Cách Viết Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z

--- Bài mới hơn ---

 • 5 Bức Thư Tỏ Tình Hay Và Độc Đáo Đậm Chất Việt Nhất!
 • Thư Ứng Tuyển Mẫu
 • Hướng Dẫn Viết Thư Ứng Tuyển Ấn Tượng, Thu Hút Nhà Tuyển Dụng
 • Cách Viết Thư Tiếng Đức A1 Và Đề Thi Viết A1 Mẫu
 • Hướng Dẫn Cách Viết Email Tiếng Anh Chuyên Nghiệp Nhất
 • Video cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

  Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

  • MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
  • TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).
  • THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
  • THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

  Cách viết IELTS Writing Task 1 Line graph

  Trong bài viết hôm nay Huyền sẽ đi phân tích 1 bài văn mẫu band 9.0 của thầy Simon để làm rõ các bước làm 1 bài Line graph như thế nào cho hiệu quả.

  Đề bài

  The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

  Áp dụng công thức “in terms of” trong bài viết này để làm mở bài.

  • The graph → The line graph
  • shows → compares
  • UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK
  • between 1990 and 2007 → over a period of 17 years

  Vậy là ta có được 1 mở bài hoàn chỉnh:

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  (Biểu đồ đường so sánh 4 lĩnh vực về việc lượng khí thải gây mưa acid mà những lĩnh vực này thải ra trong giai đoạn 17 năm ở Anh)

  Để làm tổng quan IELTS Writing Task 1 Line graph ta lưu ý 2 phần:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì?
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không?

  Áp dụng đối với bài này, ta thấy:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì? → Các đường đều có xu hướng giảm
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không? Có! electricity, gas and water supply chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ nhất.

  Dựa vào phân tích trên, ta có tổng quan như sau:

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  (Rõ ràng là tổng khí thải gây mưa acid ở Anh giảm mạnh từ 1990 tới 2007. Sự giảm mạnh nhất có thể thấy được trong lĩnh vực cung cấp điện, gas và nước)

  Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

  ♦♦♦ Chia theo thời gian:

  • Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)
  • Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  Hoặc:

  • Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999
  • Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

  ♦♦♦ Chia theo đường:

  • Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication
  • Body 2: Hai đường còn lại

  Tuy nhiên Huyền rất ít khi chia theo đường, vì Huyền muốn so sánh các đường với nhau, không muốn tách riêng biệt chúng ta. Đây cũng là 1 trong những tips của thầy Simon trong quá trình làm Line graph: Luôn cố gắng so sánh các đường với nhau.

  Trong bài này thầy Simon chọn cách chia số 1. Bây giờ ta sẽ outline phần thân bài:

  Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

  • electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes
  • transport and communication: 0.7 million tonnes
  • domestic: 0.6 million tonne
  • other industries: ≈ 2 million tonnes

  Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  • electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes
  • domestic + other industries: fell gradually
  • transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

  Vậy chúng ta sẽ có thân bài như sau:

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  Từ vựng hay:

  • emisions: khí thải
  • was responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gì, gây ra vấn đề gì
  • fell dramatically: giảm đáng kể
  • fell gradually: giảm dần
  • saw a small increase in: nhìn thấy 1 sự gia tăng trong
  • reaching a peak of: đạt cực đại là

  Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line graph band 9.0

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phương Pháp Viết Đoạn Văn Nghị Luận Xã Hội 200 Từ
 • Hướng Dẫn Viết Đoạn Văn Tiếng Anh
 • Unc Là Gì? Mẫu Ủy Nhiệm Chi Acb, Bidv, Vcb 2022
 • Gõ Tiếng Việt Trong Lol, Chat Tiếng Việt Liên Minh Huyền Thoại ” Kiến Thức It
 • Một Số Mẹo Để Viết Truyện Ngắn Hay
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • Cấu trúc 1 bài IELTS Writing Task 1 Line graph

  • MỞ BÀI: 1 câu – Paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ đồng nghĩa.
  • TỔNG QUAN: khoảng 2 câu (Nêu 2-3 ý quan trọng nhất từ biểu đồ. LƯU Ý: Không đưa số liệu vào phần Tổng quan, chỉ đề cập tới các ý chính mà thôi).
  • THÂN BÀI 1: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)
  • THÂN BÀI 2: Khoảng 2-3 câu (Khoảng 5 số liệu)

  Cách làm IELTS Writing Task 1 Line graph

  Trong bài viết hôm nay Huyền sẽ đi phân tích 1 bài văn mẫu band 9.0 của thầy Simon để làm rõ các bước làm 1 bài Line graph như thế nào cho hiệu quả.

  Đề bài

  The graph below shows UK acid rain emissions, measured in millions of tonnes, from four different sectors between 1990 and 2007.

  Áp dụng công thức “in terms of” trong bài viết này để làm mở bài.

  • The graph → The line graph
  • shows → compares
  • UK acid rain emissions → the amount of acid rain emissions in the UK
  • between 1990 and 2007 → over a period of 17 years

  Vậy là ta có được 1 mở bài hoàn chỉnh:

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  (Biểu đồ đường so sánh 4 lĩnh vực về việc lượng khí thải gây mưa acid mà những lĩnh vực này thải ra trong giai đoạn 17 năm ở Anh)

  Để làm tổng quan Line graph ta lưu ý 2 phần:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì?
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không?

  Áp dụng đối với bài này, ta thấy:

  • Phần 1: Xu hướng chung của các đường là gì? → Các đường đều có xu hướng giảm
  • Phần 2: Có đường nào nổi bật nhất không? Có! electricity, gas and water supply chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ nhất.

  Dựa vào phân tích trên, ta có tổng quan như sau:

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  (Rõ ràng là tổng khí thải gây mưa acid ở Anh giảm mạnh từ 1990 tới 2007. Sự giảm mạnh nhất có thể thấy được trong lĩnh vực cung cấp điện, gas và nước)

  Chúng ta có nhiều cách chia thân bài, ví dụ:

  ♦♦♦ Chia theo thời gian:

  • Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)
  • Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  Hoặc:

  • Body 1: Nêu sự biến đổi từ 1990 – 1999
  • Body 2: Nêu sự biến đổi từ 1999 – 2007

  ♦♦♦ Chia theo đường:

  • Body 1: Electricity/Gas/Water supply và transport/communication
  • Body 2: Hai đường còn lại

  Tuy nhiên Huyền rất ít khi chia theo đường, vì Huyền muốn so sánh các đường với nhau, không muốn tách riêng biệt chúng ta. Đây cũng là 1 trong những tips của thầy Simon trong quá trình làm Line graph: Luôn cố gắng so sánh các đường với nhau.

  Trong bài này thầy Simon chọn cách chia số 1. Bây giờ ta sẽ outline phần thân bài:

  Body 1: Nếu số liệu trong năm đầu tiên (1990)

  • electricity, gas and water supply: 3.3 million tonnes
  • transport and communication: 0.7 million tonnes
  • domestic: 0.6 million tonne
  • other industries: ≈ 2 million tonnes

  Body 2: Nêu sự biến đổi kể từ năm đầu tiên trở đi

  • electricity, gas and water supply: fell to 0.5 million tonnes
  • domestic + other industries: fell gradually
  • transport: saw a small increase in emissions, peaked at 1 million tonnes in 2005.

  Vậy chúng ta sẽ có thân bài như sau:

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  Từ vựng hay:

  • emisions: khí thải
  • was responsible for: chịu trách nhiệm về vấn đề gì, gây ra vấn đề gì
  • fell dramatically: giảm đáng kể
  • fell gradually: giảm dần
  • saw a small increase in: nhìn thấy 1 sự gia tăng trong
  • reaching a peak of: đạt cực đại là

  Bài mẫu Line graph band 9.0

  The line graph compares four sectors in terms of the amount of acid rain emissions that they produced over a period of 17 years in the UK.

  It is clear that the total amount of acid rain emissions in the UK fell considerably between 1990 and 2007. The most dramatic decrease was seen in the electricity, gas and water supply sector.

  In 1990, around 3.3 million tonnes of acid rain emissions came from the electricity, gas and water sector. The transport and communication sector was respondible for about 0.7 million tonnes of emissions, while the domestic sector produced around 0.6 million tonnes. Just over 2 million tonnes of acid rain gases came from other industries.

  Emissions from electricity, gas and water supply fell dramatically to only 0.5 million tonnes in 2007, a drop of almost 3 million tonnes. While acid rain gases from the domestic sector and other industries fell gradually, the transport sector saw a small increase in emissions, reaching a peak of 1 million tonnes in 2005.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Cách Viết Overview Của Dạng Line Graph Trong Ielts Writing Task 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Outline Cho Essay: Hướng Dẫn Chi Tiết Và Chuẩn Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Outline Cho Essay Chi Tiết Logic Nhất
 • Hướng Dẫn Cách Viết Outline Cho Essay Theo Từng Dạng
 • Cách Viết Outline Cho Essay Chi Tiết Và Chuẩn Nhất
 • Giúp Mình Về Viết Outline Cho Paragraph
 • Hướng dẫn viết Overview dạng bài Line Graph

  1) Đặc điểm của dạng bài line graph

  a) Có sự thay đổi theo thời gian

  Thông tin trong Writing task 1 khi được diễn tả dưới dạng line graph dùng để nói lên sự thay đổi của sự vật, sự việc qua thời gian. Chính vì lí do đó, số liệu ở trục hoành của line graph luôn là thời gian. Thời gian ở đây có thể là thứ, ngày, tháng, năm hoặc chi tiết hơn là giờ. Nhưng một đặc điểm có thể được khẳng định là vì diễn tả sự thay đổi theo thời gian, chúng ta bao giờ cũng nhìn ra được xu hướng của sự thay đổi đó, hoặc tăng hoặc giảm hoặc giữ nguyên không đổi.

  b) Đa dạng về các thời thì được sử dụng

  Phụ thuộc vào yếu tố thời gian, thì thời được sử dụng trong task 1 khá đa dạng và khiến các bạn dễ nhầm lẫn.

