Xem Nhiều 2/2023 #️ Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Năm 2022 Như Thế Nào? # Top 8 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 2/2023 # Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất Năm 2022 Như Thế Nào? # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Năm 2022 Như Thế Nào? mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là khoảng thời gian người lao động không phải tham gia làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thời gian này nhằm tạo điều kiện để người lao động thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, có thời gian chăm sóc con, nghỉ ngơi và vẫn được đảm bảo về thu nhập.

Quy định pháp luật về nghỉ thai sản như thế nào?

Pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội có những quy định cụ thể về chế độ thai sản. Chúng tôi cung cấp, cập nhật các quy định pháp luật về nghỉ thai sản đối với lao động nữ sinh con, như sau:

Thứ nhất: Quy định về thời gian tham gia đóng BHXH xác định hưởng chế độ thai sản

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 31, luật BHXH năm 2014, phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi người lao động sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp người lao động nữ khi sinh con đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà trong quá trình mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của bác sĩ tại cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì chỉ cần có thời gian đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Thứ hai: Quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại khoản 1, điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ khi sinh con được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trong trường hợp lao động nữ nếu sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ sẽ được nghỉ thêm 01 tháng.

Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh theo quy định tối đa không quá 02 tháng.

Thứ ba: Quy định về mức hưởng chế độ thai sản

Điểm a, khoản 1, điều 39 quy định về mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Trường hợp người lao động tham gia đóng BHXH có thời gian chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản được tính là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Ngoài ra, lao động nữ khi nghỉ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi có độ tuổi dưới 06 tháng tuổi thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng mà người lao động nhận nuôi con nuôi.

Mức lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng tương ứng mức hưởng là 2.980.000 đồng. Từ ngày 01/07/2020, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên là 1.600.000 đồng tương ứng mức hưởng là 3.200.000 đồng cho mỗi con.

Thứ tư: Quy định về thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh

Lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản trong thời gian 30 ngày đầu tiên quay trở lại đơn vị làm việc mà sức khỏe chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh theo thời gian quy định từ 05 đến 10 ngày, cụ thể như sau:

+ Nghỉ tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh con một lần mà từ 02 con trở lên

+ Nghỉ tối đa 07 ngày đối với trường hợp sinh con phải phẫu thuật;

+ Nghỉ tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác theo quy định

Mức hưởng được tính là bằng 30% mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng (Lương cơ sở từ thời điểm 01/07/2020 được điều chỉnh tăng lên mức 1.600.000 đồng tương ứng mức hưởng là 480.000 đồng/ngày).

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất

Hiện nay, theo quy định hiện hành chưa có quy định cụ thể về mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản mà trường hợp người lao động khi đến thời gian nghỉ để hưởng chế độ thai sản sẽ báo lại cho đơn vị người sử dụng lao động và tự viết đơn xin nghỉ theo mẫu của của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Trường hợp người lao động khi nghỉ để hưởng các chế độ của thai sản như đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai bị chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, nghỉ việc để dưỡng thai thì sẽ có giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền:

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp điều trị nội trú;

+ Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong trường hợp điều trị ngoại trú.

Trường hợp đơn vị người sử dụng lao động lập danh sách hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh sẽ lập theo mẫu 01B-HSB (quy định tại quyết định 166/2019 QĐ-BHXH Ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp).

Mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau thai sản

Theo quy định tại điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau sinh, được quy định: trong thời gian 30 ngày đầu tiên quay trở lại làm việc người lao động nếu thấy sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo quy định từ 05 đến 10 ngày.

Tuy nhiên, hiện tại không có quy định cụ thể về mẫu đơn xin nghỉ dưỡng sức sau thai sản mà khi người lao động hết thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản, quay trở lại làm việc, đáp ứng đủ các điều kiện, người sử dụng lao động tiến hành lập Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do đơn vị người sử dụng lao động lập theo mẫu 01B-HSB.

Hồ sơ sẽ được cơ quan BHXH xem xét, giải quyết, chi trả cho người lao động trong vòng 10 ngày tiếp theo.

Hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ thai sản

Như thông tin chúng tôi đã trình bày ở các phần nội dung trên thì hiện nay chưa có quy định cụ thể quy định về mẫu đơn xin nghỉ thai sản. Mẫu đơn này chủ yếu do người lao động tự viết hoặc theo mẫu đơn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc.

