Top 6 # Cách Viết Bài Lí Luận Văn Học Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Toiyeucogaihalan.com

Lí Luận Văn Học Và Cách Làm Bài Văn Dạng Đề Lí Luận Văn Học

Lí luận văn học và cách làm bài văn dạng đề lí luận văn học

1. Lí luận văn học là gì?

Lí luận văn học, hiểu một cách đơn giản là bộ môn nghiên cứu văn học ở bình diện khái quát, bao gồm trong đó sự nghiên cứu bản chất của sáng tác văn học, chức năng xã hội -thẩm mỹ của nó, đồng thời xác định phương pháp luận và phương pháp phân tích văn học văn học nhằm tìm ra những quy luật chung nhất về văn học.

Đối tượng nghiên cứu gồm các nhóm lý thuyết chính:

là hoạt động sáng tạo tinh thần của con người bao gồm tính hình tượng, tính nghệ thuật, lý tưởng thẩm mỹ, các thuộc tính xã hội của văn học, các nguyên tắc đánh giá sáng tác văn học nói chung.

– Quá trình văn học: bao gồm các khái niệm chính về phong cách, các loại và các thể văn học, các trào lưu, khuynh hướng văn học và các quá trình văn học nói chung

Kiến thức lí luận văn học sẽ giúp chúng ta trả lời các câu hỏi khái quát, ví dụ như:

– Văn học bắt nguồn từ đâu?– Một tác phẩm văn học do những yếu tố nào tạo thành?– Văn học được sáng tác và được tiếp nhận như thế nào? Văn học sinh ra để làm gì?…

Các nhà lí luận sẽ nghiên cứu trên các hiện tượng văn học để khái quát lên những thuật ngữ, những luận điểm về các quy luật của văn học. Nhờ các thành quả nghiên cứu đó mà những người quan tâm đến văn học có thể lí giải được sâu hơn bản chất của các hiện tượng văn học như: nhà văn, tác phẩm, trào lưu văn học…

Các kiến thức lí luận văn học đang phát triển từng ngày từng giờ với rất nhiều các khuynh hướng, các luồng tư tưởng, các quan niệm khác nhau, có khi thống nhất nhưng cũng có khi phủ nhận lẫn nhau. Những nghiên cứu về lí luận văn học vẫn đang được thực hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta, trao cho ta những góc nhìn mới mẻ, sâu sắc hơn về văn học.

Có nhiều người cho rằng lí luận văn học rất khó hiểu, thực ra các kiến thức lí luận văn học vô cùng gần gũi với chúng ta. Văn học là gì? Văn học vì ai mà tồn tại? Những câu hỏi ấy nảy ra trong ta ngay từ khi gặp gỡ văn học, và mỗi chúng ta ắt hẳn đều có cho riêng mình những ý niệm để trả lời câu hỏi ấy. Học lí luận văn học là cách để ta có thể trả lời những câu hỏi dạng như vậy một cách có hệ thống và khoa học hơn.

Ở mức độ trường phổ thông, trước nay chúng ta vẫn lĩnh hội tri thức lí luận văn học ở mức độ cơ bản. Những tri thức này sẽ là nền tảng để học sinh tiếp tục nghiên cứu sâu hơn ở các bậc học cao hơn.

2. Học lí luận văn học như thế nào?

Cũng như mọi bộ môn nghiên cứu lý thuyết khác, chúng ta tiếp nhận tri thức lí luận văn học trên nhiều cấp độ. Từ thấp đến cao, các cấp độ đó thể hiện như sau:

+ Biết : Chúng ta biết được các thuật ngữ và các luận điểm lí luận văn học.

+ Hiểu : Chúng ta có thể hiể u và diễn đạt chính xác các thuật ngữ và luận điểm lí luận văn học bằng lời văn của mình.

+ Vận dụng : Chúng ta có thể vận dụng các kiến thức lí luận văn học để lí giải các hiện tượng văn học, các nhận định về lí luận văn học.

+ Phân tích : Chúng ta có thể phân tích các biểu hiện của vấn đề lí luận văn học trong một hiện tượng văn học cụ thể (tác phẩm, phong cách tác giả, trào lưu văn học, thời kì văn học…)

+ Đánh giá : Chúng ta đánh giá được mức độ chính xác, toàn vẹn của một nhận định lí luận văn học và có thể bổ sung, phản bi ện một cách hợp lý.

