Top #10 ❤️ Cách Viết Hoá Đơn Gtgt Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 10/2022 ❣️ Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Cách Viết Hoá Đơn Hàng Hoá, Dịch Vụ Không Chịu Thuế Gtgt

Cách Kê Khai Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Hàng Không Chịu Thuế

Hóa Đơn Không Chịu Thuế Có Phải Kê Khai Không? Cách Kê Khai Đúng Nhất 2022

Cách Lập Hóa Đơn Gtgt Khi Bán Hàng Hóa Không Chịu Thuế Gtgt

Cách Kê Khai Hóa Đơn Không Chịu Thuế Gtgt Hiện Nay

Cách Viết Hóa Đơn Xuất Khẩu Hàng Hóa Thế Nào? Quy Định?

1. Các đối tượng không chịu thuế GTGT.

Các đối tượng không chịu thuế GTGT năm 2022 được quy định cụ thể, chi tiết tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (Hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP) và được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016

Các đối tượng không chịu thuế GTGT chủ yếu là các sản phẩm từ nông nghiệp, lâm nghiệp, các sản phẩm phục vụ người khuyết tật, giáo dục, các hoạt động cộng đồng, an ninh quốc phòng….

Khi viết hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT các bạn cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc chung khi viết hoá đơn.

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại điểm 2.1, khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng có hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng cho hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý”

Công ty cổ phần LawSoft có đăng kinh kinh doanh phần mềm tra cứu thư viện pháp luật. Vì là kinh doanh phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, do đó phần thuế suất và tiền thuế GTGT sẽ không ghi và được gạch bỏ còn lại các chỉ tiêu khác các bạn vẫn ghi bình thường. Cách ghi hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT cụ thể như sau:

Cách viết hoá đơn hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT – Năm 2022

Các bạn vẫn kê khai hoá đơn không chịu thuế GTGT như sau:

Các bạn kê khai giá trị hàng hoá, dịch vụ vào chỉ tiêu [23] trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT.

Hóa Đơn Điện Tử Fpt Là Gì?

Cách Xử Lý Hóa Đơn Điện Tử Lập Sai Theo Đúng Luật

Hướng Dẫn Sử Dụng Fpt.einvoice

Hợp Đồng Điện Tử Fpt Cách Xem Kiểm Tra Biên Bản Và Hóa Đơn Online

Cách Lấy Hóa Đơn Điện Tử Fpt

Cách Ghi Số Tiền Bằng Chữ Trên Hoá Đơn Gtgt

Xử Lý Khi Viết Sai Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Gtgt

Quy Tắc Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn

Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Thế Nào? Những Lưu Ý Cần Nhớ

Cách Viết Hóa Đơn Thu Tiền Bằng Ngoại Tệ Theo Quy Định Pháp Luật

Số Đếm Trong Tiếng Nhật

Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng trong lĩnh vực kế toán, là cơ sở để thanh toán, quyết toán thuế cũng như xác định chi phí trong doanh nghiệp. Chính bởi vậy, việc lập và cách ghi các loại hóa đơn đều yêu cầu phải đáp ứng những nguyên tắc nhất định. Vậy, cách ghi số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào là đúng? Tư vấn Blue sẽ hướng dẫn bạn cách ghi số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Dù được thể hiện dưới hình thức nào, là hóa đơn điện tử, là hóa đơn tự in, hay hóa đơn đặt mua thì cũng giống như các loại hóa đơn khác, hóa đơn giá trị gia tăng cũng phải thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn được lập bao gồm:

Tên hóa đơn.

Tên hóa đơn là yếu tố bắt buộc phải được thể hiện trên mỗi hóa đơn. Việc thể hiện tên của mỗi loại hóa đơn không chỉ giúp phân biệt hóa đơn trong hoạt động kế toán mà còn thể hiện sự thống nhất trong mẫu hóa đơn. Ví dụ trong trường hợp này, tên của loại hóa đơn giá trị gia tăng được lập sẽ ghi rõ tên hóa đơn là: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG.

Trường hợp nếu sử dụng hóa đơn này như một chứng từ cụ thể áp dụng cho công tác hạch toán kế toán thì có thể kèm theo tên khác ngoài tên chính của hóa đơn. Tuy nhiên cần lưu ý, tên kèm theo phải ghi sau tên của loại hóa đơn với cỡ chữ có thể nhỏ hơn hoặc ghi trong ngoặc đơn. Ví dụ: ghi theo hướng: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG – PHIẾU BẢO HÀNH, hoặc ghi theo hướng: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (PHIẾU BẢO HÀNH).

Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn;

Trên hóa đơn còn phải thể hiện mẫu số hóa đơn. Mẫu số hóa đơn được hiểu là những thông tin ký hiệu của tên loại hóa đơn, số liên, số thứ tự mẫu hóa đơn này. Việc thể hiện mẫu số hóa đơn là căn cứ để phân biệt các hóa đơn trong cùng loại hóa đơn, mang tính chất “đánh dấu” hóa đơn này với hóa đơn khác. Còn ký hiệu hóa đơn sẽ được phân biệt thông qua hệ thống chữ cái tiếng Việt, và hai chữ số cuối của năm theo quy định của pháp luật.

Tên liên hóa đơn.

Mỗi hóa đơn khi được lập thường sẽ có từ 02 liên hóa đơn trở lên. Việc lập hóa đơn thành nhiều liên không chỉ là cơ sở ghi nhận nội dung thông tin về việc lập hóa đơn, còn là cơ sở để đối chiếu khi xảy ra vấn đề tranh chấp, đồng thời đây là yêu cầu trong việc lưu trữ hồ sơ trong hoạt động hạch toán kế toán. Và theo quy định của pháp luật thì số liên tối đa của một hóa đơn được lập không quá 09 liên. Trên mỗi liên hóa đơn phải thể hiện tên của từng liên để thuận tiện trong vấn đề phân loại và sử dụng, ví dụ: liên 1: Lưu; Liên 2: Giao cho bên mua hàng hóa.

Số thứ tự hóa đơn.

Số thứ tự của hóa đơn thường được xác định theo dãy số tự nhiên thể hiện theo ký hiệu của hóa đơn, tối đa trong một ký hiệu hóa đơn sẽ có 07 chữ số tự nhiên. Số thứ tự hóa đơn là cơ sở thuận tiện trong việc kiểm tra, tìm kiếm về thông tin hóa đơn.

Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

Thể hiện thông tin tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ, được thể hiện theo quy định của pháp luật.

Ghi rõ họ tên, chữ ký của người mua, người bán và con dấu người bán (nếu có) cũng như thông tin về ngày tháng năm lập hóa đơn.

Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

Ngoài những nội dung thông tin cần thiết phải có trên, việc thể hiện nội dung thông tin trên hóa đơn, trong đó có nội dung về số tiền trên hóa đơn cũng cần đảm bảo những yêu cầu nhất định. Cụ thể:

Căn cứ theo quy định tại điểm k khoản 1 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, nội dung trên hóa đơn phải thể hiện bằng tiếng Việt. Điều này không có nghĩa là không được thể hiện tiếng nước ngoài trên hóa đơn, tuy nhiên, trường hợp trong hóa đơn có thể hiện tiếng nước ngoài, thì nội dung tiếng nước ngoài sẽ được đặt ngay dưới dòng Tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ hơn hoặc phải được đặt trong ngoặc đơn.

Trong đó, chữ số ghi trên hóa đơn sẽ là các số tự nhiên từ 0 đến 9 (ví dụ: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Người bán có thể thể hiện cách thể hiện số tiền bằng số trên hóa đơn theo hai cách:

Cách 1: Nếu như sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ thì phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

Cách 2: Nếu như sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau các chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ thì phải sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị trên chứng từ kế toán.

Ví dụ cùng một số tiền là 100 triệu 850 nghìn đồng 350 đồng có thể viết trên hóa đơn theo hai cách:

Áp dụng cách 1 sẽ viết là: 100.850.350 đồng hoặc áp dụng cách 2 sẽ viết là: 100,850,350 đồng.

Nội dung về “tổng số tiền thanh toán” được thể hiện trên hóa đơn phải được ghi bằng chữ Tiếng Việt. Vậy nên, nếu dòng tổng tiền thanh toán ghi bằng tiếng Việt đầy đủ dấu thì không có vấn đề gì, nhưng nếu nội dung này được viết bằng chữ không dấu thì trường hợp này, cần lưu ý, việc viết dòng chữ này bằng cách nào không quan trọng nhưng phải đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch về nội dung của hóa đơn, không làm thay đổi cách xác định số tiền trên hóa đơn. Đồng tiền ghi trên hóa đơn phải được thể hiện là đồng Việt Nam. Tuy nhiên, một số trường hợp người bán hàng hóa được phép thu ngoại tệ theo nội dung pháp luật cho phép thì trường hợp này, dù số tiền bằng số có thể thể hiện bằng đơn vị khác Việt Nam đồng thì khi thể hiện tổng số tiền thanh toán bằng chữ, người lập hóa đơn vẫn phải ghi bằng tiếng Việt (Điểm e Khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC).