Quý độc giả có thể tham khảo hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ thai sản của chúng tôi sau đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: Viết rõ tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà người lao động đang làm việc

Tên tôi là: Viết đầy đủ họ tên

Ngày tháng năm sinh: ngày tháng năm sinh của người lao động

Số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp: Điền đầy đủ thông tin theo chứng minh thư

Địa chỉ hiện tại: Ghi rõ địa chỉ nhà nơi người lao động đang sinh sống và làm việc

Chức vụ: vị trí mà người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ví dụ: kế toán, thủ kho, …

Vị trí công tác: nơi mà người lao động làm việc.

Hiện nay, vì lý do sức khỏe và cũng gần đến ngày sinh con. Tôi viết đơn này xin phép Ban Giám đốc công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày ……… đến ngày …………….: Ghi rõ ngày tháng năm

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ thực hiện bàn giao lại tất cả công việc cho …………… hiện đang công tác tại ……………………………………………. Ghi rõ, đầy đủ họ tên của người được bàn giao lại công việc trong thời gian người lao động nghỉ việc.

Khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ quay trở lại cơ quan/đơn vị/doanh nghiêp làm việc và chấp hành đúng các quy định của công ty.

Kính mong Ban giám đốc tạo điều kiện và xem xét giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!!

…, ngày ….. tháng …. năm ….

Người làm đơn

(kí và ghi rõ họ tên)

Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Là Gì? Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Như Thế Nào?

Trong cuộc sống của mỗi người phụ nữ, ai rồi cũng phải lớn lên, lập gia đình, và sinh con. Căn cứ khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định ” Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng”. Và trong giai đoạn này người lao động cần chuẩn bị cho mình đơn xin nghỉ thai sản để nộp lên công ty trước khi nghỉ sinh. Vậy đơn xin nghỉ thai sản là gì? Cách viết như thế nào?

Đơn xin nghỉ thai sản là một mẫu đơn giúp cho các bà mẹ là công nhân viên chức nhà nước, nhân viên các công ty hoàn tất đầy đủ thủ tục để xin phép được nghỉ trước và sau sinh trong một khoảng thời gian nhất định.

Đơn xin nghỉ thai sản là cần thiết đối với các mẹ bầu, là một chế độ ưu đãi cho phụ nữ mang thai sắp đến thời gian sinh con. Sau khi nộp đơn các bà mẹ sẽ được nghỉ chăm sóc con trong một thời gian. Trong thời gian này, người phụ nữ vẫn được nhận lương đầy đủ và đều được hưởng các chế độ khác của cơ quan Nhà nước. Sau khi kết thúc thời gian nghỉ các bà mẹ sẽ quay lại làm việc với đúng chức vụ cũ.

Đây là một câu hỏi mà khá nhiều người thắc mắc. Đơn xin nghỉ thai sản sẽ được gửi cho giám đốc hoặc thủ trưởng tại cơ sở bạn làm việc. Sau khi xem xét nội dung lá đơn, thời gian xin nghỉ có phù hợp không thì giám đốc sẽ nhận xét đánh giá vào phần cuối bên trái lá đơn. Điều này quyết định là bạn sẽ được nghỉ đúng với thời gian trong lá đơn hay không. Sau đó giám đốc sẽ gửi lại cho bạn một lá đơn phản hồi.( không quá 5 ngày)

Một số bà mẹ thông thường sẽ lựa chọn thời gian nộp đơn xin nghỉ là trước nửa tháng trước khi sinh, còn số thời gian còn lại sẽ để chăm sóc em bé cho cứng cáp hơn. Và đây hoàn toàn là lựa chọn hợp lý.

Thời hạn nghỉ thai sản theo quy định của nhà nước là 6 tháng.

Đối tượng áp dụng: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời gian quy định tối thiểu từ 2-3 tháng; công chức, viên chức, cán bộ; các chiến sĩ làm việc trong các ngành quốc phòng, công an, sĩ quan, quân đội.

Cách viết mẫu đơn xin nghỉ thai sản phổ biến nhất

Mẫu đơn gồm có ba phần: phần tổng quát, phần thông tin cá nhân, phần nội dung bày tỏ mong muốn và kí tên.

Bao gồm những thông tin cơ bản như: tên cơ quan ở phía bên trái; quốc hiệu, tiêu ngữ ở bên phải phía trên tờ đơn; ngày tháng và địa điểm viết đơn; và tên đơn là: “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN”.

