Xem Nhiều 2/2023 #️ Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Năm 2022 # Top 2 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Mới Nhất Năm 2022 # Top 2 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Năm 2022 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bảo lãnh là một trong những biện pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ theo đó người thứ ba cam kết với bên có quyền thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh.

Căn cứ theo Khoản 7 Điều 292 Bộ Luật Dân sự 2015 thì bảo lãnh là biện pháp đảm bảo thực hiện nghĩa vụ. Việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có thể do hai bên thỏa thuận về thời gian, về phạm vi thực hiện nghĩa vụ hay thù lao, trách nhiệm của các bên… và được lập thành văn bản.

Vậy có quy định gì về bảo lãnh, như thế nào sẽ được TBT Việt Nam đưa ra trong bài viết này.

Mẫu đơn xin bảo lãnh là gì?

Mẫu đơn xin bảo lãnh là biểu mẫu được lập sẵn với những thông tin cần thiết yêu cầu người kê khai phải hoàn thiện những thông tin nhân thân, những nội dung phù hợp với trường hợp bảo lãnh.

Đối tượng bảo lãnh là những cam kết thực hiện nghĩa vụ thay của bên bảo lãnh đối với bên nhận bảo lãnh. Việc bảo lãnh có thể sẽ có thù lao theo thỏa thuận của các bên và được quy định tại Điều 337 Bộ Luật Dân sự 2015.

Phạm vi bảo lãnh: các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về phạm vi bảo lãnh một phần hay toàn bộ nghĩa vụ bao gồm cả nghĩa vụ về tiền bồi thường, tiền phạt, tiền lãi… theo quy định tại Khoản 2 Điều 336 Bộ luật dân sự.

Đối với những nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì sẽ không bao gồm những nghĩa vụ phát sinh sau thời điểm người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh không tồn tại.

Thời điểm thực hiện bảo lãnh có thể được xác định theo 02 cách:

– Thời điểm của bên bảo lãnh được thực hiện khi đến thời hạn nghĩa vụ bảo lãnh đã đến thời hạn hoặc có thỏa thuận khác về thời điểm. Như vậy, có thể hiểu, bên được bảo lãnh có thể yêu cầu bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không đủ điều kiện và năng lực để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.

– Trường hợp bên được bảo lãnh được có đủ căn cứ về việc không còn khả năng để thực hiện nghĩa vụ thì khi đó sẽ là thời điểm thực hiện nghĩa vụ của bên nhận bảo lãnh.

Nội dung bảo lãnh: bên nhận bảo lãnh sẽ sử dụng tài sản của mình hoặc bằng công sức của mình thực hiện một công việc thay cho bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh không tự thực hiện. Quan hệ bào lãnh này sẽ kết thúc khi bên nhận bảo lãnh hoàn thành các công việc đã cam kết với bên được bảo lãnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp theo Điều 343 Bộ Luật Dân sự sẽ chấm dứt quan hệ bảo lãnh, cụ thể:

– Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc bảo lãnh được thay thế bằng một biện pháp bảo đảm khác.

– Căn cứ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt.

– Các bên có thỏa thuận khác.

Khi nào cần sử dụng mẫu đơn xin bảo lãnh?

Bảo lãnh được đặt ra khi người được bảo lãnh không có đủ khả năng để thực hiện nghĩa vụ nào đó khi đến thời hạn hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Việc bảo lãnh được ghi nhận và thực hiện dựa trên văn bản. Văn bản này sẽ do bên nhận bảo lãnh thực hiện và gửi cho cơ quan chức năng có quyền.

+ Mẫu đơn bảo lãnh xin việc hay còn gọi là giấy cam kết bảo lãnh nhân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY CAM KẾT BẢO LÃNH NHÂN SỰ

Kính gửi: Công ty………………………………………………………….

Họ và tên (người bảo lãnh): ……………………………………………

Ngày sinh:…………………………………. tại: ………………………….

