Xem Nhiều 5/2023 #️ Student Visa Needed To Study In Canada # Top 11 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 5/2023 # Student Visa Needed To Study In Canada # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Student Visa Needed To Study In Canada mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Học tập và làm việc tại Canada

THỦ TỤC XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC CANADA

Qu� vị nếu c� dự định học tập tại Canada trong khỏang thời gian hơn 6 th�ng th� phải nộp đơn xin thụ thực nhập cảnh du học trước khi v�o Canada. Một giấy ph�p du học cho ph�p qu� vị ở lại Canada tham gia c�c kh�a học văn h�a, học nghề tại c�c trường đại học, cao đẳng hoặc học viện.

Bộ đơn xin thị thực nhập cảnh du học c� thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo địa chỉ:

Trung t�m Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada � IOM tại TP.Hồ Ch� Minh

T�a nh� PDD

Lầu 8,  162 Pasteur, Quận 1

TP.Hồ Ch� Minh, Việt Nam

Điện thọai: (848) 829-6377 hoặc 829-6376

Email: hochiminh@iom.int

Hoặc

Trung t�m Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada � IOM tại H� Nội

Kh�ch sạn Horison � Tầng trệt

40 C�t Linh, Quận Đống Đa

H� Nội, Việt Nam

Điện thọai: (844) 736-6258 (3 số)

Email: hanoi@iom.int

Để biết th�m th�ng tin về việc nhận mẫu đơn hoặc th�ng tin kh�c về việc nộp đơn, vui l�ng li�n hệ Trung t�m tiếp nhận Hồ sơ n�i tr�n, hoặc qua trang web www.iom.int.vn/canada

Xin lưu � rằng c�c Trung t�m Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực nhập cảnh Canada chỉ chịu tr�ch nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Tất cả c�c đơn xin thị thực đều được x�t bởi Tổng L�nh Sự Qu�n Canada tại TP. Hồ Ch� Minh.

 Những th�ng tin sau đ�y sẽ gi�p quý vị trong việc chuẩn bị hồ sơ xin thị thực nhập cảnh du học Canada. Những th�ng tin cần thiết về việc xin thị thực nhập cảnh du học Canada cũng c� sẵn tại địa chỉ website: www.cic.gc.ca

     

   NHỮNG HỒ SƠ CẦN THIẾT KHI XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC CANADA  

 1. LỆ PH� XỬ L�: 105 đ�-la Mỹ (Lệ ph� xử l� c� thể thay đổi theo từng thời điểm)

Lệ ph� xử l� c� thể được thanh t�an bằng 2 h�nh thức:

      a � Nộp trực tiếp lệ ph� xử l� chỉ bằng đ�-la Mỹ tại c�c Trung T�m Tiếp nhận Hồ sơ n�i tr�n.

Hoặc b � Hối phiếu ng�n h�ng chỉ bằng đ�-la Canada thanh t�an cho �The Receiver General for Canada�.

Lưu �: Lệ ph� xử l� c� thể thay đổi theo từng thời điểm.

     

 2. ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC: phải được k� t�n v� điền đầy đủ            (Bộ đơn gồm: Đơn xin thị thực nhập cảnh, th�ng tin về người đứng đơn, bản khai l� lịch gia đ�nh).

     

 3. HỘ CHIẾU: c� gi� trị bao gồm hết khỏang thời gian dự định lưu tr� tại Canada. Bản ch�nh hộ chiếu cần phải nộp theo bộ đơn.

     

 4. H�NH: 2 ảnh 4x6cm mới chụp trong v�ng 6 th�ng

     

 5. GIẤY TỜ HỘ TỊCH: Hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết h�n/quyết định ly h�n.

 6. THƯ NHẬP HỌC: Bản ch�nh v� bản sao thư chấp nhận của trường tại Canada, tr�n thư cần n�u r�:

-                    Họ t�n v� địa chỉ của du học sinh

-                    Ng�y th�ng năm sinh của du học sinh

-                    Kh�a học v� tr�nh độ của kh�a học

-                    Ng�y bắt đầu v� ng�y kết th�c kh�a học

Lưu �: Để được học tại c�c cơ sở gi�o dục tỉnh Quebec, du học sinh cần c� Giấy chấp nhận cho v�o tỉnh Quebec (Certificat d�acception du Quebec (CAQ)) do Bộ Cộng Đồng Văn H�a v� Nhập Cư của Quebec cấp (Ministere des Communautes Culturelles et de I�Immigration du Quebec (MCCI)).

