Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng 2022 Và Hướng Dẫn Cách Viết # Top 3 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng 2022 Và Hướng Dẫn Cách Viết # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng 2022 Và Hướng Dẫn Cách Viết mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Những quy định cụ thể về kết việc nạp Đảng viên

Theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương tại Hướng dẫn số 01/HD-TW về việc thi hành Điều lệ Đảng đã quy định cụ thể về thủ tục kết nạp Đảng viên như sau:

Thứ nhất: Hoàn thành chương trình lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Người xin vào Đảng phải tham gia học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành lớp học này.

Thứ hai: Tự viết đơn xin vào Đảng

Người xin vào Đảng phải tự nguyện viết đơn xin vào Đảng. Trong đơn cần trình bày rõ những nhận thức của người vào Đảng về lý tưởng, về mục đích cũng như động cơ xin vào Đảng.

Thứ ba: Viết lý lịch người vào Đảng

Người xin vào Đảng viết bản khai lý lịch. Bản khai lý lịch người xin vào Đảng cần trình bày rõ ràng, đầy đủ, trung thực về nội dung và người viết hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã khai.

Thứ tư: Thẩm tra lý lịch của người vào Đảng

Chi ủy, Đảng ủy cơ sở cần cử đảng viên hoặc đảng ủy viên đi thẩm tra lý lịch của người vào Đảng. Trường hợp ở xa, không có điều kiện đến tận nơi thẩm tra thì có thể gửi công văn đề nghị thẩm tra theo đường bưu điện

Những người cần thẩm tra bao gồm cả người xin vào Đảng và thân nhân của người xin vào Đảng. Nội dung thẩm tra cơ bản gồm: về chính trị; về việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; về đạo đức, phẩm chất, lối sống.

– Sau khi thẩm tra lý lịch, nếu đúng và đủ thì đảng viên được phân công hướng dẫn sẽ viết giấy giới thiệu quần chúng vào Đảng.

– Chi ủy tổ chức họp lấy ý kiến của đại diện tổ chức chính trị – xã hội mà người vào Đảng là thành viên (Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công đoàn, hội nông dân…)

Thứ sáu: Tổ chức lễ kết nạp Đảng

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của cấp ủy cấp huyện, trong thời gian không quá 30 ngày, Chi bộ, Đảng bộ cơ sở phải tổ chức lễ kết nạp đảng viên theo đúng nghi thức được quy định.

Thứ bảy: Đảng viên trong giai đoạn dự bị

Tính từ ngày Chi bộ tổ chức lễ kết nạp, đảng viên cần trải qua thời gian 12 tháng dự bị. Trong thời gian này, Chi bộ tiếp tục theo dõi và bồi dưỡng đảng viên dự bị.

Thứ tám: chuyển Đảng chính thứccho đảng viên dự bị

Sau 12 tháng kể từ ngày được kết nạp Đảng, đảng viên dự bị phải làm bản tự kiểm điểm đồng thời viết đơn đề nghị Chi bộ, Đảng bộ cơ sở xét chuyển Đảng chính thức. Chi bộ họp cho ý kiến nhận xét, biểu quyết, sau đó gửi hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức lên cấp ủy có thẩm quyền để ra quyết định.

Cách viết mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 2020 như thế nào?

Giấy giới thiệu người vào Đảng được người được phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng viết, nêu ra những nhận xét khách quan về lý lịch, về ưu điểm, khuyết điểm cũng như về đạo đức, lối sống, năng lực công tác của quần chúng cảm tình Đảng sau một thời gian theo dõi, giúp đỡ.

Giấy giới thiệu người vào Đảng được sử dụng hiện nay là mẫu 3-KNĐ, được Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành kèm theo Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đảng viên.

– Phần kính gửi: ghi rõ tên Chi ủy, Đảng ủy.

