【#1】Cách Viết Overview Dạng Map Trong Ielts Writing Task 1 Qua Phân Tích Thông Tin Tổng Quan

MapProcess là hai dạng bài tương đối khó đối với nhiều thí sinh khi làm bài thi IELTS Writing Task 1. Trong đó, phân tích thông tin tổng quan là một bước vô cùng quan trọng để thí sinh có thể viết Overview dạng Map và Process một cách hiệu quả. Bài viết sẽ hướng dẫn người học cách phân tích thông tin trong từng dạng bài và tổng hợp một số cấu trúc cũng như từ vựng để người học sử dụng trong phần Overview.

Tại sao cần phân tích thông tin tổng quan?

Không chỉ riêng dạng bài Map và Process IELTS Writing Task 1, bước phân tích thông tin tổng quan là một bước vô cùng quan trọng đối với bài thi IELTS Writing Task 1. Bước này sẽ giúp người học có một cái nhìn khái quát nhất về biểu đồ để từ đó có thể viết Overview hiệu quả cũng như có nhận thức để chia đoạn phân tích biểu đồ một cách hợp lý.

Dạng Map trong IELTS Writing Task 1

Ở dạng Map trong IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ được yêu cầu phải miêu tả các bản đồ. Dạng bài này thường đòi hỏi thí sinh miêu tả sự thay đổi giữa hai hình vẽ của cùng một địa điểm trong quá khứ và hiện tại, hoặc ở hiện tại và dự kiến trong tương lai. Ví dụ:

Thông tin tổng quan cần phân tích trong dạng Map thường là những thay đổi, khác biệt đáng chú ý nhất giữa hai bản đồ. Người học có thể xác định những thay đổi chung này bằng cách đặt ra các câu hỏi sau:

Thông tin tổng quan nhất: Nhìn chung xu hướng và mức độ thay đổi của bản đồ là gì? (Thay đổi nhiều hay ít, những thay đổi này đến từ đâu và để phục vụ mục đích gì? Có phần nào của bản đồ không thay đổi hay không?)

Ngoài thông tin tổng quan về xu hướng thay đổi, thí sinh cần phân tích thêm những sự thay đổi nổi bật. Nhất là đối với những bản đồ không có sự thay đổi đáng kể về tổng thể, thí sinh có thể trực tiếp chỉ ra thay đổi chính trong hai hình vẽ bằng cách trả lời một vài câu hỏi, ví dụ như trong một số trường hợp:

 • Phần nào của bản đồ đã mất đi và phần nào thay thế?
 • Bản đồ thể hiện lượng cư dân/ người ít hơn hay tăng lên?
 • Diện tích khu vực nông thôn/ cây xanh có giảm đi không?
 • Có cải tiến lớn gì trong cơ sở hạ tầng hay không?
 • Những tòa nhà và khu vui chơi giải trí đã thay đổi như thế nào?

Lưu ý: người học chỉ nên nêu sự thay đổi chung nhất chứ không nên đi vào phân tích quá cụ thể.

Ví dụ 1:

Ví dụ 2: Trong một số trường hợp, chỉ có một phần của bản đồ thay đổi

Ví dụ 3:

Ví dụ 4:

Ứng dụng trong viết Overview dạng Maps trong IELTS Writing Task 1

Bước 1: Người học cần phân tích thông tin tổng quan như đã hướng dẫn ở trên và lựa chọn thông tin để đưa vào phần overview, miêu tả xu hướng hoặc kết hợp với sự thay đổi dễ nhận ra nhất.

Bước 2: Chọn lọc các cấu trúc câu và từ vựng để viết phần Overview.

Bài viết sẽ tổng hợp một số cấu trúc và từ vựng mà người học có thể sử dụng trong phần overview:

Overall, the town has been significantly changed, particularly on the …

(Nhìn chung, thị trấn đã được thay đổi đáng kể, đặc biệt đối với …)

The library saw/experienced/witnessed dramatic changes/ significant developments in its layout.

(Thư viện đã trải qua một sự thay đổi/ phát triển đáng kể trong cách bố trí)

The village changed considerably over the period.

(Làng đã thay đổi đáng kể trong suốt thời kỳ)

Over the time period, the area was totally redeveloped.

(Theo thời gian, khu vực này đã được tái phát triển hoàn toàn.)

The central business district was completely modernised during the time period.

(Khu trung tâm thương mại đã được hiện đại hóa hoàn toàn trong suốt thời gian đó.)

During the 10-year period, the industrial area was totally transformed.

(Trong thời gian 10 năm, khu vực công nghiệp đã chuyển đổi hoàn toàn)

  Miêu tả thay đổi lớn nhất:

Overall, the main differences between the … are …

(Nhìn chung, sự khác biệt chính giữa … là …)

Overall, the most striking difference in the layout is that …

(Nhìn chung, sự khác biệt nổi bật nhất trong cách bài trí là …)

As can be seen from the maps, the most noticable change taking place in the area is …

(Có thể thấy từ bản đồ, thay đổi đáng chú ý nhất đang diễn ra trong khu vực là…)

From the maps, it is clear that the most dramatic change that occurred in the town was…

(Từ bản đồ, rõ ràng là sự thay đổi mạnh mẽ nhất xảy ra trong thị trấn là)

Một số động từ khác để miêu tả sự thay đổi trong từng trường hợp:

Enlarged

Extended

Developed

Expanded

Demolished

Knocked down

Pulled down

Removed

Torn down

Cut down (trees)

Constructed

Built

Erected

Introduced

Added

Planted (forests, tree)

Opened up (facilities)

  Change into something (thay đổi thành một thứ khác)

Converted

Replaced

Made into

Modernised

Renovated

Recontructed

Transformed

Một số ví dụ để người học thực hành viết Overview dạng Map:

Ví dụ 1:

Overall, while the area to the east of the gallery remains almost the same, the western side has undergone several significant changes including the rearrangement of rooms and the addition of new facilities.

Ví dụ 2:

Overall, there was a considerable development over the period shown, which transformed the town from a small rural village into a largely residential area.

In general, the island has been completely transformed after the constructions of several tourist facilities to attract visitors.

Overall, while the area to the east of the railway will remain almost the same, the western side is going to undergo several significant changes, especially with regards to the transport infrastructure.

Overall, the main change for 2024 involves the addition of a new school building. The school will then be able to accommodate a considerably larger number of students.

As can be seen from the plans, the most noticable change taking place in the area is the construction of a ring road around the centre. Moreover, various other developments with regard to shops and housing will accompany the building of this road.

