và thông tin sai lệch. Những điểm này làm suy yếu lập luận của tác giả và giảm uy tín của tác giả.

  – Hiệu đính:

  Đọc lại bài  Article Review. Tìm lỗi ngữ pháp và cách sử dụng. Đảm bảo loại bỏ mọi thông tin thừa, không cần thiết.

  Kết

  

  

  Hotline 1:  (+84)97 942 23 93

  Hotline 2: (+84)89 851 15 88

  Facebook:

  https://www.facebook.com/MAASESSAYS/

  https://www.facebook.com/MAASwritingservice

  Instagram:

  https://www.instagram.com/maas.assignment/ 

  Twitter:

  Tweets by MaasService

  Google Map:

  https://g.page/MAASEDTECH?share

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nằm Lòng Các Cụm Từ Cho Bài Writing Đạt Điểm Cao
 • Chi Tiết Cơ Hội Việc Làm
 • Đơn Dự Thầu Chỉ Ghi Tên Thành Viên Đứng Đầu Liên Danh Thì Xử Lý Thế Nào?
 • Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình 510
 • Có Đánh Giá Là Không Hợp Lệ Khi Nhà Thầu Sử Dụng Mẫu Đơn Dự Thầu Cho Phương Thức 1 Túi Hồ Sơ Để Tham Gia Đấu Thầu Theo Phương Thức 02 Túi Hồ Sơ
 • Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Hay (Viết Ra Tiền

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Từ A
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Hay Và Thu Hút Nhiều Người Đọc
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Chất Lượng Kiếm Tiền Trên Mạng
 • Review Là Gì ? Cách Để Viết Bài Review Xuất Sắc Nhất
 • Cách Viết Bài Review Chất Lượng Mà Ai Cũng Làm Được
 • Bạn đang tìm cách viết bài review sản phẩm để kiếm tiền với Affiliate? Hoặc bạn viết review để bán hàng?..

  Nhưng… Dù bạn đã rất cố gắng viết bài review mà kết quả vẫn không tạo ra đơn hàng?

  Bạn không biết khi viết bài review sản phẩm thì có nên mua sản phẩm, trải nghiệm rồi mới viết review hay chỉ cần ngồi nghiên cứu trên mạng rồi viết?

  Bạn cũng đang rất mơ hồ không biết viết bài review như thế nào để người đọc “không thoát ra được” và biến họ thành khách hàng của bạn?…

  Nếu bạn đang đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên thì bài viết này sẽ dành cho bạn!

  Về cơ bản tất cả chúng ta đều đang viết bài review để kiếm tiền. Ngọc dám chắc chắn như vậy, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi mà hình thức bán hàng qua Affiliate Marketing (tiếp thị liên kết) đang rất phát triển.

  Tất cả là để kiếm tiền, nhưng ở bài viết này Ngọc sẽ chỉ tập trung vào cách viết bài review để kiếm tiền với Affiliate mà thôi.

  Nhưng trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem…

  Viết bài review (hay còn gọi là viết bài đánh giá, bài nhận xét) là một trong những cách phổ biến nhất giúp cung cấp thông tin một sản phẩm/dịch vụ.

  Chúng ta đang viết bài review để mang lại một cái nhìn trung thực nhất về sản phẩm/dịch vụ. Bài review là để mang về doanh số, để kiếm tiền chứ không phải chúng ta được trả tiền để viết bài PR, tâng bốc.

  • Bài review (hay còn gọi là đánh giá, nhận xét) cung cấp một cái nhìn toàn diện về sản phẩm/dịch vụ bao gồm cả điểm tốt và xấu của một sản phẩm cho một nhóm đối tượng mục tiêu. Bài review tốt cần có tính trung thực, không thiên vị!

  Một cái bẫy mà rất nhiều người thường hay mắc phải khi viết bài review đó là thần tượng hoá sản phẩm/dịch vụ. Bạn có thể bị cám dỗ bởi một tính năng, hoặc bởi mức hoa hồng cao mà nhà cung cấp đưa ra… do đó bạn quên và sẵn sàng tôn vinh chỉ với một mục đích cho khách hàng thấy rằng sản phẩm đó là tuyệt vời.

  Tất cả các sản phẩm trên thị trường đều có điểm tốt và hạn chế. Do đó để viết bài review hiệu quả bạn cần nhớ KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO!

  3. Tập trung vào lợi ích thay vì tính năng

  Vì dụ khi bạn viết bài review mỹ phẩm hoặc các sản phẩm giảm cân, bạn sẽ mô tả nó giúp giảm cân trong 30 ngày, nó là mỹ phẩm có thành phần dạng thảo dược, không có tác dụng phụ… tất cả những điều đó là tính năng.

  Nhưng bạn cần viết nhiều hơn về lợi ích, ví dụ như nó giúp người dùng tự tin hơn trong giao tiếp, nâng cao chất lượng sống, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường… Lợi ích của sản phẩm sẽ có hiệu quả tốt hơn khi bạn muốn thuyết phục khách hàng!

  4. Đừng quên hình ảnh + video!

  Mỗi một sản phẩm sẽ có hàng trăm thậm chí hàng nghìn bài review về nó, bạn chỉ là một trong số đó. Nhưng nếu bạn muốn bán được hàng, bạn cần khác biệt và đứng đầu trong số các bài review khác.

  Ví dụ bạn đang viết bài review về dịch vụ email marketing, bạn muốn nhấn mạnh việc đăng ký dễ dàng như thế nào? Cách sử dụng công cụ đó ra sao?… Vậy cách tốt nhất để thể hiện điều đó cho người đọc là gì?

  Chắc chắn bài review kèm với video quá trình đăng ký, hướng dẫn sử dụng từng bước sẽ là một cách tốt nhất để bạn chứng minh điều đó!

  5. Không có link affiliate là không có tiền!

  Mục tiêu viết bài review là để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng, cuối cùng là để kiếm tiền với Affiliate.

  Ok, Đó là những nguyên tắc.

  TRƯỚC khi viết bài review

  Trước khi đặt tay bên bàn phím để gõ nhưng ký tự đầu tiên cho bài review, bạn cần thực hiện 3 công việc sau đây:

  1. Nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ

  • Tham khảo các tài liệu, website trực tiếp từ nhà sản xuất sản phẩm: Để tìm hiểu các tính năng, lợi ích… Nhưng hãy nhớ, đừng quá lạm dụng những tài liệu này để viết bài review, chia sẻ kinh nghiệm thực thế của bạn sẽ tốt hơn việc copy/past những tài liệu từ nhà sản xuất.

  Ví dụ nếu bạn đang thực hiện một bài review sản phẩm máy lọc nước thì hãy tham khảo ít nhất từ 2 thương hiệu để có những so sánh nhằm đưa ra khuyến nghị và những đề xuất lựa chọn cho khách hàng.

   Tham khảo thông tin từ các trang website thương mại điện tử: Đây cũng là một nguồn tham khảo rất giá trị. Tuy nhiên khi kiểm tra thông tin tại các sàn thương mại điện tử không phải chỉ đọc những phần mô tả sản phẩm (vì đa phần đều rất chung chung & viết kiểu rất tốt, nên dùng). Điều quan trọng là hãy đọc những đánh giá của khách hàng đã mua sản phẩm xem họ nói gì?

   Tham khảo các bài review khác từ những đối thủ của bạn: Mục đích để xem họ viết như thế nào, họ đang đánh giá sản phẩm/dịch vụ đó ra sao? Cách họ triển khai bài viết review… Cuối cùng là để xây dựng một bài review tốt hơn họ, thực tế hơn họ. Chỉ như vậy bạn mới có cơ hội tạo ra chuyển đổi.

