Top 14 # Cách Viết Mở Bài Essay Agree Or Disagree Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Cách Viết Essay Agree Or Disagree Chi Tiết Nhất

Cách viết essay agree or disagree chi tiết nhất

Bạn cần hiểu định nghĩa của agree or disagree essay trước khi học cách viết essay agree or disagree.

1.1. Định nghĩ về bài essay agree or disagre

Bài essay agree or disagree là dạng bài yêu cầu người viết chứng minh cho người đọc thấy rằng nhận định của mình về vấn đề của đề bài là đúng bằng cách đưa ra những luận điểm, lập luận và dẫn chứng.

Nhận định (hoặc ý kiến) của tác giả trong trường hợp này sẽ là Agree (Đồng ý), Disagree (Không đồng ý), hay Đồng ý một phần (Partial agree) với đề bài.

1.2. Cách nhận biết đề bài essay agree or disagree

Một trong những điều quan trọng bạn cần nắm trước khi tìm hiểu cách viết essay agree or disagree là bạn phải biết cách nhận dạng dạng đề bài này để không viết lạc đề.

Các đề bài essay agree or disagree thông thường trước tiên sẽ nêu ra một vấn đề hoặc đưa ra nhận định cho một vấn đề nào đó, sau đó sẽ kết thúc bằng một câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra ý kiến xem bạn có đồng tình hay không đồng tình hoặc đồng tình một phần với đề bài.

– What is your opinion? (không có yêu cầu “Discuss both view” như trong dạng discussion essay)

– To what extent do you agree or disagree?

– Do you agree or disagree?

Ví dụ: Most of people believes that children’s autism rises from watching smart-phone, Ipad and television too much. What is your opinion?

I) Introduction (Mở bài)

1.3. Cấu trúc bài essay agree or disagree

Cấu trúc của bài essay agree or disagree bao gồm 4 đoạn văn ngắn, phân bổ vào 3 phần là Introduction (Mở bài), Body paragraph (Thân bài), Conclusion paragraph (Kết luận). Cụ thể như sau:

II) Body paragraph (Thân bài)

– 1 câu dẫn dắt vấn đề (paraphrase)

– 1 câu trả lời câu hỏi theo yêu cầu của đề bài và nêu các ý chính sẽ viết trong thân bài

– Nêu lý do bạn đồng ý/không đồng ý thứ nhất

– Nêu các lập luận giải thích lý do

– Nêu ví dụ dẫn chứng

– Nêu lý do bạn đồng ý/không đồng ý thứ hai

III) Conclusion paragraph (Kết luận)

– Nêu các lập luận giải thích lý do

– Nêu ví dụ dẫn chứng

– 1 câu dẫn lại mục tiêu chính của để bài

– 1 câu tóm tắt các ý đã trình bày trong thân bài

– 1 câu đưa ra kiến nghị của bạn (nếu có phần này sẽ được cộng điểm)

2. Cách viết bài luận agree or disagree

Bước 1: Phân tích đề

Bước 2: Tìm ý tưởng

Bạn hãy tìm ý tưởng từ trong những sự việc thực tế vì hầu hết các đề bài essay thường xoay quanh những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống.

Ví dụ: Với vấn đề bệnh tự kỷ của trẻ em bắt nguồn từ việc xem điện thoại thông minh, Ipad và Tivi quá nhiều.

Thực tế cho thấy càng ngày càng có nhiều trẻ em bị tự kỷ trong thời đại công nghệ thông tin, cha mẹ bận rộn thường không kiểm soát việc xem quá nhiều của các bé, dẫn đến tích cách các em dễ nổi cáu, phong cách sống thụ động, ít nói chuyện, tỏ ra nhút nhát, thường tưởng tượng mình là nhân vật trong game,… Đây chính là những ý tưởng mà bạn có thể viết.

Bước 3: Sắp xếp các ý tưởng vào dàn bài

I) Introduction (Mở bài)

Sau khi có ý tưởng, bạn cần phân bố các ý tưởng vào một dàn bài cụ thể, nhằm giúp bạn định hình trước lộ trình viết của essay, và giúp bạn kiểm soát không để bỏ sót ý tưởng.

