Top 5 # Cách Viết Bài Writing Ielts Task 2 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Ielts Writing: Bài Mẫu Writing Task 2

Bài viết hôm nay là về IELTS Writing, dạng bài viết Problem – Solution của phần thi Task 2 về một vấn đề được đưa ra theo đề.

Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st Century and sea levels are continuing to rise at alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions? Sample Answer

Climate change is among the principal dangers facing people this century and ocean levels are increasing dramatically. This essay will first suggest that the biggest problem caused by this phenomenon is the flooding of homes and then submit building flood protection as the most viable solution.

The foremost problem caused by sea levels creeping up is the flooding of peoples’ residences. Millions of people all over the world live in coastal areas and if the sea rises by even a few feet, they will be inundated with water and lose their property. Shelter is one of the most basic of human needs and widespread flooding would cause millions of people to become homeless, not to mention losing all of their possessions. The devastation brought about by this was clear for all to see during the 2011 Tsunami in Japan, in which millions of people were displaced.

A possible solution to this problem would be to build flood barriers. Flood defences, such as dikes, dams and floodgates, could be built along coasts and waterways, thereby stopping the water reaching populated areas. The Netherlands is one of the most populated areas in the world and also one of the most vulnerable to flooding and they have successfully employed various flood defence systems.

To conclude, stemming the rising tides caused by increasing global temperatures is one of the foremost challenges we face and it will ultimately lead to many of the worlds’ cities being left underwater, but a possible solution could be to utilize the flood prevention techniques already used by countries like Holland. It is predicted that more and more countries will be forced to take such measures to avoid a watery catastrophe.

Những dạng bài viết Task 2 khác trong IELTS:

– Chủ đề Food

– Chủ đề Health

– Chủ đề Study

Cách Viết Dạng Bài Cause And Solution Trong Ielts Writing Task 2

Khó khăn mà người học ở trình độ band 5.0 – 6.0 IELTS thường mắc phải khi thực hiện viết bài dạng Causes and Solutions nằm ở cách xây dựng lập luận thuyết phục để tìm ra nguyên nhân và giải pháp tương ứng cho vấn đề mà đề bài yêu cầu, bên cạnh việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp linh hoạt và chính xác. Chính vì thế, với bài viết lần này, tác giả sẽ hướng dẫn cách viết dạng bài Causes and Solutions dành cho người học IELTS trình độ band 5.0 – 6.0.

Phân tích đề bài dạng Causes and Solutions

Ví dụ 2: Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity? (18/06/2016)

Chủ đề của hai ví dụ đều tập trung vào “cycling” (đi xe đạp), tuy nhiên đối tượng chính và phạm vi của hai đề trên có sự khác nhau. Cụ thể như sau:

Ví dụ 1

Ví dụ 2

Đối tượng

Cyclists and car drivers (người đi xe đạp và người đi xe ô tô)

Cycling (việc đạp xe)

Phạm vi

Share the same road (đi chung làn đường)

More environmentally friendly (than thiện với môi trường)

Cấu trúc

Thông thường các bài viết IELTS Writing Task 2 bất kể ở dạng nào cũng đều được chia thành bốn đoạn lớn, bao gồm:

Introduction (Mở bài),

Body (Hai đoạn thân bài)

Conclusion (Kết bài). 

Thực tế, không có yêu cầu bắt buộc mọi thí sinh phải viết theo đúng bốn đoạn như trên, mà thay vào đó thí sinh có thể viết nhiều hơn tùy theo ý thích và khả năng lập luận. Tuy nhiên, với người học ở trình độ cơ bản (cụ thể là band 5.0-6.0), việc chia bài viết thành bốn đoạn sẽ giúp việc phân tích trở nên dễ dàng hơn.

Từ đó, tác giả giới thiệu đến người viết một sườn mẫu trong cách viết dạng bài Causes and Solutions với mức điểm 5.0-6.0 như sau:

Đoạn

Nội dung

Câu mẫu

Mở bài

Paraphrase đề bài và đưa ra câu trả lời đề bài (thesis statement)

My essay below will analyze both causes and feasible solutions to this problem. 

Thân bài 1

Đưa ra nguyên nhân

Câu 2: nguyên nhân thứ nhất

Câu 3: giải thích cho nguyên nhân thứ nhất

Câu 4: nguyên nhân thứ hai

Câu 5: giải thích cho nguyên nhân thứ hai

[The topic] is attributed to various factors. 

One main cause of this issue is that … (the first cause). 

Furthermore, … (the second cause)   

Thân bài 2

Đưa ra giải pháp

Câu 2: giải pháp thứ nhất

Câu 3: giải thích cho giải pháp thứ nhất

Câu 4: giải pháp thứ hai

Câu 5: giải thích cho giải pháp thứ hai

There are a number of viable solutions to help tackle this problem. 

To begin with, … (the first solution). 

In addition, … (the second solution)  …

Kết bài

Paraphrase lại câu trả lời đề bài (thesis statement)

In conclusion, there are main contributors to the problem and several measures are suggested to put an end to the situation.