  2. Sở hữu và sử dụng sản phẩm

  Trong cộng đồng làm Affiliate có một câu hỏi luôn luôn tồn tại đó là: Có cần phải mua, sở hữu sản phẩm rồi mới viết review hay không?

  Câu trả lời: Cũng còn tuỳ!

  Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là: Không có cách nào tốt hơn để viết một bài review hiệu quả, thực tế, hay & cho chuyển đổi cao bằng cách chính bạn đã sử dụng, trải nghiệm sản phẩm đó. Hầu hết tất cả mọi người sẽ không đọc hết bài review nếu họ thấy rằng đây không phải là một kinh nghiệm thực tế.

  Ví dụ: Nếu bạn viết bài đánh giá cho một nhãn hiệu kem trị mụn, bạn muốn cho khách hàng thấy được tác dụng của nó? Cách tốt nhất là nên có một bức ảnh hoặc video của bạn trước và sau khi sử dụng sản phẩm.

  Chính Google cũng không thích, thậm sẽ phạt những website chuyên viết bài review kiểu cóp nhặt nội dung. Rất nhiều bạn khi xây dựng những website review làm tiếp thị liên kết đã từng bị Google phạt vì kiểu chỉ ngồi một chỗ đọc thông tin sản phẩm và xây dựng những bài review gần như giống nhau hoàn toàn chỉ với mục đích để bán hàng qua tiếp thị liên kết.

  Hãy nhớ và luôn đặt ra câu hỏi trước khi thực hiện bài review đó là:

  Người đọc có nhận được GIÁ TRỊ GÌ KHÔNG sau khi đọc bài review này?

  Đến đây chắc chắn nhiều bạn sẽ nói rằng: Không lẽ mỗi khi viết review sản phẩm là lại phải mua sản phẩm về để trải nghiệm? Tiền nào chịu cho đủ!

  Ngọc không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này, tuy nhiên một kinh nghiệm thực tế cho thấy khi Ngọc sở hữu chính những sản phẩm đó, trải nghiệm thực tế tính năng, công dụng và xây dựng các bài viết review thì hầu hết các bài viết đó đều cho tỷ lệ chuyển đổi rất tốt.

  Về hiệu quả kinh tế thì chắc chắn là sẽ lời chứ không lỗ, vì khi bài review đã lên top Google thì khả năng bạn sẽ bán được rất nhiều sản phẩm trong thời gian rất dài, và theo thời gian hoa hồng đảm bảo sẽ nhận nhiều hơn so với chi phí mua sản phẩm.

  3. Nghiên cứu từ khoá để biết chính xác người dùng đang tìm kiếm điều gì?

  Khi viết bài review cũng chính là lúc bạn đang tham gia vào “cuộc chiến đua top trên Google”. Mục tiêu của bạn là tiếp cận với khách hàng qua từ khoá mà họ tìm kiếm.

  Việc của bạn là cần xác định khách hàng đang: Tìm kiếm điều gì về sản phẩm dịch vụ? Mỗi tháng trung bình có bao nhiều người tìm kiếm sản phẩm dịch vụ đó?…

  Để biết được điều này không có cách nào khác đó là bạn cần nghiên cứu từ khoá với mục tiêu để tạo ra một bài viết chuẩn SEO, nhằm tiếp cận được càng nhiều người càng tốt.

  Đừng bỏ qua:

  Ngoài ra bạn cần phải hiểu chính xác người đọc bài review muốn nhận được điều gì? May mắn thay điều này không quá khó, thông thường họ muốn được trả lời những câu hỏi sau:

  • Sản phẩm/dịch vụ này có dễ sử dụng? Cách sử dụng như thế nào?
  • Chất lượng của sản phẩm/dịch vụ này ra sao?
  • Sản phẩm dịch vụ này dành cho ai? Tôi có phù hợp để sử dụng nó?
  • Những người khác đã từng sử dụng nó chưa? Và kết quả như thế nào?
  • Những ưu và khuyết điểm của sản phẩm/dịch vụ này là gì?
  • Những giải pháp thay thế?
  • Sản phẩm/dịch vụ này có đáng để tôi chi tiền?
  • Mua sản phẩm/dịch vụ này ở đâu?

  PHẢI KHÔNG? Đây là tất cả các câu hỏi mà Ngọc tin chắc rằng bất cứ ai cũng mong đợi để được giải đáp khi đọc một bài review.

  4. Xác định kiểu bài viết review

  Thông thường khi thực hiện bài viết review rất nhiều bạn chỉ đơn thuần xây dựng bài viết với cấu trúc kiểu như:

   Review (đánh giá) + sản phẩm…. + có tốt không (có nên mua/dùng không)?

  Trên thực tế để thực hiện mục đích review sản phẩm chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng các cấu trúc theo kiểu bài viết khác.

  Ví dụ:

  • So sánh: Nên mua + sản phẩm A + hay + sản phẩm B? (dùng sản phẩm A so sánh để review sản phẩm B hoặc ngược lại)
  • Cung cấp nơi bán tốt nhất, rẻ nhất: Tên sản phẩm + Có nên mua không? Ở đâu bán rẻ nhất? (kết hợp review với cung cấp lợi ích tiết kiệm)

  TRONG khi viết bài review

  Đây là lúc bạn bắt tay vào viết bài review, có 6 điều bạn cần lưu ý để có một bài review hấp dẫn và chuyển đổi người đọc thành khách hàng.

  1. Viết đoạn giới thiệu

  Đoạn giới thiệu có mục đích cung cấp cho người đọc một “bức tranh” rõ ràng về sản phẩm dịch vụ. Cung cấp các tính năng và lợi ích chính của sản phẩm/dịch vụ.

  Thủ thuật để người đọc không rời đi và tiếp tục đọc phần kế tiếp đó là đặt ra những câu hỏi nhắm đúng vào vấn đề của họ.

  Ví dụ nếu bạn đang viết bài review mỹ phẩm trị mụn thì hãy mở đầu như thế này:

  Bạn mất tự tin trong khi giao tiếp vì mụn? Bạn đã thử rất nhiều cách nhưng mụn vẫn không hề giảm mà còn tồi tệ hơn? Bạn đang tìm kiếm một một giải pháp điều trị tận gốc?… Bạn đã đến đúng nơi rồi, sản phẩm … được chiết xuất từ…… với tác dụng….

  2. Mô tả chi tiết hơn về sản phẩm

  Đây là lúc bạn cần cung cấp cho người đọc những thông tin chi tiết mà người dùng muốn biết, trước khi họ mua sản phẩm. Bao gồm:

  • Tên thương hiệu
  • Nguồn gốc, thành phần
  • Tác dụng
  • Đối tượng phù hợp sử dụng sản phẩm/dịch vụ
  • Giá cả

  Nếu có hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh và video bạn cũng có thể đưa vào phần này!

  Tại đây bạn cần thể hiện kinh nghiệm của bạn về sản phẩm/dịch vụ. Hãy cân bằng và nêu ra nhưng ưu và khuyết điểm, những điều bạn thích và chưa thích…

  Hãy khách quan!

  Nếu có những giải pháp cho khuyết điểm, hãy đưa ngay ở đoạn này.

  4. So sánh với những sản phẩm khác

  Đặt sản phẩm mà bạn đang viết bài review “bên cạnh” những sản phẩm khác, so sánh những điểm mạnh, điểm yếu giữa các sản phẩm để người đọc có một cái nhìn tổng thể.

  Điều này cũng giúp cho người đọc biết rằng bạn đã thật sự nghiên cứu, bạn có kiến thức rộng về nhiều sản phẩm trong cùng một lĩnh vực. Đây cũng chính cách để bạn gợi ý cho người đọc về những sản phẩm khác, có thể sẽ phù hợp hơn với họ.

