Xem Nhiều 2/2023 #️ Nằm Lòng Các Cụm Từ Cho Bài Writing Đạt Điểm Cao # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Nằm Lòng Các Cụm Từ Cho Bài Writing Đạt Điểm Cao # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Nằm Lòng Các Cụm Từ Cho Bài Writing Đạt Điểm Cao mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1. MỞ BÀI

Ví dụ, đề bài cho: “Teachers should be paid according to how much students learn.” How far do you agree with this statement?

Như vậy, câu đầu tiên của mở bài mình có thể viết như sau: “Teachers’ salary has become an endless discussion over the years.”

Mentioning the main areas covered in the essay: Đây là lúc bạn đề cập ngay đến những gì bạn sẽ viết trong thân bài. Ví dụ: “Personally, I strongly agree with this statement” hoặc  “Personally, I don’t find this statement completely justifiable”. Khi nói như vậy bạn đang “cover” những gì bạn sẽ viết trong thân bài. “I strongly agree” nghĩa là ở thân bài tôi sẽ đưa ra lí do vì sao đồng ý, còn “not completely justifiable” nghĩa là ở thân bài tôi sẽ có cả những lí do vì sao câu nói đúng và lí do vì sao nó không đúng.

2. THÂN BÀI

Nên mở đầu câu topic sentence bằng một Linking word. Một số ví dụ:

–         First/ Firstly/ First of all,…

–         In the first place,..

–         First and Foremost,…

–         To begin/start with,…

–         What is of utmost importance is…

–         What should be the priority is…

–         What holds the most importance is…

Sau các mẫu câu đó là một cụm danh từ (Noun Phrase)

Ví dụ: “Happiness is considered very important in life. What are the best ways to be happy?”

Đoạn thân bài đầu tiên sẽ mở đầu bằng: “To begin with, what holds the most importance is a positive attitude to life”

Tuy nhiên, bạn cần linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc câu, vì trên hết, đây cũng chỉ là những gợi ý.

3. KẾT LUẬN

Đầu tiên, chúng ta cùng trao đổi về một số linking words để báo hiệu cho phần kết bài:

– In conclusion/To conclude/To sum up.

– All in all/ All things considered/ Taking everything into account/ consideration.

– Finally/Lastly.

Các Cụm Từ Nằm Lòng Của Cao Thủ Writing

A. Introduction (Mở bài):

To begin with, … : Để bắt đầu

Before seeing through the essay, some points need to be highlighted here: Trước khi vào toàn bài, có một số điểm cần lưu ý

Many people think …, but other do not agree: Rất nhiều người nghĩ rằng …, nhưng số khác lại không đồng ý như vậy

It is generally agreed today that… : Ngày nay, hầu hết mọi người đều đồng ý việc …

Let us start by considering the facts: hãy bắt đầu bằng việc xem xét những chứng cứ

The first thing that needs to be said is : Điều đầu tiên cần được nhắc đến là …

First and foremost: trước hết

It is true/ clearly/ obvious/ noticeable that …: Sự thật là …/ Rõ ràng là …/ Đáng chú ý là …

Ex: Let us start by considering the facts that men were highly respected than women in the past. The Masculinity in Chinese Culture had killed many beautiful spirits of the women who wanted to be outstanding and totally devoted to the society.

B. Body (Thân bài):

It is undeniable that: Không thể phủ nhận rằng

For the great majority of people: Hầu hết mọi người

Take … for instance: Lấy … làm ví dụ

In addition to this situation, there are still some … : Thêm vào đó, vẫn còn một số …

We live in a world, in which …: Chúng ta sống ở một thế giới, mà …

Another way of looking at this question is to … : Một cách tiếp cận khác với câu hỏi này là

One should, however, not forget that …: Tuy nhiên, chúng ta không nên quên rằng

According to some expert: Theo một số chuyên gia

We can not ignore the fact that… : Chúng ta không thể lãng tránh sự thật là …

It seems to confirm the idea that …: Một ý kiến khác chắc chắn rằng …

On the other hand, we can observe/ notice/ see that: Mặt khác, chúng ta có thể để ý thấy rằng …

The other side of the coin is that …: Mặt khác, vấn đề nằm ở chỗ …

Doubtless … / No doubt … : Không còn nghi ngờ gì nữa

The most striking feature of this problem is … : Đặc điểm nổi bật hơn cả của vấn đề này là …

If on the one hand it could be said that … the same is not true for … : Một mặt chúng ta có thể nói rằng …, nhưng điều tương tự không đúng với …

Ex:According to some expert, genes of the twins might not exactly the same. One may have the gene for digesting milk and another may not. Take the case of Nick Vujicic for instance, he is disabled, but nothing can stop him to go on his ambition. Going around the world, spreading out the inspiration, he could help thousands of people find their way back to life. The most striking feature of this problem is, Vietnamese students didn’t get access to the right teaching method. So, they feel that study another language is a real challenge to them and they can not afford to.

