Xem Nhiều 3/2023 #️ Mẫu Hợp Đồng Lao Động Năm 2022 # Top 4 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất Năm 2022 # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Hợp Đồng Lao Động Năm 2022 mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15  tháng 01 năm 2019

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.

– Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Số: 29/HĐLĐ-DTC)

Chúng tôi, một bên là: Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt

Địa chỉ: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Đại diện bởi:

Ông/Bà:  Lê Thị Minh                          

Sinh ngày: …….. tháng ……… năm ……….    Số CMTND: ……………. Cấp ngày: ………….. Tại:………… Địa chỉ nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: Giám Đốc

  Và một bên là Ông/Bà: ……………………………………..

Sinh ngày: …….. tháng ……… năm ……….             Giới tính: ………… Số CMTND: ……………  Cấp ngày: ………….. Tại: …………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: Quảng Phú, thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây: Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc: 1) Công việc: – Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh. – Công việc phải làm:

+ Xây dựng các kế hạch kinh doanh + Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty. + Quản lý và phát triển nhân sự phòng kinh doanh. + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

2) Địa điểm làm việc của người lao động:

Tại trụ sở của công ty: 5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động: – Loại hợp đồng lao động có thời hạn: 24 tháng

– Bắt đầu từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 14 tháng 01 năm 2021.   Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:  1) Thời giờ làm việc:

- Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30 - Trong tuần: 5 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 6

2) Thời gian nghỉ:

– Hàng tuần: được nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật – Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động

I. Quyền lợi:

1. Mức lương theo thời gian:

- Mức lương chính: 30.000.000 đồng/tháng

2. Phụ cấp:

– Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng

3. Hình thức trả lương: Theo thời gian 4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.

5. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động. 6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

7. Bảo hiểm sức khỏe

II. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. – Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. – Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc) – Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.  

Điều 6: Các nội dung khác:

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác như sau:

1. Chế độ:

– Ăn trưa: 730.000 đồng/tháng

2. Các khoản hỗ trợ:

– Điện thoại: 700.000 đồng/tháng

– Xăng xe: 500.000 đồng/tháng

– Hỗ trợ nhà ở: 1.500.000 đồng/tháng

3. Các khoản phúc lợi khác:

– Người lao động kết hôn: 500.000

– Người lao động có thân nhân bị chết: được hỗ trợ 1.000.000/người

– Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

4. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.  

Điều 7: Điều khoản thi hành – Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty. – Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 15 tháng 01 năm 2019.  

Người lao động (Ký tên) Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) Ghi rõ Họ và Tên

 

 

Mẫu Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất Năm 2022 (Chuẩn)

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.

– Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

Địa chỉ: Nhà B11, Số 9A, Ngõ 181 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Sinh ngày: 16 tháng 09 năm 1987 Số CMTND: 168229222 cấp ngày 24/04/2014. Tại C.A Hà Nội. Địa chỉ nơi cư trú: Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy. Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội. Chức vụ: Giám Đ

Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1988. Giới tính: Nam Số CMTND: 164267437 cấp ngày 12/06/2011. Tại C.A Ninh Bình. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Thiện Thân, P. Ninh Sơn, T.P Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình. Chỗ ở hiện nay: 173 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy. T.P Hà Nội.

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:1) Công việc: – Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh. – Công việc phải làm:

+ Xây dựng các kế hạch kinh doanh + Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty. + Quản lý và phát triển nhân sự phòng kinh doanh. + Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

Nhà B11, Số 9A, Ngõ 181 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

– Bắt đầu từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

– Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30 – Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7

– Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật – Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

– Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng

3. Hình thức trả lương: Theo thời gian (theo tháng – tính trên 26 ngày công làm việc)4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.

5. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. – Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. – Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc) – Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 7: Điều khoản thi hành – Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty. – Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 02 tháng 01 năm 2020.

Biểu Mẫu Hợp Đồng Lao Động Hay Nhất

Mẫu đơn hợp đồng lao động là một loại đơn từ, rất có hiệu lực được ký kết giữa 2 bên, có thể giữa các doanh nghiệp, giữa cá nhân với doanh nghiệp hay cá nhân với cá nhân nhằm mục đích cùng nhau hợp tác làm ăn phát triển, đem lại lợi nhuận cho cả hai bên.

Có rất nhiều các bạn, cách chủ kinh doanh mới bắt tay vào làm việc vẫn chưa hề biết các bản hợp đồng đó như thế nào,cách viết ra sao và nó yêu cầu những thông tin cần thiết nào. Dưới đây là một số mẫu đơn mẫu hợp đồng lao động mà các bạn có thể tham khảo.