Chứng minh thư/ Căn cước công dân:……………………………….

Ngày cấp:………………………………….. Nơi cấp:…………………..

Địa chỉ:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………

Quan hệ với người được bảo lãnh:………………………………

Trong quá trình thực hiện công việc, nếu ông/ bà………………………. có bất kỳ hành động gây tổn hai đến tài sản của Công ty…………………………………thì sẽ phải bồi thường thiệt hại gây ra.

Nếu ông, bà…………………… không có khả năng bồi thường thiệt hại cho Công ty thì người bảo lãnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại đó.

Tôi cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp luật nếu có gì sai sót.

…………, ngày….. tháng….. năm…..

Xác nhận của UBND Xã/ Phường Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đối với đơn xin bảo lãnh người thân sẽ có những mẫu và nội dung khác nhau với những mục đích cụ thể. Ví dụ như bảo lãnh để làm thẻ tạm trú hay bảo lãnh cho bị can bị cáo đang tại ngoại, bảo lãnh cho đối tượng đang cai nghiện…Vì thế, mỗi một đơn bảo lãnh sẽ có những nội dung khác nhau nhưng vẫn cần phải đảm bảo các nội dung chính:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ và cơ quan nhận đơn.

– Thông tin cá nhân chi tiết của người hay tổ chức bảo lãnh.

– Lý do bảo lãnh cho người được bảo lãnh.

– Những cam kết của người bảo lãnh.

– Chữ ký của người bảo lãnh, một số trường hợp phải có thêm xác nhận của chính quyền địa phương.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật về cư trú được ghi nhận trong Luật Cư trú 2006 sửa đổi bổ sung năm 2013 về việc đăng ký thường trú không quy định về việc bảo lãnh nhập hộ khẩu. Nhưng bên cạnh đó, căn cứ tại Điều 19 và 20 Luật Cư trú thì để có thể đăng ký thường trú thì cá nhân phải chứng minh được nơi ở hợp pháp. Đặc biệt đối với những cá nhân chưa có nơi ở riêng và muốn đăng ký thường trú tại địa chỉ của người khác thì trong trường hợp này phải có sự đồng ý của chủ nhà bằng văn bản và trường hợp này sẽ phải có văn bản chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của người đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN BẢO LÃNH CHO BỊ CAN ĐƯỢC TẠI NGOẠI

Kính gửi: Trưởng công an huyện……………………………

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện……..

Người bảo lãnh (tổ chức bảo lãnh):……………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………..

Tôi là:………(1) chúng tôi hệ với………..(2) …………………

Lý do bị bắt:……………………………………………………………

Hiện đang thực hiện biện pháp tạm giam, tạm giữ ở:…………………

Nay tôi làm đơn này gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra xin được bảo lãnh cho ông/ bà………………… được thay đổi biện pháp từ tạm giam sang tại ngoại vì lý do:

…………………………………………………………………………….

………………………………(3)…………………………………………

…………………………………………………………………………….

Tôi cam kết sau khi………………….. được tại ngoại sẽ:

Cam đoan không cho…………………… rời khỏi nơi cư trú.

Quản lý chặt chẽ, giám sát hành vi của……………………….

Nhắc nhở, giáo dục, tuyên truyền để…………………. hiểu biết hơn về pháp luật và thành khẩn khai báo.

Đảm bảo sẽ đưa…………………… sẽ có mặt đúng thời gian, địa điểm khi có giấy triệu tập.

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc những nội dung trên, nếu có sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày…… tháng…… năm…..

Người bảo lãnh

(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Là người có mối quan hệ với người được bảo lãnh: anh, chị, bố mẹ, vợ, chồng…

(2) Tên của bị can

(3) Nêu lên một số lý do như về thân nhân, sức khỏe…

Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Mới Nhất Năm 2022

Để thuận tiện cho việc xin xác nhận, các cá nhân có thể tham khảo các mẫu đơn có sẵn và đảm bảo các nội dung của mẫu đơn theo quy định và theo yêu cầu của cá nhân.