  Những người lần đầu tiên đi tìm hiểu sản phẩm/dịch vụ họ đặc biệt thích sự so sánh này! Có thể sử dụng bảng để đưa ra những so sánh trực quan.

  5. Xác định đối tượng mục tiêu (insight khách hàng)

  Đây chính là lúc bạn giúp khách hàng trả lời câu hỏi: Sản phẩm dịch vụ này dành cho ai? Tôi có phù hợp với nó không?

  6. Viết kết luận

  Một kết luận tốt là đoạn tóm tắt về những tính năng, lợi ích các ưu và khuyết điểm của sản phẩm/dịch vụ. Đưa ra những đề xuất, nhận xét tổng quan của cá nhân bạn.

  Đối với hoạt động tiếp thị liên kết đây là lúc bạn đặt link affiliate, hoặc cũng có thể đặt link ngay vào đoạn viết giới thiệu ở phía trên hoặc ngay bên dưới hình ảnh đầu tiên của sản phẩm/dịch vụ.

  Kinh nghiệm của Ngọc là nên sử dụng 2 call to action là đủ cho một bài review, ngoài ra các lời kêu gọi hành động nên được mã hoá dưới dạng nút bấm (button) nổi bật. Để làm việc này bạn có thể sử dụng plugin Shortcodes Ultimate

  Để đa dạng hoá call to action bạn có thể sử dụng các cấu trúc sau:

  • Xem đánh giá của người mua hàng + trên (nơi bán)
  • Nhận thông tin tư vấn + sản phẩm + ngay (với loại sản phẩm có chuyển đổi CPO)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Test Report (Part 1)
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Report Tiếng Anh
 • Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Viết Bài Review Sách 2022
 • 4 Tips Cần Nhớ Để Có Một Bài Review Sách Xuất Sắc Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Review Sách Sáng Tạo, Cuốn Hút
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review

  --- Bài mới hơn ---

 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z
 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Literature Review được xem là một phần rất quan trọng trong quá trình làm luận văn của các bạn sinh viên. Vì trong quá trình chấm bài, hầu hết các giảng viên sẽ thường có xu hướng quan tâm vào phần literature review của sinh viên. Với mục đích có thể có một cái nhìn tổng quát về các mục tiêu nghiên cứu được sinh viên triển khai trong bài. Từ đó có thể biết được luận văn có đang đi đúng hướng hay không. Do vậy, các bạn sinh viên cần phải hết sức chú trọng vào phần này trong một bài luận.

  2. Một số kiểu Literature Review mẫu phổ biến nhất

  2.1. Kiểu nghiên cứu lý thuyết thuyết minh, nó bao gồm việc:

  • – Phân tích, tổng hợp một cách tường tận và thấu đáo
  • – Không theo một quy trình rõ ràng, cụ thể (non-explicit protocol)
  • – Các nghiên cứu chọn để phân tích là những nghiên cứu yểm trợ những đề xuất của tác giả
  • – Có thể đánh giá chất lượng và điểm mạnh của từng nghiên cứu khác nhau một cách định tính

  2.2. Kiểu nghiên cứu lý thuyết hệ thống:

  • – Sử dụng bằng chứng từ nghiên cứu thực nghiệm (empirical evidence)
  • – Có quy trình rõ ràng (explicit protocol)
  • – Có tiêu chí chọn lựa và loại trừ cụ thể (inclusion/exclusion criteria)
  • – Dữ kiện từ từng nghiên cứu riêng lẻ có thể được tổng hợp thành một nghiên cứu phân tích tổng hợp (meta-analysis)
  • – Thường gồm các nghiên cứu định lượng
  • – Khi thiếu dữ kiện, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tương lai để bổ khuyết cho khoảng trống nghiên cứu

  3. Hướng dẫn cách viết Literature Review hay nhất

  3.1. Xác định vấn đề, phạm vi nghiên cứu (Scoping)

  Để có thể viết Literature Review hay và đạt chuẩn nhất, điều đầu tiên cần phải làm đó là xác định được literature review của mình sẽ viết về vấn đề gì. Để có được một câu hỏi nghiên cứu rõ ràng, bạn nên trả lời được các câu hỏi như nghiên cứu về cái gì, ở đâu? Những khái niệm hoặc biến số quan tâm là gì? Các biến này có liên hệ với nhau như thế nào?

  Bạn cần chú ý rằng câu hỏi cho phần Literature Review và câu hỏi nghiên cứu luận văn là khác nhau. Chính vì vậy, làm literature review chỉ giúp bạn tìm thấy một phần đáp án cho bài luận văn, dựa trên nghiên cứu thứ cấp. Còn để trả lời toàn bộ câu hỏi nghiên cứu của bài luận thì bạn cần phải thực hiện thêm nghiên cứu sơ cấp.

  Nếu mục tiêu luận văn là “lý thuyết”, thì phần L iterature Review cần trả lời cho câu hỏi “Những lý thuyết chính nào đã được sử dụng để giải thích hiện tượng X?”

  3.2. Lên kế hoạch (Planning)

  3.3. Chọn lọc và trình bày dữ liệu

  Bạn hãy tóm tắt bằng cách liệt kê nhưng kết quả nghiên cứu từ các tài liệu tham khảo. Sau đó bạn tổng hợp và nhận xét chúng.

  4. Một số lưu ý khi viết Literature Review

  Một số lỗi thường gặp khi viết Literature Review mà sinh viên hay mắc phải là:

  • – Giới thiệu không rõ ràng – đừng đợi đến cuối mới viết ý chính của bạn
  • – Bao quát chưa đầy đủ các tài liệu hiện có
  • – Thiếu tính tổng hợp (integration)
  • – Thiếu đánh giá phê phán (critical appraisal) – đi vào những lỗi và điểm yếu của dữ kiện.
  • – Không điều chỉnh kết luận sau khi đánh giá phê phán
  • – Những khẳng định và bằng chứng mập mờ, không rõ ràng
  • – Chỉ phê bình những bằng chứng một cách có chọn lọc

  Tóm lại, trong một bài báo cáo khoa học thì để viết được, bạn sẽ phải vận dụng năng lực tư duy kiến thức tổng hợp , phản biện. Tiếp đó là khả năng phân tích nội dung cẩn thận một cách rành mạch và có sức thuyết phục người đọc.

  Với đội ngũ hơn 150 chuyên gia đã tốt nghiệp Master, Ph.D với nhiều chuyên ngành khác nhau từ những trường đại học danh giá trên khắp thế giới như University of Bristol, University of Melbourne, University of Washington, University of Toronto, University of the People, University of Leeds, Aston University,…

  Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và hoàn thiện bài viết của bạn một cách tốt nhất. Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp tại MAAS, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 50.000 khách hàng là học sinh, sinh viên trên khắp thế giới.Để mang lại những giá trị tốt nhất cho bài viết của bạn, chúng tôi không ngừng hoàn thiện và phát triển hệ thống Quality-Control để đảm bảo bài viết của chúng tôi có thể đáp ứng được mong đợi từ khách hàng.

  Đến với MAAS, bạn sẽ được hỗ trợ 24/7 khi sử dụng dịch vụ Assignment Service/ Online Assignment Service từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, MAAS còn có rất nhiều chính sách hỗ trợ các bạn sinh viên khi sử dụng dịch vụ tại MAAS.