II) Body paragraph (Thân bài)

Ví dụ: Với đề bài bên trên, bạn có thể lập dàn bài như sau:

– 1 câu trả lời câu hỏi của đề bài: “Đồng ý (I agree)

– Lý do 1 bạn agree/disagree: Inactive lifestyle

– Usually seat alone, no any physical action

– EX: Children will do this as a habit and limit their communication

– Lý do 2 bạn agree/disagree: Be shy and hot-temper

III) Conclusion paragraph (Kết luận)

– Children imagine they’re the characters in games and follow that character’s temper and action.

– EX: The science show that watching technological productions too much will impact to human’s brand, especially with children

– Paraphrase and summarise

Bước 4: Tiến hành viết

Phần thân bài sẽ phụ thuộc vào ý kiến của bạn là Agree (Đồng ý), Disagree (Không đồng ý), hay Đồng ý một phần (Partial agree) trong phần mở bài.

– Nếu ý kiến của bạn là hoàn toàn đồng ý (Completely agree) hoặc hoàn toàn không đồng ý (Completely disagree), thì cả 2 đoạn của thân bài sẽ lần lượt viết về các luận điểm và lập luận nhằm chứng minh cho ý kiến của bạn.

– Nếu ý kiến của bạn là không hoàn toàn đồng ý đồng ý hoặc chỉ đồng ý một phần (Partial agree), 2 đoạn trong phần thân bài (Body paragraph) sẽ có 2 hướng viết như sau:

1. Hướng viết cân bằng: Mỗi đoạn body paragraph sẽ lập luận và dẫn chứng về từng quan điểm, lưu ý bạn muốn nhấn mạnh quan điểm nào hơn thì viết sau.

Khi gặp khó khăn về vấn đề viết luận văn tiếng anh, essay hay assignment, hãy nhớ đến Tổng đài tư vấn luận văn 1080, nơi giúp bạn giải quyết những khó khăn mà chúng tôi đã từng trải qua.

2. Hướng thiên lệch (tức là bạn agree nhiều hơn disagree, hoặc disagree nhiều hơn agree): cả 2 đoạn body cũng sẽ lần lượt lập luận cho từng ý kiến (agree hoặc disagree), tuy nhiên bạn thiên về ý kiến nào nhiều hơn thì sẽ viết kỹ hơn và sẽ viết ở đoạn body 2.

Nếu bạn đang gặp khó khăn hay vướng mắc về viết luận văn tiếng anh, essay hay assignment. Bạn không có thời gian để làm luận văn vì phải vừa học vừa làm? Kỹ năng viết cũng như trình bày quá lủng củng?… Vì vậy bạn rất cần sự trợ giúp của Dịch Vụ Viết Thuê Assignment

3. Bài mẫu essay agree or disagree

Topic: We cannot help everyone in the world that needs help, so we should only be concerned with our own communities and countries. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Bài essay mẫu sau đây là ví dụ thực tiễn và đầy đủ giúp bạn nắm rõ hơn về cách viết essay agree or disagree một cách chính xác.

Some people believe that we should not help people in other countries as long as there are problems in our own society. I disagree with this view because I believe that we should try to help as many people as possible.

(280 words, band 9)

At the same time, I believe that we have an obligation to help those who live beyond our national borders. In some countries the problems that people face are much more serious than those in our own communities, and it is often even easier to help. For example, when children are dying from curable diseases in African countries, governments and individuals in richer countries can save lives simply by paying for vaccines that already exist. A small donation to an international charity might have a much greater impact than helping in our local area.

In conclusion, it is true that we cannot help everyone, but in my opinion national boundaries should not stop us from helping those who are in need.

Cách Viết Bài Essay Agree

IELTS THAYGIA mong rằng những chia sẽ ngắn ngọn sau đây sẽ giúp các bạn những người đang vật lộn với môn Viết IELTS task 2 hiểu được cách viết bài Agree- Disarege? và To what extend do you agree or disgaree?

Tiểu luận IELTS Essay ” Agree- Disagree ” là văn gì?

Đó là loại văn hỏi Ý kiến của các bạn. Đồng tình hay không. Như vậy nó là văn “hỏi ý kiến .” Tiếng anh Ý kiến là “Opinion.” Do đó ,với bài thể loại Ý kiến của bạn, bạn nhất định phải dùng những cụm từ như I Think, In my opinon, It seems to me that.. ở phần mở bài và kết luận.