Đồng thời, theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì nội dung thể hiện trên hóa đơn, trong đó bao gồm về nội dung thể hiện số tiền phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không tẩy xóa sửa chữa, không được sử dụng mực màu đỏ; không sử dụng nhiều màu mực trong cùng một hóa đơn; mực phải rõ nét, cùng màu mực, loại mực.Chữ viết cũng như thông tin chữ số phải được thể hiện liên tục, không gián đoạn, không ngắt quãng, đảm bảo tính thống nhất về nội dung và không được ghi đè lên dòng chữ khác đã có sẵn.

Như vậy, có thể thấy, đối với cách ghi số tiền bằng chữ trên hóa đơn giá trị gia tăng, pháp luật cũng chỉ đưa ra yêu cầu chung chung, không quá chi tiết, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu là thể hiện tổng số tiền bằng chữ phải bằng Tiếng Việt, và dù ghi như thế nào cũng không được dẫn đến cách hiểu sai lệch về nội dung hóa đơn. Do vậy, người lập hóa đơn có thể linh động trong cách viết về số tiền bằng chữ trên hóa đơn, chỉ cần đảm bảo yêu cầu trong phạm vi quy định của pháp luật nêu trên.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ tư vấn Blue để được tư vẫn miễn phí.

Cách ghi số tiền bằng chữ trên hoá đơn GTGT

Cách Xử Lý Hóa Đơn Viết Sai: Số Tiền, Tên Công Ty, Ngày Tháng, Mst, Địa Chỉ

Hóa Đơn Kê Khai Sai Số Tiền Bằng Chữ Xử Lý Như Thế Nào?

Hóa Đơn Viết Sai Tổng Giá Tiền Thanh Toán Và Số Tiền Bằng Chữ

Cách Viết Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn Chứng Từ Kế Toán

3 Cách Đổi Số Thành Chữ Trong Excel Đơn Giản Nhất Bạn Nên Biết

Hoá Đơn Thương Mại Là Gì? Cách Viết Và Mẫu Hoá Đơn Tm Xuất Khẩu

Tổng Hợp Mẫu Mẫu Hóa Đơn Karaoke Đẹp, Chuyên Nghiệp Hiện Nay

Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Công Ty Nước Ngoài

Tham Khảo Một Số Mẫu Phiếu Xuất Kho Chuyên Nghiệp Được Sử Dụng Phổ Biến Hiện Nay

Cách Viết Phiếu Xuất Kho Hàng Hóa

Mẫu Bảng Thanh Toán Hàng Đại Lý, Ký Gửi Và Cách Lập Theo Thông Tư 200

Hoá đơn thương mại là gì?

Hóa đơn thương mại có tên quốc tế là Commercial Invoice – viết tắt CI, là một tài liệu chứng từ thương mại cơ bản do người bán phát hành cho người mua, trong đó bao gồm chi phí người mua/nhà nhập khẩu phải trả cho nhà cung cấp/xuất khẩu. Hóa đơn thương mại thông thường ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng hóa, điều kiện giao hàng, phương thức thanh toán hay phương thức vận chuyển…

– Vai trò của hoá đơn thương mại:

Ngoài việc giúp bạn có thể kế toán giá trị đơn hàng, hoá đơn thương mại còn trợ giúp nhà nhập khẩu trong thanh toán bù trừ hàng hóa.

Bên cạnh đó, hoá đơn thương mại cũng là căn cứ quan trọng để xác định giá trị hải quan của hàng hóa để tính thuế nhập khẩu, và là giấy tờ bắt buộc cần có để làm thủ tục thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa.

– Chức năng của hoá đơn thương mại:

Các chức năng chính mà hoá đơn thương mại mang lại gồm có:

1/ Chức năng thanh toán

2/ Chức năng khai giá hải quan

Giá được ghi trên hóa đơn thương mại là cơ sở để tính thuế xuất nhập khẩu (có thể khai bổ sung thêm chi phí khác). Một số thông tin khác như số hóa đơn, ngày phát hành hóa đơn dùng để khai báo tờ khai điện tử.

