Xem Nhiều 5/2023 #️ Phòng Tổ Chức Cán Bộ # Top 14 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 5/2023 # Phòng Tổ Chức Cán Bộ # Top 14 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Phòng Tổ Chức Cán Bộ mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1655/SGDĐT-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Bình Dương, ngày 18 tháng 10 năm 2011

V/v hướng dẫn thực hiện chế độ nghỉ phép hàng năm

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã;

– Các trường trung học phổ thông;

– Các trường trung cấp chuyên nghiệp;

– Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ    tỉnh Bình Dương;

– Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh;

– Các trung tâm GDTX-KT-HN huyện, thị xã.

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

Căn cứ Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về chế độ nghỉ phép của công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng ngành giáo dục và đào tạo như sau:

1. Các hình thức nghỉ phép:

1.1. Nghỉ phép năm:

– Giải quyết cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc khối hành chính, phục vụ.

– Số ngày nghỉ: Thực hiện theo quy định tạiĐiều 74 Bộ luật Lao động năm 1994, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi và Thông tư số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994, cụ thể:

Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương làm việc trong điều kiện bình thường nên được giải quyết nghỉ phép 12 ngày/năm, nếu có thời gian công tác từ 05 năm trở lên thì được tính ngày nghỉ cộng thêm như sau:

+ Thời gian làm việc có đủ 05 năm đến dưới 10 năm thì được nghỉ thêm 01 ngày;

+ Thời gian làm việc có đủ 10 năm đến dưới 15 năm thì được nghỉ thêm 02 ngày;

+ Thời gian làm việc có đủ 15 năm đến dưới 20 năm thì được nghỉ thêm 03 ngày;

+ Thời gian làm việc có đủ 20 năm đến dưới 25 năm thì được nghỉ thêm 04 ngày;

+ Thời gian làm việc có đủ 25 năm đến dưới 30 năm thì được nghỉ thêm 05 ngày;

+ Thời gian làm việc có đủ 30 năm đến dưới 35 năm thì được nghỉ thêm 06 ngày.

1.2. Nghỉ phép hè:

1.2.1.

Đối với viên chức phụ trách các phòng chức năng (phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng Nghe nhìn/Lab, phòng Vi tính), giáo viên trực tiếp dạy lớp ở các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị: Chỉ giải quyết nghỉ phép trong hè và thời gian giải quyết nghỉ phép không quá 60 ngày.

Lưu ý

:

Thủ trưởng các đơn vị không giải quyết cho viên chức nghỉ phép hè trong thời gian được đề nghị đi làm công tác coi thi, chấm thi.

1.2.2.

Đối với viên chức phụ trách các phòng chức năng (phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, phòng Nghe nhìn/Lab, phòng Vi tính), giáo viên trực tiếp dạy lớp ở các trường trung cấp chuyên nghiệp: Thời gian nghỉ hàng năm là 08 tuần, bao gồm: nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ và nghỉ hè.

Căn cứ vào kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên một cách hợp lý, đúng quy định.

1.3. Nghỉ ốm đau:

Áp dụng từ Điều 8 đến Điều 12 củaNghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1.4. Nghỉ thai sản:

Áp dụng từ Điều 13 đến Điều 17 của Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

1.5. Nghỉ đám cưới:

– Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng kết hôn: Được nghỉ phép 03 ngày.

– Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng tổ chức kết hôn cho con: Được nghỉ phép 01 ngày.

1.6.  Nghỉ đám tang:

Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng có cha mẹ ruột, cha mẹ vợ (hoặc chồng), vợ (hoặc chồng), con chết: Được nghỉ phép 03 ngày.

1.7. Nghỉ việc riêng:

Chỉ được giải quyết khi Thủ trưởng đơn vị xác nhận nhằm đảm bảo cho đơn vị hoạt động bình thường.

2. Thẩm quyền giải quyết nghỉ phép:

2.1. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Cấp giấy phép cho

– Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương;

– Công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng của đơn vị trực thuộc nghỉ phép ngoài tỉnh, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng quá 03 ngày/lần;

– Công chức, nhân viên hợp đồng làm việc tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện, thị xã, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương:

Cấp giấy nghỉ phép cho viên chức, nhân viên hợp đồng đơn vị mình trong các trường hợp: nghỉ phép hè trong tỉnh, nghỉ thai sản, nghỉ đám cưới, nghỉ đám tang, nghỉ ốm đau, nghỉ việc riêng tối đa 03 ngày/lần.