– Ghi rõ thông tin của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ quần chúng: Họ và tên; ngày sinh; ngày vào Đảng; ngày vào Đảng chính thức; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể; quê quán; tên Chi bộ đang sinh hoạt.

– Ghi cụ thể thời điểm được Chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình Đảng, tên quần chúng cảm tình Đảng.

– Ghi cụ thể các nhận xét về quần chúng được phân công giúp đỡ:

+ Về lý lịch của quần chúng đã khai là đúng và đủ chưa, chưa đúng, chưa đủ, cần bổ sung ở điểm nào? Có vi phạm gì không? Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét kếp nạp theo quy định không?

+ Về những ưu, khuyết điểm chính của quần chúng

Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng nhận xét về những mặt sau:

Về phẩm chất chính trị;

Vê đạo đức, lối sống;

Về năng lực công tác;

Về quan hệ quần chúng.

– Đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng ghi rõ lời giới thiệu quần chúng với Chi bộ và đề nghị Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng đó vào Đảng.

 – Người viết Giấy giới thiệu người vào Đảng cam đoan về những nội dung mình viết trong giấy giới thiệu là hoàn toàn đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

– Cuối cùng, người viết giấy giới thiệu ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết, sau đó ký và ghi rõ họ tên.

Tải mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng 2020 mới nhất

Mẫu 1: Giấy giới thiệu người vào Đảng (Mẫu 3-KNĐ) 

Download Tại Đây

Mẫu 2: Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng xem xét kết nạp ( Mẫu 17-KNĐ)

Download Tại Đây

Mẫu 3: Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ làm thủ tục kết nạp đảng ( Mẫu 17A-KNĐ)

Download Tại Đây

Mẫu 4: Công văn người vào Đảng đã được Đảng ủy cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp đảng ( Mẫu17B-KNĐ)

Download Tại Đây

Mẫu 5: Giấy giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền xét, ra quyết định kết nạp ( Mẫu 17C-KNĐ)

Download Tại Đây

Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng Chuẩn Nhất!

1. Giấy giới thiệu người vào Đảng là gì? Vai trò của giấy giới thiệu người vào Đảng?

Với những ai đã và đang học tập, phấn đấu để vào Đảng chắc chắn, bạn không còn xa lạ gì với mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng. Đầy là bản tài liệu quan trọng dành cho những đoàn viên xuất sắc được giới thiệu vào Đảng sau một quá trình học tập rèn luyện, nghiêm túc tại các cơ sở. Cùng với Đơn xin vào Đảng, mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng là một trong những căn cứ để xác định những đoàn viên ưu tú bước vào hàng ngũ Đảng viên.

Mẫu giấy này được viết trực tiếp bởi một Đảng viên khác được phân công theo dõi quần chúng nắm rõ được những ưu, điểm về đạo đức, phong thái rèn luyện của Đoàn viên tại các cơ sở hoặc địa phương, trình lên cơ quan có thẩm quyền gửi lên chi ủy để xem xét quyết định kết nạp vào Đảng.

Là một loại giấy tờ phổ biến, song không phải ai, thậm chí những người nằm trong đội ngũ Đảng viên xuất sắc cũng đủ năng lực và quyền hạn để viết mẫu giới thiệu người vào Đảng. Theo quy định, chủ thể viết giấy giới thiệu người vào Đảng phải là Đảng viên chính thức, từng học tập, công tác cùng với người được giới thiệu ít nhất trong vòng 12 tháng ở cùng một đơn vị, cơ sở thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ hoặc một chi bộ cơ sở.

Một chủ thể thứ hai có đủ thẩm quyền để giới thiệu người vào Đảng chính là Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Ban chấp hành chi đoàn cơ sở. Những đơn vị này có thể ra nghị quyết để giới thiệu những đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Một mẫu giới thiệu người vào Đảng được viết chuẩn chỉnh, đúng chủ thể sẽ là tài liệu “tiến cử” những đoàn viên ưu tú thẳng vào Đảng để tiếp tục ra sức, phấn đấu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, bởi nó là tài liệu đầy đủ nhất ghi lại những ưu điểm khuyết điểm, năng lực học tập, rèn luyện thực tế của bạn.

