Xem Nhiều 3/2023 #️ Mẫu Đơn Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Antt (Tham Khảo). # Top 5 Trend | Toiyeucogaihalan.com

Xem Nhiều 3/2023 # Mẫu Đơn Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Antt Mới Nhất (Tham Khảo). # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Đơn Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Antt (Tham Khảo). mới nhất trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Hãy đến với dịch vụ pháp lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý bạn, quý khách hàng dịch vụ xin Cấp Giấy phép chất lượng nhất, tốn kém ít thời gian nhất. Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp Giấy phép, hãy liên lạc đến số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

I. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện do Chính phủ ban hành ngày 01 tháng 7 năm 2016.

…………………………….(1)…………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số CV (nếu có): ……. V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự ………., ngày …… tháng ……. năm …….

Kính gửi: …………………….2……………………………

Thực hiện Nghị định số …../2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………Số điện thoại cố định: ………………………………..

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:………………………………………………………………………; cấp ngày ….. tháng …… năm …….

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) ………………………………………………..

Đề nghị ………………………………………..2……..cấp ………………………………………..(cấp mới/cấp đổi/cấp lại).

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề: ……………..

Lý do đề nghị cấp: ………………………………………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh tại: …………………………………………………………………………………..

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà) ………………………….. ………………………………………………………..

Sinh ngày: ……. tháng …… năm ……..; quốc tịch ………………………………………………….

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: …………………………………………………

cấp ngày: ……. tháng …… năm ……..; cơ quan cấp: ……………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ………………………………………………………………….

Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………………………………………

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị …………………………….. 2 ……………………………………………….. giải quyết./.

Hồ sơ gửi kèm gồm: (Thống kê tài liệu gửi kèm theo) ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH (Ký tên; đóng dấu – nếu có)

Ghi chú:

1 Tên cơ sở kinh doanh. 2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

2. Hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện xin cấp Giấy phép đủ điều kiện ANTT:

(1) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

(2) Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây:

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

– Trường hợp trong các văn bản quy định trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp thì cơ quan Công an khai thác tài liệu này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp).

(3) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa, gồm:

– Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Đối với các cơ sở kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thì các tài liệu chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy là tài liệu của kho chứa, bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

(4) Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh, cụ thể như sau:

Đối với người Việt Nam ở trong nước là người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự phải có Bản khai lý lịch; Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội).

Bản khai lý lịch của những người quy định tại điểm này nếu đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trực tiếp quản lý (trừ cơ sở kinh doanh). Đối với những người không thuộc đối tượng nêu trên phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài phải có Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

Đối với trường hợp một cơ sở kinh doanh có nhiều người đại diện theo pháp luật thì Bản khai lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự trong hồ sơ áp dụng đối với người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ANTT?  Mẫu đơn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện An ninh trật tự (mẫu tham khảo)

Giới thiệu – Dịch vụ pháp lý của Luatvn.vn:

Tư vấn, hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện giấy phép điều kiện an ninh trật tự đúng quy định, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Đại diện Quý khách hàng chuẩn bị hồ sơ từ soạn thảo đến sắp xếp bộ hồ sơ đầy đủ để thực hiện xin cấp Giấy phép tại cơ quan nhà nước.

Trao đổi, cung cấp thông tin cho Quý khách hàng trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Chuẩn bị và thực hiện dịch vụ pháp lý từ A – Z, giúp Quý khách hàng dễ dàng có được Giấy phép đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành tại Việt Nam.

Quý khách hàng là những chủ thể có nhu cầu xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự đúng luật và mong muốn thực hiện nhanh chóng, đơn giản để đi vào hoạt động kinh doanh trên thực tế kịp dự định thì hãy đến với dịch vụ của chúng tôi Chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện đảm bảo uy tín hàng đầu.

Dịch vụ của luatvn.vn

thành lập công ty/doanh nghiệp,

thành lập trung tâm ngoại ngữ,

Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, cơ sở sản xuất

thành lập trung tâm tư vấn du học,

Xuất khẩu lao động Nhật Bản chi phí chỉ 30tr đến 130tr

thành lập nhóm trẻ, trường mầm non

Thủ Tục Cấp Mới Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều muốn người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn sản phẩm thực phẩm mà công ty mình cung cấp, tuy nhiên để tạo được lòng tin của khách hàng không phải điều đơn giản mà công ty nào cũng làm được. Hiểu rõ khó khăn trong từng giai đoạn của doanh nghiệp, C.A.O Media luôn hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp về mọi mặt trong các vấn đề pháp lý. Thông qua thủ tục cấpgiấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trọn gói tại CAO MEDIA.

Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất và nhóm thực phẩm

Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) (Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Thực phẩm chức năng.

Các vi chất bổ sung vào thực phẩm.

Phụ gia thực phẩm, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Kinh doanh dịch vụ ăn uống (bao gồm: cửa hàng; quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín; nhà hàng ăn uống; căng tin; cơ sở chế biến suất ăn sẵn; bếp ăn tập thể).