  • Nếu thời gian trong quá khứ, hãy dùng thì quá khứ đơn.
  • Nếu thời gian trong tương lai, hãy dùng những cách diễn đạt trong tương lai
  • Nếu miêu tả sự thay đổi kéo dài từ quá khứ đến tương lai, hãy dùng hiện tại đơn hoặc hiện tại hoàn thành (ví dụ The proportion of elderly people increases in each country between 1940 and 2040)

  2) Hai bước viết overview cho dạng bài line graph

  Bước 1: Nhận diện xu hướng, sự thay đổi chính hay các bước

  Thường trong mỗi phần overview bạn cần đưa ra 1 hoặc 2 đặc điểm chính nổi bật của biểu đồ. Những đặc điểm chính đó là gì? Trong biểu đồ có sự thay đổi thời gian, bạn có một số đặc điểm chính cần được nhắc đến như sau:

  • Xu hướng thay đổi chính của các đường
  • Tốc độ tăng/giảm của đường nào cao nhất/thấp nhất
  • Số liệu của đường nào cao hơn/thấp hơn đường nào trong suốt giai đoạn được miêu tả hoặc trong hầu hết giai đoạn được miêu tả.

  Thường một overview nên nhắc đến 2 trong 3 đặc điểm được nhắc đến ở trên. Có những overview người viết sẽ chỉ nhìn thấy 1 đặc điểm duy nhất, nhưng lại có những overview người viết sẽ thấy cả 3 đặc điểm trên đều được xuất hiện rất nổi bật.

  Bước 2: Quyết định cách diễn đạt thông tin chính

  • Thì cần dùng là gì?
  • Thời gian diễn ra như thế nào?
  • Cấu trúc câu cần dùng
  • Chọn một trong những cụm từ sau để bắt đầu overview. Chú ý rằng trong 9 cách bắt đầu overview trên, không có cách nào sẽ mang lại điểm số cao hơn cách nào, không có cách nào khiến giám khảo ấn tượng hơn cách nào nên bạn có thể chỉ cần nhớ 1 trong 9 cách trên và dùng xuyên xuốt trong quá trình luyện thi IELTS của mình

  Introductory Expssion1. It is clear from the graph/table…

  2. It can be seen from the graph/table…

  3. It is evident that…

  4. As the graph/table shows,…

  5. As can be seen from the graph/table,…

  6. As is shown by the graph/table,…

  7. As is illustrated by the graph/table,…

  8. From the graph/table it is clear….

  Thực hành viết overview

  1) Ví dụ số 1

  a) Những đặc điểm nổi bật

  • Xu hướng chính: số liệu của The Tea Room giảm, số liệu của 3 quán café còn lại tăng
  • Tốc độ thay đổi: không có sự chênh lệch rõ rệt về tốc độ thay đổi
  • Số liệu của 3 tháng cuối năm thay đổi nhiều và nhanh hơn so với 9 tháng đầu năm
  • Thì cần dùng: quá khứ đơn

  b) Sample mẫu của phần introduction và overview

  The line graph illustrates the changes in the amount of money that four café bars in New York earned last year

  As can be seen from the graph, while the income of the Tea Room decreased over the period shown, the opposite is true of others. The last quarter witnessed dramatic changes in the ps for all.

  2) Ví dụ số 2

  a) Những đặc điểm nổi bật

  • Xu hướng chính: tỉ lệ sinh để ở cả hai nước luôn thay đổi mạnh trong khoảng từ 1920 – 1950, sau 1950 có một sự giảm liên tục cho đến hết giai đoạn
  • Số liệu của USA cao hơn số liệu của China trong hầu hết các giai đoạn.
  • Thì cần dùng: quá khứ đơn

  b) Sample mẫu của phần introduction và overview

  The graph provided reveals some striking similarities between the Chinese and US birth rates during the period from 1920 to 2000.

  It is evident that both nations saw considerable fluctuations in fertility over the first thirty years of the period shown , following by the steady decrease after 1950s.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Objective Trong Cv 2022
 • Viết Objective Trong Cv Như Nào Cho Đỡ Sáo Rỗng?
 • Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Viết Overview Task 1 Cho Writing Ielts
 • Cách Viết Overview Trong Writing Task 1
 • Cách Viết Overview Trong Ielts Writing Task 1 Chi Tiết Từng Bước
 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.
 • Cách Viết Phần Kết Luận Trong Ielts Writing Task 2
 • Bài Luận Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • Bài Luận Tiếng Anh Hay Về Môi Trường Mà Bạn Nên Đọc Và Suy Ngẫm
 • Line graph là gì?

  Dạng câu hỏi Line graphs là khá phổ biến trong Ielts writing Task 1. Line graphs là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường, mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian (có thể là tuần, tháng, năm, thập kỷ…). Bạn nên dành thời gian 20 phút để hoàn thành bài viết này với đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, và kết luận.

  Biểu đồ có thể là những thông tin về sự thay đổi dân cư trong các năm, số lượng khách du lịch biến đổi trong các năm, số lượng tiêu thụ điện theo mùa, tỷ lệ thất nghiệp của 1 nước theo các năm…Nhiệm vụ của thí sinh là viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ mà không nêu quan điểm của mình trong bài viết.

  • Miêu tả những thông tin được cung cấp
  • Miêu tả biểu đồ một cách khách quan (không lồng vào quan điểm của người viết)
  • Khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp, chuẩn xác để miêu tả

  Bố cục bài viết Line Graph trong ielts writing task 1

  Cấu trúc chung ủa một bài Task 1 sẽ bao gồm những phần sau

  Đọc hiểu biểu đồ

  Việc quan trọng mà chúng ta cần làm đầu tiên là dành thời gian cho việc xem kỹ và hiểu rõ biểu đồ nói lên điều gì, rồi sau đó mới bắt tay vào viết ‘Instruction’. Hai việc này chúng ta làm tối đa trong 5 phút

  Instruction – mở bài miêu tả biểu đồ trong ielts

  Để viết ‘Instruction’ các em hãy sử dụng 1 – 2 câu miêu tả cho người đọc biết là biểu đồ này nói lên điều gì như, khoảng thời gian, địa điểm, cái gì được mô tả… Một phương pháp hữu ích cho việc viết Instruction là các em hãy ‘paraphrase’ lại ý chính của tiêu đề/câu hỏi.

  Tiêu đề: “The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by Australian teenagers from 1975 to 2000.”

  Paraphrase thành: The line graph illustrates the amount of fast food consumed by teenagers in Australia between 1975 and 2000, a period of 25 years.

  Các em có thể thấy câu này giống như câu trên nhưng khác cách diễn tả phải không nào, và nó cũng đã nêu rõ khoảng thời gian, địa điểm, và cái mà biểu đồ miêu tả.

  Overview (thân bài)

  Chúng ta dùng 1 – 2 câu cho phần này để nêu lên bức tranh tổng quan của biểu đồ. Ở phần này chúng ta không nên nêu những con số cụ thể mà hãy để việc đó cho phần Detail. Các em hãy nêu ra những thông tin mang tính chất tổng quan như sự thay đổi tổng thể, đạt cao nhất/hơn, thấp nhất/hơn mà không cần đưa con số cụ thể vào.

  Thông thường chúng ta sẽ nhóm những thông tin trong biểu đồ thành 2 nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi. Các đường biểu diễn thông tin đã thay đổi như thế nào từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc. Và các em hãy xem có những xu hướng chung nào cho các đường biểu diễn không (ví dụ tăng lên, giảm xuống, không thay đổi….). Sau đó các em có thể nêu một cách tổng quan 2 nhóm này trong phần overview.

  Chúng ta có thể thấy điểm nổi bật trong biểu đồ là có 1 đường đi xuống rõ rệt, trong khi 2 đường kia thì tăng, do đó đây có thể là một ý tổng quan tốt.

  Bài mẫu miêu tả biểu đồ bằng tiếng anh

  Overall, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

  Câu này đã biểu thị được toàn bộ những thay đổi hay xu hướng được biểu thị trong biểu đồ.

  Đôi khi các em có thể thấy phần tổng quan này khá giống với một kết luận. Do đó có thể để phần ‘Overview’ này ở ngay sau phần Instruction hay cuối bài cũng được, nhưng hãy nhớ là bài viết của các em phải có nó ở 1 trong 2 vị trí trên.

  Miêu tả biểu đồ chi tiết ở hai đoạn Detail:

  Như đã nêu ở trên, để cấu trúc ý cho 2 đoạn Detail này, các em hãy tìm ra các điểm tương đồng của các dữ liệu như xu hướng thay đổi của chúng (tăng lên, giảm xuống, không thay đổi…). Sau đó nhóm chúng vào làm hai nhóm thông tin để miêu tả trong 2 đoạn văn. Mỗi đoạn có 3 – 4 câu miêu tả cho một nhóm thông tin.

  Các em lưu ý một số điều khi viết phần Detail này như sau:

  Nhớ đưa các dữ liệu chi tiết như con số cụ thể vào khi miêu tả (ví dụ như đạt điểm cao nhất là…., thấp nhất là…., đạt đến…, …)

  Không miêu tả từng đường biểu diễn hay nhóm thông tin một cách riêng biệt mà các em hãy lồng thêm sự so sánh giữa các đường/nhóm với nhau. Có thể so sánh chúng tại các điểm nổi bật như bắt đầu, cuối cùng, cao nhất, thấp nhất….