Trong cuộc sống hàng ngày, với các mục đích khác nhau mà chúng ta cần phải xin xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp. Để giúp cho việc xin xác nhận của Quý độc giả được thuận tiện hơn, TBT Việt Nam sẽ hướng dẫn một số mẫu đơn xin xác nhận phổ biến hiện nay qua bài viết sau.

Hiện nay có nhiều vấn đề cần phải xác nhận như: xác nhận tạm trú, xác nhận công tác, xác nhận nhân thân, xác nhận độc thân, xác nhận của địa phương, xác nhận của công an phường, xác nhận hoàn cảnh khó khăn,…

Từ các thông tin trong được trình bày trong đơn đơn cùng các giấy tờ cần thiết, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác nhận về các vấn đề trên.

Như vậy, đơn xin xác nhận là đơn của cá nhân, tổ chức gửi đến cơ quan có thẩm quyền cùng với các giấy tờ cần thiết để được xác nhận về một vấn đề nào đó.

Các mẫu đơn xin xác nhận phổ biến nhất hiện nay

Trên thực tế, có rất nhiều vấn đề cần xác nhận và kèm với đó là rất nhiều đơn xin xác nhận của các cá nhân, tổ chức. Tuy nhiên trong phạm vi bài viết này, TBT Việt Nam chỉ đề cập và hướng dẫn về các mẫu đơn xin xác nhận phổ biến hiện nay.

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về mẫu đơn xin xác nhận tạm trú nên cá nhân có thể tự viết đơn hoặc tham khảo từ các trang mạng. Tuy nhiên, khi viết đơn xin xác nhận tạm trú, cá nhân vẫn phải đảm bảo được các nội dung sau:

Thứ nhất: Thông tin cá nhân của người yêu cầu xác nhận: họ và tên, ngày tháng năm sinh, Số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ Căn cước công dân, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay và số điện thoại liên lạc.

Thứ hai: Ghi rõ khoảng thời gian cần xác nhận tạm trú.

Thứ ba: Ghi rõ lý do của việc xin xác nhận: xin xác nhận để đi xin việc, xin xác nhận để xác định đăng ký bảo hiểm y tế,…

Cuối cùng, cá nhân là chủ đơn phải ký và ghi rõ của mình vào phần cuối của đơn và nộp đơn trực tiếp cho cơ quan công an nơi mình tạm trú để được xác nhận.

Đơn xin xác nhận công tác cũng giống đơn xin xác nhận tạm trú không có mẫu theo quy định của pháp luật. Do đó, các cá nhân có thể tự viết nội dung của đơn này và phải đảm bảo các nội dung sau:

Thứ nhất: Thông tin nhân thân của cá nhân xin xác nhận: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, Số chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), Số điện thoại liên hệ (số điện thoại di động, số điện thoại nhà).

Thứ hai: Thông tin cần xác định: Nơi công tác, chức danh, chức vụ mà cá nhân đang giữ, địa chỉ cơ quan, số điện thoại liên hệ của cơ quan, ngày vào làm việc và ngày chấm dứt làm việc (nếu cá nhân vẫn đang làm việc thì chỉ cần ghi ngày vào làm việc).

Thứ ba: Ghi rõ lý do việc xác nhận công tác: xác nhận công tác để xác nhận về kinh nghiệm làm việc, xác nhận công tác để vay vốn ngân hàng,…

Để đơn xin xác nhận có độ tin tưởng cao và xác định trách nhiệm đối với các thông tin trong đơn, cá nhân có thể cam kết về các nội dung nêu trên của đơn. Cuối cùng, cá nhân ký và ghi rõ họ tên trước khi gửi đến cơ quan, đơn vị xin xác nhận.