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Như vậy, đối với việc viết overview dạng Map trong IELTS Writing Task 1, người học cần chú ý so sánh hai bản đồ và phân tích xu hướng cũng như những thay đổi đáng chú ý nhất của địa điểm để viết phần thông tin tổng quan. Vậy còn cách phân tích thông tin tổng quan dạng Process như thế nào? Mời bạn đọc xem tiếp phần sau “Cách phân tích thông tin dạng Process trong IELTS Writing Task 1 và ứng dụng viết Overview” đề biết thêm chi tiết!

Hoàng Phương Anh

【#2】Cách Viết Introduction Trong Ielts Writing Task 1 Tránh Mất Điểm

1) Tổng quan về Introduction Writing task 1:

Nhiệm vụ của Introduction: Nhiệm vụ của phần Introduction này là giới thiệu cho người đọc về nội dung của biểu đồ là gì: Biểu đồ cung cấp thông tin về cái gì, trong khoảng thời gian nào…

Chỉ cần viết duy nhất 1 câu Introduction: Introduction chỉ cần viết duy nhất một câu để diễn đạt lại đề bài theo ý riêng của mình, không dài dòng, không ý kiến cá nhân, không nhận xét, không số liệu. Với một câu này, bạn hoàn toàn dễ dàng viết Introduction trong duy nhất 2 phút vì từ vựng, cấu trúc và cách viết hoàn toàn theo khuôn mẫu và rất dễ học.

2) Viết Introduction trong 3 phút = Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa (paraphrase)

Đây là cách viết đơn giản, nền tảng và an toàn nhất để có được 1 câu introduction mới. Với cách viết này bạn chỉ cần thay thế những từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa hoặc những cách diễn đạt mới mà bạn viết, hoàn toàn không làm thay đổi nghĩa của câu.

Đề bài: The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007

Xác định các từ và cụm từ đồng nghĩa như sau:

Show = illustrate, compare, indicate, reveal, give information about, give data about, etc.

The main reason = the primary reasons, the primary cause,

Migration to and from the UK = people came to and left the UK

In 2007 = in the year 2007

Thay thế các từ đồng nghĩa vào đúng vị trí cũ bạn có được câu mới cho phần Introduction như sau:

The pie charts illustrate the primary reasons that people came to and left the UK in the year 2007

List các từ và cụm từ dùng để paraphrase:

graph = line graph

chart = bar chart/ pie chart/table/flow chart

the diagram = the p

the map = the diagram

shows = illustrates (or ‘compares’ if the graph is comparing), chúng tôi terms of….

the number of = the p for

the proportion of = the p for = the percentage of=the rate of

in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)= in three different countries = in three countries namely….

from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years/over a 10-year period

in 1999 = in the year 1999

in 1980 and 2000 = over two separate years/ps are given for 1980 and 2000/in two different years

【#3】Hướng Dẫn Cách Viết Conclusion Cho Essay Ielts Writing Task 2 Đơn Giản

Viết phần kết bài – conclusion trong ielts writing task 2 như thế nào?

Phần kết bài đóng vai trò tóm tắt lại những gì chúng ta đã viết trong bài. Tuy dễ viết nhưng nó lại là phần quan trọng không thể thiếu trong một bài viết, và nó cũng có những yêu cầu nhất định.

Một đoạn kết bài trong writing task 2 ielts cần thiết phải có các thành phần sau:

Các cụm từ nối: chúng giúp cho đoạn văn được kết nối liền mạch với những đoạn đã viết trước đó, đồng thời chúng cũng là dấu hiệu báo cho người đọc biết đã đến phần kết bài.

Một số cụm từ nối thường dùng:

Ngoài 2 thành phần chính cần thiết phải có ở trên các em có thể thêm vào ý kiến cá nhân, sự dự đoán hoặc ý tưởng đề xuất trong phần kết bài này.

Với 2 thành phần chính cần thiết phải có nêu trên, chúng ta chỉ cần viết một đoạn kết bài ngắn gọn, đơn giản và đầy đủ 2 thành phần trên là được. Các em cần lưu ý là sau khi viết xong phần này chúng ta cần dành thời gian để kiểm tra và sửa lỗi cho cả bài, do đó đừng nên mất quá nhiều thời gian cho phần kết bài này mà hãy căn sao cho có thời gian khoảng 3 phút để kiểm tra lỗi sau khi viết.

Một số lưu ý khi viết conclusion cho bài essay ielts task 2

Không viết thêm ý mới vào phần này: phần kết bài là phần đóng, chỉ tóm gọn lại ý chúng ta đã viết trước đó chứ không mở ra những ý mới. Nếu muốn thêm ý thì hãy thêm ở phần thân bài.

Hãy đảm bảo phần kết bài này đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi và nêu đúng ý chính mà chúng ta đã viết trong bài.

Đa dạng ngôn ngữ: phần này chúng ta sẽ nêu lại ý chính đã viết trước đó bằng ngôn từ khác chứ không phải copy nguyên từ trên xuống. Do đó các em hãy thể hiện cho giám khảo thấy sự đa dạng về từ vựng của các em.

Không nên viết quá dài, chỉ cần 1 – 2 câu là đủ.

Đề bài:

Blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops it is increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. Blood sports should be banned.

To what extent to you agree or disagree?

Thêm ý kiến cá nhân và đề xuất:

I hope that governments around the world discuss this issue with haste and forbid this inhumane type of sport as soon as possible.

Phần kết bài hoàn chỉnh:

To conclude, it is clear that blood sports must be prohibited as no civilized society should allow the pain and suffering of animals simply for fun. I hope that governments around the world discuss this issue with haste and forbid this inhumane type of sport as soon as possible.

Đề bài:

More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better for everyone?

Kết bài:

In conclusion, governments could certainly implement a range of measures to enhance the quality of life for all city residents.

Khoá luyện thi IELTS cấp tốc với những kinh nghiêm quý báu giúp bạn rèn luyện 4 kỹ năng IELTS reading, IELTS Writing, IELTS Spearking & IELTS Listening được chia sẻ đầy đủ nhất trong chương trình này kèm tài liệu luyện thi IELTS Online. Nhằm giúp các bạn sinh viên và các bạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi IELTS đạt điểm tốt nhất, chúng tôi khai giảng khoá học luyện thi IELTS cấp tốc, Đây là khoá học tiếng anh trực tuyến nhằm giúp bạn nắm vững và hiểu rõ cấu trúc của 1 đề thi IELTS chuẩn cùng các phương pháp tiếp cận và làm bài thi IELTS hiệu quả nhất cũng như các kinh nghiệm ghi điểm trong mỗi phần thi.

