Xem Nhiều 3/2023 #️ Quy Tắc Cơ Bản Viết Chữ Kanji Trong Tiếng Nhật # Top 10 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Quy Tắc Cơ Bản Viết Chữ Kanji Trong Tiếng Nhật # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Quy Tắc Cơ Bản Viết Chữ Kanji Trong Tiếng Nhật mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. Nét trên tới nét dưới, nét trái tới nét phải

Theo quy tắc chung, khi chúng ta viết chữ hán, những nét nằm ngang sẽ được viết từ trái sang phải còn những nét dọc sẽ được viết từ trên xuống dưới.

Ví dụ:

Đối với chữ nhất [一] là một đường nằm ngang được viết từ trái qua phải.

Chữ nhị [二] có 2 nét ngang cũng được viết ngang từ trái sang phải nhưng nét trên viết trước, nét dưới viết sau. Trong trường hợp này, cả 2 nét được viết từ trái qua phải nhưng nét nằm trên được viết trước.

Chữ tam [三] có 3 nét, mỗi nét được viết từ trái qua phải, bắt đầu từ nét trên xuống nét dưới

Quy tắc đầu tiên nét trên tới nét dưới, nét trái tới nét phải

Lưu ý: Quy tắc này cũng áp dụng cho trật tự các thành phần trong chữ kanji phức tạp hơn

Ví dụ:

Chữ [校] có thể được chia thành 2 phần : Phần bên trái [木] và phần bên phải [交]. Theo quy tắc chúng ta sẽ viết phần bên trái [木] trước và phần bên phải [交] sau. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ khi phần bền phải của một chữ có nét đóng nằm dưới

2. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau

Với các hán tự có nét ngang và nét dọc giao nhau thì chúng ta sẽ viết nét ngang đầu tiên rồi mới tới nét dọc

Ví dụ :

Chữ thập (十) có 2 nét : ngang và dọc. Nét ngang [一] sẽ được viết đầu tiên, tiếp tục là nét sổ dọc để ra được chữ [十]

3. Các nét sổ thẳng và nét xuyên ngang được viết sau cùng

Các chữ kanji có một nét kéo từ trên xuống dưới đi qua các nét khác được gọi là nét sổ thẳng. Trong kanji, thì nét sổ thẳng sẽ được viết sau cùng.

Ví dụ :

Chữ sự [聿] có một nét sổ thẳng kéo dài từ trên xuống xuyên qua các nét khác được viết cuối cùng

Những chữ hán có nét xuyên qua các nét khác như chữ [毋] và chữ [舟] thì được gọi là nét xuyên ngang và nét xuyên ngang sẽ được viết sau cùng

4. Nét xiên trái (nét phẩy) viết trước các nét xiên phải (nét mác)

Tương tự quy tắc một chúng ta đã được biết thì phải viết từ trái rồi mới đến phải, thì đối với các nét xiên cũng vậy, phải viết xuyên trái trước rồi mới tới xuyên phải như trong chữ [文]

Lưu ý : quy tắc trên chỉ áp dụng cho các nét xiên đối xứng, còn đối với các nét xiên không đối xứng như trong chữ [戈], thì nét xiên phải có thể được viết trước nét xiên trái tùy theo theo quy tắc khác

Nét xiên trái (nét phẩy) viết trước các nét xiên phải (nét mác)

5. Viết phần giữa trước đối với các chữ kanji đối xứng

Đối với các chữ hán đối xứng theo chiều dọc thì chúng ta ưu tiên viết nét giữa trước rồi sau đó đến các nét đối xứng cũng theo quy tắc bên trái viết trước, bên phải viết sau như trong chữ [兜], chữ [承] và chữ [水]

6. Phần bao quanh bên ngoài viết trước, phần bên trong viết sau

Với các chữ Hán có khung bao quanh khép kín hoặc không khép kín thì chúng ta sẽ theo quy tắc ngoài vào trong hay nói cách khác là viết nét ngoài trước rồi mới viết phần bên trong ví dụ trong chữ [日], chữ [口], chữ [同] và chữ [月]

7. Đối với phần bao quanh, viết nét sổ dọc bên trái trước

Trong phần bao quanh, những nét sổ dọc bên trái được viết trước rồi mới đến các nét bao quanh bên ngoài.

8. Đối với phần bao quanh, nét dưới đáy được viết sau cùng

Đối với những thành phần bao quanh nằm dưới đáy của chữ kanji thường được viết sau cùng ví dụ như trong các chữ sau : [道], [建] và [凶]

9. Các nét chấm nhỏ sẽ được viết sau cùng

Những nét chấm nhỏ thường được viết sau cùng ví dụ như trong các hán tự sau đây: [玉], [求] và [朮]

Quy Tắc Viết Chữ Kanji Trong Tiếng Nhật

1. Nét trên tới nét dưới, nét trái tới nét phải

Theo quy tắc chung, khi chúng ta viết chữ hán, những nét nằm ngang sẽ được viết từ trái sang phải còn những nét dọc sẽ được viết từ trên xuống dưới.

Ví dụ : Đối với chữ nhất[一] là một đường nằm ngang được viết từ trái qua phải. Chữ nhị[二] có 2 nét ngang cũng được viết ngang từ trái sang phải nhưng nét trên viết trước, nét dưới viết sau. Trong trường hợp này, cả 2 nét được viết từ trái qua phải nhưng nét nằm trên được viết trước. Chữ tam [三] có 3 nét, mỗi nét được viết từ trái qua phải, bắt đầu từ nét trên xuống nét dưới

Lưu ý : Quy tắc này cũng áp dụng cho trật tự các thành phần trong chữ kanji phức tạp hơn Ví dụ : Chữ[校] có thể được chia thành 2 phần : Phần bên trái [木] và phần bên phải [交]. Theo quy tắc chúng ta sẽ viết phần bên trái [木] trước và phần bên phải [交] sau. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp ngoại lệ khi phần bền phải của một chữ có nét đóng nằm dưới

2. Các nét ngang viết trước, các nét dọc viết sau

Với các hán tự có nét ngang và nét dọc giao nhau thì chúng ta sẽ viết nét ngang đầu tiên rồi mới tới nét dọc

Ví dụ : Chữ thập(十) có 2 nét : ngang và dọc. Nét ngang [一] sẽ được viết đầu tiên, tiếp tục là nét sổ dọc để ra được chữ [十]

3. Các nét sổ thẳng và nét xuyên ngang được viết sau cùng

Các chữ kanji có một nét kéo từ trên xuống dưới đi qua các nét khác được gọi là nét sổ thẳng. Trong kanji, thì nét sổ thẳng sẽ được viết sau cùng. Ví dụ : Chữ sự[聿] có một nét sổ thẳng kéo dài từ trên xuống xuyên qua các nét khác được viết cuối cùng

Những chữ hán có nét xuyên qua các nét khác như chữ [毋] và chữ [舟] thì được gọi là nét xuyên ngang và nét xuyên ngang sẽ được viết sau cùng

4. Nét xiên trái (nét phẩy) viết trước các nét xiên phải (nét mác)

Tương tự quy tắc một chúng ta đã được biết thì phải viết từ trái rồi mới đến phải, thì đối với các nét xiên cũng vậy, phải viết xuyên trái trước rồi mới tới xuyên phải như trong chữ [文]

Lưu ý : quy tắc trên chỉ áp dụng cho các nét xiên đối xứng, còn đối với các nét xiên không đối xứng như trong chữ [戈], thì nét xiên phải có thể được viết trước nét xiên trái tùy theo theo quy tắc khác

5. Viết phần giữa trước đối với các chữ kanji đối xứng

Đối với các chữ hán đối xứng theo chiều dọc thì chúng ta ưu tiên viết nét giữa trước rồi sau đó đến các nét đối xứng cũng theo quy tắc bên trái viết trước, bên phải viết sau như trong chữ [兜], chữ [承] và chữ [水]

6. Phần bao quanh bên ngoài viết trước, phần bên trong viết sau

Với các chữ Hán có khung bao quanh khép kín hoặc không khép kín thì chúng ta sẽ theo quy tắc ngoài vào trong hay nói cách khác là viết nét ngoài trước rồi mới viết phần bên trong ví dụ trong chữ [日], chữ [口], chữ [同] và chữ [月]

7. Đối với phần bao quanh, viết nét sổ dọc bên trái trước

Trong phần bao quanh, những nét sổ dọc bên trái được viết trước rồi mới đến các nét bao quanh bên ngoài.