3/ Chức năng tính số tiền bảo hiểm

Cũng giống như khai giá hải quan, giá trên hóa đơn thương mại được dùng để làm cơ sở tính số tiền bảo hiểm.

Với những người chưa quen đọc chứng từ, cần phân biệt một chút giữa hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) với phiếu đóng gói (Packing List). Hai loại chứng từ này nhiều khi nhìn gần giống nhau (vì thường được tạo ra từ 1 mẫu), và có nhiều thông tin trùng nhau, nhưng có chức năng khác nhau nên cần những dữ liệu đặc thù riêng.

Hóa đơn thương mại là chứng từ thiên về chức năng thanh toán, trên đó quan trọng thể hiện hàng hóa bao nhiêu tiền. Còn phiếu đóng gói lại cần thể hiện hàng hóa được đóng gói như thế nào, bao nhiêu kiện, trọng lượng và thể tích bao nhiêu…

Hóa đơn thương mại không thể hiện rõ điều kiện giao hàng như FOB (kèm tên cảng xuất) hay CIF (kèm tên cảng nhập).

Bên xuất khẩu hàng hóa bán hàng theo giá giao hàng (giá CIF) nhưng chỉ ghi hóa đơn theo giá FOB tại nơi xếp hàng và cũng không ghi những chi phí phát sinh tiếp theo.

Người giao hàng nước ngoài bán hàng có chiết khấu nhưng trên hóa đơn thương mại chỉ ghi giá thực thu mà không thể hiện số tiền được chiết khấu.

Mô tả hàng hóa không rõ ràng, thiếu các thông tin yêu cầu, gộp nhiều mặt hàng vào cùng một loại,…

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý hóa đơn thương mại là chứng từ quan trọng kết hợp với các chứng từ khác như hợp đồng, vận đơn trong việc khai báo thuế, làm thủ tục hải quan, tính phí bảo hiểm nên các thông tin được khai báo trên hóa đơn thương mại phải trùng khớp tuyệt đối với các loại giấy tờ khác.

Bạn có thể cung cấp các thông tin bắt buộc về CCI hoặc hóa đơn thương mại, miễn là bao gồm những yếu tố thông tin như trong quy định.

Người bán hàng/nhà xuất khẩu gửi hàng đi nước ngoài: bao gồm tên, địa chỉ, quốc gia sở tại.

Tên và địa chỉ đầy đủ của người nhận hàng.

Mô tả chi tiết của từng hạng mục nằm trong chuyến gửi hàng đi nước ngoài.

Trọng lượng tịnh và khối lượng (trọng lượng tịnh không bao gồm bao bì).

Đơn giá của từng mặt hàng (sử dụng đơn vị tiền tệ thanh toán).

Giá mở rộng.

Tiền tệ thanh toán.

Điều khoản giao hàng và điều khoản thanh toán.

Ngày mà hàng hoá bắt đầu chuyến đi liên tục đến nước ngoài.

Số tham chiếu (số đặt hàng của người mua).

Giấy phép nhập khẩu (nếu có).

Phí vận chuyển / bảo hiểm.

Lưu ý các thông tin cơ bản của một hóa đơn thương mại cần thể hiện thông tin thống nhất giữa hóa đơn thương mại với các chứng từ khác, bao gồm:

Đối với packing list: Cần thể hiện thống nhất về số lượng, trọng lượng nếu có.

Đối với hợp đồng thương mại: Cần thể hiện thống nhất về đơn giá, số tiền và tổng tiền, điều kiện thương mại (incoterms).

Cần thể hiện tên hàng và mô tả (nếu có) thống nhất trên các chứng từ tránh tình trạng dùng từ khác nhau (mặc dù là cùng nghĩa).

Cách lập hoá đơn thương mại

Nhiều công ty đặt in sẵn Letter head có logo của công ty trên khổ giấy A4 để in Invoice. Tuy nhiên, thực tế, khi in thì tên cũng như địa chỉ có hơi khác biệt so với trường 59 trên L/C, có thể dẫn đến lỗi chứng từ. Vì vậy, tốt nhất là nên tự tạo Letter Head đối với Invoice nào thanh toán bằng L/C.