Tu khoa:

【#4】Hướng Dẫn Cách Viết Writing Task 1 Ielts Hiệu Quả

I/ Tổng quan IELTS Writing task 1

Writing Task 1 là để kiểm tra khả năng phân tích xu hướng và diễn đạt những xu hướng này theo hướng tăng/giảm/thay đổi một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Một bài viết trong phần này có độ dài trung bình rơi vào 150 từ. Người học được quyền phân bổ thời gian làm bài khi làm kỹ năng viết, tuy nhiên quãng thời gian hợp lý nhất để thực hiện phần này là 20 phút.

Có tổng cộng 7 dạng trong IELTS Writing task 1

Đây là dạng biểu đồ gồm 2 trục Ox và Oy (trục hoành và trục tung), và trên hình có các đường nối giữa các số liệu để biểu thị một xu hướng nào đó. Đặc điểm của biểu đồ đường trong IELTS Writing Task 1 Line Graph đó là thường có bao gồm yếu tố về thời gian. Đa số những đề thi thật từ trước đến nay về biểu đồ này đều có số liệu từ quá khứ.

Biểu đồ cột trong Writing Task 1 có thể biểu thị một xu hướng phát triển trong một quãng thời gian hoặc biểu thị các thông số nào đó trong một năm. Biểu đồ cột có thể được minh hoạ dưới dạng thẳng (như trong hình) hoặc dạng ngang, tuy nhiên điều này không làm thay đổi gì tới việc trình bày và diễn giải số liệu.

Biểu đồ tròn trong Writing Task 1 về biểu đồ tròn sẽ thường tập trung vào tỷ lệ phần trăm, và người học sẽ phải giải quyết ít nhất từ hai cho đến ba biểu đồ để đưa ra sự thay đổi qua từng thời kỳ của số liệu.

Đối với dạng Table người học sẽ phải tự mình vạch rõ ra xu hướng tăng/giảm/thay đổi của mỗi đối tượng. Ngoài ra, bảng cũng rất hay được kết hợp trong Mixed Charts để đưa thêm thông tin về một khía cạnh nào đó của một biểu đồ đã cho.

Biểu đồ kết hợp thực chất chỉ là một biểu đồ lớn bao gồm hai trong các loại biểu đồ nhắc đến ở trên. Thông thường, biểu đồ thứ hai sẽ đưa ra thông tin đi sâu hơn về một khía cạnh thông tin nào đó ở biểu đồ thứ nhất, vậy nên người học lúc nào cũng phải trình bày được mối quan hệ giữa chúng để tạo ra sự kết nối giữa hai biểu đồ đã cho.

Khi thực hiện một bài viết thuộc dạng này, chúng ta sẽ phải mô tả quá trình phát triển hoặc sinh trưởng của một đối tượng, quy trình thực hiện của một hoạt động sản xuất hoặc cơ chế làm việc của một loại máy móc nào đó.

Giống với dạng bài Process, dạng bản đồ (Map) cũng được thể hiện dưới dạng hình ảnh. Người học sẽ được yêu cầu đưa ra mô tả về những thay đổi có trong hình vẽ, thường là về một địa điểm cụ thể hoặc về bố cục sắp xếp của một toà nhà nào đó,…

II/ Hướng dẫn cách viết Writing task 1 hiệu quả

Trên thực tế, không có một cấu trúc cố định nào cho Writing Task 1, vì một bản báo cáo có thể được trình bày với nhiều kiểu khác nhau tuỳ theo cách tiếp cận. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có 1 form chung quy trình viết Writing task 1 cho tất cả các dạng bài:

1. Cách viết Introduction

Nội dung của phần mở bài là câu trả lời cho câu hỏi: Các bảng biểu trình bày về cái gì? Đây là biểu đồ gì? Biểu đồ này thể hiện sự thay đổi hay phát triển của đối tượng nào? Có bao nhiêu đối tượng có trong bài? Những thay đổi hay phát triển được trình bày trong khoảng thời gian nào? Đơn vị đo lường số liệu là gì?

Các bạn hãy bắt đầu bài viết với 1 – 2 câu mở đầu bằng cách viết lại ý của câu hỏi với ngôn từ của mình (paraphrasing). Phương pháp ‘paraphrase’ sẽ giúp các bạn viết phần mở bài rất nhanh chóng và dễ dàng.

Đây là phần mà người viết sẽ phải đưa ra xu hướng tăng/giảm/thay đổi nổi bật nhất của các đối tượng trong bảng hay biểu đồ. Đối với dạng Process, người viết phải đưa ra một tóm tắt về quy trình đang được đưa ra.

Trên thực tế, đoạn Overview có thể được chuyển xuống cuối cùng khi người viết đã hoàn thành mô tả các số liệu. Lúc này, đoạn văn đóng vai trò như một đoạn Conclusion (Kết luận) cho bài viết. Nếu chọn cách tiếp cận này, người viết phải lưu ý không được đưa cảm xúc cá nhân vào đây. Chi tiết cách viết overview task 1 bạn nên tham khảo kĩ hơn.

Đây là phần quan trọng nhất của bài viết. Những sự thay đổi hoặc phát triển của đối tượng theo thời gian phải được trình bày rõ ràng và chính xác dựa trên số liệu cho sẵn trong bảng biểu/hình vẽ. Người viết phải nhớ đưa ra so sánh giữa các đối tượng với nhau và nhóm chúng một cách hợp lý. Không có giới hạn về số lượng đoạn văn khi mô tả các đối tượng, tuy nhiên người viết cần chia đoạn vừa phải để tránh viết lằng nhằng không cần thiết.

The first chart to show information about the consumption of water in Australia in 2004. The second chart shows how residential water was used for the same year.

Ví dụ IELTS writing task 1

Initially, some potential problems are resulting from people living longer, one of which is creating a burden on their family. It should be noted that taking care of retired parents is considered the responsibility of children as a way of showing their filial piety , especially in Eastern countries like Vietnam or China. This, however, unintentionally exerts huge pssure in terms of finance on working adults of the family owing to the increasing number of their dependents .

Another issue worth mentioning is that a higher proportion of people of retirement age is synonymous with more social pensions claimed each year and these are usually viewed as a cost to the government. This process is also expected to pose a number of economic challenges . To elaborate, pecuniary support to the aged members of society puts downward pssure on the national potential growth since a larger amount of public spending is allocated to paying pensions rather than stimulating economic activities .

To recapitulate, the burden on the family and pension system is an unavoidable problem that will happen when people live longer after they retire. Only when appropriate approaches such as offering tax incentives and increasing working age are adopted can the situation be handled.

【#5】Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả Với Từng Bước Cụ Thể

Trong bài thi IELTS, phần thi viết luôn được đánh giá là phần thi khó nhằn nhất. Bản thân mình, sau quá trình 6 tháng ôn tập IELTS, mình đã nhận ra tầm quan trọng của phương pháp, tài liệu học tập cũng như chiến thuật làm bài thi.