  6. Cam kết của MAAS đối với khách hàng

  Đến với MAAS, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau khi sử dụng dịch vụ Assignment Service:

  – Cam kết bảo mật 100% thông tin khách hàng gồm thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ sử dụng (Assignment/Dissertation,Quiz) và các thông tin khác có được khi giao dịch với khách hàng. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm và không sợ bất cứ điều gì khi lựa chọn sử dụng dịch vụ tại MAAS.

  – MAAS luôn bảo hành bài viết của bạn trong vòng 45 ngày kể từ ngày bạn nhận bài Final. Đặc biệt, MAAS cam kết hoàn tiền 100% refund nếu bài viết của bạn không đạt yêu cầu.

  – Đội ngũ Writer chuyên nghiệp đã tốt nghiệp tại các trường Đại học hàng đầu thế giới với các văn bằng như thạc sĩ, tiến sĩ,.. và rất nhiều du học sinh các nước với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn Writers có trình độ cao hoặc writers cũ để được hỗ trợ tốt nhất cho bài Assignment của bạn.

  – Với mỗi bài viết tại MAAS, chúng tôi luôn dùng Plagiarism Check như Turnitin để kiểm tra bài Assignment, Online Test, Dissertation… của bạn và luôn đảm bảo bài của bạn là duy nhất và chất lượng trước khi gửi đến tay khách hàng.

  7. Mỗi bài viết Literature Review thường có giá bao nhiêu?

  Tuy nhiên, tùy theo độ khó của thông tin mà bạn đã cung cấp cho về đề tài, chuyên ngành và thời hạn hoàn thành mà mức giá và số lượng từ ngữ của bài MAASLiterature Review có thể thay đổi. Nhưng đừng lo, MAAS vẫn sẽ có những mức giá cực kỳ ưu đãi và rất nhiều chương trình khuyến mãi luôn dành cho bạn.

  MAAS có nhận hỗ trợ một phần nhỏ trong bài Literature Review không?

  có nhận hỗ trợ các bạn viết một phần bài theo yêu cầu nhưng sẽ không cam kết rằng các bạn sẽ pass cả bài mà chỉ cam kết đảm bảo đạt điểm yêu cầu trong phần bài MAAS TeamLiterature Review Literature Review Literature Review các bạn giao cho MAAS.

  8. Độ phủ sóng của MAAS trên thị trường

  – Với các dịch vụ Writing Service mà MAAS mang đến cho khách hàng gồm ( Assignment, Dissertation, Quiz, Study Plan Service, Personal Statement )

  MAAS đã không chỉ gói gọn ở trong thị trường Việt Nam nữa mà MAAS còn hiện diện trên các thị trường Châu Á như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore và các nước phương tây như Anh, Úc, Canada, Mỹ,..

  – Sắp tới đây, MAAS có kế hoạch mở rộng thêm thị trường khác để phục vụ khách hàng

  Số lượng khách hàng đặt bài cho các ngành Business chiếm hơn 80% doanh số đơn hàng tại MAAS. Cụ thể tính từ năm 2022 đến nay MAAS đã có hơn 100.000 đơn hàng thành công trong nhóm ngành Business.

  Các gói dịch vụ được khách hàng lựa chọn nhiều nhất là Assignment Online Test và Dissertation, trong đó:

  Tính đến năm 2022, MAAS đã chiếm được hơn 50% thị phần Assignment Service trên toàn thế giới.

  9. Quy trình tiếp nhận và thực hiện đặt bài Literature Review tại MAAS

  Bước 1: Sau khi đội ngũ CSKH tại MAAS đã tư vấn và gợi ý gói dịch vụ phù hợp cho khách hàng. MAAS sẽ tiến hành gửi Order Confirmation về thông tin bài viết của bạn qua email để khách hàng tiến hành thanh toán.

  Bước 3: Sau khi Writer đã hoàn thành bài viết của bạn, bài viết sẽ được check Turnitin để đảm bảo tỷ lệ đạo văn nằm trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, bài viết sẽ được chuyển cho bộ phận Quality-Control để đảm bảo bài viết phù hợp với gói dịch vụ mà bạn đã đặt.

  Bước 4: Cuối cùng, sau khi đã trải qua các bước kiểm duyệt nghiêm ngặt. Bài viết của bạn sẽ được gửi đến khách hàng đúng hoặc trước Deadline mà khách hàng đã yêu cầu.

  10. Lợi ích khi đặt dịch vụ Online Assignment

  Đến với MAAS, bạn sẽ được hỗ trợ 24/7 khi sử dụng dịch vụ Assignment Service/ Online Assignment Service từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Ngoài ra, MAAS còn có rất nhiều chính sách hỗ trợ các bạn sinh viên khi sử dụng dịch vụ tại MAAS.

  Hiểu được những nỗi lo của các bạn, MAAS Assignment Service ra mắt dịch vụ hỗ trợ Literature Review Service. Với đội ngũ Writers chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, chúng tôi tin rằng dịch vụ tại MAAS sẽ phần nào giúp các bạn sinh viên tự tin hơn và phần nào cải thiện GPA khi đối mặt với những vấn đề bài vở.

  MAAS tin rằng khách hàng khi chọn MAAS các bạn đã tìm hiểu rất nhiều. Đồng thời gửi gắm niềm tin của mình để lựa chọn một đơn vị Assignment Service đáng tin cậy. Điều quan trọng nhất với bạn khi lựa chọn đơn vị Assignment Service chắc hẳn là chất lượng bài viết, sự uy tín của đơn vị, cách họ giải quyết khi có rắc rối phát sinh hơn là chỉ quan tâm đến giá cả.

  Email: [email protected]

  Hotline: (+84) 97 942 23 93

  Facebook: https://www.facebook.com/MAASESSAYS/ https://www.facebook.com/MAASAssignment/ Instagram: https://www.instagram.com/maas.assignment/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Hướng Dẫn Các Bước Viết Literature Review
 • Hướng Dẫn Cách Viết Literature Review Hay
 • Literature Review Là Gì? Cách Viết Literature Review Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Cảm Ơn Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Từ A

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Hay Và Thu Hút Nhiều Người Đọc
 • Hướng Dẫn Cách Viết Bài Review Chất Lượng Kiếm Tiền Trên Mạng
 • Review Là Gì ? Cách Để Viết Bài Review Xuất Sắc Nhất
 • Cách Viết Bài Review Chất Lượng Mà Ai Cũng Làm Được
 • Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Đọc Một Phát Mua Hàng Ngay
 • Theo xu hướng phát triển nội dung hiện tại (Big content), hầu hết các khách hàng đều mong muốn có những content chất lượng cho website của mình.

  Đó cũng là lí do bài review sản phẩm được booking liên tục. Dạng bài review yêu cầu tính chuyên sâu cao & trên hết là đòi hỏi tư duy, kỹ năng của người viết.

  Nhiều writer đánh giá bài review khá là “khó xơi” và không phải bất cứ ai cũng có thể thực hiện được.

  “Trở thành một writer không khó. Nhưng để trở thành một writer giỏi cần phải học.”

  Mình biết rằng có vô số bài chỉ dẫn trên internet, nhưng không phải bài viết nào được viết bởi một freelancer có kinh nghiệm thực chiến.

  1. Những điều cần biết trước khi viết bài review

  Tầm quan trọng của bài review

  Người dùng có xu hướng tự chọn kênh mà họ muốn xem, tham khảo những nguồn tin mà họ muốn đọc, đặc biệt là các bài review mang tính chuyên sâu.

  Và mình chỉ muốn khuyên bạn rằng, đừng viết review khi bạn chưa thực sự tin tưởng vào sản phẩm.

  Bài review “Ethical”

  Bài review mang tính ethical ( đạo đức) thường xuất phát từ một mục đích vô cùng “thánh thiện” đó chính là mình thích thì mình viết thôi.