 7. BẢNG ĐIỂM: phiếu điểm g�n đ�y nhất do trường đại học hoặc trường dạy nghề cấp v� tất cả c�c bằng cấp.

     

8. CHỨNG MINH KHẢ NĂNG T�I CH�NH CỦA NGƯỜI T�I TRỢ: những giấy tờ th�ch đ�ng như:

-                    Giấy x�c nhận tiền gửi trong ng�n h�ng / Sổ tiết kiệm ng�n h�ng trong 12 th�ng vừa qua.

-                    Thư chứng minh việc l�m n�u r� mức lương hoặc nếu người t�i trợ l� chủ doanh nghiệp th� phải c� giấy ph�p kinh doanh v� bi�n lai thuế của 6 th�ng vừa qua v� h�nh chụp cơ sở kinh doanh.

-                    Nếu c� học bổng th� cho biết lọai học bổng, số tiền t�i trợ, điều kiện để đạt học bổng.

* Nếu người t�i trợ từ ph�a Canada th� phải c� những giấy tờ:

-                    Giấy tờ chứng minh mối quan hệ

-                    Bản sao thẻ c�ng d�n hoặc thường tr� d�n Canada.

-                    Thư bảo l�nh c� ghi r� tr�ch nhiệm t�i ch�nh

-                    Giấy x�c nhận số dư t�i khỏan ng�n h�ng

-                    Bản ch�nh của giấy khai thuế thu nhập (Notice of Assessment, vd: T451 / Income tax return information B Regular, vd: RC143) trong 2 năm vừa qua của người bảo l�nh V� của vợ/chồng của người bảo l�nh. Nếu vợ/chồng của người bảo l�nhkh�ng l�m việc hoặc v� l� do n�o đ� kh�ng thể nộp giấy tờ n�y, cần c� thư giải th�ch ghi r� l� do.

-                    Thư x�c nhận việc l�m của người bảo l�nh V� của vợ/chồng của người bảo l�nh.

     

 9. KH�M SỨC KHOẺ: du học sinh dự định học hơn 6 th�ng sẽ được y�u cầu kh�m sức khỏe v� bộ hồ sơ hướng dẫn kh�m sức khỏe sẽ được gửi đến du học sinh khi đơ xin thị thực nhập cảnh của du học sinh được tạm thời chấp nhận.

     

10. L� LỊCH TƯ PH�P: du học sinh dự định tr�n 18 tuổi phải c� l� lịch tư ph�p do Sở Tư Ph�p tỉnh cấp.

Đối với du học sinh dưới 18 tuổi cần bổ sung th�m những giấp tờ sau đ�y

-                    Tờ khai c� c�ng chứng hoặc chứng nhận chữ k� của ch�nh quyền địa phương do cha mẹ hoặc người gi�m hộ hợp ph�p k� trao quyền gi�m hộ cho người bảo l�nh tại Canada v� n�u r� t�n của người gi�m hộ ở Canada, người gi�m hộ ở Canada thực hiện nhiệm vụ thay thế cho cha mẹ của đứa trẻ trong trường hợp khẩn cấp.

-                    Tờ khai c� c�ng chứng do người được chỉ định l�m người gi�m hộ ở Canada k� chấp nhận quyền gi�m hộ đồng � thực hiện nhiệm vụ thay thế cho cha mẹ của đứa trẻ trong trường hợp khẩn cấp.

C�c tờ khai n�y c� sẵn tại địa chỉ website: http://www.cic.gc.ca/english/pdf/custodian-parent.pdf

LƯU �:   -         Việc h�an chỉnh đơn v� trả lệ ph� xử l� kh�ng c� nghĩa đương đơn sẽ được cấp visa

-                  Tổng L�nh Sự Qu�n Canada tại Th�nh phố Hồ Ch� Minh sẽ y�u cầu phỏng vấn nếu cần thiết.

    -                   Tất cả c�c lọai giấy tờ bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Ph�p c� c�ng chứng x�c nhận.

ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC SẼ BỊ H�AN TRẢ LẠI NẾU CHƯA ĐƯỢC ĐIỀN H�AN CHỈNH V� THIẾU C�C LOẠI HỒ SƠ KỂ TR�N.

ĐƠN XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH DU HỌC CẦN ĐƯỢC NỘP �T NHẤT L� 12 TUẦN TRƯỚC KHI KH�A HỌC BẮT ĐẦU

     

Du Học Canada: Hướng Dẫn Viết Study Plan Thật Chuẩn

Như các bạn đã biết Study Plan (hay còn được gọi là Statement of Purpose) là bản kế hoạch học tập mà các bạn không chỉ phải nộp lên ngôi trường mà bạn muốn theo học mà còn là một trong những văn bản quan trọng quyết định việc bạn có xin được visa du […]

1. Dàn ý

1.1. Mở đầu

Study Plan, cũng như những bức thư hay văn bản trang trọng khác, trước tiên bao giờ các bạn cũng nên có thưa gửi, tự giới thiệu sơ qua về bản thân mình cùng lí do các bạn viết bức thư này ngày hôm nay. Trong Study Plan, tùy đối tượng các bạn gửi đến là nhà trường hay trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin visa mà các bạn lại có cách thưa gửi khác nhau.

Các thông tin cá nhân cũng không cần quá chi tiết, các bạn chỉ cần giới thiệu qua về tên, tuổi, hiện tại bạn đang làm gì hay đã được nhận vào trường nào là đã quá đủ rồi.

1.2. Trình bày ngành học và lí do tại sao bạn chọn ngành học này

Vì bạn đi du học nên các bạn cần nhấn mạnh mục tiêu sang Canada lần này của bạn là để học tập là chính, mở rộng, nâng cao kiến thức là chủ yếu và để gia tăng cơ hội xây dựng sự nghiệp của bạn tại quê nhà. Tốt nhất các bạn không nên đụng chạm đến vấn đề định cư tại Canada (kể cả khi bạn có dự định thật sự) vì đây không phải là điều mà người nhận study plan muốn đọc.

Tiếp theo, hãy đề cập cụ thể vào ngành học và lí do lựa chọn của bản thân. Nhiều bạn nói rằng đam mê của các bạn ấy đến từ môi trường nuôi dưỡng và nghề nghiệp của bố mẹ. Một số bạn khác lại nói rằng lựa chọn của các bạn đến từ hoàn cảnh, cơ hội trong tương lai của đất nước hay từ chính sở thích cá nhân của các bạn. Mỗi người có một cách trình bày, không có một form mẫu rập khuôn nhưng để hiệu quả và thuyết phục thì các bạn phải đảm bảo được tính logic của bức thư.

1.3. Giải thích tại sao bạn phải sang học tại Canada chứ không học tại Việt Nam

Đây là một câu hỏi khá quan trọng và để trả lời cho câu hỏi này bạn có thể dựa vào các yếu tố sau:

Việt Nam không cung cấp chương trình học bạn đang tìm kiếm hay chất lượng đào tạo không tốt bằng

Các điểm khác nhau giữa hệ thống giáo dục hai nước

Điểm mạnh và khác biệt của Canada (trong giáo dục, văn hóa, môi trường làm việc,…)

Điểm hay của thành phố và ngôi trường bạn chọn,…

1.4. Trình bày một số các thành tích mà bạn đã đạt được trong quá khứ

1.5. Kế hoạch dự định về cống hiến cho Việt Nam sau khi tốt nghiệp

Như mình đã nói, các nhân viên xét hồ sơ visa không muốn đọc về dự định định cư tại Canada của bạn. Họ sẽ mong muốn sau khi tốt nghiệp bạn sẽ quay về làm việc và cống hiến cho quê hương. Chính vì vậy mà khi viết Study Plan, hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm các ý chính sau:

Cơ hội nghề nghiệp mà bạn có được sau khi hoàn thành chương trình

Triển vọng phát triển của ngành học này tại Việt Nam

Kế hoạch nghiên cứu sau này,…

1.6. Kết thư

Các bạn nên tóm gọn lại nguyện vọng muốn được nhận vào trường hay xin được visa du học của bạn, thể hiện cam kết và khả năng phấn đầu vì nguyện vọng của bạn trong tương lai. Đồng thời không được quên cảm ơn phía người nhận cùng câu kết thư lịch sự. Đây là phép lịch sự tối thiểu nhưng cũng là cách để bạn gây thiện cảm với người nhận thư.