2. Hướng dẫn cách viết mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Hầu hết chúng ta đều biết đến tác dụng của giấy giới thiệu người vào Đảng những nội dung cần trình bày trên mẫu giấy giới thiệu này gồm những gì và viết như thế nào. Thực chất, không quá khó để viết một mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng. Hãy ghi nhớ những nội dung bắt buộc ngay sau đây trước khi đi vào cụ thể cách viết từng nội dung trong tài liệu này như thế nào.

Là là văn bản hành được sử dụng thường xuyên, cấu trúc của mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cũng được chia làm 3 phần.

Phần đầu tiên là mục tên tiêu đề, tên của mẫu giấy giới thiệu và phần thông tin kính gửi.

Điều đầu tiên mà người viết cần nằm lòng để mở đầu mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng. Đó không phải là quốc hiệu tiêu ngữ như trong những giấy tờ hành chính khác mà bằng tên Đảng. Dòng chữ ” ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ” sẽ được in đậm và căn giữa cùng với tên mẫu giấy giới thiệu.

Đặt ngay sau phần tiêu đề và tên biểu mẫu là thông tin kính gửi. Trong phần nội dung này sẽ được chia thành 2 dòng: bao gồm chi ủy và Đảng ủy. Đây sẽ là địa chỉ để ghi rõ phần thông tin chi ủy và Đảng ủy của người giới thiệu người khác vào Đảng.

Nội dung tiếp theo trong mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng sẽ là không gian để người viết giấy trình bày đầy đủ những thông tin về bản thân. Nhưng không phải thông tin nào cũng được chọn lọc. Những thông tin bản thân, người viết mẫu giấy chỉ cần trình bày các thông tin bao gồm: Họ và tên, ngày tháng, năm sinh, ngày, tháng, năm vào Đảng, chức vụ trong Đảng là gì, tên Đoàn thể, quê quán và chi bộ đang sinh hoạt đồng thời ghi rõ thời được chi bộ phân công giáo dục, theo dõi, giúp đỡ quần chúng và Đảng.

Tất cả phần thông tin này sẽ là nội dung dẫn dụ xuống phần tin bên dưới cho phép người giới thiệu làm rõ những thông tin nổi bật về những Đảng viên tương lai thông qua những báo cáo đầy đủ, chi tiết về lý lịch của Đoàn viên và hoạt động rèn luyện phẩm chất, đạo đức chính trị…trong quá trình theo dõi.

– Phần thông tin lý lịch về những đặc điểm lý lịch cần lưu ý của người Đoàn viên ưu tú, người giới thiệu có thể đầy đủ là lý lịch đã được khai đầy đủ, rõ ràng, gia đình không có ai tham gia hoặc cộng tác với thực dân, đế quốc phong kiến.

Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để chứng nhận rằng những người được giới thiệu có đủ tiêu chuẩn để vào Đảng hay không. Nếu vi phạm nội dung này mà xuất phát lỗi từ phía Đoàn viên không trung thực hoặc người giới thiệu không điều tra thật kỹ, bản thân người giới thiệu sẽ bị xem xét và kỷ luật.

Do vậy, trước khi đặt bút viết, người giới thiệu phải đảm bảo rằng, thông tin mình ghi vào mẫu đã được thẩm tra một cách kỹ càng tại chính địa phương mà người được giới thiệu.

– Phần thông tin về ưu và khuyết điểm chính: Trong mục này, người giới thiệu hoạt động học tập, rèn luyện của đoàn viên mong muốn kết nạp vào Đăng dựa trên các tiêu chí bao gồm: Đạo đức, lối sống, năng lực công tác và thái độ với quần chúng, tập thể.