Là hợp đồng được ký kết dựa trên thỏa thuận, dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tự nguyện từ hai phía. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực các bên có thể sửa đổi, bổ sung của bản hợp đồng, khi có sự thay đổi về luật lao động thì người lao động và doanh nghiệp có quyền ký kết bản hợp đồng mới hoặc bổ sung thêm phụ lục hợp đồng lao động theo đúng luật định.

2. Hợp đồng lao động – Những lưu ý quan trọng bạn cần biết

Trước khi bạn điền bất cứ nội dung thông tin bất kỳ hay ký vào bản hợp đồng lao động, người lao động cần phải lưu ý những điểm dưới đây. Đây là những lưu ý vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bạn, hãy lưu lại những lưu ý này nhé. Đối với những bạn sinh viên trong quá trình tim viec lam cũng nên nắm vững để trang bị cho bản thân thêm nhiều kiến thức để được đảm bảo quyền lợi khi làm việc.

2.1. Một số chú ý khi viết và điền vào mẫu hợp đồng lao động

Trước khi viết và điền các thông tin cần thiết vào hợp đồng lao động bạn cần chú ý những vấn đề sau:

* Người lao động cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân bao gồm họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, CMTND và các giấy tờ hợp pháp khác.

* Ngườ sử dụng lao động hoặc người đại diện cần có tên đầy đủ, địa chỉ.

* Thông tin về công việc thực hiện và địa điểm làm việc.

* Thời hạn hiệu lực của hợp đồng.

* Các vấn đề về mức lương, cách trả lương và thời gian trả lương hay các khoản phụ cấp bổ sung khác.

* Chế độ thăng bậc, tăng lương.

* Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi.

* Chế độ bảo hiểm cho người lao động, các trang bị bảo hộ cho người lao động (nếu có).

Trên đây là những thông tin cần thiết phải có trong một hợp đồng lao động, ngoài ra nội dung của bản hợp đồng cần chính xác, đầy đủ và dễ hiểu. Nội dung chi tiết kí kết giữa 2 bên phải rõ ràng, mạch lạc

2.2. Một số lưu ý mà người lao động cần biết trước khi ký vào mẫu hợp đồng lao động

Một trong những bước quan trọng nhất trong bản hợp đồng đó là chữ ký, “bút sa thì gà chết” bạn cần thật thận trọng và để ý kỹ lại những điểm dưới đây:

* Nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động dựa trên bình đẳng, tự nguyện, hợp tác và tự do.

* Không được trái với quy định của pháp luật, đạo đức xã hội.

* Người sử dụng lao động phải cung cấp các thông tin về công việc, địa điểm, thời gian làm việc, chế độ bảo hiểm phúc lợi, thời gian nghỉ ngơi, lương, thưởng, an toàn lao động,… cho người lao động.

* Người lao động cần cung cấp cho người sử dụng lao động các thông tin cá nhân, trình độ học vấn, tình trạng sức khỏe, địa chỉ cư chú và các vấn đề khác hoặc các giấy tờ liên quan.

* Người sử dụng lao động không được phép giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng và chứng chỉ của người lao động.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng lao động mới nhất, click để tải ngay!

Mau-hop-dong-lao-dong.rar ​

3. Tổng hợp cách viết và các mẫu hợp đồng lao động có sẵn mới nhất và chuẩn nhất hiện nay

Hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản bao gồm 2 bản và được ký kết giữa hai bên, người lao động giữ một bản và người sử dụng lao động giữ một bản, trong trường hợp người lao động dưới 18 tuổi thì hợp đồng phải được ký với người đại diện hợp pháp của người lao động.

Nên sử dụng đúng loại hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh việc làm của 2 bên. Ví dụ như các mẫu đơn hợp đồng thử việc chỉ dùng cho những đối tượng đang trong thời gian thử việc làm theo thời gian, quy định của đơn vị, tổ chứ. Bản hợp đồng mẫu lao đồng dài hạn hay ngắn hạn nên dùng cho các đối tượng mà tùy vào mục đích và thời gian muốn hợp tác phát triển của họ.

Sau khi rất khó khăn trong việc thực hiện viết một mẫu CV ấn tượng, trải qua buổi phỏng vấn khó khăn. Thì đây là lúc bạn lại đối mặt với một loại giấy tờ khác mang tên hợp đồng lao động. Bạn chưa biết cách viết, hay sử dụng các thông tin như thế nào, đây không phải vấn đề khó khăn, nội dung đã được quy định theo chuẩn do vậy các công ty, doanh nghiệp có thể tham khảo các mẫu hợp đồng lao động được chia sẻ miễn phí trên mạng internet, tuy vậy cũng cần lựa chọn và sử dụng mẫu hợp đồng phù hợp và chính xác, dưới đây là một vài bản hợp đồng lao động mẫu bạn có thể tham khảo:

3.1. Mẫu hợp đồng lao động theo mùa

Người lao động ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc với một công việc nào đó trong thời gian ngắn hạn dưới 12 tháng. Người lao động muốn chấm dứt hợp đồng cần báo trước 3 ngày làm việc. Đối với các công việc dưới 3 tháng thì người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận bằng lời nói.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng lao động mới nhất, click để tải ngay!