(2). Số và ngày Invoice

Bình thường ngày Invoice có thể để tùy tiện một ngày bất kỳ. Tuy nhiên, trong L/C có quy định ở mục số (3) trường 47A: ALL REQUIRED DOCUMENTS INCLUDING TRANSPORT DOCUMENTS MUST BE DATED BUT NOT DATED PRIOR TO THE ISSUANCE DATE OF THIS CREDIT. Tức là: Tất cả các chứng từ bao gồm cả chứng từ vận tải phải có ngày phát hành nhưng ngày phát hành của mỗi chứng từ không được trước ngày phát hành L/C.

Như vậy, ngày Invoice không được để trước ngày phát hành L/C này, nghĩa là không được để trước ngày 16/10/2012. (xem trường 31C: ngày phát hành L/C), đây là giới hạn trên, còn giới hạn dưới thì sao? Để ngày Invoice là 07/01/2013 có được hay không??? Ad trả lời là không được. Vì theo trường 31D quy định ngày hết hạn L/C là 06/01/2013, về mặt logic thì Invoice để ngày 07/01/2013 là không hợp lệ.

+ trùng hoặc sau ngày phát hành L/C

+ và trước ngày xuất trình chứng từ cho ngân hàng và trước ngày hết hạn hiệu lực của L/C

Ví dụ:

Field 59. Beneficiary – Name & Address

/661788898899

INTERNATIONAL IMPORT COMPANY LTD, STI.

BOGAZICI SOKAK.NO:12 KAVAKLIDERE ANKARA ANKARA, TURKEY

(5). Port of loading: lấy thông tin tại trường 44: ANY TURKISH PORT. Khi L/C quy định như thế này thì ko copy y nguyên, mà phải thể hiện một cảng đích danh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Như trong Invoice ad thể hiện là: TRABZON PORT, TURKEY.

Chú ý:

(7). Thể hiện số L/C trên Invoice (nếu có)

Xem mục số (4) trường 47A: ALL REQUIRED DOCUMENTS INCLUDING DRAFTS – IF ANY – MUST INDICATE OUR CREDIT NUMBER. Tức là: tất cả các chứng từ bao gồm cả hối hiếu – nếu có – phải thể hiện số thư tín dụng.

Như vậy, Invoice cũng phải thể hiện số thư tín dụng. (số thư tín dụng lấy tại trường 20.)

Một số L/C sẽ quy định điều này ở ngay mục quy định về Invoice tại trường 46A, một số L/C lại quy định tại trường 47A. Vì thế khi lập chứng từ nói chung cần phải đọc kỹ quy định về loại chứng từ đó tại trường 46A trước, sau đó phải đọc tiếp trường 47A xem có quy định gì thêm nữa không để lập cho phù hợp.

(8). Thể hiện điền kiện giao hàng

Yêu cầu này quy định tại mục số 1. trường 46A SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN 1 ORIGINAL + 2 COPIES INDICATING DELIVERY TERMS.

(9). Mô tả hàng hóa

(10). Đơn giá

Nên thêm điều kiện giao hàng + incoterms (nếu có) vào mục thể hiện đơn giá

(11). Người thụ hưởng ký tên đóng dấu

Một số mẫu hoá đơn thương mại

Hóa đơn thương mại được lập và sử dụng căn cứ vào UCP 600 (Các quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ), do đó không có mẫu bắt buộc cố định, miễn phải đáp ứng được đầy đủ nội dung cần thiết theo quy định tại UCP 600.

Nếu bạn có thắc mắc hay cần tư vấn những vấn đề thủ tục cần có khi gửi hàng đi nước ngoài, hãy liên hệ Helen Expss qua Hotline: 0906 87 00 86 —  Zalo, viber: 0932 86 5859 để được tư vấn Miễn phí về Thủ tục cần thiết cũng như hỗ trợ khách hàng vận chuyển hàng hoá nhanh chóng.