Dĩ nhiên, trong mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng, phần thông tin tích cực sẽ chiếm ưu thế.

Khi giới thiệu về đoàn viên sắp sửa vào Đảng thông qua quá trình theo dõi, giám sát của mình trong nội dung “Ưu, khuyết điểm chính” như sau:

” Đồng chí Nguyễn Văn A có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đầy đủ những đường lối của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, có tư tưởng kiên định theo đường lối của Đảng. Đồng chí An cũng là người sống chan hòa với mọi người, biết giúp đỡ mọi người xung quanh, có lối sống lành mạnh. Đồng chí cũng luôn hoàn thành những nhiệm vụ được giao và có đóng góp lớn cho hoạt động phong trào của đơn vị, công ty, luôn tham gia hăng hái, nhiệt tình các hoạt động của tập thể, có tinh thần xây dựng tập thể vững mạnh. ”

Ngay sau khi trình bày đầy đủ những thông tin về mình và người được giới thiệu, nội dung tiếp theo cần đề cập đến trong mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng là kiến nghị và đề xuất xem xét. Nội dung này có thể được viết như sau:

” Đối chiếu với những tiêu chuẩn kết nạp Đảng viên, tôi giới thiệu với chi bộ cân nhắc xem xét kết nạp quần chúng vào Đảng “.

Lời đề nghị bao giờ cũng đính kèm với quyết định tự chịu trách nhiệm về hành động. Người giới thiệu có thể kết mẫu giới thiệu bằng lời tự chịu trách nhiệm của mình như sau: “Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về hành động giới thiệu của mình”.

Phần nội dung cuối cùng trong mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng cần đảm bảo có là phần thông tin chữ ký và ghi rõ họ tên của Đảng viên giới thiệu.

3. Một số tiêu chí cần đảm bảo để trở thành Đảng viên

Khi được bạn đủ thẩm quyền trở thành người giới thiệu vào Đảng cho những Đảng viên khác, bạn đồng thời có trách nhiệm xác minh thông tin, theo dõi và đánh giá tất cả những thông tin phục vụ công cuộc kết nạp Đảng của các “ứng cử viên” một cách chính xác. Người giới thiệu sẽ phải là người thấu rõ hơn ai hết, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam người kết nạp. Những nội dung đó bao gồm:

+ Tuổi đời của người được giới thiệu phải nằm trong khoảng từ 18 – 60 tuổi tại thời điểm chi bộ cân nhắc để kết nạp và phải trải qua trình độ học vấn tối thiểu là từ trung học cơ sở trở lên.

+ Người xin kết nạp vào Đảng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, không bị ai ép buộc và có ý thức tự giác, thừa nhận các nội dung trên cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng và nhiệm vụ Đảng viên và từng hoạt động trong một tổ chức cơ sở của Đảng.

+ Một trong những nội dung quan trọng nhất trong tốp những điều kiện để bước vào hàng ngũ Đảng viên là, người được giới thiệu phải là đoàn viên ưu tú và nhận được sự tín nhiệm của nhân dân.

Bên cạnh những nội dung căn cốt trên, lý lịch rõ ràng của bản thân và thân nhận người được giới thiệu phải đáp ứng được tiêu chí thẩm định rõ ràng tại các cơ quan công tác, địa phương. Số lượng mẫu giấy giới thiệu vào Đảng cho một cá nhân đoàn viên ưu tú là hai bản. Điều này có nghĩa là, sẽ có hai người đúng thẩm quyền đồng ý đứng ra viết giấy giới thiệu vào Đảng cho cùng một người.

4. Tải mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng chuẩn nhất cùng chúng tôi

Tác giả: Timviec365.vn

Mẫu Đơn Xin Vào Đảng, Giấy Giới Thiệu Đảng Viên Mới Nhất 2022

Luật Minh Khuê giới thiệu Mẫu Lý lịch của người xin vào Đảng mới nhất hiện đang áp dụng (Mẫu 2-KNĐ):

LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Họ và tên đang dùng:……………………………..