2.3 Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã:

Cấp giấy phép cho công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc phạm vi phòng giáo dục và đào tạo quản lý hoặc có thể phân cấp giải quyết nghỉ phép cho các trường trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo. Văn bản phân cấp giải quyết nghỉ phép phải gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng TCCB) trước ngày 30/11/2011.

3. Hồ sơ xin nghỉ phép:

gồm có

– Đơn xin nghỉ phép (theo mẫu), có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị;

– Bản photo y chứng của bệnh viện hoặc giấy cho phép nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội của bệnh viện, có bản chính để đối chiếu (trường hợp nghỉ ốm đau);

– Bản photo giấy đăng ký kết hôn (trường hợp nghỉ đám cưới);

– Các giấy tờ minh chứng lý do xin nghỉ phép.

4. Mẫu giấy nghỉ phép:

Thực hiện theo mẫu quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ (Mẫu 1.16 – đính kèm).

Công văn này thay thế Công văn số 56/GDĐT/TCCB ngày 26/02/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về chế độ nghỉ phép của CB-GV-CNV./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc;

– Phòng ban Sở GDĐT;

– Lưu: VT, TCCB, L.62

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Thế Phương

Phòng Tổ Chức Hành Chánh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

(Dành cho các đối tượng học đúng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu Nhà trường)

Sinh ngày ………. tháng ………. năm …………………

Đơn vị công tác : ……………………………………….

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: …………………………………………….

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành:……………………………………………. năm :……….

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về tăng cường học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ viên chức. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tôi đã tiếp tục tham gia đăng ký xét tuyển Nghiên cứu sinh tại:……………………………………… với chuyên ngành:…………………………………………………………

Hiện nay tôi đã được cơ sở đào tạo ra Quyết định công nhận nghiên cứu sinh đợt …. năm ………; Quyết định giao đề tài luận án Tiến sĩ, người hướng dẫn khoa học và đã có Giấy báo tập trung với thời gian học và nghiên cứu là ………….năm.

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện cho phép tôi được tham gia học tập, nghiên cứu. Tôi xin cam kết:

1. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định học tập tại cơ sở đào tạo và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;

2. Cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để trong thời gian học tập vẫn đảm bảo hoàn thành công việc do đơn vị và Nhà trường giao;

3. Phấn đấu hoàn thành khóa học đúng theo tiến độ của cơ sở đào tạo,

4. Nếu tự ý bỏ học không có lý do chính đáng phải bồi hoàn các khoản kinh phí được hưởng do Nhà nước và Nhà trường đã hỗ trợ trong thời gian đi học.

5. Sau khi hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp bản thân cam kết phục vụ Nhà trường lâu dài. Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ theo quy định sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí học tập do Nhà nước và Nhà trường quy định.

Tôi xin chân thành cám ơn !

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

(Dành cho các đối tượng học đúng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu Nhà trường)

Sinh ngày ………. tháng ………. năm …………………

Đơn vị công tác : ……………………………………….

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: …………………………………………….

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về tăng cường học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ viên chức, vừa qua tôi đã tham gia dự thi cao hoc chuyên ngành:………………………………………………….tại:………………………………..

Hiện nay tôi đã nhận được kết quả trúng tuyển và có giấy triệu tập học.

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện cho phép tôi được tham gia học tập. Tôi xin cam kết:

1. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định học tập tại cơ sở đào tạo và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;

2. Bản thân sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, công việc để trong thời gian học tập vẫn đảm bảo hoàn thành công việc Nhà trường giao;

3. Phấn đấu hoàn thành khóa học đúng theo tiến độ của cơ sở đào tạo.

4. Nếu tự ý bỏ học không có lý do chính đáng phải bồi hoàn các khoản kinh phí được hưởng do Nhà nước và Nhà trường đã hỗ trợ trong thời gian đi học.

5. Sau khi hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp bản thân cam kết phục vụ Nhà trường lâu dài. Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ theo quy định sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo do Nhà nước và Nhà trường quy định.

Tôi xin chân thành cám ơn !

Hà Nội, ngày ……. tháng…….. năm 2013

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Dành cho các đối tượng học đúng chuyên ngành đáp ứng nhu cầu Nhà trường) ( Dùng cho giảng viên tập sự)

Tên tôi là : ………………………………………….

Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ……………

Hiện là giảng viên tập sự tại khoa:………………………………………………

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: ………………………………………………

Tại: ……………………………………………………………………………….

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về tăng cường học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn đối với cán bộ viên chức, vừa qua tôi đã tham gia dự thi cao hoc chuyên ngành: …………………………tại:…………………………………

Hiện nay tôi đã nhận được kết quả trúng tuyển và có giấy triệu tập học.

Tôi viết đơn này kính đề nghị Ban giám hiệu Nhà trường tạo điều kiện cho phép tôi được tham gia học tập. Tôi xin cam kết:

1. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định học tập tại cơ sở đào tạo và phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, nghiên cứu;

2. Bản thân sẽ cố gắng sắp xếp thời gian, công việc, kinh phí học tập, để hoàn thành khối lượng giảng dạy trong thời gian tập sự;

3. Phấn đấu hoàn thành khóa học đúng theo tiến độ của cơ sở đào tạo.

4. Nếu tự ý bỏ học không có lý do chính đáng thì bản thân tôi xin chịu mọi hình thức xử lý của Nhà trường đối với cán bộ, viên chức.

5. Sau khi hoàn thành khóa học và nhận bằng tốt nghiệp bản thân cam kết phục vụ Nhà trường lâu dài. Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển nơi làm việc khi chưa đủ thời gian phục vụ theo quy định sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn kinh phí đào tạo do Nhà nước và Nhà trường quy định.

Tôi xin chân thành cám ơn !

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Của Cán Bộ Công Chức

Hôm nay AloGuru xin gửi đến bạn Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức. Đây là đơn xin nghỉ phép thường được dùng trong các việc riêng như nghỉ cuối năm, nghỉ cưới, nghỉ ốm.

1/ Quy trình xét duyệt đơn xin nghỉ phép

Bước 1: Các phòng chuyên môn tiếp nhận đơn xin nghĩ phép của CBVC và chuyển sang phòng HCTH. Thời gian: 1/2 ngày.

Bước 2: Phòng HCTH cử chuyên viên theo dõi. Chuyên viên theo dõi có trách nhiệm kiểm tra và tham mưu cho lãnh đạo phòng. Thời gian: 1/2 ngày.

Bước 3: Trình Lãnh đạo Trung tâm ký duyệt giấy nghĩ phép. Thời gian 1 ngày.

* Lưu ý: Quy trình trên căn cứ theo pháp lý: Bộ luật lao động, Luật cán bộ công chức, Nghị định 195/CP, Thông tu 07-LĐTBXH/TT.

2/ Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

– Mẫu đơn xin nghỉ phép của cán bộ công chức

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho cán bộ công chức, viên chức có thể áp dụng với các đối tượng:

Chia sẻ bài viết

Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc (Dành Cho Cán Bộ Công Chức)

Đơn xin nghỉ việc là một loại giấy tờ quan trọng làm cơ sở hợp lệ cho đề nghị thôi việc của bạn. Ở bài viết trước các bạn đã làm quen với mẫu đơn xin nghỉ việc không lương. Đó cũng là một mẫu đơn khá nhiều bạn đọc sử dụng và tải về trong thời gian gần đây.

Để giúp các bạn có căn cứ chuẩn để soạn được lá đơn xin thôi việc. Đặc biệt là đơn xin nghỉ việc của các cán bộ công chức nhà nước. Bài viết này mình sẽ cung cấp cho các bạn tham khảo mẫu đơn xin thôi việc mới nhất. Đây là mẫu dành cho cán bộ công chức.

Chú ý với các bạn là trong quá trình soạn đơn xin thôi việc

+ Câu từ phải rõ ràng;

+ Tránh các lỗi chính tả cơ bản;

+ Sử dụng dấu câu hợp lý;

+ Có đủ các lý do nghỉ việc thuyết phục.

Đơn xin nghỉ việc là một loại văn bản quan trọng. Chính vì vậy mà người soạn hoặc chủ thể muốn xin nghỉ việc cần chú ý. Nhất là câu từ phải logic, dễ hiểu, thể hiện đầy đủ và hợp lý các lý do khiến bạn muốn thôi việc. Đây là căn cứ để công ty có thể sẵn sàng giải quyết cho bạn nghỉ việc. Đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ quy định đã nêu trong hợp đồng lao động sau khi chấm dứt hợp đồng.

Bạn đang xem bài viết Phòng Tổ Chức Cán Bộ trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!