  Khi biểu đồ biểu thị nhiều mốc thời gian hoặc con số, chắc chắn là các em sẽ không thể đề cập hết chúng trong bài viết. Khi đó các em hãy tập trung vào miêu tả hay so sánh những mốc nổi bật như bắt đầu, cuối cùng, cao nhất, thấp nhất, tăng/giảm đột ngột, xu hướng của chúng… Một số giáo viên nổi tiếng thường lựa chọn khoảng 6 – 7 thông tin chính để miêu tả và so sánh trong bài viết của họ.

  Hãy bắt đầu cho phần Detail (đoạn 3) bằng sự so sánh giữa các đường biểu diễn tại mốc bắt đầu trong biểu đồ (ví dụ: in 1990, the number of…)

  Các em hãy sử dụng thì quá khứ đơn (increased, fell..) để miêu tả thông tin của các năm đã qua và sử dụng “will” hay “is expected/pdicted to…” cho những mốc thời gian trong tương lai (những năm chưa đến).

  Hết sức cẩn thận khi sử dụng các thể bị động (vd: the number was increased), tiếp diễn (vd: the number was increasing) hay hiện tại hoàn thành (vd: the number has increased).

  Không dành quá 20 phút cho bài viết Task 1 vì bài Task 2 sẽ có nhiều điểm hơn. Các em hãy luyện tập dành 5 phút cho mỗi phần khi viết bài như cô đã nêu trong bài “Hướng dẫn viết Writing Task 1”.

  Việc đầu tiên là tìm ra hai nhóm thông tin chính để miêu tả. Hai nhóm này sẽ tìm ra bởi điểm tương đồng và khác nhau giữa các đường biểu diễn.

  Giống như đã nêu trong phần Overview, sự tiêu thụ của fish và chips đều giảm rõ rệt, trong khi pizza và hamburger thì tăng. Do đó, rõ ràng là pizza và hamburger là 2 dữ liệu thông tin giống nhau, nhưng fish và chips thì lại khác. Với cơ sở này chúng ta sẽ sử dụng chúng như những nhóm riêng biệt để viết. Một đoạn cho pizza và hamburger, đoạn khác cho fish và chips.

  Trong biểu đồ chúng ta cũng thấy rõ số liệu cụ thể ở các điểm đặc biệt là bắt đầu, kết thúc, gấp khúc thay đổi, xu hướng của các đường như sau:

  Năm 1975 Fish & Chip đạt mức tiêu thụ là 100 lần, trong khi Pizza & Hamburger chỉ ở mức nhỏ lớn hơn 0 một chút (khoảng 5 lần).

  Fish & Chip giảm đều đều ngoại trừ một khoảng tăng ngắn ở năm 1980 – 1985, và số lần được tiêu thụ của nó ở thời điểm cuối cùng (năm 2000) là khoảng 40 lần.

  Số lần tiêu thụ của Pizza & Hamburgers thì lại tăng đều.

  Pizza vượt Fish & Chip vào năm 1990, sau đó không thay đổi trong khoảng 1995 – 2000.

  Hamburgers tăng mạnh trong khoảng những năm 1975 – 1980, vượt qua Fish & Chip vào khoảng 1985, đạt mức 100 lần ở thời điểm cuối cùng là năm 2000.

  In 1975, the most popular fast food with Australian teenagers was fish and chips, being eaten 100 times a year. This was far higher than Pizza and hamburgers, which were consumed approximately 5 times a year. However, apart from a brief rise again from 1980 to 1985, the consumption of fish and chips gradually declined over the 25 year timescale to finish at just under 40 times per year.

  In sharp contrast to this, teenagers ate the other two fast foods at much higher levels. Pizza consumption increased gradually until it overtook the consumption of fish and chips in 1990. It then leveled off from 1995 to 2000. The biggest rise was seen in hamburgers, increasing sharply throughout the 1970’s and 1980’s, exceeding fish and chips consumption in 1985. It finished at the same level that fish and chips began, with consumption at 100 times a year.

  Các em có thể thấy rõ là các số liệu cụ thể của những mốc nổi bật đã được nêu ra cùng xu hướng của các đường biểu diễn. Mỗi đoạn miêu tả một nhóm riêng biệt (đoạn 1 có một câu nêu lên Pizza và hamburgers nhưng chỉ để so sánh chứ không miêu tả). Trong 2 đoạn văn trên chúng ta cũng đã thấy rõ sự so sánh giữa hai nhóm (far higher than, in sharp contrast), chứ không chỉ đơn thuần là miêu tả mỗi nhóm riêng biệt trong một đoạn Detail.

  Các điểm ngữ pháp và từ vựng cần lưu ý cho dạng câu hỏi Line Graph trong ielts writing task 1

  Miêu tả xu hướng: có 3 xu hướng chung đó là tăng, giảm, không thay đổi. Chúng ta có thể dùng rất nhiều động từ hoặc danh từ để miêu tả chúng.

  Vd: Dùng verb: Unemployment levels fell hoặc dùng noun: There was a fall in unemployment levels

   Đôi khi chúng ta cũng cần sử dụng trạng từ và tính từ để miêu tả rõ hơn cho sự thay đổi hoặc xu hướng.

  Vd: There has been a slight increase in the value of the dollar (mức độ thay đổi)

  Unemployment fell rapidly last year (tốc độ thay đổi)

  just under, well under, roughly, approximately, about, just over, well over, nearly

   Một số cụm từ tiếng anh để giới thiệu biểu đồ hay được dùng:

  + The graph shows / indicates / depicts / illustrates

  + From the graph it is clear

  + It can be seen from the graph

  + As can be seen from the graph,

  + As is shown / illustrated by the graph,

  Vd: The graph shows the percentage of children using supplements in a place over a year.

  over the next… / for the following… (for the following two months… over the next six months…)

  from … to / between … and (from June to August… between June and August…)

  during (during the first three months…)

  • Miêu tả số phần trăm – Percent: chúng ta có thể dùng 10% hoặc 10 percent, danh từ của nó là percentage. The percentage of children using supplements. NOT The percent of children…

  The rate of unemployment rose to 12% in 2010.

  The rate of unemployment rose by 5% in 2010.

   Lưu ý sử dụng giới từ in – of: in dùng để miêu tả thay đổi của một cái gì đó, of dùng miêu tả thay đổi về con số và số lượng.

  There was a rise in the rate of unemployment

  There was a rise of 5% in the rate of unemployment.

  Khoá luyện thi IELTS cấp tốc với những kinh nghiêm quý báu giúp bạn rèn luyện 4 kỹ năng IELTS reading, IELTS Writing, IELTS Spearking & IELTS Listening được chia sẻ đầy đủ nhất trong chương trình này kèm tài liệu luyện thi IELTS Online. Nhằm giúp các bạn sinh viên và các bạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi IELTS đạt điểm tốt nhất, chúng tôi khai giảng khoá học luyện thi IELTS cấp tốc, Đây là khoá học tiếng anh trực tuyến nhằm giúp bạn nắm vững và hiểu rõ cấu trúc của 1 đề thi IELTS chuẩn cùng các phương pháp tiếp cận và làm bài thi IELTS hiệu quả nhất cũng như các kinh nghiệm ghi điểm trong mỗi phần thi.

  Tu khoa:

  • line graph ielts sample
  • bài mẫu line graph
  • miêu tả biểu đồ đường trong ielts
  • bài mẫu miêu tả biểu đồ bằng tiếng anh
  • cách viết line graph ielts
  • các dạng bài ielts writing task 1
  • các bài mẫu line graph
  • cách viết biểu đồ cột trong ielts

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph
 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph
 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên
 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1
 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.
 • Cách Viết Phần Kết Luận Trong Ielts Writing Task 2
 • Bài Luận Về Bảo Vệ Môi Trường Bằng Tiếng Anh Hay Nhất
 • 18 February, 2022 No Comments

  1. Cấu trúc một bài Writing task 1:

  Introduction: Viết lại topic của bài theo một cách khác. (Paraphrase đề bài)

  Overview: Đưa ra một tới hai ý kiến tổng quát về bài

  Body 1: Triển khai ý lớn thứ nhất về bài

  Body 2: Triển khai ý lớn thứ 2 của bài

  2. Một số lưu ý khi viết Writing task 1:

  Việc đưa ra kết luận hay không tùy thuộc vào các em. Tuy nhiên thầy không khuyến khích các em viết kết luận. Vì thực ra phần Overview của các em được coi là tổng quan của bài, và giám khảo đã có thể tóm được ý chính của bài thông qua phần đó rồi. Mà việc viết thêm kết luận sẽ khiến em tốn thời gian hơn và cũng bị lặp ý với Overview.

   Chỉ mô tả chi tiết những điểm nổi bật và quan trọng

  Các em không nên miêu tả tất cả các số liệu trong biểu đồ vì khi đó bài của các em sẽ dài hơn so với số lượng từ bài yêu cầu – 150 từ, ngoài ra bài viết sẽ không có điểm nhấn. Thầy suggest các em nên miêu tả các điểm nổi bật như cao nhất, thấp nhất, thay đổi đột ngột, hoặc giữ nguyên ở một mức trong thời gian dài.

  Khi đọc đề bài của Writing Task 1 các em sẽ thấy là bài đưa ra “make comparisons where relevant”. Vì vậy việc so sánh là cần thiết để có được điểm cao hơn. Một ví dụ như sau: ” Due to a small rise between 2000 and 2005, the employment rate for self-employed was still the lowest rate “. Cấu trúc dạng như “the lowest” thể hiện là so sánh nhất giữa 3 chủ thể trở nên, được sử dụng khá phổ biến và hiệu quả để miêu tả biểu đồ.