Họ và tên khai sinh:……………………………..

Quê quán:………………………………………..

Số lý lịch:…………………………………………

– Kích thước: 20,5 x 14,5 cm

– Bìa: làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1m2

– Ruột: làm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1)

– Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng (gồm 28 trang) cụ thể như sau:

+ trang 1: Sơ lược lý lịch;

+ Trang 2-8: Lịch sử bản thân và những công tác đã qua;

+ Trang 9: Đặc điểm lịch sử;

+ Trang 10: Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua và đi nước ngoài;

+ Trang 11: Khen thưởng và kỷ luật;

+ Trang 12-20: Hoàn cảnh gia đình;

+ Trang 21: Tự nhận xét và cam đoan;

+ Trang 22: Nhận xét của chi ủy và chứng nhận của cấp ủy cơ sở;

+ Trang 23-28: Chứng nhận của cấp ủy hoặc tổ chức có thẩm quyền nơi đến thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng.

– Viết lý lịch người xin vào Đảng:

01. Họ tên đang dùng

02. Nam, nữ: là nam thì gạch chữ “nữ”, là nữ thì gạch chữ “nam”.

03. Họ và tên khai sinh: Khai đúng trong giấy khai sinh.

04. Bí danh: Khai bí danh đã dùng.

05. Ngày, tháng, năm sinh: Khai đúng trong giấy khai sinh.

06. Nơi sinh: Khai rõ địa danh nơi sinh: thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố; số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước.

07. Quê quán: Khai quê quán của bản thân và gia đình (Khai rõ địa danh như mục 6).

08. Nơi ở hiện nay: Khai nơi ở thường trú theo hộ khẩu hoặc nơi ở thường xuyên của bản thân (khai rõ địa danh như mục 6).

09. Dân tộc: Khai rõ: Kinh, Thái, Tày, Nùng, Mường…(nếu là con lai người nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố, mẹ).

10. Tôn giáo: Nếu trước khi vào Đảng theo tôn giáo nào thì khai rõ (Ví dụ: Công giáo, Phật giáo, Cao Đài, Hoà Hảo…), nếu không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.

11. Thành phần xã hội hoặc nghề nghiệp của bản thân: Khai rõ nghề nghiệp của bản thân hiện nay như: công nhân, nông dân, công chức, viên chức, nhân viên, thợ thủ công, học sinh, sinh viên, bộ đội, nhà văn, nhà báo, chủ doanh nghiệp…

12. Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: Khai rõ đã học xong lớp mấy hệ 10 hay 12 năm phổ thông hay bổ túc văn hoá (ví dụ: 8/10 phổ thông; 9/10 bổ túc văn hoá).

– Chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp bằng cấp gì? Học chính quy hay tại chức, thuộc chuyên ngành nào? Học hàm, học vị, bậc thợ gì?

– Lý luận chính trị: Tốt nghiệp chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hệ chính quy, tại chức hay mở rộng.

– Ngoại ngữ: Có bằng tốt nghiệp trình độ A, B, C, ngoại ngữ gì, hoặc biết thông thạo ngoại ngữ gì?

13. Ngày và nơi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ nhất (nếu có). Khai rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào Đảng (chi bộ, đảng bộ cơ sở, huyện tỉnh hoặc cơ quan Trung ương).

14. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có). Viết như mục 13. Lý do ngừng sinh hoạt đảng: vì kỷ luật hay vì lý do khách quan.

15. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có). Khai rõ họ, tên, chức vụ, đơn vị của từng người giới thiệu mình vào Đảng.