Phần này bao gồm các nội dung sau:

Kính gửi: (Tên đơn vị Bảo hiểm xã hội), Giám đốc công ty bạn đang làm.

Tiếp đến lần lượt là các thông tin về họ và tên, số CMND, ngày sinh, quê quán, đơn vị công tác, chức vụ, ngày vào ngành.

Đây là phần quan trọng của lá đơn, được coi là nội dung chính. Phần này trình bày rõ lí do vì sao viết đơn, thời gian xin nghỉ là bao nhiêu. Thời gian xin nghỉ chú ý phải phù hợp với quy định của nhà nước. Phần này cũng cung cấp thông tin cần thiết cho công ty bố trí người vào vị trí công việc của nhân viên trong thời gian nghỉ.

Ví dụ:

Căn cứ theo chế độ nghỉ thai sản của Cán bộ công chức, viên chức Nhà nước ban hành.

Nay tôi viết đơn này với nguyện vọng và lí do như sau: bản thân tôi mang thai nay đã đến tháng sinh con. Nay tôi viết đơn kính trình lên các cấp lãnh đạo cho tôi được nghỉ chế độ thai sản từ ngày 26/4/2019 đến ngày 26/10/2019 theo chế độ của Nhà nước.

Mong quý cấp xét duyệt.

Sau phần nội dung, kết thúc đơn cần có lời cảm ơn và lời hứa sẽ đi làm lại đúng thời gian.

Phần chữ kí: người viết đơn kí góc bên phải phía cuối đơn, góc bên trái là chữ kí của Giám đốc công ty bạn.

Bài viết trên đây hi vọng cung cấp được một số thông tin hữu ích cho các bà mẹ đang trong thời gian mang thai cũng như các lao động nữ hiểu biết thêm về đơn xin nghỉ thai sản, đối tượng áp dụng, thời gian nghỉ thai sản, quan trọng là cách viết một lá đơn xin nghỉ thai sản như thế nào cho đúng.

Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mẫu Đơn Xin Nghỉ Chế Độ Thai Sản Mới Nhất 2022

Giới thiệu

Download Đơn xin nghỉ thai sản mới nhất 2016

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới năm 2016 nhất dành cho các bà mẹ đang mang thai sắp đến kỳ sinh nở, muốn chuẩn bị cho các thủ tục nghỉ sinh được hoàn thiện trước kỳ nghỉ dài để chăm sóc cho bé. Bạn muốn nghỉ việc nhưng vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước? Dưới đây, down.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất để bạn tham khảo.

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi:…………………………………………………………

Tên tôi là:………………………………. Sinh ngày…………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………… Vị trí công tác:……………………………………..

Số CMTND:……………… Ngày cấp……………… Nơi cấp……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sứa khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày…../…./20…..đến ngày……/…../20…..

Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho……………hiện đang công tác tại……

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

Download file biểu mẫu để biết thêm chi tiết

Hướng dẫn

Điểm mới trong chế độ thai sản 2017

1. Cha được nghỉ chế độ thai sản

Lao động nam đang đóng Bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con cũng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 5 đến 14 ngày.Lao động nam được nghỉ 5 ngày làm việc nếu vợ sinh con. Nếu khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi được nghỉ 7 ngày làm việc.

Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc. Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

2. Chế độ thai sản cho người mang thai hộ

Trước Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, luật chưa có quy định chế độ thai sản cho người mang thai hộ nhưng từ 1-1-2016 khi Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực thì chính sách này bắt đầu được áp dụng.

Người mang thai hộ được hưởng chế độ thai sản về khám thai, sẩy thai, nạo hút, thai chết lưu, chế độ sinh con… từ thời điểm mang thai cho đến thời điểm giao đứa trẻ cho người mẹ nhờ mang thai hộ nhưng không vượt quá 6 tháng.

Trong trường hợp kể từ ngày sinh đến thời điểm giao đứa trẻ mà thời gian hưởng chế độ thai sản chưa đủ 60 ngày thì người mang thai hộ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 60 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.Người mẹ nhờ mang thai hộ cũng được hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

3. Chế độ thai sản sau sinh mà mẹ chết hoặc con chết

Thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà con chết được quy định là 4 tháng tính từ ngày sinh con nếu con dưới 2 tháng tuổi hoặc 2 tháng tính từ ngày con chết nếu con từ 2 tháng tuổi trở lên.