8. Đối với phần bao quanh, nét dưới đáy được viết sau cùng

Đối với những thành phần bao quanh nằm dưới đáy của chữ kanji thường được viết sau cùng ví dụ như trong các chữ sau : [道], [建] và [凶]

9. Các nét chấm nhỏ sẽ được viết sau cùng

7 Quy Tắc Viết Chữ Hán Trong Tiếng Trung Chuẩn, Đẹp, Nhanh

Không giống như những ngoại ngữ khác có bảng chữ cái hệ la tinh, chữ Hán là chữ tượng hình. Người mới học phải mất rất nhiều thời gian để nhớ mặt chữ của hơn 20.000 chữ Hán. Vì vậy, để viết chữ Hán chuẩn và đẹp là điều không hề dễ dàng. Thấu hiểu điều này, ThanhmaiHSK xin chia sẻ một số ” Bí quyết và Quy tắc cách viết chữ Hánđẹp sau đây.

Quy tắc viết chữ Hán chuẩn, đẹp

1. Cách viết 8 nét cơ bản

Chữ Hán được cấu tạo bởi 1, 2 hay nhiều bộ khác nhau, và số lượng nét trong 1 chữ cũng không hề ít. Theo quy ước nhất định, Chữ Hán được chia thành 8 nét cơ bản. Nếu muốn viết chữ đẹp chúng ta cần phải thao tác thành thào 8 nét này:

2. Quy tắc cách viết chữ Hán

Viết chữ Hán đẹp thông qua 7 quy tắc vàng:

Quy tắc 1: Ngang trước sổ sau

Trong 1 chữ, khi nét ngang và nét sổ thẳng giao nhau, cần viết nét ngang trước, tiếp đó đến nét sổ dọc. Đây là cách viết tay thuận, quy tắc viết đầu tiên khi học tiếng Trung mà bạn cần tuân thủ.

Ví dụ: Chữ 十, chữ này gồm 2 nét trong đó có 1 nét ngang và 1 nét sổ. Vì vậy, sẽ viết nét ngang trước, sau đó đến nét sổ thẳng.

Khi có 2 nét phẩy và mác: viết nét phẩy trước (nét xiên trái trước), sau viết nét mác (nét xiên phải)

Ví dụ: Chữ 八, chữ này gồm 2 nét, cách viết:

Cách viết: Ở quy tắc này các bạn viết theo thứ tự từ trên xuống dưới.

Ví dụ: Chữ 三

Cách viết: Trong chữ Hán, khi viết sẽ viết các nét bên trái trước rồi mới viết các nét bên phải.

Quy tắc 5: Ngoài trước trong sau

Cách viết: viết nét ngoài trước, sau đó viết đến nét bên trong

Ví dụ: Chữ 回 , khi viết bạn phải viết khung ngoài trước, sau đó viết phần bên trong và cuối cùng là đóng “cửa” ở dưới.

Ở quy tắc này, khung ngoài sẽ được viết trước, sau đó viết đến nét bên trong (nếu có). Sau cùng, viết nốt nét còn lại để đóng khung ngoài.

Ví dụ: Chữ 日 là điển hiển cho cách viết này. Cách viết:

Trong 1 chữ Hán, xuất hiện nhiều nét khác nhau, chúng ta cần lưu ý sẽ viết các nét ở gữa trước, sau đó mới cân đối 2 bên chữ để viết nét còn lại.

Ví dụ: Theo quy tắc trên, chữ 水 cần được viết như sau: nét móc sẽ được viết trước, sau đó chúng ta viết các nét còn lại cân đối ở 2 phía. Quy tắc này không chỉ giúp chữ trông cân đối, dễ nhìn mà còn giúp chúng ta hình dung và ghi nhớ chữ dễ dàng hơn.

Quy tắc viết chữ Hán khác:

Viết nét bao quanh ở đáy sau cùng: Các phần bao quanh nằm dưới đáy của chữ thường được viết sau cùng. Ví dụ như: 这,

Viết các nét chấm, nhỏ sau cùng: Các nét chấm hay nét nhỏ thường sẽ được viết sau cùng, như: 玉, 求, 朮.

Quy tắc nhượng nét:

Trong một chữ được cấu tạo từ nhiều bộ khác nhau. Bộ nằm phía bên trái sẽ được viết thu nhỏ lại hoặc biến đổi nét để nhường vị trí cho bộ bên phải.

Ví dụ: Trong từ , khi phân tách từ này ra chúng ta được hai bộ thổ và dã. Khi hai bộ này tách riêng, đứng độc lập thì chữ 土 thổ sẽ viết là uy nhiên, khi trở thành bộ cấu tạo nên chữ và đứng ở phía trái của chữ thì nét ngang dưới cùng của chữ 土 sẽ được viết hất lên trên, đồng thời thu nhỏ chữ lại.

Mẹo viết chữ Hán bạn nên tham khảo

Nếu bạn chỉ thuộc những quy tắc trên mà không bắt tay vào viết thì chữ của bạn cũng không thể đẹp được. Theo như các phim Trung Quốc chúng ta xem, luyện viết là một trong những môn học được học từ nhỏ. Có lẽ vậy mà chữ viết của họ trông rất có hồn, thể hiện được cá tính của bản thân.

Bước 1: Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một quyển vở ô ly hoặc một quyển kẻ ô vuông chuyên dùng cho tiếng Trung, một chiếc c hoặc một chiếc bút chì.

Bước 2: Luyện các nét cơ bản trong tiếng Trung

Chỉ cần luyện viết các nét này thật nhuần nhuyễn, thật chuẩn thì khi viết vào chữ sẽ không cảm thấy lạ lẫm hay khó khăn nữa.

Mẹo viết chữ đẹp:

Chữ Hán là chữ tượng hình, các nét là đơn vị nhỏ nhất cấu thành nên chữ Hán. Cần chú ý viết đúng và đẹp các nét chữ ngay từ ban đầu, như vậy chữ Hán của chúng ta mới hoàn chỉnh cả về hình ảnh và ý nghĩa.

Cũng như cách viết tiếng mẹ để, muốn viết chữ Hán đẹp cần lưu ý những điều sau đây:

Chữ Hán được quy định viết trong 1 ô vuông (đã có sẵn), chúng ta cần căn chỉnh sao cho hợp lí, vừa mắt để có thể viết chữ gói gọn trong 1 ô như vậy. Bạn nên xem mẫu có sẵn hoặc tra từ điển để tham khảo cách viết

Xây dựng tư thế viết chữ và cách cầm bút theo quy chuẩn nhất định. Đặt bút nhẹ hoặc nhấn mạnh đậm nhạt tùy theo sở thích và yêu cầu.