Trong cuộc sống thường ngày, các cá nhân có thể có nhiều trường hợp cần đến các giấy xác nhận từ công an, ủy ban nhân dân địa phương để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự hoặc các thủ tục khác. Ngoài những mẫu đơn trong phạm vi bài viết này, cá nhân có thể xin xác nhận sơ yếu lý lịch, xác nhận quan hệ vợ chồng, xác nhận phần mộ, xác nhận thời điểm sinh, xác nhận thời điểm mất,… Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về các mẫu đơn xin xác nhận này nên đối với mỗi cơ quan khác nhau thì mẫu đơn có thể khác nhau tùy vào việc áp dụng pháp luật của từng cơ quan này. Nhưng nhìn chung, khi viết đơn xin xác nhận, cá nhân phải đảm bảo được nội dung trong đơn có các thông tin về nhân thân của người yêu cầu để xác định về nhân thân, cư trú và lý do của việc xin xác nhận.

Để đơn xin xác nhận đảm bảo đúng mẫu theo yêu cầu, theo pháp luật thì các cá nhân có thể đến trực tiếp trụ sở của các cơ quan để xin mẫu đơn hoặc tự viết đơn và đảm bảo nội dung trên.

Công an phường (xã) có thẩm cấp giấy xác nhận trong các trường hợp: xác nhận thường trú, xác nhận tạm trú, xác nhận nhân thân, xác nhận mất chứng minh nhân dân, xác nhận dân sự,…. Với mỗi trường hợp xin xác nhận khác nhau thì sẽ có những mẫu đơn khác nhau. Có một số trường hợp đã có mẫu theo quy định của pháp luật. Những trường hợp pháp luật không quy định về mẫu thì cơ quan công an phường thường có mẫu áp dụng riêng. Để đảm bảo cho đơn xin xác nhận không bị từ chối thì cá nhân nên đến trực tiếp công an phường để được cung cấp mẫu đơn này. Nếu phía công an phường không cung cấp mẫu thì cá nhân có thể tự viết với các nội dung:

Thứ nhất: Tên đơn: ghi rõ tên đơn và xác nhận về vấn đề gì.

Thứ hai: Các thông tin cá nhân của người yêu cầu xác nhận như họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân và địa chỉ cư trú…

Đơn xin xác nhận độc thân hay tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những giấy tờ quan trọng để các cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được ban hành kèm theo Công văn 1288/HTQTCT – HT. Cá nhân có yêu cầu xác nhận tình trạng độc thân có thể tải Công văn và lấy mẫu đơn tại phần Phụ lục của văn bản này.

Khi viết đơn xin xác nhận độc thân thì người làm đơn phải điền đầy đủ các nội dung yêu cầu về người làm đơn, người cần cấp giấy xác nhận độc thân nếu 2 chủ thể này không phải là một. Các thông tin của người làm đơn và người cần cấp giấy xác nhận đều phải ghi theo giấy tờ nhân thân của mỗi người. Trong đơn phải ghi rõ thời gian cư trú, tình trạng hôn nhân (độc thân) và mục đích sử dụng Giấy xác nhận (kết hôn với ai, vay vốn ngân hàng, xin việc…) của người cần cấp xác nhận.

Pháp luật hiện nay chưa có quy định về mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn, do đó, để phục vụ cho nhu cầu của mình, các cá nhân có thể tự soạn thảo đơn với các nội dung như sau:

Thứ nhất: Đơn vị gửi đơn: Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ hai: Ghi rõ thông tin của cá nhân có yêu cầu xác nhận hoàn cảnh khó khăn: họ tên, ngày sinh, quê quán, địa chỉ (thường trú hoặc tạm trú) theo thông tin của giấy tờ gốc, giấy tờ nhân thân.

Thứ ba: Trình bày rõ thông tin về gia đình: diện gia đình, thành viên trong gia đình (họ tên, nghề nghiệp,…), thu nhập bình quân của gia đình, thu nhập của người yêu cầu xác nhận.