2. Lưu ý

Độ dài của Study Plan không nên dài quá 800 từ, nếu có thể gói gọn xúc tích trong 1 mặt giấy thì càng tốt

Nên sử dụng các phông chữ phổ biến như: Arial, Times New Roman hoặc Calibri với size chữ trong khoảng từ 11 đến 12

Chú ý không để phạm phải các lỗi chính tả, ngữ pháp hay lỗi diễn đạt

Nhớ phải bao gồm họ tên và ngày tháng phía cuối bức thư

Chuyển Trường Có Ảnh Hưởng Tới Visa Du Học Canada

Mọi người cho em hỏi là chuyển trưởng ở bên này thì có ảnh hưởng gì tới visa du học Canada không?

Phân biệt Study Permit và Visa. Visa là thủ tục cần để nhập cảnh thôi, không phụ thuộc vào việc bạn học trường nào ở Canada. Study Permit thì đã từng có giới hạn nhưng giờ thì cũng thay đổi rồi, chuyển trường không cần xin lại Study Permit.

Miễn là Study Permit (hoặc sau này là Work Permit) còn thời hạn thì coi như mình cư trú hợp pháp ở Canada. Còn Visa hết hạn thì muốn renew hay không là tùy vào việc mình có định ra nước ngoài rồi quay lại Canada không. Thậm chí nếu còn hạn của Study Permit và hết hạn visa thì có ra nước ngoài lúc vào hải quan vẫn không được.

ĐỔI TRƯỜNG HOẶC CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI CANADA

Trước khi bạn thay đổi trường hoặc chương trình học của mình, bạn phải thỏa mãn các điều kiện của giấy phép học tập. Điều này có nghĩa, bạn phải:

Đang theo học tại 1 trường có trong danh sách DLI

Vẫn theo học trường hiện tại trong khi đang ở Canada.

Bạn cần phải liên hệ với chúng tôi, nếu bạn:

Đã hoàn thành bậc tiểu học và muốn tiếp tục học bậc Trung học

Là học sinh THPT và muốn tiếp tục học tại cơ sở giáo dục sau trung học.

Là sinh viên của một cơ sở giáo dục sau trung học thay đổi trường hoặc

Cần thay đổi bất cứ điều kiện nào được liệt kê trong giấy phép học tập.

Bạn không cần phải liên hệ với chúng tôi nếu bạn:

Đang chuyển trường ở cùng cấp bậc (Ví dụ: tiểu học chuyển sang một trường tiểu học khác)

Đang chuyển đổi chương trình học ở cùng một trường hoặc

Khách du lịch thường trú đang theo học chương trình học hay một khóa học trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn.

Nếu như bạn muốn thay đổi trường hoặc cơ sở giáo dục sau trung học của mình, thì trường mà bạn dự định đổi phải nằm trong danh sách DLI. Bạn có thể xem danh sách DLI để xác nhận trước khi bạn quyết định chuyển trường.( https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/prepare/designated-learning-institutions-list.html)

Bạn phải thông báo với chúng tôi mỗi khi bạn muốn thay đổi cơ sở giáo dục sau trung học mà mình theo học. Thay đổi trường trên hệ thống là dịch vụ miễn phí.

Bạn không cần nộp đơn để thay đổi giấy phép học tập nếu như bạn đang chuyển trường.

Cơ sở giáo dục sau trung học bao gồm:

Trường đại học

Cao đẳng cộng đồng, các học viện

Trường đại học tư, cao đẳng nghề, trường hoặc trường đào tạo

ESL/FSL và các cơ sở đào tạo ngôn ngữ

⇒♦ Chọn homestay ở Canada du học sinh nên lưu ý những điều này ⇒◊ Apply for a leave – Những điều cần biết khi làm đơn xin nghỉ học dài hạn ⇒♦ Những điều cần lưu ý khi du học Canada vào mùa đông ⇒◊ Ontario miễn thuế thu nhập tỉnh bang cho người có thu nhập dưới $30000 ⇒♦ Quy trình mới nhất với Thủ tục đổi trường hay chương trình học tại Canada

Xin Visa Du Học Canada: Cần Những Gì?