  Người viết có thể là người đã thực sự trải nghiệm sản phẩm, không có nhiều kinh nghiệm viết lách, chỉ nêu cảm nhận chân thực của mình.

  Thỉnh thoảng khổ chủ cùng là một writer chính hiệu, vì quá ấn tượng với sản phẩm, dịch vụ nào đó mà trổ tài múa chữ quay cuồng trên blog cá nhân.

  Nội dung review có thể được thể hiện trên nhiều kênh khác nhau ( mạng xã hội hoặc website) nhưng không phải lúc nào nó cũng được viết bởi sự yêu thích mãnh liệt của một người dùng nào đó.

  Những bài review ethical thường không mang tính thương mại, không bị “gánh nặng” tiền bạc đè nặng trên từng con chữ. Nội dung có thể chuyên sâu hoặc cảm tính tùy vào tâm trạng người viết.

  Ngoài ra, mình đánh giá một bài review vừa có tính thương mại, vừa có tính “ethical” chỉ khi writer đặt cái tâm mình vào, không viết hời hợt. Bài viết phải đi vào tính năng và lợi ích cốt lõi, nâng tầm nội dung review với giá trị tương xứng với nó. Và dĩ nhiên nó phải được trả giá đúng.

  Bài review “Unethical”

  Thực sự thì mình không thích kiểu review cho có, đã là review thì viết cho có tâm vào.

  Bạn sẽ rất dễ thấy nhiều bài review trên webisite “thiếu muối” do bị ép giá thảm thương… Nó khiến mình mình tự hỏi, doanh nghiệp cần trưng bộ mặt của mình lên webiste như thế nào? Những writer cảm thấy ra sao khi mình sinh ra những đứa con không hoàn hảo?

  “Không có content rẻ, chỉ có những người hồn nhiên phá giá content”.

  Nói tới đây thì thấy mình hơi bức xúc quá với những đắng cay mà một writer có thể phải nếm trải, chúng ta nên quay lại thôi.

  Để không bị chèn ép, dĩ nhiên là các bạn phải cho doanh nghiệp thấy khả năng của mình. Cách viết một bài review chất lượng & đáng giá đồng tiền bác gạo sẽ không khó, nếu bạn đọc hết những dòng chia sẻ này.

  Tính chất của một bài review

  Đầu tiên bạn cần phải hiểu rằng khi người đọc tìm kiếm một bài review họ đang mong muốn gì? Đặt mình vào vị trí đó để xây dựng những nội dung thực sự có giá trị với người đọc chứ không phải là những bài review “cho có”, không có gì khác biệt.

  Một bài review đúng nghĩa nên được cộng hưởng khéo léo giữa khen và chê, giữa ưu và nhược dựa trên cái nhìn khách quan về sản phẩm.

  Nếu như content trên facebook khiến chúng ta có xu hướng đọc lướt, tìm kiếm sự mới mẻ và niềm vui thì những bài review trên webiste lại cần nhiều hơn như thế. Càng chi tiết hóa, càng giúp bài viết tăng tính thuyết phục và chuyển đổi tốt hơn.

  Hiểu được những điều này, mình tin rằng đó là nền tảng vững chắc để bạn xây dựng một bài review chất lượng.

  2. Trước khi viết bài review

  Tìm hiểu phẩm từ A-Z

  Mình đã nhắc lại vấn đề này hơn 3 lần trong các bài viết trước, không chỉ đối với bài review mà dạng bài nào cũng vậy.

  Tìm hiểu sản phẩm và thương hiệu giúp bạn tìm được nguồn thông tin quý giá để tạo nên những content khác biệt so với các đối thủ.

  Mình sẽ list ra những nội dung quan trọng mà bạn nên tìm hiểu ở sản phẩm sắp review nè.

  • Nguồn gốc và xuất xứ của sản phẩm
  • Lợi thế cạnh tranh
  • Đặc điểm nổi bật (ngoại hình, tính năng)
  • Ưu & nhược điểm
  • Sản phẩm thay thế

  Xác định đối tượng truyền thông

  Mỗi sản phẩm khi tung ra thị trường đều dành cho nhóm phân khúc khách hàng khác nhau, ý tưởng được truyền thông rất rõ ràng đến nhóm công chúng đó. Chính vì vậy mà mình thấy không quá khó khi bạn xác định đối tượng truyền thông trong bài viết.

  Sản phẩm hướng đến đối tượng nào thì bạn nên chọn ngôi kể & tông giọng phù hợp với bài review sản phẩm đó.

  Và dĩ nhiên, chất văn thân thiện, gần gũi khiến người đọc thấy thoải mái hơn là tông giọng cứng nhắc và gượng gạo.

  Trải nghiệm sản phẩm

  Mình nghĩ rằng tự mình trải nghiệm sản phẩm sẽ giúp bài review của bạn có chiều sâu hơn. Vì vậy sẽ thật tuyệt vời nếu bạn yêu cầu khách hàng gửi sản phẩm hoặc mẫu thử để bạn có thể hóa thân thành khách hàng, có những trải nghiệm “bằng xương bằng thịt”.

  Viết bằng trải nghiệm thực tế và viết bằng trải nghiệm internet sẽ mang đến nội dung review khác nhau. Nếu không tin, bạn có thể thử.

  Tham khảo các ý tưởng

  Không phải ai cũng có thể thực hiện 1 bài review hay ngay khi mới bắt đầu. Nếu bạn chưa biết viết content như thế nào, mình khuyên bạn nên đọc lại bài viết này.

  Việc tham khảo bài viết cùng sản phẩm trên top của google cũng giúp bạn “spy” nội dung tốt hơn, tinh chỉnh & bổ sung những ý còn thiếu vào bài viết của mình để có được bài review chi tiết nhất.

  Chiến thuật Spy (Do thám nội dung)

  Nếu hợp tác lâu dài với khách hàng thì hãy cho họ thấy giá trị nội dung mà bạn mang lại. Và nếu có ai đó hỏi mình, làm sao để bắt kịp những bài review cùng sản phẩm của đối thủ đã lên top google, mình chỉ muốn bạn ghi nhớ điều này.

  Cho dù có giỏi viết hay không thì việc spy đối thủ là một trong những chiến thuật nội dung mà bạn cần phải vận dụng đến.

  Sau khi spy và đã có sẵn trong tay một dàn bài review đủ lượng và chất, bạn sẽ là đầu bếp chính nêm gia vị cho bài viết, thoải mái bày vẽ câu chữ, trang trí dấu câu & tận hưởng cảm giác sướng đến tột đỉnh khi bay nhảy cùng với content của mình.

  3. Trong khi viết bài review

  Mình sẽ không viết quá nhiều về những điều sáo rỗng, đọc xong mà không ứng dụng được nên sau đây sẽ là phần hướng dẫn viết bài review sản phẩmStep by Step” giúp bạn thực hiện được một bài review tâm đắc nhất.

  Đặt Headline cho bài review

  Theo kinh nghiệm của mình, tiêu đề là một trong những bước quan trọng hàng đầu để giúp bạn gia tăng tỉ lệ CTR trên đấu trường google.

  Chưa kể đến nội dung nhưng một tiêu đề hay sẽ giúp của bài review thu hút được sự quan tâm của người đọc nhiều nhất có thể.

  Vậy phải đặt tiêu đề như thế nào cho bài review mới là hợp lý – bổ trợ cho thuật toán tìm kiếm một cách tốt nhất?

   Và bạn phải luôn nhớ nằm lòng rằng “Chúng ta luôn chọn những gì mình muốn đọc thông qua tiêu đề.” (Theo sách Khoa Học Quảng Cáo).