  3. Bài mẫu Dạng bài Line Graph IELTS Writing task 1

  Ta thay đổi từ và cấu trúc câu đề bài như sau:

  Cuối cùng ta có:

  “The graph gives information about the amount of money which was earned by three bakeries in London every year, over a ten-year period between 2000 and 2010.”

  (2) Overview

  Ta nhìn thấy hai xu hướng chính trong bài này đó là:

  + Cả Bernie’s Buns và Robbie’s Bakery thì đều có thu nhập tăng lên, trong khi đó Lovely Loaves thì giảm xuống

  + Lovely Loves là cửa hàng được ưa chuộng nhất năm 2000 nhưng đến năm 2010 thì lại là Robbie’s Bakery

  Vậy chúng ta sẽ viết được hai ý trên như sau:

  “Overall, what stands out from the graph is that there were considerable upward trends in the income of both Bernie’s Buns and Robbie’s Bakery, while the earnings of Lovely Loaves saw a considerable fall over the period shown. Another interesting point is that Lovely Loaves was the most popular bakery in 2000, but in 2010, it was taken over by Robbie’s Bakery.”

  (3) Body 1

  Đây là đoạn ý chính đầu tiên mà chúng ta viết, vậy sẽ có các ý như sau:

  + Miêu tả Bernie’s Bun: từ năm 2000 số liệu là bao nhiêu. Sau đó nó biến động thế nào tới năm 2006. Từ 2006 tới 2010 nó biến động như thế nào và kết thúc với số liệu bao nhiêu

  + Miêu tả Robbie’s Bakery có xu hướng tương tự Bernie’s Bun. Số lượng của nó giữ nguyên ở những năm đầu của thập kỉ, tăng lên mạnh vào năm 2008 với số liệu cụ thể. Sau đó đạt bao nhiêu vào cuối thời kì.

  Ta có thân bài 1:

  “Looking at the details, as regards Bernie’s Buns, income started at 20,000 pounds in 2000, then there was a fluctuation over the next three years, at which point it leveled off at just under 40,000 pounds until 2006. Then the p went up significantly, finishing at around 65,000 pounds in 2010. If we look at Robbie’s Bakery, the trend was similar. Having remained stable at approximately 55,000 pounds in the first half of the decade, income then rose sharply, reaching nearly 100,000 pounds in 2008. There was then a gradual rise to around 105,000 pounds in 2010.”

  (4) Body 2

  Miêu tả cửa hàng còn lại: Đi ngược lại với hướng của hai cửa hàng kia.

  Giảm mạnh vào năm 2008 và nêu số liệu, sau đó con số giữ nguyên trong 2 năm cuối.

  Ta có thân bài tiếp theo:

  Nếu các em thấy bài viết chia sẻ của thầy hôm nay hữu ích thì hãy like hoặc share để nhiều bạn hơn nữa được tiếp cận tới thông tin bổ ích này nha! Còn bạn nào cần tư vấn thì hãy đăng kí vào form phía dưới để được tư vấn lộ trình IELTS miễn phí nha!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph
 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên
 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • 80+ Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Vừa Đơn Giản Vừa Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Hay Nhất
 • 5 Mẫu Lời Mở Đầu Báo Cáo Thực Tập Chuẩn Cho Sinh Viên
 • Tổng Hợp Mẫu Lời Mở Đầu Tiểu Luận Ấn Tượng
 • Hướng Dẫn Cách Viết Luận Văn Thạc Sĩ Chi Tiết
 • Khác với các biểu đồ khác, Line Graph là biểu đồ luôn luôn có sự biến đổi theo thời gian. Trong đó, trục hoành thường được sử dụng để biểu thị thời gian, trục tung dùng để thể hiện giá trị của nhân tố cần biểu thị.

  Chính vì luôn có sự biến đổi theo thời gian, mục đích chính của Line Graph là biểu thị xu hướng, sự thay đổi của một hay nhiều yếu tố trong khoảng thời gian xác định.

  II. Cách viết Writing Task 1 Line Graph

  Mỗi dạng biểu đồ trong Writing Task 1 đều có cách viết riêng và Line Graph cũng không phải ngoại lệ. Đây được coi là biểu đồ đơn giản nhất trong Task 1, tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý và chú trọng vào từng bước để đạt được kết quả cao nhất khi làm bài.

  Vì Line Graph là dạng biểu đồ luôn có thời gian, cách đọc Line Graph duy nhất là đọc từ trái sang phải. Khi phân tích biểu đồ, bạn cần chú ý đến các thông tin quan trọng sau:

  Ta có ví dụ sau:

  The graph below gives information about international tourist arrivals in five countries. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Nhìn vào biểu đồ trên, ta có thể phân tích theo các bước sau:

  • Biểu đồ nói về số lượng du khách quốc tế tới thăm 5 quốc gia trên thế giới.
  • Trong khoảng thời gian từ năm 1995 tới năm 2010
  • Trục hoành: miêu tả thời gian, trục tung: miêu tả số lượng du khách tới từng nước
  • Đơn vị đo: millions of people

  Sau khi có cái nhìn tổng quan về biểu đồ thông qua bước phân tích đề, bạn sẽ tiếp tục tới bước lập dàn ý.

  Cấu trúc bài viết của Line Graph cũng tuân theo khuôn mẫu thông thường của dạng bài Writing Task 1, bao gồm 3 phần chính: Introduction, Overview, Body.

  Với phần Introduction, bạn chỉ cần paraphrase lại ngôn từ trong đề bài.

  Riêng phần Overview trong Line Graph, bạn cần chú ý tới yếu tố xu hướng tăng giảm của từng yếu tố. Ngoài ra, bạn có thể đề cập tới các giá trị cao nhất, thấp nhất nếu phần Overview của bạn quá ngắn.

  Phần Body là phần quan trọng nhất trong bài viết của bạn. Tương tự với các dạng khác, Body trong Line Graph cũng gồm 2 đoạn. Tại phần thân bài, bạn nên phân chia biểu đồ theo từng giai đoạn để miêu tả. Cấu trúc đơn giản mà vẫn ăn điểm là:

  Overview:

  • Số lượng du khách quốc tế tới cả 5 quốc gia đều có xu hướng tăng lên từ năm 1995 đến 2010
  • Trong khoảng thời gian 15 năm, số lượng du khách quốc tế tới Brazil và Egypt đều thấp nhất so với cả 5 quốc gia

  Body:

  • Năm 1995: du khách quốc tế tới Malaysia đạt 20 triệu lượt người, trong khi Brazil và Egypt chỉ đạt gần 10 triệu lượt
  • Từ năm 1995 – 2010: du khách quốc tế tới Malaysia có xu hướng tăng mạnh (khoảng 25 triệu lượt người) trong khi 2 quốc gia còn lại tăng nhẹ, đạt lần lượt 18 và 15 triệu lượt người

  Sau khi có được dàn ý chi tiết cho bài viết, bạn có thể bắt tay vào quá trình viết bài. Cách viết Writing Task 1 Line Graph có những điểm giống và khác biệt với các dạng biểu đồ khác. Kể cả trong quá trình luyện viết bài tại nhà hay tham dự kỳ thi thật, bạn cũng chỉ nên dành khoảng 15 phút cho quá trình này.

  The graph = The line graph give information about = indicates international tourist arrivals = the number of international tourists coming to in 5 countries = 5 nations in the world

  Như vậy ta có câu mở bài hoàn chỉnh: The line graph indicates the number of international tourists coming to 5 nations in the world from 1995 to 2010.

  Ngoài cách paraphrase word by word như trên, bạn còn có thể sử dụng cách paraphrase new structure – thay đổi cấu trúc của câu sao cho nghĩa không đổi.

  Từ dàn ý đã cho, bạn viết nên phần Overview. Trong đó, phần Overview bao gồm 2 ý:

  • Ý 1: diễn tả xu hướng: Overall, it can be seen from the chart that all 5 countries witnessed an increase in the quantity of overseas visitors in the period of 15 years.
  • Ý 2: Nêu giá trị thấp nhất: Besides, Brazil and Egypt were the least popular countries for tourists from 1995 to 2010.

  Với phần thân bài, bạn cũng tiếp tục viết theo dàn ý đã lập.

   Body 1: miêu tả số liệu của USA và France, bao gồm 3 ý:

  In 1995, around 70 millions international people visited the USA,

   Ý 2: Số liệu hai quốc gia này vào giai đoạn 1995 – 2005:

  Over the span of 10 years, the numbers of overseas travellers coming to both countriesFrom 2005, while the quantity for France

   Body 2: miêu tả số liệu của 3 quốc gia còn lại, bao gồm 2 ý:

  Around 20 million visitors came to Malaysia in 1995 In the period of 1995 – 2010, the number of international tourists in Malaysia remarkably increased by 25 million people when that in Brazil and Egypt recorded a moderate growth to 18 and 15 million people respectively. while just 10 million people visited Brazil and Egypt. Một vài cấu trúc khác:

   Ý 1: miêu tả số liệu năm 1995

  continued its upward trend, the number of visitors to the USA slightly reduced. Surprisingly, the ps for both nations were similar with approximately 87 millions people. experienced a significant climb by 20 and 35 millions respectively. followed by France with 30 millions visitors.