Ngôn ngữ dùng trong bài viết Causes and Solutions

Ngoài việc đưa ra một dàn bài với từng bước lập luận cụ thể, tác giả sẽ giới thiệu tới người đọc những cụm từ được sử dụng phổ biến trong dạng bài Causes and Solutions

Ngôn ngữ nói về nguyên nhân, đồng nghĩa với “cause” (gây ra)

Noun phrases

Verbs

To be the cause of something

To be the reason for something

To be the contributor to something

To cause something

To lead to

To contribute to something

Ngôn ngữ nói về giải pháp, đồng nghĩa với “solve” (giải quyết)

Noun phrases

Verbs

To be the solution to something

To be the remedy for/to something

To (partly) solve/tackle the problem

To alleviate/improve the situation

Cách viết dạng bài Causes and Solutions hoàn chỉnh

Áp dụng toàn bộ lý thuyết ở các phần trên, tác giả tổng hợp lại ba bước quan trọng khi viết bài IELTS Writing Task 2, cụ thể hơn dành cho dạng bài Causes and Solutions như sau:

Ở phần này, tác giả sẽ phân tích một đề mẫu, áp dụng các bước nêu trên:

Đề bài: Students leave high school without learning how to manage their money. 

What are the reasons and solutions for this issue?

Bước 1: Phân tích đề bài

Chủ đề: manage money (quản lý tiền)

Đối tượng: students (học sinh)

Phạm vi: leave high school (rời trường cấp 3)

Bước 2: Lên dàn bài

Với những nội dung cố định trong dàn ý, người viết có thể áp dụng để tạo ra một câu hoàn chỉnh cho dàn bài chi tiết ở đây. Tuy nhiên, với phần ý tưởng chi tiết cho từng nguyên nhân và giải pháp, người học đang ở trình độ cơ bản (cụ thể là band 5.0-6.0) có thể sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ để đưa ra lập luận cụ thể và chắc chắn trước khi viết thành bài hoàn chỉnh bằng tiếng Anh.

Đoạn

Nội dung

Mở bài

Paraphrase đề bài:

students leave high school = high school graduates, manage money = skills in money management

Câu trả lời:

This essay will outline a number of reasons for this trend and a number of possible solutions to help tackle the issue.

Thân bài 1

Nguyên nhân 1:

do học sinh cấp 3 thường sống với gia đình và phụ thuộc tài chính vào bố mẹ

Kết quả nguyên nhân 1:

từ đó, họ không nhận thức được tầm quan trọng của việc kiếm tiền và tiết kiệm tiền

Nguyên nhân 2:

tiền mà học sinh cấp 3 thường được nhận là tiền tiêu vặt

Kết quả nguyên nhân 2:

do đó, họ chỉ có thói quen tiêu tiền chứ không thể học được cách quản lý và tiết kiệm tiền

Thân bài 2

Giải pháp 1:

đưa kỹ năng quản lý tiền thành một môn học bắt buộc trong chương trình cấp ba

Giải thích giải pháp 1:

từ đó, giúp học sinh có những kỹ năng cần thiết ngay sau khi rời gia đình để đi học đại học

Giải pháp 2:

bố mẹ nên có trách nhiệm trong việc đảm bảo những kỹ năng quản lý tiền cho học sinh trước khi tốt nghiệp cấp ba

Giải thích giải pháp 2:

từ đó, giúp học sinh tự chủ được tài chính ngay khi rời gia đình

Kết bài

Paraphrase câu trả lời:

In conclusion, there are main contributors to the problem and several measures are suggested to put an end to the situation.

There is a common problem amongst high school graduates these days where students are leaving school without any knowledge or skills in personal money management. This essay will outline a number of reasons for this trend and a number of possible solutions to help tackle the issue.

High school graduates’ lack of money management skills is attributed to various factors. One main cause of this issue is that the majority of high school students live with their parents and are completely financially dependent upon them. Most students do not need to work to earn money while at high school, as their parents pay for all their needs, and therefore do not gain any understanding of the realities of earning and saving money. Furthermore, the only money that students receive is from their parents and this is typically in the form of pocket-money, which is given with the intent on it being spent. Therefore, young people only really learn how to spend money, and not how to earn, save or manage it wisely.

There are a number of viable solutions to help tackle this problem. To begin with, basic money management skills could be included as a compulsory subject for students in their high school years, which would help equip them with the knowledge and skills to manage their own personal finances when they leave school, move out of home and enter employment. In addition, parents need to take responsibility to make sure that their children are adequately educated in such matters to ensure their children maintain a successful and independent financial situation after graduating and leaving home. 

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

In conclusion, although money management is a problem for a lot of school leavers, there are a number of viable solutions to counteract this problem.