Ngoài ra, có nhiều loại câu hỏi khác cũng thuộc thể loại văn “” Opinion”” này. Ví dụ như những câu sau””

What is your view?

Do you think…?

Do đó, cả 2 loại câu hỏi này đều là loại văn IELTS cho các bạn biên độ để đồng tình 1 phần, hoặc đồng tình hoặc không đồng tình toàn bộ. Nói cách khác có 3 tình huống:

TH 1 : Bạn có thể viết 1 bài luận IELTS ESSAY 100% đồng tình.

TH 2 : Bạn có thể viết 1 bài 100% KHÔNG đồng tình.

VÀ TH: 3 Bạn có thể đồng tình hoặc không đồng tình MỘT PHẦN ( Partially Agree or disagree )*

VẬY CÁCH VIẾT ĐỒNG TÌNH HAY KHÔNG ĐỒNG TÌNH 1 PHẦN sẽ như thế nào?

NÓi THÊM, khi bạn chọn TH 3 ( đồng tình hoặc không đồng tình 1 phần) thì bài viết của các bạn:

Phải đề cập đến 2 mặt của vấn đề nhưng Không Cân Đối như loại bài Discuss 2 sides (50% và 50% ) .

Viết luận IELTS là 1 kĩ năng cực khó, và nó bắt đầu bằng việc Phân tích đề và chọn Approach – Hướng tiếp cận. Một khi các bạn chưa nắm rõ được đề ielts này viết theo hướng nào, thì điểm viết IELTS ESSAY Không bao giờ cao. Do là giám khảo đánh giá các bạn Không Hiểu Đề , nằm trong tiêu chí Task Response chiếm 25% tổng điểm.

<li id="viewer-136j7" class="_1atvN _2TTR5 _1BJwx public-DraftStyleDefault-unorderedListItem public-DraftStyleDefault-depth0 public-DraftStyleDefault-depth0

Cách Viết Agree Or Disagree Essay Có Yếu Tố So Sánh Hơn Nhất

Trong IELTS Writing Task 2, dạng bài Agree or Disagree essay là một dạng đề mở, cho phép thí sinh được tự do trình bày ý kiến của mình về một ý kiến được cho trước. Khác với dạng đề này, những dạng đề như Cause and Solution hay dạng đề Pros / Cons có những yêu cầu rất cụ thể, đòi hỏi thí sinh nêu được những nguyên nhân và giải pháp của một vấn đề hoặc thuận lợi và bất lợi của một xu hướng nào đó.

Tổng quan về Agree or Disagree essay

Chính nhờ những yêu cầu cụ thể này, thí sinh được định hướng sẵn là cần phải viết về cái gì trong bài của mình, nhờ vậy thí sinh sẽ ít bị lan man hơn và cũng sẽ dễ hơn cho thí sinh trong việc đạt điểm 6 trở lên ở tiêu chí Task Response, vì họ chỉ cần bám theo yêu cầu của đề, liệt kê và chứng minh được những nguyên nhân – giải pháp, hay thuận lợi – bất lợi, như đề bài yêu cầu là được.

Trong khi đó, đối với những dạng đề mở như Agree or Disagree essay, việc thí sinh viết lan man và lạc đề diễn ra rất thường xuyên. Chính vì tính chất mở của dạng đề này, nên thí sinh sẽ phải tự định hướng cho chính mình và đảm bảo những gì mình viết có thể trả lời được câu hỏi của đề bài. Chính vì thế, sẽ có rất nhiều trường hợp thí sinh sau khi viết thật nhiều về ý kiến của mình nhưng khi kết luận lại thì không trả lời được câu hỏi ở đề bài rằng: Bạn có đồng ý với ý kiến trên hay không?

Bài viết này sẽ chỉ ra cho thí sinh những bước thật cụ thể mỗi khi giải quyết dạng đề Agree or Disagree essay trong IELTS, cũng như hướng dẫn cách tư duy trong việc trình bày ý kiến về một vấn đề cho trước, dựa trên việc nhóm các kiểu ra đề lại với nhau thành từng nhóm riêng biệt. Với các dạng đề khác, người đọc có thể tham khảo khóa Advanced tại ZIM. Khóa học sẽ cung cấp phương pháp làm 5 dạng bài của IELTS Writing Task 2, cũng như cải thiện kỹ năng tư duy ứng dụng vào phát triển ý.

