Top #10 ❤️ Cách Viết Introduction Writing Task 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Cách Viết Introduction Trong Writing Ielts Task 2

Hướng Dẫn Viết Cách Viết Introduction Cho Bài Essay

Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “nhẹ”

Cách Viết Introduction Cho Bài Report

400 Biểu Tượng Icon Facebook Chat Độc, 2022

Hướng Dẫn Cách Viết Chữ In Đậm Trên Facebook 2022 (Thành Công 100%)

Quan điểm “một phần” When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

Ex1: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the inpidual teenager and society as a whole.

Do you agree or disagree?

DISCUSSION: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views.

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the inpidual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

It is sometimes argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

2-PART QUESTION

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are benefits to getting a job straight after school, there are also good reasons why it might be beneficial to go to college or university.

Many people, and children in particular, enjoy playing computer games. While I accept that these games can sometimes have a positive effect on the user, I believe that they are more likely to have a harmful impact.

It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology.

In what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

Written by Ngoc Bach

(Admin website chúng tôi https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0)

Vui lòng trích dẫn nguồn nếu bạn muốn copy bài viết trên

Tự Học Ielts Writing Task 2 Từ A Đến Z

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 2

Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process Từ A→Z

Hướng Dẫn Cách Viết Overview Ielts Writing Task 1 Nhanh Nhất

Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả

Hướng Dẫn Cách Viết Introduction Cho Ielts Writing Task 2

Ielts Writing Task 2: Các Dạng Câu Hỏi & Chiến Thuật Brainstorm Bài Viết

Research Guides: Organizing Your Social Sciences Research Paper: 4. The Introduction

Biểu Tượng Cảm Xúc Bằng Ký Tự ❤️ 1001 Icon, Emoji Loại

1080+ Kí Tự Đặc Biệt, Icon Emoji Biểu Tượng Cảm Xúc Facebook

2950 Biểu Tượng Cảm Xúc Trên Status Facebook 2022

Câu này chúng ta sẽ viết lại phần dẫn đề trên câu hỏi, tuy nhiên các bạn sẽ không được chép y nguyên lại đề bài, vì phần đó không phải do các bạn tự viết ra nên giám khảo sẽ không cho điểm.

Cách tốt nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho câu này chính là paraphrase lại câu hỏi. Để làm được thì không còn cách nào khác ngoài việc luyện viết lại các câu có sẵn sao cho giống hoặc có nghĩa tương đương thật nhiều.

Tăng 1 – 1.5 điểm Writing trong 1 tháng cùng với khóa học IELTS Defeating WritingCách đa dạng cấu trúc ngữ pháp trong IELTS Writing Task 121 cấu trúc ngữ pháp đặc biệt cho IELTS WritingBộ tài liệu Grammar tự học từ cơ bản tới nâng cao

Câu trả lời cho câu hỏi đề bài 1 cách chung chung

+ Quan điểm hoàn toàn

Đề bài: Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the inpidual teenager and society as a whole. Do you agree or disagree?

Introduction: Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the inpidual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

+ Quan điểm 1 phần

Đề bài: When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?

Introduction: Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.

Discussion

Đề bài: Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views.

Introduction: When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are benefits to getting a job straight after school, there are also good reasons why it might be beneficial to go to college or university.

Discussion + Opinion

Problems + Solutions

Đề bài: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for inpiduals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Introduction: It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before. Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these potential problems.

2-part Question

Đề bài: Nowadays the way many people interact with each other has changed because of chúng tôi what ways has technology affected the types of relationships that people make? Has this been a positive or negative development?

Introduction: It is true that new technologies have had an influence on communication between people. Technology has affected relationships in various ways, and in my opinion there are both positive and negative effects.

Chỉ Ba Bước Đơn Giản Viết Introduction Trong Ielts Writing Task 2

Viết Báo Cáo Thực Tập Anh Văn Thương Mại, Outline Of The Internship Report

Introduction Ielts Writing Task 1

Lesson 1: Viết Mở Bài Writing Task 1 (Paraphrase, Từ Vựng Và Ngữ Pháp)

Phân Tích Đề Bài Và Lập Dàn Ý Dạng Bài Discuss Both Views Trong Ielts Writing Task 2

Cách Viết Introduction Trong Ielts Writing Task 1 Tránh Mất Điểm

Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Writing Task 1

Phân Tích Đề Bài Và Lập Dàn Ý Dạng Bài Discuss Both Views Trong Ielts Writing Task 2

Lesson 1: Viết Mở Bài Writing Task 1 (Paraphrase, Từ Vựng Và Ngữ Pháp)

Introduction Ielts Writing Task 1

Viết Báo Cáo Thực Tập Anh Văn Thương Mại, Outline Of The Internship Report

1) Tổng quan về Introduction Writing task 1:

Nhiệm vụ của Introduction: Nhiệm vụ của phần Introduction này là giới thiệu cho người đọc về nội dung của biểu đồ là gì: Biểu đồ cung cấp thông tin về cái gì, trong khoảng thời gian nào…

Chỉ cần viết duy nhất 1 câu Introduction: Introduction chỉ cần viết duy nhất một câu để diễn đạt lại đề bài theo ý riêng của mình, không dài dòng, không ý kiến cá nhân, không nhận xét, không số liệu. Với một câu này, bạn hoàn toàn dễ dàng viết Introduction trong duy nhất 2 phút vì từ vựng, cấu trúc và cách viết hoàn toàn theo khuôn mẫu và rất dễ học.