Tạm kết cho dạng bài Causes and Solutions

Qua bài viết trên, tác giả giới thiệu cách viết dạng bài Causes and Solutions thông qua ba bước căn bản, bao gồm: phân tích đề bài, lên dàn bài và viết bài cũng như cung cấp những nền tảng từ vựng và ngữ pháp căn bản cho dạng bài này. Thông qua các kiến thức trên, người học có thể áp dụng cho bài viết của mình để nâng cao band điểm mong muốn trong quá trình luyện thi IELTS của mình.

Trang Trịnh

Bài Viết Mẫu Dạng Bài Advantages And Disadvantages Ielts Writing Task 2

Every year an increasing number of students choose to go to another country for their higher education.

Do you think the benefits of this development outweigh the problems associated with it?

Write at least 250 words.

On the one hand, both students and their country can benefit from this trend. First, students can choose more suitable education educational methods for themselves because there are more options. The course courses and teaching methods are quite different from China from those in China. According to foreign experts, the higher education in China is really not good as that of those developing countries, especially in contrast with Europian or US the standard of higher education in China is much lower compared to other countries, especially the US and European Union. Secondly, people can improve their foreign language, but as, they can contact with others native language speakers when they are in a foreign country, and they will may quickly master the foreign language. Thirdly, it helps to promote the mutual understanding between their mother land and their destination countries. These students exchange information with the locals. Students can get better understanding of the destination host countries. People in their home country will get more vivid information about other countries through these messages. Similarly, the locals also can get more clear recognition about other countries.

To conclude, given the undisputable indisputable fact that to begin college studying in foreign countries helps students with their studies and promotes the mutual understanding between among countries, even if there are some drawbacks, I think the benefits outweigh the problems.

Bài viết 2 – Band 8:

You should spend about 40 minutes on this task.

Write at least 250 words.

Firstly, the countryside let children be allows children to be in touch with nature, taking care of animals and helping with the gardening. Because of that, they learn how to protect the environment and to live without any technological equipment. Besides that, they have more freedom to play outside the house without any security worries, whereas in the city they are kept at home using and driven towards using smartphones and computers for this reason. On the other hand, schools usually have lower quality and it is hard to find extracurricular classes. Therefore, children have face difficulties trying to develop their abilities besides the school curriculum.

However, schools at metropolitan areas tend to have better quality and offer all kinds of activities. Even if there is a sport or an art course that the institution does not offer, it is possible to look for it in another place around the city. As a result, all children’s talents and passions can be easier to develop. On the other hand, security, pollution and low lack of contact with nature are issues that we have to worry about. The better option would be a city with an excellent quality of life where children could play in parks and gardens.

To sum up, growing up in the countryside can be very positive for someone’s childhood, but the city will usually offer better opportunities for their talents’ development.

#hochay #hoctienganh #hocanhvanonline #luyenthitienganh #hocgioitienganh #apphoctienganh #webhoctienganh #detienganhonline #nguphaptienganh #luyenthiielts

Template, Cấu Trúc &Amp; Cách Làm Bài Writing Task 2 Ielts

Các dạng bài trong IELTS Writing Task 2

1. Agree or disagree essay

Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau:

To what extend do you agree or disagree?

What is your opinion on this?

Completely Agree/ Disagree: Viết 2 đoạn để chứng minh Agree/Disagree hoàn toàn,

Neutral: Đoạn 1 viết Agree, đoạn còn lại viết Disagree

Paraphrase lại đề bài (1 – 2 câu). X has been a controversial issue. People have different views about…/ While some people believe…, others claim… Introduction: Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài – các em hoàn toàn đồng ý/không đồng ý hoặc một phần đồng ý với ý kiến được đưa ra, 1 câu. 1. Agree: Personal, I agree that… 2. Disagree: Many people argue that…. However I believe that… 3. Neutral: To a certain extent I agree that… However, I also believe that…

2. Discursive essay

Discuss both sides

Discuss these two views and give your opinion

Cách làm: Nêu thêm ý kiến cá nhân nếu có “give your opinion”, nếu không có thì tuyệt đối chỉ nêu ý kiến khách quan

Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu giống Argumentative essay Introduction Thesis statement (giới thiệu nội dung chính của toàn bài): Trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài.

Nêu quan điểm cá nhân: While it can be argued that (view A), I believe that (view B)

Không nêu quan điểm cá nhân: This essay will examine both views

Mẫu câu khuyên dùng: On the one hand… On the other hand…

Paraphrase lại thesis statement và nêu lại quan điểm, ý kiến cá nhân đã đề cập trong bài đối với dạng nêu quan điểm cá nhân – ” In conclusion, (view A)…, but (view B)…”

3. Problems and Solutions

Cách nhận biết: Đề bài nêu ra một hiện tượng, yêu cầu phân tích hậu quả và giải pháp

Paragraph 2: Solutions There are several actions that could be taken to eradicate the problems described above. Firstly, a simple solution would be… . A second measure would be…

Conclusion: Phần kết bài trong bài essay bạn chỉ cần viết trong 1 câu duy nhất để tóm tắt lại vấn đề và cách giải quyết đã nêu ra trước đó.