Dạng đề Agree or Disagree Essay có so sánh nhất

Đề 1: The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the fuel cost. Do you agree or disagree?

Tạm dịch: Cách tốt nhất để giải quyết các vấn đề môi trường tăng giá nhiên liệu. Bạn có đồng ý hay không?

Đối tượng được so sánh ở đây là việc tăng giá xăng dầu, và đề bài đang cho rằng đây là giải pháp tốt nhất.

Đề 2: There have been many inventions in human history (e.g. the wheel). Some people think the most important thing is the Internet. To what extent do you agree or disagree?

Tạm dịch: Có nhiều phát minh trong lịch sử nhân loại (ví dụ như bánh xe). Nhiều người cho rằng phát minh quan trọng nhất chính là internet. Bạn có đồng ý hay không?

Đối tượng được so sánh ở đây là Internet, và đề bài đang cho rằng đây là phát minh quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại

Những lỗi tư duy điển hình khi làm Agree or Disagree essay

Đề bài: Bạn Phương là người đẹp nhất lớp

Câu hỏi: Bạn có đồng ý với điều này hay không?

Giả sử thí sinh đồng ý với ý kiến này, sau đây sẽ là một số lỗi tư duy trong lập luận mà thí sinh có thể mắc phải:

Nhầm lẫn giữa good và best

Có rất nhiều thí sinh cố gắng chứng minh đối tượng được cho là tốt nhất bằng cách liệt kê hàng loạt những “lợi ích, thuận lợi” của đối tượng này trong thân bài, sau đó kết luận rằng đối tượng này là “tốt nhất, hiệu quả nhất”.

Xét ví dụ đơn giản bên trên, giả sử thí sinh cố gắng chứng minh luận điểm “Bạn Phương là người đẹp nhất lớp” bằng cách liệt kê ra thật nhiều đặc tính đẹp của bạn Phương (ví dụ mắt to long lanh lấp lánh hoặc thậm chí đưa bằng chứng xác thực là “bạn Phương” đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào đó).

Tuy nhiên dù cho thí sinh có khen đối tượng được nhắc đến nhiều đến cỡ nào, dùng bao nhiêu dẫn chứng và bằng chứng bảo vệ cho vẻ đẹp đó, đối tượng này chỉ dừng ở mức là rất đẹp hoặc cực kỳ đẹp chứ vẫn chưa thể khẳng định là đẹp nhất. Bởi vì có thể bạn này “rất đẹp, cực kỳ đẹp” nhưng có người nào khác nào đó đẹp hơn bạn thì sao, nếu có người đẹp hơn bạn này thì không thể kết luận bạn là đẹp nhất.

Nguyên nhân cơ bản ở đây là, khi đề bài hỏi là “đẹp nhất hay không”, thì thí sinh phải có một sự so sánh ở đây, nếu không có so sánh với những đối tượng khác, thì đối tượng trên chưa chắc có phải là “đẹp nhất” hay không.

Tương tự, đối với đề số 1, bàn luận về “việc tăng giá xăng dầu”, nếu thí sinh chỉ liệt kê thật nhiều thuận lợi của giải pháp này thì chỉ có thể kết luận rằng đây là một giải pháp “rất tốt”, chứ chưa thể nào khẳng định nó là “tốt nhất”.

Một lần nữa, đối với đề số 2, bàn luận về “tầm quan trọng của internet”, nếu thí sinh chỉ liệt kê thật nhiều lợi ích của phát minh này đối với con người, thì chỉ có thể kết luận rằng đây là một giải pháp “rất quan trọng đối với con người”, chứ chưa thể nào khẳng định nó là “quan trọng nhất”.

Với một lỗi như vậy, điểm “thỏa mãn yêu cầu đề bài” – Task Response có thể chỉ được 5.0, vì chưa thể trả lời được đề bài (một trong những yêu cầu để được 6.0 ở tiêu chí Task Reponse)

Nhầm lẫn giữa better và best

Một số thí sinh khác, đã nhận ra được việc phải thực hiện biện pháp so sánh đối với dạng bài này, cố gắng chứng minh những đối tượng khác không tốt bằng đối tượng đề bài cho. Quay trở lại luận điểm “Bạn Phương là người đẹp nhất lớp”, một số thí sinh có thể thực hiện so sánh với những bạn khác trong lớp như bạn A, bạn B và bạn C, qua đó chứng minh được 3 bạn này đều không “đẹp” bằng bạn “Phương”, từ đó đi đến kết luận rằng bạn “Phương là đẹp nhất lớp”.