2) Viết Introduction trong 3 phút = Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa (paraphrase)

Đây là cách viết đơn giản, nền tảng và an toàn nhất để có được 1 câu introduction mới. Với cách viết này bạn chỉ cần thay thế những từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa hoặc những cách diễn đạt mới mà bạn viết, hoàn toàn không làm thay đổi nghĩa của câu.

Đề bài: The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007

Xác định các từ và cụm từ đồng nghĩa như sau:

Show = illustrate, compare, indicate, reveal, give information about, give data about, etc.

The main reason = the primary reasons, the primary cause,

Migration to and from the UK = people came to and left the UK

In 2007 = in the year 2007

Thay thế các từ đồng nghĩa vào đúng vị trí cũ bạn có được câu mới cho phần Introduction như sau:

The pie charts illustrate the primary reasons that people came to and left the UK in the year 2007

List các từ và cụm từ dùng để paraphrase:

graph = line graph

chart = bar chart/ pie chart/table/flow chart

the diagram = the p

the map = the diagram

shows = illustrates (or ‘compares’ if the graph is comparing), chúng tôi terms of….

the number of = the p for

the proportion of = the p for = the percentage of=the rate of

in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)= in three different countries = in three countries namely….

from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years/over a 10-year period

in 1999 = in the year 1999

in 1980 and 2000 = over two separate years/ps are given for 1980 and 2000/in two different years

Cách Viết Mở Bài Ielts Writing Task 1 Nhanh Gọn

2 Cách Paraphrase Cho Câu Mở Đầu Ielts Writing Task 1 ” Học Ielts

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General Training

Cách Viết Ielts Writing Task 1 General

Viết Tắt Tên, Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Khi Nào Hợp Lệ, Khi Nào Thì Không Hợp Lệ?

Hướng Dẫn Cách Viết Ielts Writing Task 2

Tự Học Ielts Writing Task 2 Từ A Đến Z

Cách Viết Introduction Trong Writing Ielts Task 2

Hướng Dẫn Viết Cách Viết Introduction Cho Bài Essay

Làm Sao Để Viết Introduction Writing Task 1 Nhanh Gọn Nhưng Không “nhẹ”

Cách Viết Introduction Cho Bài Report

Trong các kỳ thi IELTS thì phần Writing Task 2 có thể được xem như khó khằn và lấy điểm nhất trong khi nó chiếm tận 60% tổng điểm phần thi viết. Để có được điểm cao trong phần này ngoài ngữ pháp, từ vựng và cách hành văn ra thì phương thức và cấu trúc bài viết chiếm yếu tố rất quan trọng.

Vì lý do đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách viết IELTS Writing Task 2 và giúp bạn học nắm rõ các dạng câu hỏi và cách viết bài chi tiết.

1. Tổng quan IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 đòi hỏi thí sinh dự thi viết một bài essay tối thiểu 250 từ nói lên ý kiến, quan điểm của mình về vấn đề nêu ra trong đề.

IELTS Writing Task 2 được chấm điểm theo bốn tiêu chí sau:

Task Response (25%): đánh giá khả năng giải quyết các vấn đề nêu ra trong đề bao gồm cả luận điểm, luận cứ và ví dụ hỗ trợ lập luận của người thi.

Coherence & Cohesion (25%): đánh giá khả năng xây dựng bài viết và khả năng liên kết các ý chặt chẽ, chính xác.

Lexical Resources (25%): đánh giá vốn từ vựng phong phú và chính xác.

Grammatical range and accuracy (25%): đánh giá khả năng sử dụng đa dạng, chính xác cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh.

Các dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS Writing bao gồm:

Argumentative/Opinion Essay

Discussion

Cause & Solution

Two – part question

2. Cách viết IELTS Writing Task 2

2.1. Cấu trúc chung

Khi viết bài IELTS Writing Task 2 hãy cố gắng theo một khung nhất định ngay lúc mở đầu. Điều này sẽ giúp bạn không phải dàn quá nhiều thời gian xử lý đề, ngoài ra cũng tạo tư duy logic ngay từ đầu.