Ở mức độ một bài thi học sinh giỏi, bài văn nghị luận dạng vận dụng kiến thức lí luận văn học đòi hỏi học sinh phải nắm kiến thức đến mức độ cao nhất trong thang nêu trên, là mức độ đánh giá. Như vậy, việc lĩnh hội tri thức lí luận văn học cũng cần phải được rèn luyện từng bước để đạt được cấp độ cao nhất.

* Cấp độ lĩnh hội tri thức:

Cách thức hình thành:

– Biết: Đọc giáo trình, tài liệu, xác định các đơn vị kiến thức quan trọng: gạch chân, tô sáng các ý.

– Ghi nhớ những đơn vị kiến thức cơ bản nhất: những thuật ngữ quan trọng, những luận điểm quan trọng. Sử dụng các kĩ thuật ghi

Cách thức hình thành nhớ như sơ đồ hóa, khắc sâu từ khóa. Chẳng hạn: phải nắm các khái niệm như nhà văn, tác phẩm văn học, giá trị nhận thức, giá trị giáo dục, giá trị thẩm mĩ, phong cách văn học, trào lưu văn học, tiếp nhận văn học, thể loại thơ, tự sự, kịch…

– Hiểu: Tập diễn đạt lại nội dung thuật ngữ, nội dung các luận điểm lí luận văn học bằng lời văn c ủa chính m ình.

– Vận dụng: Tập lí giải một số hiện tượng văn học thường gặp. Tập lí giải một số luận điểm lí luận văn học. Thường xuyên đặt câu hỏi “Vì sao?” và các câu hỏi giả định.

Chẳng hạn như các câu hỏi:

+ Vì sao văn học phải phản ánh hiện thực cuộc sống? + Vì sao cùng viết về “Tương tư” nhưng Nguyễn Bính trong bài thơ “Tương tư” thì chọn thể thơ lục bát , còn Xuân Diệu trong “Tương tư chiều” lại chọn thể thơ tự do ? + Văn học có thể tồn tại không nếu không viết về con người? + Ở văn học trung đại có hiện tượng văn-sử – triết bất phân, nhưng đến văn học hiện đại thì người ta chia ba lĩnh vực ấy ra. Vì sao có thể tách văn ra khỏi sử và triết ? + Tại sao trong đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”, Nguyễn Du lại để Kiều nhớ Kim Trọng trước, cha mẹ sau? Quy luật văn học nào dẫn đến điều đó? + Tại sao nói truyện ngắn “Hai đứa trẻ” là bài thơ trữ tình đượm buồn?

– Phân tích: Phân tích các bi ểu hiệ n của các vấn đề văn học trong những hiện tượng văn học cụ thể như tác phẩm, phong cách tác giả, trào lưu văn học, thời kì văn học…

Ví dụ như:

– Phân tích (chỉ ra biểu hiện) phon g các h Na m Cao qua một số tác phẩm truyện ngắn trước CMT8. – Phân tích (chỉ ra biểu hiện) giá t rị nhân đạo trong “Truyện Kiều”. – Phân tích (chỉ ra biểu hiện) nét riê ng của nhà thơ Xuân Di ệu khi viết về đề tài tình yêu …

Tổng hợp Giải quyết các vấn đề có tính chất tổng hợp. Ví dụ như: – Nói về thơ ca, nhà thơ Tố Hữu nói: “Thơ ca là tiếng nói hồn nhiên nhất của tâm h ồn”, nhưng Nguyễn Công Trứ lại cho rằng: “Trót nợ cùng thơ phải chuố t lời “. Phải chăng hai câu nói trên là mâu thuẫn, hãy thử lí giải.

* Cấp độ lĩnh hội tri thức:

– Có người cho rằng: Văn chương phải giúp chúng ta hiểu thêm về đời sống và hiểu chính mình . Từ các phương diện đặc trưng văn học, chức năng văn học, quá trình sáng tác, quá trình tiếp nhận, hãy lý giải ý kiến trên.