C. Closing (Kết bài):

Ex: From these arguments, one could conclude that women should both work outside to earn their living and stay at home, care for their child.

Taken everything into consideration… : Đem mọi thứ ra xem xét thì …

To draw the conclusion, one can say that …: Kết luận, có thể nói rằng …

From these arguments, one must / could conclude that … : Từ những thông tin trên, có thể kết luận rằng …

So it’s up to everybody to decide whether or not: Vì thế, việc này là tuỳ mọi người quyết định liệu có nên … hay không

The arguments presented … suggest that …/ prove that …/ would indicate that …: Những thông tin vừa trình bày … gợi ý rằng …/ chứng tỏ rằng …/

In conclusion, I can say that although: Kết luận, tôi có thể nói rằng mặc dù …

One should be suggested that: Gợi ý nên làm …

Perhaps, it should be drawn into 2 factors: Có lẽ, vấn đề nên được gói gọn ở 2 khía cạnh

Nevertheless, one should accept that … : Tuy nhiên, phải chấp nhận rằng

In brief/ In closing/ In conclusion/ On the whole, the problem has two main features, these are …: Tóm lại, vấn đề được gói gọn trong 2 đặc điểm chính, là …

Cách Viết Một Bài Essay Đạt Điểm Cao

Trong nhiều bài viết trước của HỌC THUÊ NET viết cho các bạn ở Việt Nam cách viết tiểu luận như bài Làm tiểu luận là gì? hay bài Cách viết tiểu luận khoa học có thể bạn đã có những sự tương đồng giữa bài tiểu luận ở Việt Nam và bài essay ở các trường quốc tế.

Trong bài viết này chúng toi sẽ hướng dẫn bạn viết một bài essay tốt và đạt điểm cao trong quá trình làm assignment, essay của thầy cô giáo. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh đến viết essay cho các trường ở Anh, Mỹ, Úc. Trong các bài sau với kinh nghiệm làm luận văn thuê Tiếng Anh của mình chúng tôi sẽ giới thiệu về cách làm luận văn thạc sĩ tiếng Anh

Lập kế hoạch viết essay: Hãy chuẩn bị sớm.

Ngay khi bạn được cho đề bài của bài luận, hay bắt đầu suy nghĩ về đề bài này: Làm sao để viết và viết như thế nào? có phải làm outline cho bài luận này không, phải tìm những thông tin hữu ích như thế nào? (Chẳng hạn như vào chúng tôi để tìm thông tin hữu ích hay đến dịch vụ viết essay và assignment chẳng hạn)

Hãy chuẩn bị bài luận sớm sẽ cho bạn cơ hội chuẩn bị bản nháp bài luận và trao đổi với bạn bè hoặc đến dịch vụ làm bài essay cũng rất dễ dàng hơn.

Chuẩn bị sách, tài liệu, giáo trình cho essay

Đọc có mục đích:

Bạn sưu tập được sách, tài liệu, báo cho bài essay và giờ phải đọc các sách, tài liệu đó. Đọc có mục đích sẽ giúp bạn tìm câu trả lời hoặc phát sinh ra câu hỏi mới hoặc ý kiến mới. Đọc có mục đích được hiểu là trước khi bạn đọc bạn phải tìm ra vấn đề. Ví dụ như nếu tôi đọc chỉ tìm công thức để làm bài tập thuê hoặc làm tiểu luận thuê chứ tôi không đọc lại kiến thức toàn bộ vấn đề.

Sử dụng nhiều nguồn thông tin

Hãy sử dụng công cụ quản lý thông tin.

Sử dụng những công cụ quản lý thông tin cho bài luận của bạn. Học thuê net khuyên dùng diigo và máy tính của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng những công cụ có sẵn như MS Office, Word, Excel để quản lý những bài viết và những sách, tài liệu. Trong khi đọc sách, tài liệu hãy ghi vào Word, Excel để ghi lại những thông tin quan trọng.

Hướng dẫn chống đạo văn

Trong một bài viết về nạn đạo văn tại Việt Nam thì Học thuê net đã nêu lên thực trạng về nạn đạo văn thô sơ ở Việt Nam. Nếu bạn đang học trường quốc tế thì hiển nhiên đã được “răn đe” về đạo văn của bạn.

Hiểu về câu hỏi

Viết bài luận thôi.

Là một dịch vụ viết essay, làm assignment chuyên nghiệp nhưng chúng tôi cũng tìm thấy cũng cần có một mẹo nhỏ để viết essay. Lúc bắt đầu làm essay hãy viết những cái gì bạn thấy, bạn quan tâm và đừng dể ý đến chính tả, câu chữ. Điều này giúp bạn có một ý tưởng ban đầu rất tốt cho quá trình viết tiếp theo.

Trong giai đoạn này bạn cũng có thể “Copy và Paste” những đoạn bạn tìm thấy ở đâu đó. Đừng lo vì ta còn có công đoạn sau. Bạn cũng có thể có một cái bảng trắng trong phòng học để mô hình hóa ý tưởng của bạn giống như mind map có thể là một công cụ hữu ích nếu bạn không thích bảng trắng mực xanh.

