Xem Nhiều 2/2023 #️ Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu) # Top 4 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu) # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu) mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hồ Sơ – Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Bước 2: Phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

Bước 3: Phải lập biên bản hủy hóa đơn.

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Theo mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuếcơ quan thuế quản lý trực tiếp + Số lượng: + Nơi gửi: + Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì:

+ Quyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.

Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.5.1. Mẫu q uyết định thành lập Hội đồng hủy hoá đơn.

Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn ngay

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử

Bước 1. Doanh nghiệp tự thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

Trong doanh nghiệp sẽ tự tổ chức thành lập Hội đồng hủy hóa đơn giấy. Trong hội đồng hủy hóa đơn cần có đại diện lãnh đạo và đại diện của bộ phận kế toán tổ chức.

Bước 2. Lập bảng kiểm kê hóa đơn cần phải hủy

Trong bước thành lập bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, cần ghi chi tiết một số nội dung như sau:

– Tên của hóa đơn

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn

– Ký hiệu của hóa đơn

– Số lượng hóa đơn cần hủy (trong này ghi từ số hóa đơn bao nhiêu đến số bao nhiêu).

Bước 3. Lập biên bản hủy hóa đơn

Những thành viên nằm trong Hội đồng hủy hóa đơn cần phải ký vào trong biên bản hủy hóa đơn. Bên cạnh đó những thành viên này cũng cần chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hóa đơn này nếu như có sai sót.

Bước 4. Doanh nghiệp làm thông báo kết quả hủy hóa đơn

Trong mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, thông báo kết quả hủy hóa đơn cần có những nội dung: loại hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; số lượng hóa đơn hủy từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu; lý do về việc hủy hóa đơn; ngày giờ hủy hóa đơn; phương pháp hủy hóa đơn…

Cụ thể: – Số lượng: Có 2 bản, bao gồm một bản lưu lại trong công ty, một bản để gửi về cơ quan thuế. – Nơi gửi: Cơ quan quản lý thuế trực tiếp – Thời hạn để gửi thông báo kết quả: Thông báo chậm nhất không quá 5 ngày, kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

Quy định về thời hạn hủy hóa đơn

Khi doanh nghiệp không còn có nhu cầu sử dụng hóa đơn nữa, cần phải thực hiện thủ tục hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn quy định chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu thông báo với cơ quan thuế.

Đối với những trường hợp bên cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng ( ngoại trừ những trường hợp không báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn.

Thời hạn quy định hủy hóa đơn chậm nhất trong vòng 10 ngày. Tính kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng. Hoặc tính bắt đầu từ ngày mà doanh nghiệp đã tìm lại được hóa đơn cũ đã mất.

Quy định về phạt vi phạm về hóa đơn

Khi doanh nghiệp vi phạm về hóa đơn sẽ bị phạt vi phạm. Quy định về phạt vi phạm trong khoản 7 điều 1 Thông tư 176/2016/Tt/BTC như sau:

Đối với những hành vi lập sai hoặc lập không có đầy đủ nội dung của thông báo kết quả hủy hóa đơn: – Trường hợp này bị phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. – Trong trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện ra sai sót và tự lập lại thông báo thay thế đúng với quy định. Trường hợp này sẽ được cơ quan có thẩm quyền ban hành về quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại chính trụ sở của người nộp thuế. Như vậy trong trường hợp này sẽ không bị phạt tiền.

Tải về mẫu hồ sơ hủy hóa đơn

Mẫu hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại doanh nghiệp bao gồm:

– Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hóa đơn

– Bảng kiểm kê những hóa đơn cần hủy

– Biên bản về việc hủy hóa đơn

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn

Mời bạn đọc TẢI VỀ HỒ SƠ HỦY HÓA ĐƠN TẠI ĐÂY!

Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Và Phát Hành Hóa Đơn Điện Tử

THỦ TỤC HỦY HÓA ĐƠN GIẤY VÀ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Lượt xem: 412

 I. Thủ tục hủy hóa đơn giấy:

1. Căn cứ pháp lý:

   Theo Khoản 3,4 Điều 29 của thông tư 39/2014/TT-BTC:

“3. Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

b) Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.

c) Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

d) Hồ sơ hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Hồ sơ hủy hóa đơn được lưu tại tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn. Riêng Thông báo kết quả hủy hóa đơn được lập thành hai (02) bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

4. Hủy hóa đơn của cơ quan thuế

Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in”

Do đó, thủ tục hủy hóa đơn giấy gồm những bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp thành lập Hội đồng hủy hóa đơn.

   Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.

   Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục); 

Bước 3: Lập biên bản hủy hóa đơn.

   Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 4: Doanh nghiệp phải làm thông báo kết quả hủy hóa đơn

   Sử dụng mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy

+ Số lượng: 2 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế

+ Nơi gửi: cơ quan thuế quản lý trực tiếp

+ Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện hủy hóa đơn.

2. Thời hạn hủy hóa đơn:

   Doanh nghiệp có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

   Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), doanh nghiệp phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

3. Phạt vi phạm:

   Theo khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn thì:

– Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo kết quả hủy hóa đơn: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

   Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

– Đối với hành vi nộp chậm thông báo kết quả hủy hóa đơn:

+ Phạt cảnh cáo: nếu nộp chậm từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 (kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng: chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định

+ Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng: với hành vi không nộp thông báo (sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định)

II. Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Bước 1: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử sẽ tạo toàn bộ hồ sơ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp bao gồm:

– Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;

+ Quyết định áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử phải có chữ ký, đóng dấu của người nộp thuế;

+ Nội dung trên quyết định phải đầy đủ các nội dung theo Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC.

+ Ngày bắt đầu sử dụng phải đúng quy định, ví dụ: Ngày nộp thông báo phát hành là ngày 01/042020 thì ngày bắt đầu sử dụng phải ghi là từ ngày 03/04/2020 (tối thiểu phải cách 2 ngày)

– Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi

+ Hóa đơn mẫu phải có đầy đủ các chỉ tiêu bắt buộc của hóa đơn

+ Thông tin tên, địa chỉ, đơn vị của người bán trên hóa đơn mẫu phải đúng với thông tin đăng ký thuế

– Thông báo phát hành hóa đơn

Bước 2: Nộp thông báo phát hành hóa đơn

a. Nếu nộp trực tiếp thông báo phát hành hóa đơn tại cơ quan thuế, hồ sơ bao gồm:

– Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;

– Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;

– Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC

b. Nếu nộp thông báo phát hành hóa đơn qua hệ thống thuế điện tử, hồ sơ bao gồm:

– Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử;

– Hóa đơn mẫu, hóa đơn chuyển đổi;

– Thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu TB01/AC (ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015)

   Sau 2 ngày kể từ ngày làm thông báo phát hành hóa đơn, doanh nghiệp tra cứu thông tin hóa đơn được cập nhật trên hệ thống http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn.

(Nguồn: Tổng hợp)

Tải Mẫu Biên Bản Hủy Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất – Hóa Đơn Điện Tử

Biên bản huỷ hoá đơn điện tử làm giống như biên bản huỷ hoá đơn giấy bình thường. Cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số …./BBTHHĐ

         – Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Hôm nay, ngày … /…/201. chúng tôi gồm có:

BÊN MUA:  CÔNG TY….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

BÊN BÁN: CÔNG TY………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………….

Người đại diện:………………………………..   Chức vụ: …………….

Chúng tôi cùng tiến hành lập bên bản về việc xin huỷ hoá đơn GTGT như sau:

Hoá đơn bị huỷ số: ………… do ……………………..… phát hành ngày ………..

Hàng hoá ghi trên hoá đơn gồm:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vị tính   Số lượng Đơn giá Thành tiền

Tổng cộng      ………………

Thuế GTGT   ………………

Tổng số          ………………

(Bằng chữ:…………………………………………………)

Lý do huỷ hoá đơn: ………….. ( ví dụ: Do ghi sai số lượng hàng hóa )

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở huỷ hoá đơn viết sai trên và cam kết

không sử dụng hoá đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị

pháp lý như nhau.

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN MUA                                                        ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

Bài viết: “Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất “

Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định cụ thể về các đối tượng được cơ quan thuế cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử miễn phí, trong đó gồm 5 trường hợp sau: – Hộ, cá nhân kinh doanh, trừ hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 03 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng hoặc 10 tỷ đồng trở lên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; – Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong 12 tháng, kể từ khi thành lập doanh nghiệp; – Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh tại địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; – Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của UBND cấp tỉnh, trừ doanh nghiệp hoạt động tại khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. – Đối tượng khác do Bộ Tài chính quyết định.

Bạn đang xem bài viết Thủ Tục Hủy Hóa Đơn Giấy Chuyển Sang Hóa Đơn Điện Tử (Hồ Sơ Mẫu) trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!