Tuy nhiên, dù đã thực hiện được biện pháp so sánh nhưng mà luận điểm trên chỉ đúng nếu trong lớp chỉ có tổng cộng 4 học sinh, còn nếu sĩ số lớn hơn 4 thì những học sinh còn lại trong lớp đều vẫn chưa được chứng minh là “không đẹp bằng bạn Phương”, vì thế “Phương” vẫn chưa chắc là “đẹp nhất”.

Hay nói cách khác, nếu chưa thể so sánh đối tượng trên với tất cả những đối tượng khác trong tập hợp, thì vẫn chưa thể kết luận đối tượng này là “tốt nhất đẹp nhất” được. Nguyên nhân cơ bản là, muốn một đối tượng là “nhất”, thì đối tượng này phải “hơn’ tất cả những đối tượng “khác”.

Tương tự, đối với đề số 1, bàn luận về việc “tăng giá xăng dầu”, nếu thí sinh chỉ so sánh giải pháp này với một hoặc một vài các giải pháp khác mà không thể chứng minh rằng không còn giải pháp nào khác thì hoàn toàn không thể kết luận giải pháp này là tốt nhất được, biết đâu có một giải pháp nào khác tốt hơn mà tác giả chưa đề cập tới thì sao.

Một lần nữa, đối với đề số 2, bàn luận về “tầm quan trọng của internet”, nếu thí sinh chỉ chứng minh phát minh này quan trọng hơn một vài phát minh nào khác, thì hoàn toàn không thể kết luận internet là phát minh quan trọng nhất được bởi vì không thể nào biết tổng số phát minh của nhân loại là bao nhiêu được.

Để phản biện, người đọc chỉ việc nêu ra một phát minh nào khác mà tác giả chưa liệt kê qua và chứng minh rằng nó quan trọng hơn internet là tác giả đã thua cuộc trong việc bảo vệ luận điểm của mình.

Áp dụng vào cách viết agree or disagree essay

Qua những lỗi được liệt kê bên trên, có thể rút ra một kết luận rằng việc chứng minh một đối tượng là tốt nhất, quan trọng nhất hoàn toàn không khả thi, đặc biệt là trong bài thi IELTS Writing Task 2 với chỉ 40 phút để viết và trên dưới 300 từ cho mỗi bài viết.

Trong khi đó, việc chứng minh một đối tượng nào không phải là “đẹp nhất, tốt nhất, quan trọng nhất”,… lại hoá ra rất dễ dàng, và hoàn toàn khả thi trong thời lượng như trên. Việc thí sinh phải làm chỉ đơn giản là tìm một đối tượng khác và chứng minh nó tốt hơn đối tượng đề bài cho là đạt yêu cầu.

Với ví dụ bên trên, để chứng minh “bạn Phương không phải là đẹp nhất”, chỉ cần tìm một bạn khác cũng đẹp và nêu lý do bạn này đẹp hơn bạn Phương là luận điểm bạn Phương đẹp nhất đã được bác bỏ thành công.

Áp dụng vào trong IELTS, thí sinh có thể rút ra một nguyên tắc chung cho dạng đề Agree or Disagree essay với yếu tố so sánh nhất rằng: Luôn luôn “Không đồng ý”, sau đó chứng minh một giải pháp khác tốt hơn là xong.

Cấu trúc gợi ý:

Đề 1: The best way to solve the world’s environmental problems is to increase the fuel cost. Do you agree or disagree?

Mở bài

Diễn giải lại đề bài và khẳng định quan điểm của mình (paraphrasing và thesis statement)

Cách 1: Many believe that increasing the cost of fuel is the best solution to global environmental issues. This method, although beneficial to the air quality and the world’s natural resources, is not the most effective due to many reasons, from my point of view.

Đối với cách 1, tác giả chọn việc trình bày những thuận lợi của giải pháp này trước khi chứng minh rằng giải pháp này không phải là hiệu quả nhất. Theo đó, thân bài thứ nhất sẽ bàn về những lợi ích của nó lên chất lượng không khí và nguồn tài nguyên thiên nhiên thế giới. Lập trường (position) ở đây là mặc dù có lợi, nhưng giải pháp này không phải là tốt nhất.