Thứ tư: Ghi rõ lý do xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn: xác nhận để xin học bổng, xác nhận để xin miễn giảm học phí, xác nhận để vay vốn ngân hàng,…

Lưu ý, nội dung đơn xin xác nhận nêu trên không áp dụng đối với trường hợp xin xác nhận để giảm án trong tố tụng hình sự. Trong trường hợp này, người làm đơn là cần trình bày rõ sự việc và hoàn cảnh của gia đình để ủy ban nhân dân căn cứ xác nhận về các nội dung: hoàn cảnh gia đình, tình hình kinh tế, ý thức pháp luật của người cần xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

Tùy vào từng mục đích cụ thể mà cá nhân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nhân thân như: mất giấy tờ nhân thân, xác nhận nhân thân người có công với cách mạng, xác nhận nhân thân đã chết,….

Tuy nhiên, TBT Việt Nam sẽ chia sẻ về đơn xin xác nhận nhân thân trong trường hợp bị mất các giấy tờ nhân thân sử dụng vào mục đích di chuyển trên các phương tiện như máy bay, tàu hỏa,…do các cá nhân thường xuyên sử dụng hơn.

Để xin xác nhận trong trường hợp này, cá nhân có thể tải giấy xác nhận nhân thân theo mẫu tại Phụ lục XIV của Thông tư 01/2016/ TT – BGTVT. Khi điền mẫu giấy này, cá nhân cần điền đầy đủ các thông tin về nhân thân như họ tên, ngày sinh, quê quán, địa chỉ, họ tên của cha mẹ và lý do xin xác nhận. Công an xã, phường sẽ xác nhận vào chính giấy xác nhận mà cá nhân nộp.

Các cá nhân có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hướng dẫn cụ thể về các mẫu đơn xin xác nhận nhân thân trong trường hợp khác.

Mọi vấn đề thắc mắc về các mẫu đơn xin xác nhận có thể liên hệ 1900.6560 để luật sư, chuyên viên tư vấn của TBT Việt Nam giải đáp thắc mắc và hướng dẫn chi tiết.

Tổng Hợp Các Cách Ghi Đơn Xin Việc Mới Nhất 2022

Những lưu ý gì trong phương pháp điền đơn xin việc?

Thứ nhất, trước khi tiến hành điền đơn xin việc, chúng ta nên đọc kỹ qua mẫu đơn để hiểu rõ các yêu cầu trong đó; so với những đề mục khó hiểu, bạn nên tra cứu trên online hoặc bàn bạc với bạn bè, người thân để tất nhiên thông tin mình sắp điền sẽ phù hợp với yêu cầu đó.

Thứ hai, bạn nên chuẩn bị hết các thông tin và hồ sơ mà đơn xin việc yêu cầu, để dựa vào đó điền cho chính xác. đối với những phần mục đòi hỏi câu trả lời dài như mục đích công việc, trải nghiệm sử dụng việc, Sở thích,… tốt nhất bạn nên viết ra giấy, chỉnh sửa cho thật hoàn hảo và sau đó viết lại vào đơn xin việc.

Cuối cùng, viết thật thận trọng và cẩn thận, viết đa số các thông tin yêu cầu, tránh viết tắt gây khó hiểu cho nhà tuyển dụng, dùng thống nhất một loại mực, tránh tối thiểu hiện trạng bôi xóa làm mất vẻ thẩm mỹ của mẫu đơn.