Cấu trúc của một bài luận nên như sau:

Phần giới thiệu (Introduction)

Kết luận tóm tắt ý tưởng chính và cho câu trả lời đến câu hỏi trong đề bài. Thông thường đối với dịch vụ viết thuê luận văn bài luận thì sẽ viết để có một câu hỏi ngụ ý rộng hơn.

Những chú ý trong viết essay

Tỷ lệ kết cấu như sau: Giới thiệu: 10% Thân bài: 85% Kết luận: 15% Nhiều sinh viên có thể lo lắng về phong cách viết của họ, nhưng bạn viết bằng những lời riêng thì thực sự là hữu ích, đặc biệt các bạn mới học tiếng anh hay chuẩn bị học đại học ở nước ngoài thì sẽ bỡ ngỡ do tư duy và phong cách viết khác nhau. Các bạn cũng chưa có tư duy logic để xử lý những vấn đề lớn. Do đó các bạn có thể cần dịch vụ tư vấn viết bài essay của HỌC THUÊ NET.

Một số lưu ý thêm cho các bạn viết essay

Dịch chuyển từ một đoạn này đến một đoạn khác có thể khó khăn nếu bạn chưa viết quen. Ở đây HỌC THUÊ NET gợi ý bạn một số cách chuyển từ ý này sang ý khác

http://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/essay-structure http://library.bcu.ac.uk/learner/writingguides/1.01%20Essays.htm

Phương Pháp Làm Ielts Writing Task 1 Chuẩn Đạt Điểm Cao

Task achievement/response: khả năng đáp ứng yêu cầu đề bài, khả năng miêu tả đầy đủ tất cả các thông tin nổi bật trong biểu đồ.

Coherence and cohesion: tính rõ ràng, mạch lạc và logic giữa các đoạn văn với nhau cùng với tính liên kết, hỗ trợ chặt chẽ của các ý trong một đoạn văn.

Lexical resource: khả năng sử dụng thuần thục và hiệu quả vốn từ chuyên ngành phù hợp sử dụng trong diễn giải và phân tích biểu đồ.

Grammatical range and accuracy: khả năng sử dụng chính xác và đa dạng các cấu trúc ngữ pháp khác nhau trong bài IELTS Writing.

Điểm bài IELTS Writing task 1 chiếm 30% tổng điểm bài IELTS Writing với thời gian làm bài từ 15 tới 20 phút. Cách viết Writing task 1 IELTS hiệu quả thường theo những bước sau:

Phân tích đề:

– Xác định loại biểu đồ được cung cấp trong đề bài. Biểu đồ trong IELTS Writing task 1 bao gồm bốn dạng: graph, chart, table, diagram hoặc kết hợp nhiều loại biểu đồ trên.

– Xác định đối tượng cần được so sánh (sale of apples, attendance at a festival, etc,…)

– Xác định đơn vị đo lường được sử dụng trong biểu đồ (percent, people/tourist/attendees, dollars, cars/vehicles,…)

Bố cục bài IELTS Writing task 1 bao gồm:

Mở bài:

Giới thiệu đối tượng biểu đồ đề cập.

Thông tin tổng quát về xu hướng chung giữa các đối tượng khác nhau trong biểu đồ.

Thân bài:

Đoạn 1: miêu tả và so sánh chi tiết thông tin nổi bật trong biểu đồ theo nhóm (bao gồm số liệu, ngày tháng). Việc phân chia theo nhóm tùy thuộc vào cách phân tích biểu đồ của từng bạn.

Đoạn 2: miêu tả nhóm thứ hai.

Đoạn 3: (có thể có hoặc không): đoạn này có thể được sử dụng khi có quá nhiều thông tin nổi bật hay xu hướng chung đáng chú ý không nằm trong hai nhóm trên.

Để làm IELTS Writing task 1 đạt điểm cao bạn cần lưu ý:

Tránh đề cập tới ý kiến chủ quan như nguyên nhân gây ra hay hậu quả của sự thay đổi các dữ liệu. Thí sinh chỉ được yêu cầu miêu tả lại biểu đồ dựa trên những số liệu khách quan đã được cung cấp sẵn.

Không nên miêu tả tất cả các chi tiết trong biểu đồ, chỉ miêu tả những xu hướng hay thay đổi nổi bật. Thí sinh chỉ có 20 phút để làm bài IELTS Writing. Việc miêu tả quá chi tiết biểu đồ sẽ khiến bạn không có đủ thời gian để làm bài Writing Task 2 (phần chiếm 70% số điểm trong bài thi IELTS Writing).

Nên phân bố thời gian viết hợp lý: Suy nghĩ và lên kế hoạch (2-3 phút), viết bài (12 -15 phút), kiểm tra (2 – 3 phút)

KTDC IELTS Team

Bạn đang xem bài viết Nằm Lòng Các Cụm Từ Cho Bài Writing Đạt Điểm Cao trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!