Đối với cách 2, tác giả chọn việc trình bày những bất lợi của giải pháp này trước khi chứng minh rằng giải pháp này không phải là hiệu quả nhất. Theo đó, thân bài thứ nhất sẽ bàn về những bất lợi và lý do giải pháp này không mang tính thực tiễn cao, và thân bài thứ hai cũng sẽ đưa ra một giải pháp khác tốt hơn. Lập trường (position) ở đây là ngay từ đầu đây không phải là giải pháp tốt rồi, và có một giải pháp khác tốt hơn.

Thân bài thứ nhất

Thí sinh có hai lựa chọn, hoặc là trình bày những lợi điểm của đối tượng, hoặc là trình bày những bất lợi của đối tượng. Thí sinh có thể chọn dựa trên ý tưởng của chính mình, vốn kiến thức cũng như là từ vựng của mình.

Nếu xăng trở nên đắt hơn, thì người dân sẽ ít dùng xe hơi hay xe máy của họ để đi lại hằng ngày và thay vào đó là sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để mang tính kinh tế hơn. → Những phương tiện công cộng này có thể chưa được nhiều người hơn nên có thể giảm số lượng xe cộ cá nhân trên đường cũng như là lượng CO2 thải ra.

Người dân phải trả nhiều tiền hơn để mua xăng, nên họ có thể sẽ dùng nó cẩn thận hơn và ít lãng phí hơn. → điều này làm chậm đi sự cạn kiệt các nguồn năng lượng không tái tạo được, ví dụ như nhiên liệu hóa thạch, cái mà mất nhiều triệu năm để phục hồi.

On the one hand, the policy of raising the price of fuel may bring about certain benefits in terms of the environment. First, should petrol become increasingly expensive, citizens may feel less willing to choose their cars or motorbikes to commute every day, before growing more interested in public means of transportation that is much more economical. These public vehicles, able to carry more commuters at a time, can cut down on the quantity of personal transport as well as the CO2 emissions released into the air. Second, having to spend a larger amount of money affording gas, people will likely use it in a more careful and less wasteful manner. This can slow down the depletion of non-renewable energy resources, such as fossil fuel, which take many million years to recover.

Việc xăng trở nên đắt hơn có thể khiến cho các công ty với ưu tiên hàng đầu là tìm kiếm lợi nhuận sẽ tăng giá để bù cho các khoản chi phí vận tải phát sinh. → điều này khiến hàng hoá trên thị trường trở nên ít thân thiện với túi tiền hơn và người dân phải chi nhiều hơn cho phí sinh hoạt của họ.

Dù cho có áp dụng, giải pháp này cũng không giải quyết được vấn đề bởi vì xăng dầu là nhu yếu phẩm của nhân loại. → Dù cho có tốn kém cỡ nào, người ta vẫn sẽ mua phục vụ nhu cầu đi lại của họ, và vì thế thất bại trong việc thoả mãn mục tiêu ban đầu là bảo vệ môi trường

In the first place, not only does the policy of raising the fuel price burden citizens financially but it also promises very few positive changes in the environment. First, that petrol grows increasingly expensive may cause companies whose top priority is making profits to raise the price of their products to cover the arising transportation cost. This results in the goods on the market becoming less affordable, and citizens have to pay more for their living expenses. Second, such a method, even if being implemented, does not necessarily solve environmental problems as fuel can be considered one of the most basic necessities of humankind. No matter how costly it will be, people will still buy it to satisfy their travel demand, which fails to meet the initial purpose of saving the environment.

Thân bài thứ hai

Dù cho thân bài đầu tiên có bàn về thuận lợi hay bất lợi, thí sinh cũng cần nêu ra một giải pháp khác ở thân bài thứ hai để chứng minh rằng giải pháp đề bài cho là không phải tốt nhất.

Các nhà sản xuất mà có ưu tiên hàng đầu là lợi nhuận có thể sẽ phải tăng giá của họ để bù cho chi phí vận tải phát sinh → số ti­­­ền người dân tiêu cho việc mua sắm có thể sẽ tăng và chi phí sinh hoạt của họ cũng tăng.