Hướng dẫn điền đơn xin việc trong bộ hồ sơ hợp lý nhất

Nhìn chung mẹo điền đơn xin việc trong bộ hồ sơ không quá khó, bởi lẽ hiện nay các mẫu đơn đã thể hiện khá đầy đủ thông tin cũng như tut trên đó.

tuy nhiên, để tất nhiên hơn thì bạn luôn luôn nên tham khảo tut hướng dẫn điền đơn xin việc sau đây:

– Kính gởi: Bạn điền tên cơ quan, công ty, công ty,… mà bạn mong muốn ứng tuyển

– Họ tên: Ghi đa số Họ và Tên của ứng viên, nên viết chữ IN HOA để nhà tuyển dụng không khó khăn Quan sát.

– Ngày tháng năm sinh: bạn điều đa số theo định hình ngày/tháng/năm. lưu ý, đối với một số ngày và tháng một chữ số bạn nên thêm số “0” vào trước để tránh tình trạng chỉnh sửa ngoài ý muốn, ví dụ như 01/01/2019.

– Chứng minh nhân dân, kênh cấp và ngày cấp: Bạn cẩn trọng ghi đúng số chứng minh để làm thông tin công nhận sau này.

– Trình độ văn hóa: mục này thể hiện trình độ học thức của ứng viên; nếu bạn tốt nghiệp cấp 3 thì ghi 12/12, hoặc ghi các trình độ thêm vào như Trung cấp, đại học, Cao học,…

– Ngoại ngữ: nếu bạn đủ nội lực sử dụng một ngôn ngữ nước ngoài thì ghi vào mục này, gợi ý tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp,… tuy nhiên bạn cũng đủ sức bổ sung thêm cấp độ dùng loại ngoại ngữ đó giống như tốt, khá hay trung bình.

– Trình độ chuyên môn: thể hiện lĩnh vực mà ứng viên được training, như kế toán, tài chính ngân hàng, luật kinh tế,…

– trạng thái sức khỏe: bạn phụ thuộc hiệu quả trong giấy khám thể trạng của bệnh viện để ghi vào đơn.

– xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn: mục này nhằm xác nhận tính xác thực mà ứng viên đang khai báo phía trên. Bạn cung cấp cơ quan có thẩm quyền gần nhất để được đóng dấu và công nhận.

Nguồn :timviecnhanh.com

Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Chuyển Trường Chính Xác Nhất!

Bên cạnh giấy xin phép nghỉ học thì Đơn xin chuyển trường là một trong những đơn từ thông dụng mà chúng ta thường thấy trong môi trường sư phạm.

1. Khái quát đôi nét về đơn xin chuyển trường

Đơn xin chuyển trường là một loại đơn từ được sử dụng với mục đích gửi lên các ban lãnh đạo, hội đồng nhà trường hoặc những người có thẩm quyền xem xét, đánh giá và đi tới quyết định chấp thuận và thực hiện đề nghị của học sinh làm đơn lên.

Mẫu đơn xin chuyển trường được áp dụng ở tất cả các môi trường sư phạm (hay còn gọi là trường học) và là phương thức giúp cho học sinh thực hiện được các mong muốn, đề nghị được chuyển sang trường học khác cũng như rút học bạ và xin dừng quá trình học tập tại ngôi trường hiện tại.

Đơn xin chuyển trường đóng vai trò thể hiện một đề nghị hợp quy định và mong muốn của học sinh được bày tỏ qua đó, đồng thời là phương tiện kết nối với các hội đồng nhà trường, ban lãnh đạo để xác nhận và đi tới một quyết định chính thức.

Theo nội quy của nhà trường thì đơn xin chuyển trường chính là một văn bản hợp pháp hóa cho đôi bên để đi tới một quyết định chính thức có căn cứ chứng minh.

Mẫu đơn xin chuyển trường được áp dụng cho những đối tượng nào và ai là người nhận đơn từ này? Đây có lẽ còn là câu hỏi thắc mắc của nhiều người.

Thứ nhất, đó là bên trình đơn. Đối tượng viết đơn và trình đơn là những học sinh có ý định và mong muốn chuyển trường.