Thực chất, phần thi Writing Task 1 không chỉ là một bản báo cáo nhỏ về các số liệu, biểu đồ từ đề bài đưa ra. Nó còn thể hiện khả năng phân tích dữ liệu, cách chọn và sắp xếp ý. Do vậy, cho dù phần thi này chỉ chiếm số điểm thấp hơn Task 2 (40%) trong bài thi Writing, bạn vẫn cần có phương pháp và cách viết Writing Task 1 hiệu quả.

Task 1 trong IELTS Writing yêu cầu bạn phải viết một bản tóm tắt ít nhất 150 chữ về một biểu đồ cụ thể. Task 1 kiểm tra khả năng thu thập và báo cáo các điểm nổi bật, mô tả và so sánh dữ liệu, chỉ ra các điểm quan trọng và xu hướng hoặc mô tả một quá trình.

Cũng tương tự Task 2, Task 1 gồm 4 tiêu chí chấm điểm với mỗi tiêu chí tương ứng với 25% điểm thành phần:

 • Task Achievement (Trả lời đúng trọng tâm của đề bài, không lạc đề)
 • Coherence & Cohesion (Tính liên kết, liền mạch giữa các ý trong bài)
 • Lexical Resource (Khả năng sử dụng từ vựng)
 • Grammatical Range & Accuracy (Khả năng kiểm soát lỗi ngữ pháp và đa dạng hóa các câu của mình)

Tổng thời gian dành cho Task 1 của bạn là 20 phút, bao gồm tất cả các bước như phân tích đề, lập dàn ý, viết bài, kiểm tra lỗi ngữ pháp và chính tả,…

Các dạng bài tập trong Task 1 Writing có thể được chia thành 4 nhóm chính:

II. Cách viết Writing Task 1 theo từng bước cụ thể

Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong cách viết Writing Task 1 là phân tích đề bài. Đừng lao ngay vào viết khi bạn chưa định hình và xây dựng các ý bạn định viết trong bài.

Ví dụ, ta có đề bài sau:

The graph below shows population ps for India and China since the year 2000 and pdicted population growth up until 2050.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Ta có thể phân tích đề bài như sau:

 • Biểu đồ miêu tả dân số của Trung Quốc và Ấn Độ
 • Thời gian: từ năm 2000 và dự báo tới 2050
 • Trục tung: Tổng số dân (Đơn vị: triệu người)
 • Trục hoành: thời gian
 • Các đặc điểm nổi bật của biểu đồ:
 • Xu hướng: số dân của cả hai nước đều được dự đoán tăng trong giai đoạn này, trong đó số dân của Ấn Độ được dự đoán tăng mạnh hơn.
 • Từ năm 2000 – 2030: số dân Trung Quốc được dự đoán cao hơn Ấn Độ
 • Từ năm 2030 – 2050: số dân Ấn Độ được dự đoán cao hơn Trung Quốc

Trong phần này, bạn nên chú trọng vào các yếu tố của biểu đồ như: biểu đồ miêu tả cái gì, ở đâu, thời gian nào; trục tung, trục hoành của biểu đồ; xu hướng tăng, giảm của các nhân tố.

Sau khi phân tích đề, hiểu rõ biểu đồ của đề bài, bạn có thể bắt tay vào việc viết bài. Một bài Writing Task 1 hoàn chỉnh thường bao gồm 4 phần:

– Kết bài (có thể có hoặc không)

Với phần giới thiệu, thông thường, bạn chỉ cần paraphrase lại đề bài là đủ, cố gắng hạn chế sử dụng các từ đề bài đã đưa ra.

The graph below = The line chart/ The line graph shows = indicates/ reveals/psents population ps = the ps for population/ the number of population/ the quantity of population for India and China = in China and India/ China’s and India’s population ps since the year 2000 = from the year 2000 and pdicted population growth up until 2050 = and the estimated population till 2050/ the pdiction of population until 2050

Với ví dụ đưa ra phía trên, ta có thể paraphrase dễ dàng với các cấu trúc như sau:

The line graph indicates China’s and India’s population ps from the year 2000 and the estimated population till 2050 “.

Một số cụm từ thường được sử dụng trong phần Mở bài – Introduction bao gồm:

The bar chart/ line graph/ table/ pie chart …

shows/ indicates/ illustrates/ reveals/ repsents/ provides/ gives + data/information on/about/

Trong phần Overview của các dạng bài tập thuộc nhóm 1, bạn quan tâm đến hai yếu tố: xu hướng tăng/giảm và giá trị cao nhất/thấp nhất (ưu tiên đề cập xu hướng trước).

Với ví dụ phía trên, ta xác định được hai đặc điểm nổi bật của biểu đồ:

 • Xu hướng chính trong biểu đồ là xu hướng tăng về số dân của cả hai quốc gia.
 • Tuy nhiên, nếu dân số của Trung Quốc được dự đoán tăng chậm và giảm xuống vào những năm 2050 thì dân số của Ấn Độ lại được dự đoán tăng mạnh mẽ trong giai đoạn này.

Với dạng bài Map, yếu tố bạn nên chú trọng là các phần thay đổi nhiều nhất trong bản đồ và các khu vực không có sự thay đổi. Trong dạng bài process, bạn cần quan tâm tới số lượng các giai đoạn trong process và giai đoạn bắt đầu – giai đoạn kết thúc.

Overall, it can be seen from the chart that both countries are pdicted to witness an increase in the number of population until 2050. However, while the p for population in China is expected to slowly go up, the India’s population number is estimated to go through a rapid increase.”

Một số cụm từ thường được sử dụng trong phần Overview của bài Writing Task 1 mà bạn cần biết để nắm rõ cách viết Writing Task 1:

It is clear/ noticeable from the chart/ graph/ table that…. As can be seen from the chart/ graph/ table, …. As the chart/ table/ graph shows,… As is shown from the graph/ table,… As is illustrated by the graph/ table,… It can be seen from the table/ chart/ graph that… From the graph/ table, it is clear that…. In general/ overall,…

hiệu quả, đặc biệt với các biểu đồ có nhiều yếu tố là bạn không nên liệt kê tất cả các yếu tố trong bài viết của mình. Hãy lựa chọn Cách viết Writing Task 1những đặc điểm nổi bật nhất, có tính khái quát nhất để phân tích.

Ngoài ra, bạn cũng không nên tách ra từng yếu tố trong biểu đồ mà nên nhóm lại theo từng nhóm theo các tiêu chí nhất định để dễ dàng đưa ra sự so sánh, khác biệt. Cách nhóm đơn giản nhất là ghép các yếu tố có cùng xu hướng (tăng, giảm, giữ nguyên) trong một/ khoảng/ toàn bộ thời gian lại với nhau.

