Xem Nhiều 12/2022 #️ Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Tên Trong Giấy Khai Sinh Năm 2022 / 2023 # Top 19 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 12/2022 # Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Tên Trong Giấy Khai Sinh Mới Nhất Năm 2022 / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Tên Trong Giấy Khai Sinh Năm 2022 / 2023 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Có quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh không?

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên nhưng phải đảm bảo về lý do thay đổi phù hợp với quy định của pháp luật như thay đổi vì việc sử dụng tên, họ đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp,…

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh

Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên trong giấy khai sinh thì bạn có thể đến:

– Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện (có xã mà trước đây đã đăng ký khai sinh): Trường hợp trên 14 tuổi.

Hồ sơ thay đổi tên trong giấy khai sinh

– Tờ khai Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (theo mẫu quy định)

– Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

Thời hạn giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh

Thời gian tối đa giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh là 6 ngày làm việc.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

Mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………….

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:………………..

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………….. Giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………….

Ý kiến của cha và mẹ (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………. …………………………….

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký

thay đổi họ, tên / cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ

/ xác định lại dân tộc / bổ sung phần khai về quốc tịch

Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10, quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại số 155, quyển số 02/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại số 55, quyển số 01/2015 của UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hà Nội.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lanh

Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979

Được xác định lại dân tộc từ: dân tộc Kinh, thành: dân tộc Tày

Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành: quốc tịch Việt Nam

Cập nhật ngày 26/09/2020

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Tên Trong Giấy Khai Sinh Mới Nhất Năm 2022 / 2023

Có quyền thay đổi tên trong giấy khai sinh không?

Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Như vậy, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên nhưng phải đảm bảo về lý do thay đổi phù hợp với quy định của pháp luật như thay đổi vì việc sử dụng tên, họ đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp,…

Thủ tục thay đổi tên trong giấy khai sinh

Điều 28 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:

Trong trường hợp bạn muốn thay đổi tên trong giấy khai sinh thì bạn có thể đến:

– Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện (có xã mà trước đây đã đăng ký khai sinh): Trường hợp trên 14 tuổi.

Hồ sơ thay đổi tên trong giấy khai sinh

– Tờ khai Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (theo mẫu quy định)

– Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch

Thời hạn giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh

Thời gian tối đa giải quyết thay đổi tên trong giấy khai sinh là 6 ngày làm việc.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

Mẫu đơn xin thay đổi tên trong giấy khai sinh

BỔ SUNG HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ………………………………………………….

Quan hệ với người đề nghị được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch:………………..

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………….. Giới tính:…………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………..

Dân tộc:……………………………..Quốc tịch:………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Ý kiến của người được thay đổi họ, tên (nếu người đó từ đủ 9 tuổi trở lên); xác định lại dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………….

Ý kiến của cha và mẹ (nếu thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

……………………………. …………………………….

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đề nghị đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi rõ thông tin về giấy tờ tùy thân (số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế)

Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004.

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký

thay đổi họ, tên / cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ

/ xác định lại dân tộc / bổ sung phần khai về quốc tịch

Đã đăng ký khai sinh ngày 05 tháng 01 năm 2015 tại số 10, quyển số 01/2015 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Đã đăng ký kết hôn ngày 15 tháng 10 năm 2015 tại số 155, quyển số 02/2015 của UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đã đăng ký khai tử ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại số 55, quyển số 01/2015 của UBND phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, thành phố Hà Nội.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc.

Được thay đổi họ, tên từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Lanh

Được cải chính phần khai về chữ đệm, năm sinh của người mẹ từ: Lê Thị Lan, sinh năm 1977, thành: Lê Thúy Lan, sinh năm 1979

Được xác định lại dân tộc từ: dân tộc Kinh, thành: dân tộc Tày

Được bổ sung thông tin về quốc tịch thành: quốc tịch Việt Nam

Thủ Tục Cấp Lại, Đổi Tên Trong Giấy Khai Sinh Được Thực Hiện Như Thế Nào? / 2023

Khi bị mất Giấy khai sinh gốc hoặc rách nát, tẩy xóa không sử dụng được, công dân nộp hồ sơ lên UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi đang thường trú để đăng ký lại khai sinh.

