Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Câu hỏi: Tôi có thể tự soạn mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật được không? Đơn này có phải theo mẫu của quy định pháp luật hay không? Nếu có, thì yêu cầu những nội dung cơ bản nào?

(Anh Nguyễn Trung Đ., Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh)

Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

Việc tự soạn đơn yêu cầu có thể bị từ chối tiếp nhận tại cơ quan có thẩm quyền. Mẫu đơn yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật được quy định chi tiết tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

Thông tin của người yêu cầu.

Địa chỉ: Ghi địa chỉ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự. Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người yêu cầu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H). Ghi địa chỉ nơi làm việc nếu người yêu cầu là cá nhân (ví dụ: Công ty TNHH Hải An, số 264 phố ĐC, quận BĐ, thành phố H); Số điện thoại; Fax; Địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc dân sự; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Tòa án đó.

Cam kết của người yêu cầu hoàn toàn đúng sự thực.

http://tuvanhonnhan.net/giay-xac-nhan-tinh-trang-hon-nhan/

Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạn các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên. Bạn vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật Mới Nhất 2022

Nội dung đơn yêu cầu hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật

– Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện

– Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện

– Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó

Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có)

Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện

Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có)

Mẫu đơn yêu cầu hủy đăng ký kết hôn trái pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận/huyện………………………….

Người khởi kiện:

Họ và tên: ……………………………………… Sinh năm: …………………

Số CMND: ………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: ………

Thường trú/tạm trú tại: …………………………………………………………………………………..

Người bị kiện:

Họ và tên: ……………………………………… Sinh năm: ………………

Số CMND: ………………… Ngày cấp: …………………. Nơi cấp: …………….

Thường trú/tạm trú tại: ………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày nội dung khởi kiện như sau:

Tôi và anh/chị………………………… tự nguyện kết hôn và chung sống với nhau từ năm ……… tại ………………………………………………………………

Vợ chồng chúng tôi có …. Con chung là:

Cháu: ……………………………….. Sinh ngày: ………………………….

Cháu: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………

Cháu: ……………………………….. Sinh ngày: ……………………………

Cuộc sống gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn gì.

Nhưng nay tôi phát hiện chồng tôi/vợ tôi là anh/chị:……………………… … đăng ký kết hôn trái pháp luật với anh/chị ………………………. tại: …………………………………………………….đã cung cấp tại sổ đăng ký kết hôn của xã xác định rõ: ngày …. số ….. đăng ký kết hôn giữa anh/chị … và anh/chị …, có tổ chức đám cưới tại gia đình anh/chị ……………………………….. (nếu có).

Nay tôi kính đề nghị Tòa án nhân dân quận/huyện ………………….. xem xét để hủy đăng ký kết hôn số … của anh/chị ……………………………………. và anh/chị ……………………………………. theo đúng pháp luật.

Rất mong quý Tòa sớm xem xét.

Trân trọng cảm ơn!

Cập nhật ngày 28/08/2020

Yêu Cầu Gửi Báo Giá Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí Đội Ngũ Luật Sư

Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Các trường hợp yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai đối tượng hoặc trái quy định pháp luật;

Xảy ra tranh chấp cần phải hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Khởi kiện dân sự đối với người có tên trên sổ đỏ.

Khởi kiện hành chính đối với Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đó.

Mẫu đơn yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tùy vào từng hình thức yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có mẫu đơn yêu cầu khác nhau:

Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Mẫu đơn kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hủy sổ đỏ đã cấp, bao gồm những nội dung sau:

Họ tên và thông tin cá nhân của người làm đơn;

Lý do yêu cầu thu hồi/hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Yêu cầu của người làm đơn;

Thông tin của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu thu hồi.

Khởi kiện dân sự đối với người có tên trên sổ đỏ

Trong trường hợp đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhưng không hài lòng với kết quả giải quyết, trong thời hiệu khởi kiện người có yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có quyền khởi kiện người có tên trên sổ đỏ ra Tòa án .

Người khởi kiện nộp bộ hồ sơ khởi kiện dân sự bao gồm đơn khởi kiện có những nội dung sau:

Họ và tên, thông tin của người khởi kiện;

Họ và tên, thông tin của người bị kiện;

Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết;

Trong trường hợp người có yêu cầu đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhưng không hài lòng với kết quả giải quyết, có quyền khởi kiện hành chính đối với giấy chứng nhận đó.

Nội dung đơn khởi kiện hành chính đối với quyết định cấp GCNQSDĐ như sau:

Họ và tên, thông tin của người khởi kiện;

Họ và tên, thông tin của người bị kiện;

Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị kiện;

Tóm tắt nội dung bị kiện, lý do kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Thủ tục yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng.

Người yêu cầu có quyền lựa chọn hoặc khởi kiện dân sự hoặc khởi kiện hành chính, hoặc khiếu nại yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Đơn Yêu Cầu Hủy Bỏ Quyết Định Tuyên Bố Một Người Mất Tích 2022

Pháp luật đã quy định rõ ràng về nhân thân và tài sản của người bị yêu cầu tuyên bố mất tích sau khi có quyết định của Tòa án. Tuy nhiên trên thực tế có những trường hợp người bị tuyên bố mất tích trở về. Căn cứ vào quy định của pháp luật, Luật Tuệ An xin cung cấp cho bạn đọc mẫu Đơn yêu cầu Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích mới nhất 2020.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, Luật Tuệ An xin tư vấn với những nội dung sau:

Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Mẫu đơn Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Luật Tuệ An – Tổng đài tư vấn luật miễn phí 24/7: 1900.4580. – Văn phòng luật uy tín tại Hà Nội. – Luật sư uy tín chuyên nghiệp.

Cơ sở pháp lý

Bộ luật dân sự 2015;

Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP 

1. Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

Căn cứ khoản 1 Điều 390 BLTTDS 2015 quy định:

Hồ sơ yêu cầu như sau:

2. Mẫu đơn Hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————————-

ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………………………………………………… (1)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: (2)……………………………………………………………

Địa chỉ: (3) ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân (1) …………………………………………..việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: Yêu cầu tuyên bố ông/bà ……….. mất tích.

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên: (4)…..…………………………………………………………………………………………………………

– Các thông tin khác (nếu có): (6) ………………………………………………………………………….

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu: (7)

1. ………………………………………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

                                                                                  ………., ngày……tháng……năm…. (8)

                                                                                                NGƯỜI YÊU CẦU (9)

Hướng dẫn viết đơn yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích:

(1) Theo quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nơi người bị yêu cầu tuyên bố mất tích cư trú cuối cùng có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy bỏ tuyên bố một người mất tích.

Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương.

(2) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và họ tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,… và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.

(3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu.

Ví dụ: trụ sở tại số 20 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(4) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó: Có thể yêu cầu tuyên bố mất tích để làm thủ tục ly hôn, phân chia di sản thừa kế, yêu cầu hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích …..

(6) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.

(7) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,…

Ví dụ:

1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Nguyễn Văn A;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Trần Văn B và bà Lê Thị C;…..

(8) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu

Ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019; Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2020.

(9) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó;

Nếu là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

Công Ty Luật Tuệ An ” VỮNG NIỀM TIN -TRỌN CHỮ TÍN”

Mọi gặp khó khăn trong các vấn đề pháp lý hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp miễn phí 24/7 mọi lúc mọi nơi. Tổng đài tư vấn miễn phí: 1900.4580.

Bấm để đánh giá

[Tổng

0

Điểm trung bình:

0

]

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đơn Yêu Cầu Hủy Kết Hôn Trái Pháp Luật trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!