 • Năm 2000: Dân số Ấn Độ – 1 tỷ, Dân số Trung Quốc – 1,25 tỷ
 • Từ năm 2000 – trước năm 2030: Dân số Ấn Độ – tăng mạnh và nhanh, Dân số Trung Quốc tăng chậm
 • Đến năm 2030: dự báo dân số hai nước sẽ bằng nhau
 • Dân số Trung Quốc gần như không thay đổi từ năm 2030 – 2040, có xu hướng giảm từ năm 2040 – 2050
 • Dân số Ấn Độ tiếp tục tăng mạnh (khoảng 0.15 tỷ người) cho đến năm 2050

Với ví dụ trên, ta có thể xây dựng outline cho phần Body như sau:

In 2000, the p for population in India was 1.0 billion people while that of China was 1.25 people. In the next 30 years, the population numbers in both countries are also expected to strongly increase. Surprisingly, these ps are pdicted to both reach 1.45 people in 2030.

 • Diễn tả xu hướng tăng: To grow/increase/ rise/ climb/ experience an increase/…
 • Diễn tả xu hướng giảm: To decrease/decline/ fall/ drop/ experience a decrease/….
 • Diễn tả xu hướng giữ nguyên: To stabilize/ flatten out/ level out/ reach a plateau of/….
 • Diễn tả xu hướng đạt điểm cao nhất: To reach/ hit the peak/ highest point of…/ To peak at…
 • Các trạng từ nên dùng: slightly, dramatically, considerably, significantly, markedly, slowly, suddenly,…
 • Cách diễn tả chiếm số lượng/ phần trăm: To have/be/ take/ take up /account for/ constitute/ occupy/amount to/ make up
 • Các cụm từ diễn tả so sánh gấp: The number doubled/ trebled/ quadrupled/ a two-fold increase/ fell by one fifth (giảm 1 phần năm)
 • Các cụm từ diễn tả thời gian:
 • In/ over the period from … to … / between … and… In the first three months of the year Over a ten – year period After that, then Throughout the 19th century In the early/mid/late 1980s

  China’s quantity of population is estimated to stabilize but experience a small decrease when it is going to turn back to 1.4 people in 2050. Meanwhile, the number of Indian people is expected to dramatically climb by 0.15 billion people until the year 2050.”

  Ví dụ: There was an increase in the number of animals in Brazil.

   As / Whereas/ While X verb, Y verb (at the same time):

  Ví dụ: The number of animals in Brazil dropped significantly in 1990.

  Ví dụ: As the number of animals in Brazil dropped significantly, that in Poland increased.

  Ví dụ: There was a slight increase in the number of animals in Brazil in 1997, followed by a dramatic decrease after 10 years.

  Ví dụ: There was a slight increase in the number of animals in Brazil in 1997, before decreasing after 10 years.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil to 30,000 in 1997, the quantity in Poland, which had only 12,000.

  The highest/ greatest/ lowest percentage/ proportion/ number/ quantity… / of + N + to be/ V + N

  Ví dụ: The number of animals in Brazil was on a significant increase.

  N + to be + the most/ least common/ popular…. + N

  Ví dụ: The lowest number of animals in 1997 was in Brazil.

  (Far/ Much/ Many/ Considerably/ Significantly/ Dramatically…) + more + N + to be/ V + than …

  Ví dụ: Brazil is the most popular countries for tourists in 1990.

  In comparison to/with X, which verb, Y verb:

  Ví dụ: Far more cars are produced in Brazil than in Austria.

  Ví dụ: In comparison with the quantity of animals in Brazil, which experienced a slight increase to 30,000 in 1997, the number in Korea dropped to 12,000 at this time.

  Sau khi hoàn thành đủ 3 phần, bạn nên dành thời gian từ 2 – 3 phút đọc lại một lần nữa bài viết của mình. Đặc biệt, bạn nên chú ý đến chính tả, dấu câu, số ít số nhiều cũng như thì của bài viết.

  Ngoài ra, bạn cũng nên chú trọng đến các dữ liệu liệt kê trong bài viết. Đặc biệt với đề bài có nhiều biểu đồ/ nhiều dữ liệu, bạn dễ dàng đọc nhầm hoặc ghi nhầm số liệu vào trong bài viết.

  Tiếp theo là The Complete Guide to Task 1 Writing – một cuốn sách mà bất kỳ “sĩ tử” nào ôn thi IELTS Writing nói chung và Writing Task 1 nói riêng đều sử dụng. Cuốn sách gồm 11 chương, 3 chương đầu nói về cách viết từng phần trong bài Writing Task 1, các chương còn lại đề cập đến cách viết cụ thể từng loại biểu đồ. Phần cuối cuốn sách là bài viết mẫu và câu trả lời cho từng dạng đề.

  Get IELTS Band 9 In Writing Task 1 Data Charts And Graphs cũng là một cuốn sách rất đáng để tham khảo, đặc biệt với các bạn đã có nền tảng tốt và mong muốn đạt band điểm Writing cao. Cấu trúc cuốn sách cũng khá rõ ràng, bao gồm 5 phần chính:

  1. Giới thiệu về tác giả

  2. Ba bước viết bài Writing Task 1

  3. Các bài viết mẫu và nhận xét của giám khảo

  4. Các bài luyện tập

  5. Các lỗi thường gặp khi viết Writing Task 1

  Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cuốn High-scoring ielts writing model . Đây là cuốn sách mang tính tổng hợp, đề cập đến cả Writing Task 1 và Task 2 và phù hợp cho cả Academic và General IELTS. Writing Task 1 nằm trong phần 2 của cuốn sách, bao gồm 5 chương nhỏ, cung cấp các bài mẫu thuộc biểu đồ đường, cột, tròn, bảng biểu và quá trình.

  IV. Lưu ý và lỗi sai trong cách viết Writing Task 1

  Đây là lỗi sai phổ biến nhất trong cách viết Writing Task 1 và cũng là một trong các lỗi sai bị trừ điểm nặng. Thí sinh thường không chia thì quá khứ trong các dạng bài đề cập tới quá khứ, và cũng không sử dụng thì tương lai khi đề bài đề cập đến các năm trong tương lai.

  Để xác định thì đúng, trong giai đoạn phân tích đề, bạn hãy nhớ đọc kỹ thời gian của biểu đồ, biểu đồ có sự biến đổi về thời gian hay không, hay biểu đồ chỉ thể hiện một năm cụ thể. Thời gian của biểu đồ là các năm trong quá khứ, hay trong tương lai. Ngoài ra, hãy đọc kỹ đề bài vì đôi khi đề bài cũng gợi ý luôn cho bạn thì bạn cần sử dụng trong bài viết. Ví dụ, ta có đề bài sau:

  The line graph shows the past and projected finances for a local authority in New Zealand.” Ở đây, từ “past” và “projected” đã báo hiệu rằng hai thì bạn cần sử dụng trong bài viết là thì quá khứ và tương lai.