   Ý 1: Nêu số liệu USA và France vào năm 1995:

  Một số cấu trúc và từ vựng được sử dụng trong bài viết (cũng phổ biến trong Writing Task 1 Line Graph đã được gạch chân, cụ thể:

  Ngoài ra, một số cấu trúc và cụm từ bạn nên lưu ý khi viết Writing Task 1 Line Graph là:

   Cấu trúc miêu tả xu hướng:

  Xu hướng tăng:

  • To grow/increase/ rise/ climb
  • To experience/ to record/ to see a growth/ an increase/ a rise/ a climb in…

  Xu hướng giảm:

  • To decrease/ decline/ fall/drop
  • To experience/ to record/ to see a decrease/ a fall/ a drop/ a decline in…

  Xu hướng đạt điểm cao nhất:

   To reach/ hit the peak/ highest point of… To peak at…

  Xu hướng chạm điểm thấp nhất:

   To reach/ hit the lowest point/ the bottom/ a trough of…

  Xu hướng giữ nguyên:

  • To remain/ to stay unchanged/ stable/ consistent/ constant/ the same
  • To stabilize/ to flatten out/ to level out/ off/ to reach a plateau of/ to maintain the same level/ stand at…

  Xu hướng dao động:

  • To fluctuate
  • To experience/ To record/ To see a fluctuation

   Cấu trúc miêu tả sự thay đổi:

  There + be + a/an + Adj + N + in + N + Time period

  Ví dụ: ” There was a significant increase in the amount of income over 4 years”.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil dropped significantly in 1990.

   The highest/ greatest/ lowest percentage/ proportion/ number/ quantity… / of + N + to be/ V + N

  Ví dụ: The lowest number of animals in 1997 was in Brazil with 1 million.

   data + to be + the number/ percentage/ quantity… + of + N

  Ví dụ: 20% was the percentage of tourists coming to Brazil in 1997.

  dramatic, huge, tremendous, enormous

  substantial, considerable, remarkable, significant

  noticeable, marked

  moderate, modest, slight

  Ví dụ: ” While the number of animals in Asia decreased, that in Europe dramatically rose”.

  Ví dụ: ” In 1995, around 70 millions international people visited the USA, which was followed by France with 30 millions visitors”.

  Ví dụ: There was a slight increase in the number of animals in Brazil in 1997, followed by a dramatic decrease after 10 years.

  Ví dụ: There was a slight increase in the number of animals in Brazil in 1997, before decreasing after 10 years.

  • Visual writing about graphs, tables and diagrams : Cuốn sách này không chỉ phù hợp với việc ôn luyện Line Chart nói riêng mà còn dùng để tham khảo cách viết IELTS Writing Task 1 nói chung. Bạn sẽ được cung cấp một lượng lớn khổng lồ từ vựng cũng như cấu trúc hay dùng trong Writing. Ngoài ra, cách viết của bạn cũng sẽ được cải thiện khi được tiếp xúc với các bài viết mẫu có band điểm cao.
  • Academic Writing for IELTS : Cuốn sách rất nổi tiếng của Sam McCarter về Writing. Nội dung Line Chart nằm trong phần 1 của cuốn sách. Không chỉ có các bài viết mẫu, cuốn sách còn cung cấp các bài tập nhỏ nhằm luyện tập các kỹ năng như phân tích đề, lập dàn bài.
  • Marvellous Techniques for IELTS Writing : Đây cũng là một cuốn sách Writing khá nổi tiếng cung cấp kiến thức cho cả Task 1 và Task 2. Đặc biệt, trước mỗi Task, tác giả còn chỉ ra các tiêu chí cụ thể khi chấm điểm Writing cho bạn.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil increased to 30,000 in 1997, exceeding the quantity in Poland, which had only 12,000.

  Ví dụ: The number of animals in Brazil was on a significant increase.

  1. Những lỗi sai phổ biến trong cách viết Writing Task 1 Line Graph

  Đây là một trong các sai lầm phổ biến mà các sĩ tử ôn thi IELTS hay mắc phải. Đặc biệt với các biểu đồ đường đơn giản, không có quá nhiều đường, các bạn có xu hướng miêu tả từng đường cũng như liệt kê từng giá trị mà không có sự so sánh nào.

  b) Không đưa số liệu cụ thể trong biểu đồ vào bài viết

  Không nên đưa quá nhiều số liệu của biểu đồ vào bài viết, nhưng bạn cũng nên nhớ số liệu cụ thể cũng vô cùng quan trọng và cần thiết.

  Có 2 cách đưa số liệu:

  Ví dụ: ” The number of animals in Asia increased from 9 billion in 2010 to 10 billion in 2012 “.

  Ví dụ: ” The number of animals in Asia increased by 1 billion in the period of 2010 – 2012 “.

  Đây là lỗi có thể mắc trong bất kỳ dạng biểu đồ nào, tuy nhiên, hay gặp nhất trong Line Chart vì đây là loại biểu đồ luôn có sự xuất hiện của thời gian.

  Nếu biểu đồ biểu thị số liệu tại thì tương lai, hãy sử dụng các động từ của thì tương lai, cụ thể như:

  Hy vọng qua bài viết này, bạn đã có được cái nhìn rõ ràng về c ách viết Writing Task 1 Line Graph. Cấu trúc, từ vựng và lưu ý khi viết Line Graph đều là các kiến thức cần phải ghi nhớ nếu bạn muốn đạt được band điểm cao.

  Tải xuống MIỄN PHÍ ngay

  Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2022)!

  Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc

  & nhận những phần quà hấp dẫn!

  Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học,

  tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z
 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+
 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph
 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph
 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1
 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • Viết 1 Đoạn Văn Ngắn Về Lợi Ích Và Tác Hại Của Internet Bằng Tiếng Anh.
 • – LINE GRAPH là loại biểu đồ cho thấy sự thay đổi về xu hướng của các số liệu qua thời kì, như vậy chúng ta cần có cái nhìn tổng quan về du hướng (tăng, giảm, không đổi hay biến động) của các đường. Ở biểu đồ này ta có thể thấy thu nhập của The Tea Room biến động lớn và có xu hướng giảm mạnh.

  – Ngược lại, thu nhập của Internet Expss, Wifi-cafe và Cafe Cool lại có xu hướng tăng, đặc biệt là Wifi-cafe.

  * Lưu ý: Không đưa ra bất kì ý kiến cá nhân hay giải thích về việc doanh thu của các cửa hàng này tăng hay giảm.

  Bước 2: Lọc số liệu chính để đưa vào 2 đoạn miêu tả.

  – Vào tháng 1 thì thu nhập của The Tea Room là cao nhất 160.000 USD nhưng thời kì đến tháng 10 là thời kì biến động rất mạnh và doanh thu tụt xuống 140.000 USD. Vào 2 tháng cuối năm, thu nhập của The Tea Room tụt rất mạnh xuống chỉ còn tầm 50.000 USD, thấp nhất trong 4 quán cafe.

  – Internet Expss và Cafe Cool tuy xuất phát thấp hơn, 100.000 USD và 30.000 USD nhưng đến cuối năm lại tăng lên rất cao với 140.000 USD cho Internet Expss và 120.000 USD cho Cafe Cool. Wifi Cafe tháng 1 chỉ đạt thu nhập 50.000 USD, số liệu này tăng đến tháng 7 rồi đột nhiên giảm mạnh sau 2 tháng tiếp theo, từ 100.000 USD xuống 60.000 USD. Nhưng những tháng còn lại của năm, số liệu cho Wifi Cafe tăng lên rất mạnh và nhanh đạt 190.000 USD vào tháng 12, cao nhất trong cả 4 quán.

  Bước 3: Viết bài:

  Đoạn 1: Viết lại câu rubric (the graph shows …)Đoạn 2: Viết 2 câu overview:

  + Câu 1: Thu nhập của The Tea Room biến động lớn và có xu hướng giảm.

  + Câu 2: Thu nhập của 3 quán cafe còn lại có xu hướng tăng.

  Đoạn 3: Miêu tả The Tea Room

  Vào tháng 1 thì thu nhập của The Tea Room là cao nhất 160.000 USD nhưng thời kì đến tháng 10 là thời kì biến động rất mạnh và doanh thu tụt xuống 140.000 USD. Vào 2 tháng cuối năm, thu nhập của The Tea Room tụt rất mạnh xuống chỉ còn tầm 50.000 USD, thấp nhất trong 4 quán cafe.

  Đoạn 4: Miêu tả Internet Expss, Cafe Cool và Wifi cafe:

  Internet Expss và Cafe Cool tuy xuất phát thấp hơn, 100.000 USD và 30.000 USD nhưng đến cuối năm lại tăng lên rất cao với 140.000 USD cho Internet Expss và 120.000 USD cho Cafe Cool. Wifi Cafe tháng 1 chỉ đạt thu nhập 50.000 USD, số liệu này tăng đến tháng 7 rồi đột nhiên giảm mạnh sau 2 tháng tiếp theo, từ 100.000 USD xuống 60.000 USD. Nhưng những tháng còn lại của năm, số liệu cho Wifi Cafe tăng lên rất mạnh và nhanh đạt 190.000 USD vào tháng 12, cao nhất trong cả 4 quán.

  Bước 4: Kiểm tra lại bài.

  Bước này cực kỳ quan trọng, các bạn cần phải kiểm tra để xem lại những lỗi sai và sửa ngay lập tức trước khi hết giờ thi.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên
 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • 80+ Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Vừa Đơn Giản Vừa Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay, Hài Hước Và Ý Nghĩa Nhất 2022
 • 30 Lời Cảm Ơn Sinh Nhật, Lời Cảm Ơn Sau Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Cho Gia Đình, Người Thân Bạn Bè
 • Ielts Writing Task 1: Hướng Dẫn Cách Viết Dạng Bar Graph

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Writing Task 2 Ăn Điểm Trực Tiếp Cho Từng Dạng Bài
 • Template, Cấu Trúc & Cách Làm Bài Writing Task 2 Ielts
 • Cách Viết Writing Task 1 Bar Chart Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Hướng Dẫn Cách Viết Writing Task 1 Bar Chart Chi Tiết
 • Ielts Writing Task 1: Cách Làm Dạng Pie Chart Có Sự Thay Đổi Theo Thời Gian
 • Giới thiệu chung về IELTS Writing Task 1

  IELTS Writing Task 1 là một trong 2 bài thi mà thí sinh phải hoàn thành trong phần thi IELTS Writing. Trong IELTS Writing Task 1, thí sinh sẽ phải viết một bản báo cáo để miêu tả và chỉ ra những đặc điểm nổi bật của biểu đồ đó.

