Xem Nhiều 6/2023 #️ Thủ Tục Xin Chuyển Trường (Mã Số Quy Trình: Qt.07 # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 6/2023 # Thủ Tục Xin Chuyển Trường (Mã Số Quy Trình: Qt.07 # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thủ Tục Xin Chuyển Trường (Mã Số Quy Trình: Qt.07 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thủ tục Xin chuyển trường (Mã số quy trình: QT.07-ĐTKT)

Thủ tục Xin chuyển trường

– Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.07-ĐTKT) – Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc. – TTHC được công bố tại Quyết định số 765/QĐ-ĐHKH ngày 30/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/ Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển trường

Người học

Người học có yêu cầu xin chuyển từ trường khác đến Trường ĐHKH phải có đơn xin chuyển trường (theo mẫu của ĐHKH), Bảng điểm học tập (đã tích lũy ít nhất hai học kỳ tại trường đang học) nộp tại P.QLĐT&KT. Đơn trình bày đầy đủ nội dung theo yêu cầu. (Theo quy chế đào tạo: SV năm đầu và năm cuối khóa không được phép chuyển trường)

-Đơn xin chuyển trường (BM.01-QT.07-ĐTKT), Bảng điểm, chương trình đào tạo của trường đang học (nếu có) -Học bạ (nếu SV xét tuyển vào trường đang học bằng phương thức HB) -Giấy chứng nhận KQT (nếu SV xét tuyển bằng phương thức điểm thi)

Bước 2

Xét hồ sơ

CV phòng

Tiếp nhận hồ sơ của người học, chuyển Trưởng phòng (TP) xem xét.

1

Bước 3

Duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

Xem xét đơn, đối chiếu ngành học của SV đang học so với ngành học mà SV muốn chuyển đến có tương đương hay không và phê duyệt đơn. Chuyển hồ sơ lại cho CV phòng, trình HT phê duyệt.

3

Bước 4

Ký duyệt

Hiệu trưởng

Xem xét, phê duyệt đơn (đồng ý/không đồng ý), trả lại P.QLĐT&KT

3

Bước 5

Giao hồ sơ

CV phòng

Trả lại hồ sơ đã được HT phê duyệt đồng ý tiếp nhận cho người học

Bước 6

Nộp hồ sơ

Người học/ Trường đang học

1. Trình đơn đồng ý tiếp nhận của HT Trường ĐHKH đến trường SV đang học. – HT trường đang học ra QĐ cho phép sinh viên chuyển trường. 2. SV nhận QĐ cho phép chuyển trường & chuyển QĐ về P.QLĐT&KT

– Hồ sơ xin chuyển trường – QĐ của HT trường đang học cho phép SV chuyển đến trường ĐHKH.

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ

CV phòng

– Nhận QĐ về việc cho phép SV chuyển trường của người học, hồ sơ xin chuyển trường. – Soạn thảo QĐ tiếp nhận SV chuyển trường trình Trưởng phòng xem xét

QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

3

Bước 8

Duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

– Xem xét, ký nháy QĐ tiếp nhận SV chuyển trường, chuyển lại CV phòng trình HT ký duyệt

Hồ sơ + QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

1

Bước 9

Ký hồ sơ

Hiệu trưởng

Ký QĐ tiếp nhận SV chuyển trường, chuyển trả lại cho văn thư

Hồ sơ + QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

3

Bước 10

Phát hành QĐ & sao lưu hồ sơ

CV phòng

Hồ sơ + QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

1

* Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Nhà trường và lưu trữ theo quy định hiện hành. * Thành phần hồ sơ lưu:    – Đơn xin chuyển trường theo mẫu của ĐHKH (BM.01-QT.07-ĐTKT)    – Bảng điểm 01 năm học của người học    – Học bạ/Giấy chứng nhận KQT THPT QG    – Quyết định cho phép SV được chuyển trường (trường đang học)    – Quyết định tiếp nhận SV chuyển trường (trường chuyển đến)

– Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.07-ĐTKT)- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.- TTHC được công bố tại Quyết định số 765/QĐ-ĐHKH ngày 30/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.* Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Nhà trường và lưu trữ theo quy định hiện hành.* Thành phần hồ sơ lưu:- Đơn xin chuyển trường theo mẫu của ĐHKH (BM.01-QT.07-ĐTKT)- Bảng điểm 01 năm học của người học- Học bạ/Giấy chứng nhận KQT THPT QG- Quyết định cho phép SV được chuyển trường (trường đang học)- Quyết định tiếp nhận SV chuyển trường (trường chuyển đến)

Quy Trình Xin Cấp Mã Số Rex

Các doanh nghiệp Việt Nam muốn xin cấp mã số REX hàng xuất khẩu sang EU có thể tham khảo bài viết sau.