Một bài essay thường có cấu trúc như sau:

Phần Conclusion (kết bài): Để xác nhận lại quan điểm, chủ kiến và nhấn mạnh câu trả lời cho câu hỏi của đề bài. Thường bắt đầu bằng các cụm từ “In conclusion” hoặc “To conclude”, …

Topic: It is generally believed that some people are born with certain talents, for instance for sport or music, and others are not. However, it is sometimes claimed that any child can be taught to become a good sports person or musician. Discuss both these views and give your own opinion

Introduction: The relative importance of natural talent and training is a frequent topic of discussion when people try to explain different levels of ability in, for example, sport, art or music.

Body:

Paragraph 1: Obviously, education systems are based on the belief that all children can effectively be taught to acquire different skills, including those associated with sport, art or music. So, from our own school experience, we can find plenty of evidence to support the view that a child can acquire these skills with continued teaching and guided practice. However, some people believe that innate talent is what differentiates a person who has been trained to play a sport or an instrument, from those who become good players. In other words, there is more to the skill than a learned technique, and this extra talent cannot be taught, no matter how good the teacher or how frequently a child practices.

Paragraph 2: I personally think that some people do have talents that are probably inherited via their genes. Such talents can give inpiduals a facility for certain skills that allow them to excel, while more hard-working students never manage to reach a comparable level. But, as with all questions of nature versus nurture, they are not mutually exclusive. Good musicians or artists and exceptional sports stars have probably succeeded because of both good training and natural talent. Without the natural talent, continuous training would be neither attractive nor productive, and without the training, the child would not learn how to exploit and develop their talent.

Conclusion: In conclusion, I agree that any child can be taught particular skills, but to be really good in areas such as music, art or sport, then some natural talent is required.

2.2. Dạng 1: Argumentative/Opinion Essay

Dạng bài “Argumentative essay” là một trong những loại topic thường xuất hiện trong đề thi IELTS Writing task 2. Loại bài này đồi hỏi các bạn đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân về một vấn đề được nêu ra trong đề; ngoai ra, các luận điểm và ý bổ trợ để bảo vệ cho quan điểm cần phải có. Dạng bài này thường xuấ hiện với những câu hỏi/yêu cầu như sau:

Do you agree or disagree?

To what extend do you agree or disagree?

Ví dụ:

An American film actor once said, “Tomorrow is important and pcious”. Some

people think inpiduals and society should pay more attention to the future than to the psent. Do you agree or disagree?

Scientists and the news media are psenting ever more evidence of climate change.

Governments cannot be expected to solve this problem. It is the responsibility of

inpiduals to change their lifestyle to pvent further damage. What are your views?

Để trả lời thì các bạn thường có ba các sau:

Đồng ý hoàn toàn (Strongly agree)

Không đồng ý hoàn toàn (Strongly disagree)

Đồng ý/ Không đồng ý một phần (Partly agree/disagree)

Cách viết:

Trong dạng này, bài essay sẽ có viết như dạng essay chung nhưng phần thân bài sẽ được triển khai khác nhau phụ thuộc vào quan điểm của bạn.

Gồm hai câu với các ý sau:

Bước 2: Đưa ra quan điểm cá nhân (Đồng ý/ Không đồng ý/ Trung lập)

Gồm 2 đoạn, phụ thuộc vào quan điểm bạn chọn mà 2 đoạn này sẽ khai triển theo những cách khác nhau:

Đoạn 1 (Main paragraph 1) Đoạn 2 (Main paragraph 2)

Đồng ý hoàn toàn: Lần lược đưa lý do giải thích cho quan điểm đồng ý.

Không đồng ý toàn toàn: Lần lược đưa lý do giải thích cho quan điểm không đồng ý.

Trung lập: Lần lượt đưa luận điểm hỗ trợ cho cả hai mặt vấn đề vì sao đồng ý và không đồng ý.

Ngoài ra, các bạn cũng có thể triển khai phần thân bài của bạn theo một cách khác khi bạn đồng ý hay không đồng ý với nhận định:

Đoạn 1: Giải thích vì sao bạn chấp nhận 1 mặt của nhận định được đưa ra

Đoạn 2: Đưa ra các lý lẽ để khẳng định rằng bạn đồng ý/ không đồng ý với nhận định đó

Ở phần thân bài các bạn cần đưa ra luận điểm rõ ràng và dùng một số phương pháp để triển khai luận điểm như:

Kết bài bạn cần làm hai việc sau:

Khẳng định quan điểm của bản thân (Đồng ý hoàn toàn/ Không đồng ý hoàn toàn/ Trung lập)

Tóm lược ý chính đã để củng cố quan điểm đó.

2.3. Dạng 2: Discussion (Disscuss both views)

Đây là dạng bài sẽ đưa ra hai quan điểm về một vấn đề và đòi hỏi bạn nêu ý kiến về 2 quan điểm đó. Bạn cần phân tích chi tiết cả hai ý kiến và nếu như cần nêu ý kiến cá nhân thì bạn có thể chèn vào phần mở hay kết bài của mình mà không cần thêm đoạn.