  You should spend about 20 minutes on this task.

  The chart below gives data about the percentages of Internet users, categorized by age groups. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  7 dạng biểu đồ trong bài thi IELTS Writing Task 1

  Biểu đồ đường

  Biểu đồ kết hợp

  Biểu đồ cột

  1. Chỉ nên dành tối đa 20 phút cho phần Task 1. Thí sinh có 1 tiếng để hoàn thành cả 2 phần Task 1 và Task 2 của phần thi Writing. Phần Task 1 chỉ chiếm 1/3 số điểm và cần tối thiểu 150 từ (so với số từ tối thiểu 250 và chiếm 2/3 số điểm của Task 2), vì vậy thời gian dành cho phần này chỉ nên giới hạn trong 20 phút.
  2. Đảm bảo viết được ít nhất 150 từ. Không có giới hạn tối đa về số từ, tuy nhiên không nên viết quá 200 từ (dài, tốn nhiều thời gian)
  3. Không nên đặt bút viết ngay mà cần lên kế hoạch để viết. Trình tự 4 bước làm bài sẽ được giới thiệu cụ thể trong các Chương sau.
  4. Không cho ý kiến cá nhân hoặc những thông tin không được đề cập đến trong biểu đồ vào bài viết.
  5. Lựa chọn thông tin nổi bật, đáng chú ý để mô tả. Đề bài yêu cầu thí sinh “Summarise the information by selecting and reporting the main features” – tóm tắt, lựa chọn các thông tin chính chứ không phải liệt kê tất cả các thông tin được đề cập đến trong biểu đồ.
  6. Chú ý đến việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu linh hoạt, đa dạng. Đây sẽ là 2 trong 4 tiêu chí giám khảo sẽ sử dụng để đánh giá bài viết của thí sinh.

  Cách làm dạng Bar Chart có thay đổi theo thời gian

  Ví dụ:

  The chart below shows male and female fitness membership in Thailand between 1985 and 2022.

  Số lượng thành viên nam và nữ tham gia hoạt động fitness

  Đơn vị được tính bằng số lượng người

  Khoảng thời gian trong 30 năm bắt đầu từ năm 1985. Vậy nên chúng ta sẽ dùng thì “quá khứ đơn” xuyên suốt cả bài

  Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

  Bước 3: Xác định ý và viết Overview

  • Đặc điểm về xu hướng: Số lượng thành viên nữ tăng, số lượng thành viên nam giảm trong cả quá trình
  • Đặc điểm về độ lớn: Năm 2010 có số lượng thành viên lớn nhất ở cả nam và nữ.

  Bước 4: Lựa chọn, nhóm thông tin và viết 2 đoạn Detail

  Năm 1985: Số lượng thành viên nam tại phòng tập là ~2200, so sánh với nữ là 1300

  5 năm sau đó: Cả 2 nhóm đều tằng, số lượng thành viên nam gấp đôi thành viên nữ ~3800 (nam) 1900(nữ)

  10 năm tiếp theo, trong khi số lượng thành viên nam giảm xuống còn 1800, số lượng thành viên nữ tăng lên 2800.

  Từ 2005-2010: Cả 2 nhóm đều tăng và đạt đỉnh vào năm 2010 (2950 và 5000 thành viên)

  Năm 2022: Số lượng thành viên nữ gấp đôi thành viên nam (2000 và 1000)

  Dạng nhiều hơn 3 đối tượng

  The graph below shows the number of Asian elephants between 1997 and 2004.

  Bước 2: Introduction: Paraphrase đề bài

  Bước 3: Viết overview:

  • Đặc điểm về xu hướng
  • Đặc điểm về độ lớn

  Bước 4: Nhóm thông tin vào 2 đoạn Detail (với dạng nhiều hơn 2 đối tượng, nên chia theo đối tượng, gợi ý: có thể nhóm các nước có số liệu lớn 1 nhóm, các nước có số liệu nhỏ 1 nhóm).

  Cách làm Bar Chart dạng bài so sánh

  Chủ ngữ: The number of female/male students studying + name of subject

  Đơn vị được tính bằng số lượng người

  Khoảng thời gian tại năm 2010. Vậy nên chúng ta sẽ dùng thì “quá khứ đơn” xuyên suốt cả bài.

   Bước 2: Paraphrase đề bài – viết Introduction

  The bar chart illustrates the number of male and female students selecting six major subjects in a university of the US in the year 2010

  Với dạng bài không có sự thay đổi thời gian như này, chúng ta sẽ không có đặc điểm về xu hướng. Thay vào đó, chúng ta sẽ quan sát đặc điểm về giá trị.

  Đặc điểm tổng quan về giá trị

  • Cao nhất: Ngành Finance là ngành được chọn nhiều nhất
  • Thấp nhất: Ngành Engineering
  • Chênh lệch nhiều nhất: Ngành Mathematics

  Từ 3 đặc điểm trên, ta có thể viết overview như sau:

  Với dạng bài so sánh 2 đối tượng (X và Y), chúng ta sẽ chia 2 body theo tiêu chí sau

  • Detail 2: phân tích những tiêu chí với đối tượng X<Y

  Áp dụng vào bài cụ thể

  Detail 1: Phân tích các môn học mà số lượng học sinh nữ (female students) lớn hơn hoặc bằng số lượng học sinh nam (male students)

  • Finance thu hút số lượng học sinh nam và nữ giống nhau ~ 230 học sinh mỗi giới tính.
  • Accounting có số lượng học sinh thấp hơn chút ít: 200 nữ, 170 nam
  • Ngành Marketing chứng kiến số lượng học sinh nữ nhiều hơn nam 40 học viên.

  As can be seen from the chart, a finance course had an equal number of males and females with approximately 230 students. The numbers of males and females who studied Accounting were relatively smaller, with 170 and 200 students respectively. Similarly, the number of female students choosing Marketing as their major (about 120 students) was also higher than that of male ones (about 80 students).

  Detail 2: Phân tích các môn học mà số lượng học sinh nữ (female students) nhỏ hơn số lượng học sinh nam (male students)

  • Có 200 học sinh tham gia ngành Mathematics, con số đối nghịch với 60 học sinh nữ.
  • Ngành Engineering chỉ có khoảng hơn 50 học sinh theo học
  • Số lượng học sinh nam theo học Economics khoảng 150 học sinh, gấp đôi số lượng học sinh nữ (75)

  Looking at the chart in more detail, the second most popular subject among males was Mathematics with 200 students, whereas the number of females choosing this subject was significantly lower with just nearly 60 students. In addition, the p for male economics students was 150, almost twice as much as female economics students.

  Bài viết hoàn chỉnh

  The bar chart illustrates the number of male and female students selecting six major subjects in a US college in the year 2010

  It is clear that Finance was the most attractive area of qualification among both sexes in the year 2010, while the opposite was true for Engineering. In addition, the biggest difference was in the number of males and females enrolling in Mathematics.

  As can be seen from the chart, a finance course had an equal number of males and females with approximately 230 students. The numbers of males and females who studied Accounting were relatively smaller, with 170 and 200 students respectively. Similarly, the number of female students choosing Marketing as their major (about 120 students) was also higher than that of male ones (about 80 students).

  Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

  Looking at the chart in more detail, the second most popular subject among males was Mathematics with 200 students, whereas the number of females choosing this subject was significantly lower with just nearly 60 students. In addition, the p for male economics students was 150, almost twice as much as female economics students.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Viết Writing Task 1 Ielts Hiệu Quả
 • Cách Viết Writing Task 1 Đơn Giản Và Hiệu Quả Với Từng Bước Cụ Thể
 • “bí Kíp” Giúp Viết Một Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Dễ Dàng
 • 7 Bí Kíp Luyện Viết Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu
 • 5 Thủ Thuật Sử Dụng File Pdf Hữu Ích Mà Bạn Nên Biết
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Line Graph Band 8.0 Trở Lên

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Bài Task 1 Dạng Line Graph
 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Line Graph
 • Phân Tích Bài Mẫu Ielts Writing Task 1: Line Graph
 • Cách Làm Bài Essay Line Graph Trong Ielts Writing Task 1
 • Hướng Dẫn Viết Bài Viết Tiếng Anh Về Internet
 • I. Tổng quan về bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph

  Line Graph (Biểu đồ đường) là một loại biểu đồ hiển thị thông tin dưới dạng một loạt các điểm dữ liệu được gọi là ‘điểm đánh dấu’ được kết nối bởi các đoạn/đường thẳng. Đây là loại biểu đồ cơ bản phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

  Trong IELTS Writing, Line Graph bao gồm một hay một số đường, mỗi đường biểu thị sự thay đổi của một nhân tố trong một giai đoạn cụ thể. Thí sinh được yêu cầu viết một đoạn văn miêu tả các thông tin trong Line Graph trong khoảng 150 từ.