Bước 1 : Kiểm tra thông tin hồ sơ thương nhân trên trang Comis, nếu có sai sót phải điều chỉnh lại cho đúng

– Kiểm tra giấy chứng nhận đầu tư ( hoặc giấy phép kinh doanh) : phải là bản mới nhất

– Kiểm tra lãnh đạo cán bộ được phép ký xác nhận hồ sơ : mẫu chữ ký phải upload mẫu 1, nghị định 31 , Người ký tên trên đơn này phải là người đứng tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh doanh

– Danh sách nhân viên đi làm thủ tục : phải upload hình

Lưu ý khi điền form đăng ký

– Có thể chọn nhiều ngôn ngữ khác nhau để điền form , Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tây Ban Nha…. nhưng không có tiếng Việt

– Post code là mã bưu chính cấp xã, phường nơi doanh nghiệp đăng ký giấy chứng nhận đầu tư, Post code (5 số) được tra trên trang web mabuuchinh.vn

1) Phần 1 : Tên và địa chỉ công ty giống như trên giấy chứng nhận đầu tư

2) Phần 2 : Danh sách những người ký trên chứng thư chứng nhận xuất xứ ( tuyên bố REX ), khuyến cáo: nên đăng ký nhiều hơn 1 người

3) Phần 3 : nếu là công ty sản xuất thì chọn Production , nếu là công ty mậu dịch thì chọn Trading

4) Phần 4 : Chọn mã HS của sản phẩm cần tuyên bố xuất xứ ở cấp 4 số

5) Phần 5 : Nơi điền form Annex 22-06 , người điền form , chức vụ của người điền form

6) Phần 6 : Nếu muốn công bố thông tin về việc tuyên bố chứng nhận xuất xứ REX thì stick vào, không thì có thể bỏ qua

– Nhấn nút Proceed để gởi đơn

– In ra 2 bản, ký tên đóng dấu ở phần số 5 ( và phần số 6 nếu có chọn) , nhớ đóng dấu giáp lai

– Scan màu chuẩn bị upload lên trang web somis

Bước 3 : Điền mẫu đơn đề nghị cấp mã số REX ( đính kèm) mẫu tiếng Việt

– Thông tin điền trong đơn đề nghị này sử dụng tiếng Việt

– Thông tin phải giống với ANNEX22-06

– Người ký tên trên đơn này phải là người đứng tên trên giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận kinh doanh.

– Ký và đóng dấu giáp lai

Bước 4 : Điền thông tin trên trang Comis đúng và chính xác như 2 đơn tiếng Việt và Tiếng Anh đã điền trước đó .Uplpad file Annex 22-06 đã Scan màu . Lưu và ký duyệt để nộp điện tử

Bước 5 : Nộp bản giấy 2 form Annex 22-06 , 2 đơn đề nghị cấp mã số REX ( mẫu tiếng Việt ở bước 3)

Bước 6 : Theo dõi trên trang comis để xem hồ sơ đã được cấp duyệt hay cần chỉnh sửa

1. Cấu trúc mã số REX được cấp sẽ như sau : VNREX…( mã số thuế của công ty) VCCI ( số của phòng thương mại , ví dụ hồ chí minh sẽ là số 10) L01 ( cấp lần 1)

2. Tiêu chí để tuyên bố xuất xứ REX hoàn toàn giống như tiêu chí cấp C/O form A . Hàng hóa nào đạt tiêu chí cấp chứng nhận xuất xứ form A mới được tuyên bố REX

3. Khi đã được cấp mã số REX , VCCI sẽ không cấp C/O form A , nên cty nào có LC đòi hỏi C/O form A thì từ từ hãy xin cấp mã REX

5. Dòng tuyên bố REX sẽ như sau

The exporter ( tên cty xuất khẩu ). INREX……( Mã số REX) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ( nước xuất khẩu) preferential origin according to rules of origin of the Generalised System of Preferences of the European Union and that the origin criterion met is ‘W’ 9102. ( tiêu chí cấp form A , có thể tham khảo phía sau mẫu C/O form A)

Nguồn: Ms Bich Chieu – Group Thủ tục Hải quan – Xuất nhập khẩu

**********************

Khóa học Xuất nhập khẩu thực tế tại Hà Nội

Hoàn toàn tự tin với kiến thức, kỹ năng thực tế từ những khóa học Xuất nhập khẩu, khóa học Logistics tại Hà Nội của trung tâm.