Một trong những công tác đầu tiên cần làm sau khi các bạn được nhận vào trường, đó chính là xin visa du học tại Canada. Không xin kịp visa thì chẳng thể đi đâu cả. Vậy xin visa năm nay khó hay dễ? Thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Hãy để […]

1. Chuẩn bị hồ sơ

Bao giờ một bộ hồ sơ đẹp cũng gây được ấn tượng tốt với nhân viên Đại sứ quán tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ. Tuy nhiên hãy khoan xét đến hồ sơ đẹp mà hãy tìm hiểu thế nào là một bộ hồ sơ đủ trước đã. Thật vậy, hồ sơ xin visa du học Canada cần có đầy đủ các giấy tờ sau:

( Lưu ý: Các giấy tờ gốc bằng Tiếng Việt thì phải được đem đi dịch thuật để đảm bảo yêu cầu của một bộ hồ sơ xin visa du học Canada).

1.1. Giấy tờ bắt buộc

Checklist hay Danh sách Tài liệu (form IMM 5483)

Đơn xin thị thực nhập cảnh du học (Bắt buộc bao gồm hai mẫu form IMM 1294 và IMM 5707. Các mẫu form IMM 5409, IMM 5476, IMM 5475, IMM 5646 còn tùy vào hồ sơ của từng bạn)

Hộ chiếu bản gốc phải còn ít nhất 1 trang giấy trống và còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự kiến sang Canada

2 ảnh passport trong vòng 6 tháng (phông trắng, 4×6 cm, mặt sau viết tên và ngày sinh)

Thư nhập học của trường đã đăng ký tại Canada

Nếu dự định học tại Quebec, bạn còn cần phải có “Certificat d’acceptation du Québec (CAQ))

Đối với các bạn trên 18 tuổi phải cung cấp Phiếu Lý lịch Tư pháp Số 2

1.2. Giấy tờ hỗ trợ

Giấy tờ hộ tịch: hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc quyết định ly hôn (nếu có)

Thư giải thích lí do chọn trường, ngành học, thời gian học cũng như kế hoạch, dự định của sinh viên sau khi hoàn tất việc học tại Canada, dự định trở về Việt Nam,…

Bảng điểm, học bạ, tất cả các loại bằng cấp, giấy khen, giấy chứng nhận thành tích học tập, hoạt động ngoại khóa,…

Giấy chứng nhận tiền gửi trong ngân hàng/sổ tiết kiệm trong 1 năm vừa qua

Giấy tờ chứng minh việc làm, nêu rõ mức lương (Nếu là chủ doanh nghiệp thì phải có giấy đăng ký kinh doanh, biên lai thuế trong 2 năm vừa qua)

Giấy khám sức khỏe (thời điểm nộp nằm trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày khám)

2. Thời điểm nộp hồ sơ

Hầu hết các trường Đại học, Cao đẳng bên Canada thường có 3 kì nhập học: Kì Mùa Thu (Tháng 9), Kì Mùa Đông (Tháng 1) và Kì Mùa Hè (Tháng 5). Vì vậy, khoảng thời gian thích hợp để các bạn bắt tay vào chuẩn bị và nộp hồ sơ lên Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada là từ 3 đến 4 tháng trước các kì nhập học này.

Thực chất, nếu bạn có thể nộp sớm hơn mốc thời gian kể trên thì lại càng tốt vì trong trường hợp mà hồ sơ của bạn chưa thể được chấp thuận ngay trong lần nộp đầu tiên, bạn có thể chủ động sắp xếp lịch phỏng vấn và hoàn thiện hơn hồ sơ của mình mà không sợ bị trễ lịch nhập học.

3. Thời gian xét duyệt

Với diện visa du học Canada, khoảng thời gian từ lúc Đại sứ quán tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có kết quả cuối cùng thường kéo dài trong 12 tuần (xấp xỉ 3 tháng). Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt như hồ sơ có vấn đề hay lượng hồ sơ nộp vào nhiều, thời gian xử lý có thể dài hơn. Các bạn hoàn toàn có thể theo dõi tình trạng xét duyệt hồ sơ của bạn trên trang web chính thức của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực VFS.