Helen Expss – Dịch vụ gửi hàng đi nước ngoài Nhanh chóng – Uy tín – Giá rẻ

Với trên 7 năm kinh nghiệm vận chuyển hàng hóa đi nước ngoài và vận chuyển thú cưng đi trong ngoài nước, Helen Expss có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có kiến thức chuyên môn giúp khách hàng vận chuyển hàng hoá đi nước ngoài một cách nhanh chóng, giá rẻ. Chúng tôi đã được hơn 6000 khách hàng tin tưởng sử dụng và giới thiệu khách hàng. Thành công đó đến từ 3 cam kết của chúng tôi là: Giá Tốt Nhất – Cam Kết Gửi Hàng Đúng Hẹn – Dịch Vụ Bảo Hiểm 100% Giá Trị Hàng Hóa

Đến với Helen Expss gửi hàng đi nước ngoài, khách hàng sẽ có được những ưu đãi:

Chi phí vận chuyển tiết kiệm 30-50 % so với chính hãng.

Tư vấn dịch vụ 24/24 miễn phí bởi đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm nhất.

Dịch vụ chuyển phát nhanh Door -to – Door: giao nhận hàng tận nơi nhanh chóng.

Đóng gói hàng hóa tận nhà, miễn phí.

Hỗ trợ thủ tục hải quan nhanh chóng.

Hưởng dịch vụ khuyến mãi giá cước nhiều tuyến trên thế giới hàng tháng.

Theo dõi và đảm bảo hàng hóa đến nơi an toàn. Kiểm tra lịch trình hàng hóa và thông báo cho khách hàng khi việc vận chuyển hoàn tất.

Cung cấp vận đơn chính hãng khi khách hàng yêu cầu.

Cam kết hàng hóa đến đúng thời gian.

Nếu có nhu cầu gửi hàng đi nước ngoài cũng như thắc mắc cần giải đáp, hãy liên hệ với Helen Expss qua Hotline : 0906 87 00 86 — Zalo, viber: 0932 86 5859 –  0938 320 357 để được tư vấn Miễn phí và hỗ trợ đóng gói, nhận hàng tận nơi.

CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN HELEN EXPRESS

Địa chỉ: 270 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0906 87 00 86 — Zalo, viber: 0932 86 5859 –  0938 320 357

Tel: +84 28 2243 2424 — Email: info@helenexpss.com

Website: https://helenexpss.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/helenexpss

[Total:

0

Average:

0

]

Hướng Dẫn Thay Đổi Khổ In, Mẫu In Hóa Đơn Tính Tiền (In Bill) Trong Phần Mềm Dân Trí Soft

5 + Mẫu Máy In Hóa Đơn Của Hãng Xprinter Bán Chạy Nhất Hiện Nay

In Hóa Đơn Bán Hàng Từ File Word Excel Qua Máy In Hóa Đơn Nhiệt

Thế Nào Là Hóa Đơn Tự In, Hóa Đơn Đặt In, Hóa Đơn Điện Tử?

Các Mẫu Hóa Đơn Điện Tử Có Sẵn Trong Giải Pháp Hóa Đơn Điện Tử Fast E

Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Gtgt

Giáo Án Tập Viết Tiết 6: Chữ E, Ê

Cách Viết Chữ In Nghiêng Trên Facebook, Chữ In Đậm, Gạch Ngang

Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Chi Tiết Nhất 2022

Hướng Dẫn Viết Và Xuất Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán

Phương Thức Cách Viết Và Xuất Hóa Đơn Giảm Giá Hàng Bán

Hóa đơn GTGT là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý, việc sai sót trong hóa đơn GTGT là điều tối kỵ khiến dân kế toán rất đau đầu nhất là đối với những người với vào nghề. Để viết hóa đơn GTGT thế nào cho đúng theo điều 16 thông tư 39/2014/TT-BTC Công ty Cổ phần In Hòa Phát giới thiệu tới các bạn các viết hóa đơn GTGT

– Nội dung trênLưu ý: Đồng tiền ghi trên hoá đơn: Đồng tiền ghi trên Các nguyên tắc viết hóa đơn GTGT:

Hóa đơn GTGT rất quan trọng đối với mỗi công ty tính thuế theo phương thức khấu trừ

hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu còn).

– Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

– Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Dòng ” Ngày…tháng …năm “:

+ Đối với hóa đơn lần đầu là ngày chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Đôi với hóa đơn điều chỉnh, hàng bán bị trả lại… là ngày hiện tại. Thông thường sẽ trùng với ngày lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, hay là ngày trả lại hàng hóa.

– Dòng ” Họ tên người mua hàng” : ghi đầy đủ họ và tên người mua, trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là: “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

– Dòng “Tên đơn vị”: ghi tên công ty của khách hàng theo đúng như trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Dòng “Mã số thuế”: Viết mã số thuế của công ty đó.

– Dòng ” Địa chỉ” : ghi địa chỉ ĐKKD.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

– Cột ” STT” : ghi lần lượt số thứ tự các mặt hàng. Lưu ý: mặt hàng đầu tiên ghi là ” 01″, nếu mặt hàng 01 này có tên hàng hóa dài và phải ghi xuống dòng thứ 2 thì số thứ tự của mặt hàng số 02 sẽ ghi ở dòng thứ 3.

– Cột ” Tên hàng hóa, dịch vụ” ghi đầy đủ tên mặt hàng như lúc nhập ( nếu là hàng hóa). Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

– Cột “Đơn vị tính” : Nhập vào đơn vị tính là gì thì khi xuất phải viết đúng như vậy.

Chú ý: Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”” ( Theo khoản 2 – điều 5 của TT 119/2014/TT-BTC)

– Cột ” Số lượng”: ghi số lượng của hàng hóa bán ra.

– Cột ” Đơn giá” : viết giá bán chưa thuế

– Cột ” Thành tiền” ghi tổng giá trị của đơn giá X Số lượng.

Thông thường một tờ hóa đơn sẽ có 10 dòng, nếu không ghi hết các dòng trên hóa đơn, kế toán phải gạch chéo phần còn lại. Chú ý gạch chéo tất cả các chỉ tiêu từ cột ” STT” đến Cột ” Thành Tiền”.

– Dòng “Cộng tiền hàng” là tổng cộng ở cột “thành tiền”.

– Dòng “Thuế xuất” ghi mức thuế xuất của hàng hóa dịch vụ ( 0%,5%, 10%). Trường hợp các mặt hàng có các mức thuế xuất khác nhau phải được lập ra các hóa đơn khác nhau. mặt hàng không chịu thuế kế toán gạch chéo “/”.

– Dòng ” Tiền thuế GTGT” được xác định = ” Cộng tiền hàng” X ” Thuế xuất”. (không chịu thuế thì gạch chéo.)

– Dòng ” Tổng cộng tiền thanh toán” = ” Cộng tiền hàng” + ” Tiền thuế GTGT”

– Dòng ” Số tiền viết bằng chữ”: kế toán ghi diễn giải số tiền ở dòng ” Tổng cộng tiền thanh toán”

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

– Chỗ ” Người mua hàng” ký : ai là người đi mua hàng thì ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

– Chỗ ” Người bán hàng” ký: Người lập hóa đơn sẽ ký vào đây.

– Chỗ ” Thủ trưởng đơn vị” ký : giám đốc công ty ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên. Trong trường hợp giám đốc đi vắng không thể ký lên hóa đơn thì phải có giấy ủy quyền ủy nghiệm ký lên hóa đơn chứng từ cấp dưới (có thể là kế toán trưởng hay phó giám đốc) lúc này dấu sẽ được đóng trên góc tay trái của hóa đơn, ai được ủy quyền thì ký vào chỗ này.

Thời điểm lập hóa đơn – Hướng dẫn cách viết hóa đơn giá trị gia tăng

( thể hiện ở dòng ” Ngày … Tháng… năm” lập hóa đơn)

– Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

– Đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

– Đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. hoá đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MÁY VĂN PHÒNG HÀ NỘI

– Cơ sở 1: Số 33 – Tổ 83 Hoàng Văn Thái – Thanh Xuân – Hà Nội

– Cơ sở 2: Lô 36 Khu ĐTM Xa La – Hà Đông – Hà Nội

– Cơ sở 3: Số 270 – Thuỵ Khuê – Cầu Giấy – Hà Nội

– Cơ sở 4: Ngõ 28 Nguyễn Siêu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

– Cơ sở 5: Số 3 Ngõ 270 – Tân Mai – Hoàng Mai – Hà Nội

– Hotline: 0983.651 780 – 0983. 266 628

Email: mayvanphong53@yahoo.com.vn

Các tin khác

Cách Ký Âm Trên Phần Mềm Encore

Sử Dụng Các Nút Trên Thanh Công Cụ Encore 4.5.5(Hùng Lân)

Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn

Cách Viết Hóa Đơn Gtgt Chính Xác

Giáo Án Luyện Từ Và Câu Lớp 4

🌟 Home
🌟 Top