Đánh giá Liên tục đặt các câu hỏi tra vấn, phản biện:

+ Có phải lúc nào cũng như vậy hay không? + Nói như vậy đã thực sự chính xác hay chưa? + Có ngoại lệ hay không? + Vấn đề đã toàn vẹn hay chưa, có bổ sung gì không?

Bốn bước nêu trên sẽ được lặp đi lặp lại và mỗi lần làm lại thì ở mức độ cao hơn. Đó là cách tốt nhất để củng cố và tiếp tục phát triển năng lực cho đến khi thuần thục ở mức cao nhất.

3. Kiến thức lí luận văn học nằm ở đâu trong bài làm nghị luận văn học?

Có thể tạm chia các đề NLVH thường gặp hiện nay thành ba cấp độ:

Yêu cầu đề Đề minh họa:

Phân tích các yếu tố cơ bản trong một tác phẩm văn học.

– Phân tích nhân vật bà cụ Tứ trong tác phẩm “Vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân.– Cảm nhận về nhân vật Người đàn bà hàng chài trong “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu.

Phân tích các yếu tố trong tác phẩm văn học để làm rõ một yêu cầu nào đó. – Phân tích giá trị nhân đạo trong “Vợ nhặt” của Kim Lân. – Phân tích chất thơ trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của nhà văn Thạch Lam. – Phân tích tích tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” để cho thấy những chuyển biến trong sáng tác của nhà văn Nguyễn Tuân ở giai đoạn sau CMT8 1945.

– Bình luận về ý kiến của nhà thơ Tố Hữu: “Thơ nhận định lí luận văn học. chỉ bật ra trong tim ta khi cuộc sống đã tràn đầy”.

– Tác phẩm nghệ thuật chân chính là sự tôn vinh con người bằng cách hình thức nghệ thuật độc đáo. Bày tỏ suy nghĩ về ý kiến trên.

Ở cả ba cấp độ đề trên, ta đều có thể vận dụng kiến thức lí luận văn học.

Ở cấp độ 1, kiến thức lí luận văn học sử dụng chủ yếu ở phần tổng kết để so sánh, đối chiếu, nâng cao vấn đề.

Ví dụ: Khi phân tích nhân vật bà cụ Tứ (trong truyện ngắn Vợ nhặt), ta có thể so sánh đối chiếu với hình tượng nhân vật người nông dân trước CMT8 để thấy sự kế thừa và phát triển của nhà văn Kim Lân trong truyền thống về đề tài người nông dân. Bằng các kiến thức lí luận văn học về trào lưu văn học, về quá trình phản ánh hiện thực và sự sáng tạo của người nghệ sĩ, ta có thể lí giải phần so sánh, đối chiếu, qua đó làm cho bài viết sâu sắc hơn.

Ở cấp độ 2, kiến thức lí luận văn học thể hiện ở ngay trong những thuật ngữ đề yêu cầu ta làm rõ. “Giá trị nhân đạo” , “chất thơ”, “phong cách sáng tác” đều là những thuật ngữ lí luận văn học. Để giải quyết được các đề ở trên, ta phải nắm được khái niệm của các thuật ngữ, các biểu hiện của chúng và biết cách phân tích các biểu hiện ấy trong tác phẩm văn học.

Ở cấp độ 3, kiến thức lí luận văn học sẽ được vận dụng trong toàn bài viết. Đây là dạng đề quen thuộc nhất ở các kì thi học sinh giỏi.

Từ phần này trở về sau, bài viết sẽ chỉ đề cập đến việc vận dụng kiến thức lí luận văn học trong các đề ở cấp độ 3 này. Bởi vì nếu ta thành thục các kĩ năng cần có để giải quyết các dạng đề ở cấp độ này, ta sẽ dễ dàng vận dụng vào hai cấp độ trước.

4. Dàn ý của dạng bài giải quyết một vấn đề lí luận văn học:

Dàn ý chung phần thân bài như sau:

Thao tác Nội dung Mức độ tư duy:

– Giải thích các thuật ngữ, các từ ngữ, hình ảnh khó hiểu trong nhận định.

– Chốt vấn đề nghị luận: Như vậy, vấn đề cần bàn ở đây là gì? (Đọc – Hiểu)

– Sử dụng các kiến thức lí luận văn học để lí giải vấn đề nghị luận.