Khóa học nghiệp vụ Xuất nhập khẩu – Logistics

Khóa học Logistics

Khóa học khai báo hải quan ECUS/VNACCS

Khóa học Tiếng Anh Xuất nhập khẩu – Logistics

Khóa học Sales Xuất khẩu

Trung tâm Xuất nhập khẩu – Logistics Hà Lê Tầng 5, số 86 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Hotline: 098 577 4289

Thủ Tục Mở Mã Số Thuế Khi Bị Đóng

Khôi phục mã số thuế là việc chuyển trạng thái mã số thuế từ trạng thái “ngừng hoạt động” trở về trạng thái “Người nộp thuế đang hoạt động”. Việc khôi phục mã số thuế thường được gọi là “mở mã số thuế“. Vậy đối với trường hợp bị đóng mã số thuế thì cách thức xử lý để khôi phục mã số thuế đối với doanh nghiệp bị đóng mã số thuế như thế nào?

Các trường hợp được xin mở lại mã số thuế bị đóng

Theo khoản 1, điều 20 Thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế, các trường hợp được xin khôi phục mã số thuế như sau:

Tổ chức bị cơ quan thuế có thẩm quyền thu hồi Giấy phép, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định, nhưng sau đó cơ quan thuế có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép.

Tổ chức/cá nhân đang ở tình trạng cơ quan thuế đã ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận; cơ quan quản lý khác chưa ban hành văn bản thu hồi Giấy phép.

Tổ chức/cá nhân đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Do lỗi của cơ quan thuế, NNT không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Quy trình thủ tục xin mở lại mã số thuế doanh nghiệp (Thủ tục khôi phục mã số thuế doanh nghiệp)

1. Đối với trường hợp người nộp thuế đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép và trường hợp người nộp thuế không thuộc trường hợp phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế do lỗi của cơ quan thuế:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị khôi phục MST

Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC);

Bản photo văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép (đối với trường hợp NNT đề nghị khôi phục MST do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép);

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, cơ quan thuế lập:

Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số 19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế;

In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

MST của NNT sẽ được khôi phục trên hệ thống ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

2. Đối với trường hợp NNT không hoạt động tại trụ sở

Bước 1: Nộp hồ sơ khôi phục MST

Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế (Mẫu 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC)

Bước 2: Nộp các hồ sơ kê khai còn thiếu, số tiền còn nợ (nếu có), cơ quan thuế xác minh trụ sở.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế:

Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ kê khai còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ, số tiền chậm nộp (nếu có); thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm;

Cơ quan thuế xuống trụ sở để xác minh và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của NNT (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản);

NNT phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định Pháp luật.

Bước 3. Lấy kết quả:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày NNT chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ, cơ quan thuế:

Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu 19/TB-ĐKT (mẫu ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC), gửi NNT chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo, đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế/Thông báo MST cho NNT trong trường hợp NNT đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực MST.

3. Đối với trường hợp NNT đã nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế nhưng cơ quan thuế chưa ban hành Thông báo NNT chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các bước thực hiện trường hợp này giống trường hợp 2, tuy nhiên không phải xác minh trụ sở.

Tối Ưu Quy Trình Vận Hành Doanh Nghiệp Bằng Chuyển Đối Số

Vận hành doanh nghiệp tại thời điểm 2020 có gì khác biệt

Mọi hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp bạn đều được xem là một trong những công việc giúp vận hành doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp sẽ có phương hướng cũng như cách thức vận hành khác nhau, xong hầu hết mục tiêu đều là phát triển doanh nghiệp và thu về lợi nhuận.

Cùng với sự thay đổi phát triển của xã hội, quy cách vận hành của các doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại cũng có vô cùng nhiều biến đổi so với ngày xưa. Khi sự hỗ trợ của công nghệ đang rất phát triển thì vận hành doanh nghiệp cũng được ứng dụng mang đến rất nhiều hiệu quả và tối ưu rất nhiều hoạt động kinh doanh rườm rà trước đây.