Đưa bút nhẹ nhàng, thả lỏng tinh thần hình dung như bạn đang luyện viết tiếng mẹ đẻ. Lưu ý rằng chữ Hán muốn đẹp trước tiên cần phải viết đúng. Do đó các nét chữ Hán cần viết rõ ràng: ví dụ nét ngang không được nhầm sang nét mác……

Khi đã viết xong, nhấc bút nhẹ nhàng, hoặc nhấn nhẹ để tạo các nét hất (nếu có)

Mỗi ngày bạn nên dành ít nhất 30 phút để luyện chữ. Luyện chữ nhiều sẽ giúp bạn viết đẹp hơn, nhớ chữ đó lâu hơn!

Hẳn là rất nhiều bạn có ý định đi du học Trung Quốc sẽ thắc mắc: Làm sao để viết chữ Hán nhanh? Nếu đi Trung Quốc học tập không viết kịp thì phải làm thế nào? Trên thực tế, muốn viết chữ Hán nhanh thì chỉ có hai cách sau:

Luyện viết chữ thật nhiều, viết tăng tốc độ dần dần.

Bật file nghe, phim ảnh, bài hát lên, nghe và viết lại.

Nhớ thật kĩ các chữ đã học bởi nếu bạn muốn viết nhanh nhưng không nhớ chữ đó viết như thế nào thì tất nhiên bạn sẽ không thể viết nhanh được.

Khi luyện viết chữ, tư thế ngồi cũng rất quan trọng. Nếu bạn ngồi thẳng, đúng tư thế thì tốc độ viết chữ cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể.

Khi mới học viết, không nên vội vàng bắt chước các chữ mẫu viết liền nét bút mà cần viết đúng theo thứ tự và số nét của chữ đó.

Cách 2: Luyện gõ chữ Hán trên máy tính, điện thoại. Thật may mắn khi hiện giờ bạn có thể gõ chữ Hán trên máy tính, điện thoại mà không cần viết tay nữa. Để tìm hiểu cách cài đặt bộ gõ tiếng Trung hãy xem Tại đây.

Ngoài, học thư pháp cũng là một cách hay để bạn có thể vừa luyện chữ. Vừa rèn luyện đức tính kiên nhẫn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn nữa về văn hóa thư pháp vốn tồn tại rất lâu đời của Trung Hoa. Nếu muốn viết chữ Hán đẹp, bạn có thể không cần đăng kí các lớp học thư pháp thay vào đó tập luyện hàng ngày theo mục tiêu nhất định. Ví dụ: 1 ngày bạn đặt chỉ tiêu viết 20 lần chữ 德, THANHMAIHSK tin rằng nếu áp dụng cách này thành công, các bạn không chỉ viết chữ Hán đẹp mà còn làm phong phú thêm vốn từ vựng tiếng Trung của bản thân rất nhiều.

Review Sách Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Hồng Mỹ Võ Thị nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Bất cứ người học tiếng Nhật nào cũng gặp khó khăn khi phải ghi nhớ và học viết chữ Kanji. Thật không thể tin nổi! Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1) có hướng tiếp cận theo cấu tạo chữ, nhằm giúp người học mau chóng nắm vững cách viết Kanji căn bản – vốn là nền tảng cho việc học tiếng Nhật. Thật không thể tin nổi!. Chả hiểu cái gì cả.

sách to hơn e tưởng ,sách k khác gì so với trong hình

Độc giả Tom Cruise_EI nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1). Cảm thấy bất lực khi không thể làm được.

Chất lượng tốt nhưng giá thành rẻ, giấy cứng viết rất tốt.

Độc giả phạm hoàng nhơn nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Nhắm đến đối tượng là người mới học tiếng Nhật, vì vậy cuốn sách giới thiệu những chữ thông dụng nhất. Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Các chữ này được tuyển lọc kĩ càng nhằm đáp ứng nhu cầu học nhanh và hiệu quả. Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Mỗi chữ Kanji được giới thiệu cả phần phiên âm tương ứng (bằng chữ Hiragana, Katakana và Romaji – tức phiên âm chữ Latinh), nghĩa và các từ ghép có dùng chữ Kanji đó. Tất thảy mọi vấn đề đều là vấn đề của bản thân. Phần tập viết gồm có một chữ cái lớn, kèm theo các nét được in mờ để người học biết được cần viết các nét theo thứ tự nào. Đó quả là một lựa sáng suốt. Ở cuối sách là ba phụ lục để tra cứu các chữ đã học. Đó quả là một lựa sáng suốt.. Đó quả là một lựa sáng suốt.

Hài lòng. giấy tốt đóng gói cẩn thận sạch sẽ. sách này rất bổ ích. kết hợp với kanji look and learn thì dễ nhớ hơn

Độc giả Mai Hieu nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Quyển sách hướng dẫn khá chi tiết và đầy đủ về 1 số hán tự cơ bản. Mình đang tự học Kanji nên cứ theo hướng dẫn của sách và viết theo các nét sẽ nhớ nhanh chóng mặt chữ

Độc giả Hà Mỹ Thảo Nhi nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Quyển sách này rất hay, giải thích dễ hiểu, đúng là quyển mình cần! Các anh chị nào muốn học kanji thì nên tham khảo học thử quyển này!

Độc giả Stark Jame nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Đây quả là một cuốn học Kanji hiệu quả bên cạnh Kanji Look and learn thần thánh. Quả là một sự cứu tinh với một người ban đầu e ngại việc tập viết Kanji như mình. Cuốn sách thực sự đã thay đổi điều đó, hướng dẫn viết to, rõ ràng, luyện tập được rất nhiều. Một mẹo nhỏ của mình khi học Kanji hoặc viết tiếng nhật lúc ban đầu là viết vở Oli, vậy nên, trình độ viết Kanji của mình đã được Cải thiện nhờ vào cuốn sách này kết hợp với mẹo đó. Một điểm cộng nữa là tiki giao hàng nhanh quá, cảm ơn TiKi rất nhiều.

Độc giả Phan Thị Thanh Huyền nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Cuốn sách thật sự bổ ích cho bạn náo mới học chữ Kanji. Mình có thể luyện tập nhiều để nhớ mặt chữ. Đặc biệt là thứ tự nét chữ. Cuốn sách hướng dẫn rất chi tiết để mình có thể viết đúng chữ Kanji hoàn hảo. Nó giống quyển tập viết khi mình còn họ ở cấp 1 vậy.

Độc giả Cheese nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Trước hết Tiki giao hàng rất đúng thời hạn định trước. Về sản phẩm thì sách có form chữ to đậm rõ ràng , khổ sách to và chất lượng giấy in tốt. Mình mới học tiếng Nhật nên đã tìm các lọai sách có thể hỗ trợ mình trong việc học và mình đã tìm thấy cuốn này trên Tiki. Cũng là lần đầu mua hàng ở đây nên cũng băn khoăn về chất lựơng nhưng khi nhận sách thì rất là hài lòng. Nói chung thì rất thích hợp để luỵên viết chữ và cũng thích hợp với những bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Độc giả Nguyễn Hiền nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình mua 2 cuốn học kanji cả tập 1 và 2 được kèm thêm quà tặng nhỏ từ dove( 2 gói dầu gội và 2 gói dầu xả ), sách khổ to bằng tờ giấy A4 nhìn rõ ràng và ghi chú trong từng chữ kanji cũng rất chi tiết,dễ hiểu, giúp việc luyện tập và học cho cả con nít và người lớn đều được, khá hài lòng về dịch vụ chuyển phát nhanh của Tiki và sản phẩm này vì giá cả hợp lý lại còn được thêm quà tặng dù nhỏ nhưng lại khiến người nhận cảm thấy vui.