– Trả lời cho câu hỏi “vì sao?” (Vận dụng Tổng hợp)

– Chọn chi tiết trong tác phẩm để làm rõ các biểu hiện của vấn đề nghị luận. (Phân tích)

– Đánh giá tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.

– Bổ sung, phản biện lại vấn đề (Nếu có) (Đánh giá)

Rút ra bài học cho nhà văn trong quá trình vận dụng sáng tác và bạn đọc trong quá trình tiếp nhận.

Khi làm bài, cần vận dụng linh hoạt các bước trên nhưng nhất thiết phải có đầy đủ các thao tác này để bài viết không bị mất điểm.

9 Mở Bài Dùng Cho Lí Luận Văn Học

“Nếu bỏ lỡ sáng sớm

Thì vẫn còn hoàng hôn

Chẳng bao giờ là muộn

Nếu rộng mở tâm hồnnn… “

Luôn yêu đời, yêu Văn và yêu cả cô Na nữa nha các cậu!

1. Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực cuộc sống

Mở bài 1

Có ai yêu một loài hoa không sắc không hương? Có ai quyến luyến những vần thơ khô khan không cảm xúc? Văn chương phản ánh hiện thực nhưng nó không phải là một tấm hình khô cứng và vô hồn, mà đó là tiếng lòng thổn thức từ những câu chuyện của cuộc đời – câu chuyện được ngân vang trên ngọn đồi tuyết phủ trắng trời, thấp thoáng những đóa sơn trà e ấp trong làn sương giăng mờ ảo. Chính hiện thực cuộc sống luôn là cảm hứng cho sáng tác văn học, là cội nguồn gọi thức con chữ, là cầu nối tâm hồn đồng điệu của người nghệ sĩ với độc giả. Chính vì vậy, … đã khẳng định: …

Mở bài 2

“Anh đi qua trái đất để lại chừng thơ ấyHãy thương anh! Anh nào có chi nhiềuMột chút nắng tàn, một dòng nước chảyTrái tim nghèo, nhưng cũng đã tin yêu”.

Nếu hội họa dùng đường nét và màu sắc để phác họa nên bức tranh cuộc sống, âm nhạc dùng ca từ và giai điệu để tạo nên những tiếng ca thì văn học dùng ngôn ngữ và hình ảnh để làm chất liệu cho sáng tác. Hiện thực đời sống luôn là nguồn cảm hứng vô tận sáng tạo nên văn chương, người nghệ sĩ phải đứng vững trên mảnh đất đời sống, lấy đó làm điểm tựa, điểm xuất phát thì mới mong tạo ra được thứ gì đó để đời. Nói như …:

2. Chức năng giáo dục của văn học

Mở bài 1

Như bông cúc nhỏ sinh ra để luôn tự hát về vùng đất mênh mang nắng gió; như ánh mặt trời sinh ra để thiêu đốt đi cái lạnh giá vĩnh cửu của mùa đông, văn học sinh ra để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị đẩy vào cùng đường, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Nói như …:

Mở bài 2

Sáng tác văn học được ví như công việc của một người chèo thuyền trên sông. Nước chảy thuyền trôi … Con thuyền đi qua mọi bến bờ của thời gian, không gian và ở một nơi xa nào đó trên bờ hoang vắng đầy cỏ dại, nó đã cập bến, mang theo những khuôn hàng để trao tay đến độc giả những bài học, những cảm xúc và suy nghĩ của nhà văn trong suốt chặng đường lênh đênh sóng nước. Một tác phẩm chân chính phải có chức năng hàng đầu là giáo dục và hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Nói như …:

3. Giá trị thẩm mĩ của văn học

Mở bài 1

Mở bài 2

Nếu phải chọn một loài hoa đẹp nhất, tôi sẽ chọn lấy một cành hồng còn e ấp trong sương đêm. Nếu phải chọn một thanh âm cao nhất, tôi sẽ chọn lấy tiếng hót thiết tha của loài chim họa mi. Nếu phải chọn một bản nhạc hay nhất, có lẽ tôi sẽ chọn văn chương. Tiếng ca từ văn chương bao giờ cũng vui tươi và rạo rực, giai điệu của văn chương bao giờ cũng đằm thắm và ngọt ngào. Khi những cung bậc cảm xúc ấy được cất lên, chúng giống như một nốt nhạc du dương va chạm với tâm hồn người đọc. Từ đó, văn chương sẽ giúp con người có những nhận thức mới mẻ và cảm nhận sâu sắc hơn về cái đẹp của cuộc đời, cái đẹp trong từng trang thơ. Nói như …:

4. Tính sáng tạo của người nghệ sĩ

Mở bài 1

Ai đó đã nó rằng hoa hồng ở lại giữa đời nhờ hương thơm say đắm, không nồng nàn như hoa cúc hay ngọt ngào như ngọc lan. Loài chim sơn ca ở lại giữa đời bởi tiếng hót thiết tha vút lên giữa dàn đồng ca của núi rừng. Câu chuyện ấy gợi nhắc chúng ta nỗi băn khoăn: Có phải điều còn lại với mỗi nhà văn chính là giọng điệu riêng của mình?

Mở bài 2

Có ai đó đã từng ví, mỗi nhà văn như một loài hoa, một thứ chim trong cánh rừng đại ngàn văn học. Mỗi loài hoa tỏa một hương thơm riêng cũng như mỗi thứ chim cất lên một giọng hót riêng. Mỗi nhà văn sẽ chỉ sống được trong lịch sử văn học, trong tâm hồn người đọc khi anh ta tạo ra một giọng hát, một hương thơm của riêng mình. Nói như …:

Mở bài 3

Đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi: Điều gì khiến mỗi tác phẩm mang hình hài một chiếc lá, thả mình theo dòng chảy miên viễn của thời gian? Một cốt truyện li kì hấp dẫn? Một vần thơ sâu thẳm tự tâm hồn? Văn học bật ra từ những cơn mê tỉnh của người nghệ sĩ, từ cõi lòng tinh tế đến nhạy cảm mong manh, để rồi nhìn thấu nỗi đau thực tại, để rồi một đời trăn trở, một đời băn khoăn. Văn học vốn dĩ nặng nợ thế gian, cũng như nỗi niềm muôn đời của người nghệ sĩ đối với văn chương, để rồi từ đó anh cất lên những vấn thơ, những câu chữ say đắm lòng người. Nói như…:

Đón xem các bài viết mới nhất trên fanpage FB Thích Văn Học

Làm Thế Nào Để Học Cách Viết Một Bài Luận Về Văn Học? Kế Hoạch Làm Việc Trong Văn Học

Tại sao đây là tóm tắt những suy nghĩ cho một số sinh viên khó khăn hơn?

Thắc mắc về cách học làm thế nào để viết một bài luận về văn học, thường tự hỏi không học sinh một mình, đó là một công việc không nhất định, mà còn là cha mẹ, người không thể giúp con cái của họ, và giáo viên tìm kiếm những phương pháp mới và cách để dạy trẻ em để viết loại làm việc. Đối với nhiều sinh viên này là một bữa ăn thật sự, và họ không hiểu các bạn cùng lớp người viết một bài luận khi mắt thiết sáng lên.

Tại sao điều này xảy ra? Tất cả chúng ta – những người rất khác nhau. Một người thích mơ ước, để nói chuyện, tranh cãi, lý do. Do đó, như một quy luật, giống như viết tiểu luận. Thông thường, họ thậm chí còn bỏ qua những lời khuyên và làm việc trên một ý thích. Các câu hỏi về cách học làm thế nào để viết một bài luận về văn học, trước mặt những người may mắn không thường giá trị của nó. Nhưng những người khác bị mất. Giải pháp cho vấn đề này – một tài liệu quan trọng, Internet, cũng như tình bạn với người hâm mộ đồng để bày tỏ suy nghĩ của họ bằng văn bản. Trong bài này chúng tôi sẽ cung cấp cho câu trả lời của bạn cho câu hỏi làm thế nào để một cách khôn ngoan nhất để viết một bài luận.

nhiều loại hình công việc

đề vấn đề

Chủ đề là tác phẩm khác nhau. Vấn đề – những người trong đó các câu hỏi đưa vào tính chất thẩm mỹ, khoa học hay đạo đức. Họ thường bao gồm việc xây dựng các thuật ngữ riêng của mình ( “vấn đề”), mà cho bạn biết làm thế nào để viết một bài luận. Ví dụ: “Các vấn đề của quá khứ trong bài thơ” linh hồn chết “của Nikolai Gogol”, “Liệu hạnh phúc sắp xếp anh hùng anh hùng Tolstoy Dostoevsky?”