Mau-hop-dong-lao-dong.rar ​

3.2. Mẫu hợp đồng lao động ngắn hạn (hợp đồng xác định thời hạn)

Là loại hợp đồng được sử dụng nhiều, được ký kết giữa người lao động và các công ty, doanh nghiệp trong đó có xác định thời hạn trên 1 năm (12 tháng), thời điểm hợp đồng này hết hiệu lực là sau 12 tháng đến 36 tháng, người lao động có thể chấm dứt hợp đồng nhưng phải báo trước 30 ngày và phải có lý do chính đáng theo khoản 1 điều 37 bộ luật lao động 2012 và theo luật lao động Việt Nam mới nhất đã sửa đổi bổ sung hiện nay.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng lao động mới nhất, click để tải ngay!

Mau-hop-dong-lao-dong.rar

3.3. Mẫu hợp đồng lao động dài hạn ( hợp đồng không xác định thời hạn)

Là loại hợp đồng mà thời hạn hiệu lực và thời điểm chấm dứt không được xác định bởi hai bên. Người lao động nghỉ việc không cần lý do, chỉ cần báo trước 45 ngày. Đối với trường hợp người lao động nữ mang thai thời gian nghỉ sẽ theo yêu cầu chỉ định của bác sĩ.

Thông thường thì người chủ, hay người đại diện cho một doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị nào đó sẽ là người trực tiếp viết và đưa ra biên bản hợp đồng lao động để cho đối phương ký kết. Nên trong mẫu đơn thường được chia làm 2 cụm khai báo thông tin khác nhau, của người đại diện và người lao động.

Trong bản hợp đồng sẽ có các mục khai báo đầy đủ các thông tin cá nhân của cả 2 bên, bao gồm cả số chứng minh nhân dân, ngày tháng cấp, hộ khẩu thường chú,…và các thông tin căn bản khác.

Tiếp theo là đến phần mục cho những thỏa thuận trong công việc và những lợi nhuận, việc làm cũng như trách nhiệm của người lao động làm việc cho đơn vị, tổ chức đó, thời gian làm việc và lương được hưởng cũng cần được rõ ràng.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng lao động mới nhất, click để tải ngay!

Mau-hop-dong-lao-dong.rar ​

Trên đây là các mẫu hợp đồng lao động chuẩn được Timviec365.vn tổng hợp, cũng như các vấn đề liên quan tới hợp đồng lao động, các thông tin cần biết cho người lao động và người sử dụng lao động, xem thêm nhiều biểu mẫu, giấy tờ, văn bản khác ví dụ như mẫu hợp đồng thuê nhà cá nhân tại Timviec365.vn để bạn có thể sử dụng khi cần thiết.

>>> Có thể bạn quan tâm: Nếu bạn là người đã đi làm, có kinh nghiệm thì trước khi bắt đầu một hợp đồng lao động mới thì bạn cần viết đơn xin nghỉ việc tại chỗ làm cũ, nhưng cách viết đơn nào là hiệu quả nhất, truy cập để xem ngay nhé.

Tác giả: Timviec365.vn

Mẫu Đơn Đề Nghị Ký Tiếp Hợp Đồng Lao Động Mới Nhất 2022

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động được sử dụng khi người lao động muốn làm việc và gắn bó với doanh nghiệp, công ty, trong đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động này, người lao động cần nêu rõ thành tích làm việc cùng với nguyện vọng muốn làm việc tiếp.

Mẫu đơn xin ký hợp đồng lao động

Mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động

Trong mẫu đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động, bạn cần đảm bảo các thông tin quan trọng sau:

– Trình bày các thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, chứng minh thư, mức lương, chức vụ … – Trình bày thành tích đạt được khi làm việc. – Nguyện vọng tiếp tục được làm việc với công ty.

Sau khi bạn lập đơn đề nghị ký tiếp hợp đồng lao động theo mẫu trên, bạn gửi đến cho người quản lý, người có chức vụ cao trong doanh nghiệp mà bạn đang có nhu cầu tiếp tục làm việc và gắn bó với công ty.

Hợp đồng lao động là một biên bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động là doanh nghiệp, công ty và người lao động để thể hiện quyền lợi, trách nhiệm hai bên. Do đó, người sử dụng lao động tham khảo mẫu hợp đồng lao động là cần thiết.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Hợp Đồng Lao Động Năm 2022 trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!