Độc giả Nguyễn Thu Hương nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Quyển sách rất to phải tầm size A4 nên rất dễ dàng để luyện tập. Sách cũng cung cấp đầy đủ âm đọc hán nhật nên rất tiện sử dụng. Đây quả thật là một quyển sách đáng mua vì học kanji rất khó nên nhờ có quyển sách này mà việc học đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu sách có thêm mẹo nhớ kanji thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng bù lại thì luyện tập nhiều thì sẽ ổn thôi. Với mức giá như thế này thì mình nghĩ cũng không phải là đắt. Hợp túi tiền.

Độc giả Lê Ngân nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Hoàng Anh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Cảm nhận đầu tiên của một đứa mới bắt đầu chập chững học tiếng Nhật như mình là sách to, bìa cứng, giấy trắng mịn, thích dã man con ngan luôn ấy. Vì tính mình phải đẹp mới chịu học nên với quyển sách như thế này thì mình sẽ siêng hết cỡ mà luyện viết chắc rồi :)) Đầu sách là phần giới thiệu về Kanji, cách phát âm, cách đọc on và kun, cách tra cứu Kanji trong từ điển tiếng Nhật, cách viết… dài hẳn 6 trang nhưng nên đọc, cá nhân mình đọc thấy cũng rất thú vị nữa.

Độc giả Liễu Hồ nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách in trên giấy trắng đẹp, dày. Cuốn sách rất hữu ích cho những ai bắt đầu học tiếng Nhật vì hướng dẫn viết chữ Hán tự cùng cách đọc một cách cụ thể, chi tiết và từng bước một. Tuy nhiên, khổ sách khá to, hơn cả khổ a4 nên việc đem đi lại hơi bất tiện. Ngoài ra, mỗi tập sách chỉ là 100 chữ Kanji thôi, phải mua cả hai tập (1 và 2) thì mới là 200 chữ Kanji như nhan đề cuốn sách. Giá bìa khá cao. Tuy nhiên, sách vẫn đáng mua và cần thiết

Độc giả heo ngox nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Thu Ngân nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Trần Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình đang học hán tự, nó là một bảng chữ cái khó nên đòi hỏi phải rèn luyện viết nhiều mới nhớ mặt chữ, thấy trên tiki có bán cuốn này nên sẵn tiện mua luôn. Bao gồm 100 chữ từ đơn giản đến phức tạp, trình bày khá bắt mắt và giải thích dễ hiểu nữa. Hình như có cuốn hai nữa thì phải, cuốn một thì xoay quanh những chữ hán tự quen thuộc, có kèm cả ghi chú về bộ thủ phía sau sách tiện cho việc tra cứu các từ. Ô kẻ to dễ viết, mỗi ngày viết chừng vài lần với 1 từ rồi cuối tuần viết lại từ đó sẽ nhanh thuộc hơn. Mỗi hán tự có kèm ví dụ các từ ghép của nó giúp nâng cao luôn vốn từ vựng, kèm âm on và âm kun nữa. Nói chung đây là cuốn sách luyện viết hán tự rất cần thiết đối với những bạn mới học hán tự sẽ tạo nền tảng vững chắc sau này

Độc giả Min Chan nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình mua sách này cùng hai cuốn Hiragana và Katagana. Cuốn này được cái to cỡ trang A4 á các bạn, bìa cứng đẹp, giấy tốt, mực in không bị nhoè. Đầu sách có giới thiệu lịch sử của chữ Kanji đọc thấy hay hay. Có chừa phần tập viết chữ được kẻ ô to nên khá dễ viết :”))) mình mua cuốn này về thì đi photo ra hai ba bản để luyện dần. Hơi buồn cái là mình tìm tập hai trên tiki mà không thấy mong tiki mau nhập về để phục vụ nhu cầu của khách hàng :”)

Độc giả Robin Nico nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Lê Thị Thanh Loan nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Nguyễn Trinh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Về chất lượng in ấn, sách rất ok. Nhận được sách mình rất hài lòng vì bìa sách cứng cáp, giấy dày, in rõ ràng, chia bố cục rất hợp lý, dễ nhìn.

Về nội dung, sách khá cụ thể và chi tiết. Đơn giản để hiểu và ứng dụng. Mỗi bộ chữ có thêm phần từ vựng mở rộng để dễ hình dung.

Bạn nên có 1 quyển vở tập viết, để khi học bộ chữ nào có thể học viết lại luôn các từ được đưa ra làm ví dụ ở mỗi đầu trang. Vừa học thuộc bộ chữ, vừa học thuộc từ mới luôn

Độc giả Yu Chan nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Để có thể viết được chữ tiếng Nhật, đặc biệt là chữ Kanji quả thật không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng từ khi có cuốn sách này, việc học của mình trở nên dễ dàng hơn hẳn. Sách có khổ lớn, chữ viết mẫu rõ ràng, có ghi cách đọc, còn có hướng dẫn viết từng nét nữa, thật tuyệt ! Ở phần đầu sách có giới thiệu về các loại chữ viết trong tiếng Nhật, lịch sử của chữ Kanji, giúp người học phần nào hiểu thêm về ngôn ngữ Nhật Bản. Nói chung quyển sách này rất tuyệt vời và hữu dụng.

Độc giả Kim Hồng nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Đầu tiên hình thức sách to, bìa đẹp, giấy đẹp, rõ ràng, ưng ý dễ sợ còn về nội dung dễ học, dễ hiểu, dễ thuộc,có chỉ đọc âm ON âm KUN, nghĩa của chữ, cách dùng, từng chữ kanji một, chỉ từng nét viết, có chia ô sẳn cho mình tập viết chữ, giấy gôm, xóa ok lắm. ko bị trầy giấy hoặc rách giấy.Tóm lại quá ok thích hợp cho những bạn mới bắt đầu học, ah nếu học trước 70 bộ cơ bản thì quyển này nhìn vô tập học 1 tuần là xong hết 200 chữ cơ bản.

Độc giả LanChi nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình muốn rèn luyện thêm về Kanji nên rất để ý đến những quyển sách luyện tập về kanji. Mình cũng đã băn khoăn rất nhiều khi quyết định mua quyển sách này, thấy nhận xét của mọi người về cuốn sách rất tốt nên quyết định mua. Nhưng cuốn sách này mình thấy chữ Kanji ít, chỉ có thiết kế to thôi. Mình thấy đề là 200 chữ kanji căn bản nhưng mình thấy không đủ như vậy. Bạn nào có học về tiếng nhật và có biết về chữ Kanji rồi thì mình nghĩ quyển sách này cũng không cần thiết.

Độc giả Nga Tran nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Tiếng Nhật vốn là một ngôn ngữ khó nhằn và đầy thử thách cho những người muốn chinh phục nó. Sau khi chinh phục xong 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana thì những tưởng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng nhưng không phải vậy, bạn phải bắt đầu học chữ Kanji với số lượng gần 2000 chữ với đủ nét ngang dọc, lên xuống,..và bạn sẽ thực sự cảm thấy bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Quyển sách này sẽ giúp ích cho bạn. Quyển sách tập hợp 200 chữ kanji căn bản nhất, qua đó ta sẽ học được cách đọc, ý nghĩa, số nét hình thành, bộ chính của nó, các từ thông dụng và sau đó là phần tập viết bên dưới. Có điều là trên Tiki mình chỉ thấy quyển 1 mà không thấy quyển 2 đâu cả.