đề tài khảo sát

Các loại của

Hầu hết những người – là hỗn hợp, trong đó bao gồm các yếu tố của các loài trên. Ngoài ra còn có tự do, mà thường dựa trên kinh nghiệm cuộc sống của tác giả.

Học sinh thường quan tâm đến việc làm thế nào để học hỏi làm thế nào để viết một bài luận đối số. Mục đích của nó – để thuyết phục người đọc bất cứ điều gì, phải sửa chữa hoặc thay đổi ý kiến của mình về một vấn đề nhất định. Nền tảng của công việc này, cốt lõi của nó là một, cũng như các khớp nối và hợp lý từ những quan điểm khác nhau quan điểm chính rõ ràng, mà phải là duy nhất. Đáp lại một câu hỏi về cách học làm thế nào để viết một bài luận đối số, cũng như các loại công việc, nó phải được nói về một số quy tắc.

Các quy tắc, điều này sẽ giúp bạn tạo ra tác phẩm

Có lẽ ai đó họ có vẻ không quá quan trọng, nhưng vấn đề trong trường hợp này là không thể nhúc nhích. thất bại lớn nằm chính xác trong việc thiếu sự chú ý đến các quy tắc chính.

Nếu bạn cần phải viết một bài báo về một sản phẩm văn học cụ thể (đó là dành cho sinh viên lựa chọn phổ biến nhất), trước tiên bạn nên đọc tác phẩm. Không thích hợp cho mục đích này chỉ là một bản tóm tắt. Một lợi ích chính hãng trong văn học có thể được đánh thức chỉ bằng cách đọc bản gốc. nội dung cá nhân chỉ phản ánh một lớp bề mặt mà trên đó việc sâu sắc với văn bản là không thể. Để tạo một tác phẩm tốt, bạn sẽ thấy chính mình trong những câu chuyện, bài thơ hay tiểu thuyết, một câu chuyện khác thường, một ý nghĩa sâu sắc, phù hợp và từ tài năng.

Nó rất hữu ích để đọc tốt công việc bắt đầu của các tác giả khác. Mẫu trong số họ bây giờ có thể được tìm thấy trong nhiều nguồn khác nhau. Họ sẽ hữu ích khi chúng ta viết một bài luận về văn học. Các ví dụ về nơi bạn có thể tìm thấy chúng – lợi ích đặc biệt, bộ sưu tập, tạp chí. Sau khi đọc một số các mẫu này, bạn sẽ đánh giá cao các tính năng của phong cách, tác giả của các cấu trúc ngôn ngữ.

Và cuối cùng, quy tắc cuối cùng: không bao giờ ngồi xuống một tờ giấy trắng. Bạn có trong tâm trí phải đã có một kế hoạch, một cách của văn bản trong tương lai. Thật khó để tưởng tượng những gì và làm thế nào để viết, ngồi tại bàn làm việc. Ở đây, ví dụ, khi bạn đi bộ con chó, bạn đi đến cửa hàng, rửa chén, bạn có thể nghĩ về tương lai của công việc. Phương pháp này rất đáng để thử – kết quả sẽ làm bạn ngạc nhiên.

kế hoạch

Để viết một công việc tốt, bạn cần phải có trong tay các công trình lập kế hoạch cho văn học. nó là gì? Kế hoạch làm việc trong văn học luôn bao gồm ba phần sau: phần mở đầu, phần chính và kết luận.

lối vào

chủ yếu

phần kết luận

Cần lưu ý rằng không phải tất cả các trường hợp cần phải áp dụng mẫu đề nghị của chúng tôi. Làm thế nào để viết một bài luận, quyết định cá nhân. Lựa chọn các mặt hàng phụ thuộc vào cảnh giác của người đọc, mức độ chuẩn bị, khả năng để xác định điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, nó được khuyến khích để dính vào kế hoạch mà chúng tôi đã đặt lại với nhau, sau đó sẽ không có khó khăn với sự hiểu biết làm thế nào để tìm hiểu để viết bài luận. CSE, ví dụ, đánh giá sự hiện diện của ba yếu tố – giới thiệu, cơ thể và kết luận.