  • Không được nêu ra quan điểm cá nhân
  • Làm nổi bật các thông tin tiêu biểu được thể hiện trong biểu đồ
  • So sánh, đối chiếu thông tin (Đặc biệt là các thông tin mang tính tương phản)
  • Tìm ra xu hướng của biểu đồ

  II. Cách viết IELTS Writing Task 1 Line Graph

  Line Graph không phải là một thách thức quá lớn trong Writing Task 1. Có thể nói, đây là một trong các dạng biểu đồ ăn điểm dễ nhất trong kỹ năng viết. Tuy nhiên, khi làm bài, bạn vẫn cần lưu ý để đạt số điểm tối đa trong phần thi này.

  Mục đích của mở bài là tóm tắt là lựa chọn các thông tin chính của biểu đồ. Ở phần này, các thông tin cụ thể, các số liệu chi tiết không cần thiết phải đề cập.

  Phần Introduction khá đơn giản, bạn chỉ cần paraphrase lại câu hỏi từ đề bài. Tuy nhiên, lưu ý rằng bạn cần đảm bảo nói lên các thông tin chính như what (Cái gì), when (Khi nào) và where (Ở đâu).

  Ta có ví dụ sau: ” The chart below gives information about the money spent by British parents on their children’s sports between 2008 and 2014.”

  Ở đây, người viết đã paraphrase lại đề bài như sau:

  The chart below = The line graph

  Gives information about = shows

  The money = the averagely monthly amount

  Spent by British parents on = parents in Britain spent on

  Their children’s sports = their children’s sporting activities

  Between 2008 and 2014 = from 2008 to 2014.

  Để viết được câu tổng quan trong IELTS Writing Line Graph, bạn cần ghi nhớ hai đặc điểm: xu hướng chung và số liệu lớn nhất/ nhỏ nhất.

  Phần Overview chỉ nên dài từ 2 – 3 câu, trong đó ưu tiên thông tin về xu hướng chung. Ví dụ:

  The line graph shows information about the salary players of three sports received on a yearly basis (measured in dollars) over a period of 31 years from 1970 to 2000.

  Nhìn vào biểu đồ này, có thể thấy hai thông tin nổi bật:

  • Mức lương hằng năm của các cầu thủ đều tăng trong giai đoạn từ 1970 đến 2000.
  • Trong đó, mức lương của các cầu thủ bóng chày được nhận là cao nhất trong giai đoạn này.

  Từ việc phân tích trên, ta có thể viết Overview như sau:

  It is clear from the graph that there was a significant rise in the wages of these sport players over the period shown. However, overall, the players of basketball received the highest salary.”

  Một trong các điểm lưu ý khi viết thân bài Line Graph là đây là dạng biểu đồ luôn có sự thay đổi theo thời gian. Cách viết Body Line Graph chuẩn xác nhất là phân chia biểu đồ thành từng giai đoạn (tùy vào biểu đồ mà bạn nhóm các nhân tố lại cho phù hợp). Tiếp đó, viết câu miêu tả điểm đầu của một đường và so sánh với các đường khác. Các câu tiếp theo là miêu tả xu hướng theo từng giai đoạn trong biểu đồ cho đến năm cuối cùng. Lưu ý rằng hãy luôn ghi nhớ thông tin điểm đầu và cuối của biểu đồ (thiếu một trong hai đều bị trừ điểm khá nặng).

  Quay trở lại với biểu đồ phía trên, bạn có thể chia ra thành các giai đoạn như sau:

  • Năm 1970: mức lương của vận động viên ở cả 3 môn thể thao đều tương đối bằng nhau , khoảng 100,000$/ năm.
  • Từ năm 1970 – 1980: có sự tăng nhẹ lên khoảng 250,000$/năm.
  • Lương của vận động viên bóng chày và bóng rổ tăng mạnh (lên tới 1,600,000 và 2,300,000$/ năm)
  • Lương của vận động viên bóng đá tăng nhẹ trong giai đoạn 1980 – 1990, tăng mạnh trong 5 năm tiếp theo và giảm đều cho đến năm 2000.

  It is clear from the graph that there was a significant rise in the wages of these sport players over the period shown. However, overall, the players of basketball received the highest salary. In 1970, the wages all the players had were low at about 100. These ps increased slightly to around 250 in 1980 a rise of 150 in comparison with the original salary. Nonetheless, the wages of basketball and baseball players experienced an exponential increase from roughly 250 to over 2.300 and approximately 1.600 respectively between 1980 and 2000.

  The period from 1980 to 1990 recorded a slight rise to about 400 for football players before their wages climbed considerably to approximately 800 in 1995. In the next six years, the salaries for football players decreased moderately to around 7000, about 900 lower than those for baseball players and 1.600 lower than those for players of basketball.

  • Trong trường hợp biểu đồ có nhiều đường, không nên miêu tả từng đường riêng biệt. Hãy nhóm chúng với nhau theo giai đoạn hoặc xu hướng.
  • Nếu biểu đồ có quá nhiều năm, không cần thiết phải đề cập đến tất cả các năm. Chia giai đoạn lớn trong biểu đồ thành các giai đoạn nhỏ, lưu ý năm bắt đầu, năm kết thúc, năm có giá trị cao nhất/ giá trị thấp nhất, năm có sự thay đổi nổi bật.

  Predictions/ Expectations/ Anticipations/ Forecasts/ Estimates/ Evaluations/ Calculations + show/ reveal/ indicate + that + S will V. It is pdicted/ expected/ anticipated/ forecast/ estimated/ evaluated/ calculated that S will V.

  Một số lưu ý khi viết Body Line Graph:

   Để tìm hiểu thêm về cách viết Writing Task 1 Line Graph, bạn có thể tham khảo một số cuốn sách như: Basic IELTS Writing, Barron’s Writing for the IELTS Test, …

  S + is/are + pdicted/ expected/ anticipated/ forecast/ estimated/ evaluated/ calculated + to V.

  Hy vọng qua bài viết này cùng các bài mẫu IELTS Writing Task 1 Line Graph được tổng hợp, dạng bài tập biểu đồ đường sẽ không còn là mối lo sợ của nhiều thí sinh.

  Tải xuống MIỄN PHÍ ngay

  Bộ tài liệu học tốt tiếng Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2022)!

  Kiểm tra tiếng Anh miễn phí ngay cùng chuyên gia khảo thí đến từ Anh Quốc

  & nhận những phần quà hấp dẫn!

  Đón xem series phim hoạt hình học tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo và tiểu học,

  tham gia trả lời các câu hỏi đơn giản, giành ngay những phần quà giá trị!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Literature Review Là Gì? Làm Sao Để Viết Được Một Literature Hay?
 • 80+ Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Vừa Đơn Giản Vừa Ý Nghĩa Nhất 2022
 • Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay, Hài Hước Và Ý Nghĩa Nhất 2022
 • 30 Lời Cảm Ơn Sinh Nhật, Lời Cảm Ơn Sau Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh Hay Và Ý Nghĩa Cho Gia Đình, Người Thân Bạn Bè
 • Top 55 Những Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay Nhất Siêu Hài Hước
 • Toàn Tập Biểu Đồ Đường Line Graph Ielts Writing Task 1 Band 7+

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Làm Ielts Writing Task 1 Line Graph Từ A→Z
 • Cách Viết Bài Dạng Line Graph Task 1 Ielts Đúng Chuẩn Tiêu Chí Chấm Bài
 • Cách Viết Writing Task 1 Line Graph Cho Kỳ Thi Ielts Đơn Giản Mà Hiệu Quả
 • Cách Viết Bài Luận Tiếng Anh: 6 Tips Hay Không Thể Bỏ Qua
 • 5 Cách Viết Lời Mở Đầu Hay Nhất
 • Biểu đồ đường – Line graph là gì?

  Line graphs là dạng biểu đồ trong đó có chứa một hoặc một số đường (line), mỗi đường biểu diễn cho sự thay đổi của một yếu tố nào đó qua nhiều mốc trong một khoảng thời gian cụ thể cho trước (ngày, tuần, tháng, năm, thập kỷ…)

  Một số hình ảnh ví dụ về biểu đồ đường – line graph

  Thông thường trong bài IELTS Writing Task 1 sẽ có từ 2 đường trở lên trong một line graph. (Với các đề thường ra gần đây từ năm 2022 thì tỉ lệ ra thường là 3 đường trở lên. Bạn có thể xem và tìm thông tin về bộ đề dự đoán IELTS để biết rõ hơn)

  Nhiệm vụ của thí sinh trong bài Line graph này là:

  • Viết một đoạn văn ít nhất 150 từ để miêu tả thông tin hiển thị trong biểu đồ.
  • Miêu tả những thông tin được cung cấp
  • Miêu tả biểu đồ một cách khách quan (không lồng vào quan điểm của người viết)
  • Thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ phù hợp, chuẩn xác để miêu tả

  Các kiến thức về ngữ pháp và ngôn ngữ cần thiết cho biểu đồ đường – Line graph

  Thời gian trong biểu đồ dây thường là các năm, đôi khi là tháng trong năm, các ngày trong tháng và có trường hợp là giờ trong từng ngày.

  Bố cục bài viết biểu đồ đường – Line graph

  Bố cục cấu trúc một bài viết về biểu đồ đường – line graph trong IELTS Writing Task thường gồm có 3 phần là:

  1. Introduction
  2. Overview
  3. Body paragraphs

  Với 3 phần này, chúng ta có thể viết theo nhiều cách và nhiều đoạn chứ không nhất định số lượng đoạn văn.

  Bạn nên xem thật kỹ việc phân tích rõ các trường hợp bố cục đoạn văn khác nhau và lợi ích khi bố cục như thế này ở phần Bố cục cho các bài IELTS Writing Task 1.

  Các bước viết một bài biểu đồ đường – Line graph

  Để viết một bài biểu đồ đường – Line graph cũng sẽ cần 3 bước, đó là: Phân tích – Viết – Hiệu đính.