Độc giả ngô quý nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình thực sự gặp khó khăn khi học kanji.nên khi biết được cuốn này mình mua ngay.sách có chất lượng giấy rất tốt và bìa đơn giản đẹp.có phiên âm tiếng việt rõ ràng và được sắp xếp rất tốt bên cạnh đó từng trường hợp của chữ kanji sử dụng cũng được liệt kê rõ ràng,những từ thường xuất hiện. Mình muốn tìm cuốn 2 để mua tiếp nhưng có vẻ chưa có. Rất phù hợp cho những bạn bắt đầu học tiếng nhật.cuốn này chỉ gồm 100 chữ nên hơi ít . Kết luận là mình rất tâm đắc với cuốn sách này.

Độc giả Lê Liên nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách được biên soạn vô cùng khoa học. Ngoài việc dạy cách viết từng chữ còn có nghĩa, cách đọc và những từ có sử dụng chữ đó. Trước đây, mình có mua một cuốn dạy kanji rồi nhưng chỉ dạy cách viết chứ không cho biết nghĩa, người dùng không thể tự học được. Cuốn này thì hoàn toàn thuyết phục mình, từ khi mua về mình có hứng thú học kanji hơn. Có điều sách nên được thiết kế thêm phần bài tập để luyện nhớ các chữ đã học. Hi vọng tiki sẽ bán cả phần 2 của sách này để mình mua cho trọn bộ.

Độc giả Đoàn Trang nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Kanji là chữ khó nhất trong bảng chữ cái tiếng Nhật mà hầu như ai cũng ngại trong việc học chữ kanji. Quyển sách này giúp mình biết được thứ tự các nét của chữ, thứ tự nét chính , nét phụ. Tập viết chữ một cách có thứ tự, logic sẽ giúp mình nhớ được chữ nhanh hơn. Ngoài ra sách còn mở rộng thêm cho ta một số lượng vốn từ mới, phiên âm, cách đọc. Chất lượng giấy tốt, trang sách kẻ các ô vuông giúp mình viết đều và đẹp hơn, đúng kiểu vở tập viết luôn.

Độc giả nguyễn thị bích hòa nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả thảo nguyên nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách rất tuyệt,khổ to,chữ to,giấy và bìa đều rất cứng cáp,chịu được bút chì và bút nguyên tử.Sắp tới mình sẽ mua bút viết bằng mực tàu để thử sức chịu của giấy. Phần trình bày trong sách cũng rất rõ ràng,phiên âm cả cách đọc On và Kun,rất thuận tiện cho những người mới bắt đầu làm quen với chữ Kanji.Với lại sách còn trình bày giản lược về lịch sử ra đời của Kanji,còn phân loại ra các dạng của Kanji nữa,giúp người học thuận tiện ghi nhớ dù có tự học đi chăng nữa. Nói chung là quyển này rất phù hợp cho những ai muốn và mới làm quen với chữ Kanji của người Nhật =v=

Độc giả Bùi Thị Mỹ Diệu nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhận sách là sách to, bìa cứng. Giấy bên trong rất dày nên khi viết không sợ bị hằn qua bên trang kế tiếp. Sách trình bày dể hiểu, có âm hán- việt đi kèm và cách đọc âm ONYOMI và KUNYOMI rất tiện lợi. Nhưng chỉ tiếc một điều là chỉ có 100 chữ Kanji để luyện viết, lúc đầu mình cứ tưởng là 200 chữ Kanji, con số này đối với giá tiền trên thì mình nghĩ hơi ít. Nếu có thể bỏ qua vấn đề trên thì mình nghĩ đây là cuốn sách rất tuyệt.

Độc giả Nguyễn Hồng Nhật Minh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách khổ to, hướng dẫn cặn kẽ từ cách viết chữ, cách đọc ON/KUN đến những cách dùng thông thường của từ. Mỗi trang là 1 từ, có kẻ ô rõ ràng để luyện viết. Sách còn sơ lược về kanji để người học hiểu thêm, ngoài ra còn có một số nguyên tắc khi viết kanji, rồi phân loại từ theo bộ chính nữa. Nhưng theo mình thì vài từ đầu còn chia theo thứ tự dễ đến khó, nhưng càng về sau thì độ khó dễ lại lộn xộn với nhau. có vẻ như được sắp xếp theo nghĩa của từ thì phải. Nhưng thật ra nếu cố gắng luyện thì những từ cơ bản này cũng không phải khó lắm.

Độc giả nguyễn lâm nhường nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Rất tốt cho việc luyện kanji về ưu điểm nó hoàn toàn hoàn hảo cho việc viết hay phát âm rõ các hán tự các nét viết theo thứ tự còn về nhược điểm thì có lẽ cho quá ít hoặc không có cụm từ cho hán tự đó nên viết học và nhớ rõ phát âm của chữ bị nhầm lẫn và hay quên còn nên bổ sung thêm bộ thủ cho những hán tự có nhiều nét vì những bộ thủ sẽ giúp người học dễ nhớ chữ hơn cuốn sách này theo tôi thấy đã hay rồi nhưng nếu đáp ứng được hết những yêu cầu trên của tôi thì sẽ hay hơn nữa sẽ giúp những người mới bắt đầu học chữ kanji sẽ trở nên đơn giản và sẽ hiểu hơn

Độc giả Phạm Thị Thủy nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

đây là quyển sách phù hợp với những bạn mới tiếp xúc với tiếng nhật, sách giúp cho người học hiểu rõ về cách học chữ kanji, biết được cách viết chữ, thứ tự viết các nét trong 1 chữ để khi viết chữ tránh việc viết sai hoặc không hiểu cách viết. hơn nữa trong mỗi 1 chữ có phần từ mới để người học hiểu rõ hơn việc áp dụng các chữ kanji trong học tiếng nhật. qua quyển sách này ta không chỉ học được cách viết chữ, nghĩa của chữ mà còn học được một số lượng từ mới nhất định làm nền tảng để học tiếng nhật sau này.

Độc giả Nguyen Phuc Cao Minh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Với 100 chữ kanji cơ bản , những ai mua quyển sách này sẽ có thời gian được tập viết từng chữ hán tự để có thể ghi nhớ trong đầu sách có đầu đủ âm ON , âm KUN hay chữ HÁN VIỆT cần ghi nhớ, mỗi ngày bỏ ra 30 phút để tập viết từng chữ trong quyển sách này có thể giúp bạn nhớ 100 chữ cơ bản kanji. Hi vọng Tiki có tập 2 vì chắc chắn rằng mình sẽ mua nó.

Gợi ý nhỏ : trước khi tập viết từng chữ , các bạn nên bỏ chút thời gian để đọc qua lời nói đầu ở đầu quyển sách , nó giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc của chữ kanji cũng như các học kanji.

Độc giả TOSHIROU nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Daisy LN nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình đã mua quyển này cách đây không lâu và cảm thấy hữu dụng để tập luyện nhớ hết 100 chữ Kanji căn bản. Đối với bất kỳ ngôn ngữ nào, thì việc nắm chắt từ căn bản rất cần thiết. Mình rất thích những trang đầu tiên giải thích rất cặn kẽ về cách trình bày, cách đọc theo âm Hán, âm Nhật, và lịch sử cũng như phân loại tiếng Nhật hay hán tự. Qua đó, mình có một tiền đề để khi luyện tập sẽ có “cảm nhận” tốt về mặt chữ và cách đọc âm hơn, và cũng biết liên hệ liên tưởng để tăng khả năng nhớ. Mỗi một trang của quyển này trình bày cách viết 1 chữ chính, và có liệt kê các chữ phát triển từ chữ đó thường dùng trong tiếng Nhật. Mỗi ô dùng để viết có kích thước khá to, và số ô cũng nhiều, giấy cũng khá dày, thế nên một nửa số ô mình dùng bút chì chia nhỏ số ô ra nữa để viết được nhiều, một nửa số ô còn lại mình có thể để dành để luyện viết thư pháp. Nhìn chung, đây là quyển tập luyện cho mình một cảm nhận rất tốt.