Thứ hai, đó là bên nhận đơn. Đối tượng nhận đơn không ai khác ngoài ban lãnh đạo trường (thường là đối với các trường đại học, cao đẳng), hội đồng trường (các trường cấp I,II,III), hoặc những người được ủy quyền nhận đơn.

2. Hồ sơ, thủ tục chuyển trường bao gồm những gì?

Có lẽ vấn đề hành chính chưa bao giờ là dễ dàng tại đất nước Việt Nam. Song, bài viết sẽ giới thiệu và nêu rõ cho các bạn thủ tục, hồ sơ chuyển trường bao gồm những gì để có thể chuẩn bị thật tốt nhé!

Các bạn học sinh dù là đang theo học cấp nào, thậm chí là đại học, có ý định và mong muốn chuyển trường cần lưu ý tới các điều kiện về hồ sơ như sau:

– Đơn xin chuyển trường (bản chính): khuyến khích nên đánh máy cho chuyên nghiệp

– Bằng tốt nghiệp các cấp học dưới (bản sao có công chứng). Ví dụ, học sinh đang theo học cấp III muốn chuyển trường cần bằng tốt nghiệp của cấp II

– Bản sao giấy khai sinh (có công chứng)

– Giấy chứng nhận trúng tuyển đầu vào các cấp (thường là đại học và cấp III)

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp

– Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng Giáo dục (đối với các cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các cấp THPT), nơi đi cấp (đối với trường hợp học sinh chuyển từ tỉnh/thành phố khác tới)

– Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tạm vắng dài hạn hoặc quyết định điều công tác di động của cha mẹ (hoặc người giám hộ)

– Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú

Sau khi chuẩn bị tất cả các giấy tờ liên quan tới hồ sơ chuyển trường, các cha mẹ (hoặc người giám hộ) cùng đối tượng học sinh cần tới gặp ban giám đốc, hội đồng trường để xác nhận, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục chuyển trường.

Để làm thủ tục chuyển trường, các bạn học sinh cần lưu ý tới các trường hợp sau:

– Đối với trường hợp chuyển trường cùng huyện, cùng tỉnh hoặc cùng thành phố: nơi tiếp nhận hồ sơ chuyển trường, xem xét và đối chiếu hồ sơ cũng như quyết định cuối cùng là hiệu trưởng nhà trường. Đối tượng này sẽ làm theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

– Đối với trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh/thành phố khác: Với các cấp THCS thì Phòng Giáo dục và Đào tạo là nơi tiếp nhận hồ sơ chuyển trường. Với các cấp THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo là nơi xem xét và tiếp nhận hồ sơ chuyển trường của học sinh.

Dù học sinh chuyển trường đang theo học cấp nào thì thủ tục và hồ sơ chuyển trường được thực hiện sau mỗi kỳ học kết thúc hoặc năm học kết thúc và bắt đầu học kỳ mới. Đối với các trường hợp phát sinh ngoại lệ thì sẽ tùy thuộc mà xem xét.

Thủ tục chuyển trường cũng phức tạp không khác gì hồ sơ chuyển trường, cần phải làm theo đúng quy trình và rất cẩn thận vì nó liên quan tới hồ sơ học bạ của bản thân học sinh, sinh viên sau này. Vì vậy, các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh cần làm theo đúng các yêu cầu của trường học và hướng dẫn của người xét hồ sơ chuyển trường.

>> Tải các mẫu đơn xin chuyển trường miễn phí chỉ với 1 cú click tại đây!!