4. Lệ phí

Hiện tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Thị thực mới chỉ có chấp nhận hình thức thành toán trực tiếp bằng tiền mặt (USD) đối với các trường hợp nộp hồ sơ xin cấp tại Việt Nam.

Biểu phí Dịch vụ được công bố công khai như sau:

4.1. Các dịch vụ chính

Tiền phí thanh toán cho Study Permit là $150 CAD

Nếu các bạn được yêu cầu cung cấp thông tin sinh trắc học, lệ phí là $85 CAD (mỗi người), $170 CAD (cho gia đình từ 2 người trở lên) (bao gồm phí sinh trắc học và phí hành chính CVAC).

4.2. Phí cho những dịch vụ khác

5. Địa chỉ nhận hồ sơ

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị Thực Canada

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

Tầng 12A, Tòa nhà CMC, Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị Thực Canada

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)

Tầng 8, Tòa nhà PDD, 162 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

6. Phỏng vấn xin visa

Không phải bạn nào xin cấp visa nào cũng phải đến phỏng vấn. Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada chỉ yêu cầu bạn đến tham dự phỏng vấn tại Văn phòng Thị thực Canada trong trường hợp hồ sơ của bạn có một số thắc mắc cần được giải đáp.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada hoặc Văn phòng Thị thực Canada sẽ liên lạc với bạn trong trường hợp này. Bạn cũng có thể nhận được thông báo trên Hệ thống Theo dõi Hồ sơ Trực tuyến.

Khi nhận được thông báo hoặc lời mời tới phỏng vấn, bạn phải đăng ký chọn ngày và giờ cho buổi phòng vấn trước thời hạn quy định. Trong quá trình phỏng vấn bạn cần phải lưu ý những điều sau:

Trang phục phải nghiêm túc, lịch sự

Thái độ bình tĩnh, tự tin, đúng mực

Mang theo giấy tờ bản gốc của các giấy tờ đã nộp trong hồ sơ

Các các giấy tờ bổ sung (nếu có)

Nhân viên lãnh sự sẽ hỏi bạn muốn phỏng vấn bằng Tiếng Anh hay Tiếng Việt. Không bắt buộc nhưng tốt nhất là bạn nên phỏng vấn bằng Tiếng Anh để thể hiện được khả năng, sự chuẩn bị và mức độ nghiêm túc của bạn đối với việc đi du học Canada.

Hãy nghe hết câu hỏi của nhân viên lãnh sự rồi hẵng trả lời. Không nên trả lời trước khi nhân viên lãnh sự kịp nói hết câu, vừa tránh bất lịch sự vừa giảm thiểu khả năng trả lời sai đề.

Nếu bạn chưa hiểu chắc chắn về câu hỏi, đừng ngần ngại nhờ họ lặp lại câu hỏi, dùng từ đơn giản hơn hoặc nhờ người thông dịch.

Nếu không biết câu trả lời hoặc không nhớ thông tin, hãy cho nhân viên lãnh sự được biết điều đó. Đừng đoán mò thông tin, tránh làm ảnh hưởng đến chất lượng câu trả lời của bạn.

Nên trung thực về thông tin vì chỉ cần nhân viên lãnh sự phát hiện ra thông tin của bạn có điểm nào không khớp hoặc có dấu hiệu gian lận, họ có quyền từ chối cấp thị thực cho bạn ngay lập tức.

Các câu hỏi phỏng vấn chủ yếu sẽ xoay quanh các thông tin cá nhân, tài chính gia đình, lựa chọn trường, ngành học của bạn,… Nhưng các bạn phải đặc biệt lưu ý cho mình, nếu được hỏi về dự định tương lai của bạn sau khi học xong hoặc Bạn có dự định định cư/ở lại làm việc tại Canada không thì các bạn phải khẳng định rằng các bạn KHÔNG có ý định ở lại định cư mà chỉ có mục tiêu duy nhất là HỌC và sẽ trở về Việt Nam sau khi quá trình này hoàn tất.

Bạn đang xem bài viết Student Visa Needed To Study In Canada trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!