Độc giả Trần Nhi nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình mới mua quyển sách này cách đây không lâu từ Tiki. Đây là cuốn sách mình cảm thấy rất thích ngay khi nhận được hàng từ bê Tiki. Khổ sách lớn, chữ to nên rất ưng, giấy loại xịn, không sợ bị rách khi tẩy khi dùng bút chì. Mỗi từ kanji được giới thiệu cụ thể trên một trang riêng biệt với đầy đủ các cách phát âm onyomi và kunyomi rất thuận tiện cho người học. Nhờ quyển sách này mà mình phần nào nâng cao được trình độ. Cảm ơn Tiki đã mang đến sản phẩm rất bổ ích và thú vị.

Độc giả vta thu nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Nếu bạn nào chuẩn bị hoặc vừa nhập môn tiếng Nhật thì đây là cuốn sách không thể bỏ qua để học Hán tự. Mở đầu sách đã giới thiệu sơ lược về lịch sử cũng như về cách viết, các loại nét, cách kết hợp từ và cách đọc của Hán tự. Mỗi từ được giới thiệu riêng trên một trang riêng biệt cùng đầy đủ các cách phát âm onyomi và kunyomi, với các ví dụ cụ thế. Đối với tiếng Nhật nói chung và Hán tự nói riêng, thứ tự viết các nét trong một từ là hết sức quan trọng, nên sách có hướng dẫn cụ thể về điều này. Ngoài ra, khổ sách và ô tập viết khá rộng rất phù hợp để tập viết.

Độc giả Hồng Mỹ Võ Thị nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

sách to hơn e tưởng ,sách k khác gì so với trong hình

Độc giả Tom Cruise_EI nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Chất lượng tốt nhưng giá thành rẻ, giấy cứng viết rất tốt.

Độc giả phạm hoàng nhơn nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Hài lòng. giấy tốt đóng gói cẩn thận sạch sẽ. sách này rất bổ ích. kết hợp với kanji look and learn thì dễ nhớ hơn

Độc giả Mai Hieu nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Quyển sách hướng dẫn khá chi tiết và đầy đủ về 1 số hán tự cơ bản. Mình đang tự học Kanji nên cứ theo hướng dẫn của sách và viết theo các nét sẽ nhớ nhanh chóng mặt chữ

Độc giả Hà Mỹ Thảo Nhi nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Quyển sách này rất hay, giải thích dễ hiểu, đúng là quyển mình cần! Các anh chị nào muốn học kanji thì nên tham khảo học thử quyển này!

Độc giả Stark Jame nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Đây quả là một cuốn học Kanji hiệu quả bên cạnh Kanji Look and learn thần thánh. Quả là một sự cứu tinh với một người ban đầu e ngại việc tập viết Kanji như mình. Cuốn sách thực sự đã thay đổi điều đó, hướng dẫn viết to, rõ ràng, luyện tập được rất nhiều. Một mẹo nhỏ của mình khi học Kanji hoặc viết tiếng nhật lúc ban đầu là viết vở Oli, vậy nên, trình độ viết Kanji của mình đã được Cải thiện nhờ vào cuốn sách này kết hợp với mẹo đó. Một điểm cộng nữa là tiki giao hàng nhanh quá, cảm ơn TiKi rất nhiều.

Độc giả Phan Thị Thanh Huyền nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Cuốn sách thật sự bổ ích cho bạn náo mới học chữ Kanji. Mình có thể luyện tập nhiều để nhớ mặt chữ. Đặc biệt là thứ tự nét chữ. Cuốn sách hướng dẫn rất chi tiết để mình có thể viết đúng chữ Kanji hoàn hảo. Nó giống quyển tập viết khi mình còn họ ở cấp 1 vậy.

Độc giả Cheese nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Trước hết Tiki giao hàng rất đúng thời hạn định trước. Về sản phẩm thì sách có form chữ to đậm rõ ràng , khổ sách to và chất lượng giấy in tốt. Mình mới học tiếng Nhật nên đã tìm các lọai sách có thể hỗ trợ mình trong việc học và mình đã tìm thấy cuốn này trên Tiki. Cũng là lần đầu mua hàng ở đây nên cũng băn khoăn về chất lựơng nhưng khi nhận sách thì rất là hài lòng. Nói chung thì rất thích hợp để luỵên viết chữ và cũng thích hợp với những bạn mới bắt đầu học tiếng Nhật.

Độc giả Nguyễn Hiền nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình mua 2 cuốn học kanji cả tập 1 và 2 được kèm thêm quà tặng nhỏ từ dove( 2 gói dầu gội và 2 gói dầu xả ), sách khổ to bằng tờ giấy A4 nhìn rõ ràng và ghi chú trong từng chữ kanji cũng rất chi tiết,dễ hiểu, giúp việc luyện tập và học cho cả con nít và người lớn đều được, khá hài lòng về dịch vụ chuyển phát nhanh của Tiki và sản phẩm này vì giá cả hợp lý lại còn được thêm quà tặng dù nhỏ nhưng lại khiến người nhận cảm thấy vui.

Độc giả Nguyễn Thu Hương nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Quyển sách rất to phải tầm size A4 nên rất dễ dàng để luyện tập. Sách cũng cung cấp đầy đủ âm đọc hán nhật nên rất tiện sử dụng. Đây quả thật là một quyển sách đáng mua vì học kanji rất khó nên nhờ có quyển sách này mà việc học đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu sách có thêm mẹo nhớ kanji thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Nhưng bù lại thì luyện tập nhiều thì sẽ ổn thôi. Với mức giá như thế này thì mình nghĩ cũng không phải là đắt. Hợp túi tiền.

Độc giả Lê Ngân nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Hoàng Anh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Cảm nhận đầu tiên của một đứa mới bắt đầu chập chững học tiếng Nhật như mình là sách to, bìa cứng, giấy trắng mịn, thích dã man con ngan luôn ấy. Vì tính mình phải đẹp mới chịu học nên với quyển sách như thế này thì mình sẽ siêng hết cỡ mà luyện viết chắc rồi :)) Đầu sách là phần giới thiệu về Kanji, cách phát âm, cách đọc on và kun, cách tra cứu Kanji trong từ điển tiếng Nhật, cách viết… dài hẳn 6 trang nhưng nên đọc, cá nhân mình đọc thấy cũng rất thú vị nữa.