  Ngoài ra, lỗi sai thường gặp nhất là thí sinh chia thì quá khứ trong phần Introduction. Hãy nhớ rằng phần giới thiệu mang tính đưa ra một thực tế, một sự thật, do đó bạn chỉ chia động từ thì hiện tại đơn. Các động từ thường sử dụng như “psent, give information about, indicate, show,..” đều phải chia ở thì hiện tại đơn.

  Đây là một lỗi sai thuộc về kỹ năng làm bài. Nhiều thí sinh không paraphrase lại mà chép y nguyên từ đề bài vào trong phần Introduction. Đây là một lỗi bị trừ điểm rất nặng trong IELTS.

  Ngoài ra, trong quá trình làm bài, bạn cũng nên cố gắng paraphrase các từ theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ:

  “The number of people = The p for people/ The quantity of people/ The number of inpiduals…. ”

  “from 2000 to 2005 = since 2000 till 2005/ in the period of 2000 – 20005/ over the span of 5 years…”

  Trong bài viết Writing Task 1, bạn sẽ phải đề cập các từ này một cách linh hoạt để tránh không bị trừ điểm lặp từ.

  Lỗi này thường xảy ra khi bạn chưa thực sự phân tích đề trước khi bắt tay vào viết bài. Nếu biểu đồ đơn giản, ít tiêu chí, bạn có thể liệt kê các số liệu trong biểu đồ. Tuy nhiên, nếu biểu đồ có nhiều hơn hai nhân tố, bạn nên cố gắng cân nhắc và chọn lọc các số liệu quan trọng trong bài viết của mình.

  Các số liệu bạn nên chú ý bao gồm: số liệu năm đầu tiên, số liệu năm kết thúc, các điểm bằng nhau, các điểm cao nhất, điểm thấp nhất.

  Bên cạnh đó, trong quá trình viết bài, hãy cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo. Với các biểu đồ nhiều tiêu chí và rắc rối, hãy chú ý nhìn đúng số liệu, tránh miêu tả sai số liệu, làm mất thời gian và ảnh hưởng đến điểm số.

  Tải xuống MIỄN PHÍ ngay

  Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2021)!

  Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc

  & nhận những phần quà hấp dẫn!

  Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học,

  tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

  【#6】Tổng Hợp Đầy Đủ Kiến Thức Về Cách Viết Ielts Writing Task 1

  Bài viết sẽ dài bởi tôi thích viết và hướng dẫn thật sự chi tiết chứ không phải là những bài ngắn và không mang lại điều gì.

  Mục đích của các loại biểu đồ, bảng biểu, bản đồ và sơ đồ

  Để hiểu được cách viết cho bài thi IELTS Writing Task 1 ở phần bảng biểu, sơ đồ hay bản đồ, chúng ta cần hiểu thật rõ hơn về chúng.

  Trước hết, chúng ta cần hiểu về người ta sử dụng chúng như thế nào

  Mục đích sử dụng bảng biểu, bản đồ và sơ đồ

  Các bảng biểu, bản đồ và sơ đồ thông thường được sử dụng bởi:

  • Các hình vẽ sẽ diễn đạt để chúng ta hiểu một cách dễ dàng hơn về ý tưởng và thông tin hơn là chỉ đọc chữ (text)
  • Thậm chí, với hình vẽ, chúng ta sẽ hiểu một cách chính xác và chi tiết nhất về thông tin hơn là chỉ nhìn vào chữ.
  • Hình ảnh thậm chí có thể cung cấp cho chúng ta về một overview (thông tin tổng quan) về các thông tin tốt hơn là chữ.

  Mục đích viết về bảng biểu, bản đồ và sơ đồ

  Khi viết về bảng biểu, bản đồ hay sơ đồ thì chúng ta cần

  • Đưa ra các thông tin quan trọng nhất được đưa ra trên hình vẽ
  • Diễn giải các thông tin trên hình vẽ để sao cho khi người ta đọc bài viết thì vẫn có thể hiểu được hình vẽ đó khái quát nhất.

  Đối với bài viết IELTS Writing Task 1, nói tổng quát, thì chúng ta sẽ có một số mục đích sau khi viết về bảng biểu, bản đồ hay sơ đồ:

  • So sánh, diễn đạt và sắp xếp các thông tin số liệu (data)
  • Viết mô tả một quá trình từng bước của một chu trình nào đó
  • Diễn tả về thông tin về nơi chốn và cách thức một điều gì đó xảy ra

  Giới thiệu các dạng biểu đồ, bảng biểu và bản đồ trong IELTS Writing Task 1

  Trong bài thi IELTS Writing Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết về các dạng hình vẽ sau đây:

  1. Biểu đồ dây – Line graph
  2. Biểu đồ cột – Bar chart
  3. Biểu đồ tròn – Pie chart
  4. Bảng số liệu – Table
  5. Quy trình – Process
  6. Chu trình vòng lặp – Cycle
  7. Cách thức hoạt động của vật thể – Procedure
  8. So sánh và mô tả bản đồ – Maps
  9. Phối hợp 2 hoặc nhiều dạng trên

  Chúng ta cùng xem xét qua về từng dạng và yêu cầu với mỗi dạng là gì. Lưu ý, muốn bài viết chuyên sâu thì bạn có thể xem kỹ ở từng dạng, tôi có bài phân tích riêng rồi đó.

  Biểu đồ dây – biểu đồ đường – line graph

  Biểu đồ dạng line graph còn có tên là biểu đồ dây hoặc biểu đồ đường.

  Dạng này rất quen thuộc với chúng ta nhỉ, nó là dạng biểu đồ gồm 2 trục Ox và Oy (trục hoành và trục tung), và trên hình có các đường nối giữa các điểm.

  Thời gian trong biểu đồ dây thường là các năm, đôi khi là tháng trong năm, các ngày trong tháng và có trường hợp là giờ trong từng ngày.

  Số lượng đối tượng trong biểu đồ dây là vô cùng, có thể là 1 dây, có thể 2 cũng có thể là 6 dây. Ví dụ như bài IELTS Writing Task 1 ở quyền Cam 9 Test 4 có tới 6 dây đấy.

  Trong biểu đồ dây, 2 trục tung và trục hoành (horizontal and vertical axes) thường mang tới nhiều thông tin nhất. Lí do là trục Oy (horizontal) sẽ mang tới số liệu về data, còn Ox (vertical) thì mang tới các mốc thời gian cho bạn.

  Các thông tin còn lại rất quan trọng đó là Trend. Đây chính là cốt lõi của biểu đồ dây – Line graph.