  Bạn có thể đọc qua bài viết này, mình đã viết chi tiết cách đặt tiêu đề cho những bạn đang bị “bí từ”, những người mới bắt đầu viết content.

  Mình thường đặt theo công thức: Review + Tên sản phẩm + Tính năng nổi bật.

  Hoặc Review + Tên sản phẩm : Có thực sự tốt? Nên mua ở đâu?

  Mình đã trút hết ruột gan rồi, việc của bạn là múa chữ sao cho ấn tượng, bay bổng nhưng đừng quá đà.

  Dàn bài review chi tiết

  Sau khi nhiều chuyện hết nửa tiếng đồng hồ, mình nghĩ đã đến lúc chúng ta nên đi vào chi tiết từng phần, câu hỏi phải viết như thế nào hợp lý nhất, chạm trúng tâm lý khách hàng sẽ được giải đáp ngay ở phần bên dưới.

  Phần giới thiệu

  Có nhiều cách bắt đầu khi viết phần giới thiệu của một bài review. Thế nhưng mình khuyên bạn nên vận dụng kĩ thuật cá nhân hóa ( chưa biết kỹ thuật này đọc lại bài viết cách review sách của mình có nhắc đến kỹ thuật này) vào phần mở đầu.

  Vì cơ bản review là dạng bài viết trải nghiệm nên người đọc sẽ cảm thấy tin tưởng hơn nếu bạn đưa ra trường hợp cụ thể.

  Phần thân bài

  Mình đánh giá phần body của một bài review hấp dẫn và thu hút khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Bạn review với tư cách gì (Nghề nghiệp cụ thể, nếu là người có sức ảnh hưởng càng tốt)
  • Duyên cớ nào khiến bạn biết đến sản phẩm
  • Động cơ gì thúc đẩy bạn viết review sản phẩm này mà không phải là một sản phẩm khác
  • Chốt lại và đi thẳng vào vấn đề

  Khi viết bài review, hãy tự đặt mình vào vị trí người đọc và không ngừng tự đặt câu hỏi, họ mong muốn tìm được những nội dung gì khi viết bài review.

  Mình thường hướng vào insight của khách hàng để bắt đúng mạch cho bài viết sau đó, khai thác nỗi sợ hãi của khách hàng, những khát khao tiềm ẩn bên trong họ để có thể sáng tạo ra những nội dung thu hút nhất.

  Hướng vào insight khách hàng

  Kỹ thuật Storytelling thường chiếm được cảm tình của người dùng hơn, khiến họ đặt niềm tin vào nội dung của bài viết.

  Bạn có thể review chung chung với ngôi thứ nhất hoặc thứ ba, nhưng mình khuyến khích bạn nên vận dụng kỹ thuật cá nhân hóa bài vài review để nó được sinh động và hấp dẫn hơn.

  Kỹ thuật storytelling

  Hãy viết sao cho bài review không khiến người đọc khó chịu bởi nội dung quá thiên vị cho sản phẩm bạn đang đề cập. Bạn có thể tập trung vào sản phẩm, nhưng phải là nội dung khách quan & chân thật, viết ra dưới dạng chi tiết, dễ đọc, dễ hiểu để người dùng dễ theo dõi.

  Những nội dung chính mà bài review luôn cần bao gồm những ý chính sau đây:

  Nội dung khách quan

  Đây được xem là dàn ý chính của một bài review sản phẩm, mình đã cẩn thận note hết rồi, việc của bạn là khai thác và chọn lọc câu từ để hoàn thiện bài viết thôi.

  Một bức ảnh hơn ngàn lời nói, và một đoạn video còn hơn trăm vạn lời người đọc muốn nghe.

  • Nguồn gốc xuất xứ thương hiệu
  • Ngoại hình sản phẩm
  • Tính năng sản phẩm
  • Ưu điểm và nhược điểm
  • Trải nghiệm chân thật của bạn

  Nếu sản phẩm đó thực sự tốt và được cộng đồng công nhận sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu bạn không đưa những bằng chứng ( evidence) này vào.

  Dẫn chứng trực quan

  Sự so sánh giữa sản phẩm này với sản phẩm kia sẽ giúp bài viết của bạn sinh động và không bị nhàm chán.

  Thú thật lúc mới bắt đầu, mình cũng gặp khó khăn ở phần này, vướng nhiều cái khó mà không biết hỏi ai.

  Vậy nên hôm nay mình sẽ note ra đây những đặc điểm bạn cần so sánh, bao gồm:

  So sánh giữa các sản phẩm

  Phần tổng kết

  Sau khi để người xem đọc mệt nghỉ thì bạn nên phát biểu cảm nhận cá nhân sau một thời gian sử dụng sản phẩm này.

  – Mức độ hài lòng như thế nào ( bao nhiêu % hoặc hài lòng như thế nào)

  • So sánh tính năng
  • So sánh mức độ yêu thích (độ phổ biến)
  • So sánh giá cả

  – Có tiếp tục sử dụng sản phẩm không

  – Có recommend sản phẩm thay thế nào không

  4. Sau khi viết bài review

  Kiểm tra lại lỗi chính tả

  Một người viết chuyên nghiệp sẽ không để lỗi chính tả xảy ra.

  Tuy nhiên cho dù có chuyên nghiệp như thế nào thì trong lúc viết một bài review siêu dài sẽ khó tránh đến việc nhầm lẫn, sai dấu câu hay sai chính tả ( Chuyện bình thường như ở huyện luôn).

  Để không bị khách hàng đánh giá mình, ” writer này viết hay mà cứ sai chính tả miết ” thì việc đọc lại và kiểm tra lỗi chính tả, cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.

  Chú trọng cách trình bày

  Cách trình bày trong bài viết sẽ giúp người đọc dễ dàng theo dõi nội dung trên trang của bạn hơn. Hãy nghĩ mà xem, cùng một nội dung nhưng bạn thích một bài viết chi chít chữ hay một bài viết được đầu tư visual bắt mắt? Chắc chắn là bạn đã tự có câu trả lời rồi đó.

  Phần trình bày trong bài viết review không phải ai cũng nhắc bạn đâu, nhưng mình hứa là sẽ hướng dẫn bạn tự học content, tự viết content một cách hiệu quả & tiết kiệm nhất nên nó có mặt ở đây nè.

  Đã qua rồi cái thời content được seo một cách hời hợt trên khắp các diễn đàn. Bạn sẽ không thể nào giúp khách hàng của mình cạnh tranh được với nội dung review trước đó của đối thủ nếu không chạy theo những cách trình bày tối ưu.

  Bạn có để ý rằng, hầu hết các bài viết của mình đều viết đoạn ngắn. Mình ngắt dòng thường xuyên luôn để người đọc dễ dàng theo dõi nội dung.

  Hãy nghĩ mà xem, đa số các bài viết của mình đều trên 2000 từ, nếu mình cứ vô tư viết như đám rừng chắc chẳng ma nào dám kiên trì đến cuối để mà xem.

  Vì vậy hãy ngưng, ngắt, sử dụng dấu câu hợp lý & ngắt dòng mỗi khi để ý thấy đoạn quá dài & mình khuyến khích các bạn nên viết mỗi đoạn từ 2-4 dòng là hợp lý nhất.

  Bạn có biết vì sao khách hàng thường xuyên booking các bài viết review không? Đó là vì họ đang có ý định kinh doanh sản phẩm đó hoặc làm affiliate marketing lên các kênh. Vậy nên phần call to action trong bài viết review là cực kì quan trọng.