16. Lịch sử bản thân: Tóm tắt quá khứ từ thời kỳ niên thiếu cho đến ngày tham gia hoạt động xã hội.

17. Những công tác, chức vụ đã qua: Khai đầy đủ, rõ ràng, liên tục, từ khi tham gia hoạt động xã hội đến nay, từng thời gian làm việc gì? ở đâu? giữ chức vụ gì về Đảng, chính quyền, trong lực lượng vũ trang, các đoàn thể, các tổ chức văn hoá, giáo dục, khoa học, xã hội… (ghi cả thời gian nhập ngũ, xuất ngũ, tái ngũ; đi học, đi chữa bệnh, đi nghỉ mát, tham quan nước ngoài; bị bắt, bị tù, bị đứt liên lạc hoặc không hoạt động nếu có…).

18. Đặc điểm lịch sử: Khai rõ đã vào Đảng mấy lần, có bị bắt, bị tù không?

19. Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Đã học những lớp lý luận chính trị hay khoa học, kỹ thuật nghiệp vụ gì? theo chương trình gì? cấp nào mở? tên trường, thời gian học? học chính quy hay tại chức?

20. Đi nước ngoài: Khai rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào, đi nước nào? (chỉ ghi các trường hợp đi học tập, lao động hợp tác, công tác dài hạn).

21. Khen thưởng: Khai rõ tháng năm, hình thức được khen thưởng, cấp nào quyết định; khai rõ các danh hiệu được Nhà nước phong tặng: anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, nhà giáo ưu tú…

22. Kỷ luật: Khai rõ tháng năm, lý do sai phạm, hình thức kỷ luật (khai rõ kỷ luật Đảng, chính quyền, đoàn thể từ cảnh cáo trở lên). Cấp nào quyết định?

23. Hoàn cảnh gia đình: Khai rõ những người chủ yếu trong gia đình như:

– Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng). Khai rõ: họ và tên, năm sinh, chỗ ở, nghề nghiệp hiện nay, hoàn cảnh kinh tế, thái độ chính trị của từng người:

+ Về hoàn cảnh kinh tế từng người nói trên: khai rõ thành phần giai cấp trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong cải cách ruộng đất và hiện nay (nếu có sự thay đổi thành phần giai cấp cần nói rõ lý do) và nguồn thu nhập, mức sống hiện nay?.

+ Về thái độ chính trị của từng người nói trên: khai rõ đã tham gia tổ chức cách mạng, làm công tác gì, giữ chức vụ gì? Tham gia hoạt động và giữ chức vụ gì trong tổ chức chính quyền, đoàn thể, đảng phái nào… của đế quốc hoặc chế độ cũ; hiện nay, những người đó làm gì? ở đâu?. Nếu đã chết thì ghi rõ lý do chết, năm nào? tại đâu?

– Anh, chị, em ruột của bản thân, của vợ (hoặc chồng); các con: chỉ khai rõ họ tên, năm sinh (tuổi), chỗ ở, nghề nghiệp, công tác hiện nay.

– Đối với ông, bà nội ngoại, chú bác cô dì cậu ruột: chỉ khai những người có đặc điểm lịch sử chính trị, có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với bản thân (Ví dụ: là cán bộ lão thành cách mạng, gia đình có công với nước, anh hùng, dũng sĩ… hoặc có tội ác, bị cách mạng xử trí).

24. Tự nhận xét: Viết những ưu, khuyết điểm chính của bản thân, sự tín nhiệm của quần chúng và đảng viên ở đơn vị công tác đối với bản thân như thế nào?

25. Cam đoan và ký tên: Viết rõ ngày, tháng, năm, ký tên, ghi rõ họ tên.

26. Nhận xét của chi uỷ chi bộ: Cần nêu rõ bản lý lịch đã khai đúng sự thật chưa? Không đúng ở điểm nào? Có vi phạm tiêu chuẩn lịch sử chính trị không? Quan điểm, lập trường, chính trị của người vào Đảng, năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, quan hệ quần chúng… của người vào Đảng thế nào?