Độc giả Liễu Hồ nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách in trên giấy trắng đẹp, dày. Cuốn sách rất hữu ích cho những ai bắt đầu học tiếng Nhật vì hướng dẫn viết chữ Hán tự cùng cách đọc một cách cụ thể, chi tiết và từng bước một. Tuy nhiên, khổ sách khá to, hơn cả khổ a4 nên việc đem đi lại hơi bất tiện. Ngoài ra, mỗi tập sách chỉ là 100 chữ Kanji thôi, phải mua cả hai tập (1 và 2) thì mới là 200 chữ Kanji như nhan đề cuốn sách. Giá bìa khá cao. Tuy nhiên, sách vẫn đáng mua và cần thiết

Độc giả heo ngox nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Thu Ngân nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Trần Phương Thảo nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình đang học hán tự, nó là một bảng chữ cái khó nên đòi hỏi phải rèn luyện viết nhiều mới nhớ mặt chữ, thấy trên tiki có bán cuốn này nên sẵn tiện mua luôn. Bao gồm 100 chữ từ đơn giản đến phức tạp, trình bày khá bắt mắt và giải thích dễ hiểu nữa. Hình như có cuốn hai nữa thì phải, cuốn một thì xoay quanh những chữ hán tự quen thuộc, có kèm cả ghi chú về bộ thủ phía sau sách tiện cho việc tra cứu các từ. Ô kẻ to dễ viết, mỗi ngày viết chừng vài lần với 1 từ rồi cuối tuần viết lại từ đó sẽ nhanh thuộc hơn. Mỗi hán tự có kèm ví dụ các từ ghép của nó giúp nâng cao luôn vốn từ vựng, kèm âm on và âm kun nữa. Nói chung đây là cuốn sách luyện viết hán tự rất cần thiết đối với những bạn mới học hán tự sẽ tạo nền tảng vững chắc sau này

Độc giả Min Chan nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình mua sách này cùng hai cuốn Hiragana và Katagana. Cuốn này được cái to cỡ trang A4 á các bạn, bìa cứng đẹp, giấy tốt, mực in không bị nhoè. Đầu sách có giới thiệu lịch sử của chữ Kanji đọc thấy hay hay. Có chừa phần tập viết chữ được kẻ ô to nên khá dễ viết :”))) mình mua cuốn này về thì đi photo ra hai ba bản để luyện dần. Hơi buồn cái là mình tìm tập hai trên tiki mà không thấy mong tiki mau nhập về để phục vụ nhu cầu của khách hàng :”)

Độc giả Robin Nico nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Lê Thị Thanh Loan nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Nguyễn Trinh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Về chất lượng in ấn, sách rất ok. Nhận được sách mình rất hài lòng vì bìa sách cứng cáp, giấy dày, in rõ ràng, chia bố cục rất hợp lý, dễ nhìn.

Về nội dung, sách khá cụ thể và chi tiết. Đơn giản để hiểu và ứng dụng. Mỗi bộ chữ có thêm phần từ vựng mở rộng để dễ hình dung.

Bạn nên có 1 quyển vở tập viết, để khi học bộ chữ nào có thể học viết lại luôn các từ được đưa ra làm ví dụ ở mỗi đầu trang. Vừa học thuộc bộ chữ, vừa học thuộc từ mới luôn

Độc giả Yu Chan nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Để có thể viết được chữ tiếng Nhật, đặc biệt là chữ Kanji quả thật không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng từ khi có cuốn sách này, việc học của mình trở nên dễ dàng hơn hẳn. Sách có khổ lớn, chữ viết mẫu rõ ràng, có ghi cách đọc, còn có hướng dẫn viết từng nét nữa, thật tuyệt ! Ở phần đầu sách có giới thiệu về các loại chữ viết trong tiếng Nhật, lịch sử của chữ Kanji, giúp người học phần nào hiểu thêm về ngôn ngữ Nhật Bản. Nói chung quyển sách này rất tuyệt vời và hữu dụng.

Độc giả Kim Hồng nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Đầu tiên hình thức sách to, bìa đẹp, giấy đẹp, rõ ràng, ưng ý dễ sợ còn về nội dung dễ học, dễ hiểu, dễ thuộc,có chỉ đọc âm ON âm KUN, nghĩa của chữ, cách dùng, từng chữ kanji một, chỉ từng nét viết, có chia ô sẳn cho mình tập viết chữ, giấy gôm, xóa ok lắm. ko bị trầy giấy hoặc rách giấy.Tóm lại quá ok thích hợp cho những bạn mới bắt đầu học, ah nếu học trước 70 bộ cơ bản thì quyển này nhìn vô tập học 1 tuần là xong hết 200 chữ cơ bản.

Độc giả LanChi nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình muốn rèn luyện thêm về Kanji nên rất để ý đến những quyển sách luyện tập về kanji. Mình cũng đã băn khoăn rất nhiều khi quyết định mua quyển sách này, thấy nhận xét của mọi người về cuốn sách rất tốt nên quyết định mua. Nhưng cuốn sách này mình thấy chữ Kanji ít, chỉ có thiết kế to thôi. Mình thấy đề là 200 chữ kanji căn bản nhưng mình thấy không đủ như vậy. Bạn nào có học về tiếng nhật và có biết về chữ Kanji rồi thì mình nghĩ quyển sách này cũng không cần thiết.

Độc giả Nga Tran nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Tiếng Nhật vốn là một ngôn ngữ khó nhằn và đầy thử thách cho những người muốn chinh phục nó. Sau khi chinh phục xong 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana thì những tưởng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng nhưng không phải vậy, bạn phải bắt đầu học chữ Kanji với số lượng gần 2000 chữ với đủ nét ngang dọc, lên xuống,..và bạn sẽ thực sự cảm thấy bối rối vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Quyển sách này sẽ giúp ích cho bạn. Quyển sách tập hợp 200 chữ kanji căn bản nhất, qua đó ta sẽ học được cách đọc, ý nghĩa, số nét hình thành, bộ chính của nó, các từ thông dụng và sau đó là phần tập viết bên dưới. Có điều là trên Tiki mình chỉ thấy quyển 1 mà không thấy quyển 2 đâu cả.

Độc giả ngô quý nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình thực sự gặp khó khăn khi học kanji.nên khi biết được cuốn này mình mua ngay.sách có chất lượng giấy rất tốt và bìa đơn giản đẹp.có phiên âm tiếng việt rõ ràng và được sắp xếp rất tốt bên cạnh đó từng trường hợp của chữ kanji sử dụng cũng được liệt kê rõ ràng,những từ thường xuất hiện. Mình muốn tìm cuốn 2 để mua tiếp nhưng có vẻ chưa có. Rất phù hợp cho những bạn bắt đầu học tiếng nhật.cuốn này chỉ gồm 100 chữ nên hơi ít . Kết luận là mình rất tâm đắc với cuốn sách này.

Độc giả Lê Liên nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách được biên soạn vô cùng khoa học. Ngoài việc dạy cách viết từng chữ còn có nghĩa, cách đọc và những từ có sử dụng chữ đó. Trước đây, mình có mua một cuốn dạy kanji rồi nhưng chỉ dạy cách viết chứ không cho biết nghĩa, người dùng không thể tự học được. Cuốn này thì hoàn toàn thuyết phục mình, từ khi mua về mình có hứng thú học kanji hơn. Có điều sách nên được thiết kế thêm phần bài tập để luyện nhớ các chữ đã học. Hi vọng tiki sẽ bán cả phần 2 của sách này để mình mua cho trọn bộ.

Độc giả Đoàn Trang nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Kanji là chữ khó nhất trong bảng chữ cái tiếng Nhật mà hầu như ai cũng ngại trong việc học chữ kanji. Quyển sách này giúp mình biết được thứ tự các nét của chữ, thứ tự nét chính , nét phụ. Tập viết chữ một cách có thứ tự, logic sẽ giúp mình nhớ được chữ nhanh hơn. Ngoài ra sách còn mở rộng thêm cho ta một số lượng vốn từ mới, phiên âm, cách đọc. Chất lượng giấy tốt, trang sách kẻ các ô vuông giúp mình viết đều và đẹp hơn, đúng kiểu vở tập viết luôn.