Thành phần hồ sơ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Đơn đề nghịcấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 01 Phụ lục 1 kèm theo Nghị định 155/2018/NĐ-CP);

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);

Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;

Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Thời hạn thực hiện xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Thời gian thực hiện 20- 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời hạn hiệu lực giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: 3 năm

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Trường hợp thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận

Trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và quy trình sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống và Giấy chứng nhận còn thời hạn thì cơ sở gửi thông báo thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận và kèm bản sao văn bản hợp pháp thể hiện sự thay đổi đến Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Ngoài các trường hợp nêu trên, cơ sở nộp lại hồ sơ mới để được thẩm định cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Liên hệ dịch vụ xin giấy chứng nhận để điều kiện an toàn thực phẩm

C.A.O Media muốn chia sẻ đến quý doanh nghiệp dịch vụ xin giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trọn gói. Ngoài dịch vụ xin giấy phép an toàn thực phẩm cho quán giải khát; quán cà phê; quán trà sữa. Chúng tôi còn thực hiện  xin giấy phép cho cửa hàng ăn uống; nhà hàng; quán bar, hoặc  dịch vụ ăn uống trong khách sạn. Nếu quý doanh nghiệp có bất kỳ thắc mắc nào về giấy phép này; hãy liên hệ với C.A.O Media để được tư vấn miễn phí qua số hotline 0908 024 161 để được cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Mẫu Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Thực Phẩm

Hotline tư vấn: 0909 730 849

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: (tên đơn vị có thẩm quyền cấp, cụ thể) ………………………………….

Cơ sở

Trụ sở tại:

Điện thoại:……………………………………. Fax:

Giấy phép kinh doanh số…………….. ngày cấp:…………………………..đơn vị cấp:

Ngành nghề sản xuất/ kinh doanh (bán buôn hay bán lẻ; tên sản phẩm):

Công suất sản xuất/phạm vi kinh doanh (01 tỉnh hay 02 tỉnh trở lên):

Số lượng công nhân viên: …………………………………… (trực tiếp:…………; gián tiếp: …)

Nay nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ghi cụ thể loại hình chế biến, kinh doanh)

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn.

Hồ sơ gửi kèm gồm: – Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (xác nhận của cơ sở); – Bản thuyết minh về cơ sở vật chất; – Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng; – Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe, XN phân của chủ cơ sở và người trực tiếp (có xác nhận của cơ sở); – Bản sao Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về VSATTP (có xác nhận của cơ sở).

CHỦ CƠ SỞ (Ký tên, đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày ….. tháng ….. năm ……….

BẢN THUYẾT MINH

CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ DỤNG CỤ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

I. THÔNG TIN CHUNG

– Cơ sở:

– Đại diện cơ sở:

– Địa chỉ văn phòng:

– Địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến:

– Địa chỉ kho:

– Điện thoại…………………………………………… Fax

– Giấy phép kinh doanh số:………………Ngày cấp……………………..Nơi cấp

– Mặt hàng sản xuất, chế biến:

– Công suất thiết kế:

– Tổng số cán bộ, nhân viên, công nhân

– Tổng số cán bộ, công nhân trực tiếp sản xuất /kinh doanh

– Tổng số cán bộ, công nhân đã được tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định

– Tổng số cán bộ, công nhân đã khám sức khỏe định kỳ theo quy định

II. THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

II.1. Cơ sở vật chất

– Diện tích mặt bằng sản xuất ……..m2, Trong đó diện tích nhà xưởng sản xuất ………..m2;

– Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất (Kho nguyên liệu, khu vực sản xuất, chế biến, hoàn thiện sản phẩm; kho thành phần; khu vực vệ sinh;…)

– Kết cấu nhà xưởng

– Nguồn nước phục vụ sản xuất đạt TCCL

– Nguồn điện cung cấp và hệ thống đèn chiếu sáng

– Hệ thống vệ sinh nhà xưởng (hệ thống thoát nước thải và khu vệ sinh cá nhân.)

– Hệ thống xử lý môi trường

– Hệ thống phòng cháy, chữa cháy

II.2. Trang, thiết bị, dụng cụ sản xuất, chế biến

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của cơ sở đã đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm theo quy định chưa?

Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định, Cơ sở cam kết sẽ bổ sung và hoàn thiện những trang thiết bị (đã nêu tại mục II của Bảng kê trên).

Cam kết của cơ sở:

1. Cam đoan các thông tin nêu trong bản thuyết minh là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những thông tin đã đăng ký.

2. Cam kết: Chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định./.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM NGAY HÔM NAY!

Đơn Đề Nghị Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện An Ninh Trật Tự Bản Cập Nhật Mới Nhất Hiện Nay

Skip to content

xin giấy phép cung cấp mẫu đơn đề nghị cấp giáy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự theo quy định pháp luật hiện hành

Thực hiện Nghị định số …../2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Tên cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………Số điện thoại cố định: ………………………………..

Tên cơ quan cấp và tên văn bản:………………………………………………………………………; cấp ngày ….. tháng …… năm …….

Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có) …………………………………………….

Đề nghị ………………………………………………2………………………………………………………

cấp ……………………………………………………………………………. (cấp mới/cấp đổi/cấp lại)

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề: ………………… .

Lý do đề nghị cấp: ………………………………………………………………………………………….

Địa điểm kinh doanh tại: …………………………………………………………………………………..

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà) …………………………..;

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……. tháng …… năm ……..; quốc tịch ………………………………………………..;

Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số: ………………………………………………..;

cấp ngày: ……. tháng …… năm ……..; cơ quan cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………………………………..

Chức danh trong cơ sở kinh doanh: ……………………………………………………………………;

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh: ……………………………………………………

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị …………………………….. 2 ……………………………………………….. giải quyết./.

1 Tên cơ sở kinh doanh. 2 Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.

Nếu bạn cần thêm thông tin xin đặt câu hỏi vào ô hỏi đáp bên dưới để chúng tôi có thể hỗ trợ cho bạn nhiều hơn. Xin chân thành cảm ơn.

Bạn đang xem bài viết Mẫu Đơn Cấp Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Antt (Tham Khảo). trên website Toiyeucogaihalan.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!