27. Chứng nhận của cấp uỷ cơ sở: Sau khi đã có kết quả thẩm tra, kết luận thì viết rõ: “chứng nhận lý lịch chính trị của đồng chí… khai tại đảng bộ (hoặc chi bộ) cơ sở… là đúng sự thật” hay chưa rõ. Viết rõ ngày, tháng, năm, chức vụ, ký tên và đóng dấu của cấp uỷ cơ sở. Trường hợp cấp uỷ cơ sở không có con dấu, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp xác nhận chữ ký, ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu.

28. Chứng nhận của cấp uỷ, tổ chức đảng… nơi đến thẩm tra lý lịch người vào Đảng:

– Chứng nhận của Ban Thường vụ hoặc của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở nơi đến thẩm tra:

Ghi những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng mà tập thể cấp uỷ đã thống nhất, đồng chí thay mặt cấp uỷ ký tên đóng dấu của cấp uỷ.

– Chứng nhận của cơ quan tổ chức hoặc của cấp uỷ cấp trên cơ sở (nếu có):

Ghi những nội dung cần thiết về lý lịch của người xin vào Đảng, đồng chí đại diện cấp uỷ hoặc của ban tổ chức ký tên.

Hướng Dẫn Cách Viết Bản Tự Kiểm Điểm Của Người Xin Vào Đảng

Mẫu bản tự kiểm điểm của người xin vào đảng mới nhất là mẫu bản tự kiểm điểm của cá nhân đoàn viên ưu tú viết ra trong quá trình phấn đấu vào Đảng của mình.

Mẫu bản tự kiểm điểm của người xin vào đảng này, nêu rõ các thông tin cá nhân của mình, mẫu thể hiện những ưu điểm và khuyết điểm của đoàn viên trong quá trình phấn đấu của bản thân mình.

Bản tự kiểm điểm của người xin vào Đảng

Bên cạnh mẫu bản tự kiểm điểm của người xin vào đảng thì với các cá nhân khi có các hành vi, việc làm vi phạm nội quy, quy định của cơ quan, doanh nghiệp thì các bạn cần viết bản kiểm điểm để tự mình nhận lỗi với các cấp quản lý.

Những nội dung bạn trình bày vào trong mẫu bản tự kiểm điểm của người xin vào đảng phải chính xác, trung thực và đầy đủ để xây dựng được hồ sơ của mình một cách hoàn thiện nhất, bạn nên tham khảo các mẫu kiểm điểm để có được những kinh nghiệm để làm một bản kiểm điểm đáp ứng được các quy định, yêu cầu chung.

Dành cho các đảng viên đang trong quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu sẽ giúp họ có những định hướng về chuyên môn và đạo đức để trở thành những đảng viên gương mẫu, những gì đã cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu sẽ là căn cứ để xếp loại và đánh giá khen thưởng cho đảng viên.

Mẫu bản tự kiểm điểm

Nơi sinh: ………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………………….

Dân tộc: ……………. Tôn giáo: ……………. Nghề nghiệp: ……………..

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………

Chức vụ chính quyền đoàn thể: …………………………………………..

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ……………………………………….

Tại: ………………………………………………………

Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi tự nhận thấy mình có những ưu, khuyết điểm sau:

– Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Có đạo đức tốt, lối sống trong sạch, giản dị.

– Có năng lực công tác tốt, nhiệt tình trách nhiệm trong mọi hoạt động. Luôn thể hiện được phẩm chất của người Thanh niên tiên tiến trong thời kỳ mới – người Đoàn viên gương mẫu, xung kích, đi đầu, sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại khó khăn trong mọi công tác do Đoàn thị trấn và cấp trên giao cho.

– Có quan hệ tốt với các đồng chí trong chi Đoàn, đồng nghiệp, gia đình và mọi người xung quanh. Luôn hòa đồng, tích cực tham gia mọi công tác xã hội cũng như công việc chuyên môn với tinh thần trách nhiệm cao. Tích cực giúp đỡ, hướng dẫn anh em đồng chí hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

– Còn nóng nảy, chưa linh hoạt trong công tác chỉ đạo Chi đoàn.