Độc giả nguyễn thị bích hòa nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả thảo nguyên nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách rất tuyệt,khổ to,chữ to,giấy và bìa đều rất cứng cáp,chịu được bút chì và bút nguyên tử.Sắp tới mình sẽ mua bút viết bằng mực tàu để thử sức chịu của giấy. Phần trình bày trong sách cũng rất rõ ràng,phiên âm cả cách đọc On và Kun,rất thuận tiện cho những người mới bắt đầu làm quen với chữ Kanji.Với lại sách còn trình bày giản lược về lịch sử ra đời của Kanji,còn phân loại ra các dạng của Kanji nữa,giúp người học thuận tiện ghi nhớ dù có tự học đi chăng nữa. Nói chung là quyển này rất phù hợp cho những ai muốn và mới làm quen với chữ Kanji của người Nhật =v=

Độc giả Bùi Thị Mỹ Diệu nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhận sách là sách to, bìa cứng. Giấy bên trong rất dày nên khi viết không sợ bị hằn qua bên trang kế tiếp. Sách trình bày dể hiểu, có âm hán- việt đi kèm và cách đọc âm ONYOMI và KUNYOMI rất tiện lợi. Nhưng chỉ tiếc một điều là chỉ có 100 chữ Kanji để luyện viết, lúc đầu mình cứ tưởng là 200 chữ Kanji, con số này đối với giá tiền trên thì mình nghĩ hơi ít. Nếu có thể bỏ qua vấn đề trên thì mình nghĩ đây là cuốn sách rất tuyệt.

Độc giả Nguyễn Hồng Nhật Minh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Sách khổ to, hướng dẫn cặn kẽ từ cách viết chữ, cách đọc ON/KUN đến những cách dùng thông thường của từ. Mỗi trang là 1 từ, có kẻ ô rõ ràng để luyện viết. Sách còn sơ lược về kanji để người học hiểu thêm, ngoài ra còn có một số nguyên tắc khi viết kanji, rồi phân loại từ theo bộ chính nữa. Nhưng theo mình thì vài từ đầu còn chia theo thứ tự dễ đến khó, nhưng càng về sau thì độ khó dễ lại lộn xộn với nhau. có vẻ như được sắp xếp theo nghĩa của từ thì phải. Nhưng thật ra nếu cố gắng luyện thì những từ cơ bản này cũng không phải khó lắm.

Độc giả nguyễn lâm nhường nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Rất tốt cho việc luyện kanji về ưu điểm nó hoàn toàn hoàn hảo cho việc viết hay phát âm rõ các hán tự các nét viết theo thứ tự còn về nhược điểm thì có lẽ cho quá ít hoặc không có cụm từ cho hán tự đó nên viết học và nhớ rõ phát âm của chữ bị nhầm lẫn và hay quên còn nên bổ sung thêm bộ thủ cho những hán tự có nhiều nét vì những bộ thủ sẽ giúp người học dễ nhớ chữ hơn cuốn sách này theo tôi thấy đã hay rồi nhưng nếu đáp ứng được hết những yêu cầu trên của tôi thì sẽ hay hơn nữa sẽ giúp những người mới bắt đầu học chữ kanji sẽ trở nên đơn giản và sẽ hiểu hơn

Độc giả Phạm Thị Thủy nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

đây là quyển sách phù hợp với những bạn mới tiếp xúc với tiếng nhật, sách giúp cho người học hiểu rõ về cách học chữ kanji, biết được cách viết chữ, thứ tự viết các nét trong 1 chữ để khi viết chữ tránh việc viết sai hoặc không hiểu cách viết. hơn nữa trong mỗi 1 chữ có phần từ mới để người học hiểu rõ hơn việc áp dụng các chữ kanji trong học tiếng nhật. qua quyển sách này ta không chỉ học được cách viết chữ, nghĩa của chữ mà còn học được một số lượng từ mới nhất định làm nền tảng để học tiếng nhật sau này.

Độc giả Nguyen Phuc Cao Minh nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Với 100 chữ kanji cơ bản , những ai mua quyển sách này sẽ có thời gian được tập viết từng chữ hán tự để có thể ghi nhớ trong đầu sách có đầu đủ âm ON , âm KUN hay chữ HÁN VIỆT cần ghi nhớ, mỗi ngày bỏ ra 30 phút để tập viết từng chữ trong quyển sách này có thể giúp bạn nhớ 100 chữ cơ bản kanji. Hi vọng Tiki có tập 2 vì chắc chắn rằng mình sẽ mua nó.

Gợi ý nhỏ : trước khi tập viết từng chữ , các bạn nên bỏ chút thời gian để đọc qua lời nói đầu ở đầu quyển sách , nó giúp bạn hiểu rõ hơn về nguồn gốc của chữ kanji cũng như các học kanji.

Độc giả TOSHIROU nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Độc giả Daisy LN nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình đã mua quyển này cách đây không lâu và cảm thấy hữu dụng để tập luyện nhớ hết 100 chữ Kanji căn bản. Đối với bất kỳ ngôn ngữ nào, thì việc nắm chắt từ căn bản rất cần thiết. Mình rất thích những trang đầu tiên giải thích rất cặn kẽ về cách trình bày, cách đọc theo âm Hán, âm Nhật, và lịch sử cũng như phân loại tiếng Nhật hay hán tự. Qua đó, mình có một tiền đề để khi luyện tập sẽ có “cảm nhận” tốt về mặt chữ và cách đọc âm hơn, và cũng biết liên hệ liên tưởng để tăng khả năng nhớ. Mỗi một trang của quyển này trình bày cách viết 1 chữ chính, và có liệt kê các chữ phát triển từ chữ đó thường dùng trong tiếng Nhật. Mỗi ô dùng để viết có kích thước khá to, và số ô cũng nhiều, giấy cũng khá dày, thế nên một nửa số ô mình dùng bút chì chia nhỏ số ô ra nữa để viết được nhiều, một nửa số ô còn lại mình có thể để dành để luyện viết thư pháp. Nhìn chung, đây là quyển tập luyện cho mình một cảm nhận rất tốt.

Độc giả Trần Nhi nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Mình mới mua quyển sách này cách đây không lâu từ Tiki. Đây là cuốn sách mình cảm thấy rất thích ngay khi nhận được hàng từ bê Tiki. Khổ sách lớn, chữ to nên rất ưng, giấy loại xịn, không sợ bị rách khi tẩy khi dùng bút chì. Mỗi từ kanji được giới thiệu cụ thể trên một trang riêng biệt với đầy đủ các cách phát âm onyomi và kunyomi rất thuận tiện cho người học. Nhờ quyển sách này mà mình phần nào nâng cao được trình độ. Cảm ơn Tiki đã mang đến sản phẩm rất bổ ích và thú vị.

Độc giả vta thu nhận xét về tác phẩm Tự Học Viết Tiếng Nhật 200 Chữ Kanji Căn Bản (Tập 1)

Nếu bạn nào chuẩn bị hoặc vừa nhập môn tiếng Nhật thì đây là cuốn sách không thể bỏ qua để học Hán tự. Mở đầu sách đã giới thiệu sơ lược về lịch sử cũng như về cách viết, các loại nét, cách kết hợp từ và cách đọc của Hán tự. Mỗi từ được giới thiệu riêng trên một trang riêng biệt cùng đầy đủ các cách phát âm onyomi và kunyomi, với các ví dụ cụ thế. Đối với tiếng Nhật nói chung và Hán tự nói riêng, thứ tự viết các nét trong một từ là hết sức quan trọng, nên sách có hướng dẫn cụ thể về điều này. Ngoài ra, khổ sách và ô tập viết khá rộng rất phù hợp để tập viết.

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Bạn đang xem bài viết Quy Tắc Cơ Bản Viết Chữ Kanji Trong Tiếng Nhật trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!