Cách viết dạng này khá giống với loại Argumentative/Opinion Essay, chỉ khác ở chỗ khi mở đầu đoạn thân bài thứ hai thì hay được nối băn ” On the one hand “.

Ví dụ:

“Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.”

Introduction

When they finish school, teenagers face the dilemma of whether to get a job or continue their education. While there are some benefits to getting a job straight after school, I would argue that it is better to go to college or university.

Body

The option to start work straight after school is attractive for several reasons. Many young people want to start earning money as soon as possible. In this way, they can become independent, and they will be able to afford their own house or start a family. In terms of their career, young people who decide to find work, rather than continue their studies, may progress more quickly. They will have the chance to gain real experience and learn practical skills related to their chosen profession. This may lead to promotions and a successful career.

On the other hand, I believe that it is more beneficial for students to continue their studies. Firstly, academic qualifications are required in many professions. For example, it is impossible to become a doctor, teacher or lawyer without having the relevant degree. As a result, university graduates have access to more and better job opportunities, and they tend to earn higher salaries than those with fewer qualifications. Secondly, the job market is becoming increasingly competitive, and sometimes there are hundreds of applicants for one position in a company. Young people who do not have qualifications from a university or college will not be able to compete.

Conclusion

For the reasons mentioned above, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

2.4. Dạng 3: Cause & Solution

Phần Introduction sẽ trả lời gián tiếp câu hỏi từ đề bài (nguyên nhân/vấn đề + giải pháp)

Phần Body được chia làm hai đoạn, đoạn 1 đề cập đến nguyên nhân/vấn đề, đoạn 2 nói về giải pháp để giải quyết các vấn đề đã được đưa ra ở đoạn 1.

Ví dụ:

More and more people now own cars. What are the problems associated with an increase in the usage of private cars? How can these problems be solved?

Chúng ta có thể phân biệt loại đề này khi xuất hiện các từ sai:

Problems – reasons – happend

Solutions – What measures can be taken to resolve this problem…

2.5. Dạng 4: Two – part question

Dạng bài này đề sẽ đưa ra hai câu hỏi yêu cầu người viết phải trả lời.

Cấu trúc bài viết tương đối đơn giản, thân bài bao gồm 2 đoạn, mỗi đoạn được trả lời cho một câu hỏi.

Ví dụ:

“Many people pfer to watch foreign films rather than locally produced films. Why could this be? Should governments give more financial support to local film industries?”

Body

Paragraph 1: There are various reasons why many people find foreign films more enjoyable than the films produced in their own countries. Firstly, the established film industries in certain countries have huge budgets for action, special effects and to shoot scenes in spectacular locations. Hollywood blockbusters like ‘Avatar’ or the James Bond films are examples of such productions, and their global appeal is undeniable. Another reason why these big-budget films are so successful is that they often star the most famous actors and actresses, and they are made by the most accomplished producers and directors. The poor quality, low-budget filmmaking in many countries suffers in comparison. (trả lời câu hỏi thứ nhất).

Paragraph 2: In my view, governments should support local film industries financially. In every country, there may be talented amateur film-makers who just need to be given the opportunity to prove themselves. To compete with big-budget productions from overseas, these people need money to pay for film crews, actors and a host of other costs related to producing high-quality films. If governments did help with these costs, they would see an increase in employment in the film industry, income from film sales, and perhaps even a rise in tourist numbers. New Zealand, for example, has seen an increase in tourism related to the ‘Lord of the Rings’ films, which were partly funded by government subsidies. (trả lời câu hỏi thứ 2)

Conclusion

In conclusion, I believe that increased financial support could help to raise the quality of locally made films and allow them to compete with the foreign productions that currently dominate the market.

3. Chú ý

Khi viết bài IELTS Writing Task 2, bạn cân chú ý phân bổ ý kiến, quan điểm, dẫn chứng sao cho đầy đủ bổ sung cho ý chính trong bài. Chú ý không cần viết quá nhiều chỉ cần viết đủ và nhiều hơn một xí tránh mất quá nhiều thời gian. Viết câu nào chắc chắn ngữ pháp câu đó.

Ngoài ra, bổ sung vốn từ vựng là cần thiết để có điểm cao cho bài IELTS Writing Task 2.

Cách Viết Ielts Writing Task 1 Process Từ A→Z

Hướng Dẫn Cách Viết Overview Ielts Writing Task 1 Nhanh Nhất

Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả

Tổng Hợp Đầy Đủ Kiến Thức Về Cách Viết Ielts Writing Task 1

Hướng Dẫn Từng Bước Viết Bài Ielts Writing Task 1

🌟 Home
🌟 Top