Cách Viết Bài Luận Du Học Mỹ

Không chỉ là một phần tất yếu trong hồ sơ du học, bài luận còn là công cụ để ứng viên thể hiện tính cách, khả năng của bản thân. Adam Nakh, Giám đốc tuyển sinh của Đại học Pomona (California) cho rằng, bài luận còn là kênh giao tiếp giữa học sinh và hội đồng tuyển sinh, giúp học sinh truyền đạt nguyện vọng.

Còn Niki Barron, Phó trưởng khoa tuyển sinh Đại học Hamilton (New York), nhận định bài luận là phần thách thức học sinh nhất, cũng là yếu tố quan trọng để trường cân nhắc có cho học bổng hay không.

Các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên để sinh viên chuẩn bị bài luận tốt nhất, tăng khả năng đạt điểm cao.

Khi nào nên bắt đầu viết luận?

Thời điểm tốt nhất để học sinh bắt đầu làm bài luận là mùa hè trước năm cuối cấp khi bài tập về nhà, các kỳ thi và hoạt động ngoại khóa không chiếm quá nhiều thời gian và năng lượng. Các em nên hoàn thành bài luận và hồ sơ vào khoảng tháng 11 để kịp đợt apply sớm vào đại học Mỹ. Việc bắt đầu sớm cũng giúp học sinh có nhiều thời gian tham khảo kinh nghiệm của người đi trước.

Một bài luận nên dài bao nhiêu?

Các đại học thường không đưa ra giới hạn chặt chẽ số lượng chữ nhưng chuyên gia khuyên học sinh không nên viết quá 650 từ. “Các em nên lưu ý rằng không phải bài luận càng dài thì càng thu hút sự chú ý của chúng tôi”, Niki Barron nói.

Mini Doe, đồng sáng lập công ty tư vấn tuyển sinh Top Tier tại Massachussets nói: “Điều đó không có nghĩa là học sinh sẽ viết một cuốn tự truyện về cuộc đời mình. Câu chuyện được thể hiện trong bài luận phải ngắn gọn, mang thông điệp rõ ràng, là lát cắt tiêu biểu cho những gì các em muốn truyền tải”.

Các chuyên gia chia sẻ, học sinh không nhất thiết phải viết về một vấn đề “đao to búa lớn”, thay vào đó có thể kể về bài học được rút ra từ những hoạt động thường ngày như câu cá, đi bơi, gặp gỡ bạn bè…

Viết luận

Sara Newhouse, Phó chủ tịch tuyển sinh và viện trợ tài chính của Đại học Birmingham-Southern tại Alabama, cho rằng mỗi người có một cách hoàn thành bài luận riêng và khuyến khích dùng bất cứ cách nào phù hợp, phát huy tối đa khả năng. Sara gợi ý học sinh nên lập dàn ý, viết nháp trước khi viết thật.

Cô cũng khuyên nên đầu tư cho hai câu mở đầu để gây chú ý tới hội đồng tuyển sinh. Sara lấy ví dụ: “Có học sinh đã viết Ngày tôi bước chân vào trường cũng là ngày căng tin cấm món bánh kem ngô. Tôi đã nghĩ trong đầu Mình cần phải đọc tiếp. Mình muốn biết thêm về đứa trẻ này “.

Sửa luận

Thông qua bài luận, ngoài việc hiểu hơn về học sinh, hội đồng cũng có thể đánh giá kỹ năng viết của người đó. Vì vậy, để đảm bảo bài luận chỉn chu và không sai lỗi ngữ pháp, các em nên chỉnh sửa nhiều lần và không bao giờ nên nộp bản đầu tiên viết ra.

Học sinh nên tìm đến giáo viên tiếng Anh, những anh chị đã trúng tuyển các đại học danh tiếng hoặc cố vấn để nhờ sửa giúp bài luận cho mình.

Thanh Hằng (Theo US News & World report)