Về thời gian hưởng chế độ nếu sau khi sinh con mà mẹ chết, trước đây luật quy định thời gian hưởng là cho đến khi con đủ 4 tháng tuổi. Luật Bảo hiểm xã hội mới quy định thời gian hưởng chế độ thai sản trong trường hợp này là thời gian nghỉ thai sản còn lại của người mẹ.

Trường hợp mẹ không đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì cha, người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi con đủ 6 tháng tuổi.

Nếu cha, người trực tiếp nuôi không nghỉ việc thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của mẹ theo quy định.

Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

4. Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản

Chế độ thai sản 2016 quy định thời gian hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sau thai sản là từ 5-10 ngày trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc (thay vì trong 1 năm như trước đây). Trường hợp người lao động có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày được quy định chung là bằng 30% mức lương cơ sở. Trước đó, tỷ lệ này trong quy định cũ là 25% lương cơ sở nếu nghĩ dưỡng sức, phục hồi tại gia đình, 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi tại cơ sở tập trung.

5. Đi làm trước hạn

Quy định mới về đi làm trước hạn nâng thời gian sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên tăng lên ít nhất 4 tháng. Luật mới quy định người nghỉ thai sản phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý.

Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi đủ 6 tháng. Chế độ thai sản 2016 có nhiều điểm đổi mới

6. Chế độ thai sản khi sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu

Trong trường hợp sẩy thai, nạo hút thai hoặc thai chết lưu, lao động nữ được nghỉ 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi, nghỉ 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi, nghỉ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi và nghỉ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

7. Chế độ thai sản khi nhận con nuôi

Thời gian nghỉ thai sản khi nhận con nuôi được điều chỉnh, con đủ 4 tháng tuổi trở lên cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản quy định thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.

8. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Trường hợp lao động nữ sinh con, mang thai hộ, nhờ mang thai hộ, nhận nuôi con nuôi thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con hay nhận nuôi con nuôi thì được hưởng chế độ thai sản.

Lao động nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con mới được hưởng chế độ thai sản.

Lao động đủ điều kiện mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước khi sinh con, nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Luật Bảo hiểm xã hội còn bổ sung trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì khi vợ sinh con, cha được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương cơ sở cho mỗi con.

Download Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Mới Nhất

Timviec365.vn không chỉ được biết đến là hệ thống cung cấp các mẫu topcv hàng đầu, bên cạnh đó chúng tôi liên tục cập nhật những biểu mẫu sử dụng thường xuyên trong quá trình làm việc, công tác của các công ty và đơn vị hành chính. Đơn xin nghỉ thai sản là một trong số đó, cùng tìm hiểu để đảm bảo quyền lợi của bạn ngay nhé!

Tại sao bạn cần quan tâm tới việc xin nghỉ thai sản

Chế độ nghỉ thai sản luôn được các chị em quan tâm trước và trong quá trình làm việc tại các công ty, trong khi mang thai thì ngoài việc chăm lo sức khỏe và sự phát triển của bé thì các bà mẹ cũng nên tìm hiểu những quy định mới của pháp luật chế độ nghỉ thai sản để được hưởng đầy đủ quyền lợi. Chế độ nghỉ thai sản giúp chị em có thể dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con mình nhưng không bị mất những quyền lợi trong công việc trong quá trình nghỉ sinh hoặc sau khi nghỉ sinh.

Đơn xin nghỉ thai sản sẽ quyết định việc mẹ bầu có được hưởng đầy đủ những quyền lợi từ BHXH, tiền trợ cấp thai sản hay không, quy định của nhà nước cho người lao động đã có những mục rõ ràng cho các trường hợp nghỉ chế độ thai sản, bạn là lao động nữ đang có kế hoạch sinh em bé hay các ông chồng quan tâm tới vấn đề này nên tìm hiểu để biết và hưởng các quyền lợi, dưới đây là các mẫu đơn xin nghỉ chế độ thai sản mới nhất áp dụng cho các trường hợp người lao động, cán bộ công chức, giáo viên.