Một giải pháp khác tốt hơn là đầu tư tiền để đảm bảo chất lượng của phương tiện giao thông công cộng để người tham gia giao thông dùng nó thường xuyên hơn là phương tiện cá nhân. → Khi ít phương tiện cá nhân được sử dụng, không chỉ lượng tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch giảm mà lượng CO2 thải ra cũng sẽ giảm.

the amount of money citizens spend shopping will increase and so will their living expenses. In fact, a more reasonable approach is that the government should spend more money ensuring the quality of mass transit in order for commuters to use it more often. With fewer private vehicles being used, not only does the fossil fuel consumption decline but the CO2 emissions will also see a drop.

Chính phủ nên đầu tư vào chất lượng của các phương tiện giao thông công cộng, ví dụ như là máy điều hoà hiện đại bên trong xe bus hoặc bổ sung thêm các tuyến đường. → khi việc sử dụng phương tiện này trở nên thoải mái và tiện lợi hơn thì sẽ có nhiều người sử dụng hơn, khi đó số lượng xe cá nhân sẽ giảm và lượng CO2 thải ra cũng giảm theo.

Cho ví dụ: đây cũng chính là giải pháp mà Việt Nam sử dụng trong những năm vừa qua, nhờ vậy bầu khí quyển đã được phục đáng kể

So sánh: giải pháp này tốt hơn giải pháp kể trên vì không gây ra gánh nặng lên ngân sách của người dân.

Another solution that is able to deal with environmental issues worldwide more effectively without entailing financial difficulties for people is ensuring the quality of mass transit. For example, the government can either allocate the national budget for the equipment of modern air conditioners inside the bus or the addition of bus routes. Being more comfortable and convenient to use, public transport will likely attract more passengers, due to which the quantity of private vehicles can be decreased and so can the CO2 emissions. This is also what the governing bodies in Vietnam have carried out in recent years, and therefore, the local atmosphere is reported to have seen considerable improvements.  In addition, investing money in the quality betterment of such public means of transport does not cause any burdens on people’s budget like the fuel price increasing method.

Conclusion

Cách 1: Lập trường của bài viết là mặc dù giải pháp này có lợi, nhưng nó không phải là tốt nhất. Cho nên, kết bài có thể được viết như sau:

Cách 2: Lập trường của bài viết là giải pháp này ngay từ đầu không phải là giải pháp tốt, nên nó càng không phải là tốt nhất. Cho nên, kết bài có thể được viết như sau:

Kết luận

Trong phần một của chuyên mục phân tích các cách ra đề của dạng Agree or Disagree Essay, tác giả đã phân tích nhóm những đề có yếu tố so sánh, cụ thể là so sánh nhất. Đối với những đề bài có yếu tố so sánh như vậy, sẽ rất khó cho thí sinh khi đồng ý và chứng minh rằng những gì đề bài đưa ra là tốt nhất, hiệu quả nhất, quan trọng nhất,…

Cách giải quyết chung cho nhóm này là, giải pháp đề ra có thể có lợi hoặc có hại, nhưng suy cho cùng, nó không phải là giải pháp tối ưu nhất. Phần hai của chuyên mục sẽ là phân tích nhóm đề tiếp theo, nhóm Agree or Disagree essay có yếu tố so sánh hơn.

Hoàng Anh Khoa

Ielts Writing Task 2: Hướng Dẫn ‘Ăn Điểm’ Dạng Bài Agree Or Disagree

Bước đầu tiên để viết một bài luận tốt trong IELTS Writing Task 2 là xác định loại câu hỏi. Các câu hỏi trong phần này có thể được chia thành bảy loại:

1. agree/disagree

2. discuss two opinions

4. causes (reasons) and solutions

5. cause (reasons) and effects

6. problems and solutions, and

7. compare and contrast

A. Hướng dẫn viết bài Agree or Disagree essay

Trong phần IELTS Writing Task 2, có thể bạn sẽ được yêu cầu viết bài như sau:

In some countries the number of people suffering from health problems because of excess consumption of junk food, is increasing. It has, therefore, become imperative for governments to impose a higher tax on this kind of food. To what extent do you agree or disagree?

Đối với một câu hỏi như vậy, bạn cần phải được rõ ràng về việc bạn đồng ý hoặc không đồng ý với câu tuyên bố ở đề bài. Quan điểm của bạn cần phải rõ ràng với việc sử dụng đúng từ vựng tiếng Anh.

Cấu trúc của bài luận Agree or Disagree được chia thành ba phần: mở đầu, thân bài và kết luận.