– Chưa kiên quyết đấu tranh với cái xấu, cái chưa đạt được trong hoạt động của các đoàn viên.

– Còn e dè trong phê bình và tự phê bình.

Tôi nhận thấy mình còn nhiều thiếu xót, kính mong các đồng chí trong Chi đoàn …………… . bổ sung, góp ý đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ để tôi phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân ngày càng hoàn thiện hơn nữa, xứng đáng là một Đoàn viên thanh niên ưu tú.

+ Họ tên khai sinh: viết đúng theo giấy khai sinh gốc​

+ Nam, nữ: là nam thì gạch chữ nữ và ngược lại.​

+ Các bí danh: viết các bí danh đã dùng (nếu không có thì viết là không).​

+ Ngày tháng năm sinh: viết đúng ngày tháng năm sinh đã ghi trong giấy khai sinh. Nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu hoặc các giấy tờ cần thiết khác chứng minh đủ điều kiện theo quy định tại điều 29 của Bộ luật dân sự.​

+ Nơi sinh: viết rõ thôn, xã, huyện, tỉnh, thành phố, số nhà, đường phố, phường, quận, thành phố theo tên hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh.​

+ Quê quán: là nơi sinh sống của ông bà nội, cha đẻ, trường hợp cá biệt có thể ghi theo quê quán của người mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng mình từ nhỏ (nếu không biết rõ bố mẹ) thì viết địa chỉ hiện dùng của hệ thống hành chính Nhà nước nơi cấp giấy khai sinh của đối tượng.​

+ Nơi ở hiện nay: là nơi đăng ký trong sổ hộ khẩu, nếu tạm trú ở đâu thì viết thêm địa chỉ tạm trú.​

+ Dân tộc: viết tên dân tộc gốc của bản thân. (nếu là con lai ngưòi nước ngoài thì ghi rõ quốc tịch, dân tộc của bố mẹ là người nước ngoài).​

+Tôn giáo: người xin vào Đảng theo tôn giáo nào thì ghi rõ theo tôn giáo đó.​

Ví dụ: đạo phật, đạo thiên chúa…

Không theo đạo nào thì ghi chữ “không”.​

+ Nghề nghiệp của bản thân hiện nay: viết rõ công nhân, nông dân, công chức, nhân viên, thợ thủ công, bộ đội…​

+ Chuyên môn nghiệp vụ:​

Viết theo văn bằng được đào tạo và viết rõ học chính quy hay tại chức.​

+ Ngoại ngữ: viết theo văn bằng chưng nhận.​

+ Học hàm: là danh hiệu được Nhà nước phong như: giáo sư, Phó giáo sư.​

+ Lý luận chính trị: viết đúng theo văn bằng được cấp như sơ cấp, trung cấp, cao cấp hệ chính quy hay tại chức.​

+ Ngày và nơi vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:​

Viết rõ ngày, tháng, năm và nơi kết nạp vào đoàn (chi đoàn, đoàn cơ sở, huyện, tỉnh…).​

+ Ngày và nơi vào Đảng lần thứ nhất: (đây là những người đã vào Đảng nhưng vì lý do vi phạm nào đó mà bị ra khỏi Đảng) sau đó tiếp tục làm hồ sơ xin kết nạp lại vào Đảng lần thứ 02.​

+ Những ưu, khuyết điểm: Ghi rõ ưu, nhược điểm của bản thân.

+ Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng.

+ Ghi rõ mục tiêu, lý tưởng của đảng, về động cơ xin vào Đảng.​

Bạn đang xem bài viết Mẫu Giấy Giới Thiệu Người Vào Đảng 2022 Và Hướng Dẫn Cách Viết trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!