Các mẫu đơn xin nghỉ thai sản hiện nay

Mẫu 1: Mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất

Mẫu 2: Đơn xin nghỉ chế độ thai sản cho giáo viên

Mẫu 3: Đơn xin nghỉ thai sản của cán bộ công chức

Mẫu đơn xin nghỉ thai sản của cán bộ công chức bạn có thể sử dụng mẫu dành cho nhân viên văn phòng, tải về miễn phí tại đây:

Mẫu 4: Đơn xin nghỉ cho chồng có vợ sinh con

>> Download ngay các mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn và mới nhất

Các thông tin cần biết về việc nghỉ thai sản

Thời điểm nộp đơn xin nghỉ chế độ thai sản

Theo quy định thì người lao động đang mang bầu sẽ được nghỉ thai sản và hưởng các chế độ của bảo hiểm là 6 tháng. Thời điểm nộp đơn xin nghỉ trong 2 tháng trước khi sinh, tùy theo tình hình sức khỏe của mẹ và bé. Nếu sức khỏe yếu và bạn cần nghỉ sớm để đảm bảo cho cả mẹ và bé hoàn toàn có thể xin nghỉ sớm bằng cách viết đơn và nếu sức khỏe cho phép các bà mẹ vẫn có thể nghỉ muộn hơn và xin đi làm sớm hơn so với thời gian 4 tháng sau sinh như quy định.

Đối tượng áp dụng

Các đối tượng được hưởng chế độ nghỉ thai sản thuộc các trường hợp dưới đây:

Người làm việc đã ký và làm việc theo hợp đồng lao động (có thời hạn, không xác định thời hạn, theo mùa vụ) thời gian quy định tối thiểu từ 3 – 2 tháng.

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu thời gian từ 1-3 tháng.

Đối tượng là công chức, viên chức, cán bộ.

Các đối tượng làm việc trong các ngành quốc phòng, công an, sĩ quan, quân đội.

>>>> Nên tìm hiểu ngay từ khi tìm việc, để mọi chế độ, quyền lợi bản thân luôn được đảm bảo. Khi đó bạn sẽ dễ dàng tìm việc nhanh mà còn vô cùng chất lượng nữa.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Những điều kiện được hưởng chế độ thai sản được quy định

Người lao động đang mang thai

Trong thời gian đầu sinh con

Người lao động là nữ mang thai hộ và mẹ đang nhờ mang thai hộ

Nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi

Người lao động đã sử dụng cách biện pháp tránh thai như đặt vòng, triệt sản.

Lao động nam có vợ đang trong giao đoạn sinh con và tham gai BHXH

>>> Xem thêm: Cập nhật và tải miễn phí giấy xin phép nghỉ học mới nhất hiện nay dành cho các bạn học sinh, sinh viên, đừng bỏ lỡ!!

Thời gian được hưởng trong chế độ

Trong thời gian mang thao người lao động sẽ được nghỉ tối đa 5 lần cho việc đi khám thai mỗi lần 1 -2 ngày. Trường hợp sẩy thai, nạo, phá thai theo bệnh lý người lao động được nghỉ theo số tuần tổi của thai nhi từ 10-50 ngày ( tính cả ngày nghỉ và lễ tết).

Mẹ mang thai sẽ được nghỉ và hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh 6 tháng, trong đó thời gian quy định sau sinh là 4 tháng, trong các trường hợp sinh đôi trở lên mẹ sẽ được nghỉ thêm từ 1 tháng trở lên, ví dụ mẹ sinh đôi thời gian nghỉ sau sinh sẽ được cộng thêm 1 tháng, tổng thời gian nghỉ chế độ thai sản sẽ là 7 tháng so với 6 tháng.

Trong 30 ngày làm việc đầu tiền sau khi hết chế độ nghỉ của thai sản các bà mẹ vấn có thể xin nghỉ thêm để đảm bảo sức khỏe, theo quy định là 5 ngày với mẹ sinh thường, 7 ngày khi sinh mổ và 10 ngày với các bà mẹ sinh đôi trở lên, 30% lương cơ sở mẹ sẽ nhận được cho các ngày nghỉ.

>> Download ngay các mẫu đơn xin nghỉ thai sản chuẩn và mới nhất

Trên đây là các mẫu đơn xin nghỉ thai sản mới nhất cho cán bộ viên chức, giáo viên, nhân viên văn phòng hay cho chồng có vợ sinh con, tải về miễn phí ngay tại Timviec365.vn

Tác giả: Timviec365.vn

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đơn Xin Nghỉ Thai Sản Năm 2022 Như Thế Nào? trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!