  Biểu đồ cột – Bar graph – Bar chart

  Biểu đồ cột – Bar chart là dạng biểu đồ tương tự biểu đồ dây (cũng có 2 trục Ox và Oy) nhưng thể hiện thông tin thông qua các cột (columns).

  Biểu đồ cột – Bar chart có 2 dạng:

  Dạng 1: biểu đồ cột có sự thay đổi thời gian

  Dạng 2: biểu đồ cột không có sự thay đổi thời gian (tập trung vào sự so sánh số liệu numerical distribution). Dạng này còn có tên là histogram.

  Với 2 dạng này, bạn sẽ cần nắm được các kiến thức về các vấn đề như so sánh thông tin, ngữ pháp về thời gian, sự thay đổi …

  Đối với biểu đồ cột, bạn cần chú ý thông tin là các số liệu thể hiện ở trục Oy, các mốc thời gian nếu có ở Ox và đặc biệt chú ý tới xu hướng của các cột (mức tương quan của các cột với nhau)

  Biểu đồ tròn – Pie Chart

  Biểu đồ tròn – Pie chart là một hình tròn (như cái bánh Pie) và được chia thành các miếng bánh khác nhau. Nhiệm vụ chính của bạn là phải so sánh các miếng bánh này với nhau.

  Trong IELTS Writing Task 1 có rất nhiều dạng biểu đồ tròn:

  Dạng một biểu đồ tròn

  Dạng 2 hay nhiều biểu đồ tròn có kèm theo thay đổi thời gian

  Dạng 2 hay nhiều biểu đồ tròn không có kèm thay đổi thời gian

  Ở dạng có thay đổi thời gian, mỗi mốc thời gian (thường là các năm) sẽ là một cái bánh. Như thế, nhiệm vụ của bạn sẽ là phải so sánh giữa các miếng bánh trong cùng một cái bánh nhưng vẫn phải thể hiện làm sao để người đọc thấy được các miếng bánh này thay đổi sau các mốc thời gian.

  Ở dạng không có thay đổi thời gian, mỗi một đối tượng (Có thể là khu vực, nhóm người, nhóm đối tượng …) sẽ làm một cái bánh. Và nhiệm vụ của bạn là phải so sánh giữa các miếng bánh trong cùng một cái bánh Pie Chart, nhưng vẫn phải thể hiện mối tương quan của chúng với các miếng bánh khác ở cái bánh khác.

  Với yêu cầu như vậy, thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ cần tới các kiến thức sau:

  Bảng số liệu – Table

  Bảng số liệu – Table là một bảng và có rất nhiều số liệu. Bảng thì sẽ gồm các hàng (row) và các cột (column) tạo thành một ma trận số liệu.

  Ví dụ

  Có 2 dạng bảng, thay đổi theo thời gian và không có thời gian, vì thế bạn cũng cần phải chọn thông tin để thể hiện được sự biến thiên theo thời gian này.

  Với yêu cầu như vậy, thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ cần tới các kiến thức sau:

  Sơ đồ – Chu trình – Process

  Tôi gộp chung tất cả các dạng hình vẽ về sơ đồ – quá trình – chu trình vào dạng bài Process.

  Dạng bài Process trong IELTS Writing Task 1 bao gồm các dạng như sau:

  Quá trình Process

  Đây là dạng nói về từng bước thực hiện điều gì đó (hoặc từng bước để điều gì đó xảy ra). Dạng này được coi là khó (nhưng thực ra không khó đâu). Với dạng bài này thì bạn có sẵn các mũi tên để chỉ dẫn cho bạn từng bước của quá trình.

  Vòng lặp – Cycle

  Vòng lặp cycle tương tự như Process nhưng điểm đầu và điểm cuối của quá trình là trùng nhau.

  Mô tả sự hoạt động – Procedure

  Mô tả về cách thức của một vật nào đó hoạt động. Ví dụ một chiếc máy in sẽ hoạt động để in ra giấy như thế nào. Dạng này là rất khó vì bạn phải tự nghĩ ra cách thức hoạt động chứ không có sẵn từng bước.

  Bản đồ – Maps

  Dạng bài khá nhiều người hay kêu là khó. Nhưng thực tế thì là không khó đâu.

  Dạng bài Maps đưa ra cho bạn một hoặc nhiều bản đồ để bạn viết, và có thể chia thành 2 loại như sau:

  • Dạng 1: Đưa ra 2 hoặc nhiều maps để thể hiện sự thay đổi về mặt thời gian
  • Dạng 2: Đưa ra 1 bản đồ nhưng trên đó có 2 hoặc 3 điểm để so sánh giữa các điểm này

  Với các dạng này, bạn chỉ cần nắm được các kiến thức và cách viết chi tiết là có thể xử lý rất ngon dạng bài này rồi.

  Cấu trúc một bài IELTS Writing Task 1

  Một bài IELTS Writing Task 1 có nhiều cách viết, nhưng nhìn chung gồm 3 thành phần như sau

  Cụ thể một chút về 3 thành phần này:

  Introduction – Mở bài trong IELTS Writing Task 1

  Phần đầu tiên và rất quan trọng của bài Writing Task 1 là một mở bài. Nhiệm vụ chính của mở bài đó là cung cấp khái quát về nội dung của hình vẽ là về vấn đề gì, đối tượng nào, thời gian nào được xem xét trong hình và hình vẽ này là dạng gì.

  Phần mở bài này nên chỉ viết trong 1 câu (đôi khi là 2 câu) mà thôi, tránh viết dài không cần thiết.

  Mở bài tốt nhất là nên paraphrase lại đề bài là hợp lý bởi đề bài cung cấp đủ hết các thông tin rồi.

  Mở bài là một cơ hội rất tốt để bạn luyện tập kỹ năng paraphrase và tạo ấn tượng về khả năng ngữ pháp và từ vựng

  Overview – Thông tin khái quát trong IELTS Writing Task 1

  Nếu bạn không có overview thì điểm số ở Task Achievement sẽ giảm rất nhiều.

  Theo định nghĩa thì overview là một đoạn văn ngắn nói về thông tin tổng quan chung của hình vẽ và không được đi cùng với yếu tố chi tiết quá. Nói cách khác overview phải không được quá chung cũng không quá chi tiết.

  Với mỗi dạng bài trong IELTS Writing Task 1 thì sẽ khác nhau trong cách đưa ra thông tin trong overview.

  Body – phần thân bài trong IELTS Writing Task 1

  Phần body paragraph – thân bài là phần mang tới phần lớn điểm của chúng ta. Phần thân bài này có thể gồm nhiều đoạn và mỗi đoạn đều nói tới các thông tin chi tiết về bài viết nhằm mục đích giúp người đọc hiểu rõ hơn về mở bài và overview mà chúng ta đã đưa cho họ.