Mau-don-xin-chuyen-truong.rar

3. Hướng dẫn trình bày mẫu đơn xin chuyển trường chuẩn form nhất hiện nay

Mẫu đơn xin chuyển trường hiện nay được trình bày theo các phần mục sau đây:

Phần mở đầu của mẫu đơn xin chuyển trường cũng như tất cả các đơn từ, giấy xin phép khác với các nội dung quen thuộc:

Quốc hiệu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được viết in hoa và in đậm)

Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (in đậm và gạch chân)

Tiêu đề: in hoa và in đậm, căn lề giữa

“ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG”

Phần nội dung của mẫu đơn xin chuyển trường được thiết lập bao gồm các nội dung:

– Kính gửi: nơi có thẩm quyền xét duyệt và quyết định bao gồm

– Sinh ngày tháng năm

– Đang theo học lớp…. năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Xin chuyển tới học lớp năm học…. tại trường…. thuộc huyện/tỉnh/thành phố

– Lý do xin chuyển trường

– Lời cảm ơn và bày tỏ mong muốn (chỉ 1 câu ngắn gọn)

Đó là ngày tháng năm và chữ ký của các bộ phận sau:

– Người làm đơn

– Ý kiến tiếp nhận của trường (nơi đến)

Lưu ý là sau chữ ký phải ghi rõ họ tên người ký.

>> Tải các mẫu đơn xin chuyển trường miễn phí chỉ với 1 cú click tại đây!! Mau-don-xin-chuyen-truong.rar

4. Một vài lưu ý khi làm đơn xin chuyển trường chuẩn form chính xác nhất 2019

Đối với các bạn tự soạn thảo đơn xin chuyển trường thì cần lưu ý các điều sau:

Đáp ứng đầy đủ các nội dung y hệt một mẫu đơn chuẩn mà chúng tôi cung cấp ở trên

Chọn đơn xin chuyển trường phù hợp với các bạn học sinh đang theo học các cấp như Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Đại học/Cao đẳng,… bởi có rất nhiều các loại mẫu đơn xin chuyển trường khác nhau hiện nay

Khai báo thông tin chính xác và đúng nhất theo gia đình và bản thân

Làm đúng các quy trình về hồ sơ và thủ tục chuyển trường theo yêu cầu của nhà trường nơi đến và nơi đi

Hình thức trình bày một đơn xin chuyển trường căn bản được liệt kê như trên và không có bất kì một phát sinh và thêm bớt nào vì nó là chuẩn form hiện nay

Đối với một vài trường học có yêu cầu lệ phí chuyển trường, các cha mẹ học sinh cũng như học sinh cần lưu ý tới.

Đối với các bạn chưa biết soạn thảo đơn xin chuyển trường có thể tham khảo mẫu đơn xin chuyển trường chính xác nhất trên trang web Timviec365.vn của chúng tôi.

Trên đây toàn toàn bộ thông tin về Mẫu đơn xin chuyển trường chuẩn form chính xác nhất 2019. Ngoài ra, để có thể có được mẫu đơn có sẵn mà không phải tạo dựng và thiết lập, các bạn có thể truy cập vào website Timviec365.vn của chúng tôi để tải miễn phí về nhé! Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn học sinh thực hiện được nguyện vọng của bản thân. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ! Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi!

>> Tải các mẫu đơn xin chuyển trường miễn phí chỉ với 1 cú click tại đây!! Mau-don-xin-chuyen-truong.rar

Tiếp đến là tên của đơn xin chuyển trường, thường được viết giữa 2 lề và bằng chữ in đậm

Phần thân của đơn xin chuyển trường thì thường yêu cầu các bạn khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân nhưng: họ và tên, năm sinh, quê quán, địa chỉ, trường lớp học hiện tại.

>>> Không biết tìm việc làm ở đâu nhanh và hiệu quả, đọc ngay tuyệt chiêu tìm việc từ Timviec365.vn, nhanh, tiện lợi và uy tín.

>>> Làm thế nào để nhận xét thực tập tốt nhất giúp đánh giá đúng năng lực, kỹ năng và trình độ của sinh viên. Nếu bạn là người phụ trách thực tập của công ty thì click để biết câu trả lời nhé.

Tác giả: Timviec365.vn

Bạn đang xem bài viết Tổng Hợp Các Mẫu Đơn Xin Bảo Lãnh Năm 2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!