1. Hướng dẫn viết phần mở đầu dạng bài luận Agree or Disagree

Lập trường của bạn trên tuyên bố ở đề bài phải được đề cập trong phần mở đầu. Đoạn giới thiệu của bạn phải luôn bắt đầu bằng một cách thức diễn đạt khác câu tuyên bố có trong câu hỏi. Cấu trúc viết phần mở đầu cho dạng câu hỏi Agree or Disagree cần được thực hiện như sau:

– Câu 1: diễn đạt lại câu tuyên bố ở câu hỏi

– Câu 2: Làm rõ lập trường của bạn với tuyên bố đó.

– Câu 3 và câu 4: Câu bổ trợ hai câu trên. Hãy nhớ bạn không cần viết quá nhiều ở phần mở đầu mà cần làm rõ quan điểm để viết tiếp phần thân bài.

Ví dụ: In some countries the number of people suffering from health problems because of excess consumption of junk food, is increasing. It has therefore become imperative for governments to impose a higher tax on this kind of food. To what extent do you agree or disagree?

Phần mở đầu:

Câu 1: The number of people facing health issues due to the intake of junk food has increased in some countries.

Câu 2: Many people think that levying taxes on such consumables will control the consumption rate of such eatables.

Câu 3, 4 : This essay agrees with this notion and supports the belief that the government should impose a high tax on these consumables for curbing the issue. It will do so by bringing out certain arguments and supporting it with relevant examples and data.

2. Hướng dẫn viết phần thân bài dạng bài luận Agree or Disagree

Thân bài là nơi mà bạn trình bày các luận điểm của mình cùng với những lập luận và ví dụ. Thông thường, 2 luận điểm tương ứng với 2 đoạn văn là đủ.

Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý/ không đồng ý, thì các luận điểm của bạn sẽ phải đủ rõ ràng và hợp lý để người đọc có thể hiểu được tại sao bạn lựa chọn của bạn là như vậy;

Nếu câu trả lời của bạn là đồng ý một phần, bạn phải chỉ ra được bạn đồng ý ở điểm nào và không đồng ý ở điểm nào. Ở mỗi luận điểm sẽ phải có giải thích rõ ràng cũng như ví dụ cụ thể.

3. Hướng dẫn viết phần kết luận dạng bài luận Agree or Disagree

Khác với phần thi IELTS Writing Task 1, phần Task 2 yêu cầu bạn phải có kết luận. Phần kết luận có mục đích là để tóm tắt lại câu trả lời và giải thích của bạn. Một đoạn kết bài chuẩn thường nằm ở khoảng 1-3 câu.

Lưu ý: Đừng đưa ra thêm bất kỳ luận điểm nào không được nhắc tới ở phần thân bài vào trong kết luận. Ngoài ra, bạn hoàn toàn không được phép viết lại y chang mở bài cho phần kết bài của mình.

B. Bài mẫu IELTS Writing Task 2

Some people feel that entertainers such as film stars, pop musicians or sports stars are paid too much money. Do you agree or disagree? Which other types of job should be highly paid? Trả lời:

It is often said that people who work in the entertainment industry such as movie stars, musicians, and sports stars are being overpaid. This essay discusses why I think they are paid too much money and then I will describe other occupations that I think should receive higher salaries.

The main reason I strongly feel that the salaries are too high is that the entertainers’ income does not reflect the amount of work they do. For instance, a top star movie like Angelina Jolie can easily make one million dollars by acting in a single film. This amount may never be reached by many people during their life no matter how hard-working they are. In addition, if we base people’s income on their relative contribution to society the incomes of entertainers seem too high. This is because entertainment is not as important to our society as much as other fields such as science and technology.

There are other professions that deserve to be paid well for their work. More specifically, people like doctors who make a big contribution to society should be rewarded. Since doctors can save lives and give people hope, they should receive a high amount to reflect the meaningful contributions they make. Another type of occupation deserving of a good salary is teachers because they have a huge responsibility to contribute to the education of the next generation. Surely people we entrust with such a task should be rewarded accordingly.

Từ vựng:

reflect the low amount of work =reveal and show the low amount of work

relative contribution=comparative impact

fields such as science and technology =work areas such as science and technology

meaningful contributions=real assistance and help

gap in benefits =difference in benefits

Tổng hợp!