  Mình hứa sẽ dành thời gian để chia sẻ chi tiết cách viết call to acton cho người mới bắt đầu sau bài viết này. Bây giờ thì bạn nên biết trước tiên để viết được “lời kêu gọi mua hàng” chỉn chu nhất thì cần ghi nhớ 3 nguyên tắc nằm lòng đó chính là: Đơn giản – rõ ràng – quyết liệt.

  Mình sử dụng công cụ Button Optimizer; Điều chỉnh nút call to acton với kích thước, màu sắc và content phù hợp; Sau đó Download nút call to action dưới dạng file hình rồi tải lên những vị trí thích hợp trong bài review.

  Viết đến đây, nhìn xuống thì bàn phím đã mòn đi ít nhiều ( mình đùa vui thôi). Hy vọng sau khi đọc bài viết của mình bạn có thể tự hoàn thành một bài review, có thể được sếp khen hoặc khách hàng sẽ book bài đắt như tôm tươi chẳng hạn.

   Bộ sưu tập các bài review được đánh giá cao

  “Con đường làm writer còn nhiều chông gai, mong bạn giữ lửa, vững tin & bước tiếp.”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Review Sản Phẩm Hay (Viết Ra Tiền
 • Cách Viết Test Report (Part 1)
 • Hướng Dẫn Cách Trình Bày Report Tiếng Anh
 • Tuyển Dụng Cộng Tác Viên Viết Bài Review Sách 2022
 • 4 Tips Cần Nhớ Để Có Một Bài Review Sách Xuất Sắc Nhất
 • 17 Cách Kiếm Tiền Online Bằng Cách Viết Review (Đánh Giá)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mẫu Đơn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hoa Mẫu Đơn Trong Tiếng Tiếng Anh
 • Hoa Mẫu Đơn – Ý Nghĩa Và Biểu Tượng Của Sự Giàu Có
 • Hoa Mẫu Đơn Trung Quốc Hoa Đẹp Độc Đáo
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Trồng Và Chăm Sóc Cây Hoa Mẫu Đơn
 • Trong thời đại 4.0 hiện nay, thường những quyết định mua hàng, đặt phòng khách sạn hay thậm chí chọn quán ăn đều sẽ bị ảnh hưởng bởi những câu review và đánh giá.

  Theo nghiên cứu, đến 86% người tiêu dùng sẽ đọc các đánh giá khi tìm kiếm sản phẩm hoặc dịch vụ. Chính vì thế, các đánh giá 5 sao và phản hồi tích cực có thể dẫn đến thứ hạng thuận lợi trên các công cụ tìm kiếm, trong khi đó các đánh giá sao thấp hoặc phản hồi tiêu cực có thể là nguy cơ khiến các doanh nghiệp dịch vụ “dẹp tiệm” hoàn toàn.

  Vì vậy, một số những doanh nghiệp đưa ra những offer khá tốt để thuê những người khác viết đánh giá cho sản phẩm của mình. Từ đó, những ai có khả năng viết lách tốt, có thể đã hoặc chưa sử dụng dịch vụ nhưng vẫn muốn kiếm chút tiền tiêu vặt thì có thể tận dụng. 

  Dưới đây sẽ là 17 cách để bạn bắt đầu kiếm tiền online bằng cách viết review.

  Đánh giá các sản phẩm của Amazon

  Amazon là “vua” của Thương mại điện tử và nếu bạn đang muốn kiếm thêm tiền bằng cách viết đánh giá trên Amazon, đây là một số nền tảng phổ biến nhất để bắt đầu.

  1. FIVERR

  Có một sự thật khá buồn cười về Fiverr khi Amazon thực sự đã kiện hơn 1.000 người viết bài đánh giá Fiverr giả mạo trong quá khứ.

  Trước đây, Fiverr đã từng bị ngập trong các đề nghị đánh giá giả mạo, tuy Fiverr hoàn toàn tuân thủ Amazon và cấm người bán reivew giả nhưng vẫn có rất nhiều người cố gắng kiếm thêm, đặc biệt một số review còn có chữ ‘Amazon’.

  Dù sao, Fiverr có sự kết hợp lành mạnh giữa các sản phẩm, sách và các dịch vụ đánh giá của Amazon và đây là một trong những nền tảng tuyệt vời để bạn bắt đầu kiếm tiền bằng cách viết đánh giá. 

  2. CÁC NHÓM RIÊNG TƯ TRÊN FACEBOOK

  Trong khi Fiverr từng là nơi đầu tiên bạn nghĩ để viết đánh giá kiếm tiền thì hiện nay các nhóm Facebook cá nhân có vẻ phổ biến hơn nhiều, đặc biệt là các đánh giá trên Amazon.

  Thử search nhanh về Group review Amazon thì có thể dễ thấy cộng đồng những người viết đánh giá khá đông, mỗi ngày có đến hàng trăm bài được đăng lên. Người viết review có thể nhận quà miễn phí, các discount, hoặc trả bằng tiền. Có một số group yêu cầu bạn phải có gian hàng trên Amazon nhưng phần lớn là không yêu cầu. 

  3. RAO VẶT ĐỊA PHƯƠNG

  Mặc dù đây là lựa chọn không mấy phổ biến nhưng khi bạn tìm kiếm key word “Amazon review” thì sẽ thấy rao vặt địa phương là một kênh có các sản phẩm miễn phí hoặc các discount giành tặng cho những đánh giá tốt. 

  Hãy chú ý về những review fake vì bạn có thể bị gỡ tài khoản nếu vi phạm điều khoản, tuy nhiên đây vẫn có thể là nơi kiếm được 1 khoản kha khá và quà tặng miễn phí. 

  4. LÀM VIỆC CHO AMAZON VINE

  Nếu bạn là người thường xuyên mua sắm các mặt hàng trên Amazon thì có thể bạn sẽ được mời để tham gia cộng đồng có tên “Amazon Vine”.

  Đây là cộng đồng những người luôn đưa ra những đánh giá tin cậy cho các mặt hàng mới hoặc được phát hành sớm trên Amazon. Mục tiêu của Amazon Vine chính là giúp người tiêu dùng khác đưa ra quyết định mua hàng tốt hơn.

  Thành viên Vine sẽ nhận được sản phẩm miễn phí khi họ viết những đánh giá. Để trở thành thành viên của Amazon Vine, bạn phải có thứ hạng đánh giá cao và được mời. Xếp hạng của người đánh giá phản ánh chất lượng và sự hữu ích của các đánh giá sản phẩm của bạn, vì vậy hãy ghi nhớ cơ hội này vào lần tới khi bạn viết đánh giá sản phẩm!

  5. CAPTERRA

  Khi nói đến thế giới đánh giá phần mềm, Capterra là một trong những người chơi lớn nhất ngoài kia. Từ điện toán đám mây đến phần mềm kế toán, Capterra là một cửa hàng cho tất cả mọi thứ bạn cần biết khi đưa ra quyết định mua phần mềm.

  Vì Capterra quan tâm đến việc tổng hợp những đánh giá tốt từ khách hàng để tạo thêm niềm tin của khách hàng (thông qua các giao dịch tạo liên kết / khách hàng tiềm năng), họ sẵn sàng trả tiền để bạn viết những  đánh giá đó.

  Capterra nói rất rõ trong hướng dẫn của họ rằng họ rất kỹ càng trong mọi đánh giá và  chỉ trả tiền cho những đánh giá nào được phê duyệt.

  Khi đăng ký trên Capterra, bạn cần xác minh danh tính của mình thông qua LinkedIn bạn có thể phải gửi ảnh chụp màn hình của phần mềm bạn đang sử dụng / chứng minh thêm bạn có kinh nghiệm thực sự. Việt đánh giá trên Capterra để kiếm tiền dường như là một cách dễ dàng vì bạn có thể nhận những thẻ quà tặng $ 10.