Với mô hình công ty càng lớn thì việc vận hành doanh nghiệp này càng nhiều vấn đề. Thách thức dành cho doanh nghiệp lúc này là làm thế nào để quản lý vận hành doanh nghiệp hiệu quả. Và chuyển đổi số dần trở thành người bạn đồng hành hỗ trợ vô cùng lớn cho các chù doanh nghiệp hiện nay

Chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp là gì?

Chuyển đổi số trong vận hành doanh nghiệp là quá trình áp dụng các công nghệ kỹ thuật số để thay đổi hoặc tạo mới hoàn toàn các quy trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời tối ưu trải nghiệm bán hàng đa kênh, trải nghiệm khách hàng hiện có để đáp ứng các yêu cầu kinh doanh và thay đổi của thị trường.

Các doanh nghiệp truyền thống thường xử lý công việc chậm trễ và rắc rối, làm ảnh hưởng đến xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp nói chung. Ứng dụng chuyển đối số giúp doanh nghiệp phá bỏ các rào cản này, cải thiện luồng hoạt động trở nên trơn tru và nhanh chóng hơn. Đồng thời, ứng dụng công nghệ cho phép doanh nghiệp tối ưu năng suất làm việc của nhân viên, ít bị phụ thuộc vào nguồn nhân lực, từ đó tiết kiệm chi phí vận hành doanh nghiệp.

Tối ưu quy trình vận hành doanh nghiệp bằng chuyển đổi số như thế nào?

Với các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình chuỗi cung ứng hoặc vận hành cốt lõi thì số hóa quy trình vận hành của mình luôn là ưu tiên hàng đầu của các doanh nghiệp này. Việc tập trung vào chuyển đổi vận hành sẽ giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, tính hiệu quả và nhất quán quy trình vận hành.

Tích hợp nền tảng công nghệ phù hợp

Để có thể bao quát toàn diện và tổng thể nhất mọi hoạt động của doanh nghiệp, các nhà quản trị có thể sử dụng đến các công cụ hoặc phần mềm hỗ trợ quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh việc tích hợp các giải pháp công nghệ của bên thứ ba, các doanh nghiệp có thể xem xét về việc triển khai các ứng dụng, giải pháp công nghệ riêng của mình. Một trong những yếu tố cần có của phần mềm tối ưu, quy trình vận hành doanh nghiệp là dễ dàng tích hợp và tùy biến, để phù hợp với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Việc sử dụng các công cụ như AI, Machine Learning, CRM, ERP… giúp doanh nghiệp có thể tự động hóa quy trình hoạt động của mình. Bên cạnh đó, với khả năng xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng trong thời gian thực, các ứng dụng này sẽ giúp tối ưu quy trình vận hành, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định chính xác.

Doanh nghiệp cần phải có các công cụ phù hợp để hạn chế những bất cập trong việc quản lý quá tải, chồng chéo và dễ gây thất thoát nguồn lực cũng như gặp phải các rủi ro. Và trở thành công cụ hôc trợ đắc lực cho nhà quản trị tổng quát mọi khía cạnh của doanh nghiệp hiệu quả, tối ưu và dễ dàng nhất

Đào tạo nhân viên về CNTT

Mặc dù áp dụng công nghệ nhưng để vận hành hệ thống chuyển đổi số hiệu quả, doanh nghiệp vẫn cần đến sự hỗ trợ của nhân viên. Cung cấp kiến thức và đào tạo nhân viên để họ có thể đảm bảo các hệ thống mới được vận hành an toàn, bảo mật và hiệu quả là vô cùng cần thiết.

Khi áp dụng công nghệ, vấn đề cần đặt ra là “Nhân viên sẽ làm như thế nào và làm ở vị trí nào?”. Khi quy trình vận hàng được tự động hóa thì yếu tố con người lại càng trở nên quan trọng. Nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đưa ra kết luận và thực hiện chiến lược thành công. Doanh nghiệp có thể chuẩn bị các nền tảng và công cụ hỗ trợ nhân viên tối đa.

Lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp và đào tạo nhân viên kỹ càng để chuẩn bị cho quá trình số hóa là những bước doanh nghiệp cần thực hiện ngay từ bây giờ để bắt đầu quá trình chuyển đổi số của mình. Ở giai đoạn ban đầu, quá trình chuyển đổi số nên được tập trung vào việc tối ưu, xây dựng hệ thống vận hành doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bạn đang xem bài viết Thủ Tục Xin Chuyển Trường (Mã Số Quy Trình: Qt.07 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!