Theo quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, thì bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc.

Người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

Cơ quan, tổ chức căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu; nội dung bản sao phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho người yêu cầu.

Khi bị mất Giấy khai sinh gốc hoặc rách nát, tẩy xóa không sử dụng được, công dân nộp hồ sơ lên UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi đang thường trú để đăng ký lại khai sinh.

Việc đổi tên trong giấy khai sinh thực hiện như thế nào?

Theo Luật sư Quách Thành Lực (Công ty Luật TNHH LSX) việc công dân được phép thay đổi tên khai sinh của mình là quyền được quy định rất rõ trong Điều 28 BLDS năm 2015.

Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Thủ tục Hồ sơ:

Tờ khai cả chính hộ tịch (theo mẫu sẵn)

Giấy khai sinh (Bản sao)

Giấy tờ khác theo yêu cầu của cán bộ tư pháp

Lưu ý:

Con trên 9 tuổi phải được sự đồng ý của con

Người dưới 14 tuổi thực hiện thủ tục này ở Phường, Xã (UBND)

Người trên 14 tuổi thực hiện thủ tục này ở Quận, huyện (UBND)

Người trưởng thành (trên 18 tuổi) được tự quyết về tên của mình

Thẩm quyền: UBND xã, phường/Huyện, quận

Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc (theo luật định)

Nguồn: https://dantri.com.vn/ban-doc/thu-tuc-cap-lai-doi-ten-trong-giay-khai-sinh-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-20181129085307201.htm

LSX là thương hiệu hàng đầu về các dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam

Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Giấy Khai Sinh Bản Gốc Theo Quy Định Hiện Hành / 2023

Người gửi: Nguyễn Ngọc Tú

Luật sư tư vấn

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Hộ tịch 2014

– Nghị định 123/2015/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

2. Thủ tục thay đổi nội dung giấy khai sinh bản gốc theo quy định hiện hành

Theo quy định Luật Hộ tịch thì “Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.”

Điều 14 Luật Hộ tịch 2014 quy định về nội dung đăng ký khai sinh:

“1. Nội dung đăng ký khai sinh gồm:

a) Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

b) Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

c) Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh…”

*Về việc sửa nội dung đã ghi trong giấy khai sinh

Theo Khoản 12 Điều 14 Luật Hộ tịch quy định: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.”

Theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

“….2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”

Như vậy, việc cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Xét trong tình huống của bạn có thể xét 2 khả năng sau đây:

– Theo quy định về cải chính hộ tịch ở trên, nếu việc khai mục quê quán trong giấy khai sinh của bạn không theo nơi sinh của cha đẻ của bạn và chứng minh được đây là ” sai sót” do lỗi của cán bộ hộ tịch hoặc người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Trường hợp này, bạn có thể thực hiện thủ tục cải chính từ quê quán theo nơi sinh của bạn sang quê quán theo quê quán của cha bạn

– Nếu việc khai quê quán theo nơi sinh là đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của cha mẹ bạn; không có lỗi của cán bộ hộ tịch thì việc thay đổi quê quán trong giấy khai sinh của bạn là không có căn cứ pháp lý và không được chấp nhận.

*Về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch.

Trường hợp của bạn là đã đủ 14 tuổi thì việc cải chính hộ tịch do UBND cấp huyện nơi đăng ký hộ tịch trước đây giải quyết theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch:

” 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.”

*Về thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch.

Theo Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014 thì thủ tục đăng ký cải chính hộ tịch được áp dụng theo quy định tại Điều 28 của Luật Hộ tịch.

“Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.

Tuyết Chinh tổng hợp

Bạn đang xem bài viết Thủ Tục Và Mẫu Đơn Xin Thay Đổi Tên Trong Giấy Khai Sinh Năm 2022 / 2023 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!