  6. GARTNER

  Gartner là một trang web đánh giá phần mềm / công nghệ phổ biến khác, và giống như Capterra, cách duy nhất Gartner có thể cung cấp giá trị là thông qua việc tiếp tục phát triển danh sách đánh giá và tài nguyên của người dùng.

  Giống như Capterra, Gartner cũng sẵn sàng trả tiền cho người dùng để xem xét phần mềm và đưa ra mức giá 25 đô la cho mỗi đánh giá được xác minh và tổng cộng 10 đánh giá mỗi năm.

  Vì vậy, nếu bạn thực sự sử dụng nhiều phần mềm, đây có thể là một cách tốt để kiếm thêm 250 đô la một năm mà không gặp nhiều vấn đề. 

  7. G2 CROWD

  G2 Crowd là một trang web đánh giá tập trung vào các giải pháp phần mềm và dịch vụ kinh doanh. Với hơn 700.000 đánh giá đã được xác minh, G2 Crowd chắc chắn là một trong những nền tảng tin cậy để bạn có thể kiếm tiền tại đây. 

  Nếu bạn muốn được trả tiền để viết đánh giá, bạn có thể kết hợp G2 Crowd, Gartner và Capterra vì tính ra bạn có thể kiếm được gần 500 đô la/ năm nếu bạn thực sự sử dụng phần mềm hoặc là một người viết lách khá. 

  G2 Crowd trả $ 5- $ 15 cho mỗi đánh giá được xác minh và bạn phải xác minh danh tính của mình thông qua LinkedIn như với Capterra. 

  8. APPER

  Apperwall  là một ví dụ về cách bạn có thể kiếm tiền bằng cách xem xét các ứng dụng hoặc trò chơi.Để đăng ký trên rất đơn giản: tạo và xác minh tài khoản / điện thoại của bạn, sau đó tải xuống và xem xét các ứng dụng cụ thể rồi kiếm tiền từ đó thôi.

  Apperwall và các trang web tương tự thường trả từ 0,25- 1,50 đô la cho các đánh giá được chấp nhận. Tuy nhiên,  viết đánh giá giả là trái với điều khoản dịch vụ của Google PlayStore hoặc App Store, vì vậy bạn sẽ khó kiếm tiền ở các công ty này.

  Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện một chút nghiên cứu hoặc thậm chí dùng thử Apperwall cho chính mình, bạn có thể kiếm được một số thu nhập phụ khá trong thời gian rảnh rỗi.

  9. KIRKUS

  Kirkus thực sự được thành lập vào năm 1933 và tạp chí Kirkus Reviews là một tạp chí thành công mang đến những đánh giá sách mới nhất và lớn nhất cho độc giả trên toàn thế giới.

  Kirkus hiện cũng đang tìm kiếm các nhà phê bình sách có kinh nghiệm về các tác phẩm tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha, và bạn có thể nộp đơn xin việc trên trang web của họ. Chỉ cần lưu ý, các bài đánh giá thường có khoảng 350 từ và dự kiến ​​sẽ hoàn thành trong 2 tuần sau khi giao sách, vì vậy những người đọc chậm nên tránh xa bài này!

  10. ONLINE BOOK CLUB (https://onlinebookclub.org)

  Câu lạc bộ sách trực tuyến chính xác là  đúng như cái tên của nó. Trên OBC, quá trình này rất đơn giản. Mỗi ngày, một cuốn sách điện tử miễn phí hoặc giảm giá mạnh sẽ được công bố và người dùng có cơ hội đọc và xem lại cuốn sách đó (nếu họ muốn).

  Mặc dù hầu hết độc giả có thể sẽ không kiếm được tiền cho các đánh giá của họ, nhưng các đánh giá phổ biến nhất có thể kiếm tới 50 đô la, và cùng lắm thì đấy vẫn là cách đơn giản để có được một loạt sách điện tử miễn phí mỗi năm.

  Nếu bạn là một người hâm mộ nghiêm túc về việc đọc và muốn nói lên ý kiến ​​của mình nhân tiện có thể kiếm tiền thì bạn nên tham gia Online Book Club.

  11-15. TRANG WEB ĐÁNH GIÁ SÁCH KHÁC

  Nếu bạn muốn được trả tiền để viết đánh giá sách, có rất nhiều ấn phẩm hoặc trang web tùy chọn khác hiện đang tuyển dụng người đánh giá, bao gồm:

  • BookBrowse.com

  • TheUsReview.com

  • NewPages.com

  • AnySubject.com

  • Nhà xuất bảnWeekly.com

  Hãy nhớ rằng, tính cạnh tranh ở các trang web rất cao, vì vậy đừng mong đợi tiền dễ dàng từ thế giới đánh giá sách trực tuyến!

  16. BẮT ĐẦU MỘT BLOG DỰA VÀO ĐÁNH GIÁ

  Hình thức viết blog là một cách tốt nhất để để kiếm tiền từ viết đánh giá. Bạn nên chú tâm vào blog của riêng bạn và tăng lượng người đọc. Dù khá khó khăn và tiêu tốn thời gian nhưng có thể mang lại rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Với nhiều người, họ không mất quá nhiều thời gian để tạo một blog 100 đô la / tháng. Khi bạn có bất cứ lượng theo dõi nào, đồng nghĩa bạn có thể có thu nhập.

  17. BẮT ĐẦU MỘT KÊNH YOUTUBE

  Nếu bạn đã từng tìm kiếm review về sản phẩm / dịch vụ trên YouTube, bạn sẽ biết chính xác những gì tôi đang nói.Thậm chí bạn không cần phải trở thành một chuyên gia. Bạn có biết, các kênh như Ryan ToyReview đã thu về hơn 20 triệu USD doanh thu trong năm 2022, mặc dù nó được điều hành bởi một đứa trẻ và chuyên review đồ chơi.

  Đương nhiên là bạn có thể sẽ không trở thành Ryan tiếp theo, nhưng nếu bạn có niềm đam mê với một lĩnh vực thích hợp, bạn có thể có thể tìm hiểu về YouTube hoặc viết blog chỉ để xem mọi thứ diễn ra như thế nào. Bạn có thể ngạc nhiên với kết quả sau một vài tháng làm việc chăm chỉ!

  Một số Lưu ý khi bạn viết review fake

  Các công cụ tìm kiếm và thị trường Amazon đang tối ưu hóa việc phát hiện gian lận và họ cũng đang nỗ lực để loại bỏ thậm chí cấm những người review fake khỏi nền tảng của họ vì điều đó làm giảm độ tin cậy.

  Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc kiếm tiền thông qua viết đánh giá, có lẽ bạn sẽ phải mất nhiều giờ làm việc không công để xây dựng được lịch sử trên Amazon, Google, Yelp hoặc bất kỳ tài khoản nào khác mà bạn sẽ sử dụng.

  Tốt nhất, bạn vẫn nên viết những đánh giá trung thực về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã sử dụng. Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị sẵn một tài khoản khác để thay thế trong trường hợp bạn bị cấm hoặc đánh giá của bạn tự động bị gắn cờ là spam.

  5

  /

  5

  (

  1

  vote

  )

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Biểu Thức Chính Quy Trong C#
 • File .bat Là Gì? Tạo File Bat Sửa Lỗi Thông Dụng Tự Động
 • Cách Viết Mail Xin Nghỉ Việc Đúng Chuẩn Thể Hiện Sự Chuyên Nghiệp
 • Cách Trả Lời Thư Mời Phỏng Vấn – Trả Lời Email Của Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Thư Xin Việc Với Mẫu Chuẩn Dành Cho Ứng Viên
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100