  Lưu ý,

  Khi phân tích biểu đồ đường bạn nên để ý đến các thời điểm với số liệu cụ thể và đặc biệt ở các mốc bắt đầu, kết thúc, cao nhất, thấp nhất, tăng/giảm đột ngột, và xu hướng chung của các đường.

  Hướng dẫn viết mở bài cho bài biểu đồ đường – line graph

  Về nguyên tắc thì viết mở bài cho bài biểu đồ đường không có gì khác so với nguyên tắc chung khi viết Introduction trong IELTS Writing Task 1.

  Tuy nhiên, bạn lưu ý một chút là vì biểu đồ đường có bao gồm cả yếu tố về thời gian nên bạn cần nắm được các cách viết về thời gian để thay đổi paraphrase một chút cho mở bài của mình hấp dẫn hơn.

  Bạn cần biết về các cấu trúc mô tả thời gian trong IELTS Writing Task 1.

  You should spend about 20 minutes on this task.

  The chart below gives the information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

  Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Write at least 150 words.

  Với đề bài cho thế này The chart below gives the information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030 và kết hợp nhìn, thì ta thấy:

  • Đây là biểu đồ line graph
  • Có 6 đối tượng là 6 loại energy tại USA
  • Thời gian bắt đầu từ 1980
  • Có giai đoạn tương lai dự báo 2030

  Để viết được mở bài tốt cho bài này, ngoài các cụm từ khác, ta cần chú ý tới cách viết mô tả được 2 mốc thời gian 1980 – 2030 này.

  Với since 1980 thì khá dễ dàng rồi, ta có thể viết là from 1980, còn giai đoạn sau đó, ta sẽ chia ở mốc 2022 là hiện tại, từ 2022 tới 2030 thì sẽ là tương lai.

  Như vậy ta sẽ có mở bài:

  The graph shows energy consumption in the USA over a from 1908 to 2022 and a projected period from 2022 to 2030.

  Một cách viết khác sẽ là:

  The graph shows energy consumption in the USA from 1980 to 2022, and projected consumption to 2030.

  Hướng dẫn viết overview cho biểu đồ đường line graph

  Đối với overview sentence – câu overview, chúng ta cần nêu ra thông tin khái quát của toàn hình. Như vậy, chúng ta có thể dùng 1 – 2 câu cho phần này để nêu lên bức tranh tổng quan của biểu đồ.

  Bạn hãy nêu ra những thông tin mang tính chất tổng quan như sự thay đổi tổng thể, đạt cao nhất/hơn, thấp nhất/hơn mà không cần đưa con số cụ thể vào. Ở phần này chúng ta không nên nêu những con số cụ thể để tránh lỗi detail, mà hãy để việc đó cho phần thân bài.

  Một gợi ý cho các bạn để viết overview cho bài biểu đồ đường – line graph:

  • Đó là, nhóm những thông tin trong biểu đồ thành 2 nhóm tương đồng có cùng xu hướng hoặc sự thay đổi.
  • Hãy phân tích một chút để thấy các đường thông tin đã thay đổi như thế nào từ điểm bắt đầu cho đến điểm kết thúc.
  • Và các bạn hãy xem có những xu hướng chung nào cho các đường biểu diễn không (ví dụ tăng lên, giảm xuống, không thay đổi….). Sau đó các bạn có thể nêu một cách tổng quan 2 nhóm này trong phần overview.
  • Bên cạnh đó, bạn có thể phân tích một chút về độ lớn (thứ tự) của các đường này. Bạn sẽ có thể chú ý tới các đường có độ lớn cao nhất hay thấp nhất (thứ tự cao nhất hoặc thấp nhất), đó chính là một thông tin khác về overview mà bạn sẽ cần.

  Ví dụ ở hình vẽ trên, ta phân tích kỹ một chút thì sẽ thấy có 2 xu hướng giống nhau trên hình đó là:

  • Đường biểu diễn thông tin của petrol and oil, coal, natural gas đều tăng lên
  • Đường biểu diễn thông tin của nuclear, solar/wind, hydropower có thể tăng lên nhẹ hoặc giảm đi. Nhưng duy nhất chỉ có hydropower là giảm đi thôi nên mình không nên nhắc tới, đó là thông tin chi tiết rồi.

  Như vậy, ta có thể có thông tin đầu tiên đó là

  The consumption of energy produced from all sources continues to increase.

  Phân tích tiếp theo về thứ tự, ta thấy

  Nhóm 3 đường đầu tiên luôn cao hơn 3 nhóm bên dưới.

  Như vậy, ta có thể có thông tin tiếp theo đó là:

  The consumption of energy from petrol and oil, coal, and natural gas is pdicted to be higher than that of other energy sources.

  Tổng hợp lại, ta sẽ có:

  Overall, the consumption of energy produced from all sources continues to increase while the consumption of energy from petrol and oil, coal, and natural gas is pdicted to be higher than that of other energy sources.

  Tuy nhiên, để viết hay hơn, chúng ta có thể viết thế này mà vẫn đảm bảo thông tin:

  Overall, the US will continue to rely on fossil fuels, with sustainable and nuclear energy sources remaining relatively insignificant.

  You should spend about 20 minutes on this task.

  The chart below gives the information from a 2008 report about consumption of energy in the USA since 1980 with projections until 2030.

  Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

  Write at least 150 words.

  Đề bài mẫu cho cách viết từng đường

  The graph shows energy consumption in the USA from 1980 to 2022, and projected consumption to 2030. Overall, the US will continue to rely on fossil fuels, with sustainable and nuclear energy sources remaining relatively insignificant

  In 1980, petrol and oil were the main source of energy in the US, with 35 quadrillion units. In the next 50 years, the number increased and fluctuated to just above 40 in 2010, rising to 50 in 2030 as pdicted.

  During the given period, coal and natural gas were the second important energy source. The consumption of natural gas in 1980 was 20, falling back to over 15 in next 5 years. Then, the consumption went up to 25 in 2022, before a pdicted stability in the next 15 years. The coal consumption gradually climbed from 15 to 30 throughout the whole period.

  In 1980, only 4 quadrillion units of nuclear, solar/wind and hydropower was used. The consumption of nuclear and solar/wind slightly increased to under 10 and above 5 respectively while the p for hydropower fluctuated around 5, declining to under its 1980 level.

  Bài mẫu biểu đồ đường viết theo cách so sánh điểm

  The graph shows energy consumption in the USA from 1980 to 2022, and projected consumption to 2030. Overall, the US will continue to rely on fossil fuels, with sustainable and nuclear energy sources remaining relatively insignificant.

  In 1980, petrol and oil were the main source of energy in the US, with 35 quadrillion units. In the next 50 years, the number increased and fluctuated to just above 40 in 2010, rising to 50 in 2030 as pdicted.

  During the given period, coal and natural gas were the second important energy source. By 2022, the consumption of coal and natural gas had grown gradually from 20 and 15 respectively in 1980 to 25. From 2022 onwards, while consumption of natural gas is pdicted to remain unchanged, it is pdicted that the data for coal will show a steadily increase to 30.

  In 1980, energy consumption of nuclear, solar/wind and hydropower was under 5. Over the next 50 years, there was a slight rise in the consumption of nuclear energy, solar/wind and hydropower energy consumption fluctuated around 5. The projected consumption of nuclear and solar/wind continues to increase moderately to above 5; in contrast, hydropower energy consumption will fall to its beginning level during the pdicted period.

  Bài viết mẫu line graph từ giám khảo

  The graph shows energy consumption in the US from 1980 to 2012, and projected consumption to 2030.

  Petrol and oil are the dominant fuel sources throughout this period, with 35 quadrillion (35q) units used in 1980, rising to 42q in 2012. Despite some initial fluctuation, from 1995 there was a steady increase. This is expected to continue, reaching 47q in 2030.

  Consumption of energy derived from natural gas and coal is similar over the period. From 20q and 15q respectively in 1980, gas showed an initial fall and coal a gradual increase, with the two fuels equal between 1985 and 1990. Consumption has fluctuated since 1990 but both now provide 24q. coal is pdicted to increase steadily to 31q in 2030, whereas after 2014, gas will remain stable at 25q.

  In 1980, energy from nuclear, hydro-and solar/wind power was equal at only 4q. Nuclear has risen by 3q, and solar/wind by 2. After slight increases, hydropower has fallen back to the 1980 p. It is expected to maintain this level until 2030, while the others should rise slightly after 2025.

  Overall, the US will continue to rely on fossil fuels, with sustainable and nuclear energy sources remaining relatively insignificant.

  203 Words

  Một số cấu trúc hay cho dạng bài Line graph trong IELTS Writing Task 1

  Các bạn học viên lớp IELTS trực tiếp và IELTS Online 4 Skills xem các video phân tích chi tiết và nhiều ví dụ khác tại cổng thông tin khóa học.

  Các bạn học viên lớp IELTS Writing Correction Online và IELTS Writing Advanced xem hướng dẫn cách viết khác cùng các bài mẫu, phân tích chi tiết cho nhiều ví dụ khác tại cổng thông tin khóa học.

  Hãy đăng ký khóa học IELTS Online – Học trực tuyến như học trực tiếp cực kỳ hiệu quả

  --- Bài cũ hơn ---

 • Line Graph Cách Làm Chi Tiết Kèm Video, Bài Mẫu
 • Literature Review Là Gì? Ý Nghĩa Và Công Dụng Của Literature Review
 • Literature Review Service Là Gì? Hướng Dẫn Viết Literature Review
 • Literature Review Là Gì ? 1 Số Vấn Đề Cần Lưu Ý Khi Viết Literature Review
 • Hướng Dẫn Các Bước Viết Literature Review
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100