  Phần thân bài này nó khá phức tạp và rắc rối khi mà bạn phải biết cách chọn lựa các thông tin chi tiết (detail)

  Ngoài ra phần thân bài thì có thể có nhiều cách triển khai ở mỗi bài và gồm bao nhiêu đoạn thì sẽ là tùy thuộc vào chính bạn thôi.

  Chúng ta sẽ có thể có nhiều lựa chọn để viết ở bài này, lấy ví dụ ở trường hợp này thì có 3 cách viết như sau

  • Cách viết 1: 3 đoạn thân bài, tương đương 4 đoạn trong cả bài.
  • Cách viết 2: 5 đoạn thân bài, tương đương 6 đoạn trong cả bài.
  • Cách viết 3: 2 đoạn thân bài, tương đương 3 đoạn trong cả bài.

  Cách viết bài Task 1 với 4 đoạn

  Trường hợp viết 4 đoạn sẽ gồm 1 đoạn mở bài (bao gồm overview luôn) cùng với 3 đoạn thân bài, mỗi đoạn nói về một năm trong hình trên (tương đương các cột khác nhau).

  Ở đây tôi có gợi ý về dàn bài nếu viết theo hướng này.

  Đoạn 1: The table shows the number of international students who studied intensively in English language course from 5 countries in 3 years. The ps are for the years 2002, 2003 and 2004.

  Đoạn 2 – Body paragraph 1

  Viết các số liệu trong năm 2002 (gồm các số liệu như: 11070, 4355, 2900 và 22)

  Đoạn 3 – Body paragraph 2

  Viết các số liệu trong năm 2003 (gồm các thông tin như: China không thay đổi nhiều, Korea tăng mạnh, Taiwan và HongKong và Netherlands giảm nhẹ)

  Đoạn 4 – Body paragraph 3

  Viết các số liệu trong năm 2004 (gồm các thông tin như: China tiếp tục khôn thay đổi, tương tự Korea. Trong khi Taiwan và HK giảm thì Netherlands lại tăng lại, 37)

  Như vậy bạn sẽ thấy là mỗi đoạn thân bài sẽ bổ sung cho một phần thông tin ở trong đoạn 1 (mở bài)

  Cách viết bài Task 1 với 6 đoạn

  Đoạn 1: The table shows the number of international students who studied intensively in English language course in 2002, 2003 and 2004. The numbers of students who came from China, Korea, Taiwan, Hong Kong and the Netherlands have different trends.

  Các đoạn thân bài bạn xem ảnh dưới

  Tương tự bạn thấy rằng các phần thân bài đều bổ sung thông tin cho đoạn 1 nhỉ.

  Cách viết bài Writing Task 1 với 3 đoạn

  Ở trường hợp này, chúng ta sẽ viết khác với 2 cách trên như sau:

  Tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Writing Task 1

  Các tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Writing Task 1 là rất cần thiết bởi nếu nắm được chúng thì bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để giành điểm cao.

  Mỗi tiêu chí ở đây dựa theo bộ tiêu chí chuẩn của tổ chức quản lý kỳ thi IELTS – nguồn – và dựa trên kinh nghiệm thi và dạy nhiều năm của tôi.

  Tiêu chí chấm thi IELTS Writing Task 1 – Task Achievement

  Tiêu chí này thể hiện về chất lượng các nội dung thông tin mà bạn đưa ra trong bài viết theo một số các vấn đề như sau

  • Đưa ra, làm rõ và minh hoạt các thông tin chính (key features) của hình vẽ.
  • Sử dụng tối thiểu 150 từ
  • Có overview và overview đó phải rõ ràng và nêu ra được xu hướng chủ đạo, sự khác biệt chủ đạo hoặc trọng tâm chủ đạo của hình vẽ đó.
  • Sử dụng đúng tone – giọng văn academic với ngôn ngữ formal – trạng trọng, academic – học thuật, appropriate – chính xác, và ít sử dụng các phrasal verbs – cụm động từ và không dùng slang – tiếng lóng.

  Mời bạn xem video để hiểu rõ hơn

  Tiêu chí chấm thi IELTS Writing Task 1 – Coherence & Cohesion

  Tiêu chí chấm thi Coherence và Cohesion thường được tôi gọi là Sự mạch lạc và trôi chảy.

  Tiêu chí này nghĩa là bài viết của bạn sẽ cần phải dễ đọc và dễ hiểu (về mặt thông tin). Nói cách khác thông tin sẽ phải được sắp xếp một cách logic nhất (trong từng câu, trong từng đoạn và trong cả bài).

  Tiêu chí Coherence & Cohesion nghĩa là thông tin trong toàn bài viết sẽ được sắp xếp logic theo một tiêu chí nào đó. Đồng thời được nối với nhau thông qua các từ nối chuyển đổi (transition signals) hay các cụm thời gian, địa điểm hay các cách nối khác.

  Tiêu chí chấm thi IELTS Writing Task 1 – Grammatical Range and Accuracy

  Tiêu chí này bao gồm Range và Accuracy nghĩa là bao gồm: sự đa dạng về ngữ pháp và sự chính xác về ngữ pháp.

  Bao gồm các yêu cầu sau đây:

  • Sử dụng đa dạng các loại cấu trúc câu: câu đơn – câu phức – câu ghép.
  • Sử dụng được các loại cấu trúc khác trong bài viết Task 1 như: câu chủ động – câu bị động, câu điều kiện, modal verbs…
  • Hạn chế được các lỗi sai và mức độ ảnh hưởng của lỗi sai ngữ pháp lên việc hiểu của người đọc.
  • Hạn chế lỗi sai trong dấu câu và ảnh hưởng của lỗi sai về dấu câu lên việc đọc hiểu

  Tiêu chí chấm thi IELTS Writing Task 1 – Lexical Resource – Vocabulary

  Cụ thể hơn, tiêu chí này bao gồm các vấn đề sau:

  • Từ vựng của bạn sẽ cần đa dạng, đủ để diễn đạt được các vấn đề trong Task 1 như xu hướng, số liệu, đối tượng …
  • Từ vựng cũng cần phải được sử dụng một cách thoải mái (flexibility) bao gồm sử dụng một cách hiệu quả word formation (dạng thức của từ).
  • Đồng thời bạn cũng sẽ cần thể hiện được khả năng của mình với kỹ năng paraphrase (viết lại thông tin cho nghĩa không đổi).
  • Thể hiện được sự tự nhiên trong việc sử dụng từ vựng
  • Yếu tố chính tả cũng khá quan trọng.

  Hãy đăng ký khóa học IELTS Online – Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả