Top #10 ❤️ Cách Viết Classification Essay Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Hướng Dẫn Viết Classification Essay

Hướng Dẫn Cách Làm Discussion Essay Cho Ielts

Writing Task 2 Có Mấy Dạng Đề ?

Hướng Dẫn Viết Bài Essay Dạng Discussion Hấp Dẫn

Essay Là Gì? Cách Viết Bài Essay Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả

Hướng Dẫn Viết Bài Essay Mẫu Chuẩn Và Chất Dành Cho Bạn

Chìa khóa để thành công với bài của bạn. Qua bài viết này, MAAS sẽ hướng dẫn cho bạn cách viết bài Classification Essay nằm ở sự chuẩn bị vì vậy hãy dành thời gian lập kế hoạch cho bài này Classification Essay đạt được điểm số cao nhất.

I. Classification Essay là gì?

Classification essay là một bài essay được thiết kế để thể hiện các kỹ năng của bạn trong việc phân loại và khái quát hóa một vấn đề nào đó. Trong bài, bạn sẽ được yêu cầu sắp xếp mọi thứ thành các nhóm và đưa ra các ví dụ phù hợp với từng nhóm. Việc quyết định tiêu chí phân loại là tùy thuộc vào bạn, nhưng bạn phải có khả năng giải thích lý do của mình.

II. Cấu trúc của một bài Classification Essay

Một trong những điều đầu tiên cần nghĩ đến khi học cách viết một bài classification essay là cấu trúc. Vì vậy MAAS sẽ giới thiệu cho bạn cấu trúc của một bài classification essay hoàn chỉnh, thông thường bài sẽ được chia ra làm 3 đoạn.

Giống như với mọi essay khác, điểm bắt đầu của classification essay của bạn là phần mở đầu. Bạn sẽ muốn xác định rõ ràng đối tượng của mình, vì vậy hãy giải thích những gì bạn sắp phân loại. Bạn cũng nên cung cấp cho người đọc lời giải thích về mục đích của bài classification essay của bạn. Tại sao bạn lại phân loại các mục này? Cuối cùng, bạn sẽ muốn kết thúc phần introduction của mình bằng câu thesis statement của bạn. Điều này sẽ xác định các nhóm của bạn và có thể đưa ra giải thích ngắn gọn về các tiêu chí cho từng nhóm.

III. Các bước chuẩn bị một bài Classification Essay

– Sắp xếp theo thứ tự: ở đây bạn sẽ sắp xếp các ý và các mục bạn đã chia theo thứ tự phù hợp.

– Phát triển câu luận đề: Sau khi đã làm hoàn chỉnh các bước trên thì việc cuối cùng bạn cần làm là suy nghĩ một câu luận đề hoàn hảo và phù hợp với bài nhất.

IV. Các tips để viết một bài Classification Essay

– Bạn sẽ cần cung cấp một số ví dụ minh họa. Tìm kiếm các ví dụ đưa ra đại diện điển hình của các mục đó.

– Sử dụng các kỹ kỹ thuật compare và contrast để chỉ ra những điểm giống hoặc khác nhau giữa từng mục.

Hãy subscribe MAAS theo link sau để nhận được những voucher hấp dẫn nhất: https://bit.ly/2CXrzHw

Hotline 1: (+84)97 942 23 93

https://www.facebook.com/MAAS.Essayservice

https://www.facebook.com/MAASwritingservice

https://www.instagram.com/maas.assignment/

Tweets by MaasService

https://g.page/MAASEDTECH?share

Ielts Writing Task 2: Dạng Bài Advantages And Disadvantages (Part 1)

Hướng Dẫn Viết Luận B1 Vstep

Hướng Dẫn Cách Viết Essay Chuẩn Và Ấn Tượng Nhất

Các Cụm Từ Nằm Lòng Của Cao Thủ Writing

Cách Viết Essay Advantages And Disadvantages Từ A Đến Z

How To Write A Classification Essay

Discuss Both Views Trong Ielts Writing Task 2: Cách Viết Chi Tiết

Cách Viết Advantage And Disadvantage Essay Hay Nhất 2022

5 Dạng Đề Phổ Biến Của Ielts Writing Task 2 Hiện Nay

Làm Thế Nào Để Viết Một Bài Luận Xin Học Bổng (Scholarship Essay)? – Hannahed

Hướng Dẫn Viết Phần Kết Bài

High school and college students alike are likely to encounter classification essays at some stage in their education. They are commonly assigned in order to help tutors evaluate a student’s ability to categorize data based on certain properties. It can seem like a daunting prospect if you have never approached this type of assignment, but once you learn how to write a classification essay you will come to realize that it really isn’t so bad after all.

Let’s take a look at some of the tips and tricks you can use to properly structure a classification essay.

What Is a Classification Essay?

If you are going to learn how to write a classification essay, then you will first need to understand what it actually is! The easiest way to explain a classification essay is that it is a formal piece of writing designed to showcase your skills in categorizing and generalization. You will be required to organize things into groups and offer up examples that fit into each. It is up to you to decide on the criteria for classification, but you must be able to explain your reasoning.

Want to Save Time?

We can write a classification paper for you

Buy Classification Essay

We can write a classification paper for you

How to Structure Your Classification Essay

One of the first things to think about when learning how to write a classification essay is the structure. For the purpose of this guide we will go with the popular ‘five paragraphs’ method, but when you come to actually write your assignment you can add in additional paragraphs as appropriate.

Introductory Paragraph – As with any type of essay, your starting point is the introduction. You will want to clearly identify your subject, so explain what you are going to be categorizing. It is also a good idea to offer readers an explanation of the purpose of your essay. Why are you categorizing these items? Finally, you will want to close your introduction with your thesis statement. This will identify your groups and perhaps offer a brief explanation of the criteria for each of them.

Body Paragraphs – The body of your essay will be 3 or more paragraphs. Each paragraph should deal with a different category. Start by explaining the criteria for each of them and perhaps discuss the strengths or weaknesses. You should also offer relevant examples. Depending on the length of your paragraphs you may wish to break them down into shorter ones. This is fine, but you will need to make sure you have clear transitions when moving to a new category.

Conclusion – The final paragraph is where you will pull together the various categories that you have examined in the body of your classification essay. It is usual to offer a brief summary on each of them. Depending on the subject matter, you may also decide to recommend the particular one over the others, but if you do so make sure you emphasize why you have come to that conclusion.

Planning How to Write a Classification Essay

Now that you have a grasp of how your essay is going to be structured, it is time to sit down and plan how to write a classification essay. This is not the type of assignment where you can just sit down and start writing a first draft without a clear plan of action. There is some initial planning that has to be done in order to produce a coherent classification essay. Here are a few of the essential planning steps you will need to consider:

Brainstorming Ideas – If you haven’t been allocated a topic then your first step is going to be to brainstorm a few potential ideas. You need to settle on a group of people, things or ideas that can be logically pided up and brought together into groups. You will want to come up with something that has definite categories to allow for comparison, but you will also want to avoid topics with too many categories. As a general rule of thumb, you should aim for 3 to 5 categories depending on the word count requirement of your assignment. This would be enough to make comparisons, but not so many that you can’t go into depth with your criteria for classification.

Choosing Your Categories – Once you have your topic chosen, you will need to think about what categories they will be split into. Some topics may have multiple options, so you will need to decide which angle you are approaching it from. For example, if it is about a group of people, would you sort them by age, appearance, job or something else entirely. Each of your categories should have a single basis of classification.

Getting Things in Order – It is important to consider which order you are going to place the categories in when it comes to discussing them. It can be helpful to make bullet point notes on points you wish to discuss for each category as this may highlight similarities which will help you to write linking sentences and transitions to make your essay flow smoothly. It is good to refer back to pviously discussed paragraphs for comparison, so it makes sense to order categories in a way that best suits this approach. Within each discussion itself you will also want to order your points appropriately. A common choice is to go from most important to least important or vice versa.

Develop a Thesis – Your thesis is going to form part of your introductory paragraph and it will shape the entire approach of your essay. It is important to develop this at an early stage as it can help keep your writing on track. Start off by stating what you are piding into classes, list the different categories and explain what properties or criteria are used to classify them. Your thesis may also explain the purpose of classifying these items or ideas. Are you going to determine if one group is superior? Start with a basic thesis statement to guide you, but be aware that you may have to refine it as your essay begins to take shape.

Only once you have gone through these initial p-planning steps are you ready to crack on with actually writing your classification essay. Don’t expect to knock it out in one sitting, you will likely need several drafts to get it right and your plans may change slightly along the way.

General Tips for How to Write a Classification Essay

So, now that you have the structure down and have come up with a plan of how to approach your essay it is time to get started. Here are a few quick tips that will also help with how to write a classification essay.

Make sure you describe or define each of your categories. Start by making a list of their main characteristics and then discuss them.

You will need to provide several illustrative examples. Look for examples which offer a typical repsentation of the class. Have an equal number of examples in each of them.

Use the comparison and contrast technique you will have developed in other essay formats to point out the various similarities or differences between each of your categories.

These are just a few guidelines to help you get started with how to write a classification essay. The key to succeeding with this type of assignment certainly comes down to pparation. Spend time planning your essay and figuring out your categories and you will find that the rest of the assignment falls into place much more easily.

How To Write A Compare And Contrast Essay?

Hướng Dẫn Viết Mở Bài Viết Luận Vstep Tiếng Anh B1, B2, C1

Hướng Dẫn Cách Viết Essay Chuẩn Và Ấn Tượng Nhất – Nhận Làm Assignment

Cách Đạt Điểm Cao Khi Viết Essay Bằng Tiếng Anh

Cách Viết Bài Essay Để Xin Học Bổng Hiệu Quả

Hướng Dẫn Cách Viết Reflective Essay

How To Write A Reflective Essay With Sample Essays

Hướng Dẫn Cách Viết Critical Essay

10 Cụm Từ Tiếng Anh Hay Nên Sử Dụng Trong Bài Essay

A Short Essay On Mahatma Gandhi

Cách Viết Thư Xin Việc Bằng Email Trong Tiếng Anh

Reflective Essay là một dạng bài luận mà người viết dùng để kiểm tra kinh nghiệm của mình trong cuộc sống. Bằng cách viết về những trải nghiệm của mình, họ sẽ khám phá ra những thứ thay đổi và phát triển bản thân bằng chính những trải nghiệm đó.

2. Mục đích của việc viết Reflective Essay

Cách viết Reflective Essay có ý nghĩa rất lớn đối với người viết. Nó giúp chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về bản thân mình và những trải nghiệm đã qua. Từ đó, trả lời cho mình câu hỏi chúng ta là ai, chúng ta đã thay đổi cuộc đời mình như thế nào.

Bài Reflective Essay sẽ giúp người đọc hiểu hơn về người viết. Từ đó đưa ra đánh giá và nhận định xem họ có phù hợp với công việc, học bổng họ đưa ra hay không.

3. Bạn có thể viết gì trong Reflective Essay

Một điều người viết đã học được sau khi kết thúc một môn học

Trải nghiệm thực tế của người viết sau khi đi thực tập hoặc thử việc

Một địa điểm, đối tượng đặc biệt trong cuộc sống

4. Cách viết Reflective Essay

Lên ý tưởng

Một điều bạn tâm đắc nhất sau khi hoàn thành khóa học: như nâng cao hiểu biết về cách thức một doanh nghiệp vận hàng, nắm vững lý thuyết về tài chính và đầu tư

Một bài học quý nhất sau khi bạn hoàn thành kỳ thực tập: như cách làm việc với cấp trên, cách trao đổi với khách hàng của công ty.

Một địa điểm bạn đã đến: Như bãi biển, sa mạc, ngọn núi cao hay những nơi thân thuộc như ngôi nhà bạn đã lớn lên hay ngôi nhà đặc biệt của người họ hàng.

Một sự kiện đặc biệt: Đơn giản như một thất bại hoặc thành công, một trải nghiệm mới hay một khoảng thời gian bạn phải đối diện với những khó khăn lớn của cuộc đời.

Về một người có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc đời bạn.

Xây dựng một bài đơn giản trong cách viết Reflective Essay

Cấu trúc của Reflective không khác nhiều so với những bài luận khác. Bạn hãy phác thảo những phần chính sau đây:

Kết luận: Tóm tắt toàn bộ nội dung của bài Reflective Essay và những suy nghĩ của bạn.

5. Outline đối với Reflective Essay

Thu thập thông tin

Tinh chỉnh tài nguyên thông tin

Viết một bản nháp

Viết các phần chính

Làm tài liệu tham khảo

Process Analysis Essay Examples With Step

50 Topic Suggestions For An Essay Developed By Process Analysis

Writing A Process Analysis Essay

Process Analysis Essay: Topics, Outline And Examples

Hướng Dẫn Cách Viết Persuasive Essay

Harvard Hướng Dẫn Cách Viết Essay

Cách Viết Thư Trang Trọng Trong Tiếng Anh

Hướng Dẫn Cách Viết Thư Bằng Tiếng Anh Chuẩn Nhất Dành Cho Bạn

Những Mẫu Viết Thư Tiếng Anh Cho Bạn Dễ Học Nhất

Tang Lễ Martino Hướng Dẫn Gia Đình Cách Viết Cáo Phó Tang Lễ

Cáo Phó Là Gì? Cáo Phó Bao Gồm Những Nội Dung Gì?

Writing an academic essay means fashioning a coherent set of ideas into an argument. Because essays are essentially linear-they offer one idea at a time-they must psent their ideas in the order that makes most sense to a reader. Successfully structuring an essay means attending to a reader’s logic.

The focus of such an essay pdicts its structure. It dictates the information readers need to know and the order in which they need to receive it. Thus your essay’s structure is necessarily unique to the main claim you’re making. Although there are guidelines for constructing certain classic essay types (e.g., comparative analysis), there are no set formula.

Answering Questions: The Parts of an Essay

A typical essay contains many different kinds of information, often located in specialized parts or sections. Even short essays perform several different operations: introducing the argument, analyzing data, raising counterarguments, concluding. Introductions and conclusions have fixed places, but other parts don’t. Counterargument, for example, may appear within a paragraph, as a free-standing section, as part of the beginning, or before the ending. Background material (historical context or biographical information, a summary of relevant theory or criticism, the definition of a key term) often appears at the beginning of the essay, between the introduction and the first analytical section, but might also appear near the beginning of the specific section to which it’s relevant.

It’s helpful to think of the different essay sections as answering a series of questions your reader might ask when encountering your thesis. (Readers should have questions. If they don’t, your thesis is most likely simply an observation of fact, not an arguable claim.)

“What?” The first question to anticipate from a reader is “what”: What evidence shows that the phenomenon described by your thesis is true? To answer the question you must examine your evidence, thus demonstrating the truth of your claim. This “what” or “demonstration” section comes early in the essay, often directly after the introduction. Since you’re essentially reporting what you’ve observed, this is the part you might have most to say about when you first start writing. But be forewarned: it shouldn’t take up much more than a third (often much less) of your finished essay. If it does, the essay will lack balance and may read as mere summary or description.

“How?” A reader will also want to know whether the claims of the thesis are true in all cases. The corresponding question is “how”: How does the thesis stand up to the challenge of a counterargument? How does the introduction of new material-a new way of looking at the evidence, another set of sources-affect the claims you’re making? Typically, an essay will include at least one “how” section. (Call it “complication” since you’re responding to a reader’s complicating questions.) This section usually comes after the “what,” but keep in mind that an essay may complicate its argument several times depending on its length, and that counterargument alone may appear just about anywhere in an essay.

“Why?” Your reader will also want to know what’s at stake in your claim: Why does your interptation of a phenomenon matter to anyone beside you? This question addresses the larger implications of your thesis. It allows your readers to understand your essay within a larger context. In answering “why”, your essay explains its own significance. Although you might gesture at this question in your introduction, the fullest answer to it properly belongs at your essay’s end. If you leave it out, your readers will experience your essay as unfinished-or, worse, as pointless or insular.

Structuring your essay according to a reader’s logic means examining your thesis and anticipating what a reader needs to know, and in what sequence, in order to grasp and be convinced by your argument as it unfolds. The easiest way to do this is to map the essay’s ideas via a written narrative. Such an account will give you a pliminary record of your ideas, and will allow you to remind yourself at every turn of the reader’s needs in understanding your idea.

Essay maps ask you to pdict where your reader will expect background information, counterargument, close analysis of a primary source, or a turn to secondary source material. Essay maps are not concerned with paragraphs so much as with sections of an essay. They anticipate the major argumentative moves you expect your essay to make. Try making your map like this:

State your thesis in a sentence or two, then write another sentence saying why it’s important to make that claim. Indicate, in other words, what a reader might learn by exploring the claim with you. Here you’re anticipating your answer to the “why” question that you’ll eventually flesh out in your conclusion.

Begin your next sentence like this: “To be convinced by my claim, the first thing a reader needs to know is . . .” Then say why that’s the first thing a reader needs to know, and name one or two items of evidence you think will make the case. This will start you off on answering the “what” question. (Alternately, you may find that the first thing your reader needs to know is some background information.)

Begin each of the following sentences like this: “The next thing my reader needs to know is . . .” Once again, say why, and name some evidence. Continue until you’ve mapped out your essay.

Your map should naturally take you through some pliminary answers to the basic questions of what, how, and why. It is not a contract, though-the order in which the ideas appear is not a rigid one. Essay maps are flexible; they evolve with your ideas.

A common structural flaw in college essays is the “walk-through” (also labeled “summary” or “description”). Walk-through essays follow the structure of their sources rather than establishing their own. Such essays generally have a descriptive thesis rather than an argumentative one. Be wary of paragraph openers that lead off with “time” words (“first,” “next,” “after,” “then”) or “listing” words (“also,” “another,” “in addition”). Although they don’t always signal trouble, these paragraph openers often indicate that an essay’s thesis and structure need work: they suggest that the essay simply reproduces the chronology of the source text (in the case of time words: first this happens, then that, and afterwards another thing . . . ) or simply lists example after example (“In addition, the use of color indicates another way that the painting differentiates between good and evil”).

10 Điều Cần Phải Nhớ Khi Viết Essay Hay Paragraph

Hướng Dẫn Cách Viết Essay Chi Tiết Và Ngắn Gọn Nhất

Cấu Trúc Của Một Bài Essay Và Các Bước Làm Chi Tiết

Cách Viết “opinion Essay” Trong Ielts

Ielts Writing: Hướng Dẫn Cách Viết Argumentative Essay

🌟 Home
🌟 Top